Det er ikke etisk holdbart å fokusere mer på landet som er best i Midtøsten, enn på de andre, skriver Astrid Meland, politisk kommentator i VG: "Det er ubeskrivelig mye verre andre steder. Hun skriver at Israels kritikere i Norge er offer for en kollektiv nevrose, hvor man ser seg blind på alle andre staters langt mer grovere brudd på menneskerettighetene. Astrid Meland gir israel-kritikerne en alvorlig lekse i papirutgaven av VG idag på side 2 og 3.

Jeg syns ikke at Meland greide det hun hadde satt seg fore.

For det første later hun som om alle andre langvarige konflikter i verden har/burde ha akkurat samme interesse for vesten fordi det er konflikt/krig ..samme suppe = derfor skal det ha samme interessenivå.

- Det stemmer jo ikke i det hele tatt, fordi midtøstenkonflikten har langt større interesse i vesten enn de fleste andre konflikter, da vesten aktivt har bidratt til tingenes tilstand, statsopprettelse og derigjennom selve midtøstenkonflikten.

Midtøstenkonflikten har på mange måter et vestlig design på et langt dypere plan en noen annen konflikt.

Derfor er det heller ikke det minste rart at midtøstenkonflikten - og partene Israel og palestinerne - får langt større fokus i vesten (og Norge) enn andre konfliktpartnere rundt omkring i verden.

Jeg syns det er skuffende at Meland velgere å ignorere et slikt åpenbart faktum og legger det frem som at det er "rart" at akkurat denne konflikten har slikt fokus. Historieløst av Meland kort og godt.

For det andre så vedgår hun at det er mye å kritisere Israel for, "men at sikringen har gått når man mener at landet er verdens verste"... At Folkeretten benyttes av aktivister for å fremme egne synspunkter - og hun viser da til at udemokratiske land som Kina (kommunistisk ett-partistyre), Pakistan (som veksler villt i styreformer), Gabon (et rikt land med korrupt ledelse og diktaturform på mange måter) og Venezuela (militærdiktaur i disguise) og Syria (trenger ingen nermere beskrivelse pga det som skjer der for tiden) - stadig klager på israel til FN....som om de skulle ha noe de skulle hatt sagt.

- Greit nok at Meland mener det...at man i det minste må være et demokratisk land i navn og gavn for å ha lov til å kritisere Israel....men hva klager hun da på i forhold til vesten...?

Er Israel et udemokratisk land på høyde med Gabon, Kongo, Cuba eller Kina eller Nord-Korea (hun nevner selv alle), eller fremstilles Israel som "det eneste demokratiet i midtøsten" - "et demokrati i vestlig målestokk"...?

(Melands egen beskrivelse av Israel er "landet som er best i midtøsten")

Hvis vestlige demokratier kritiserer "demokratiske Israel" på grunnlag av israels politikk, israels mangelfulle måte (pent sagt) å forholde seg til internasjonal lov, okkupasjon og væpnede åtak , så burde vel Meland være fornøyd med det. Da kommer jo kritikken fra likverdige....og hun har jo selv gjort det helt klart at kritikk fra de som ikke er likverdige (Kina,Gabon,Pakistan, Venezuele etc) er upassende.

Vesten syns neppe at Israel er verdens verste land, men svært mange i vesten syns at israel er et dysfunksjonelt demokrati...og det er vel derfor kritikken fremmes. Det forventes mere av et demokrati som påberoper seg å være det etter vestlig målestokk ,enn det f.eks forventes av et asiatisk eller afrikansk militærdiktatur. Personlig så forventer jeg mere av f.eks Storbrittania enn jeg forventer av Gabon...og hvem svarte gjør ikke det??

- Jeg syns det er fasinerende at Meland overhode ikke ser ut å tenke så langt når hun surrer seg vekk i "kollektiv nevrose" vedrørende kritikk av Israel og "skrotvenstre" som er oppslukt av israel.

Hun ser ikke de religiøse skrullingene som hyller alt israel gjør - uansett hva det måtte være - fordi jo hardere og fortere Israel gjør det, så går deres religiøse fantasier i opfyllelse ... og ikke ser hun de høyreradikale som jubler over israels overdrevne våpenmakt og som uten skamvett tar til orde for at israel må krige mere, drepe flere og fordrive resten...og ikke ser hun resten av rasistene som står Israel bi uansett hva israel gjør...fordi Israel holder muslimene fra livet - og det burde Norge også gjøre.... Hva med deres grunnlag for støtte....?

Meland ser bare de som kritiserer Israel...kanskje fordi hun ikke vil se de som støtter Israel på både et kritikkverdig grunnlag og på en kritikkverdig måte...for da ville hun jo ikke ha noen "sak"....

4
Baruk [sitat…] Her sitter vel jødehatet og antisemittismen dypt inne i hjerteroten skulle man tro! >Når personen fra LO sier at Israel er verdens verste land:-)

Her sitter vel jødehatet og antisemittismen dypt inne i hjerteroten skulle man tro!

