En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

La meg spørre på en annen måte - Kan man være genuin kristen og samtidig mene at dagens Israel, det sionistiske Israel, ikke har noe med bibelen, kristendommen eller religion generelt å gjøre? Jeg kjenner flere kristne som ser på dagens Israel som et anakronistisk produkt av europeisk kolonialisme og ikke som oppfyllelse av en bibelsk profeti. Er ikke disse virkelige kristne med et personlig forhold til deres frelser?

1
Vandringsmann La meg spørre på en annen måte - Kan man være genuin kristen og samtidig mene at dagens Israel, det sionistiske Israel, ikke har noe med bibelen, kristendommen eller religion gener...

Vel, nå er det mange som er kristne og som ikke engang har lest hele Bibelen. Og så har vi kristne som har lest hele Bibelen og som anser Jesus for å ha "slettet ut" evnt. oppfylt alt som tidligere er skrevet ned i Det Gamle Testamentet.

Men jeg regner både Det Gamle og Det Nye Testamentet for å være Guds Ord. Og det kan jo ingen nekte på. Og siden det står at Gud ikke angrer på sine nådegaver og sitt kall, så kan Han heller ikke angre på at han utvalgte det jødiske folket og Israels land. Og videre står det at Guds Ord står fast til evig tid hvilket betyr at både utvelgelse samt landløfte står fast til evig tid. Og når Gud sier til evig tid, så tror jeg også at han mener det.

Men apropos Israel og Bibel. Så kan jeg jo nevne at sist Netanyahu stod på talerstolen i FN, siterte han fra profeten Amos (GT) kapittel 9. mener det var fra vers 14 til 15. Han la særlig vekt på vers 15 hvor han gjentok setningen "og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land".

2
Drops Nå må du snart slutte med både anklager og tøys. Det var tyrkisk land før det britiske mandatet og ikke arabisk land. Har du fått helt araberdilla også nå?

Så, de menneskene som faktisk levde og bodde der, og som hadde levde og bodd der i generasjon etter generasjon var altså helt rettsløse, de hadde ingen rett til det landet der de og deres forfedre hadde bodd i uminnelige tider.

Kan du forklare hvorfor dette ikke er fascisme og kynisk menneskeforakt?

Araberdilla? Er denne araberdilla verre enn den tilsvarende jødedilla?

1
Drops Vel, nå er det mange som er kristne og som ikke engang har lest hele Bibelen. Og så har vi kristne som har lest hele Bibelen og som anser Jesus for å ha "slettet ut" evnt. oppfylt...

Vel, nå er det mange som er kristne og som ikke engang har lest hele Bibelen. Og så har vi kristne som har lest hele Bibelen og som anser Jesus for å ha "slettet ut" evnt. oppfylt alt som tidligere er skrevet ned i Det Gamle Testamentet.

En av dem jeg siktet til er sykehusprest. Jeg har kjent og hatt tildels nær kontakt med henne praktisk talt i hele mitt voksne liv, og jeg kan love deg at hun har meget godt kjennskap til hva som står i bibelen. Jeg har til dags dato aldri tvilt på oppriktigheten i hennes tro, og jeg er også sikker på at hun ser på Det gamle som Det nye testamentet som Guds ord.

Apropos det utvalgte jødiske folket: Jeg kjenner også til at jøder i Norge støtter kulturell boikott av Israel, noe som tyder på at de i hvert fall ikke ser på folkene i sionistregimet i landet som særlig utvalgte.

Så hva er det som får deg og dine likesinnede til å gå ut mot disse folkene og si at deres oppfatning av bibelens budskap er feil, for ikke å snakke om å så tvil om oppriktigheten i deres tro fordi de ikke tror at det sionistiske Israel er oppfyllelse av en bibelsk profeti? Er det ikke det som kalles religiøst hovmod?

1
Vandringsmann [sitat…] En av dem jeg siktet til er sykehusprest. Jeg har kjent og hatt tildels nær kontakt med henne praktisk talt i hele mitt voksne liv, og jeg kan love deg at hun har meget go...

Apropos det utvalgte jødiske folket: Jeg kjenner også til at jøder i Norge støtter kulturell boikott av Israel, noe som tyder på at de i hvert fall ikke ser på folkene i sionistregimet i landet som særlig utvalgte. Så hva er det som får deg og dine likesinnede til å gå ut mot disse folkene og si at deres oppfatning av bibelens budskap er feil, for ikke å snakke om å så tvil om oppriktigheten i deres tro fordi de ikke tror at det sionistiske Israel er oppfyllelse av en bibelsk profeti? Er det ikke det som kalles religiøst hovmod?

Det er en temmelig stor forskjell på å leve i krutttønna Midt-Østen og å bo i forholdsvis trygge Norge. Jødene i Midt-Østen har det nok adskillig tøffere enn hva tilfelle er for jødene i Norge og ellers i Europa. Men hvorfor boikotte Israel fordi de forsvarer seg mot hatefulle mennesker? Har ikke jøder lov til å forsvare seg kanskje? Det er visst noen som mener at de heller ikke har livets rett. Ja, de er et utsatt og forfulgt folkeslag. Så boikott er det siste de trenger til tross for at noen jøder har slengt seg på hatkarusellen.

