Flæsknes [sitat…] Nettopp! Og med jødisk selvstyre snakker vi ulovlige bosetninger, utkastelse og riving av hus og fordrivelse av palestinere og en brutal okkupasjon. Det høres sikkert fint...

.

>>"Nettopp! Og med jødisk selvstyre snakker vi ulovlige bosetninger, utkastelse og riving av hus og fordrivelse av palestinere og en brutal okkupasjon."

Med jødisk selvstyre snakkes vi selvsagt om å opprettholde et jødisk flertall i Israel. Sionismen er en ideologi for de som har lært den leksa historien har lært oss gjennom 2000 år, ikke for dem som er fullstendig opphengt i politisk korrekthet.

>>"Over 1 mill. økonomiske flyktninger fra Russland vitner om noe ganske annet. Jødene trengte folk til å bidra med terror og deportasjon og gav løfter om palestinske land og boliger til gjengjeld."

Du er kanskje klar over at svært få av de russiske immigrantene faktisk bosatte seg på Vestbredden? De fleste var sekulære, og slo seg ned i en "banan" som strakte seg fra Haifa i nord til Beersheva i sør. Årsakene til at de russiske jødene endelig emigrerte, var selvsagt at det sovjetiske regimet hadde forhindret utvandring tidligere - nå smidde jødene jernet mens det ennå var varmt.

>>"De bygde lignende bydeler som de trente på i månedsvis. De bare ventet på en anledning til å starte angrepet."

Selvsagt var Israel forberedt på å igangsette operasjonen. Tror du noen operasjon i verdenshistorien har blitt igangsatt på impuls?

>>"Hva i all verden er "vikarierende" med det? Sikkert et morsomt ord å bruke, men det blir litt dumt når det blir så til de grader malplassert!"

Det var et vikarierende argument i den grad at det gav deg mulighet til å unnskylde Abbas' vrangvilje høsten 2008.

>>"...1500 drap på sivile..."

Når du først snakket om klima, vil jeg gjerne få påpekt at debattklimaet her inne blir betraktelig dårligere når du benytter deg av noe så simpelt som bevisst vranginformasjon. Selvsagt ble ikke 1500 sivile drept under Operasjon Støpt bly - faktisk er det få eller ingen seriøse aktører som fremmer slike tall. Estimatene spriker mellom 1,166 og 1,417, og da inkluderes både militante og sivile. Både Hamas og Israel er enige om at rundt 700 av de drepte var Hamas-militante, og da kommer andre militante grupper i tillegg. Dersom Hamas integrerte politistyrken i sine egne kamprekker, stiger tallene enda mer. Uansett hvor de virkelige tallene ligger, tar du så grundig feil som overhodet mulig.

>>"Uansett status i forhandlingene og uansett hva Abbas hadde kommet med som svar, ville denne avskyelige terror-operasjonen øyeblikkelig ført til status quo."

Den har ikke ført til en returnering til status quo ante bellum, Hamas ble betydelig svekket under operasjonen. Både Abbas og Olmert var klar over at operasjonen før eller siden måtte finne sted for å få slutt på de konstante rakettangrepene fra Gazastripen, og Abbas har ingen anledning til å bruke dette som unnskyldning for forhandlingsbruddet i 2008. Faktisk har den palestinske presidenten ingen rett til å nekte Israel å forsvare sine innbyggere mot rakettangrep, noe som ikke bare er en rett Israel har, men også en plikt enhver nasjon har ovenfor sine innbyggere.

>>"Den korrupte bedrageren er akkurat samme bløffmakeren som alle de andre israelske statslederne gjennom tidene. Det forteller vel alt om fyren at samtidig som han liksom innleder forhandlinger, gir ordre om å angripe dem militært."

Hvem sikter du til når du skriver "dem"? Israel angrep Hamas, ikke den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden.

>>"Det er vel mye som tyder på at han ble for grisk, selv for israelerne, siden de til slutt tok et oppgjør med korrupsjonen hans."

Den klassiske, antisemittiske illusjonen om at jøder er pengegriske, henger i luften når du skriver som du gjør. La meg minne deg på at den tidligere statsministeren ikke har blitt dømt for noen av forholdene han er anklaget for.