Jeg er sannelig ikke så sikker på at dette har med jøder å gjøre i det hele tatt. For historisk sett har LO og Histadrut i alle år hatt et meget nært samarbeid. Arbeiderbevegelsen i Norge og Israel har også lange og gode tradisjoner for å samarbeide. Det var jo slike gamle samarbeidsbånd som i sin tid førte til opprettelsen av Oslo-kanalen.

Men det som har skjedd i Israel er at vi har fått en klar høyredreining i nesten fascistisk retning i politikken de siste par ti-årene. Er det noe arbeiderbevegelsen er kjent for er det nettopp å bekjempe fascistiske tendenser.

Derfor tror jeg dette mer har med politikk å gjøre - enn med judaisme / sionisme. Men nå er vi jo kjnet med at "antisemitt-kortet" sitter løst i ermet når det gjelder kritikk av israelsk politikk.

3
aicat [sitat…] Jeg er sannelig ikke så sikker på at dette har med jøder å gjøre i det hele tatt. For historisk sett har LO og Histadrut i alle år hatt et meget nært samarbeid. Arbeiderbe...

Derfor tror jeg dette mer har med politikk å gjøre - enn med judaisme / sionisme.

Vel, her hjemme på bjerget er det tilsynelatende slik at den enkeltes valg av side i Midtøstenkonflikten er en vesentlig del av vedkommendes politiske identitet.

Avhengig av hvor man hører hjemme politisk i Norge, er man nærmest programforpliktet til å velge den ene eller den andre siden (for å sette det litt på spissen).

Det sier noe om hvor absurd alle debatter om Israel/Palestina egentlig blir - det er like mye en nasjonallpolitisk debatt som en reell diskusjon om hva som funker / ikke funker i Midtøsten.

Retorikken som brukes bærer også preg om at dette er en diskusjon som skal "vinnes" her blant norske debatanter - som om det er spesielt konstruktivt. Det er kverulering, referansemasing og google-onani - temmelig lite løsningsforslag (som tross alt er det interessante).

Det blir litt ensomt i sentrum når man velger side med israelere og palestinere og støtter begge gruppers soleklare rett til et liv i fred og fordragelighet; ikke med enten Israel eller palestinske myndigheter og deres støttespillere.

3
Knut_Oscar_Stålisen

Hun skriver at Israels kritikere i Norge er offer for en kollektiv nevrose, hvor man ser seg blind på alle andre staters langt mer grovere brudd på menneskerettighetene.

De første reaksjonene til pro-palestinere på dette forumet viser at Astrid Meland har helt rett. Kollektiv nevrose....det var en presis beskrielse...

2
Knut_Oscar_Stålisen Det kjenner jeg ikke til. Du får spørre noen som driver og bortforklarer brudd på menneskerettighetene og forsvarer brudd på folkeretten.

Nei, det gjør du vel ikke. Du kjenner ikke til din egen språkbruk en gang? Du som kaller sionistenes etniske rensing i 1948 for "arabisk utvandring"?

Du har vel heller ikke glemt eufemismen du og resten av papegøyeflokken har tatt i bruk for å "forklare" de gangene IDF slakter ned kvinner og barn, bruker barn som levende skjold for å utløse minefeller eller ødelegger store deler av palestinernes matproduksjon for "forsvar"?

Er det hukommelsen det står dårlig til med - eller tror du på slike omskrivinger av virkeligheten selv? Er det derfor du later som om du "ikke kjenner til"?

2
Baruk Jeg har bare en liten kommentar til ditt innlegg: Mener du at Histadrut er enig i formannen i LO i Trondheims utsagn om at Israel er verdens verste land? Det er utrolig hvilken kru...

Mener du at Histadrut er enig i formannen i LO i Trondheims utsagn om at Israel er verdens verste land? Det er utrolig hvilken krumspring israel-haterne kommer med her:-)

"Mener du at Histadrut er enig i formannen i LO i Trondheims utsagn om at Israel er verdens verste land? Det er utrolig hvilken krumspring israel-haterne kommer med her:-)"

For det første vet jeg ikke i hvilken sammenheng Byrkjeflot kom med denne uttalelsen. På hvilket område var det han mente Israel var "verdens verste land"?

Jeg har jo før vist til Global Peace Index hvor Israel på underpunktet "disrespect for human rights" ligger blandt de aller verste land i verden (Somalia, Kongo, Sudan...).

For det andre vet vi at samarbeidet mellom LO og Histadrut har blitt merkbart dårligere de siste årene. Så at Hirstadut skulle dele LOs syn her - kommer jo akkurat an på hvilket område det er snakk om.

Jeg har før også beskrevet diskriminering på arbeidsplasser i Israel som jeg vet er blitt et tema mellom LO og den israelske fagbevegelsen.

