Midtøsten

Baruk

Arabiske overgrep/jødenes selvforsvar

Fiendtligheten mot jøder i Palestina kom virkelig til overflaten under drapsbølgen mot ensomme utkantjøder i Palestina allerede i 1911. Den ble styrket da unge medlemmer av noen av klanene i Palestina begynte å organisere seg etter forbilde fra Ungtyrkerne i Tyrkia. Man begynte å gi ut en antijødisk avis, "Falastin".

Denne arabiske fiendligheten var i januar 1920 blitt så sterk at de jødiske bosetterne i Metulla og Hamara øverst i Galilea fant situasjonen uholdbar. De bestemte seg for å evakuere. Men de sosialistiske jødene i Tel Hai og Kfar Giladi litt lengre sør hadde den ènarmede krigshelten Josef Trumpeldor i sin midte. De ville bli værende og kjempe. Den 1. mars slo araberne til. Hver av bosettingene ble forsvart av omtrent 30 mann med lette håndvåpen. Flere hundre araberne kom fra landsbyer i området og fra beduinleirer. Likevel greide de ikke å innta Tel Hai i det første angrepet. Men de såret Josef Trumpeldor alvorlig, og han døde i Kfar Giladi. Nyheten om Josef Trumpeldors død gjorde et voldsomt inntrykk i de jødiske miljøene i Palestina og kom til å veie tungt i de etterfølgende strategiske overveielsene. Bosetterne i Tel Hai innså at de ikke ville greie å holde stillingen under neste angrep. De brukte nattemørket til å evakuere. Også nederlaget i Tel Hai skulle få enorm innflytelse på sioniststrategien fremover.

Under de arabiske angrepene på jøder i mars-april 1920 ble ellers følgende steder i Galilea rammet:

Ajelet Hasjahar, Misjmar Hajarden, Mahanajim, Rosj Pina, Bnei Jehuda, Deganja, Menahemja, Sjarona og Kfar Tavor. Britene grap bare i beskjeden grad inn, men etterpå pågrep de blant annet Arif al Arif og Hajj Amin al Husseini. Sistnevnte ble siden herostratisk beryktet som stormufti av Jerusalem og som nazist. Allerede i 1920 mente mange jøder at det var han som egentlig hadde organisert og inspirert angrepsbølgen. I Jerusalem hadde Zeev Jabotinsky organisert den jødiske forsvarsorganisasjonen Hagana (forsvar), delvis i forlengelse av de jødiske bataljonene han hadde organisert til støtte for britene under Første Verdenskrig. Angrepene i Galilea utløste organisering av lignende jødiske forsvarsgrupper også andre steder.

Britene benådet så Amin Husseini etter bare tre måneders fengsel og utnevnte han til stormufti i mai 1921. Allerede en uke før utnevnelsen av stormufti, brøt det ut nye og voldsommere bølger av arabiske angrep mot jøder. Denne gangen var det Jaffa og Hadera som først ble rammet. Så fulgte Ramle, Rehovot og Petah Tikva. Og under feiringen av fireårsjubileet Balfour-erklæringen i november 1921 brøt detløs enda mye voldsommere angrep, denne gangen også i Jerusalem. Alt i alt ble det i mai og november 1921 drept 52 jøder og såret ytterligere 146. Jødene hadde nå virkelig styrket forsvarsevnen og antall tap på den arabiske siden var delvis i samme størrelse.

I 1929 var det flere massakre på palestina-jøder først i Jerusalem, mange jødiske lliv ble også reddet av arabiske kristne. På jødisk side var man igjen overbevist om at det var Husseini som var organisator bak dette.

Samtidig brøt det ut optøyer mot Hebrons 600 jøder. Der begikk araberne en fryktelig massakre. Først langt ut på dagen kom britene. De rakk ikke annet enn å tvinge noen arresterte arabere til å grave en massegrav til de 65 jødiske dødsofrene. Så evakuerte de alle overlevende jøder. slik at Hebron (jødenes første hovedstad), slik at Hebron ble en "jøde-ren" by, like fra 1929 til 1967.

