Midtøsten

Baruk

Bøker fra venstresiden...

Eirik Eiglad, som selv hører til langt ute på den politiske venstresiden, har levert noen svært nyttige innspill til sine politiske kamerater i boken "The Anti-Jewish Riots in Oslo"

Alt for ofte dømmer folk, jøder, Israel og israelske statsborgere etter ekstremt forskjellige standarder enn når de dømmer enhver annen "nasjon", påpeker Eiglad.

- Jeg har store problemer med å forstå hvordan zionisme kan bli tolket som et synonym for rasisme, imperialisme og fascisme, og jeg er sterkt uenig i den populære misforståelsen at Israel er grunnlagt på "apartheid" eller praktiserer et "Holocaust". Slike hatefulle anklager er alarmerende villedende, fortsetter Eiglad.

Han lister opp tolv grunnleggende prinsipper for hvordan venstresiden bør forholde seg til Israel og antisemittisme.

1. Antisemittisme er foraktelig og ondskapsfull kutrurell fordom, med en lang og ekstraordinær brutal historie. Jødehat oppstod ikke med etableringen av Israel, og å knytte Israelsk politikk eller til staten Israels eksistens hjelper oss verken til å forstå det eller overvinne det. Verken Israel, zionisme, jødedom eller jøder er årsaken til antisemittisme anti-judaisme.

2. Antisemittisme må bekjempes uavhengig av handlingene til èn, flere ellr alle jøder.

3. Israel er ikke immun mot kritikk, og mye legitim kritikk er ikke på noen måte antisemittisk. Samtidig må man på grunn av de lange tradisjoner med jødehat, være på vakt mot et ondskapsfullt mønster av "kritikk". Vi må kreve at Israel blir dømt etter de samme kriterier som andre nasjonalstater, i Midtøsten og i resten av verden.

4. Når en nasjonalstat gjennomfører avskyelige handliger, må ikke en stats innbyggere bli holdt ansvarlig. Under andre verdenskrig var det nazisme og fascisme vi bekjempet ikke tyskerne.

5. Vi må prøve å forstå politiske konsepter og bruke riktige betegnelser. Vi må være ekstremt forsiktige med å gjøre sammenligner med Det tredje rike, nazisme og folkemord, og spesielt Holocaust.

6. Hvem som helst kan ha antisemittiske synspunkter, inkludert folk på venstresiden og andre som tilsynelatende er "immune" mot slike fordommer. Selv personer som er etnisk eller kulturelt jødiske kan uttrykke antisemittisme. Karl Marx`s artikkel "Om det jødiske spørsmål" er ett eksempel. Det er vår plikt å se på innholdet i de ideene som blir presentert, og ikke på hudfargen, nasjonaliteten eller den politiske merkelappen på avsenderen.

7. Antisemittisme handler om frykt og hat rettet mot jøder. Å snakke om at det finnes andre "semittiske" folkegrupper er uansvarlig. en intellektuell blindvei. Uttrykket antisemittisme ble skapt av Wilhelm Marr på 1870-talle, nettopp for å presentere antijødiske holdninger i en moderne vitenskapelig forkledning.

8. Antisemittisme er ikke noe som er naturgitt, det er en samling feilaktige og irrasjonelle fantasier. Slik sett kan antisemittisme bli forstått, konfrontert og, forhåpentligvis, utryddet.

9. Israelere er splittet mellom en venstre side og høyreside, akkurat som alle andre nasjoner. Å gi alle israelere skylden for de mest ekstreme reaksjonære og dypt religiøse delene av bosetterbevegelser er like farlig som å gi alle libanesere skylden for de religiøse reaksjonistene i Hizbollah. De ulike gruppenes innflytelse i samfunnet må vurderes nøkternt.

10. Ingen nasjonal frigjøringsbevegelse må få vår automatiske støtte. Det er bare i den grad den nasjonale frigjøringsbevegelsen også arbeider for sosial frigjøring den bør ha vår støtte. Ofte kommer nasjonal kamp på bekostning av sosial kamp, mens den såkalte venstresidenn applauderer.

11. Politisk motstand til politikken til USA, EU, NATO, Tyskalnd, Israel, Norge - ja til og med land som Saudi Arabia. Libanon, Syria og Iran - må ikke få noenn til å støtte frastøtende anti-sosiale handlinger som selvmordsbombinger eller vilkårlig terror mot sivile.

