Den tidligere forstanderen for det mosaiske trossamfunnet i Norge, Anne Sender, har nå gitt ut ei bok, "Vår jødiske reise

Har du lest boken?

1

Ja, jeg har også lest andre fornuftige ting fra det mosaiske trossamfunn her i landet. Jødene er det ingen ting i veien med, det er de som er mer katolske enn paven jeg ikke kan utstå.

1

Et slikt vidsyn og evne til å se klart mangler totalt hos pro-Israel fløyen her på VGD.

Jeg kan kun svare for meg selv , som en del av - pro-Israel fløyen - her inne , og jeg er i bunn og grunn enig med det Anne Sender mener om denne saken. Men så lenge det finnes sterke krefter blant palestinerne som faktisk er for en avslutning av selve staten Israel , er status den at Israel må ha en viss militær kontroll i de okkuperte områdene for å kontrolere de palestinske kreftene som viss de får mulighet til det vil benytte enhver mulighet til å angripe sivile mål inne i Israel. Historien har vist oss at dette er en realitet . Israel har plikt til å beskytte sitt land og egne innbyggere mot palestinske terrorister , selv om den kampen foregår på okkupert område. Viss jeg ikke tar helt feil gir folkeretten Israel lov til akkurat dette. Har ikke lest boka , og lurer på om Anne Sende har noen betraktninger om den biten , for å si det sånn. Eller tror hun det blir automatisk fred og fordragelighet viss okkupasjonen og -settler- virksomheten blir avsluttet på dagen , for å si det sånn. I såfall er Anne Sende særdeles naiv , mener nå jeg.

2
Liq Ja, jeg har også lest andre fornuftige ting fra det mosaiske trossamfunn her i landet. Jødene er det ingen ting i veien med, det er de som er mer katolske enn paven jeg ikke kan ut...

Jeg tviler ikke på at det finnes mange fornuftige mennesker innenfor det mosaiske trossamfunn. Men jeg kan ikke forstå hvorfor hun retter så sterk kritikk mot kristensionister. For det er jo ikke kristensionister som har stått for skudd mot synagoger eller som har vandalisert bygninger i demonstrasjoner. Det er kun den pro-palestinske leiren som driver på med den slags morderiske pøbelstreker.

Og ettersom du har lest boken, kunne det være interssant å få vite hvorfor hun mener at kristensionister skaper hat og mistro til landet Israel. Det er som sagt ikke bare kristne som støtter Israel, men også ateister. Kristne og ateister støtter Israel på grunnlag av deres satsing på vitenskap, forskning og teknolog. Israel er et land som ligger i teten innenfor disse områdene. I tillegg støtter de kristne Israel utifra et relgiøst/troende perspektiv. Vi har den judeo/kristne kulturarven på fellesen (Bibelen). Den har vært et fast inventar i de vestlige landene og vært en inspirasjonskilde både innenfor kunst, arkitektur og etikk. Ateister flest har ingenting imot denne kulturarv med unntak av humanetikere. De kristne elsker Israel og jøder fordi frelsen kommer fra jødene.

Sender snakker om å oppgi land for fred. Vel det er ikke alle som deler hennes syn på det område. Den taktikken har nemlig vært forsøkt tidligere hvor forflytting av jøder fra såkalt palestinsk territorium skulle føre til fred. Israel tok for sikkerhetsskyld og gravde opp graver på Gazastripen og fraktet de døde med seg til suverent israelsk territorium. Som takk for fredsdåden fikk de over 6000 raketter rettet mot israelske mål. Er det enda flere raketter hun helst ser hagle over sine venner i Israel? Vel som kristensionist ønsker ikke jeg at jødene i Israel skal få oppleve enda flere tragedier enn hva de hittil har fått erfare.

3

De som kommer fra lavkirkelige menigheter, evangikale og pentekostale grupperinger. De mest fanatiske pro-Israel menneskene som Sender omtaler som kristensionister. Disse skaper bare hat og mistro til landet Israel

Ja, det stemmer.

1
Drops Jeg tviler ikke på at det finnes mange fornuftige mennesker innenfor det mosaiske trossamfunn. Men jeg kan ikke forstå hvorfor hun retter så sterk kritikk mot kristensionister. For...

For det er jo ikke kristensionister som har stått for skudd mot synagoger eller som har vandalisert bygninger i demonstrasjoner.