4
36 svar

Bare noen dager senere nåde opptøyene Safed og Mahanajim. Deretter fulgte voldsomme angrep på jøder i Jaffa/Tel Avv og Haifa. Men i Tel Aviv/Jaffa hadde Hagana anlagt en forsvarslinje som tok opp en effektiv kamp. Her kom angriperne ingen vei. Og i Haifa og på Karmel tok 400 britiske marinesoldater opp kampene. Alt i alt ble 133 jøder myrdet under opptøyene i 1929, mens araberne hadde 116 døde. På jødisk side hadde man 339 sårede, mens araberne hadde 232. Ovenfor den britiske granskingskommisjonen påstod Husseini at det var jødene som hadde angrepet. Som bevis viste han til det antisemittiske skriftet "Sions Vises Protokoller". Men kommisjonen britene selv nedsatte i etterkant, ledet av sir Walter Shaw, slo fast at det var araberne som angrep, helt uten grunn.

Den store arabiske revolten brøt ut i mars 1936. Den har en lang og detaljerik histore, men i grove trekk faller den i to faser; perioden fra mars til oktober 1936 og perioden etter Peel-kommisjonen fra september 1937 til mai 1939. Denne revolten var først og fremst rettet mot britene, sionistene bestemte seg for å praktisere en strategi som ble kalt "havlaga" - tilbakeholdenhet. De beskyttet sine egne, og de organiserte konvoier langs utsatte veistrekninger. Men forøvrig overlot de nedkjempingen av revolten til britene.

Den andre fasen av den arabiske revolten startet etter Peel rapporten i juli 1937. Kommisjonen slo fast at mandatet var brutt sammen. Derfor tok de til orde for en delingsplan. En femtedel av Palestinavest for Jordan skulle gies til en egen stat for jødene. En korridor fra Jerusalem til Jaffa skulle administreres av britene. Og restområdene skulle få arabisk selstyre i føderasjon med Transjordan. men Husseini og AHC forkastet Peel-kommisjonens forslag. I september 1937 startet de opp andre fase av revolten. På jødisk side skiftet man nå ut tilbakeholdenhetsstrategien. Irgun begynte med gjengjeldelsesbombinger mot araberne. Hagana adopterte en strategi som ble kalt "aggresivt selvforsvar". ofte på den måten at man endog kom revoltmakernes aksjoner i forkjøpet.

Bare noen timer etter avstemningen i FN, på morgenenkvisten den 30. november 1947, la så en bande arabere seg i bakhold og angrep en jødisk buss ved Kfar Syrkin. Fem jødiske passajerer ble drapt. Enda noen timer senere skjedde det nok et jødedrap på grensen mellom Jaffa og Tel Aviv, Utover i desember kom det mange flere.....araberne hadde startet sin borgerkrig mot jødene.... senere da staten Israel ble proklamert startet de en regulær krig med flere araberstatet mot Israel...

2
Homo_Erectus Ja selvfølgelig. Denne boka som Baruk siterer fra, er utrolig tendensiøs og ensidig, det er prosionistisk propaganda fra personer som ser bare med ett øye.

"utrolig tendensiøs", såpass ja. Jeg kan overhodet ikke se at dette er tilfelle med bakgrunn i dine innlegg over. Du selv er jo en anti-sionist på din hals, du sitter her inne ene og alene for å demonisere og delegimetere den jødiske staten Israel., Jeg tror ikke du bør være den første som kaller dette for "utrolig tendensiøst". Når du gjør et nummer av at forfatteren bruker ordet "myrdet" om jødene og at "araberne hadde 116 døde" sier det vel litt om det du kaller "utrolig tendensiøs".

Tråden og overskriften til artikkelforfatteren heter: "Arabiske overgrep og jødenes selvforsvar". Dette er et historisk faktum. Som sagt kan jeg overhodet ikke se at dine skriverier her slår beina under dette. Hovedartitekten var stormuftien og nazisten Husseini og klanen hans i Jerusalem.