12. Vi må aldri gi opp utsiktene til en felles framtid for menneskeheten, uavhengig av nasjonale grenser.

Eiglad mener venstresiden ikke har noe ansvar for å støtte verken zionismen eller palestinsk nasjonalisme. Likevel reagerer han meget sterkt imot dem som ensidig er opptatt av å fjerne jødisk nasjonalisme og Israel, samtidig som de kjemper intens for palestinsk nasjonalisme. Venstresiden svikter alt for ofte i å kritisere palestinske myndigheter og bevegelser, sier han.

http://contested-terrain.net/anti-semitism-israel-and-the-left-eirik-eiglad/

5
87 svar
aicat Nei, men jeg nevnte 1982 - fordi det var da mange satt "IDF i halsen" for å si det litt flåsete. Jeg selv var i alle år en varm tilhenger av Israel og så på IDF som en dyktig og mo...

Men det er jo ingen grunn til å omfavne islamistgrupperinger som Hezbollah og Hamas fordi den israelske hæren opptrådte på en særdeles brutal måte på det tidspunktet. Det er ingen hærstyrker som har noen glorie rundt hodet. Så jeg kan ikke se at denne hendelsen skal være en god nok grunn til at du og mange andre bedriver Israelshets.

3
Closet-Monkey [sitat…] Her er historien om sionistene og deres befatning med Chaikaen, forløperen til Stalins's hemmelige politi: Dette er dette gammelt stoff for den som kjenner litt til russis...

Her er historien om sionistene og deres befatning med Chaikaen, forløperen til Stalins's hemmelige politi:

Fantastisk at du klarte å finne en skikkelig antisemittisk side når det er slikt vi diskuterer, jeg regner med at du trakk den fram som et eksempel på ren antisemmitisme.

Fant en del nytt der, bl.a. at Stalin var gift med en jødinne. det har jeg tidligere bare funnet på Storm Front sine sider.

3
aicat [sitat…] Jeg er enig i det meste han skriver her - men det jeg har sitert ovenfor er jeg ikke enig i. Zionismen var i sin natur eksluderende - og Israels praksis i dag overfor sine...

Jeg sier meg enig i det meste av det du skriver.

Jeg mener forsøket på ensidig å klistre jødehat over på 'venstresiden' er løgnaktig og har sin egen agenda. Vi vet at jødehat finnes og at det finnes i flere leire. Av og til ytrer brushaner seg md sin usaklige og giftige ytringer. I Norge er det vel nynazister som har det mest utrerte synet og som driver konspirasjonsteoriene om jøder lengst.

Men hvorfor ikke glemme de politiske fargene litt og heller forsøke formulere eget ståsted? (En kan selvsagt ikke kaste eget politisk standpunkt overbord for det er jo med å prege synspunktene).

Jeg vil anbefale boken 'Jødehat' forfattet av Trond Berg Eriksen, Håkon Harket og Einhart Lorenz fra 2009, som en fin oppsummering av de historiske grunnene til jødehat.

I korthet: Opprettelsen av et jødisk hjemland var Theodor Herzls formulering. Dreyfus saken var utløsende årsak. Ideen: jødene måtte skaffes et sted der de kunne bli forskånet for hat og rasisme. Det ble etterhvert naturlig å tenke på Palestina, ikke utelukkende av religiøse grunner, fordi Herzls ide var sekulær og ikke religiøs.

Etterhvert så Israel dagens lys. Sionistene tilkjempet seg land og fikk opprettet sin stat. (km-lange diskusjoner om detaljene rundt dette trengs ikke i denne omgangen for det florerer det av).

Jødehatet har ikke blitt borte selv om sionistene fikk sitt hjemland. Det finnes både i Øst og Vest-Europa, og i andre deler av verden.

For min egen var jeg i fyr og flamme over den Israelske seieren i 1967. Da viste jeg ikke særlig mye om historie. Etterhvert som jeg har fått mer kunnskap har jeg – etter egen mening – fått et mer balansert syn på det hele.

Pr idag mener jeg Israel har fortrengt den palestinske befolkningen til fordel for Israel selv. Det mener jeg er urettferdig. Om Israel hadde holdt seg til de anerkjente grensene så hadde jeg ikke hatt voldsomme innvendinger mot den Israelske politikken ovenfor palestinerne. Jeg har null tro på at de palestinerne som flyktet og etterkommerne deres noen gang vil få komme tilbake til de områdene Israel tok.

