Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Når det knapt nok er trafikk på veien og når man vet at bru eller undergang vil gi en omvei for de gående og syklende er det åpenbart at de ikke vil bruke en bro eller undergang.

Da er det bare sløsing med offentlige midler å bygge en også.

Bildet som følger med artikkelen gir et godt inntrykk av trafikktettheten på veien. Hvem ville da ha gått 50 meter lenger og forsert 5 høydemetere når man lett kan la være.

1
BornOnThe4thOfJuly Stråmenn blir det aldri god debatt av. Klarer du ikke argumentere mot det jeg skriver uten å bruke stråmenn så er det like greit at du bare innrømmer at du ikke har argumenter.

OK.

Det er knekkende uinteressant at journalisten har tatt bilde av veien uten en eneste bil der.

I virkelighetens verden ligger Alshus på den ene siden og Blåveisåsen på den andre siden, og det er to boligområder med veldig mange hus.

Og der bor veldig mange barn.

Disse barna bruker den veien for å sykle til og fra skolen på Lunde. Derfor har de en farlig skolevei.

Tror du fremdeles at de bygger sykkelsti for moro skyld?

Her legges det opp til at barna skal krysse veien midt på fartsetappen, den eneste sletta på strekningen.

Selvfølgelig MÅ de bygge en undergang i forbindelse med avkjørslen til Alshus.

1
fargerik OK. Det er knekkende uinteressant at journalisten har tatt bilde av veien uten en eneste bil der. I virkelighetens verden ligger Alshus på den ene siden og Blåveisåsen på den andre...

OK. Det er knekkende uinteressant at journalisten har tatt bilde av veien uten en eneste bil der. I virkelighetens verden ligger Alshus på den ene siden og Blåveisåsen på den andre siden, og det er to boligområder med veldig mange hus. Og der bor veldig mange barn. Disse barna bruker den veien for å sykle til og fra skolen. Tror du fremdeles at de bygger sykkelsti for moro skyld? Her legges det opp til at barna skal krysse veien midt på fartsetappen, den eneste sletta på strekningen. Selvfølgelig MÅ de bygge en undergang i forbindelse med avkjørslen til Alshus.

Selvsagt er det det men det er altså ikke knekkende uinterssant når det bildet som er tatt beskriver situasjonen med hensyn til trafikktettheten veldig godt. Det er svært liten trafikk på veien helt uavhengig av når journalisten har tatt bildet men det er jo en ngrei beskrivelse av det for de som ikke visste det. Det var mitt poeng!!

Jeg kjenner til denne veien og veldig mange hus er en grov overdrivelse. Det er altså foretatt trafikktellinger i veien som viser at trafikkmengden er liten.

Den diskusjonen du har lagt opp til her er knyttet til bru eller undergang. Jeg foreslår at du respekterer din egen avgrensning og ikke trekker inn sykkelsti generelt.

Ja det legges opp til kryssing midt på sletta med rundt 500 meter sikt i hver retning og med 1-2 biler passerende i minuttet i makstimen.

Å bygge en undergang vil føre til at den mest brukte måten å komme seg over veien på, nemlig å gå rett over slik at man slipper omveier både i horisontal og vertikalplanen, blir farligere enn om man ikke bygger undergang.

Bilistene vil da ikke få noe forvarsel om noen slik kryssing over veien men den vil likevel skje fordi det er klart den mest behagelige måten å krysse denne lavtrafikkerte veien på. Man vil således sløse bort en masse offentlige penger og få en større risiko for ulykker ved å bygge en undergang.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Selvsagt er det det men det er altså ikke knekkende uinterssant når det bildet som er tatt beskriver situasjonen med hensyn til trafikktettheten veldig godt. Det er svært...

Jeg kjenner til denne veien og veldig mange hus er en grov overdrivelse. Det er altså foretatt trafikktellinger i veien som viser at trafikkmengden er liten.

Den diskusjonen du har lagt opp til her er knyttet til bru eller undergang.

Jeg kjenner også godt til denne veien, og også grunnene til at sykkelstien er på to sider.

Det er mange boliger på Alshus og i Blåveisåsen, og det er en farlig skolevei.

Men at det er få biler på veien, får ikke de som kjører der til å ta det rolig, de kjører heller fortere over sletta.

Dersom en undergang redder livet til ett eneste barn, er den verd prisen. Selvfølgelig må det bygges undergang, det har ligget i kortene hele tiden, siden de to boligfeltene er på hver sin side av veien.

