Likestilling

joplina

Færre menn vil ha barn

- Ja, dere leste riktig.

Nå har det over noen år vært et ensidig fokus på "stakkars menn" som velges bort og ikke får stiftet familie og disse feministene og kvinnene med sin seksuelle kapital som fratar menn muligheten til familieliv....så jeg må si at jeg sperret øynene opp og gikk inn på denne artikkelen for å lese om dette med at færre menn vil ha barn.

Jeg siterer litt fra den slik at debattanter uten tilgang får med seg hva det dreier seg om;

Færre menn vil ha barn

Menn blir stadig eldre før de får sitt første barn, og flere av dem forblir barnløse.

– Hvis trenden fortsetter kan vi forvente at hver femte mann her i landet ikke har fått barn når de har passert 50 år, sier forsker Astrid Grasdal ved Universitetet i Bergen.

Sammen med forskerkollega Kjell Erik Lommerud har hun gjennomført en omfattende studie på menn født i perioden 1947 til 1974. Da de eldste mennene fylte 50 år var 14,1 prosent barnløse, mens tallet var økt til 17,9 prosent da de født i 1964 fylte 50 år i 2014.

– Når de som er født i 1974 blir 50 år i 2024, antar vi at 20 prosent av dem fortsatt vil være barnløse.

Foretrekker friheten

Hva er så grunnen til at menn venter lenge med å få barn, og at mange av dem heller aldri blir fedre?

Ottar Olsen (51) har aldri hatt lyst på barn. Han sier det avgjørende har vært et ønske om økonomisk frihet og frihet til å bruke tiden på det han har mest lyst til.

Lone Schmidt, professor MSO ved Universitet i København og forskerkollega Gritt Marie Malling ved Institut for Folkesundhedsvidenskab i København, gjennomførte nylig en studie for å finne ut hvorfor.

– Mange fortalte at de ville ha et stabilt parforhold, samtidig som både bosted, utdannelse, jobb og økonomi måtte være på plass. Flere ville også gjøre karriere før de fikk barn, sier Schmidt.

Disse svarene var ikke spesielt overraskende, men det var noen av de andre funnene.

– Det viste seg at en større andel av mennene vi intervjuet ikke var tilstrekkelig klar over at det er mye vanskeligere for kvinner å bli gravide etter fylte 40 år, og at de fleste kvinner ikke lenger kan få barn etter fylte 45 år.

– Mange av mennene i vår studie var heller ikke klar over at sædkvaliteten deres falt med alderen og at risikoen for kromosomfeil hos fosteret øker parallelt med alderen til mennene.

I den danske studien kom det også fram at mange av mennene ikke var klare for å gi opp friheten til å reise og gjøre andre ting de hadde lyst til.

Noen ga også inntrykk av at de var redd for å miste venner hvis de fikk barn, og flere fortalte at de heller ikke snakket om barn med vennene i frykt for å ødelegge imaget som ung.

– Omtrent en av fire trodde at det å få barn kunne komme til å påvirke fritiden deres negativt.

– I gruppen av menn som oppga at de ikke ønsket barn i det hele tatt, var det en overvekt av menn med lav utdanning og dårlig inntekt.

********************

- Så da kan vi plutselig fastslå at det ikke bare er kvinners skyld at menn får færre barn og at flere menn forblir barnløse. Det er faktisk slik at færre menn vil ha barn - noe som selvsagt påvirker menn-uten-barn-barometeret.

Jeg tenker at det er god informasjon for alle å ta med seg videre.

- Hva tenker dere om det?

1
25 svar

Joplina: Min første tanke når jeg leste trådstart var at det er innenfor minimale minoriteter av sub miljø, du finner etablerte meninger om at det er kun kvinnen sin skyld at menn ikke får barn.

Min neste tanke er at menn oftere en kvinner, ikke ønsker, både flere barn etter første etablering vokser til, eller barn i det hele tatt.

Ufrivillig barnløshet er nok jevnt fordelt mellom kjønnene.

1

Jeg tror også flere, både menn og kvinner uten barn, etter hvert vil føle på ensomhet når dem er over middelhøyden, og flere vil oppleve manglende nær familie.

1

Jeg siterer litt fra den slik at debattanter uten tilgang får med seg hva det dreier seg om;

Færre menn vil ha barn

Teksten også i dagens VG, forresten.