Det største ankepunktet mitt er at Israel i egne sionistiske øyne mener å har en spesiell rett til å til å ordne seg som Israel vil med forfordeling av de innbyggerne – palestinerne - i et område som Israel ikke eier og som ikke befinner seg innenfor Israels offisielle anerkjente grenser.

Enhver med et visst omløp i skallen må fatte og begripe at dette ikke har noe med hat ovenfor jøder å gjøre, men er et standpunkt til en pågående konflikt.

Slik jeg ser det er staten Israel kommet for å bli, og anerkjenner staten Israel som sådan. Men konflikten som foregår kan medføre endringer av politikk og internasjonale forhold, som kan ende med utslettelse staten.

Når sionistene bedriver sin politikk så møter det motstand. Det nører opp under hat og palestinernes hat og mistro gjengjeldes med hat og mistro fra sionistene.

Jeg tror ikke det blir slutt på konflikten fordi palestinerne ikke vil ha opplevelse av å ha blitt behandlet rettferdig. Det kan ikke bli normale forhold før den ene parten slutter med dominans over den andre. En kan riktignok får en militær fred mellom fanger og fangevoktere, men den er neppe god.

3

Jeg har store problemer med å forstå hvordan zionisme kan bli tolket som et synonym for rasisme, imperialisme og fascisme

Jeg er enig i det meste han skriver her - men det jeg har sitert ovenfor er jeg ikke enig i. Zionismen var i sin natur eksluderende - og Israels praksis i dag overfor sine egne ikke-jødiske borgere viser at zionismen i sin natur er diskriminerende og har klare trekk av rasisme i seg fordi den behandler ikke mennesker likt - men skiller Israels egne statsborgere på religiøst grunnlag.

Det andre punktet jeg ser av det Eigland skriver er at han må være rimelig mye yngre enn meg selv og at han derfor misser et vesentlig element for å forstå antisemittisme - og er det han skriver i pkt 4.

Jeg er født under krigen og "sloss" i våre gutte-leker mot TYSKERE (ikke nazister, heller ikke indianere) til langt ut på 50-tallet. At dagens økende jødehat derfor klart har med israelsk politikk i de okkuperte palestinske områdene - det viser at han her ikke forstår hvordan mange - spesielt barn og andre som ikke kjenner krigens historie og Holocaust godt nok roter sammen jøder generelt med israelsk politikk.

Ja, bare se her på denne debattsiden og registrer HVEM det er som nettopp drar fram "jødehat"- "antisemitt"-anklagen i tide og utide. Ja, så ofte at begrepet nå er så utvannet og ufarliggjort at det har mistet sin betydning - dessverre!

2

Alt for ofte dømmer folk, jøder, Israel og israelske statsborgere etter ekstremt forskjellige standarder enn når de dømmer enhver annen "nasjon", påpeker Eiglad

Det var veldig hyggelig å konstatere at det kommer noe fornuftig fra den kanten også. Ellers har jeg inntrykk av at Israel-Palestinakonflikten eller retter sagt den israelsk-arabiske konflikten har blitt en kampsak for norsk venstreside hvor de har tatt parti med den de anser for å være den svake parten i konflikten, nemlig palestinerne. De har overfokusert denne konflikten fremfor andre konflikter hvor begrunnelsen har vært at de føler de har et spesielt ansvar når det gjelder akkurat denne konflikten her. Det har de naturligvis ikke, men de finner jo på alle mulige slags krumspring i håp om å kunne dekke over deres egne intensjoner.

2

De synes vel det er trist at ikke Hitler fikk fullført oppdraget og har funnet ut at nå er tiden inne for å gjøre noe med den saken.

Make til historieløst vrøvl er det lenge siden jeg har sett på trykk! Er du fylt fjorten år?

2
Homo_Erectus [sitat…] Må man nødvendigvis tilhøre venstresiden for å se og erkjenne den uretten som er blitt gjort og som fortsatt gjøres mot palestinerne? Er ikke sansen for rettferdighet like...

Jeg tilhører den politiske venstresiden i Norge, og ser ikke at pal-araberne har lidd noen vesentlig overlast. Ikke i forhold til sine samtidige jøder, og ikke i forhold til andre folk som fikk oppleve at nye nasjoner ble skapt og fikk sin frihet i forrige århundre.

