Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

deleted3041664 Ja det var sånn før. Føles som du uttrykker det disse nye. Derfor eg ville ha et svar, men det er vel for lite fart på dette forumet. Flytte den til aktuelt?

Derfor eg ville ha et svar, men det er vel for lite fart på dette forumet.

Flytte den til aktuelt?

Prøv.

Det er jo liksom ferietid, så folk er vel ute på farta. Noen få av oss er hjemme og pusler i heimen hele sommeren, og finner på noe om vinteren i stedet. Men de fleste av oss er gamle grinebitere som bare krangler til kaffen.

Sånn, da var kaffekoppen tom, og jeg skal koble til vannet på dassen oppe slik at sommergjestene fra Thailand har faciliteter når de kommer.

1

Dette er en ettergivende rekkverksavslutning, som har som formål å fungere som «et trekkspill» og absorbere farten og gi den som kolliderer med den en «rolig» nedbremsing.

Rekkverksavslutningen som nevnes over her, hvor autovernet føres ned i bakken, er ikke lenger riktig avslutning, da biler kan «klatre» oppå denne avslutningen og «kastes over» autovernet. Om man ikke har en sånn ettergivende avslutning, skal autovernet føres i sin fulle høyde ut i sideterrenget, f.eks en fjellvegg.

https://tsh.toi.no/doc631.htm

1
deleted3041664 [sitat…] Om du ser på bildet i den første lenken min vil du se at det tydeligvis kan virke mot sin hensikt om "rambukken" din (kjøretøyet) ikkje er tungt nok.

Som mc-fører så er det veldig mye langs veien som ikke er tilpasset deg. Du og mc-en er ikke like tung som en bil, du er ikke like bra beskyttet som en bilist etc.

I den andre enden så har man tunge kjøretøy som er mye tyngre enn vanlige personbiler. De fleste rekkverk er heller ikke tilpasset disse kjøretøyene.

Generelt så er det umulig å få rekkverk som vil "virke etter hensikten" når forskjellen i vekt og beskyttelse er så stor som den er blant kjøretøyene. Naturlovene kan ikke endres på. Forskjellen i kraft er enorme.

Ut fra det så har man i de fleste tilfeller tatt utgangspunkt i den kjøretøytypen det er flest av og der rekkverk har størst potensiale for å redde liv, nemlig personbiler, og konstruert dem ut fra det slik at man sikrer at bilister ikke blir drept eller alvorlige skadet.

Det betyr at de tunge kjøretøyene vil kjøre igjennom rekkverket og ha forholdsvis liten glede av det, mens for mc-førere så er det ofte slik at det blir hipp som happ om man dør av å treffe rekkverket eller av det rekkverket forsøker å beskytte imot. Som mc-fører er man rett og slett veldig sårbar. Mc-føreres enorme sårbarhet må imidlertid ikke brukes som argument mot å redde mange flere bilister.

På bruer har man rekkverk som også skal fange opp tunge kjøretøy. Det betyr at personbiler får en kraftigere krasj der enn på annet rekkverk men så er jo alternativet med at tunge kjøretøy kjører utfor bruene uakseptabelt.

2

Nokon som veit kvifor moderne autovern starter med en vegg/plate.

Ser ikkje spesielt trafikksikkert ut.

Stusser også på dette.

Etter en diskusjon med min livsledsagerske og orakel, fant vi ut at vei-ingeniørene er de som ikke fikk jobb i oljå.

Ikke de skarpetse knivene i kjøkkenskuffen. Og erfaring fra flere nyvinninger med skilting, mangel på sådann, mangelfull oppmerking ved evigvarende veiarbeider, ad hoc-rundkjøringer, uten skilt om OBS Nytt kjøremønster osv osv., så er konklusjonen at Satans Vegvesen besitter annerangs fagkompetanse.

Pytt pytt, de fleste er jo godt kjent på denne veistumpen uansett, virker hypotesen å være. Og de som ikke måtte ha lokalkunnskap får ha det så godt.

Disse nye firkantene virker ikke gjennomtenkt.

1

Jeg har kjørt hundrevis av mil langs hovedveiene i Thailand. Der er det enten midtdelere i betong, eller mange meter mellom kjørefeltene som er tofelts og opp. Eller begge deler.

Disse stempelputene i stål og betong finnes så vidt jeg har klart å se bare foran bomstasjonene, og det er naturligvis for å beskytte de som sitter inne i bua og tar inn penger.

Autovern i Thailand er av betong, og de starter som regel nede i bakken og ikke med en rambukk.

1
fargerik Jeg har kjørt hundrevis av mil langs hovedveiene i Thailand. Der er det enten midtdelere i betong, eller mange meter mellom kjørefeltene som er tofelts og opp. Eller begge deler. D...

Det som skjer når de starter nede i bakken er at de fungerer som en rampe for den bilen som treffer dem akkurat der.

