Midtøsten

Fremtidshåp

Ensidig hetsuke mot Israel

En ny "kristen" hetsuke mot Israel er i gang. 22.-28. september arrangerer Den norske kirke med flere «Den internasjonale Kirkeuka for fred i Palestina og Israel».

I liturgiforslaget til kirkeuka skal presten og menigheten erkjenne at kirken er «medskyldige i synden til den israelske okkupasjonen». De palestinske kirkelederne feller tårer over mangler og feil de ser i Jerusalem, men lukker effektivt øynene for etnisk rensning i arabiske land og grove menneskerettighetsbrudd hos palestinske selvstyremyndigheter,

Alle menigheter oppfordres av arrangørene til å slutte opp om «fredsuka gjennom bønn og andre aktiviteter». Hovedoverskriften for årets kirkeuke er «Jerusalem: rettferdighetens og fredens by».

Har aldri hørt maken. Det tradisjonelle er at man ber om tilgivelse for sin egen synd. Men når det gjelder Israel, så går alt an. All annen synd og djevelskap som foregår i verden, ikke minst i Israels naboland, har for Mellomkirkelige Råd ingen interesse.

Dette er typisk den tradisjonelle Protestantiske kirkes jøde- og Israel-holdning. De bærer Martin Luthers grelle jødeholdning videre mot Israel.

Bibelen taler tydelig og klart om at vi skal tale vennlig til Jerusalem - altså den jødiske staten og dens ledelse.

Og vær sikker - en slik ensidig kirkelig aktivitet mot Israel, vil bli støttet varmt av alle gudsbespottere og arge Israel-motstandere - også her på nettsiden.

2
43 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

En ny "kristen" hetsuke mot Israel er i gang. 22.-28. september arrangerer Den norske kirke med flere «Den internasjonale Kirkeuka for fred i Palestina og Israel».

Det at mellomkirkelig råd i disse dager velger å fokusere på Is-Pa konflikten - virker temmelig merkelig - når vi nettopp i disse dager opplever at den store kristne minoriteten i Syria kanskje snart er radert bort. Assad-regimet har stått for mye ondskap, men de har tross alt beskyttet landets mange religiøse minoriteter - herunder de kristne. Vi vet alle hva som vil skje med de millioner av kristne i Syria dersom salafistene med støtte fra al-Qa'ida kommer til makten - nemlig religiøs ensretting og sharialover, hvilket betyr slutten for den totusen-årige kristne befolkningen i Syria.

Vi ser også stygge tendenser i Egypt hvor de kristne kopterne er sterkt presset av islamistene.

Ikke ofte jeg er enig med deg - men her er timingen og tema fra Den norske kirke særdeles lite gjennomtenkt. Spesielt fordi det i dag kan være et lite lys i tunnelen i og med at der tross alt foregår nye samtaler mellom Israel og PA i USA.

Kanskje Den norske kirken planla denne uken FØR den arabiske "våren" og blodbadet startet i Syria - og at de ikke har vett til å snu i tide?

3

Det fredeligste stedet i hele Midtøsten nå er i Israel. Det til tross for at bare for noen dager siden ble to israelske soldater skutt og drept av snikskyttere i Hebron.

I Jerusalem har det ikke vært noen selvmordsbomber på flere år. I de store supermarkedene var det i flere år vanlig med streng kontroll før en slapp inn. I dag går alle inn i butikkene uten å bli grundig kontrollert.

Takk for et bedre innlegg av deg, aicat.

1
Fremtidshåp Det fredeligste stedet i hele Midtøsten nå er i Israel. Det til tross for at bare for noen dager siden ble to israelske soldater skutt og drept av snikskyttere i Hebron. I Jerusale...

Jerusalem har det ikke vært noen selvmordsbomber på flere år. I de store supermarkedene var det i flere år vanlig med streng kontroll før en slapp inn. I dag går alle inn i butikkene uten å bli grundig kontrollert.