Rettferdighet og likhet har tradisjonelt vært noen av venstresidens fanesaker. Høyresiden har hatt lettere for å akseptere forskjellighet i livs- og levevilkår mellom folk, grupper og enkeltindivider.

2
aicat [sitat…] Jeg er enig i det meste han skriver her - men det jeg har sitert ovenfor er jeg ikke enig i. Zionismen var i sin natur eksluderende - og Israels praksis i dag overfor sine...

Ja, bare se her på denne debattsiden og registrer HVEM det er som nettopp drar fram "jødehat"- "antisemitt"-anklagen i tide og utide. Ja, så ofte at begrepet nå er så utvannet og ufarliggjort at det har mistet sin betydning - dessverre!

Du trenger ikke være i tvil om at det politiske Norge tar anti-semittismen på alvor. Det så man bl.a. på undervisningsminister Halvorsens reaksjon på den muslimske anti-semittismen i Oslo som gikk ut over norske jøder i Oslo-skolene.

Det er folk som deg som bidrar til å ufarliggjøre og alminneliggjøre anti-semittisme og rasehat. De stadige gjentakelsene om "mistet sin betydning" fungerer bare som en alminneliggjøring av dette svineriet.

Ledende israelske politikere har flere ganger uttalt at i dag er det den bastante negativiteten om og kritikken av Israel og israelsk politikk, som er den mest vanlige måten å spre antisemittisme på. Slik oppfatter de anti-semittismen. Den oppleves ikke som utvannet og uten kraft. Men som en reell trussel.

De som rammes, har altså et helt annet syn enn deg, aicat.

2
Staalisen [sitat…] Det er feil. Anti-semittismen under Stalins (og noen av hans etterfølgeres) regime i Sovjet var en konstant trussel mot de russiske jødene i forrige århundre. NKP var Stal...

Det er feil. Anti-semittismen under Stalins (og noen av hans etterfølgeres) regime i Sovjet var en konstant trussel mot de russiske jødene i forrige århundre. NKP var Stalins lydige allierte i Norge, og det sovjetiske jødehatet videreførte de i sin politikk i vårt land.

Her er historien om sionistene og deres befatning med Chaikaen, forløperen til Stalins's hemmelige politi:

Dette er dette gammelt stoff for den som kjenner litt til russisk/sovjetisk historie.

"The jewish Chekists liked to tortur their victims. The priests in Kherson were crucified. Archbishop Andronnikov in Perm had his eyes poked out and his ears and nose cut off. There were Chekists who cut open their victim's stomach, pulled out a length of small intestine, nailed it to a telegraph pole, and with a whip forced the victim to run circles around the pole until the whole intestine became unraveled. Eyes of church dignitaries were poked out, their tongues cut off, and they were buried alive. The bishop of Voronezh was boiled alive in a big pot, after which monks, revolvers at their heads, were forced to drink. In Kharkov people were scalped. In Tsaritsyn and Kamyshin hands were amputated with a saw. In Poltava and Kremchug the victims were impaled. In Odessa they were roasted alive in ovens or ripped to pieces. In Kiev, victims were placed in coffins with decomposing bodies and buried alive. In Voronezh torture victims were put into barrels in which nails were hammered to stick out on the inside, then the barrels were set rolling."

Winston Churchill hadde heller ikke mye til overs for disse sionismens forløpere: "There is plenty more evidence of jewish Communism for the researcher including even Winston Churchill's article in the Illustrated Sunday Herald of Feb. 8, 1920, and numerous other sources including the U.S. government archives and the jewish Encyclopaedia."

Moskvas Ekstraordinære Kommite (Chekaen) som var forløperen til Sovjets hemmelige politi GPU, NKVD og KGB utgjorde følgende personer:

F. Dzerzhinsky (Formann) Polakk Y. Peters (Deputy Chairman) Latvier Chklovski, jøde Kheifiss, jøde Zeistine, jøde Razmirovitch, jøde Kronberg, jøde Khaikina, jøde Karlson Latvier Schaumann Latvier Leontovitch, jøde Jacob Goldine, jøde Galperstein, jøde Kniggisen, jøde Katzis Latvier Schillenkuss, jøde Janson Latvier Rivkine, jøde Antonof Russisk Delafabre, jøde Tsitkine, jøde Roskirovitch, jøde G. Sverdlov (Bror til presidenten for Sentral-kommiteen), jøde Biesenski, jøde J. Blumkin (Grev Mirbach's drapsmann), jøde Alexandrovitch (Blumkin's medsammensvorne) Russer I. Model, jøde Routenberg, jøde Pines, jøde Sachs, jøde Daybol Latver Saissoune Armener Deylkenen Latvier Liebert, jøde Vogel Tysker Zakiss Latvier

Av disse 36 Cheka funksjonærene var 1 polakk, 1 tysker, 1 armenier, 2 russere, 8 latviere og 23 (64%) var jøder.