2
Baruk Bare noen dager senere nåde opptøyene Safed og Mahanajim. Deretter fulgte voldsomme angrep på jøder i Jaffa/Tel Avv og Haifa. Men i Tel Aviv/Jaffa hadde Hagana anlagt en forsvarsli...

Bare noen timer etter avstemningen i FN, på morgenenkvisten den 30. november 1947, la så en bande arabere seg i bakhold og angrep en jødisk buss ved Kfar Syrkin. Fem jødiske passajerer ble drapt.

Her viser det seg enda en gang hvor tendensiøs denne boka er. Dette angrepet på den jødiske bussen er omtalt hos Benny Morris i boka 1948.

Dette angrepet ble gjennomført av åtte arabere fra Jaffa, de ble ledet av en Seif al-Din Abu Kishk. Ifølge Morris er det så godt som sikkert at dette angrepet ikke var beordret av AHC (Arab Higher Commitee) og det er uklart hvorvidt dette angrepet var en reaksjon på FNs delingsforslag. En rapport fra Haganah Intelligence Service sier at "the aim was robbery under cover of a response to the UN resolution."

Men den herskende mening hos Haganah Intelligence Service var at dette angrepet på bussen var en hevnaksjon etter at Lehi ti dager tidligere hadde angrepet at hus som tilhørte Abu Kishk beduiner der de valgte ut fem menn fra Shubaki- familien og henrettet dem i appelsinlund.

Da tyder alt på at det arabiske angrepet på den jødiske bussen ikke hadde så mye med selve delingsforslaget å gjøre, men at det var blodhevn fordi jødene hadde henrettet fem arabere.

I min utgave av 1948 finnes dette på side 76.

2
Patroclus Kilde?

Dette er en forlenget versjon som jeg skrev til Joplina for en liten stund siden. Der opplyste jeg om at jeg siterte fra boken "Folket som ikke kan dø" Jeg siterer fra en av artikkelene som heter nettopp "Arabiske overgrep og jødenes selvforsvar"....

1
Patroclus Artikkelforfatter?

Det er en bok som er redigert av Sten Sørensen, og den inneholder flere temaer og artikkler. Alt fra Jo Benkow til Historiker Torkil Åmland, Biskop Kvarme osv. nevnte artikkel er skrevet av redaktør Odd Sverre Hove. Har du ellers noen kommentarer til artikkelen som er et utdrag, og som ikke er hundre prosent sitering?

1
Baruk Det er en bok som er redigert av Sten Sørensen, og den inneholder flere temaer og artikkler. Alt fra Jo Benkow til Historiker Torkil Åmland, Biskop Kvarme osv. nevnte artikkel er s...

Har du ellers noen kommentarer til artikkelen som er et utdrag, og som ikke er hundre prosent sitering?

Ikke noe spesielt, bortsett fra at slike artikler som er bygget på virkelighetsforståelsen til en person kan ofte kollidere innholdsmessig med artikler skrevet om samme tema men av forfattere med annen virkelighetsforståelse. Således er det vanskelig å anslå verdien av slike artikler for nøytrale mennesker, all den tid da forfatterne ofte opererer med en slagside angående temaet, skjult eller åpen.

1

Denne arabiske fiendligheten var i januar 1920 blitt så sterk at de jødiske bosetterne i Metulla og Hamara øverst i Galilea fant situasjonen uholdbar. De bestemte seg for å evakuere. Men de sosialistiske jødene i Tel Hai og Kfar Giladi litt lengre sør hadde den ènarmede krigshelten Josef Trumpeldor i sin midte. De ville bli værende og kjempe. Den 1. mars slo araberne til. Hver av bosettingene ble forsvart av omtrent 30 mann med lette håndvåpen. Flere hundre araberne kom fra landsbyer i området og fra beduinleirer. Likevel greide de ikke å innta Tel Hai i det første angrepet. Men de såret Josef Trumpeldor alvorlig, og han døde i Kfar Giladi. Nyheten om Josef Trumpeldors død gjorde et voldsomt inntrykk i de jødiske miljøene i Palestina og kom til å veie tungt i de etterfølgende strategiske overveielsene. Bosetterne i Tel Hai innså at de ikke ville greie å holde stillingen under neste angrep. De brukte nattemørket til å evakuere. Også nederlaget i Tel Hai skulle få enorm innflytelse på sioniststrategien fremover.