Nettopp hva vi ser når det gjelder at kristne som ytrer seg mot den muslimske verden, så blir det hevnet om det går an, er noe en kan få inntrykk av.

At kristne ikke mukker , så kan det komme av at en da kan bli stilt ovenfor terror som følge av det? Men at verden forøvrig tier, og lefler med, der det helst i det minste burde vært sagt ifra, det går langt over min forstand og langt inn i prestens for å si det på den måten-

2

I liturgiforslaget til kirkeuka skal presten og menigheten erkjenne at kirken er «medskyldige i synden til den israelske okkupasjonen». De palestinske kirkelederne feller tårer over mangler og feil de ser i Jerusalem, men lukker effektivt øynene for etnisk rensning i arabiske land og grove menneskerettighetsbrudd hos palestinske selvstyremyndigheter,

Sett bort ifra den religiøse svadaen i "de liturgiske byggeklossene" du hisser deg opp over, så er vel "facts on the ground" i Jerusalem som beskrevet. I selve liturgien som er foreslått står der derimot ingenting om erkjennelse av "medskyldige i synden til den israelske okkupasjonen", så vidt jeg ser.

At "de palestinske kirkelederne feller tårer over mangler og feil de ser i Jerusalem, men lukker effektivt øynene for etnisk rensning i arabiske land og grove menneskerettighetsbrudd hos palestinske selvstyremyndigheter" er kanskje sant i dette tilfellet, men nå var det Jerusalem og dens problemer som var temaet.

De palestinske kirkelederne har ellers kritisert volden og menneskerettsbrudd andre steder i midtøsten, uten at jeg kan se at du har forlangt at de da samtidig tar opp volden mot palestinerne i Israel og de okkuperte områdene som de blir utsatt for fra Israelerne.

Der var forøvrig en godbit på slutten av dokumentet jeg synes har relevans i dette forum:

En fransiskansk velsignelse

Må Gud velsigne deg med ubehag over lettvinte svar, halvsannheter og overfladiske forbindelser, så du kan leve i dypet av ditt hjerte.

Må Gud velsigne deg med sinne over urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse av mennesker, så du kan arbeide for rettferdighet, frihet og fred.

Må Gud velsigne deg med tilstrekkelig dårskap til å tro at du kan endre noe i verden, så du kan gjøre det andre sier ikke kan gjøres.

Og velsignelsen fra Skaperen, Frigjøreren og Livgiveren være med deg og alle du elsker i dag og alle dager.

1

I liturgiforslaget til kirkeuka skal presten og menigheten erkjenne at kirken er «medskyldige i synden til den israelske okkupasjonen».

Man kan ikke vere annet enn enig i at kirken er medskyldige på det sterkeste, men akkurat nå er jeg enig med de som skriver at der er andre ting de heller burde vie oppmerksomheten på.

1

Dersom berettiget kritikk mot Israel blir kalt "ensidig hets". Hvorfor blir ikke berettiget kritikk mot f.eks Hamas også kalt "ensidig hets" ?

1
Fremtidshåp De siste meldingene går nå ut på at denne "fredsuken" i Jerusalem også får motstand fra mange innad i kirken. Slik jeg ser det ber man ikke Gud om tilgivelse forat Han oppfyller si...

Slik jeg ser det ber man ikke Gud om tilgivelse forat Han oppfyller sine profetier - og lar jødene bygge i sitt eget løftesland Judea og Samaria.

Jeg er enig i at man ikke skal be en eventyrfigur om tilgivelse - ikke for noe som helst, i og med at fantasier ikke har med virkeligheten å gjøre.

Når det gjelder det du kaller Judea og Samaria, så eksisterer ikke disse områdene. Her spiller fantasien deg enda et puss.