-------

Jøder som styrte bolsjevikenes terror:

- Jacob J. Schiff, en anti-kristen fanatiker, styreformann hos Kuhn, Loeb & Co. Investment Bank of New York City. Han eide The Guaranty National Trust, den største banken i USA som finansierte Lenin og Trotsky med over 22 millioner dollar for å styrte den russiske tsaren, masseslakte kristne og etablere det bolsjevikiske tyranni i Russland.

- Aaron Kuerbis (alias Alexander Kerensky)

- Lev Bronstein (alias Leon Trotsky)

- Tobiach Sobelsohn (alias Karl Radek)

- Moisei Boretsky (alias Uritsky), sjef for Tsjekaen i Petrograd.

- Rosalia Zalkind (alias Rosa Zemlyachka)

- Lazar Moiseyevich Kaganovich, den verste massemorderen i historien, en jøde som beordret drap på millioner og masse-ødeleggelse av kristne monumenter og kirker, inkludert den store Kristus Frelseren - katedralen i Moskva. Da han sto midt i restene av den store katedralen, uttrykte han:"Mother Russia is cast down. We have ripped away her skirts." (N.Y. Times, Sept. 26, 1995). Som Stalin's svigerbror var den verste masse-morderen i historien.

- Jødene Lazar Moiseyevich Kaganovich og Yan Epstein (alias Yakovlev) i Kreml organiserte folkemord gjennom utsulting i Ukraina og Kaukasus. Som et resultat av dette omkom 14,5 millioner mennesker i årene 1932-33.

2
Closet-Monkey Og hvordan er denne siden anti-semittisk? Hva er feil med opplysningene på siden? Stalins svoger var jøde, ikke hans søster.

Jeg vil si at denne siden uttrykker polsk ultranasjonalisme og hat mot jøder og russere.

"My maternal grand-father was murdered by the zionists in uniforms of UB department of MBP (Branch of NKVD in Poland between 1945 and 1953 staffed by communist zionists(1))."

""Correction, jewish zionists and soviet Russia were connected. Hitler's overblown holocaust was no different to what soviet jewish zionists, did to Russian and Polish Nations; just at least 20 times smaller! "

"1904. The Russo-Japanese war began in 1904. The zionist loan shark Jacob Schiff of Kuhn, Loeb & Co. financed the Japanese military with a loan of $200 million, but in exchange Japan failed to deliver Russia."

" Lenin and his zionist's commissars would now begin the "Red Terror."

Jeg vil kalle dette antisemittisme og historieforfalskning.

At en stor del av dem som gjennomførte den russiske revolusjonen var jøder, er selvsagt helt korrekt.Men helhetsinntrykket av denne siden er at den ikke lukter godt.

2
Closet-Monkey [sitat…] Moskvas Ekstraordinære Kommite (Chekaen) som var forløperen til Sovjets hemmelige politi GPU, NKVD og KGB utgjorde følgende personer: "....." Av disse 36 Cheka funksjonære...

Et faktum er et faktum uansett hvem som presenterer dette faktum, det var vel Mao som sa at det ikke spiller noen rolle hvilken farge katten har, så lenge den fanger mus.

Å påpeke at flertallet av chekistene var jøder, er greit nok. Men her synes jeg det blir gjort et overflødig poeng av at de var jøder. At de var sionister, er en direkte historieforfalskning.

"The zionist Chekists liked to torture their victims."

Hvorfor dette "zionist Chekists"? Hadde det ikke vært nok med bare "Chekists"?

Her kan hensikten bare være å fremstille jøder som sadister og torturister.

Dette har jeg lagt ut i mitt forrige innlegg:

""My maternal grand-father was murdered by the zionists in uniforms of UB department of MBP (Branch of NKVD in Poland between 1945 and 1953 staffed by communist zionists(1))."