Og dersom du ikke treffer dem nøyaktig midt på, noe du så og si aldri gjør, så vil bilen din når den forlater denne rampen snu seg i luften og lande på taket.

Det knekker lett med det resultat at bilisten inne i bilen i stor grad risikerer livet.

Det er som nevnt før heller ingen rambukk men en absorberende ende. Den gir således etter å bremser kjøretøyet, som fortsatt befinner seg på hjulene og man kan stort sett gå ut av bilen uten noen skader etter et sammenstøt med de som er nevnt i startinnlegget (som beskytter mot enden av rekkverket) eller de som dun nevner som beskytter mot å treffe bomstasjonen som gjerne er beskyttet av en solid betongkloss slik at de inne i den skal overleve også.

1
BornOnThe4thOfJuly Det som skjer når de starter nede i bakken er at de fungerer som en rampe for den bilen som treffer dem akkurat der. Og dersom du ikke treffer dem nøyaktig midt på, noe du så og si...

Og dersom du ikke treffer dem nøyaktig midt på, noe du så og si aldri gjør, så vil bilen din når den forlater denne rampen snu seg i luften og lande på taket.

Har hatt flere dødsulykker i Hamar-området når biler har brukt gamle autovern som startet nede i bakken som rampe. De absorberende endene med plate har så vidt meg bekjent ikke medført dødsfall herover.

1
Referee799 [sitat…] Har hatt flere dødsulykker i Hamar-området når biler har brukt gamle autovern som startet nede i bakken som rampe. De absorberende endene med plate har så vidt meg bekjent...

Det går på å minimere ulykkespotensiale totalt sett.

Selve foranledningen til at eventuell skade skjer er jo at noen kjører ut av veien. Hvorvidt det blir skade avgjøres av hva man treffer og konsekvensen av å treffe det man treffer.

I den forbindelsen er det viktig å innse at rekkverk i seg selv kan medføre skade, blant annet på motorsyklister. Dette gjelder alle typer rekkverk da motorsyklister i svært liten grad er beskyttet godt nok til å treffe noe i det hele tatt. bilister er bedre beskyttet og er således enklere å redde. Fokuset blir således på bilistene der potensialet for å redde folk er størst. Men de andre trafikantgruppene er ikke fullstendig uteglemt for det.

Første vurdering er om man kan fjerne ting langs veien som kan gi skade. Altså fjerne trær, steiner etc. innenfor en sone langs veien der trafikanter kan tenkes å skade seg på. Dette vil hjelpe alle trafikantgrupper. Imidlertid er er det plasskrevende og enkelte steder helt umulig.

Neste skritt er rekkverk. Tidligere løsning med nedføring i bakken reddet tross alt mange menneskelig de også da det var kun ved endene de var farlige og resten av strekningen fungerte slik at de reddet menneskeliv.

Så erfarer man uheldige sider ved denne løsningen og kommer opp med dagens løsning der man monterer en absorberende ende på rekkverket for å hindre slike konsekvenser. I tillegg har også kravet til lengde på rekkverket i seg blitt vesentlig utvidet slik at de dekker bedre farlige objekter langs veien og ikke minst så har man utvidet for hvilke objekter man sikrer mot.

Det er noen fysiske forutsetninger her som uansett gjelder men det jobbes stadig for bedre løsninger, akkurat som med biler. Men i spennet mellom dårlig beskyttede motorsyklister i høy hastighet og svært tunge kjøretøyer så må man nok uansett ende opp med en vekting i hvilke trafikantgrupper man skal konstruere rekkverkene for.

Ellers er det i ulykker selvsagt innbakt en rekke tilfeldigheter. ulykken i startinnlegget kan muligens ha blitt forverret av den absorberende enden. Men like gjerne kunne de ha blitt kastet av sykkelen og truffet objekter bak rekkverket ved en annen løsning. Alternativt så hadde det ikke vært rekkverk der i det hele tatt og de kunne ha vært heldig å unngått å treffe de objektene som rekkverket skulle beskytte dem mot.

Utforming av rekkverk må imidlertid tas ut fra det samlede ulykkesbildet og ikke enkeltulykker med alle tilfeldigheter de har.

1
Referee799 [sitat…] Har hatt flere dødsulykker i Hamar-området når biler har brukt gamle autovern som startet nede i bakken som rampe. De absorberende endene med plate har så vidt meg bekjent...

De absorberende endene med plate har så vidt meg bekjent ikke medført dødsfall herover.

Det fororsaker selvsagt dødsfall om en motorsyklist treffer.

Men de er, som nevnt i tråden, så mye færre at de må rett og slett ofres for et større gode.

1
deleted3041664 [sitat…] Det fororsaker selvsagt dødsfall om en motorsyklist treffer. Men de er, som nevnt i tråden, så mye færre at de må rett og slett ofres for et større gode.

Nå er det også nevnt at motorsyklister lever rimelig risikabelt med den gamle løsningen også.