Jeg har også lenge antatt at mange menn er måtelig opptatt av barn.

Det er mye man vil oppleve innen den tid, men plutselig blir opplevelser(og festing) gjort om til livsstil. En livsstil som ofte krasjer med familieliv. Og så går tiden fryktelig fort, og så er det for sent. Vi har rett og slett veldig mye å oppleve, og er veldig frie. Vi i den rike og frie del av verden.

Men det er jo på tide at den kommer opp i dagen at årsaken til de fleste menns barnløshet handler om valg, og ikke at de blir "left on the shelf". Selv om mitt liv og mine erfaringer ikke utgjør noen "gallup", så ser jeg et overtydelig mønster som forteller at mine barnløse venner/bekjente/kolleger mm. overhodet ikke mangler draget på damer. Det er ikke der det ligger.

Så det er på tide å avsluttet den delvis patetifiseringen av menn som sier at enhver kvinne, uansett hvor lite attraktiv hun er, kan bare plukket seg en av disse stakkars menn når som "ingen vil ha".

Og vi trenger ikke synes synd på barnløse menn, heller. Sånn sett var den artikkelen et frisk pust.

Som sagt tror jeg ikke menn har like stor lengsel etter barn som kvinner. I snitt. Selvfølgelig finnes det unntak.

Jeg tror kvinner instinktivt lengter mer etter barn enn menn. Bare se på andelen ansatte i barnehager. Svært kvinnedominert. Tviler på at det kun har med lønn å gjøre. Selv kunne jeg aldri tenkt meg å jobbe i barnehage. Jeg klarer ikke barnestemmer i store doser. Uavhengig om det gråt, hyl eller latter.

Nå vil mange se på meg som et slags monster, sikkert :-) (jeg er glad i barn, altså, men ikke i store doser) . Jeg er sikker på at veldig mange menn er som meg, men vi overdøves av et lite fåtall høyrøstede, velartikulerte, hyperengasjerte. politiserte mennesker som dessverre får lov til å tegne et bilde av samfunnet som er slik de vil at samfunnet skal eller evt. bør være.

Men jeg tør påstå at veldig mange menn ikke er spesielt begeistret for barn fra alder 0-5 ca. Bare se når en kollega kommer på besøk med sin baby. Mennene gidder knapt å bry seg, kvinnene strømmer til. Jeg tror ikke dette er tillært. Det er nok heller tillært å tro at det er tillært at menn ikke er spes interesserte i babyer.

Men til informasjon; vi kan ikke føde babyer, vi! Kan eolusjonene være så slem mot likestillingen at den har gjort det slik at hunnene instinktivt er mer opptatt av babyer? Slik er det da ikke hos andre primater som vi er beslektet med, eller?

Mitt håp er at denne diskusjonen fremover vil bli tatt på et litt mindre bebreidende, mer lavmælt nivå.

Og godt at mennene ble bragt på banen. Da kanskje vi ikke bare får småparanoide reaksjoner som at "vi kvinner er mer enn føde og ammemaskiner", som poppet opp etter Erna S`nyttårstale 2019("norske kvinner føder for få barn" (usikker på om sitatet er rett)).

I alle fall bør det snakkes om og informeres om konsekvensene av barnløshet på sikt. Eller vi kan bare fortsette å importere folk hit. For befolkningen øker, den. Sånn sett kan vi bare utsette debatten til den dagen det ikke kommer påfyll utenfra.

Ser ut til at det blir lenge til...

2

- Hva tenker dere om det?

Flott at det settes færre barn til verden på denne allerede overbefolkede planeten sier jeg...

1
MagneR [sitat…] Teksten også i dagens VG, forresten. Jeg har også lenge antatt at mange menn er måtelig opptatt av barn. Det er mye man vil oppleve innen den tid, men plutselig blir opple...

Så det er på tide å avsluttet den delvis patetifiseringen av menn som sier at enhver kvinne, uansett hvor lite attraktiv hun er, kan bare plukket seg en av disse stakkars menn når som "ingen vil ha".

Og vi trenger ikke synes synd på barnløse menn, heller. Sånn sett var den artikkelen et frisk pust.

