En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Homo_Erectus [sitat…] Har han det? Dette er det Bartht Eide sier: «Å engasjere seg for forfulgte minoriteter kan ofte være et politisk utfordrende arbeid – og et arbeid fullt av dilemmaer. Vi m...

Men han sier absolutt ingenting om christians in muslim hell holes eller noe som kan tolkes slik. Artikkelen i Dagen er skrevet av en Erlend Sundar, ikke av Barth Eide.

Når kristne ikke engang kan si hvor grusomt det er å leve i de muslimske landene, så er jo det hell hole i seg selv. Kvinner blir voldtatt og familier blir fratatt eiendommer. Det er vel hell hole. Og så er de jo livredde for å få for stor oppmerksomhet som Eide er inne på fordi de da blir assosiert med Vesten. Det er vel hell hole. Muslimene hater Vesten og så må de kristne lide for det. Det er vel hell hole.

At du ennå ikke skjønner tegningen, er bare å beklage.

1
Drops [sitat…] Når kristne ikke engang kan si hvor grusomt det er å leve i de muslimske landene, så er jo det hell hole i seg selv. Kvinner blir voldtatt og familier blir fratatt eiendom...

At du ennå ikke skjønner tegningen, er bare å beklage.

For hundre år siden var rundt 20 prosent av befolkningen i Midtøsten kristne. Nå er de kristnes tid snart ute.

Hva har skjedd i disse siste hundre årene som har ført til så stor ulykke for de kristne? For noe må jo ha skjedd.

1
Drops [sitat…] Når kristne ikke engang kan si hvor grusomt det er å leve i de muslimske landene, så er jo det hell hole i seg selv. Kvinner blir voldtatt og familier blir fratatt eiendom...

Når kristne ikke engang kan si hvor grusomt det er å leve i de muslimske landene, så er jo det hell hole i seg selv

Ja, i Saudi Arabia stemmer dette. Men slik var det f.eks. ikke i Syria før borgerkrigen. Der levde kristne og muslimer fredelig sammen. Et mer unyansert syn enn det du har er det ikke mulig å ha, og derfor er det til dels feil.

1
Homo_Erectus [sitat…] For hundre år siden var rundt 20 prosent av befolkningen i Midtøsten kristne. Nå er de kristnes tid snart ute. Hva har skjedd i disse siste hundre årene som har ført til s...

Alle landene i Midt-Østen var kristne før islam kom på banen. Så hva har skjedd? Det har foregått en systematisk utrensking av kristne. Jeg snakket med en kopter som er bosatt i Norge. Han kunne fortelle at mange kristne i Egypt fikk kniven på strupen når muslimene kom for å innkassere mafiaskatten jizyia. Det var ingen fast beløp som måtte betales hver gang jævlene kom på besøk. Beløpet fastsatte muslimene selv alt etter som det måtte passe. Og han sa at når beløpet ble så høyt at de kristne ikke hadde muligheter til å betale, fikk de valget mellom å omvende seg til islam eller bli drept. Og mange omvendte seg til fredens relgion eller skal vi heller kalle en spade for en spade, nemlig krigens relgion. Og dette her dritet holder muslimene på å praktisere den dag i dag.

1
Drops Alle landene i Midt-Østen var kristne før islam kom på banen. Så hva har skjedd? Det har foregått en systematisk utrensking av kristne. Jeg snakket med en kopter som er bosatt i No...

Du svarer ikke på spørsmålet:

"Hva har skjedd i disse siste hundre årene som har ført til så stor ulykke for de kristne? "

Alle landene i Midtøsten var kristne før islam kom, det er helt korrekt. Og dersom islam aldri hadde kommet, ville Midtøsten fortsatt vært et kristent område. Og da ville ikke Israel eksistert nå i dag. For du tror vel ikke et eneste øyeblikk at Vesten og FN i 1947 ville ha tatt land fra kristne for å gi det til jødene? Og du tror vel ikke ett eneste øyeblikk at en kristen befolkning i Palestina ville avstått en tomme land til jøder?

