MIDTØSTEN. Fred skapes gjennom forhandlinger, ikke ved å erklære et område for sitt.

Det forklarer det meste når det gjelder Isarel. ...

1

Her ser vi en informativ situasjonsbeskrivelse i forkant av palarabernes henvendelse til FN om sin statsdannelse. Balansegangen er tydelig beskrevet, og utfallet ser ut til å kunne være temmelig uforutsigbart. Til og med et utfall som betinger omkamp om Israel er tatt med, selv om det later til å bryte med deler av FNs viktigste målsetting for medlemslandene.

Sitat Rolf Berg , tidligere norsk ambassadør

Årets FN-thriller

FNs behandling av en palestinsk statsdannelse kan få store konsekvenser for regionen, enten den fører til mer eller mindre politisk uro.

Årets politiske thriller i FN er sannsynligvis verdensorganisasjonens behandling av en palestinsk statsdannelse, både på grunn av FN-behandlingen og mulige regionale følger. Behandlingen åpner muligheter både for dem som søker å fremme prosessen og for dem som ønsker å skape mer politisk uro i regionen. Blant de sistnevnte tilhører den hardt pressede syriske president, det iranske regime og grupper som Hamas og Hezbollah.

Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen

Israelske sikkerhetsbehov

Flyktninger

Jerusalem

Palestinsk omkamp om FNs delingsresolusjon?

http://www.minervanett.no/2011/09/08/arets-fn-thriller/

1

Og dette som sies her, har jo vært kjent lenge. Men hva som er USAs begrunnelser for et slikt standpunkt er enda ikke offisielt, de som prater med USA om det vet vel sannsynligvis hva grunnen kan være, og da er det vel slik at USA prater for døve ører:

USA vil legge ned veto mot Palestina som egen stat

USA har besluttet å legge ned veto mot palestinernes forsøk på å bli anerkjent som en egen stat av FN. Men palestinerne nekter å gi seg og vil likevel bringe sin sak inn for FN den 19. september.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10098349

1
Laster...