En noe annerledes versjon av hendelsen:

I 1919 overdro britene den nordlige delen av Galiea til det franske Syria-mandatet. Det franske herredømmet over Syria ble møtt med voldsom og forbitret motstand fra araberne i Syria. I 1920 raste det full krig mellom syriske nasjonalister og franskmennene. Araberne i det nordlige Galiea ville hverken ha fransk eller britisk styre, det ville leve i et selvstendig Syria. Det hadde tidligere ikke forekommet angrep mot de jødiske bosettingene, jødene prøvde å holde seg nøytrale, selv om de motsatte seg at området ble overført til det franske Syria-mandatet. Denne overføringen ville jo legge området utenfor det som skulle blit et jødisk nasjonalt hjem.

1.mars 1920 kom flere hundre shiaer fra Libanon og forlangte å gjennomsøke Tel Hai for å se om det var franske soldater der. En av jødene skjøt et skudd i lufta for å tilkalle forsterkninger fra Kfar Giladi, og Josef Trumpedor kom derfra med ti menn. De prøvde først å løse konflikten med forhandlinger og snakk. Hva som så hendte er uklart, men en av de samtidige rapportene forteller om misforståelser på begge sider.

Starten på volden og kampen skal ha vært at en araber rev geværet fra en jødisk kvinne. I kampen som fulgt ble sju jøder og fem arabere drept.

1

I 1929 var det flere massakre på palestina-jøder først i Jerusalem, mange jødiske lliv ble også reddet av arabiske kristne.

Hvorfor nevner de ikke at mange jødiske liv også ble reddet av muslimer? I Hebron ble f.eks 33 jøder reddet av Haj Issa el-Kourdieh som skjulte dem i kjelleren sin. I Hebron var det ialt nitten arabiske familier som utsatte seg selv for livsfare ved å skjule og redde 435 jøder. Så vidt vites var alle disse araberne muslimer.

Hvorfor forties dette?

1
Baruk Bare noen dager senere nåde opptøyene Safed og Mahanajim. Deretter fulgte voldsomme angrep på jøder i Jaffa/Tel Avv og Haifa. Men i Tel Aviv/Jaffa hadde Hagana anlagt en forsvarsli...

Men kommisjonen britene selv nedsatte i etterkant, ledet av sir Walter Shaw, slo fast at det var araberne som angrep, helt uten grunn.

"However, the report of the Shaw Commission justified the Zionists’ apprehension and proved that their attempts to influence the Government had been futile. While the report did maintain that the outbreak of the riots had been an attack by Arabs on Jews, all other findings tended to favor the Arab position. The report stated that the outbreak was not premeditated and that the Mufti had had no intention of utilizing the religious campaign over the Wailing Wall to create disturbances. The general conclusion was that the riots erupted because the Arabs felt their political and national aspirations, as well as their economic security, threatened. Finally, the report stated that the Arabs’ sense of insecurity was caused by the establishment of a Jewish National Home, and particularly by the Jewish immigration and land settlement. Only one of the commission’s members—Henry Snell of the Labor Party—objected to these conclusions, claiming that the Mufti and his men had in fact been responsible for preplanning the riots and inciting the mobs.