Og dersom islam ikke hadde kommet og reddet jødene i Midtøsten fra de kristnes forfølgelser og pogromer, ville det kanskje ikke eksistert noen jøder nå i dag?

2
Homo_Erectus Du svarer ikke på spørsmålet: "Hva har skjedd i disse siste hundre årene som har ført til så stor ulykke for de kristne? " Alle landene i Midtøsten var kristne før islam kom, det e...

Jeg har allerede svart på spørsmålet om hva som har skjedd i disse siste hundrede årene. Det har foregått en systematisk utrensking av kristne hvor et av virkemidlene har vært mafiaskatten jizyia. Jeg har enda gått helt tilbake til islams inntog i Midt-Østen.

Ja uten islam ville nok landene i Midt-Østen fremdeles ha vært kristne. Det er vi nok enige om.

Men hva i heitaste er det du vil frem til. Forsvarer du muslimenes overgrep og drap på kristne?

Hvorfor skulle ikke jødene få tilbake landet sitt selv om landet var kristent? De kunne jo like gjerne flytte til sitt eget land som å bo i Europa vel?

1
Drops Jeg har allerede svart på spørsmålet om hva som har skjedd i disse siste hundrede årene. Det har foregått en systematisk utrensking av kristne hvor et av virkemidlene har vært mafi...

Hvorfor skulle ikke jødene få tilbake landet sitt selv om landet var kristent?

Det var ikke deres land. Det de har i dag ble stjålet av det internasjonale samfunn og gitt til dem. I tillegg har de stjålet en del områder som i dag er definert som okkuperte.

1
Drops Jeg har allerede svart på spørsmålet om hva som har skjedd i disse siste hundrede årene. Det har foregått en systematisk utrensking av kristne hvor et av virkemidlene har vært mafi...

Hvorfor skulle ikke jødene få tilbake landet sitt selv om landet var kristent? De kunne jo like gjerne flytte til sitt eget land som å bo i Europa vel?

Selv jødene i USA er kritiske til denne utbyggingen på vest-bredden.

American Jews are far more critical of Israel than the Jewish establishment, according to the new Pew survey, but Jewish leaders say the findings won’t change their positions.

Officials with leading Jewish organizations told the Forward that the 48% of American Jews who Pew says think the Israeli government isn’t making a “sincere effort” to come to a peace deal are either uninformed, unengaged, or wrong. They also asserted that those respondents don’t represent their constituency.

http://forward.com/articles/184900/jews-express-wide-criticism-of-israel-in-pew-surve/

Også en video.

http://www.presstv.ir/detail/2013/10/14/329295/us-jews-critical-of-israel-policies/

1
Homo_Erectus Jeg er enig i at PLO, Hamas og lignende organisasjoner er terrorister. Du skriver: " Enkelte pro- palestinere her inne har vanskeligheter med å akseptere dette eller i det hele tat...

Men du ser vel at dette gjelder like mye, eller mye mer, den andre veien? At enkelte proisraelere her inne har vanskeligheter, eller blankt nekter, å akseptere at også sionistene/Israel driver/ har drevet terror.

Defintivt enig. At pro-israelere her inne b.l.a benekter clean shoot fra Israelske snipere mot småunger og også benekter Sharons rolle i Sabra og Shatila er lite flaterende for - oss- , for å si det sånn. Men her diskuterer jeg altså en del pro-palestinernes manglende evne til å se eller diskutere ubehagelige sannheter.

1
_Dial_Square_ [sitat…] Det er bare de som er antisemitter som kan ta ansvaret for sin egen antisemittisme. Sender er naiv, vi har sette mange jøder som er naive. Vi så det også under 2 verdenskr...

Fakta er at den arabiske verden er minst like antisemittiske som nazistene er, de har lykkes med å renske ut neste alle jøder ut av den arabiske verden.