Det er en grov unnlatelse av vesenet å spare penger på å gamble med sikker skolevei.

1
fargerik [sitat…] Jeg kjenner også godt til denne veien, og også grunnene til at sykkelstien er på to sider. Det er mange boliger på Alshus og i Blåveisåsen, og det er en farlig skolevei. M...

Jeg kjenner også godt til denne veien, og også grunnene til at sykkelstien er på to sider. Det er mange boliger på Alshus og i Blåveisåsen, og det er en farlig skolevei. Men at det er få biler på veien, får ikke de som kjører der til å ta det rolig, de kjører heller fortere over sletta. Dersom en undergang redder livet til ett eneste barn, er den verd prisen. Selvfølgelig må det bygges undergang, det har ligget i kortene hele tiden, og det er en grov unnlatelse av vesenet å spare penger på å gamble med sikker skolevei.

Hvor mange ulykker har det vært på veien da siden du mener den er farlig?

Min klare påstand er at undergangen øker risikoen for at liv går tapt. Bilistene får med en undergang ingen som helst forvarsel om at det vil krysse noen over veien men det vil det altså gjøre selv om du ønsker at det ikke det skal gjøre det.

Man må ikke se seg blind på at ethvert tiltak man gjennomfører alltid blir brukt slik man ønsker det. Mange ganger så vil brukerne anse den sikre veien for uaktuell fordi den er lenger og dermed øker man risikoen ved å frata bilistene de klare tegn til at noe skjer selv om det er nærmest selvsagt at folk vil krysse veien i plan. Å krysse veien i plan er kortere, har mindre høydeforskjell og det er så liten trafikk her at det er svært enkelt å finne luker i trafikken der man som fotgjenger anser risikoen ved kryssing minimal. Da velger man selvsagt det beste alternativet slik man ser det når man kommer dit. Ikke hva man teoretisk mener folk burde ha valgt.

Å bruke penger på et tiltak som med stor sannsynlighet øker risikoen for ulykker er hodeløs symbolpolitikk.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Hvor mange ulykker har det vært på veien da siden du mener den er farlig? Min klare påstand er at undergangen øker risikoen for at liv går tapt. Bilistene får med en under...

Å bruke penger på et tiltak som med stor sannsynlighet øker risikoen for ulykker er hodeløs symbolpolitikk.

Du skrev at du kjenner veien, og nå forstår jeg at dette ikke stemmer.

Det var dårlig gjort å påberope seg å vite noe om noe du ikke vet noe om.

Selvfølgelig har det vært ulykker, og selvfølgelig kjører folk i 120 når det er 80 som er fartsgrensen.

Dette er folk som bor der opptatt av, naturlig nok.

Facebookgruppe har de også.

Dette er ikke langsiktig planlegging, for det skal bygges mye mer oppe i Blåveisåsen, så det blir flere barn, og flere barn som skal til skolen på Lunde.

En lignelse:

Syns du det var en god løsning av norske myndigheter å velge å bygge smalere veier enn de gjorde i Sverige i forrige århundre, til tross for at alle visste at det ville være dumt å bygge smale veier?

Vil det være en god løsning å vente til den første ungen er drept før de bygger undergang?

1
fargerik [sitat…] Du skrev at du kjenner veien, og nå forstår jeg at dette ikke stemmer. Det var dårlig gjort å påberope seg å vite noe om noe du ikke vet noe om. Selvfølgelig har det vært...

Jeg spurte om hvor mange ulykkeer. Jeg ser ikke at du har kommet med noen tall men forsetter forsatt å hevde ting knyttet til dette med ulykker. Kjenner du ikke veien og dens ulykkeshistorie siden du ikke klarer å komme med noen tall?

Det jeg er opptatt er at det ikke skjer flere ulykker og da synes det å lage en trafikksikkerhetsfelle ved å lage en undergang er noe av det styggeste man kan gjøre overfor befolkningen der. Helt uavhengig av om de måtte ønske en slik undergang. Som fagfolk så må man bruke den kunnskapen man har å forhindre ulykker selv om legfolk tror at de vet hva som er det beste.

At de har facebookgruppe er ikke et vektig argument for noe som helst. De får komme opp med argumenter som slår ihjel de som jeg har kommet med. Hvordan vil de sikre at ingen krysser veien i plan når det er klart raskest og minst anstrengende? Løser de ikke det problemet så har de ingen holdbar motargumentasjon.