Som sagt tror jeg ikke menn har like stor lengsel etter barn som kvinner. I snitt. Selvfølgelig finnes det unntak.

Enig. Godt innlegg MagneR .

1

Greit at disse mennene som ikke engang visste at det var vanskelig for kvinner å få barn etter 45 år, ikke bringer sine gener videre...

1

Det skorter ihvertfall på allmennkunnskapene mine.

Jeg klarer ikke lese meg frem til hvor stor andel som sa de ikke ville ha barn og hvor de viser at dette er flere enn tidligere.

1

Hva tenker dere om det?

Vårt oppdrag på jorden er å føre arten videre. Med alt det innebærer fra fødsel til død. Biologien kan du sikkert bedre enn jeg. Jeg kan bare legge til at for meg om mange med meg stemmer det. Vi har gått gjennom alle ritualer underveis som oppdragelse, kurtise, redebygging og forplantning og er allerede godt i gang med å repetere det hele. Akkurat som koden i vårt DNA er.

En og annen forstyrrelse har oppstått. Nå dyrkes egoet og vi tilber gullkalven. Pardannelser skjer nå for å foredle egoet og og bygge gullkalven større.

Vi er forskjellige og jeg er ikke fordomsfull. God tur til dere som skal til Thailand så snart grensene åpner. Jeg er ihvertfall lykkelig for at det blir søndagsmiddag med alle mine barn snart.

1

I gruppen av menn som oppga at de ikke ønsket barn i det hele tatt, var det en overvekt av menn med lav utdanning og dårlig inntekt.

At disse mennene ikke ønsker barn er vel på en måte noe man kan forstå. En slags stilltiende protest(aksept).

1

Det har vært mye fokus i det siste på menn som faller utenfor samfunnet, og forblir kone- og barnløse. Men VG har funnet gladvinklingen: Menn velger bort barn. For å få frihet. Og nyte livet. Dét er den nye trenden. Selv om forskning forteller en helt annen og tristere historie: Om menn som ønsker barn, men i stadig større grad blir valgt bort av kvinnene, fordi de har for lav inntekt og status. Og dermed får økt risiko for å dø tidlig. Men så klart: Det er artigere å plassere en happy ungkar i Ferrari-jakke på nettfronten.

Mannlig barnløshet er trendy frihet, ifølge VG

1

Det er en slik følelse av ego-sentrisme som følger disse "jeg skal ikke ha barn" menneskene- Hadde de nå valgt et liv uten behov for andre mennesker, i en hytte i skogen etc så hadde det vært en ting. Men disse menneskene velger et liv som så til de grader er avhengig av andre mennesker. Nettopp andre mennesker som andre folk har født, oppdratt og brukt tid og energi på å få frem. Disse menneskene ønsker at livet skal bestå av å forbruke, reise, oppleve, nyte og leve i en verden av gjenstander, system, og arrangement som er gjort mulig av andre mennesker. Gjerne generasjoner av andre mennesker. Dette skal de bruke livet på under fanen at "jeg elsker alt dette og vil ikke bidra selv til at noe av dette skal fortsette"

2
FjodorDVD [sitat…] Dette var en lærerik presisering av Kjetil Rolness. Antallet frivillig barnløse playboys er nok veldig lite sammenlignet med antallet som ufrivillig lever i ensomhet.

Ja og disse playboys med masse peng, status og ressurser vet godt at de kan få barn selv når de er 60. De finner om de vil en kvinne på 38 som er villig til å få enten første eller siste unge med de i bytte mot tilgang på et fjell av ressurser oppspart fra et liv uten ansvar og forpliktelser innenfor husets vegger.

1
Nødutgang Det er heldigvis tilbakevist.

Nødutgang: Skummet gjennom artikkelen du linket til. Skal lese den nærmere senere.

Med det var mange faktorer med der. Dette var blant annet en artikkel som omhandlet forskning fra flere land. Det kom frem at forskning fra de nordiske landene viste mere lykke med barn, en i land uten samme velferdsordninger.

Men, jeg tilbakeviser ikke artikkelen, men den var nyansert. Så man kan snu på det, og også bruke den til argumentasjon på hvorfor mange av oss ønsker barn i Norge.

1
maxus4 Det har vært mye fokus i det siste på menn som faller utenfor samfunnet, og forblir kone- og barnløse. Men VG har funnet gladvinklingen: Menn velger bort barn. For å få frihet. Og...