>>"Et slikt menneske kan naturligvis ikke taes seriøst"

Sier han som nettopp hevdet at en annen debattant hadde en IQ på under 10. Sier han som hevdet Gilad Shalit vil bli utsatt for et fiktivt element kalt "sionistisk hjernevask". Sier han som sjikanerte en meddebattant ved å uttrykke overraskelse over at vedkommende kunne stave et ord riktig (mens du selv ikke maktet å stave "Netanyahu" riktig en eneste gang på den samme siden). Kort sagt: Du er ikke i posisjon til å klassifisere noen som useriøs.

3

Utvekslinga avslører litt av fangetilhøva i Israel. Kan henda så mykje som 10 000 palestinarar sit i israelske fengsel. Nokre var mindreårige då dei vart tekne, nokre er kvinner, ein del har fått livtidsdom - Ein veit lite om det har vorti ført vanlege rettssaker med forsvarar og det heile. Truleg er mange vortne putta i fengsel etter svært summarisk (militær?) justis. No har nett bl.a. jusprof. Eskeland skrivi i Aftenposten og kravd at norske styresmakter stansar overføringar til afgh. styresmakter. Fangar som kjem i afg. fengsel vert ofte torturerte og lever under uverdige tilhøve. Så vel afghanske som israelske krigsfangefengsel er heilt utanfor kontroll av t.d. Den Internasjonale Raudekrossen.

Om utvekslinga i Israel kan føra til at ein rettar søkjelys mot fangetilhøve i Israel, Afghanistan, Irak, Libya og andre stader, har ho ført endå noko positivt med seg.. Det er sjølvsagt positivt i seg sjølv at over 1000 innesperra menneske no får sleppa ut.

2
Røysti_i_Øydi

Shalit er og blir Israels kommende John McCain. Med en slik erfaring bak seg, vil han etter all sannsynlighet oppnå respekt i alle kretser, og dersom han skulle satse på en politisk karriere er han tilnærmet garantert til å lykkes.

Ei merkelig slutning. Kann du gjera greie for korleis det å sittja fem år i fangeskap kann gjeva honnom dugleik og føresetnader til å lukkast som politikar?

2
sverdfisktrombonen

Marerittet den unge soldaten har gjennomlevd, er endelig avsluttet.

Hva med marerittet mellom 9 og 11 tusen palestinere opplever i israelske fengsler da ? De sitter der uten lov og dom.

Jeg regner med at du synes det er ok at mennesker fengsles uten lov og dom?

2

Denne absurde fangeutvekslingen hvor de bytter e n mot t u s e n er

alt annet enn storsinn fra det sionistiske apartheid-samfunnet. Først og fremst viser det hvor ubehaglig det er for den fanatiske høyre-ekstremistiske regjeringen i israel at palestinerne har gått til FN med søknad om å få "Statehood" som nr.194 i verdenssamfunnet.

Denne søknaden har for alvor synliggjort for verden det israel har prøvd å skyve under teppet i mange mange tiår. Blodig okkupasjon, apartheid, drap, tortur anneksering og plyndring av land som det fremtidige palestina var ment å bygge på. Helt siden Abbas leverte denne søknaden i FN har Netyanahue plutselig fått det travelt med å forhandle. Ja, så klar var han at han t.o.m. kunne starte forhandlinger i FN-bygget siden begge to befant seg der.

I verdenssamfunnet er det en stadig sterkere mening om at Netyanahue er og blir en gedigen avmektig bløffmaker som konstant motarbeider alle muligheter for en to-statsløsning. Avmektig fordi han ikke engang klarer å holde styr på sin rabiate utenriksminister som om mulig er enda mer ekstremistisk enn statsminister Netyanahue selv. I det øyeblikket statsministeren kommer med en offentlig erklæring, kan utenriksministeren 5 min. etterpå komme med total motstridende erklæring. Til nå har de prøvd å dysse dette politisk perverse spillet med å kalle utenriksministerens uttalelser som "private" og som ikke nødvendigvis er israels offisielle policy. I tilfelle forhandlingene med palestinerne skulle blitt sparket i gang igjen, hvordan skal omverdenen kunne stole på en statsminister som ikke engang er på linje med sin egen utenriksminister??