Det er rett og slett svært svært vanskelig å sikre motorsyklister som kjører ut av veien. Det finnes tross alt veldig mye verre ting enn den absorberende platen å treffe for dem som kan være dødelig.

Så nei de ofres ikke.

1
BornOnThe4thOfJuly Nå er det også nevnt at motorsyklister lever rimelig risikabelt med den gamle løsningen også. Det er rett og slett svært svært vanskelig å sikre motorsyklister som kjører ut av vei...

de ofres ikke.

Dersom er "måtte" treffe autovernet med kroppen frå ein motorsykkel og valget var å treffe endeplata eller å treffe selve autovernet for så å segle bortover veien eller kvar no dei fysiske lover tok meg så hadde nok det vore eit enkelt valg.

1
deleted3041664 [sitat…] Dersom er "måtte" treffe autovernet med kroppen frå ein motorsykkel og valget var å treffe endeplata eller å treffe selve autovernet for så å segle bortover veien eller kv...

Jeg som er motorsyklist hadde valgt endeplaten hver eneste gang.

For du vil nemlig ikke "seile" bortover veien dersom du treffer autovernet lenger inn. Du vil istedenfor "seile" langs autovernet en meget kort strekning til du treffer den første stolpen og deretter en garantert død dersom du har litt hastighet.

Og ja det har med det fysiske lover at jeg velger endeplaten istedenfor å da ende brettet rundt den første stolpen jeg kommer til. Og det handler om å spre de kreftene du utsettes for i sammenstøtet over en så stor flate som overhode mulig. Og da er altså endeplaten en større flate enn den første stolpen du kommer til.

Dessverre så er det enkle valget mitt verken mulig å gjøre eller spesielt bra det heller (potensiale for dødsfall er absolutt tilstede). Så derfor velger jeg meg å ikke kjøre ut overhode da jeg vet at det er lite eller ingenting utover flaksen som vil redde meg.

1

Nokon som veit kvifor moderne autovern starter med en vegg/plate.

Ser ikkje spesielt trafikksikkert ut.

Særlig om det er to ungdommer som treffer veggen med en motorsykkel.

Nei, men i Frankrike starter de med en haug bildekk lenket sammen. Er de lurere en oss, eller vet de noe som vi ikke vet?

1
perchri [sitat…] Nei, men i Frankrike starter de med en haug bildekk lenket sammen. Er de lurere en oss, eller vet de noe som vi ikke vet?

Det brukes også stabler av bildekk lenket sammen i norsk sammenheng men da ved arbeidsvarsling. Det er da helt avgjørende at bildekkene er lenket sammen slik at de virker samlet og ikke spretter hver sin vei.

Hovedproblemene med bildekk lenket sammen er at de tar mer plass (plass man ofte ikke har), det er vanskeligere å se om de er skadet så mye at de ikke har den ønskede funksjon og at ved utsetting enklere kan ende opp i feil posisjon i motsetning til noe som må monteres på den rekkverksenden det skal beskytte.

Ellers lite man ikke vet her. Dette er rimelig elementær fysikk der det finnes ulike metoder for redusere hastigheten på biler så mye at det ikke oppstår store konsekvenser. Her er det et utall av metoder fra fysikken. Deformasjonsoner, fjærsystemer, bildekk, vannbeholdere (helst vann og ikke is) og sikkert flere.

Det er ikke slik at dersom et land har valgt en metode så er metoder andre land har valgt gale. Det kan faktisk være slik at begge land har funnet fornuftige løsninger, ut fra sine lokale forhold, og dermed begge land har rett løsning.

Således hadde det vært like dumt av en franskmann å argumentere ved å vise til den norske løsningen for å dermed påvise at den franske metoden er feil, som det var når du gjorde det motsatte. Skal du argumentere imot den ene eller andre løsningen så gjør det ut fra den virkemåte den har og ikke ut fra en tankefeil basert på at dersom andre gjør det på en annen måte så må vår måte være feil.

1

Lignende innlegg

Men hva med sola?..

Det er riktignok svært langt frem i tid, men likevel, - vitenskapen forteller oss at sola vil stadig utvide seg fremover og "med tida" brenne opp iallfall de nærmeste planetene, Jorda inkludert. (Da k...
2
2 svar
Miljø og Klima SjatH Siste svar

1,5 grader og det umulige

Er det egentlig ikke bare irriterende med gnålet om at at global temperatur skal begrenses til 1,5 grader i forholdt til førindustrielt nivå? For vi vet jo alle at det i praksis er fullstendig urealis...
2
2 svar
Miljø og Klima Ola21 Siste svar

Klima 99% enighet

I følge oppslag nå i VG har en undersøkelse foretatt konkludert med at det nå er 99% enighet blant forskere om at det er en menneskeskapt klimakrise. Dette er selvfølgelig propaganda produsert like fø...
2
6 svar
Laster...