Du tar feil. Jødene har reist fra forskjellige land - ikke bare arabiske, men også mange europeiske land, fordi de har takket ja til tilbudet fra den sionistiske regjeringen i israel om å flytte til landet og oppfylle den sionistiske drømmen.

1
Liq [sitat…] Ja, i Saudi Arabia stemmer dette. Men slik var det f.eks. ikke i Syria før borgerkrigen. Der levde kristne og muslimer fredelig sammen. Et mer unyansert syn enn det du har...

Der levde kristne og muslimer fredelig sammen

For at en diktator holdt dem sammen med en jernhånd. Samme skjedde i Joguslavia under Tito. Da boblen sprakk kom de undertrykte motsettningene frem i et vilt hat , for å si det sånn. Jeg tror ikke muslimer og kristne levde fredelig sammen i Syria. De gikk bra overens så lenge Assad regimet hadde full kontroll , og bestemte premissene - for en fredelig sammeksistens.

1
Liq Jeg var i Syria i 2010 og så dette sjøl. Og du har vært hvor mange ganger i landet? Å ikke vite noe har aldri vært et hinder for at folk påstår noe på VGD.

Det jeg mener er at det gode forholdet mellom kristne og muslimer som var i Syria var kunstig. At noen grupperinger innen islam hadde et reelt godt forhold til de kristne er godt mulig , men dette gjelder ikke alle muslimer som bodde i Syria , det nekter jeg å tro. Det var Assad slektens jernhånd som i stor grad dikterte -vennskap- i dette landet før borgerkrigen.

1
Drops Jeg tviler ikke på at det finnes mange fornuftige mennesker innenfor det mosaiske trossamfunn. Men jeg kan ikke forstå hvorfor hun retter så sterk kritikk mot kristensionister. For...

Men jeg kan ikke forstå hvorfor hun retter så sterk kritikk mot kristensionister. For det er jo ikke kristensionister som har stått for skudd mot synagoger eller som har vandalisert bygninger i demonstrasjoner.

Men kristensionistene gjør vel så mye skade som de nevnte voldsutøverne gjør, med deres hallelujarop til enhver menneskerettstridig handling sionistregimet utfører mot israels naboer.

1
VG-Mett Her er en link om litt av alt de stjeler fra palestinerne: http://www.vl.no/verden/bred-kritikk-av-israels-plan-om-a-straffe-palestinerne/ Kan nevne noen av tjuveriene (som tjuveri...

Her er en link om litt av alt de stjeler fra palestinerne

En ting skal du ha, og det er at du har gjort usaklighet til vitenskap. Det linken du referer til, beskriver en meget bestemt situasjon og den oppramsingen av alle "tyveriene" er så langt unna virkeligheten det er mulig å komme. Skjønner at ditt brennende hat til Israel gjør deg blind.

1
Drops De kristne i Israel øker i antall, mens antall kristne ellers i Midt-Østen har gått gradvis ned. Hvorfor det? Er det fordi de bor i the jewish hellhole eller er det fordi de bor i...

Er det fordi de bor i the jewish hellhole eller er det fordi de bor i the muslim hellholes?

Når man får seg til å skrive "jewish hellhole" så har man et så ukontrollert hat til Israel at eneste fornuftige beskrivelse er at du er patetisk. De kristne i Israel lever meget godt. Da er det verre med kristne arabere i sine hjemland. De slaktes som dyr. Se på Betlehem. Der har store mengder kristne utvandret etter at PA overtok kontrollen på Vestbredden. Arafat drev tilnærmet etnisk rensing av kristne like etter at han kom til makten. Betlehem var en kristen by med kristen ordfører og hele pakka. Nå er byen gjort om til et "muslem hellhole" der de kristne palestinerne blir trakassert daglig av "sine egne".