Det høres ikke ut som en langsiktig planlegging å bygge mer der når det visst nok er så farlig. Burde man ikke da la være å bygge mer?

Du må ikke gå på alle de mytene bilentusiastene kommer med. Svenskenes brede veier var svært ulykkesutsatte og slik sett fikk de ingenting igjen for å bygge disse brede veiene de første 30 årene av deres levetid. Det var først når de selv bevisst gjorde dem smalere med midtrekkverk at de fikk effekt av investeringen.

Ville det være en god ide å fjerne undergangen når første unge som krysset veien over undergangen ble drept?

Men hvor mange fotgjengerulykker har det egentlig vært på denne veien?

1
BornOnThe4thOfJuly Jeg spurte om hvor mange ulykkeer. Jeg ser ikke at du har kommet med noen tall men forsetter forsatt å hevde ting knyttet til dette med ulykker. Kjenner du ikke veien og dens ulykk...

Jeg spurte om hvor mange ulykkeer. Jeg ser ikke at du har kommet med noen tall men forsetter forsatt å hevde ting knyttet til dette med ulykker. Kjenner du ikke veien og dens ulykkeshistorie siden du ikke klarer å komme med noen tall?

Kan ikke du heller selv ta jobben med å lete deg gjennom alle nyheter i avisene, da?

Det er litt ufint å be meg om å bruke masse tastetrykk på noe du utmerket godt klarer selv.

Men jeg har registrert at du ikke syns det er nødvendig med undergang, til tross for at folk som bor der vil ha det.

1
BornOnThe4thOfJuly Jeg spurte om hvor mange ulykkeer. Jeg ser ikke at du har kommet med noen tall men forsetter forsatt å hevde ting knyttet til dette med ulykker. Kjenner du ikke veien og dens ulykk...

Det høres ikke ut som en langsiktig planlegging å bygge mer der når det visst nok er så farlig. Burde man ikke da la være å bygge mer?

Hvem bruker stråmenn, sa du?

Skal man skrinlegge et område regulert til boligbygging på grunn av at vesenet ikke vil bruke penger på trygg skolevei???

Den nye regjeringen har erklært at det skal brukes penger på vei der folk bor.

1
fargerik [sitat…] Kan ikke du heller selv ta jobben med å lete deg gjennom alle nyheter i avisene, da? Det er litt ufint å be meg om å bruke masse tastetrykk på noe du utmerket godt klarer...

Kan ikke du heller selv ta jobben med å lete deg gjennom alle nyheter i avisene, da? Det er litt ufint å be meg om å bruke masse tastetrykk på noe du utmerket godt klarer selv.

Jeg skal med glede dokumenetre det jeg påstår. Dokumentasjon er forøvrig ikke å vise til avisartikler men å vise til reell stastistikk.

Jeg forlenger ikke noe annet av deg enn jeg forlanger av meg selv.

Når du påstår at dette er en farlig skolevei så forventer jeg selvsagt at du kan dokumenetre en slik påstand. Det er overhode ikek ufint. Det ufine er å komme med påstander uten at man har noen som helst dokumentasjon på dem.

Ulykkesstatistikk på veien finnes fritt på internett så du burde kunne klare å finne det dersom du ville vite det. Noe som sikkert hadde vært lurt og gjort før du kom med de påstadene du gjorde.

Du kommer med ganske krasse påstander om at man her har gjort en kjempetabbe ved ikke å bygge undergang og latterliggjør de som står bak beslutningen. Da hadde det vært redelig av deg å faktisk komme med noen motargumenter mot det jeg skriver istedenfor løse påstander om det ene og det andre som du ikke klarer å dokumentere.

Hva vet du egentlig om trafikskikkerhetseffekter ved å bygge underganger? Virker underganger alltid slik at ingen krysser veien i plan? I hvilke tilfeller virker de isåfall ikke slik og hva er da den samlede trafikksikkerhetseffekten av å bygge underganger?

Ta heller rev i seilene og innrøm at du overhode ikke har noe greie på verken antall ulykker, hvilke typer ulykker eller trafikksikkerhetseffekten av en undergang på en slik vei som dette.

Det er rett og slett pinlig å se noen som går så sterkt ut som du gjorde og ikke har noe annet å komme med når du møter motstand i form av motargumenter enn stråmenn og løse påstander.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Jeg skal med glede dokumenetre det jeg påstår. Dokumentasjon er forøvrig ikke å vise til avisartikler men å vise til reell stastistikk. Jeg forlenger ikke noe annet av deg...