""Correction, jewish zionists and soviet Russia were connected. Hitler's overblown holocaust was no different to what soviet jewish zionists, did to Russian and Polish Nations; just at least 20 times smaller! "

"1904. The Russo-Japanese war began in 1904. The zionist loan shark Jacob Schiff of Kuhn, Loeb & Co. financed the Japanese military with a loan of $200 million, but in exchange Japan failed to deliver Russia."

" Lenin and his zionist's commissars would now begin the "Red Terror."

Som helhet er denne siden antisemittisk, men at jødene, i forhold til deres andel av befolkningen, utgjorde en uforholdsmessig stor andel av de revolusjonære, er helt korrekt. Men her blir den russiske revolusjonen fremstilt som en jødisk sammensvergelse.

2
Motstrøms Jeg sier meg enig i det meste av det du skriver. Jeg mener forsøket på ensidig å klistre jødehat over på 'venstresiden' er løgnaktig og har sin egen agenda. Vi vet at jødehat finne...

Jeg mener forsøket på ensidig å klistre jødehat over på 'venstresiden' er løgnaktig og har sin egen agenda.

Like løgnaktig og tåpelig er det å klistre etiketten "venstresiden" på alle som ikke ubetinget støtter sionismen og Israels politikk.

Jeg er kritisk til sionismen og Israels politikk, men hva har jeg å gjøre med SV, Rødt, RV, Palestinakomitéen, Blitz osv? Jeg har aldri stemt på dem og aldri hatt noen sympati med dem, så hvorfor skal jeg kobles til dem?

2
Homo_Erectus [sitat…] Det er riktig at da ser vi hvor dette "argumentet" skriver seg fra: "Jødene, Israel og det tyske opphavet Sionistene har i stor grad bygd sitt fundament på de samme argume...

Det er riktig at da ser vi hvor dette "argumentet" skriver seg fra:

"Jødene, Israel og det tyske opphavet

Sionistene har i stor grad bygd sitt fundament på de samme argumenter som tyske

nasjonalister. Det er et duplikat av antisemittismen, men med motsatt fortegn. De

måtte konstituere seg selv som overordnede hvor felles språk, arv og blod

rettferdiggjorde deres nærvær og legitimitet til land.

Bibelsk arkeologi og nasjonalistisk, israelsk arkeologi er også basert på tilsvarende

premisser. Det er historiens tragiske ironi at argumenter utarbeidet av tyske

nasjonalister, som i stor grad er blitt forlatt innen den arkeologiske diskursen i resten

av verden, blir brukt av bibelske og israelske arkeologer."

Som jeg skrev tidligere , likhetstrekk finnes mellom de to ideologiene finnes , men en sammenligning mellom sionismen og nazismen , som er utgangspunktet for vår diskusjon blir feil da en må se nazismen , i et stort perspektiv , som et eneste stort onde .

Også kristne og muslimer og andre religioner , ideologier o.l har brukt og bruker tilsvarende retorikk for å rettferdiggjøre sin - overlegenhet - ovenfor andre , og at de er de har hevd på f.eks landområder ut i fra dette . Altså likhetstrekk mellom disse og nazismen finnes også , uten at jeg på noe vis vil sammenligne dem med nazistene .

2
Drops [sitat…] Det var veldig hyggelig å konstatere at det kommer noe fornuftig fra den kanten også. Ellers har jeg inntrykk av at Israel-Palestinakonflikten eller retter sagt den israel...

dekke over deres egne intensjoner.

Hva er norsk venstre-sides intensjoner mht. den Is-Pa. konflikten?

Kan det være dårlig samvittighet fordi det nettopp var venstresiden som var de varmeste støttespillerne til Israel den gangen staten ble etablert og at de som Haakon Lie uttrykte seg etter at han var blitt hundre - "glemte at palestinerne også var mennesker"?

1
Drops [sitat…] Det var veldig hyggelig å konstatere at det kommer noe fornuftig fra den kanten også. Ellers har jeg inntrykk av at Israel-Palestinakonflikten eller retter sagt den israel...

Ellers har jeg inntrykk av at Israel-Palestinakonflikten eller retter sagt den israelsk-arabiske konflikten har blitt en kampsak for norsk venstreside hvor de har tatt parti med den de anser for å være den svake parten i konflikten, nemlig palestinerne

Må man nødvendigvis tilhøre venstresiden for å se og erkjenne den uretten som er blitt gjort og som fortsatt gjøres mot palestinerne?