Jeg har allerede fortalt deg at jeg tar det skrevne Ord for å være Guds Ord enten det skrevne Ord er nedskrevet i GT eller i NT. Og når det skrevne Ord sier at jødene har fått Israels land til evig eiendom, ja da tar jeg det skrevne Ord for hva det er. Har du problemer med å forstå betydningen av evig, kanskje? Gud er ikke hovmodig og heller ikke jeg er hovmodig. For Gud står de stolte imot.

Og jeg syntes det var veldig flott av Netanyahu og sitere fra en av deres egne profeter sist han var i FN og talte. Vil du at jeg skal sitere Amos 9.14-15 kanskje?

1
Drops [sitat…] Det er en temmelig stor forskjell på å leve i krutttønna Midt-Østen og å bo i forholdsvis trygge Norge. Jødene i Midt-Østen har det nok adskillig tøffere enn hva tilfelle...

Det er en temmelig stor forskjell på å leve i krutttønna Midt-Østen og å bo i forholdsvis trygge Norge. Jødene i Midt-Østen har det nok adskillig tøffere enn hva tilfelle er for jødene i Norge og ellers i Europa. Men hvorfor boikotte Israel fordi de forsvarer seg mot hatefulle mennesker? Har ikke jøder lov til å forsvare seg kanskje? Det er visst noen som mener at de heller ikke har livets rett. Ja, de er et utsatt og forfulgt folkeslag. Så boikott er det siste de trenger til tross for at noen jøder har slengt seg på hatkarusellen.

De som skrev Kairos Palestina er kristne palestinere som også lever i denne krutttønna. Så hva er det som får deg til å mene at din tro mht. det sionistiske Israel er riktigere enn deres? Hvis det ikke er religiøst hovmod, hva er det da? Er det fordi de er palestinere - at de ikke er "utvalgte" på samme vis som jøder?

1
Drops Herlighet. Det var vel ikke jeg som bestemte at Israel skulle bli en egen stat vel. Hvor mange ganger må jeg gjenta det? Klag til FN eller til himmelens Gud fordi de ville det slik

Gud er et fantasiprodukt som ikke finnes andre steder enn mellom ørene dine. FN har aldri gjort Israel til en egen stat, den saken ordnet Israel selv med et kupp.

Men det jeg reagerer på et at du så kynisk fratar Palestinas befolkning retten til deres hjemland, at du regner dem som null og ingenting og ikke engang innrømmer dem deres menneskerettigeter.

1
Vandringsmann [sitat…] De som skrev Kairos Palestina er kristne palestinere som også lever i denne krutttønna. Så hva er det som får deg til å mene at din tro mht. det sionistiske Israel er rikt...

Kristne i Midt-Østen er ikke like fri til å kunne uttale seg som kristne i Europa. Det er ikke noe ytringsfrihet i Midt-Østen bortsett fra i Israel. Kristne kan ikke gjøre som de vil og heller ikke si det de vil. Kristne som har immigrert fra Midt-Østen til USA har beklaget seg over hvilke undertrykkende forhold de må leve under i de muslimske landene i Midt-Østen. Så hvorfor er dere så opptatt av palestinske kristne og ikke av koptere, irakiske eller iranske kristne?

1
estyamrany Har du en link på det ?

Her er en link om litt av alt de stjeler fra palestinerne: http://www.vl.no/verden/bred-kritikk-av-israels-plan-om-a-straffe-palestinerne/

Kan nevne noen av tjuveriene (som tjuveri er her også ødeleggelser, som bare er en annen form for tjuveri): landområder, penger, frihet, vann, olivenlunder, fabrikker, andre bygninger inkl bolighus, skoler, sykehus og barnehager, infrastruktur, elektrisitetsforsyning, barna deres. ...

1
Drops Kristne i Midt-Østen er ikke like fri til å kunne uttale seg som kristne i Europa. Det er ikke noe ytringsfrihet i Midt-Østen bortsett fra i Israel. Kristne kan ikke gjøre som de v...

Vel, hvis du mener at folkene som skrev Kairos Palestina hadde ment noe annet hvis de ikke befant seg i "krutttønna" i Midtøsten, er det ikke bare deres kristne tro du stiller spørsmålstegn ved, men også ved deres personlige integritet. I så fall er jeg enig i det H_E skrev om at du sprer menneskeforakt.

1
Vandringsmann Vel, hvis du mener at folkene som skrev Kairos Palestina hadde ment noe annet hvis de ikke befant seg i "krutttønna" i Midtøsten, er det ikke bare deres kristne tro du stiller spør...

Jeg er sikker på at kristne i Midt-Østen ønsker å være like fri som kristne i den vestlige verden. Men de lever in the muslim hell holes for å sitere en kommentator i Jerusalem Post. Og jeg må faktisk si meg enig med vedkommende. Jeg ønsker å se et anderledes Midt-Østen enn hva tilfelle er i dag hvor fred og firhet råder borte fra Alladyrkernes nidkjære drapsvåpen og trusler. Hvis det er menneskeforrakt å ønske fred og frihet for de kristne, ja da vet ikke du hva du snakker om.