Det er rett og slett pinlig å se noen som går så sterkt ut som du gjorde og ikke har noe annet å komme med når du møter motstand i form av motargumenter enn stråmenn og løse påstander.

Tja...jeg bor liksom her, da. Grunnen til at jeg opprettet tråden er at jeg er syklist, og har brukt veien mye. Videre har jeg venner og kjente som er født og oppvokst på Alshus, og har selv vært med på utbyggingene i Blåveisåsen, og yngste sønnen flyttet nylig fra Blåveisåsen til et tryggere område.

Min søster solgte også sitt hus i skogen på grunn av at det plutselig var midt inne i et villafelt i Blåveisåsen.

Men jeg legger meg totalt flat. Det er bare tull å diskutere noe som man er direkte involvert i selv, med folk som ønsker å diskutere statistikk.

Dermed kan tråden synke.

Du vant.

1
fargerik [sitat…] Tja...jeg bor liksom her, da. Grunnen til at jeg opprettet tråden er at jeg er syklist, og har brukt veien mye. Videre har jeg venner og kjente som er født og oppvokst på...

Du bor her altså. Det gjør deg kun inhabil og ikke til noen som helst ekspert på hvordan disse tingene virker trafikksikkerhetsmessig.

At du er involvert selv betyr ikke nødvendig vis at du har mer rett. Ofte er det de som er mest invoklvert som er mest blinde for de faktiske forhold.

Det har du til de grader bevist i denne tråden der du overhode ikke en gang har forsøkt å tilbakevise mine argumenter men benyttet stråmenn og påstander uten dokumentasjon.

Ellers har jeg ikke vunnet noe som helst. Det finnes ikke vinnere i denne tråden. Det finnes imidlertid tapere. Den ene er deg og de andre er alle de du forsøker å latterliggjøre i denne tråden.

Håper ellers at sønnen din sjekket om han faktisk flyttet til et tryggere område og ikke bare tok det på følelsen. Dumt dersom han oppdager at det nye stedet han har flyttet til faktisk har vesentlig større risiko for ulykker enn dette området her. Det er det nemlig en meget stor sannsynlighet for at det har.

1
fargerik OK. Det er knekkende uinteressant at journalisten har tatt bilde av veien uten en eneste bil der. I virkelighetens verden ligger Alshus på den ene siden og Blåveisåsen på den andre...

Selvfølgelig MÅ de bygge en undergang i forbindelse med avkjørslen til Alshus.

Nå kjenner ikke jeg topografien på dette veistykket, men hvis hovedveien noe sted går på fylling i nærheten av denne avkjørselen, så bør undergangen bygges der. Da blir det naturligvis uaktuelt å krysse hovedveien i plan når sykkelstien ligger en del lavere enn hovedveien.

I tillegg blir det da lettere å drenere vekk vann fra tunnelen, hvis veghøyden i tunnelen ligger omtrent på samme nivå som terrenget rundt.

1
FooDog [sitat…] Nå kjenner ikke jeg topografien på dette veistykket, men hvis hovedveien noe sted går på fylling i nærheten av denne avkjørselen, så bør undergangen bygges der. Da blir de...

Nå kjenner ikke jeg topografien på dette veistykket,

Det gjør jeg.

Når det er springflo og storkuling fra sør, vil det bli vann i undergangen. Det er på grunn av at området er farlig nær havets nivå.

Derfor må det monteres en lensepumpe i undergangen som pumper ut vannet når flommen er over.

Voila, problem løst.

(bortsett fra at noen er allergiske mot å bruke penger på samferdsel der folk bor, da.)

1
FooDog [sitat…] Poenget var at nivået i undergangen blir lagt på samme nivå som terrenget utenfor. Da renner vannet ut av seg selv, uten pumpe.

Nei, det vil ikke renne ut av seg selv, på grunn av at veien er bare bitte littegrann høyere enn havet. Jeg anslår ca. 50 cm. over middelvannstand. (dette er ikke bastant)

Graver man seg to tre meter lengre ned, vil faktisk undergangen bli under havets nivå.

Derfor må vi ha pumpe.

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima nostalgikern Siste svar

Våtere og villere?

Det konstateres at klimaendringene nå er over oss for fullt også i Norge (MDG-hold, SV-hold m.fl.). Og vi som i en del år nå er blitt tutet ørene fulle fra div. forskerhold, og ikke minst politisk ho...
1
27 svar

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
27 svar
Laster...