Likestilling

Kokelimunke

Bidragspliktige med samværsrett sliter økonomisk

(I mangel på et mannesaksforum)

I følge en ny undersøkelse blant skilte menn som har samværsrett med barna (en statistisk "uoppdaget stamme"), så sliter 50% med å betale løpende utgifter. 4 av 10 mener moren gjør samvær med barna vanskelig:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article.jhtml?articleID=429211

DETTE SYNES FLEST FEDRE ER VANSKELIGST: 1.Å være borte fra barna store deler av tiden 2.Mangler styring over barnas oppdragelse 3.Samarbeidet om barna går på mors premisser 4.Å ha liten eller ingen kontakt med barna 5.Å måtte betale bidrag 6.Økonomiske vanskeligheter 7.Ikke å bli tatt på alvor som forelder av skole, barnehage m.fl. 8.Å måtte holde kontakten med eks-partneren 9.Alle anstrengelsene for å opprettholde kontakten med barna 10.Mistenkeliggjøring av samværsfedre 11.Ensomhet 12.Føler at jeg blir erstattet av barnets/barnas stefar 13.Vanskelig å ha barna til samvær

Det er positivt at det nå endelig gjøres forskning på bidragspliktiges kår, selvom det antagelig fortsatt er langt fram til at det gjøres noe for å bedre situasjonen deres...

1
35 svar

Ja. Dersom det tar like lang tid for menn å rette opp slike skjevheter, som det har tatt kvinner å få bukt med den generelle kvinnediskrimineringen, så må du nok forvente noen år på dette arbeidet. Men kanskje er det lettere å få gjennomslag etter hvert....man vet en del om diskriminering i dag. Men det er aldri lett å strippe sterke, favoriserte grupper for privilegier......det er sant.

Åse

1
ase Ja. Dersom det tar like lang tid for menn å rette opp slike skjevheter, som det har tatt kvinner å få bukt med den generelle kvinnediskrimineringen, så må du nok forvente noen år p...

"ase skrev: Men det er aldri lett å strippe sterke, favoriserte grupper for privilegier......det er sant."

..særlig når det er dem "det er synd på" og og det er de "som blir diskriminert" osv, og loven som skal likestille gruppene kun skal virke den ene veien. Flott lovverk vi har.

1

En på jobben og jeg tjener like mye hver måned, men han betaler bare halvparten i skatt av hva jeg gjør. Dette fordi han betaler bidrag for to sniper. Hvorfor i hælvete skal han betale mindre skatt enn meg? Han som har unger som får masse gratis av Staten. Han skulle jo betale mere skatt for svingende!! Det synes jeg er urettferdig.

1
Kokelimunke GAMMAlynx: Med nye bidragsregler (fra høsten 2003) vil han heller ikke få dette fradraget, og da vil dere betale like mye i skatt. Mens han må betale bidrag, så kan du bruke disse...

Nå må du gi deg Kokko.

Jeg kan ikke ta ansvar for andres barn, like lite som jeg stiller andre til ansvar for mine dummheter. Og som jeg sa, ungene hans forbruker en rekke gratis tilbud ifra Staten (les som jeg er med å betaler) så det skulle bare mangle at han ikke betaler det samme som meg.

Vi kan jo se det ifra en annen vinkel. Mener du virkelig at en som har satt seg i gjeld skal ha like mye penger igjen som en som ikke har gjort det? Neppe. Har du gått igang med å skaffe deg unger får du da for svarte betale det sneipa koster åsså!! Er det så vanskelig å forstå?

En annenting du også må tenke på Koke, er at en som IKKE er skilt antagligvis har samme kostnadene med barna, men denne personen får ikke skattelette. Er det rettferdig?

1
GAMMAlynx Nå må du gi deg Kokko. Jeg kan ikke ta ansvar for andres barn, like lite som jeg stiller andre til ansvar for mine dummheter. Og som jeg sa, ungene hans forbruker en rekke gratis t...

Du forbrukte også en rekke gratis tilbud ifra Staten som barn, så det skulle bare mange at ikke du skulle betale skatt som alle andre som voksen.

Samfunnet trenger innbyggere. Innbyggere får man ved å sette barn til verden eller importere arbeidskraft. Dersom samfunnet ikke vil legge forholdene tilrette for å fostre barn, så får landet heller satse på arbeidsinnvandring.

