Midtøsten

Fremtidshåp

De destruktive krefter mot Israel og jødene

Helt siden jødene måtte forlate sitt kjære fedreland Israel, har destruktive krefter i denne verden vært ute etter å ødelegge både jødene selv og deres land. Bare noen få jøder bodde igjen i landet i år 135. Resten var drept eller tatt til fange av romerne. Flere av dem ble brukt som slaver i Roma, og mange av dem var med å bygge colosseum.

Helt frem til for ca. 100 år siden har det tidligere Israel, kjent som landområdet Palestina vest for Jordanelven, ligget der nesten øde. Bare noen få tusen jøder og noen flere arabere, mange av dem beduiner, bodde i området frem til at jødiske immigranter kom tilbake til landet, kjøpte opp jord, drenerte sump, ryddet sand og dyrket jorden.

Frem gjennom historien har jødene vært utsatt for grusomme overgrep, forfølgelser og grusomheter. Vi kjenner til inkvisasjonen i Spania, tidvise overgrep i den muslimske verden, jødenes dhimmi-tilværelse, pogromene i Sovjet og nazismen i tyskland. De som har stått bak grusomhetene har vært kyniske, hatefulle og hjerteløse overgripere. De har vært drevet med et så intens hat at de har drept og fordrevet millioner av jøder.

I dag er hele den islamske verden med sine ca. 1,3 milliarder innbyggere arge Israel-motstandere. Men ikke nok med det - de aller fleste er også sterke antisemitter. Fra deres moskeer spys det ut skjellsord og hatefulle tilrop mot "Yahud" (jødene) og den "sionistiske enheten" (Israel).

De samme krefter som i dag myrder hverandre for fote i Syria, står også i mot Israel. De samme krefter som har prøvd å myrde den unge afghanske jenta, Malala, vil også ødelegge Israel. De freser mot den jødiske staten. Taliban er drevet av sataniske krefter, og mye av disse kreftene vil ødelegge både jødene, Israel og alle dem Taliban ser på som vantro. Vi ser i disse dager hvor hjerteløse og grusomme disse ekstreme muslimene i Taliban er.

De uhyrlige kreftene som tidvis raser i Kairos og andre egyptiske byer, står også sterkt i mot Israel og jødene. Over alt hvor de sataniske kreftene råder og raser, står de også sterkt i mot både Israel og jødene. I tidligere Sovjet herjer det fortsatt stedvis jødehat og delvis trakassering og forfølgelse av jødene. Dette er destruktive holdninger som alltid slår seg ut i Israel-hat.

Treffer man på arge Israel-kritikere i dag, så er de ofte hatefulle, fanatiske og ute av stand til å se de enorme goder Israel har bidratt med overfor verden.

Til tross for de enorme prøvelsene gjennom holocaust, det enorme hatet, flere kriger og nesten daglig terror også i deres nye hjemland, har jødene reist seg som en fugl fønix og forvandlet dette nesten folketommet landet til en av verdens mest betydningsfulle nasjoner på mange viktige felt. Israel er blitt et lys for folkene, og vil lyse mer og mer i tiden som kommer. Det til tross forat storparten av verden står denne staten sterkt i mot - og vil helst ødelegge den.

Men det som skjer, er at de enkeltmennesker, grupper eller nasjoner som ønsker å ødelegge Israel, de ødelegger seg selv. For Israel klarer de aldri å ødelegge. Denne hardt prøvde nasjon vil bare vokse og lyse - til dom og forargelse for dem som har et ondt øye til dette folk og land.

Står man derimot med sine føtter godt plantet i godhet, Guds kjærlighet og omsorg, vil en alltid kjenne et ekstra ømt og varmt hjerte for det jødiske folk og deres land Israel. Det slår ikke feil.

3
200 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Helt siden jødene måtte forlate sitt kjære fedreland Israel, har destruktive krefter i denne verden vært ute etter å ødelegge både jødene selv og deres land. Bare noen få jøder bodde igjen i landet i år 135. Resten var drept eller tatt til fange av romerne. Flere av dem ble brukt som slaver i Roma, og mange av dem var med å bygge colosseum.

Helt frem til for ca. 100 år siden har det tidligere Israel, kjent som landområdet Palestina vest for Jordanelven, ligget der nesten øde.

Har du noen dokumentasjon på at landområdet vest for Jordan noensinne i historien er blitt kalt Israel, det være seg av jøder eller av andre?

1

Treffer man på arge Israel-kritikere i dag, så er de ofte hatefulle, fanatiske og ute av stand til å se de enorme goder Israel har bidratt med overfor verden.