Det er i lys av dette en må se Netyanahues desperate fangeutveksling hvor han bytter 1 mot latterlige 1000. I tiden fremover kommer han selvsagt til å gjøre et stort nummer ut av dette og prøve å fortelle verden at han er en mann som er klar for å ta "Tough Descissions" og at han har regjeringen med seg.

Men, ser vi på det faktum at siden en stor majoritet av jødene støtter utvekslingen, er ikke avgjørelsen spesielt "tøff" alikevel. Han har på ingen måte bevist at han er i stand til å fatte upopulære avgjørelses som et ev. endelikt med palestinerne nødvendigvis er påkrevet.

Når det gjelder de palestinske fangene er de tilfangetatt av et regime som ikke skyr noen midler med å massakrere sivile. Hvordan rettsprosessen og redeligheten i et rasistisk apartheid-land, kynisk og grådig, helt uten skrupler har foregått, kan man bare drømme om. Uansett, et land som er bygd opp av terror må nødvendigvis forvente at de får terror tilbake. Også israelerne har hatt noen ofre, om enn ganske få i forhold til de okkuperte. Alikevel, de pårørende til de sivile ofrene på israelsk side MÅ virkelig føle dette som et forræderi, at de som okkupantene har bestemt skal sone for drapene, nå skal slippes fri. Det viser bare at det overhodet ikke finnes redelighet blant israelske politikere. Det er ikke e n ting som ligger for lavt for dem å gjøre.

Når det gjelder Gilat blir han nok neppe noen John McCaine. Han har allerede uttalt at han gjerne ser, og vil bidra til, at a l l e palestinske fanger en dag blir løslatt. Men, man skal selvsagt ikke bli forbløffet om han endrer på dette. Litt sionistisk hjernevask over tid kan fort forandre dette.

2
Flæsknes Denne absurde fangeutvekslingen hvor de bytter e n mot t u s e n er alt annet enn storsinn fra det sionistiske apartheid-samfunnet. Først og fremst viser det hvor ubehaglig det er...

Uansett, et land som er bygd opp av terror må nødvendigvis forvente at de får terror tilbake. Også israelerne har hatt noen ofre, om enn ganske få i forhold til de okkuperte.

Nok et helt unyansert innlegg fra den kanten. Det består for det meste av unyansert synsing og direkte feil. Kan du vise meg tallene på antall drepte palestinere og antall drepte isralitter fra opprettelsen av Israel i 1948.

2

Etter fem år med fangenskap, er Gilad Shalit endelig overført til Egypt. Derfra vil han bli flydd til den militære flyplassen Tel Nof, hvor familien, statsministeren og leger vil ønske ham velkommen hjem. Marerittet den unge soldaten har gjennomlevd, er endelig avsluttet.

I dag har de endelig noe å glede seg over nede i Midt-Østen. Og jeg gleder meg jeg med. Forstår allikevel at det er bitterhet blandt dem på begge sider som har mistet noen av sine kjære i denne konflikten.

Bittersøtt - er ikke det som det kalles?

mvh

Wendoiln

2
Røysti_i_Øydi [sitat…] Kan det vera at dette judiske heimlandet med vald og makt er vorte teke frå deim som budde dar frå før? At dette judiske heimlandet er ein europeisk koloni på framand jord...

Det jødiske folk har levd i undertrykkelse under arabisk herredømme i århundrer. Når Israel ble opprettet, flyktet nesten alle jøder fra de arabiske landene som et resultat av diskriminering, vold og rene lynsjinger. Jødene, som på et tidspunkt utgjorde en minoritet på 2 prosent av befolkningen i de arabiske landene, var nå plutselig skvist sammen på et område som tilsvarer 0,17 prosent av det arabiske området. Likevel fortsetter det evinnelige maset om jødenes urettmessige okkupasjon av arabisk land. Når skal vanviddet ta ende?