Skatteletten har vært knyttet til bidraget. Dersom den som ikke er skilt heller ikke er bidragspliktig så får vedkommende følgelig ikke dette skattefradraget. Det er ingen urettferdighet i dette skattefradraget. Dessuten blir bidraget skattet og samordnet på mottagers hånd, så staten tar sitt idag også.

Uansett så forsvinner dette fradraget høsten 2003, så da er det blitt en enda bedre grunn for norske menn å sterilisere seg.

1
Kokelimunke Du forbrukte også en rekke gratis tilbud ifra Staten som barn, så det skulle bare mange at ikke du skulle betale skatt som alle andre som voksen. Samfunnet trenger innbyggere. Innb...

Det blir nok unger her i landet alikevel Koke. Finnes mange land med mye dårligere velferdstilbud enn Norge, hvor barneraten er høyere, så den blir for tynn.

Det er ikke slik at jeg skal betale for det jeg; uten å kunne kontrollere det, var forbruker av statlige tjenester da jeg var barn. Mine foreldre betalte skatt for at jeg skulle kunne forbruke de tjenestene, akkurat slik du betaler skatt for at dine unger skal kunne nyte gratis tjenester nå.

Men du ser ikke urettferdigheten. Poenget er at DU betaler halvparten i skatt av det jeg gjør (hvis vi tjener like lite/mye), mens du/dine barn forbruker............. jeg tror ikke jeg tar i når jeg sier 10 ganger så mange statlige tjenester som det jeg gjør.

La meg slippe å betale for deg, så skal jeg klare å ta vare på meg sjøl. Unger blir det alikevell skal du se :)

GAMMAlink

1

Det var da på høye tid at man fannt det for godt å oppdage at skilte fedre med samvær også er mennesker med følelser og behov det går an å kartlegge!

Forhåpentlig vil snart også skilsmissers innflytelse på barna bli grundigere kartlagt.

Så langt har de 39 kvinner ut av 40 ansatte på den avdeling i Barne- og Familiedepartementet som står for utferdigelsen av de lover og regulativer som vedrører barnefamiliene i Norge bare lagt forholdene til rette for sine medsøstre uten å tenke helhetlig eller for den saks skyld på barnas beste!

1
GAMMAlynx Det kan jo også legges til at fødselsraten i Norge har sunket i takt med at velferdstilbudet for barnefamiliene har øket. Altså, påstanden om at det må gode velferdstilbud til for...

Kanskje det hadde hjulpet om man sikrede at hele familien kunne få glede av velferdstilbudene og ikke bare mødrene, slik det er i dag!

Likestillingsombudet har innsett at fordelingen vi har nå er i direkte strid med likestillingsloven!

1
GAMMAlynx Det blir nok unger her i landet alikevel Koke. Finnes mange land med mye dårligere velferdstilbud enn Norge, hvor barneraten er høyere, så den blir for tynn. Det er ikke slik at je...

GAMMAlynx:

> Det blir nok unger her i landet alikevel Koke. Finnes mange land med mye > dårligere velferdstilbud enn Norge, hvor barneraten er høyere, så den blir for tynn.

1,75 barn per norske kvinne er ikke nok barn til å opprettholde befolkningstallet. Norge er avhengig av arbeidsinnvandring.

> Det er ikke slik at jeg skal betale for det jeg; uten å kunne kontrollere det, var > forbruker av statlige tjenester da jeg var barn.

Selvfølgelig bør du det, du fikk livet og en god oppvekst. Nå er det din tur å gi noe tilbake til samfunnet.

> Mine foreldre betalte skatt for at jeg skulle kunne forbruke de tjenestene, akkurat > slik du betaler skatt for at dine unger skal kunne nyte gratis tjenester nå.

Du liker visst å snylte på andre du? Hvem betalte for barnetrygden foreldrene dine mottok? Hvorfor fikk foreldrene dine forsørgerfradrag og klassefradrag for deg? Foreldrene dine var noen skattesnytere i forhold til meg.

> Men du ser ikke urettferdigheten. Poenget er at DU betaler halvparten i skatt av > det jeg gjør (hvis vi tjener like lite/mye), mens du/dine barn forbruker............. > jeg tror ikke jeg tar i når jeg sier 10 ganger så mange statlige tjenester som det > jeg gjør.

Hvorfor skal jeg betale mer i skatt enn deg bare fordi jeg tjener bedre enn deg? Er ikke dette enda mer urettferdig?

> La meg slippe å betale for deg, så skal jeg klare å ta vare på meg sjøl.