1

I liturgiforslaget til kirkeuka skal presten og menigheten erkjenne at kirken er «medskyldige i synden til den israelske okkupasjonen». De palestinske kirkelederne feller tårer over mangler og feil de ser i Jerusalem, men lukker effektivt øynene for etnisk rensning i arabiske land og grove menneskerettighetsbrudd hos palestinske selvstyremyndigheter, Alle menigheter oppfordres av arrangørene til å slutte opp om «fredsuka gjennom bønn og andre aktiviteter». Hovedoverskriften for årets kirkeuke er «Jerusalem: rettferdighetens og fredens by». Har aldri hørt maken. Det tradisjonelle er at man ber om tilgivelse for sin egen synd. Men når det gjelder Israel, så går alt an. All annen synd og djevelskap som foregår i verden, ikke minst i Israels naboland, har for Mellomkirkelige Råd ingen interesse.

Palestinske kristne er fullstendig klar over hvordan deres trossøsken lider i den muslimske verden. De våger ikke å ytre seg offentlig med mindre de og deres familie har flyttet til et ikke-muslimsk land. De blir fortalt hva som er tillatt og si og hva som ikke er tillatt å si så lenge de oppholder seg i den islamske sfære. Det er ingen ytringsfrihet i Midt-Østen bortsett fra i Israel. Men så har nå jødene for Guds skyld klart å holde landet borte fra grådige islamfanatiske hender også. Og bare det i seg selv er et stort bønne og takkeemne.

Denne tullete bønnen er ikke en bønn etter Guds hjerte, men en bønn etter islams hjerte. Men de er vel ikke så nøye på hva slags bønner de ber i Den Norske Kirke. Og så har jo også Mellomkirkelig Råd en finger med i spillet her. Og vi vet hvem som er tilknyttet den organisasjonen, nemlig Islamsk Råd. Trist å konstatere at selv i frie og kristnede land, er det noen som velger å legge seg inn under islams hus. De har forlatt Israels hus til fordel for Imrans hus, d.v.s. islams hus. De har valgt å følge i Esaus fotefar hvor de selger førstefødselsretten sin for et måltid mat. Fredshungeren har blitt for stor for de folka der. En liten metthetsfølelse for en liten stund før sulten og stormen setter inn for fullt. Menneskelig, ja, men korttenkt.

4

Har aldri hørt maken. Det tradisjonelle er at man ber om tilgivelse for sin egen synd. Men når det gjelder Israel, så går alt an. All annen synd og djevelskap som foregår i verden, ikke minst i Israels naboland, har for Mellomkirkelige Råd ingen interesse.

Jeg setter ikke min fot i en kirke det slike bønner blir fremsatt. Skulle noe slikt skje i min kirke når jeg er der, ville jeg reist meg å gått.

Dette er ikke kristne mennesker. Det er ganske utrolig, det som foregår i Syria, og det er palestinerne de konsentrerer seg om.

Det sier meg at hvilke sataniske krefter som står bak dette her, og va målet er. Noe Bibelen forteller oss ganske klart også. Så det er ikke overraskende.

2
Drops [sitat…] Palestinske kristne er fullstendig klar over hvordan deres trossøsken lider i den muslimske verden. De våger ikke å ytre seg offentlig med mindre de og deres familie har f...

. Trist å konstatere at selv i frie og kristnede land, er det noen som velger å legge seg inn under islams hus

Jeg har reist over store deler av verden. Jeg har aldri satt min fot i en moske, fordi jeg ikke vil inn i noe der man tilber avguder. Jeg holder meg langt unna. Vi kan respektere hverandre som mennesker, men jeg har null respekt for religionen islam, og vil ikke ha noe med dens utøvelse eller deres avgudstempler å gjøre. Jeg holder meg langt unna. Men jeg ser at mange andre ikke har dette problemet, det forteller veldig mye om deres forhold til egen tro også.

2

Jeg hadde ikke ventet meg noe annet av kirken heller. Den er kun en verdslig institusjon som snur kappen etter den vinden som blåser sterkest i samfunnet.

Kirken har egentlig utspilt sin rolle. Når den nå går Hamas' og den islamske verdens ærend mot Israel, har den spilt fullstendig falitt.