Nå er det ikke bare den fysiske vandaliseringen som er problemet. En støtte til fortsatt fiendskap kan være vel så destruktivt som å knuse ei rute...

Det er mange ulike folk som støtter Israel - av ulike grunner. Og mange av de som støtter landet ser ingen andre muligheter til fred enn en opprettelse av en palestinsk stat - og de innser at det betyr at Israel må gi opp okkuperte områder. De innser også at det er en tung vei å gå, med mange hindre - men de ser ingen annen vei som er realistisk.

Det er også de som ikke ser en slik løsning. Jeg har spurt disse mange ganger her på forumet, men aldri fått skikkelige svar: Hva slags løsning er det man egentlig ønsker for Israel?

Uten at jeg har lest boka, regner jeg med at problemet som påpekes ikke er at folk støtter Israel (snarere tvert i mot, jeg vil regne med at man ser på en slik støtte som en god ting), men de som støtter en trenering av fredsløsninger, de som ønsker en fortsatt okkupasjon og bosetting i okkuperte områder - eller noe verre.

1
NiGoZeroIchi [sitat…] Nå er det ikke bare den fysiske vandaliseringen som er problemet. En støtte til fortsatt fiendskap kan være vel så destruktivt som å knuse ei rute... Det er mange ulike fo...

Det er mange ulike folk som støtter Israel - av ulike grunner. Og mange av de som støtter landet ser ingen andre muligheter til fred enn en opprettelse av en palestinsk stat - og de innser at det betyr at Israel må gi opp okkuperte områder. De innser også at det er en tung vei å gå, med mange hindre - men de ser ingen annen vei som er realistisk. Det er også de som ikke ser en slik løsning. Jeg har spurt mange ganger her på forumet, men aldri fått svar: Hva slags løsning er det man egentlig ønsker for Israel?

Det høres jo veldig fint og flott ut dette her med løsninger. De løsninger som hittill har vært prøvd, har endt med tragedie. Vi må bare innse at det er ikke alle problemer som kan løses i denne verden ei heller konflikter.

Kanskje man heller skulle prøve å gå en litt annen og utradisjonell vei hvor utenforstående overhodet ikke blandet seg inn i andre folks og lands anliggender. Overlat heller konfliktløsningen til de berørte parter

1
NiGoZeroIchi [sitat…] Nå er det ikke bare den fysiske vandaliseringen som er problemet. En støtte til fortsatt fiendskap kan være vel så destruktivt som å knuse ei rute... Det er mange ulike fo...

Jeg har spurt mange ganger her på forumet, men aldri fått svar: Hva slags løsning er det man egentlig ønsker for Israel?

At Israel blir en stat etter grensene fra før 1967 , noe som de forøvrig også er i dag , men uten en , nåværende nødvendig militær , okkupasjon og en nåværende unødvendig og ulovlig settler virksomhet. Om Israel ikke er villige til å oppgi alle bosettninger utenfor 1967 grensene bør landet kompensere dette på andre måter ovenfor palestinerne. Hvordan , vet jeg ikke . Dette er min mening. Hva andre pro-israelere mener om saken er opp til dem.

2
jones-red.jr [sitat…] At Israel blir en stat etter grensene fra før 1967 , noe som de forøvrig også er i dag , men uten en , nåværende nødvendig militær , okkupasjon og en nåværende unødvendig...

Det forutsetter at de berørte parter setter seg ned rundt forhandlingsbordet. Nå er det palestinske lederskapet delt i to fraksjoner hvor Hamas styrer Gaza og Fatah styrer deler av Vestbredden. Det er kun de palestinske myndighetene på Vestbredden som forhandler med Israel, mens Hamas blir holdt utenfor av verdenssamfunnet fordi de er stemplet som en terrororganisasjon av bl.a. USA og EU. De er jo terrorister, så det er jo greit.

Så spørsmålet til deg blir da om du mener at både Hamas og Fatah skal sitte rundt et forhandlingsbord med israelske myndigheter hvor de skal "klippe og lime" land?

1
Drops [sitat…] Det høres jo veldig fint og flott ut dette her med løsninger. De løsninger som hittill har vært prøvd, har endt med tragedie. Vi må bare innse at det er ikke alle probleme...

Det høres jo veldig fint og flott ut dette her med løsninger. De løsninger som hittill har vært prøvd, har endt med tragedie. Vi må bare innse at det er ikke alle problemer som kan løses i denne verden ei heller konflikter.