1
Drops Frihet er ikke menneskeforrakt. Dere pro-palestinere snur allting på hodet. Hvorfor?

La oss foreta et lite eksperiment:

Jeg er sikker på at kristne i Midt-Østen ønsker å være like fri som kristne i den vestlige verden. Men de lever in the jewish hell holes for å sitere en kommentator i Jerusalem Post. Og jeg må faktisk si meg enig med vedkommende. Jeg ønsker å se et anderledes Midt-Østen enn hva tilfelle er i dag hvor fred og firhet råder borte fra Jahvedyrkernes nidkjære drapsvåpen og trusler. Hvis det er menneskeforrakt å ønske fred og frihet for de kristne, ja da vet ikke du hva du snakker om.

Menneskeforakt, Drops?

2
Homo_Erectus [sitat…] Hva er så sannheten?

Sannheten om PLO , Hamas og lignende organisasjoner. De er terrorister. Enkelte pro- palestinere her inne har vanskeligheter med å akseptere dette eller i det hele tatt diskutere dette for dem dette - følsomme - temaet , uten at jeg vil påstå at det gjelder alle på den siden , for å si det sånn . Det var det denne diskusjonen gikk ut på.

1
Vandringsmann La oss foreta et lite eksperiment: Jeg er sikker på at kristne i Midt-Østen ønsker å være like fri som kristne i den vestlige verden. Men de lever in the jewish hell holes for å si...

Jeg ønsker å se et anderledes Midt-Østen enn hva tilfelle er i dag hvor fred og firhet råder borte fra Jahvedyrkernes nidkjære drapsvåpen og trusler. Hvis det er

Foretrekker du da sekulære muslimske diktatorer eller jihadist stater. For det er jo det eneste alternativet.

1
Drops De kristne i Israel øker i antall, mens antall kristne ellers i Midt-Østen har gått gradvis ned. Hvorfor det? Er det fordi de bor i the jewish hellhole eller er det fordi de bor i...
1
Vandringsmann Les denne beskrivelsen: Fra staten Israel ble opprettet og den etniske utrensingen av den arabiske befolkning startet har de kristne lidd overlast og krenkelser på linje med sine m...

Les denne beskrivelsen

Hvis du helst vil bo i sekulære stater da gjerne i vestlige land, synes jeg snart det er på tide at du opptrer mer edruelig. Og jeg synes også at du bør slutte å støtte de bedritne palestinske myndighetene og heller støtte opp om Israel som er det landet som ligger tettest opp til vestlig standard. Ja, de er under sterkt press. Og ja. De har lov til å forsvare seg og sine innbyggere fra slue palestinske lystmordere og annet svineri.

Og så synes jeg du skal ta en titt på denne lenken. Selv Barh Eide har skjønt dette her med christians in muslim hell holes.

http://www.dagen.no/2013/08/20/meninger/pa-omrader/erlend_sundar/minoriteter/159292

2
jones-red.jr Sannheten om PLO , Hamas og lignende organisasjoner. De er terrorister. Enkelte pro- palestinere her inne har vanskeligheter med å akseptere dette eller i det hele tatt diskutere d...

Jeg er enig i at PLO, Hamas og lignende organisasjoner er terrorister.

Du skriver:

" Enkelte pro- palestinere her inne har vanskeligheter med å akseptere dette eller i det hele tatt diskutere dette for dem dette - følsomme - temaet"

Men du ser vel at dette gjelder like mye, eller mye mer, den andre veien? At enkelte proisraelere her inne har vanskeligheter, eller blankt nekter, å akseptere at også sionistene/Israel driver/ har drevet terror.

1
Drops [sitat…] Hvis du helst vil bo i sekulære stater da gjerne i vestlige land, synes jeg snart det er på tide at du opptrer mer edruelig. Og jeg synes også at du bør slutte å støtte de...

Selv Barh Eide har skjønt dette her med christians in muslim hell holes.

Har han det? Dette er det Bartht Eide sier:

«Å engasjere seg for forfulgte minoriteter kan ofte være et politisk utfordrende arbeid – og et arbeid fullt av dilemmaer. Vi må være veloverveide og realistiske i det vi gjør. Ett eksempel: Enkelte representanter for kristne miljøer i Midtøsten har advart oss mot å gi dem for mye oppmerksomhet, fordi dette kan føre til at disse gruppene blir assosiert med Vesten, noe som fyrer opp under velkjent ammunisjon fra deres motstandere.»

«Vi har besluttet å forsterke innsatsen for tros- og livssynsminoriteter ytterligere. Jeg ønsker at dette skal skje i nært samarbeid med trossamfunn og organisasjoner»

«Jeg ønsker at dere alle skal gå herfra i kveld og være sikre på kampen mot forfølgelse av mennesker for deres tro og livssyn vil fortsette å stå sentralt i Regjeringens politikk.»

Men han sier absolutt ingenting om christians in muslim hell holes eller noe som kan tolkes slik.

Artikkelen i Dagen er skrevet av en Erlend Sundar, ikke av Barth Eide.

1
Laster...