PS: Slike barnslige kommentarer som "israel-hatere" kan du spare deg. Jeg hater ikke Israel, men kritiserer nåværende israelsk okkupasjonspolitikk. Men jeg tar alle slike utsagn som et kompliement - da vet jeg at jeg har truffet en øm tå hos de av dere, som har for vane å foreta de mest utrolige krumspring for å forsvare israelsk okkupasjonspolitikk og krigsforbrytelser.

2

Ja, det skal være sikkert og visst at Meland har rett i dette. Det taler for seg selv bare det faktum at det finnes et eget forum her på VGD, med hundretusenvis av innlegg om denne i verdensmålestokk helt bagatellmesige konflikten når det gjelder _alle_ målbare kriterier.

2

Det er ikke etisk holdbart å fokusere mer på landet som er best i Midtøsten, enn på de andre, skriver Astrid Meland, politisk kommentator i VG: "Det er ubeskrivelig mye verre andre steder. Hun skriver at Israels kritikere i Norge er offer for en kollektiv nevrose, hvor man ser seg blind på alle andre staters langt mer grovere brudd på menneskerettighetene. Astrid Meland gir israel-kritikerne en alvorlig lekse i papirutgaven av VG idag på side 2 og 3.

Er 100 % enig med henne, det virker som at man har Israel-hykleri i venstreorienterte miljø i Norge hvor man kritisere nå mer som en reflekshandling enn alt annet. Det er meget vanskelig å forstå hvordan den lokale LO-lederen i Trondheim, Arne Byrkjefot, kunne ha kommet med ordene "Israel er verste landet i verden".

Det er ikke lite hyklerisk med tanke på at man har tatt til orde for boikott av et land med demokratisk styre og gode meritter innenfor menneskerettigheter (i fredelige omgivenheter) som en rettsstat, når man vil ikke engangs diskutere egne forbindelser med totalitære og autoritære stater som Eritrea engangs. Det er kommet rapporter fra HRW som viser at så mye som 25 % av alle fanger hadde omkommet ut av flere tusen - og at det til enhver tidspunkt er 10,000 fanger i Eritrea. Israel har ikke kapasitet for så mange arresterte kun fra de palestinske okkuperte områdene engangs.

Det er åpenbart at antisemittisme hadde returert under ly av Israel-kritikk som etter hvert hadde blitt umulig å akseptere uten å kritisere aktivistenes egne opptreden som sett omkring Johan Galtungs intellektuelle selvmordet i det siste. Dette evnet man ikke å innse idet man lot seg blindes av en sosialistiske dekonstruksjon i etterkjølet av kommunismens nederlaget og sosialdemokratiets høyredreining i 1990-årene. Man dekonstruere egne prinsipper til fordel for en aktivistisk kritikk-linje som etter hvert er blitt altfor mye av en belastelighet, idet man så konspirasjonstenkning, antiamerikanisme, apolegistiske tendenser og enfoldighet utsprer seg. Disse som støtter dette, håper å gjenta Vietnam-symptomet fra for over førti år siden da man fikk en krigskritikk omformet til en mobilisering av støtte for totalitære krefter, og som skulle vedvare helt til nå med en sterk ideologisk innflytelse i samfunnet. Det nye slagordet er nå Israel, ikke Vietnam.

Som hvis man må ha en fiende å mobilisere de ideologiske kreftene mot under ekte som falske forutseelser. Og Israel har blitt så sterkt knyttet med USA at mange antiamerikanistene overførte deres fokus til Israel med lik stor intensitet, slik at det åpnet for en forvitring som gjør en retur av antisemittisme realistisk.

2

man ser seg blind på alle andre staters langt mer grovere brudd på menneskerettighetene.

Så Astrid Meland mener at Israel gjør brudd på menneskerettighetene, da vet vi det.

Er du enig med Astrid om dette ?

1

En viktig forskjell er at det knapt finnes ett menneske som forsvarer og bortforklarer brudd på menneskerettighetene i andre land enn Israel. Mens det derimot er en mengde mennesker som gjør hva de kan for å forsvare og bortforklare Israels brudd på menneskerettighetene.

1

Det var på tide at en av de største norske avisene tok dette opp eller?

Det er en svært god artikkel av VGs Mæland. Det var godt å se fornuften snakke. Veldig godt. Jeg er redd det blir en stund til neste gang.

1

i papirutgaven av VG idag på side 2 og 3.

Skal på butikken nå, og skal kjøpe VGs papirutgave så jeg kan lese det som står...så får jeg heller komme tilbake til innholdet.

1

Dersom vi skal holde oss til psykiatriske diagnoser av våre motdebattanter her så synes jeg du selv er et glimrende eksempel på jeg kaller selektiv persepssjonssvikt og fortrengning. Men det er jo helt i hht. hasbarahåndboken.

1
joplina Hæ?
Earthquakejente

Det var en debattant som kommenterte at andre stater sovergrep er det ingen her inne som forsvarer, kun Israels, det var et svar på det

1
Laster...