At ikke alle konflikter kan løses på veldig kort sikt, gjør ikke det å sitte på henda sine til et godt alternativ.

2
NiGoZeroIchi [sitat…] At ikke alle konflikter kan løses på veldig kort sikt, gjør ikke det å sitte på henda sine til et godt alternativ.

Så lenge det ikke finnes noe gode alternativ, kan en jo like godt sitte på henda. At utenforstående blander seg inn og presser på, har vist seg å være et svært dårlig alternativ. Aktive prosesser har vært totalt mislykket og endt med intifader, raketter og selvmordsbombing. Så kanskje det ikke er så dumt allikevel dette med inaktive prosesser. La de berørte parter få være i fred og ordne opp seg imellom.

1

På den andre siden så er de jo allikevel nyttige idioter - i den forstand at deres væremåte og forrykte meninger, gir den motsatte siden støtte og flere tilhengere.

Ja, men da burde jo sånne som deg og dine likesinnede være sjeleglad for at det finnes slike ildsjeler i den pro-israelske leiren. For det kan jo ikke være noe videre hyggelig for dere å vite at dere spiller på lag med ildsjelene i den pro-palestinske leiren representert av ayatollaher og mullaher i fleng. De er like mye frihetsforkjempere de som dere. De vet ihvertfall å sette pris på nyttige idioter. Og så har de sin spesielle måte å vise sin takknemlighet på. Men den kan jeg ikke røpe her. Det må få bli en hemmelighet og en overraskelse inntil videre - inntil dere får se og oppleve det selv.

1
jones-red.jr [sitat…] At Israel blir en stat etter grensene fra før 1967 , noe som de forøvrig også er i dag , men uten en , nåværende nødvendig militær , okkupasjon og en nåværende unødvendig...

Om Israel ikke er villige til å oppgi alle bosettninger utenfor 1967 grensene bør landet kompensere dette på andre måter ovenfor palestinerne. Hvordan , vet jeg ikke . Dette er min mening. Hva andre pro-israelere mener om saken er opp til dem.

Og hvis palestinerne ikke finner seg i en slik løsning - hva bør da skje? Ikke glem at det er palestinerne og syrerne som har internasjonal lov på deres side mht. de israelske koloniene på deres land.

1
Vandringsmann [sitat…] Og hvis palestinerne ikke finner seg i en slik løsning - hva bør da skje? Ikke glem at det er palestinerne og syrerne som har internasjonal lov på deres side mht. de israe...

Etter min mening går grensene til Israel etter før 1967 grensene , i tråd med det internasjonale samfunn også mener , for å si det sånn. Nå har det seg slik at en del av de Iraelske bosettningene er gamle , det vil si at de har vært det i minst to genarasjoner , og selv om de er ulovlige pr.definisjon , vil jeg tro at disse bosettningene sitter langt inne for Israel å gi avkall på. Som kompensasjon bør da Israel gi noe tilbake for dette. Bare et par eksempel : - kan være å gi et vist antall palestinske flyktninger tilatelse til å bosette seg i Israel og gi de statsborgerskap - , eller at Israel gir bort små deler av eget land , der palestinere kan bosette seg og da vil disse områdene inngå i en palestinsk stat - . Helst ser jeg personlig at en to statsløsning blir etter grensene fra før 1967 , uten at jeg har tro på at det vil skje. Etter en endelig tostasløsning , viss det skjer , tror jeg at kartet vil se annerledes ut en det gjør i dag.

1
jones-red.jr Etter min mening går grensene til Israel etter før 1967 grensene , i tråd med det internasjonale samfunn også mener , for å si det sånn. Nå har det seg slik at en del av de Iraelsk...

Hva med Salam Fayyads forslag da - la de israelske kolonistene som ønsker det forbli hvor de er som palestinske eller syriske statsborgere? De som ikke ønsker det kan trekke seg tilbake til Israels side av Green Line. Det er jo ingen grunn til å "belønne" Israel for sionistregimets forbrytelser ved å la dem beholde - kompensasjon eller ikke - land som tilhører andre.

1
Vandringsmann Hva med Salam Fayyads forslag da - la de israelske kolonistene som ønsker det forbli hvor de er som palestinske eller syriske statsborgere? De som ikke ønsker det kan trekke seg ti...