Er ikke sansen for rettferdighet likelig fordelt både på høyre- og venstresiden?

1

De synes vel det er trist at ikke Hitler fikk fullført oppdraget og har funnet ut at nå er tiden inne for å gjøre noe med den saken.

Der avslørte du deg selv. En som kan prestere noe slikt, er det ingen grunn til å ta alvorlig.

1
aicat [sitat…] Jeg er enig i det meste han skriver her - men det jeg har sitert ovenfor er jeg ikke enig i. Zionismen var i sin natur eksluderende - og Israels praksis i dag overfor sine...

Jeg er enig i det meste han skriver her - men det jeg har sitert ovenfor er jeg ikke enig i. Zionismen var i sin natur eksluderende - og Israels praksis i dag overfor sine egne ikke-jødiske borgere viser at zionismen i sin natur er diskriminerende og har klare trekk av rasisme i seg fordi den behandler ikke mennesker likt - men skiller Israels egne statsborgere på religiøst grunnlag.

Men er ikke sionismen bare et naturlig og forventet resultat av antisemittismen?

Forøvrig vil jo dette Israel kunne gå over av seg selv etterhvert som flere og flere israelere er arabere, (til og med Israels nye ambassadør til Norge er det) så hvorfor bruke så mye energi på å støtte opprettelsen av et potensielt minst like diskriminerende og ekskluderende Palestina?

1
Drops Kommer du her med personsjikane? Jeg er adskillig eldre en 14 år du. Ædda bedda. Her kan du jo kose deg litt med noen uttalelser fra den yngre garden. Et lite utvalg døde roser fra...

Her kan du jo kose deg litt med noen uttalelser fra den yngre garden. Et lite utvalg døde roser fra norsk venstreside.

Å trekke fram en AUFer sin hodeløse uttalelse og liksom gjøre den representativ for norsk venstreside er både usaklig og historieløst. Når vi tenker på Israels tilblivelse var det spesielt venstresiden - ikke bare i Norge men i hele Europa som støttet sionistenes kolonisering av Palestina.

Husk at sionistene var lite opptatt - av religion. De var stort sett marxister og sosialister. Der finner du nok også grunnlaget for det mangeårige nære samarbeidet mellom DNA og Israels arbeiderparti og mellom LO og Histadrut. Kibbutzene er et av de få eksempler i histoisk sammenheng hvor de kommunistiske grunnprinsipper om "yte etter evne og nyte etter behov" har fungert i praksis.

Det var derfor jeg kalte din påstand om at venstresiden skulle ha beklaget at ikke Hitler fikk fullført jødeutryddelsen fullstendig historieløs og tydet på direkte umodenhet - når det var høyrekreftene i Europa som var i mot jødene og som støtte nazismen - og som også i dag tiltrekker seg antisemitter og hvor jødehat er uttalt - slik som f.eks. i det ungarske partiet Jobbik.

1
justanothername [sitat…] Men er ikke sionismen bare et naturlig og forventet resultat av antisemittismen? Forøvrig vil jo dette Israel kunne gå over av seg selv etterhvert som flere og flere israe...

hvorfor bruke så mye energi på å støtte opprettelsen av et potensielt minst like diskriminerende og ekskluderende Palestina?

Fordi dette handler om rettferdighet. Skal jøder og palestinere noen gang kunne leve i fred med hverandre må også palestinerne føle at de har fått en fred som de føler er rettferdig. Det betyr at Israel må ta et oppgjør med den forbrytelsen som ble begått av sionistene i form av ødeleggelse av det palestinske samfunn og fordrivelsen av 700 000 ikke-jøder fra sitt hjemland i 1948.

Før det skjer vil heller ikke Israel få fred. Men siden de er den sterke part - er det også der ballen ligger. Foreløpig har de valgt vold, terror og militære metoder - og når det ikke har hjulpet har de pøst på med mer vold og terror. Dette har de nå holdt på med i 60 år - men har de fått mer fred med disse metodene synes du?

Jeg unner virkelig Israel fred, men de kan ikke oppnå fred ved hjelp av vold og terror - eller ved å diktere en fred på sionismens betingelser og tre disse betingelsene ned over hodet på palestinerne.

