aicat Arbeiderpartiet har bebygget Vestbredden av sikkerhetsmessige årsaker. Får de varige sikkerhetsgarantier er de som kjent villige til å gi slipp på mesteparten av de okkuperte områd...

Arbeiderpartiet har bebygget Vestbredden av sikkerhetsmessige årsaker. Får de varige sikkerhetsgarantier er de som kjent villige til å gi slipp på mesteparten av de okkuperte områdene.

Der er jeg enig, har aldri hatt sansen for permanente bosetninger siden det mer eller mindre umuliggjør en fredelig løsning.

Problemet er sikkerhetsgarantier.

Er det overhode mulig og få noen sikkerhetsgarantier? Tenker på hva som skjedde etter tilbaketrekkingen fra Gaza. Resultatet derfra oppmuntrer ikke til gjentakelse. Grensen mot Gaza har heldigvis litt avstand til de store byene i Israel. Men det skal mye til før Israel trekker seg helt tilbake til grenser som ligger bare f.eks. noen få kilometer fra byer som Netanya og Tel-Aviv.

Hva sikkerhetsgarantier mener du Israel kan få, og da mener jeg garantier som garanteres av andre enn deres naboer?

2
aicat [sitat…] Dersom Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden, har en samlet arabisk verden sagt at de vil anerkjenne og akseptere Israel og grensen fra 67. Dette innebærer også at...
Knut_Oscar_Stålisen

ersom Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden, har en samlet arabisk verden sagt at de vil anerkjenne og akseptere Israel og grensen fra 67. Dette innebærer også at Israel må oppgi Golan. I en overgangsfase tror jeg grensen må overvåkes av en internasjonal fredsstyrke slik den som fortsatt er i Sinai (MFO). Jeg tror klimaet mellom palestinere og israelere vil bli bedre dersom grenseovergangene bemannes av andre styrker enn IDF.

Det er alt for lettvint å fremstille arabisk fredsvilje på den måten du gjør. Helt frem til 1967 var jo Israels grenser innenfor disse 67-grensene, men det brakte på ingen måte fred til området. Faktum er at et slikt mini-Israel fra før 1967 bare ytterligere oppmuntret araberstatene til krigshissing og stadige militære angrep. Mange israelere opplever det slik at det bare er Israels militære styrke og seire på slagmarken som har gitt dem fred. Fredsavtalene med Jordan og Egypt kom som et resultat av Israels styrkemarkeringer, men var også et resultat av mot hos det politiske lederskapet i Egypt og Jordan. Israelerne har nok også merket seg at noen måtte betale dyrt for dette, for henrettelsen av Anwar Sadat var en direkte følge av fredsavtalen med Israel

Israelerne vet nok også at politiske garantier gitt av arabiske ledere, og inngåtte avtaler med arabiske lederne, lett kan omstøtes dersom nye folk kommer til makten i disse landene. Islamist-brødreskapet i Egypt forventes å vinne valget der, og ingen vil bli forbauset dersom de annulerer avtalene som Mubarak og Sadat har inngått med Israel. Mange egyptere vil se det som en religiøs plikt å bryte disse avtalene.

Å tro at tilbaketrekking til grensene fra 1967 med FN-styrker som grensevakter, vil gjøre pal-arabernes krig til fred, er i beste fall en naiv ide. Erfaringer fra Gaza viser at ensidig tilbaketrekking kan gi mer krig enn fred. Og FN-styrkenes forhistorie i Midtøsten har for evig diskvalifisert dem fra å kunne bidra positivt i en eventuell fredsprosess.

At ikke israelske soldater skal få vokte israelske grenser - tror du virkelig en selvstendig stat går med på noe slikt? Bare det å tenke i slike baner i forhold til Israel, er helt forkastelig. Få land har måttet betale en høyere pris for grenseoverskridende kriminalitet enn akkurat Israel - selvmordsbombere og fa...skap.

2
Earthquakejente

Skukle gjerne sett Yisrael Beitenu ut av regjeringen. Det er en katastrofe for landet dette. Håper, mot alle odds kanskje, at Kadima overtar igjen

1
Earthquakejente Fordi jeg mener det må bli en fremgang i forhandlingene før det er for sent

Så du mener at den nye Kadimalederen Shaul Mofaz får fremgang i forhandligene. Når det gjelder *sikkerhet* er alle Israelske politiske partier på lik linje fra høyre mot venstre. Det punktet er viktig når det gjelder "forhandlingene" selvsagt.

