Litteratur

Script

Rasisme i litteratur

Synes Dingstad overdriver en smule. Kan vel lese Hamsuns 90-talls litteratur uten å være være barbarisk. Samene er ikke noe viktig eller sentralt i Hamsuns forfatterskap. Hamsuns rasisme er visst rent kulturell, når fornemme Edvarda elsker med samen Gilbert viser det... ja hva viser det, ønsker forfatteren seg i den samens sted, med hans evne til forførelse? Hvorfor? Aldri hører vi om den hvite manns blå øyne og lyse hår hos hamsun, den biologiske rasismen var så å si naturvitenskapelig begrunnet i evgenikken, og ingenting er Hamsun fjernere enn naturvitenskap. Merk ellers at Nagel er kvæn, her har Hamsuns store sans for det eksotiske slått gjennom. Man må ikke gjøre Hamsun til en endimensjonal, småborgerlig Frp'er.
I Olav Audunson av Undset er lappene deformerte og har små ører. I novellen Gunnvald og Emma er Klara slik, - det lille, skarpe ansiktet var underlig dødt og sløvt under det tatersvarte haar. Ellers er Undsets forhold til det tyske rent kulturrasisitisk, og veldig preget av sin dype samfølelse med det danske og dansk litteratur (særlig Blicher er et forbilde). og krigene mot Tyskland. Under krigen bli dette akutt, men er i og for seg konstant hos Undset privat. I de litterære verkene er det ingen særlig sak.

Ser for øvrig i Nazismen og norsk litteratur under omtalen av Solstads såkalte krigstrilogi, at den kommunistske motstanden blir heroisert, mens den "borgerlige" og motstanden fra London blir tilsvarende degradert. Her har vi muligens den ideologiske bakgrunnen for Michelets angrep på motstandsbevegelsen under krigen. Dette er tradisjonelt angrep fra det ytterliggående venstre på motstandsbevegelsen med antisemitismen som et påskudd. At hun sekunderes av Søbye i samme ærend er bare konsekvent, han tilhørte i sin tid en politiske bevegelse som anså AKP(m-l) som for borgerlig og høyreorientert. Hans anmeldelse av Jensens selvbiografi er således sterkt misvisende av ideologiske grunner, den fra høyresiden som i virkeligheten er ærllig som Jensen, blir med hans ideologiske øyne btraktet som en overfladisk retoriker fordi den sanne substansen ligger til venstre.

1
4 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hydrogen har visse egenskaper, oksygen visse agenskapet, bindes dette sammen på en bestemt kjemisk måte, oppstår vann, som har en rekke egenskaper so hverken hydrogen eller oksygen har. Tilsvarende, selv om det fantes antisemitter privat i motstandsbevegelsen, kan selve motstandsbeveglsen, sammensetningen av en rekke mennesker i en orginasasjon ,ed et bestemt formål og bestemte midler, være fullstendig uten antisemmitisme og binde de antisemittiske medlemmene til å bøye seg og føye seg under organisasjonens mål. Dette kalles "emergent entities", og har spilt en kolossal rolle i menneskets psykososiale utvikling, mennerskers mentalitet har blitt formet av å underkastes et (ideeelt) formål. Som visse kristne sier: Å bli underkastet et dogma eller en regel er å bli disiplinert. Naturligvis kan dette også benyttes negativt.
Poenget er: Motstandsbevegelsens antisemittisme må bedømmes utfra et overordentlig grundig kjennskap til hele organisasjonen i alle dens funksjonelle deler og virkemåter.
Michelets argumentasjon synes å bero på følgende: Antisemitisme er forferdelig, og det som skjedde med jødene var forferdelig. Dette skaper en forventning hos oss, men også hos oss til folks holdning og handling under krigen. La oss gi denne forventningen en retning a og en kraft b. For å motvirke denne vektoren setter Michelet enkelt opp den motsatte vektor. Holdningen - a er mot jødene, og kraften - b er like sterk mot å gjøre noe. Så blir intet gjort, nøytraliserigen går tvert motsatt. Men det er for enkelt, man må se på hele situasjonen, på hele organisasjonen.Det er kunet umåtelig grundig studium av organisasjonen og medlemme som kan svare på dette.Det kan stilles spørsmålom Mischelets utgangsvektor, og en masse annet, den utlignes av summen av en masse annet enn sin diametrale motsetning.