Flytt heller til et land uten velferdsstat hvis du ikke vil være med å spleise.

> Unger blir det alikevell skal du se :)

Håper barnevernet kommer å henter dem.

1
GAMMAlynx Det kan jo også legges til at fødselsraten i Norge har sunket i takt med at velferdstilbudet for barnefamiliene har øket. Altså, påstanden om at det må gode velferdstilbud til for...

"GAMMAlynx skrev: Det kan jo også legges til at fødselsraten i Norge har sunket i takt med at velferdstilbudet for barnefamiliene har øket. Altså, påstanden om at det må gode velferdstilbud til for at barn skal fødes holder ikke vann."

Det kan jo også legges til at fødselsraten i Norge har sunket i takt med at antall bidragspliktige har øket. Det er bidragspliktiges dårlige kår som ble tatt opp i undersøkelsen, ikke velferdsordningene som du sporet av på. Bidragspliktige har ingen velferdsgoder, bare plikter. Det skattefradraget du har hengt deg opp i blir borte fra høsten 2003, så du "sparker inn åpne dører" på dette punktet.

1
GAMMAlynx Jeg tror det mest rettferdige var å fjerne alle vellferdstilbudene til barnefamiliene, og bruke de pengene til å gi den norske befolkningen generelt en lavere skatt. GAMMA

"GAMMAlynx skrev: Jeg tror det mest rettferdige var å fjerne alle vellferdstilbudene til barnefamiliene, og bruke de pengene til å gi den norske befolkningen generelt en lavere skatt."

Barnefamiliene er på vei ut, så det ville ikke vært så mye skatt å spare på det. Enslige forsørgere tar disse velferdsgodene alene.

1
Kokelimunke GAMMAlynx: > Det blir nok unger her i landet alikevel Koke. Finnes mange land med mye > dårligere velferdstilbud enn Norge, hvor barneraten er høyere, så den blir for tynn. 1,75 ba...

Du koklimunke, du leser ikke akkurat hva jeg skriver. Se ett innlegg tilbake, og du vil se min påstand om at fødselsraten synker i takt med at velferden øker.

Men en ting er helt sikkert. Det er svært urettferdig at en som tjener mere enn meg skal betale prosentvis mere i skatt. Antall kroner skal selvfølgelig være høyere jo mere du tjener, men prosenten skal være den samme. Men du svarte ikke på hvorfor du skal betale halvparten i skatt (pga barnebidraget) av det jeg gjør hvis vi tjener like mye.

Og det skulle ikke være nødvendig å flytte til et annet land. Det eneste som trengs er å senke velferden og gi alle en generelt lavere skatt :)

GAMMA, som må ta seg en dusj nå

1
GAMMAlynx Du koklimunke, du leser ikke akkurat hva jeg skriver. Se ett innlegg tilbake, og du vil se min påstand om at fødselsraten synker i takt med at velferden øker. Men en ting er helt s...

Heh, jeg var ikke nøyaktig nok da jeg skrev barnefamilier. Jeg skulle ha skrevet "de med barn". Ta ifra de med barn mye av vellferden, og gi alle en lavere skatt. Det var det jeg mente.

Og jeg synes det er bra at skattefradraget forsvinner, slik at bidragsytere ikke har lavere skatt, kun fordi de har barn å betale for.

GAMMA

1
GAMMAlynx Du koklimunke, du leser ikke akkurat hva jeg skriver. Se ett innlegg tilbake, og du vil se min påstand om at fødselsraten synker i takt med at velferden øker. Men en ting er helt s...

Gamma:

Jeg betaler ikke halv skatt som følge av fradraget jeg får for barnebidraget. Uten fradraget måtte jeg betalt cirka 12,5% mer i skatt enn jeg gjør nå. Hvis du har sjekket skattelistene for den du vet tjener det samme som deg, så kan det være andre årsaker til at vedkommende betaler lite skatt, f.eks. høyt boliglån.

At alle betaler samme prosent i skatt er ikke nødvendigvis rettferdig. Bidragssystemet er bygget opp på faste prosenter nå avhengig av antall barn i dag, men i det nye bidragsssytemet vil det i stor grad gå over til å bli faste kronebeløp enten den bidragspliktige tjener mye eller lite. Det blir samme prinsipp som om vi alle skulle betale det samme kronebeløpet i skatt. Tenk deg for eksempel en flat skatt på 100.000 kroner i året for alle, synes du det hadde vært rettferdig? Hva med en flat skatt på 200.000 kroner i året for alle uansett inntekt?