Israel er på ingen måte en koloni på fremmed jord. Det jødiske folk har hatt sammenhengende tilstedeværelse i området i over 2000 år, til tross for deportasjoner, eksil og utallige invasjoner. Jødene har en udiskutabel, historisk tilknytning til Israel, og kan på ingen måte ansees som utenlandske kolonister som hensynsløst har etablert seg på arabisk territorium.

2
Abnormiteten Det jødiske folk har levd i undertrykkelse under arabisk herredømme i århundrer. Når Israel ble opprettet, flyktet nesten alle jøder fra de arabiske landene som et resultat av disk...
Røysti_i_Øydi

Sionismen er ein europeisk idé, alle dei sionistiske fedrane var frå Europa og dei vilde hava ein judisk stat for å berga judane frå forfylgjingar i det kristne Europa. Dei tenkte ikkje mykje på judane i dei muslimske londi. Judeforfylgjingar og judehat er ein kristen og europeisk greie, den muslimske diskriminerningi av judane er i sammenlikning for inkje å rekna. Då inkvisijonen herja som verst i Europa, flykta judane til muslimane og fekk tryggleik dar. Judane i Millumausten og Palestina brydde seg ikkje nokot um sionismen, dei vilde slett ikkje hava ein judisk stat. Dei vilde berre leva i fred med dei arabiske grannane og lesa sine heilage bøker.

Det er ikkje so enkelt som at judane flykta frå dei arabiske londi. Irak, til dømes, neita i fyrstonne judone å forlata landet, men då Israel lagde press på verdssamfunnet, gav Irak etter og lot judane fara. Det er sers hyklersk når Israel, som gjorde alt dei kunde for å få judane til Israel, no klagar og syter yver at judane vert jagde ut ot dei arabiske londi. Denne judiske flukten var nokot som strekte seg yver long tid, tjue år. Den kann ikkje samanliknast med utdrivingi av palestinarane.

Det hev vore judar samanhengande i Palestina i 2000 år, men kva hev det med saki å gjera? Desse judane var ikkje sionistar, dei vilde ikkje hava ein judisk stat, sionismen var nokot som ikkje interesserte deim. Kva rett havde sionistane frå Europa til å taka desse judane til inntekt for sionismen?

Sjølve tanken at ein liten judisk minoritet i Palestina skulde gjeva andre judar frå Europa, judar som aldri før havde vore dar, er i heile sin grunntanke rasistisk. Dette er eit krav som ikkje hev grunnlag i logikk, folkerett, fornuft eller nokot anna. Me kann ikkje kalla det annat enn rasisme. Um me skal fylgja dette, må indianarane få heile Amerika attende og alle ikke-indinararar må finna seg ein annan stad å bu.

2
Flæsknes [sitat…] Som verden i mange tiår har vært vitne, og fremdelew bevitner, jødene er ekstremt flinke til sørge for et demografisk flertall. Det enkleste er å utplassere bosetninger og...

.

>>"Det som kan virke sjokkerende på den siviliserte verden er dagligdagse virkemidler for sionistene. Terror, drap, bulldozere som ødelegger boliger, tortur, apartheid, checkpoints, mur, piggtråd etc etc."

Av og til lurer jeg på hvor du henter alt du skriver ifra. Har du noensinne vært på Vestbredden? I Jordandalen legger jødiske og arabiske bønder uenighetene til side og samarbeider til begges fortjeneste. Før 1993 pendlet mennesker til og fra jobb begge veier, og palestinerne kunne ta seg godt betalte jobber inne i selve Israel. Det var først etter intifadaene at "muren" (som egentlig er et gjerde) ble satt opp, til israelske terrorofres store lettelse og norske palaraberes store irritasjon.

>>"Hvorfor skal det være et poeng at russerjødene som må betraktes som økonomiske flyktningene er sekulære? Det forhindrer på ingen måte at det er russerjødene som er selve bærebjelken blant den ekstremistiske høyresiden i israel. De hater medlemmer av det israelske arbeiderpartiet omtrent like mye som de hater palestinere."

Påstanden din var at "jødene trengte folk til å bidra med terror og deportasjon og gav løfter om palestinske land og boliger til gjengjeld". Dette henger vel ikke så godt sammen med at svært få russiske jøder faktisk bosatte seg på Vestbredden?

