Up-the-ra Nei. Mullah Krekar er ikke en rase.

Fra wikipedia:

Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred. Paragrafen ble innført i 1970 og tar for seg diskriminerende og hatefulle ytringer og bruk av symboler rettet mot en gruppe mennesker på grunn av hudfarge, nasjonalitet, etnisitet eller religion, leveform eller orientering.

Og dessuten så var han fremstil som "rasehund" !

edit: Legger ved ved faktiske paragraf:

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat,forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, eller c) homofile legning, leveform eller orientering. d) nedsatte funksjonsevne Er ikke dette på grunn av orientering og relgion? Mannen lever jo til fulle etter islam.

1

Bør ikke da ansvarlige i Nrk straffes etter rasismeparagrafen??

Hvorfor bør de det ? Er det mange som har blitt tiltalt for rasisme i Norge, eller er det noe du innbiller deg ?

Malacay

1
Gurdox Fra wikipedia: Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred. Paragrafen ble innført i 1970 og tar for seg diskriminerende og hatefulle ytringer og bruk av symboler rettet mot en...

Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred. Paragrafen ble innført i 1970 og tar for seg diskriminerende og hatefulle ytringer og bruk av symboler rettet mot en gruppe mennesker på grunn av hudfarge, nasjonalitet, etnisitet eller religion, leveform eller orientering.

Forstår jeg deg rett dersom du mener alle som er mot Islam/muslimer bør stilles for retten ? Eller gjelder det kun NRK ? Hvis du mener det første ligger vel halvparten på dette foraet tynt an. Hvis du mener det andre er du hyklersk. Selv synes jeg ingen bør straffes.

Malacay

1
Gurdox Fra wikipedia: Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred. Paragrafen ble innført i 1970 og tar for seg diskriminerende og hatefulle ytringer og bruk av symboler rettet mot en...

Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred. Paragrafen ble innført i 1970 og tar for seg diskriminerende og hatefulle ytringer og bruk av symboler rettet mot en gruppe mennesker på grunn av hudfarge, nasjonalitet, etnisitet eller religion, leveform eller orientering. Og dessuten så var han fremstil som "rasehund" ! Er ikke dette på grunn av orientering og relgion? Mannen lever jo til fulle etter islam.

"Mot en gruppe mennesker". I denne sammenhengen betyr nok gruppe hele grupper av nasjonaliteter, religioner etc. Men denne paragrafen er uansett gammel. I dag bruker vi (ikke) straffelovens §135a:

§ 135 a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

1
malacay3 [sitat…] Forstår jeg deg rett dersom du mener alle som er mot Islam/muslimer bør stilles for retten ? Eller gjelder det kun NRK ? Hvis du mener det første ligger vel halvparten på...

Jeg mener ikke at de bør settes i fengsel. Jeg spør om ikke lovverket er skrevet slik!

Og dessuten jeg var konkret i min problemstilling. Å tegne negre med store lepper men de koker missjonærer er rassistisk, men ikke å "tegne" en relgiøs leder i en av de mest avskyelige sammenhenger som han kan tenke seg?

De er "vi" som er hykleiske!

1
malacay3 [sitat…] Forstår jeg deg rett dersom du mener alle som er mot Islam/muslimer bør stilles for retten ? Eller gjelder det kun NRK ? Hvis du mener det første ligger vel halvparten på...

Forstår jeg deg rett dersom du mener alle som er mot Islam/muslimer bør stilles for retten

Det er ikke riktig synes jeg å nevne islam og muslimer i samme ordelag.

Å være mot muslimer er ikke nødvendigvis det samme som å være imot islam ,eller omvendt.

1

Nå vil jeg gjerne si at jeg ikke er for å straffeforfølge kritikere av en relgion, men jeg synes at det er "alt" for fritt frem å kjøre ned Krekar.

Nå gjelder plutselig ikke "vær varsom plakaten " og slikt noe. Jeg tenker at vi er ved en viktig prinsipielt tema her.

1

Jeg så at "nytt på nytt" viste bilde av Mulla Krekar. Det var en montasje med hans ansikt montert på en hundekropp. En utspekulert fornærmelse og totalt "haram". Merk.. Hunder er så urene at til og med Gabriel ikke kommer inn i hus med bikkjer..

En fornærmelse mot hunden mener nå jeg. Kanskje en sak for dyrepolitiet.

3

Den mannen som har bodd i Norge i 20 år og enda ikke kan Norsk

Den mannen som kom hit som flykting fra ett land han har reist tilbake til gjentatte ganger til på ferie

Den mannen som er en fare for rikets sikkerhet

Den mannen som både Australia og USA også er interesserte i.

Den mannen er en farlig mann men problemet er at han spiller ett spill som dessverre alt for mange biter på inkludert advokaten hans.

Så ja jeg synes at det er innafor å harselere med mennesker som hater demokrati og vestlige verdier. Men som er så kylling at han gjemmer seg bak demokratiet han hater så intenst.

Mullah Krekar skaff deg baller...

2

var jo en som hadde registret nr sitt på mullah greikar i mor godhjertas vei, iallefall en myte som gikk på furuset på tidlig 2000tallet

1

Det er vanskelig å forestille seg at dette rammes av rasismeparagrafen. Og selv om det gjorde det delvis har jeg vanskelig for å tro at satire skulle falle inn under lovens formål.

1
Rhabagatz [sitat…] Mullahen er ikke en gruppe. Dette er en tulletråd.

Selve paragrafen sier ikke noe om gruppe, det var derfor jeg måtte presisere.

Tråden er vel ikke tullete så lenge vi har "religion" som kriterie for rasisme?

Jeg tenkte at en slik vinkling på saken ville vise at Krekar sitt "islam" er like godt som noen annen sin vurdering..

Dersom Mulla K ikke hadde vært en lederskikkelse så hadde han vel bare vært enda en uniterresant tulling?

1
nordpedant Det er vanskelig å forestille seg at dette rammes av rasismeparagrafen. Og selv om det gjorde det delvis har jeg vanskelig for å tro at satire skulle falle inn under lovens formål.

Rasismeparagrafen er nok skrevet for en annen tid, uten multikultur.

Den påtenkte religion var sikkert jødedommen..

Det var ikke det, jeg lo også av innslaget. Men så tenke jeg etterpå at i denne saken strekkes stikken myye lengre..

Jeg gir opp denne tråden med dette .. peace out!

1
sirjoss888 Helt enig. At man gjør narr av han har jo ingenting med religionen han tror på å gjøre. Det er ikke slik at gjør man narr av noe mullah krekar har sagt så gjør man narr av hadia ta...

Helt enig. At man gjør narr av han har jo ingenting med religionen han tror på å gjøre.

.. og derfor benevnes han med mulla?

En tittel forebeholdt for rettlærde i islam? .. og merk at det brukes et sterkt relgøst symbol - hund = uren i satiren

1
Gurdox [sitat…] .. og derfor benevnes han med mulla? En tittel forebeholdt for rettlærde i islam? .. og merk at det brukes et sterkt relgøst symbol - hund = uren i satiren

.. og derfor benevnes han med mulla?

En tittel forebeholdt for rettlærde i islam?

Meningene hans er ikke representative for andres forde.

Det blir en alt for bred og upresis måte å generalisere på.

Om en prest sier noe sykt, så er det faktisk ikke slik at det kan tillegges alle som kaller seg kristne i en eller annen variant

1
Laster...