Et forslag jeg ikke har noe problem med å se på som en rimelig løsning , så lenge de palestinske eller syriske myndighetene garanterer for disse jødenes sikkerhet og menneskerettigheter. Noe jeg har vanskelig for å tro vil skje , viss en ser hvordan de palestinske selvstyremyndighetene behandler eget folk.

1
jones-red.jr Et forslag jeg ikke har noe problem med å se på som en rimelig løsning , så lenge de palestinske eller syriske myndighetene garanterer for disse jødenes sikkerhet og menneskerettig...

Et forslag jeg ikke har noe problem med å se på som en rimelig løsning , så lenge de palestinske myndighetene garanterer for disse jødenes sikkerhet og menneskerettigheter.

Selvfølgelig må de palestinske myndighetene gjøre det. Spørsmålet er vel heller om sionistregimet i Israel er villig til å gå med på en slik løsning. For at en slik løsning skal fungere må sionismen som politisk ideologi ekspederes over på skraphaugen for mislykkede og anakronistiske ideologier, eller for å si det på en annen måte; sioniststaten Israel må avvikles og erstattes med noe som er mer i overensstemmelse med vår tids krav til en sivilisert stat.

1
Drops Hvordan kan noen som elsker Israel og jøder skape hat mot Israel? Det er de som hater jøder og den jødiske staten som skaper hat. Det sier jo seg selv. Du vil vel ikke påstå at kri...

Hvordan kan noen som elsker Israel og jøder skape hat mot Israel?

Ved å fremstille Israel som hevet over internasjonale lover, og palestinerne som ikke berettiget internasjonale rettigheter.

Ved å fremstille jøder som mer verdt enn palestinere.

Ved å fremstille alt Israelerne foretar seg som rett, og alt palestinerne gjør som galt, pr definisjon, uansett hvilke handlinger det dreier seg om.

Slik ødelegger man for den man elsker. Den form for "kjærlighet" ville jeg selv betakket meg for. Er det rett og slett en form for smisking?

2

En erklært sionist og tidligere forstander i det mosaiske trossamfunnet i Norge viser innsikt og forstand.

Sender har også tidligere vist innsikt og forstand - ho var svært så krass mot israelske styresmakter da disse prøvde å gjøre seg til talsmenn for alle verdens jøder og bl.a kritiserte den norske kongen.

1
jones-red.jr [sitat…] At Israel blir en stat etter grensene fra før 1967 , noe som de forøvrig også er i dag , men uten en , nåværende nødvendig militær , okkupasjon og en nåværende unødvendig...

Om Israel ikke er villige til å oppgi alle bosettninger utenfor 1967 grensene bør landet kompensere dette på andre måter ovenfor palestinerne.

Dette må i tilfelle vere opp til palestinerne å bestemme om de vil godta eller ikke.

1
Vandringsmann [sitat…] Selvfølgelig må de palestinske myndighetene gjøre det. Spørsmålet er vel heller om sionistregimet i Israel er villig til å gå med på en slik løsning. For at en slik løsnin...

På det nåværende tidspunkt vil nok ikke Israel gå med på en slik løsning. Nsjonalistene i Likud vil blokere en slik løsning. Mitt håp , muligens naivt , er at Israelerne gjenom valg kvitter seg med Likud , og får frem en ny generasjon med moderate politikere som på en radikal måte kan forandre på statens politikk mot palestinerne , uten at de på noen måte truer dagens jødiske stat , som innenriks fungerer meget godt. Sionismen kan for min del bestå , da den er av viktig identietet for staten Israel og i seg selv ikke er noen negativ ideologi . Det jeg måtte eventuelt få kritisere av Israels indre anligender er at staten gjør forskjell på jøder og ikke jøder.

1
jones-red.jr På det nåværende tidspunkt vil nok ikke Israel gå med på en slik løsning. Nsjonalistene i Likud vil blokere en slik løsning. Mitt håp , muligens naivt , er at Israelerne gjenom val...

Ja, det er lov å håpe, selv om jeg har liten tro på at en ny generasjon israelere vil endre staten Israels ideologiske grunnlag uten at de ikke blir tvunget til det.

Sionismen bør ikke bestå som ideologisk grunnlag for staten Israels identitet. Jeg tviler på at israelerne selv ønsker at deres stat skal bli assosiert med kolonialisme, tyveri av annen manns land, etnisk rensing og undertrykkelse for all fremtid.

1
Laster...