>>"Jødene liker å skryte av at de er et demokrati, men kan det egentlig kalles demokrati når 40% av befolkningen enten er fordrevet eller ikke har stemmerett?"

Tull. Alle med israelsk statsborgerskap har like politiske rettigheter, uavhengig av etnisitet, religion eller seksuell legning.

>>"(ingen av palestinerne i de okkuperte områdene har stemmerett i israel)"

Nei, selvsagt ikke - de er ikke israelske statsborgere. Imidlertid skulle de egentlig hatt stemmerett i de palestinske selvstyreområdene, men denne funksjonen har vært lagt død siden konflikten mellom Fatah og Hamas ødela det palestinske demokratiet.

>>"Det tok neimen ikke lang tid før den samme gamle visa om holocaust og antisemmitisme kom på bordet igjen. zZzz Kjedelig! Jeg tolker det dithen at noen må ha følt seg truffet."

Selvsagt føler jeg meg truffet når du serverer noe så klassisk som påstått jødisk pengegriskhet. Hvis du ønsker å bli tatt seriøst, bør du vokte deg fra å komme med slike klassiske, antisemittiske utsagn.

>>"Stemmer det kanskje ikke at Olmert måtte trekke seg som statsminister o g leder for Kadima pga alvorlige korrupsjonsanklager?"

Rettelse - han trakk seg ikke som statsminister, men mistet sin posisjon gjennom et tapt valg. Siden gikk han av som leder i Kadima.

Du må huske på at anklager alene kan felle en politiker, uavhengig av om de stemmer eller ikke. Husk hva som skjedde med den lyse politiske karrieren Strauss-Kahn hadde før Diallo-saken, selv om han ble frikjent.

>>"Og dette til tross for at ble ansett som en nasjonalhelt grunnet nedslaktingen av sivilbefolkningen på Gaza og den totale raseringen av den palestinske infrastrukturen der."

Makan til sprøyt. Olmert er ingen nasjonalhelt, men en syndebukk for et helt land. Faktisk ble han titt og ofte kritisert for å ta i bruk for svake virkemidler.

>>"Samtidig som han bløffet verdenssamfunnet med «generøse» tilbud til palestinere (som han visste han aldri kom til å innfri), beordret han et feigt og blodig angrep på infrastrukturen og sivilbefolkningen i Gaza"

Du blander kortene. Operasjon Cast Lead, fredstilbudet høsten 2008 og korrupsjonsanklagene er tre vidt forskjellige saker uten noen som helst forbindelse med hverandre. Han bløffet ikke Abbas - tvert imot hadde han, ved hjelp av en kartekspert, lagt frem et tilbud Abbas bare kunne drømme om å få servert senere. Hvorfor tok ikke Abbas engang kontakt med Olmert i ettertid? Nå kan du jo alltids stemple Olmert som en kjeltring, men det forandrer ikke det faktum at Abbas bevisst unngikk en mulighet til å skape fred.

>>"En som så tydlig annonserer at han er en rasist fortjener ikke annet, og når det gjelder han andre.....bare ta en kikk på hva han skriver."

Det er ingen på dette forumet som har stått frem som rasist, og jeg vil gå langt i å hevde at ingen hittil har fortjent dette stemplet slengt på seg.

2
valoto Utvekslinga avslører litt av fangetilhøva i Israel. Kan henda så mykje som 10 000 palestinarar sit i israelske fengsel. Nokre var mindreårige då dei vart tekne, nokre er kvinner, e...

Utvekslinga avslører litt av fangetilhøva i Israel

Hva aslører det da? Du kommer med mye usanne, udokumenterte utsegner. Leste for noen dager siden at en palestiner med dømt til fengselstraff i Israel. Da var han analfabet. Nå har han doktorgraden!

1

Jeg kunne godt tænke mig og få at vide hvor mange palestinere som stadig sidder tilbage i Israelske fængsel? Samtidig som der kommer stadig bekymringsmeldinger om hvordan de behandles.