Det samme kan sies om enkelte "Israelsvenner". Forskjellen er at de har vendt hatet i en annen retning. De er minst like opptatt av å framstille "sin side" som gode, nærmest ufeilbarlige og "den andre siden" som onde, hatefulle, uhyrlige.

De enøyde fanatikerne er på begge sider, Fremtidshåp.

3
Homo_Erectus [sitat…] Har du noen dokumentasjon på at landområdet vest for Jordan noensinne i historien er blitt kalt Israel, det være seg av jøder eller av andre?

Dette er det dummeste spørsmålet jeg har hørt på lenge. Du vet godt hvor du finner det svaret, men later som du ikke vet det.

Falsk er du også. Ikke lat som om du ikke vet noen ting . Dette er bare et dårlig kamuflert forsøk på å skulle delegitimere Israels historie.

3
Fremtidshåp Dette er det dummeste spørsmålet jeg har hørt på lenge. Du vet godt hvor du finner det svaret, men later som du ikke vet det. Falsk er du også. Ikke lat som om du ikke vet noen tin...

Nei, jeg vet ikke om noe sted der landet vest for Jordan blir kalt Israel.

I Bibelen finner du i alle fall ikke dette, der er Kanaan det vanligste og mest utbredte navnet. Det bibelske Israel er bare et lite område i nord, så er det et annet område som kalles Judea. Ifølge Bibelen var Jerusalem i Judea, ikke i Israel. At hele området kalles Israel, finner man ikke noe sted.

1
Fremtidshåp Dette er det dummeste spørsmålet jeg har hørt på lenge. Du vet godt hvor du finner det svaret, men later som du ikke vet det. Falsk er du også. Ikke lat som om du ikke vet noen tin...

Falsk er du også. Ikke lat som om du ikke vet noen ting . Dette er bare et dårlig kamuflert forsøk på å skulle delegitimere Israels historie.

Hadde du kunnet din bibel ville du sett at oldtidens Israel (også kalt nordriket) ikke var bebodd av jøder. Der finnes arkeologiske spor etter kong Omri (omtalt i 1. kong 16,16) og hans folk - og de var stadig i krig med judeerne (jødene) i Judea. Så oldtidens Israel har ikke noe med jødene å gjøre - heller ikke om vi skal tro bibelen - og den tror du vel på?

1
Homo_Erectus Nei, jeg vet ikke om noe sted der landet vest for Jordan blir kalt Israel. I Bibelen finner du i alle fall ikke dette, der er Kanaan det vanligste og mest utbredte navnet. Det bibe...

Du får lese deg litt opp her, så får du svar på at Israel hadde landegrensene sine langt utenfor der de har dem i dag:

Landets grenser <a id="ref1_1_13link" name="13"></a>13 Så sier Herren Gud: Dette er de grensene dere skal ha når dere deler landet mellom Israels tolv stammer. Josef skal ha to deler.<a id="ref1_1_14link" name="14"></a>14 Dere skal ta det i eie, og den ene skal få like mye som den andre. Jeg lovte jo med løftet hånd å gi det til deres fedre. Og landet får dere til odel og eie. <a id="ref1_1_15link" name="15"></a>15 Slik skal landegrensen være: I nord skal den gå fra Storhavet bort imot Hetlon, til Lebo-Hamat og Sedad,<a id="ref1_1_16link" name="16"></a>16 videre til Berota og Sibrajim, som ligger ved grensen mellom Damaskus-landet og Hamat-landet, og til Hasar-Enon, som ligger ved grensen mot Havran.17 Slik skal grensen gå fra havet til Hasar-Enon ved grensen mot Damaskus og Hamat i nord. Dette er nordsiden. 18 På østsiden danner Jordan grensen mellom Havran og Damaskus og mellom Gilead og Israels land helt til sjøen i øst, ned til Tamar. Dette er østsiden.<a id="ref1_1_19link" name="19"></a>19 På sørsiden skal grensen gå fra Tamar til vannet ved Meribat-Kadesj og videre til Egypterbekken og Storhavet. Dette er sørsiden.20 På vestsiden skal Storhavet danne grensen, til en kommer på høyde med Lebo-Hamat. Dette er vestsiden. 21 Dette landet skal dere dele mellom dere, mellom stammene i Israel.

Ezekiel 47,13-21

2
aicat [sitat…] Hadde du kunnet din bibel ville du sett at oldtidens Israel (også kalt nordriket) ikke var bebodd av jøder. Der finnes arkeologiske spor etter kong Omri (omtalt i 1. kong...