Selv om forskning forteller en helt annen og tristere historie: Om menn som ønsker barn, men i stadig større grad blir valgt bort av kvinnene, fordi de har for lav inntekt og status. Og dermed får økt risiko for å dø tidlig. Men så klart: Det er artigere å plassere en happy ungkar i Ferrari-jakke på nettfronten.

Jens Pikenes er ikke noen forsker eller statistiker. Han bare mener - som mange andre.

Jeg er virkelig dritlei av å høre om disse stakkars karer uten seksuell kapital som ikke blir gitt sjansen til å stifte familie av slemme damer med undertonen "alle menn ønsker barn mest av alt"

Det er ikke sant.

Ikke dermed sagt at det ikke finnes menn som ønsker "kone og barn" men ikke har lykkes med det - på samme måte som det finnes kvinner som ikke har lykkes med å få seg "mann og barn". Enslige, ugifte voksne for å si det slik. For selvsagt finnes begge deler.

Denne er fra 2020...viser at menn ikke ønsker mange barn. I gjennomsnitt ønsker de seg færre barn enn kvinner gjør..og nederst i artikkelen står også en mann i parforhold frem og forteller at han og hans bedre halvdel har valgt bort barn. Helt fritt for "ungkarer i Ferrari-jakke"!

En annen kjent sak er at menn ofte utøver abortpress mot kvinner.

Denne er ny - men det har vært en kjent problemstilling leeeenge - så denne er fra 2005 og forteller at 1 av 4 gravide opplever abortpress fra barnefar.

"Juridisk abort" har også vært såpass "i vinden" som et manne-krav at Frp i 2018 ga seg i kast med å utrede denne muligheten for menn å fraskrive seg alle rettigheter og plikter før et barn ble født.

- Det fikk for øvrig ikke gjennomslag.

Med andre ord er Kjetil Rolness/Jens Pikenes meninger og betraktninger - når han gir seg i kast med å tolke forskning - ikke verdt en døyt mer enn noen andres meninger i så måte - for det er ikke så enkelt som han og hans meningsfeller skal ha det til.

Bak gruppen med "triste menns historier" står en motgruppe med menn som krever medbestemmelse når det kommer til abort og retten til å fraskrive seg alt ansvar før et barn før det er født og menn som ikke ønsker barn med det ansvar og kostnader det medfører, fordi de syns det er greit å få styre sine egne liv og egen frihet som det passer dem og eventuell partner best.

- Det er fullstendig meningsløst å late som om det ikke er tilfelle og ikke eksisterer og ikke må tillegges vekt - for selvsagt er det det og gjør det det.

1
joplina [sitat…] Jens Pikenes er ikke noen forsker eller statistiker. Han bare mener - som mange andre. Jeg er virkelig dritlei av å høre om disse stakkars karer uten seksuell kapital som...

Jeg er virkelig dritlei av å høre om disse stakkars karer uten seksuell kapital som ikke blir gitt sjansen til å stifte familie av slemme damer med undertonen "alle menn ønsker barn mest av alt"

Så lei at du ikke las mer enn overskriften på artikkelen.

I tillegg så lei at du avsporer din egen tråd.

Mitt råd er å la være å lage tråder om det.

1
Farmer Jeg tror også flere, både menn og kvinner uten barn, etter hvert vil føle på ensomhet når dem er over middelhøyden, og flere vil oppleve manglende nær familie.

Uten tvil. At man kanskje har klart i løpet av 40 år å overbevise seg selv om at dette er toppen av lykke er en ting. Men man kommer ikke utenom at det blir en utfordring å ha en fast flokk mennesker rundt deg når du blir eldre uten egne barn- barnebarn. Venner gifter seg , får barn, flytter etc- Slektninger blir opptatt med sine egne familier. Det krever at du opprettholder et nettverk som er stort og stabilt nok til å holde i flere tiår. .

Jeg får min del aner ikke om jeg kan måles lykkeligere eller ikke på en skala fra før jeg fikk barn eller etter. Jeg følte meg glad og lykkelig når jeg kunne gå ut når jeg ville, dra på spontanovernattinger, kaste meg i bilen og dra hit og dit. Men det var likevel noe som ikke var der.