1
Kokelimunke Gamma: Jeg betaler ikke halv skatt som følge av fradraget jeg får for barnebidraget. Uten fradraget måtte jeg betalt cirka 12,5% mer i skatt enn jeg gjør nå. Hvis du har sjekket sk...

"Kokelimunke skrev: Gamma:

At alle betaler samme prosent i skatt er ikke nødvendigvis rettferdig. Bidragssystemet er bygget opp på faste prosenter nå avhengig av antall barn i dag, men i det nye bidragsssytemet vil det i stor grad gå over til å bli faste kronebeløp enten den bidragspliktige tjener mye eller lite. Det blir samme prinsipp som om vi alle skulle betale det samme kronebeløpet i skatt. Tenk deg for eksempel en flat skatt på 100.000 kroner i året for alle, synes du det hadde vært rettferdig? Hva med en flat skatt på 200.000 kroner i året for alle uansett inntekt?

*Det koster vel ikke mer å ha et barn om bidragsforelderen tjener mye?? Mer rettferdig med faste kronebeløp... Og riktig at begge foreldrenes inntekter skal regnes med.... Det finnes jo faktisk endel som har den daglige omsorgen som tjener rimelig bra...

1
Kokelimunke Gamma: Jeg betaler ikke halv skatt som følge av fradraget jeg får for barnebidraget. Uten fradraget måtte jeg betalt cirka 12,5% mer i skatt enn jeg gjør nå. Hvis du har sjekket sk...

Jeg tror ikke helt du forstår hva jeg mener Koke, eller så er det mulig jeg forklarer meg dårlig. Jeg mener at det ikke skal være fradrag for bidragsytere i det hele tatt. Har du en unge eller to eller tjue, så skal du betale for det det koster å ha denne ungen i drift hver dag. Det er ikke andre sitt problem hvordan du må løse den oppgaven.

Jeg mener at barnløse betaler et altfor høyt bidrag til, la meg bruke ordet barneskapere denne gangen, slik at de han ha et forbruk at statlige tjenester den barnløse bare kan se langt etter.

De lave fødselsratene har nok åsså blitt påvirka av høye abort tall over mange år, men jeg tror alikevell ikke at den velferden barneskapere idag nyter, kan påvirke fødtselsraten særlig positivt. Snarere tvert om. Eksemplene på det er flere enn det motsatte.

GAMMA

1
Carebear "Kokelimunke skrev: Gamma: At alle betaler samme prosent i skatt er ikke nødvendigvis rettferdig. Bidragssystemet er bygget opp på faste prosenter nå avhengig av antall barn i dag,...

Carebear:

> *Det koster vel ikke mer å ha et barn om bidragsforelderen tjener mye?? Mer > rettferdig med faste kronebeløp...

Jeg påpeker at det betyr at det dermed også ville vært "mer rettferdig" at alle betalte likt i skatt, for eksempel 100.000 kroner i skatt enten man tjente mye eller lite.

> Og riktig at begge foreldrenes inntekter skal regnes med.... Det finnes jo faktisk > endel som har den daglige omsorgen som tjener rimelig bra...

Så det er ikke rettferdig med faste kronebeløp likevel??

1
GAMMAlynx Jeg tror ikke helt du forstår hva jeg mener Koke, eller så er det mulig jeg forklarer meg dårlig. Jeg mener at det ikke skal være fradrag for bidragsytere i det hele tatt. Har du e...

GAMMAlynx:

> Jeg tror ikke helt du forstår hva jeg mener Koke, eller så er det mulig jeg > forklarer meg dårlig. Jeg mener at det ikke skal være fradrag for bidragsytere i > det hele tatt.

Nei, og det blir det ikke heller fra høsten 2003. Men hva med enslige forsørgere som får skatte i klasse 2, får forsørgerfradrag og en masse ytelser som ikke skal oppgis på selvangivelsen fra det offentlige. Mener du disse også skal fratas sine fradrag og ytelser? Og hva med gifte/samboende foreldre, bør de også fratas sine klassefradrag, forsørgerfradrag, barnetrygd osv. Hva med subsidiene til barnehagene, bør de også bort? Hva med den offentlige skole, bør den privatiseres?

> Har du en unge eller to eller tjue, så skal du betale for det det koster å ha denne > ungen i drift hver dag. Det er ikke andre sitt problem hvordan du må løse den > oppgaven.