Skal du begynne å belære meg fra en bok du kaller for en eventyrbok igjen nå ???

Hold deg langt unna dette du spotter og kaller for eventyr. Jo mer du forsøker å legge ut om dette, desto mer tabber du deg ut.

Les hva som står her og betenk din stilling:

"16 Men til den ugudelige sier Gud: Hva har du med å forkynne mine bud og ta min pakt i din munn, <a id="ref1_1_17link" name="17" ref1_1_17link="">17</a> du som ikke vil vite av tukt og kaster mine ord bak din rygg?" Salme 50.

1
Fremtidshåp Skal du begynne å belære meg fra en bok du kaller for en eventyrbok igjen nå ??? Hold deg langt unna dette du spotter og kaller for eventyr. Jo mer du forsøker å legge ut om dette,...

Skal du begynne å belære meg fra en bok du kaller for en eventyrbok igjen nå ???

Hold deg langt unna dette du spotter og kaller for eventyr. Jo mer du forsøker å legge ut om dette, desto mer tabber du deg ut.

Ja, her hadde du sannelig mange vektige motargumenter! Ikke en eneste gang har du greid å komme med noe som kan kalles motargumenter de gangene jeg har utfordret deg på bibeltekster - aldri!.

Antagelig fordi du i ditt hovmod innbiller deg at jeg ikke vet hva som står skrevet i Bibelen? Men den har jeg lest fra perm til perm, flere ganger - så du "må ikke komme her og komme her" - og tro at du - en liten kylling "skal lære høna å verpe" - er det ikke slik du bruker å ordlegge deg - når "perlene" dine faller på stengrunn eller blant tistler? For jeg er nok en liten tistel - vil jeg tro.

Ordsp 16, 18! Husk det du som tror du kan og vet alt om bibelen og israelittene - der du farer fram på din høye hest.

1
aicat [sitat…] Ja, her hadde du sannelig mange vektige motargumenter! Ikke en eneste gang har du greid å komme med noe som kan kalles motargumenter de gangene jeg har utfordret deg på bi...

Ja, her hadde du sannelig mange vektige motargumenter! Ikke en eneste gang har du greid å komme med noe som kan kalles motargumenter de gangene jeg har utfordret deg på bibeltekster - aldri!. Antagelig fordi du i ditt hovmod innbiller deg at jeg ikke vet hva som står skrevet i Bibelen? Men den har jeg lest fra perm til perm, flere ganger - så du "må ikke komme her og komme her" - og tro at du - en liten kylling "skal lære høna å verpe" - er det ikke slik du pleir å ordlegge deg - når "perlene" dine faller på stengrunn?

At du har lest bibelen fra perm til perm gjør det jo enda verre at du ikke tror og kaller hele boken for en eventyrbok. Det er jo egentlig en stor skam.

Å briske seg med det at en er "bibelsprengt" er ingen ære, men desto større skam at en fremdeles er en vantro. Også Fristeren selv kunne bibelen, og prøvde å utfordre Jesus. Men Jesus satte ham skikkelig på plass, og ba ham vike i fra ham.

Og det gjør også en kristen som vil bevare sin tro - han/hun ber en spotter og vantro vike fra seg. Jeg diskuterer aldri bibelen med ugudelige mennesker. Basta !!!

Noe annet er det om de i ydmykhet har behov for hjelp i sitt eget liv og spør om vegledning fra en kristen, eller dele noe oppbyggelig med en annen. Da er en sann kristen alltid parat til å bistå og lytte. Det blir noe helt annet.

Bibelen skal ikke diskuteres, den skal være vår veileder og hjelper.

Men nå blir dette en avsporing. Det er hva Israel og jødene har utstått av hat og fremdeles må utstå av fordømmelser og demonisering.

1
Fremtidshåp [sitat…] At du har lest bibelen fra perm til perm gjør det jo enda verre at du ikke tror og kaller hele boken for en eventyrbok. Det er jo egentlig en stor skam. Å briske seg med d...

At du har lest bibelen fra perm til perm gjør det jo enda verre at du ikke tror og kaller hele boken for en eventyrbok.

Det er jo nettopp det at jeg har lest den - at jeg er blitt ateist. En bok full at historier hentet bl.a. fra gamle babylonske og sumeriske skrifter, helt usannsynlige og umulige hendelser (Genesis, Noas ark...mm.), folkemord (Josvas bok), umenneskelige straffer beordret av en ond og hevngjerrig gud (moseloven, Sodoma og Gomorra).