Når jeg fikk familie så fikk jeg en ro og en mening. Jeg kunne slappe av og fokusere på noen andre enn meg selv. Jeg fikk mye mer mening i dagene, mye mer pågangsmot, flere dagligdagse gleder og langt mindre stress. Ingen reiser, ingen pengesum, ingen opplevelser eller x-antall tilganger på nye kjønnsorgan hadde klart å erstatte det.

2

Det er et brutalt valg å velge å ikke få barn .Spesielt for kvinner. Man tenker ikke over at livet er langt. Og velger man i en alder av 30 år at man ikke skal ha barn så kan man ha 60-70 år igjen å leve. Og livet så langt har vært variert.

0-10 år . Man går fra nyfødt hjelpesløs til et barn med meninger, følelser , lek og vilje 10-20 - Man går fra et uskyldig barn til en ungdom til en voksen som kan føde egne barn og som starter på sin seksuelle toppalder. 20-30 Man går fra å være en ung voksen på topp i sin seksuelle attraktivitet til at den begynner å synke, og man går fra ung til voksen

-- Man velger å ikke få barn----

30-40 Man er voksen og blir eldre og kan ikke lenger får barn 40-50 Man er voksen og blir eldre 50-60 Man er voksen og blir eldre 60-70 Man er voksen og blir eldre 70-80 Man er eldre og blir eldre 80-90 Man er eldre og blir eldre og vil trenge hjelp og tilsyn 90--> Man er gammel, bor sjeldent uten hjelp og tilsyn frem til man dør

Så er man 30 og velger å ikke få barn.. Er man da klar for 60-70 år til der du ikke blir mer attraktiv, alle fordeler du hadde i 20årene forvitrer, og du bare blir eldre uten at du skal ha noe fast som følger deg gjennom livet.

2

Det å få barn i dag for en Norsk/Nordeuropeisk mann er jo å sette seg selv i bunnløs gjeld og økonomisk slaveri om en ikke spiller kortene riktig. De fleste forhold ender jo med brudd og sikkert halvparten av resten ender med at mannen ender opp som en tusseladd.

Selvsagt er jo dette noe som er likt for begge og når kvinner heller ikke er interessert i å få barn før de har "karriere" og en skal begynne med bleiemas i 40-årene er det klart det er slitsomt. Har selv vært igjennom dette helvete og unner i grunnen ingen det.

Uansett, for oss menn er det nå en gang slik at markedsverdien ikke taper seg nevneverdig med alderen da. Det er klart at når en tipper 50 er en ikke så interessert i å ha et fast forhold til en 17-åring lenger, men ellers er det jo rimelig greit å ordne seg ei fin dame i 30-åra om en har litt penger og vet å holde seg i form. Og da, om en finner ei dame i tidlig 30-årene som ikke har hatt unge, så er det jo helt opp til deg om du vil ha det, for da er jo hennes biologiske klokke tikkende.

Selv er jeg lykkelig skilt barnefar og synes egentlig ikke jeg gårr glipp av noenting. Genene er spredd allerede og eksen fårr nåbare holde påjeg slapp ;) Ellers har jeg aldri hatt mer tid til hverken å flørte med damer, trene eller bedrive alle slags prosjekter fra hyttearbeid til å kjøre vannski.  

 Min betraktning er at de fleste Norske kvinner vil ha barn, men ellers foretrekker en barnefar, heller enn en MANN.  Unntaket er kanskje Asiatiske kvinner om de er oppvokst i Asia da. Der er det vel sjelden det blir mange skillsmsser eller en blir brukt i filler.  Såbunn og grunn fungerer dette veldig bra for begge parter og jeg har et godt forhold til mange Norske kvinner selv om jeg selvsagt ikke vil bli noen "livsledsager" med noen av dem. 

 Mange Norske menn har en tendens til å deppe med årene selv om vårr verdi stiger veldig mye. Dra en tur til Asia, Russland eller for den saks skyld til og med Island og en kan dra både åttere og niere om en ser bra nok ut; har glimt i øyet samt er i god form. 

 Norske kvinner ser ut til i tiltagende grad å foretrekke utlendinger og i mange tilfeller med mindre de finner seg en dott, såbunn og grunn er vi vel enige her. 
1
Laster...