På tilsvarende måte som den som har valgt å bli far til 20, så har du ikke valgt å bli forelder. Det er ditt valg. Du har også valgt å bli boende i dette landet, så da må du betale skatt i henhold til gjeldende skattelovgivning.

> Jeg mener at barnløse betaler et altfor høyt bidrag til, la meg bruke ordet > barneskapere denne gangen, slik at de han ha et forbruk at statlige tjenester > den barnløse bare kan se langt etter.

Hvilke statlige tjenester er det du ikke vil betale for som følge av at du ikke har barn?

> De lave fødselsratene har nok åsså blitt påvirka av høye abort tall over mange år, > men jeg tror alikevell ikke at den velferden barneskapere idag nyter, kan påvirke > fødtselsraten særlig positivt. Snarere tvert om. Eksemplene på det er flere enn > det motsatte.

Kan du spesifisere den "velferden" du mener de bidragspliktige nyter idag?

1
Kokelimunke Carebear: > *Det koster vel ikke mer å ha et barn om bidragsforelderen tjener mye?? Mer > rettferdig med faste kronebeløp... Jeg påpeker at det betyr at det dermed også ville vært...

"Kokelimunke skrev: Carebear:

> *Det koster vel ikke mer å ha et barn om bidragsforelderen tjener mye?? Mer > rettferdig med faste kronebeløp...

Jeg påpeker at det betyr at det dermed også ville vært "mer rettferdig" at alle betalte likt i skatt, for eksempel 100.000 kroner i skatt enten man tjente mye eller lite.

> Og riktig at begge foreldrenes inntekter skal regnes med.... Det finnes jo faktisk > endel som har den daglige omsorgen som tjener rimelig bra...

Så det er ikke rettferdig med faste kronebeløp likevel??

Sorry, så lenge du ikke har satt deg inn i de nye bidragsreglene, og kommer med tull om fast kronebeløp i skatt, orker jeg ikke diskutere med deg, har bedre ting å foreta meg....

1
Carebear "Kokelimunke skrev: Carebear: > *Det koster vel ikke mer å ha et barn om bidragsforelderen tjener mye?? Mer > rettferdig med faste kronebeløp... Jeg påpeker at det betyr at det der...

Jeg kan de nye bidragsreglene bedre enn deg, hva er det du ville diskutere angående dem?

Dersom det ble innført en skattereform som sa at alle skulle betale det samme i skatt uansett inntekt (f. eks. 100.000 kroner i skatt per år per skattepliktig), så ville det blitt skreket opp om at det var så ille og galt for de lavtlønte og ikke minst kvinnene, kvinnediskriminering.

Men når det innføres likt bidrag uansett inntekt, så skal det liksom være så greit og rettferdig. Hva er det som gjør det så forbasket rettferdig?

1
Kokelimunke Jeg kan de nye bidragsreglene bedre enn deg, hva er det du ville diskutere angående dem? Dersom det ble innført en skattereform som sa at alle skulle betale det samme i skatt uanse...

"Kokelimunke skrev: Jeg kan de nye bidragsreglene bedre enn deg, hva er det du ville diskutere angående dem?

Dersom det ble innført en skattereform som sa at alle skulle betale det samme i skatt uansett inntekt (f. eks. 100.000 kroner i skatt per år per skattepliktig), så ville det blitt skreket opp om at det var så ille og galt for de lavtlønte og ikke minst kvinnene, kvinnediskriminering.

Men når det innføres likt bidrag uansett inntekt, så skal det liksom være så greit og rettferdig. Hva er det som gjør det så forbasket rettferdig?

Da blir det kanskje slutt på det som en del her inne ser på som et problem... At kvinner finner en mann med høy inntekt for å kunne flå ham for høye bidrag... Er bidragspliktig selv, og syns det er greit at min eksmanns inntekt skal bety noe for hvor høyt bidrag jeg skal betale....Deling av reiseutgiftene har også hjulpet på økonomien min, nå har jeg bare 15-1600 kr. mnd i reiseutgifter i forbindelse med samvær...

1
Carebear "Kokelimunke skrev: Jeg kan de nye bidragsreglene bedre enn deg, hva er det du ville diskutere angående dem? Dersom det ble innført en skattereform som sa at alle skulle betale det...

Carebear:

> Da blir det kanskje slutt på det som en del her inne ser på som et problem... > At kvinner finner en mann med høy inntekt for å kunne flå ham for høye bidrag...