Jeg tror at vi snart må se på denne konflikten med nye og bedre øjne. Særlig må USA til at ændre opfatning af at Israel er en hellig ko, som må forsvarres på en hver tænklig måte. Det eneste demokratiske land i midtøsten kalder de det! Måske hjemme i deres egen baghave, men absolut ikke i nærområderne. I dag er det Israel som bestemmer, se bare på alle de nye bosætninger som de vil opføre i okkuperet område.

1
EtKire For ikke å snakke om Samir Kuntar, en terrorist som drepte barn, fikk en Statsvitenskapgrad mens han satt i fengsel. Et usedvanlig storsinn mot en så ond mann, må jeg si.

Ja han og noen andre terrorister greide å komme inn i Israel via sjøveien. De gikk inn i et hus og tok husfaren og hans fire år gammel datter. Nede på stranden skjøt han faren mens datteren så på. Så drepte han 4. åringen ved å knuse hodet hennes mot en klippe.

Ja han kom ut med utdannelse, ekteskap og så ganske så velfødd ut. Han angret ikke sa han, og ville ha gjort det samme igjen.

1
Flæsknes Denne absurde fangeutvekslingen hvor de bytter e n mot t u s e n er alt annet enn storsinn fra det sionistiske apartheid-samfunnet. Først og fremst viser det hvor ubehaglig det er...

>>"Det er i lys av dette en må se Netyanahues desperate fangeutveksling hvor han bytter 1 mot latterlige 1000. I tiden fremover kommer han selvsagt til å gjøre et stort nummer ut av dette og prøve å fortelle verden at han er en mann som er klar for å ta "Tough Descissions" og at han har regjeringen med seg."

Jeg finner det besynderlig at du ikke engang klarer å stoppe opp et øyeblikk og glede deg på Gilad Shalits og hans families vegne, og istedet benytter anledningen til å konspirere om at dette var et slags skittent triks. Fangeutvekslinger med latterlige proporsjoner har skjedd flere ganger tidligere i Israels historie, og dette viste oss ingenting annet enn at Netahyahu igjen tok ansvar som statsminister til å ta vanskelige beslutninger. Jeg kan ikke skjønne hvordan du kan blande inn palestinernes FN-søknad, da det overhodet ikke har noe med saken å gjøre.

>>"hvordan skal omverdenen kunne stole på en statsminister som ikke engang er på linje med sin egen utenriksminister??"

Jeg er enig i at Avigdor Lieberman er en upassende utenriksminister, men samtidig må man ha i bakhodet at Israels parlamentariske system gjør at en regjering ofte er avhengig av flere partier for å holdes sammen. Israel er et demokrati, og Netanyahu kan ikke bare bestemme seg for å sparke utenriksministeren. Det beste verden kan gjøre, er å forholde seg til det som blir sagt av mannen som faktisk styrer skuta, ikke private utsagn fra en udiplomatisk Lieberman.

>>"Helt siden Abbas leverte denne søknaden i FN har Netyanahue plutselig fått det travelt med å forhandle."

Netanyahu har vært åpen for forhandlinger hele tiden. Palestinerne kunne ha benyttet seg av muligheten mens det var byggestans i bosetningene, men istedet valgte de å vente til byggestansen var absluttet og deretter bruke byggingen som påskudd til å avslutte forhandlingene og gå ensidig til verks. Hadde Abbas virkelig vært interessert i en tostatsløsning, hadde han godtatt tilbudet Ehud Olmert kom med høsten 2008 istedet for å ignorere tilbudet fullstendig - særlig med tanke på at Abbas visste utmerket godt at Olmert snart ville bli erstattet av en mer høyreorientert statsminister.

>>"Litt sionistisk hjernevask over tid kan fort forandre dette."

Det finnes ikke noe slikt som sionistisk hjernevask.

1
Sponvika [sitat…] Nok et helt unyansert innlegg fra den kanten. Det består for det meste av unyansert synsing og direkte feil. Kan du vise meg tallene på antall drepte palestinere og antall...

Kan du vise meg tallene på antall drepte palestinere og antall drepte isralitter fra opprettelsen av Israel i 1948.