Shaul Mofaz har vært IDF sjef på Vestbredden, sjef for hele IDF (forsvarsjef) og forsvarsminister. Han var visestatsminister under Ehud Olmert fra 2009 - under Gaza-krigen. Israel vil selvsagt ikke ha noe "Gaza" hvis de trekker seg ut av Vestbredden uten garantier for at området blir brukt til å angripe Israel fra høydedragene i Shomron eller Judea. Det er meget kort luftlinje til foreksempel Ben Gurion Flyplassen.

Nå er faktisk Barak med i denne regjeringen sammen med han som var hans underordnende i det militæret - Netanyahu. Som avdøde Vg-journalist Versto skrev. Palestinerne hadde aldrid fått et så godt fredsforslag som Barak og Israel gav dem under Camp David. Men Arafat var steil og var ikke intessert i fred med Israel.

Baraks nystiftede parti Haatzmaut ser forøvrig ut til å falle helt ut av Knesset.

Nei det er nok ikke Kadima det kommer ann på, men arabernes uforsonlige holdning til Israel, som de ser på som en kreftsvults i området (Morris). En grei illustrasjon på det siden du kaller deg kristen er at de nektet Boney M å spille "By the River of Babylon" for en stund siden, da de hadde konsert i Ramallah (Guds by)

1
Earthquakejente Fordi jeg mener det må bli en fremgang i forhandlingene før det er for sent

Hva har det blitt av disse forhandlingene da ??? Terror og atter terror. Jo mer Israel gir etter, desto frekkere blir landets fiender.

Det som de sier er "Peace for land", er ikke annet enn å ta landet "piece for piece".

Da israelittene skulle inn i landet sammen med Josva og Kaleb, fikk de befaling av Gud ikke å inngå noen pakt med dem som var i landet. For det skal bli en snare for dere, sa Gud til dem. Mosebøkene.

Slik er det. Med Hamas vet vi at Israel overhode ikke kan forhandler. For Hamas har som fremste mål å overta hele Israel. Det er også nedskrevet i deres charter.

Al Fatah sier de vil forhandle dersom Israel lover å avstå bygging i Jerusalem og på Vestbredden. Dette er bare noen slue triks. De har samme mål som Hamas, men vil heller ta landet "piece for piece".

Det aller beste for Israel og palestinerne er at Israel annekterer hele Vestbredden, og utviser alle militante og fiendtlige grupper. Majoriteten vil likevel bli værende. For mange palestinere som vil leve i fred med Israel er kuet og truet av de islamittiske gruppene.

La Israel få overta - først da blir det fred. Dette røret med å forhandle med en fiende som har som endelig mål å utradere jødestaten, er jo å spille falitt med en nasjons eksistens. Det blir aldri noe godt ut av det - tvertimot. Se bare hvordan det er gått etterat Israel trakk seg ut av Gaza. Bare elendighet. Israels ledere bør lære av dette, og da trenger de å styrke høyre-siden.

De venstre-orienterte partiene vil jo på sikt egentlig gi bort landet til en fiende som vil utradere nasjonen totalt.

1
Yehuda Hva har det blitt av disse forhandlingene da ??? Terror og atter terror. Jo mer Israel gir etter, desto frekkere blir landets fiender. Det som de sier er "Peace for land", er ikke...

Da israelittene skulle inn i landet sammen med Josva og Kaleb, fikk de befaling av Gud ikke å inngå noen pakt med dem som var i landet. For det skal bli en snare for dere, sa Gud til dem. Mosebøkene.

Josva er en eventyrfigur. Er dette det eneste du har å støtte dine fanatiske teorier på?

1
Baruk [sitat…] Nei det er vel ikke riktig. Hvilke "venstre-orientertte partier" er det du tenker på da?

Arbeiderpartiet har bebygget Vestbredden av sikkerhetsmessige årsaker. Får de varige sikkerhetsgarantier er de som kjent villige til å gi slipp på mesteparten av de okkuperte områdene.

Likud og partiene på høyre fløy bruker ideologiske / religiøse argumenter for å bebygge Vestbredden. Yehuda befinner seg på ytre høyre fløy - og ser venstersiden i Israel som en trussel mot Likuds og de religiøse partiene sin våte drøm om oppfyllelse av de bibelske profetier om Eretz Israel (1. mos 15,18).

1
Baruk [sitat…] Nei det er vel ikke riktig. Hvilke "venstre-orientertte partier" er det du tenker på da?

Beklager - jeg skrev det på en måte som kan misforstås. Men jeg mener at de venstreorienterte egentlig forhandler Israel rett i hendene på fienden. Ikke bevisst, men på sikt kan de risikere å stå ribbet tilbake. Hvilket jeg tror ikke vil skje.

Israel trenger menn som er faste og holder på landet de har fått av Gud. Da vil det gå meget bra, og da blir det også fred - bare da.