1
Liq [sitat…] Dette vet du absolutt ingen ting om.

Det var en bastant ytring. Ettersom du tydeligvis vet - forde du har vært i Syria - kan du vel komme med nærmere opplysninger om hva du vet , som jeg tydeligvis ikke vet. Jeg vet nok om Assad klanens politikske ideologi til å si at deres tidligere totale kontroll over landet gikk ut på å undertrykke visse religiøse grupperinger for å holde ro og orden i landet.

1
jones-red.jr Det var en bastant ytring. Ettersom du tydeligvis vet - forde du har vært i Syria - kan du vel komme med nærmere opplysninger om hva du vet , som jeg tydeligvis ikke vet. Jeg vet n...

Litt om de kristnes situasjon i Det osmanske rike som Syria var en del av helt til 1918, formelt helt til 1923.

"The Ottoman Empire formally adopted the right to religious liberty in 1856 (under the famous Hatt-i Hümayun decree) largely under European pressure. This pressure was far from a benign attempt on the part of Europeans to promote religious tolerance in Ottoman lands: their own record toward “Christian dissidents” much less non-Christian minorities was hardly tolerant at the time. Notably, the European pressure was a product of long-standing geopolitical struggles between Christian European states and the Ottomans."

Jeg tror dette kan ha gjort stor skade for de kristne, idet muslimene naturlig nok ville se på dette som et samspill mellom de lokale kristne og de fremmede.

“Within this framework, the role of Western European States as protectors of the religious freedom of their subjects within the Ottoman domains easily elided into a claim entitling them to champion the liberties, religious and otherwise, of all Christians in the Empire.”

Disse misjonærene kan også, og ble trolig, assosiert med de lokale kristne, til stor skade for dem:

"In contrast to the Ottoman rulers and Ottoman Christians, religious liberty meant something quite distinct to the European missionaries who had considerably expanded their activities in the Muslim world by the nineteenth century. For these missionaries, religious liberty was a crucial means for securing the right to proselytize freely among Muslims and Christians without constraint from existing laws and prohibitions against religious conversion."

http://blogs.ssrc.org/tif/2012/03/05/religious-freedom-minority-rights-and-geopolitics/

Den brutale franske okkupasjonen av Syria i mandattiden, styrket også muslimens fiendskap mot de kristne, som nok ble favorisert av okkupantene.

1
Homo_Erectus Litt om de kristnes situasjon i Det osmanske rike som Syria var en del av helt til 1918, formelt helt til 1923. "The Ottoman Empire formally adopted the right to religious liberty...

Den brutale franske okkupasjonen av Syria i mandattiden, styrket også muslimens fiendskap mot de kristne, som nok ble favorisert av okkupantene.

Assad klanens hersketaktikk var å favorisere moderate sekulære trosrettninger , både muslimske og kristne , viss det går an å si det på den måten . De konservative og ekstreme ble holdt nede. Når da krigen startet slo det fine hatet som hele tiden hadde vært der ut i full blomst for å si det sånn. Sammenligningen med det som skjedde i på balkan på 1990 tallet er nærmest helt lik.

1
estyamrany [sitat…] Når man får seg til å skrive "jewish hellhole" så har man et så ukontrollert hat til Israel at eneste fornuftige beskrivelse er at du er patetisk. De kristne i Israel leve...

Når man får seg til å skrive "jewish hellhole" så har man et så ukontrollert hat til Israel at eneste fornuftige beskrivelse er at du er patetisk.

Du så ikke speilingen, eller valgte du å late som om du ikke skjønte...?

Vandringsmannens replikk var tydelig og klart fremsatt som en speiling av dette utsagnet fra en israel-ukritiker:

"kristne i Midt-Østen ønsker å være like fri som kristne i den vestlige verden. Men de lever in the muslim hell holes"...

Du sier altså implisitt at den israel-ukritikeren som skrev dette, har "et så ukontrollert hat til muslimer at eneste fornuftige beskrivelse er at h*n er patetisk".

Greit å vite.

1
Laster...