Det tror jeg ingen kan. Hvor mange palestinere og israelere (Jøder) som er drept siden desember 1947 tror jeg ingen har oversikt over. Jeg ser at noen bruker tall på drepte jøder som er falt i kamp mot egyptiske, syriske eller jordanske styrker. Men de kan man ikke regne med er drept av palestinere.

Så må vi ta med alle de drepte palestinerne som ble drept av IDF i Libanons flyktningeleire. Som kjent begynte IAF sine bombeangrep mot noen av disse leirene allerede i 1974.

Men SIP har kommet med disse tallene:

, 13,000 Israelis and Palestinians were killed in conflict with each other between 1948 and 1997.[157]Other estimations give 14,500 killed between 1948-2009.[157][158]Palestinian fatalities during the 1982 Lebanon War were 2,000 PLO combatants killed in armed conflict with Israel.[159]

http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli%E2%80%93Palestinian_conflict

Since the beginning of the second intifada in September 2000 until the end of July 2007, at least 5,848 people have been killed either directly or as an indirect consequence of the Israeli-Palestinian conflict. This figure includes all persons regardless of their ethnic origin, nationality, gender, age, status as civilian or combatant and regardless of the circumstances or cause.

Deaths from the Israeli-Palestinian Conflict Of those killed in the conflict, 4,228 have been Palestinians, 1,024 Israelis, and 63 foreign citizens. For every person killed, approximately seven were also injured.

http://www.ochaopt.org/documents/CAS_Aug07.pdf

1
aicat [sitat…] Det tror jeg ingen kan. Hvor mange palestinere og israelere (Jøder) som er drept siden desember 1947 tror jeg ingen har oversikt over. Jeg ser at noen bruker tall på drept...

Jeg ser at noen bruker tall på drepte jøder som er falt i kamp mot egyptiske, syriske eller jordanske styrker. Men de kan man ikke regne med er drept av palestinere.

Takk for informativt innlegg. Enig i at disse ikke kan regnes med å være drept av palestinere, men de er vel drept i den samme konflikten?

1
Sponvika [sitat…] Takk for informativt innlegg. Enig i at disse ikke kan regnes med å være drept av palestinere, men de er vel drept i den samme konflikten?

Det trenger de ikke være. Jeg vet ikke om palestinerne i det hele tatt var involdvert i krigene i 1967 og 73. Hvor mange som ble drept i Libanon er det ingen som vet - og spesielt ikke hvem som drepte hvem. PLO (palestinerne) var jo faktisk i kamp med både Amal og Hezbollah i 82 - og med IDF. Så var det mange palestinere som ble drept av falangistene (Karantina og Tell al Zatar).

I det hele tatt er dette et svært vanskelig puslespill. Jeg prøvde for en tid tilbake å sette opp et regnestykke ut fra ulike kilder, men tallene spriker voldsomt - og jeg ga rett og slett opp.

PS: Så du nedslaget i 4-8 på mailen?

1
aicat Det trenger de ikke være. Jeg vet ikke om palestinerne i det hele tatt var involdvert i krigene i 1967 og 73. Hvor mange som ble drept i Libanon er det ingen som vet - og spesielt...

Det trenger de ikke være. Jeg vet ikke om palestinerne i det hele tatt var involdvert i krigene i 1967 og 73. Hvor mange som ble drept i Libanon er det ingen som vet - og spesielt ikke hvem som drepte hvem. PLO (palestinerne) var jo faktisk i kamp med både Amal og Hezbollah i 82 - og med IDF. Så var det mange palestinere som ble drept av falangistene (Karantina og Tell al Zatar).

I det hele tatt er dette et svært vanskelig puslespill. Jeg prøvde for en tid tilbake å sette opp et regnestykke ut fra ulike kilder, men tallene spriker voldsomt - og jeg ga rett og slett opp.

Jeg er her helt enig med deg at de riktige tallene er vanskelig å få fram, og det er derfor jeg spør de som er skråsikre i noen innlegg her.

Jeg har sett på bildet og det ser ut som det er min gamle camp som går i lufta, for noe dritt. Hadde vært moro om du fant kilden.

1
Laster...