1
Yehuda Beklager - jeg skrev det på en måte som kan misforstås. Men jeg mener at de venstreorienterte egentlig forhandler Israel rett i hendene på fienden. Ikke bevisst, men på sikt kan de...

Israel trenger menn som er faste og holder på landet de har fått av Gud.

Ingen har fått noe som helst av en eller noe som ikke eksisterer. Det må være trist å vere avhengig av en eventyrbok for å dokumentere sin rett til et område man har stjålet. ...

1
rollep [sitat…] Der er jeg enig, har aldri hatt sansen for permanente bosetninger siden det mer eller mindre umuliggjør en fredelig løsning. Problemet er sikkerhetsgarantier. Er det overh...

Hva sikkerhetsgarantier mener du Israel kan få, og da mener jeg garantier som garanteres av andre enn deres naboer?

Dersom Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden, har en samlet arabisk verden sagt at de vil anerkjenne og akseptere Israel og grensen fra 67. Dette innebærer også at Israel må oppgi Golan.

I en overgangsfase tror jeg grensen må overvåkes av en internasjonal fredsstyrke slik den som fortsatt er i Sinai (MFO). Jeg tror klimaet mellom palestinere og israelere vil bli bedre dersom grenseovergangene bemannes av andre styrker enn IDF.

Dersom forholdet mellom jøder og arabere bedres vil det legge til rette for samarbeid på flere ulike felt. Jo flere økonomiske bånd som etableres - jo mindre vil en av partene tjene på en ny krig. Husk det er ikke mer enn litt over hundre år siden vi nesten var i krig med svenskene, 60 år siden vi var i krig med Tyskland, 20 år siden vi ventet på at russerne skulle komme å ta oss. I dag er krig mellom oss og disse tre her utenkelig, nettopp pga av de mange bånd vi er knyttet sammen med - ikke minst økonomisk.

Hvorfor ikke også mellom Israel og dens naboer? Tenk bare på hva åpne grenser her ville betydd for turismen? Men da må folk i disse områdene selv velge bort religiøse fanatiske krefter som gjør hva de kan for å ødelegge en framtidig fred. Ja, du ser ekkoet av slike destruktive tanker her i denne tråden.

1
Baruk Det meldes nå at valget er avlyst! Kadima er gått med på å bli med i regjeringen. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4226125,00.html Mofaz blir visestatsminister igjen slik...

Vg skriver også om dette. Betyr dette at vi kan ta en ikke alt for tårefylt avskjed med utenriksminister Lieberman?

Ser man det, man skal aldri gi opp, som den godeste rabbi Nachman fra Breslow sa. Rabbi Shlomo Carleback fortalte historien slik.

1
Wendolin Vg skriver også om dette. Betyr dette at vi kan ta en ikke alt for tårefylt avskjed med utenriksminister Lieberman? Ser man det, man skal aldri gi opp, som den godeste rabbi Nachm...

Vg skriver også om dette. Betyr dette at vi kan ta en ikke alt for tårefylt avskjed med utenriksminister Lieberman?

Det blir vel en storkoallisjon på 94 av Knessets 120 har jeg hørt, men man vet jo aldri - det viser nattens hendelser. Lieberman er jo for at både arabere og ortodokse jøder skal gjøre militærtjeneste i Israel. Det er ikke Likud og Kadima.

1
Knut_Oscar_Stålisen [sitat…] Det er alt for lettvint å fremstille arabisk fredsvilje på den måten du gjør. Helt frem til 1967 var jo Israels grenser innenfor disse 67-grensene, men det brakte på ingen...

Få land har måttet betale en høyere pris for grenseoverskridende kriminalitet enn akkurat Israel - selvmordsbombere og fa...skap.

Få land har bidratt til mer grenseoverskridende kriminalitet enn akkurat Israel, så i så måte høster de bare som de sår.

1

Som trådstarter hadde det vært greit om man holdt seg til hva tråden handler om her! Det har skjedd ganske dramatiske ting i Israelsk politikk det siste døgnet. Istedet for nyvalg den 4.9.12 ble Kadima og Likud enig om at førstnevte parti skulle inn i regjeringen. Det betyr at de partiene som danner regjering nå består av 94 Knessetmedlemmer. Det er den suverent bredeste koallisjon i Israels historie. ( 94 av 120 seter i Knesset)

Taperen er jo selvsagt arbeiderpartiets ferske leder Yachimovich som på de helt siste meningsmålingene kunne få så mange som 20 seter i Knesset. Også Yair Lapids parti som kunne ha fått et tosifret antall i Knesset er nok skuffet over at det ikke blir valg i September.

Netanyuahu roses opp i skyene idag for sin politiske teft, også fra en kommentator i Ha`aretz:-)

1
Laster...