At mennesker i 2013 - kan tro på alt dette våset - som jeg kaller eventyr - er for meg komplett ubegripelig.

Men jeg vil unnta NT - som du aldri rakk å lese - de holdningene som der forkynnes er noe helt annet, men det har jeg fortalt deg før.

1
aicat [sitat…] Det er jo nettopp det at jeg har lest den - at jeg er blitt ateist. En bok full at historier hentet bl.a. fra gamle babylonske og sumeriske skrifter, helt usannsynlige og...

Men jeg vil unnta NT - som du aldri rakk å lese - de holdningene som der forkynnes er noe helt annet, men det har jeg fortalt deg før.

Du har skrevet minst 2 ganger at jeg "aldri rakk å lese NT". Ikke lyg på folk også.

Det Nye Testamentet leser jeg hver eneste dag. Det er derfra og gjennom bønn jeg og vi alle kan hente hjelp og kraft gjennom dagen.

Tar en den Ånd som er i NT til hjertet, så får en se sin egen synd, en kommer i syndenød og vil mer enn gjerne søke Gud. En må se sitt eget behov.

Men nå er dette en tråd om uhyrligheten som har forfulgt det jødiske folk og land gjennom årtusenere. Vi stopper her.

1
Fremtidshåp [Slettet]

Nå må du slutte å tulle - den kritikken som kommer mot israel er mer enn fullt berettiget. Egentlig burde kritikken vere mange ganger hardere.

Det samme gjelder f.eks de jødene som i dag lever som ulovlige bosettere. Disse må fjernes med alle nødvendige midler.

1
Fremtidshåp [sitat…] At du har lest bibelen fra perm til perm gjør det jo enda verre at du ikke tror og kaller hele boken for en eventyrbok. Det er jo egentlig en stor skam. Å briske seg med d...

At du har lest bibelen fra perm til perm gjør det jo enda verre at du ikke tror og kaller hele boken for en eventyrbok.

Jeg har også lest Bibelen fra perm til perm (Bibelen skriver faktisk med stor "B"), og kan bekrefte det aicat sier om at Bibelen kun er en eventyrbok.

1
aicat [sitat…] Hadde du kunnet din bibel ville du sett at oldtidens Israel (også kalt nordriket) ikke var bebodd av jøder. Der finnes arkeologiske spor etter kong Omri (omtalt i 1. kong...

Skal du nå komme med den gamle historien din om at bare en av Jakobs sønner er jøde, mens de 11 andre er arabere? Selv om de nødvendigvis må ha samme far.

Og husk nå på at arkeologi ikke er alt. Det finnes andre historiske kilder. Og genteknologi, da, det kjenner du vel til.:)

1
Fremtidshåp [Slettet]

Selvfølgelig ser vi den urett jødene har blitt utsatt for - ja faktisk i et par tusen år - som kulminerte med et industrielt planlagt folkemord - som jeg mener er nokså enestående i grusomhetens historie - selv om også andre folkemord som det på diverse urbefolkninger i Amerika, Australia og Afrika under europiske kolonimakters utryddelse av "ville" stammer og andre mennesker som den gang ikke ble sett på som egentlige mennesker.

Men den urett jødene ble utsatt for spesielt i Europa - kan ikke rettferdiggjøre en ny urett mot den palestinske befolkningen - som jødene (de israelske jødene) har begått i sin kolonisering av Palestina i forrige århundre - og som fortsatt pågår. For palestinerne hadde ikke noe ansvar verken for kristendommens forfølgelse av jøder, pogromer mot jøder eller Holocaust.

De sanne venner av Israel (som vi har et par eksempler på i denne MØ-debatten - de har evne til å se når en venn begår en urett - og tør å si fra - uten å lukke øyne og ører.

1
aicat Selvfølgelig ser vi den urett jødene har blitt utsatt for - ja faktisk i et par tusen år - som kulminerte med et industrielt planlagt folkemord - som jeg mener er nokså enestående...

Men den urett jødene ble utsatt for spesielt i Europa - kan ikke rettferdiggjøre en ny urett mot den palestinske befolkningen - som jødene (de israelske jødene) har begått i sin kolonisering av Palestina i forrige århundre - og som fortsatt pågår.

Hvis noen mener at den urett jødene har lidd i fortiden skal forsvare den urett jødene i dag begår mot andre, så kan man like gjerne mene at den urett jødeen i dag begår mot andre forsvarer den urett jødene har lidd i fortiden. Kanskje man ser idiotien i å forsvare de israelske overgrepene i dag ved å vise til fortiden ved å se det på denne måten?

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...