1

Tenk på hva emergent entities kan utrette i sosiologien og fremfor alt i økonomien! Tre som samarbeider danner et felleskap med andre egenskaper enn i de som kan beskrives ved hvert enkelt individ. Hele homos økonomicus er truet. Tilsvarende i lingvistikken: Anerikanerne er beinharde på at en setnings mening er summen av ordenes mening. Så kan de lage sine formler. Men for det første: Addisjon er abelsk (etter den norske matematiker), det betyr at elementenes rekkefølge er likegydldig. Hvilket de opplagt ikke er i realiteten. Og dessuten, en setning danner opplagt egenskaper som de enkelte ord (elementer) ikke har, et ord kan ikke neger, det kan kun en setning (en påstand), som er sammensatt av ord.(evt underforståtte ord).

1

Man tenke seg en historieskrivning med utgangspunkt i emergent entities, hvordan enkeltmennekene endrer seg etter hvordan slutter seg sammen i større enheter. Og hvprdan disse enhetene kolliderer.

1

Man tenke seg en psykiatri med basis i emergent entities, en pasient, en outsider, ikke en med vrangforestillinger , men en som etterhvert med hjelp kan fungere i jobb, dvs i pakt med samfunnets idealer. Hvordan det ville forandre hans selvoppfatning. Hele dette traumeparadigmet er en blindveg. Sitte å naudsnakke med pasienten om de eldgamle, tapende kortene, i stedet for å presentere en ny giv. Velg valget! sa Sartre, velg å ikke vær dømt av din fortid, av dine traumer, det er dem du skal frigjøre deg fra, og skape en ny fortelling om deg selv, hvem du er og hva du er i stand til. Det skal ikke traumene få lov til å begrense. Det er denne prosessen de ambulerende psykiatrifolkene må kjempe for. Traumesnakket er begrensende, det skaper en farlig identitet. En fotballspiller får ut i offentligheten jeg var ruspåvirket, det blir gjentatt og gjentatt, til slutt hans identitet, jeg blir for evig rusmisbruker. Bare tull, fyren har masse ressurser, som han kan utvikle slik at de utkonkurrerer trangern til rus. Finn disse ressursene, det er de ambulerende psykiatriske folkenes oppgave i behandlingen. Finn ressursene i padsienten som utkonkurrerer det sykdomsskapende.

1

Lignende innlegg

Litteratur kvelstad Publisert

Prinsessens bokgaver

Leser at det er diskusjoner om hva prinsessen fikk i bokgaver. Smålig å kritisere at hun ikke fikk noe krim. Prinsessen sa selv i et intervju at hun ikke liker krim eller skrekk. Så da har de vel jobb...
1
0 svar
TV-program vif_support Publisert

Viktor Hovland - suksessåret 2021

Eurosport Norge - Viktor Hovland - suksessåret Kl. 21.00 Viktor Hovland er med Espen Blaker og Marius Thorp for å oppsummere nok et eventyrlig år på golfbanen
Bilde

'Hell yeah': Bahamas felt like a Tour win for Viktor Hovland | Golf Central | Golf Channel

Viktor Hovland reflects on his final round performance at the Hero World Challenge and what his come-from-behind victory in the Bahamas will do for his confi...


Bilde www.youtube.com
3
0 svar
TV-program TURBRA Publisert

Viken Fiber, Alt i boks

I noen år har borettslaget vårt brukt "Viken Fiber, Alt i boks," noe som har fungert bra. Men etter å ha fått en ny BOKS som ikke fungerer sammen med TV-apparatet mitt, må jeg kjøpe nytt TV, selv om d...
1
0 svar
Musikk mer-musikk Siste svar

Eides språksjov

Noen som kan fortelle meg tittelen på musikkstykket Sjur Hjeltnes spiller rett før «respons» i sesongfinalen 2021 ?☺️(episodenavn «musikken i språket»)
1
1 svar
Musikk Alexander87 Publisert

Norsk cover

Jeg hørte en stund tilbake sangen "super max" som er covret av Johnny Däpp - Lorenz Büffel. Jeg vet at det også var en norsk cover av denne, men klarer ikke livet av meg å finne den igjen selv om jeg...
1
0 svar
Litteratur Script Publisert

Garborg

Jeg leser Jacob Grimm på engelsk, Teutonic mythology, og på s 199 er det en språklig gjennomgang av etymologien av ordet heks . Her fremgår det at Garborg har laget navnet Haugtussa av en forvansknin...
1
0 svar
Litteratur vif_support Siste svar

Hvilken bok leser du nå?

Siden de gamle trådene må søkes opp på google startes det en Hvilken bok leser du nå? versjon 2.0 Undertegnede er akkurat ferdig med Fra Oscarsborg til Hegra av Wilhelm Munter Rolfsen. Er så smått i g...
3
1 svar
Laster...