1
aicat [sitat…] Å trekke fram en AUFer sin hodeløse uttalelse og liksom gjøre den representativ for norsk venstreside er både usaklig og historieløst. Når vi tenker på Israels tilblivelse...

Fatter ikke hvorfor du skal forsøke å bortforklare denne type uttalelser. Den kom fra et lite, men representativt utvalg fra norsk venstreside. Jeg ble ikke overrasket over det. Jeg har hørt tilsvarende uttalelser før fra den samme kanten tidliger. Er det ikke kasting av Jaffaappelsiner og hyling og skriking om boikott, ja så er det fordundre meg snakk om litt ekstra Hitlerdusjing.

Venstresiden var nok happy fordi nå var jødene samlet på et brett. Etterkrigstiden gjorde det vanskelig å drive den dritne brungeskjeften i samme tempo som tidligere. Men ideene og tankene har ikke lagt seg til ro av den grunn. De er like levende i dag som for noen tiår bakover i tid. Kibbutzer var et godt hjelpemiddel å ha i nasjonens startfase. Det minnet jo samtidig litt om tingenes tilstand i oldtidens Israel. Ja, for om ikke alle var like troende og gudfryktige den gang som da og nå, så var de gamle jødiske skriftene allikevel et familiært og kjærkomment innslag.

Venstresiden er jo helt vill etter den jødiske staten Israel. Det er Israel her og Israel der. Skulle tro de hadde fått Israel på hjernen mange ganger. Og det har sine grunner.

1
aicat [sitat…] Fordi dette handler om rettferdighet. Skal jøder og palestinere noen gang kunne leve i fred med hverandre må også palestinerne føle at de har fått en fred som de føler er...

Før det skjer vil heller ikke Israel få fred. Men siden de er den sterke part - er det også der ballen ligger. Foreløpig har de valgt vold, terror og militære metoder - og når det ikke har hjulpet har de pøst på med mer vold og terror. Dette har de nå holdt på med i 60 år - men har de fått mer fred med disse metodene synes du?

Det er ikke så forferdelig lenge til flertallet av israelerene er arabiske muslimer, vi får se hva som skjer da.

Interessant nok var det jo jødene i Palestina som var den svake part, og araberene som i pan-arabismens tidligere fase pøste på med vold og terror. Det førte jo naturlig nok til sionismens framvekst.

Senere snudde det, så nå har du palestinere som en egen gruppe (før var det arabere som del av en større gruppe) som er den svake part. Det veksler altså, og sympatiene vil også veksle.

At noen i det hele tatt tør å investere sine egne moralske indignasjoner i dette er jo egentlig rart når man ser hvordan alt snur jevnlig. Ta med Syria og Libanon i ligningen, og det blir virkelig spennende å se hvordan det går. Nå skal altså islamistene som kjemper mot Assad egentlig være pro-israelske i følge Hizbollah.

1

Til Drops:

Hele dette innlegget ditt viser med all tydelighet at du også (i likhet med mange andre) ikke greier å skille kritikk av israelsk politikk (boikott, deinvestment...etc.) fra antisemittisme.

Venstresidens "rop om boikott" har intet med jødehat å gjøre - men er et krav om at Israel må endre sin politikk overfor palestinerne.

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

Svikere i MDG og Venstre

Mens folk sliter med strømregningen så er Hansson MDG ute i Jyllandsposten og vil gi bort strømpenger til Ukraina. Venstre er i samme båt. Dette er partier som ville ha avviklet olje og gass virksomh...
3
5 svar
Politikk - Norsk skuterud Siste svar

Norsk strøm.

Fra og være selvforsynt, ser det ut som våre politikere har satt oss i denne situasjonen. Vi vil i vinter kanskje være avhengig av import fra Europa, og som jeg leser det , i første rekke Tyskland. M...
2
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Arfan Bhatti igjen

Komiske norske politi kommer trekkende med Arfan Bhatti som medhjelper til drapene foran London Pub. Gratulerer! Kan politimesteren finne seg noe annet å gjøre. Det høres ut som en vits. Siste mennesk...
2
11 svar

Motvinden løyer

Det er nå for første gang på flere år flere i Norge som ønsker landbasert vindkraft velkommen enn de som ikke ønsker den i følge en pågående undersøkelse utført av Cicero senter for klimaforskning. De...
1
9 svar
Laster...