Hvis du leser artikkelen fra Aftenposten som åpnet denne tråden, så ser du at 50% blant skilte menn som har samværsrett med barna, sliter med å betale løpende utgifter. Det er neppe de med de høyeste inntektene som er blant de som sliter mest.

Det denne artikkelen peker på vil fortsatt være like attraktivt om mannen har høy inntekt eller ikke: http://www.fedrelandsvennen.no/Nyheter/Vest-Agder/kristiansand/article.jhtml?articleID=27521&articleID=27521

> Er bidragspliktig selv, og syns det er greit at min eksmanns inntekt skal bety > noe for hvor høyt bidrag jeg skal betale....

Har inntrykk av at mange tenker bare på sin egen situasjon når de ser på hva de nye reglene innebærer. De med lavest inntekt vil betale inntil 25% i bidrag for 1 unge. Og ikke 5 øre i fradrag på skatten.

> Deling av reiseutgiftene har også hjulpet på økonomien min, nå har jeg bare 15- > 1600 kr. mnd i reiseutgifter i forbindelse med samvær...

Dette tråtte ikraft fra årsskiftet 2001/2002. Tidligere kunne bidragsmottager flytte pokkerivold for å påføre eksen ekstra utgifter og/eller vanskeliggjøre samværet. Nå kan ressurssterke bidragspliktige flytte pokkerivold for å straffe eksen økonomisk.

1
Kokelimunke GAMMAlynx: > Jeg tror ikke helt du forstår hva jeg mener Koke, eller så er det mulig jeg > forklarer meg dårlig. Jeg mener at det ikke skal være fradrag for bidragsytere i > det he...

Koklimunke skrev: "Nei, og det blir det ikke heller fra høsten 2003. Men hva med enslige forsørgere som får skatte i klasse 2, får forsørgerfradrag og en masse ytelser som ikke skal oppgis på selvangivelsen fra det offentlige. Mener du disse også skal fratas sine fradrag og ytelser? Og hva med gifte/samboende foreldre, bør de også fratas sine klassefradrag, forsørgerfradrag, barnetrygd osv. Hva med subsidiene til barnehagene, bør de også bort? Hva med den offentlige skole, bør den privatiseres?"

Svaret på alle spørsmålene dine er høyt og tydelig JAAAAAAAA! Jeg trodde du hadde fått det med deg i mine tidligere innlegg i denne tråden.

Du skrev: "På tilsvarende måte som den som har valgt å bli far til 20, så har du ikke valgt å bli forelder. Det er ditt valg. Du har også valgt å bli boende i dette landet, så da må du betale skatt i henhold til gjeldende skattelovgivning."

Jeg skatter da etter gjeldende skattelovgivnig. Trodde ikke noe annet var mulig jeg. Men jeg må da få lov til å sette fingeren på urettferdigheter i loven?

Du skrev: "Hvilke statlige tjenester er det du ikke vil betale for som følge av at du ikke har barn?"

Du kan ta de tjenestene du nevner over og gange med ihvertfall 3. Svangerskapspermisjon, fødselspermisjon, helsestasjoner, gratis fødsel, gratis omskjæring av guttebabyer, gratis abort, overgangsstønad og dobbel barnetrygd er noen flere fordeler barneskapere har, men som jeg må være med å betale for.

Det siste spørsmålet ditt har jeg vel spesifisert over.

Våger du fremdeles å hevde at du ikke har flere fordeler ifra Staten enn jeg?

GAMMAlink, som skulle ønske det var mulig å forklare folk noe uten å måtte bruke teskje.

1

Lignende innlegg

Aktuelt oyssol Siste svar

Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Etter arrestasjonen av de norske journalistene i Qatar, vedgår landslagssjef Ståle Solbakken at Norges Fotballforbunds valg om dialog ikke har vært nok. Samtidig etterlyser han at flere aktører enn NF...
Bilde

Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Etter arrestasjonen av de norske journalistene i Qatar, vedgår landslagssjef Ståle Solbakken at Norges Fotballforbunds valg om dialog ikke har vært nok. Samtidig etterlyser han at flere aktører enn NF...


Bilde www.vg.no
2
4 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Stakkars Støre

Det er farlig å neglisjert strømpris utviklingen i Norge. Jeg ville sørget for ekstra vern rundt ham om det fortsetter som nå. Lund er AP mann men lever i fortiden. En ting er å vinne valg. Annet er å...
1
1 svar
Laster...