1

Bibelen taler tydelig og klart

Nei, det gjør den i hvert fall ikke - det beviser det enorme antall keristeliøse menigheter som hver og én påberoper seg "den eneste rette tolkning".

For øvrig finnes det et eget debattforum for slikt - det heter "Religion og livssyn" og er den veien: --->

1
Keva [sitat…] Nei, det gjør den i hvert fall ikke - det beviser det enorme antall keristeliøse menigheter som hver og én påberoper seg "den eneste rette tolkning". For øvrig finnes det...

Dette er bare et usselt forsøk på å kneble en debattant som er en varm venn av Israel. Dere tåler ikke å høre et lite Guds ord som også er meget relevant i denne tråden.

Om noen hadde bannet, sverget og spottet - og lyst forbannelser over Israel og jødene så nettsiden hadde dirret, så hadde dere syntes det var helt greit. Men å sitere et lite Guds ord er visst i dine og andres øyner det verste som kan skje. Da peker dere mot Religion og Livssyn ------> fordi dere ikke tåler det gode - det som bygger opp og unner jødene en liten stripe land.

1
Staalisen Du farer med løgn. Alle seriøse undersøkelser viser at pal-arabiske kristne, som alle andre pal-arabere, først og fremst ønsker å leve under jødisk styre i Israel.

Her er det du som farer med løgn - som vanlig. Her har du en seriøs undersøkelse - som tvert om slår beina under løgnene dine.

I 2005 - 06 gjennomførte professor Bernard Sabella ved Universitetet i Bethlehem en grundig sosiologisk undersøkelse for å finne ut hvorfor kristne fra Israel og fra de okkuperte områdene emigrerer. Undersøkelsen er publisert i ”The Sabeel Survey on Palestinian Christians in The West Bank and Israel”.

Jødisk propaganda vil ha det til at de kristne forlater de okkuperte områdene på grunn av press fra muslimsk hold. De blir simpelthen mobbet og trakassert av sine muslimske medborgere og gir derfor opp og emigrerer, hevdes det.

At emigrasjonen fra Vestbredden er større enn fra Israel skyldes en klar forverring i de grunnleggende levekårene på Vestbredden.Klart det derfor er mange som emigrerer . men det sier ikke noe om at de heller vil bo i Israel.

I undersøkelsen viste det seg at over 87% av de som emigrerer gjør dette for å finne en jobb og fordi den økonomiske situasjon presser dem. Den politiske situasjon har vært preget av en økende konflikt og ustabilitet. Israel har iverksatt en rekke drastiske tiltak mot den palestinske befolkningen, noe som har fått en negativ virkning på alle livsområder. De kristne blir behandlet av Israel slik palestinere og arabere blir behandlet og står ikke i noen særstilling.

Et noe overraskende funn for alle som tror på de sionistiske mytene var at 14% av de kristne opplever ”religiøs fanatisme” i Israel som et problem - mens bare 7% opplever dette som et problem på Vestbredden! Med andre ord er kristnes opplevelse av religiøst "press" dobbelt så stort i Israel som på Vestbredden.

Så disse mytene om muslimsk press mot de kristne palestinerne – de gjenspeiles altså ikke i denne undersøkelsen. Derimot viser undersøkelsen at årsaken ligger i de vanskelige levekårene den israelske okkupasjonen medfører.

Så venter jeg i spenning på at du kan vise til en av de mange seriøse undersøkelsene som motbeviser denne undersøkelsen gjort av kristne selv.

3
aicat Her er det du som farer med løgn - som vanlig. Her har du en seriøs undersøkelse - som tvert om slår beina under løgnene dine. I 2005 - 06 gjennomførte professor Bernard Sabella ve...

Et noe overraskende funn for alle som tror på de sionistiske mytene var at 14% av de kristne opplever ”religiøs fanatisme” i Israel som et problem - mens bare 7% opplever dette som et problem på Vestbredden! Med andre ord er kristnes opplevelse av religiøst "press" dobbelt så stort i Israel som på Vestbredden.

Interessant, takk!

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
8 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...