Indeed, the commission had dealt with matters outside its limits, justifying the treatment as the only way to advise on the prevention of a recurrence of the riots. The result being against the Zionist cause, they said, was incidental. The truth, however, was more complicated than it seemed. While the Zionists had been attempting to influence the Government in their favor, Chancellor—the High Commissioner in Palestine—had contacted Shaw. He warned him that if nothing were done for the Arabs, he would resign from his office."

http://cojs.org/cojswiki/The_Shaw_Commission_and_British_Disillusionment_with_Zionism,_Shira_Klein,_COJS.

http://en.wikipedia.org/wiki/Shaw_Report

1
Earthquakejente Trolig fordi det ikke passer inn i terroraraberretorikken?

Artikkelen nevner da at jøder ble reddet av arabiske kristne. "Men det fantes også lysende eksempler på at arabere som berget jødiske naboer unna den visse død, blant dem en del kristne arabere". Dette skjedde i Jerusalem i 1929. Dette har jeg sitert fra artikkelen. Jeg vet at det samme skjedde i Hebron, og jeg vet at artikkelforfatter kjenner til dette. Han har imidlertid ikke nevnt dette i de 6 linjene har skriver om massakren i Hebron, Så din kommentar at dette ikke passer inn i "terroraraberretorikken" er et slag i løse luften. Tittelen på artikkelen og min tråd er: "Arabisk overgrep og jødenes selvforsvar". Dette er et historisk faktum. Det er først og fremst det som det handler om. Det er viktig å fram når det er folk her inne som stadig demoniserer/deligimiterer Israel og jødene i landet. De forteller helt uten historiske fakta at jødene drev med massakre og angrep på arabere fordi de skulle få sin eget stat. Det som er tilfelle er at det var araberne som startet med dette nettopp fordi de mente at jødene var iferd med å få sin egen stat i Palestina. Det på bakgrunn av Balfourerklæringen, Folkeforbundets vedtak i San Remo i 1922, Peel-kommisjonen og FNs vedtak i november 1947. Når man prøver å få dette frem blir man foreksempel kalt og sammenlignet med Gøbbels av en deltager her.

1
Baruk "utrolig tendensiøs", såpass ja. Jeg kan overhodet ikke se at dette er tilfelle med bakgrunn i dine innlegg over. Du selv er jo en anti-sionist på din hals, du sitter her inne ene...

Demoniserer jeg Israel? Og det kommer fra en som har startet denne tråden utelukkende for å demonisere araberne, for det er jo det som er den eneste hensikten med denne tråden.

Jeg må be deg finne eksempler på at jeg har demonisert Israel. Delegitimerer jeg Israel? Har du noen eksempler på det?

Denne boka er et propagandaskrift, det kommer klart fram allerede i tittelen "Arabiske overgrep og jødenes selvforsvar".

"Hovedartitekten var stormuftien og nazisten Husseini og klanen hans i Jerusalem."

Hvor har du dette fra? Shaw-kommisjonen sier noe helt annet. I boka blir det bare sagt hva jødene trodde, det sies ikke at det virkelig var slik:

"På jødisk side var man igjen overbevist om at det var Husseini som var organisator bak dette."

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

Svikere i MDG og Venstre

Mens folk sliter med strømregningen så er Hansson MDG ute i Jyllandsposten og vil gi bort strømpenger til Ukraina. Venstre er i samme båt. Dette er partier som ville ha avviklet olje og gass virksomh...
3
5 svar
Politikk - Norsk skuterud Siste svar

Norsk strøm.

Fra og være selvforsynt, ser det ut som våre politikere har satt oss i denne situasjonen. Vi vil i vinter kanskje være avhengig av import fra Europa, og som jeg leser det , i første rekke Tyskland. M...
2
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Arfan Bhatti igjen

Komiske norske politi kommer trekkende med Arfan Bhatti som medhjelper til drapene foran London Pub. Gratulerer! Kan politimesteren finne seg noe annet å gjøre. Det høres ut som en vits. Siste mennesk...
2
11 svar

Motvinden løyer

Det er nå for første gang på flere år flere i Norge som ønsker landbasert vindkraft velkommen enn de som ikke ønsker den i følge en pågående undersøkelse utført av Cicero senter for klimaforskning. De...
1
9 svar
Laster...