Liq Ja, jeg har også lest andre fornuftige ting fra det mosaiske trossamfunn her i landet. Jødene er det ingen ting i veien med, det er de som er mer katolske enn paven jeg ikke kan ut...

Jeg tviler ikke på at det finnes mange fornuftige mennesker innenfor det mosaiske trossamfunn. Men jeg kan ikke forstå hvorfor hun retter så sterk kritikk mot kristensionister. For det er jo ikke kristensionister som har stått for skudd mot synagoger eller som har vandalisert bygninger i demonstrasjoner. Det er kun den pro-palestinske leiren som driver på med den slags morderiske pøbelstreker.

Og ettersom du har lest boken, kunne det være interssant å få vite hvorfor hun mener at kristensionister skaper hat og mistro til landet Israel. Det er som sagt ikke bare kristne som støtter Israel, men også ateister. Kristne og ateister støtter Israel på grunnlag av deres satsing på vitenskap, forskning og teknolog. Israel er et land som ligger i teten innenfor disse områdene. I tillegg støtter de kristne Israel utifra et relgiøst/troende perspektiv. Vi har den judeo/kristne kulturarven på fellesen (Bibelen). Den har vært et fast inventar i de vestlige landene og vært en inspirasjonskilde både innenfor kunst, arkitektur og etikk. Ateister flest har ingenting imot denne kulturarv med unntak av humanetikere. De kristne elsker Israel og jøder fordi frelsen kommer fra jødene.

Sender snakker om å oppgi land for fred. Vel det er ikke alle som deler hennes syn på det område. Den taktikken har nemlig vært forsøkt tidligere hvor forflytting av jøder fra såkalt palestinsk territorium skulle føre til fred. Israel tok for sikkerhetsskyld og gravde opp graver på Gazastripen og fraktet de døde med seg til suverent israelsk territorium. Som takk for fredsdåden fikk de over 6000 raketter rettet mot israelske mål. Er det enda flere raketter hun helst ser hagle over sine venner i Israel? Vel som kristensionist ønsker ikke jeg at jødene i Israel skal få oppleve enda flere tragedier enn hva de hittil har fått erfare.

3

Et slikt vidsyn og evne til å se klart mangler totalt hos pro-Israel fløyen her på VGD.

Jeg kan kun svare for meg selv , som en del av - pro-Israel fløyen - her inne , og jeg er i bunn og grunn enig med det Anne Sender mener om denne saken. Men så lenge det finnes sterke krefter blant palestinerne som faktisk er for en avslutning av selve staten Israel , er status den at Israel må ha en viss militær kontroll i de okkuperte områdene for å kontrolere de palestinske kreftene som viss de får mulighet til det vil benytte enhver mulighet til å angripe sivile mål inne i Israel. Historien har vist oss at dette er en realitet . Israel har plikt til å beskytte sitt land og egne innbyggere mot palestinske terrorister , selv om den kampen foregår på okkupert område. Viss jeg ikke tar helt feil gir folkeretten Israel lov til akkurat dette. Har ikke lest boka , og lurer på om Anne Sende har noen betraktninger om den biten , for å si det sånn. Eller tror hun det blir automatisk fred og fordragelighet viss okkupasjonen og -settler- virksomheten blir avsluttet på dagen , for å si det sånn. I såfall er Anne Sende særdeles naiv , mener nå jeg.

2
NiGoZeroIchi [sitat…] Nå er det ikke bare den fysiske vandaliseringen som er problemet. En støtte til fortsatt fiendskap kan være vel så destruktivt som å knuse ei rute... Det er mange ulike fo...

Jeg har spurt mange ganger her på forumet, men aldri fått svar: Hva slags løsning er det man egentlig ønsker for Israel?

At Israel blir en stat etter grensene fra før 1967 , noe som de forøvrig også er i dag , men uten en , nåværende nødvendig militær , okkupasjon og en nåværende unødvendig og ulovlig settler virksomhet. Om Israel ikke er villige til å oppgi alle bosettninger utenfor 1967 grensene bør landet kompensere dette på andre måter ovenfor palestinerne. Hvordan , vet jeg ikke . Dette er min mening. Hva andre pro-israelere mener om saken er opp til dem.

2
Drops [sitat…] Det høres jo veldig fint og flott ut dette her med løsninger. De løsninger som hittill har vært prøvd, har endt med tragedie. Vi må bare innse at det er ikke alle probleme...

Det høres jo veldig fint og flott ut dette her med løsninger. De løsninger som hittill har vært prøvd, har endt med tragedie. Vi må bare innse at det er ikke alle problemer som kan løses i denne verden ei heller konflikter.

At ikke alle konflikter kan løses på veldig kort sikt, gjør ikke det å sitte på henda sine til et godt alternativ.

2
Drops Hvordan kan noen som elsker Israel og jøder skape hat mot Israel? Det er de som hater jøder og den jødiske staten som skaper hat. Det sier jo seg selv. Du vil vel ikke påstå at kri...

Hvordan kan noen som elsker Israel og jøder skape hat mot Israel?

Ved å fremstille Israel som hevet over internasjonale lover, og palestinerne som ikke berettiget internasjonale rettigheter.

Ved å fremstille jøder som mer verdt enn palestinere.

Ved å fremstille alt Israelerne foretar seg som rett, og alt palestinerne gjør som galt, pr definisjon, uansett hvilke handlinger det dreier seg om.

Slik ødelegger man for den man elsker. Den form for "kjærlighet" ville jeg selv betakket meg for. Er det rett og slett en form for smisking?

2
SnurreSturlason [sitat…] Ved å fremstille Israel som hevet over internasjonale lover, og palestinerne som ikke berettiget internasjonale rettigheter. Ved å fremstille jøder som mer verdt enn pales...

Det er ingen som gjør det du ramser opp her. Men vi liker ikke terror. Terror som virkemiddel er heller ikke legalt i henhold til internasjonal lov. Palestinerne bruker terror som virkemiddel i kampen mot Israel og den støtter dere. Altså støtter dere terror. Så kom ikke her med internasjonale regler, når dere selv driter i det. Dere bruker kun internasjonale regler som et anklagemiddel og ikke som et middel for rettferdighet. Og dessuten har pal-myndigheter skrevet under på avtaler som sier at Israel skal ha kontroll over deler av Vestbredden. Hyklere!

2
estyamrany [sitat…] Ovennevnte sitat må være århundrets selvmotsigelse. De nevnte myndigheter vil kun garantere en ting, og det er "et helvete på jord". Det som er problemet med tostatsløsnin...

Hva er selvmotsigende ? Forklar ? Jeg setter det som en forutsetning av at viss dette - scenario - skjer så må først palestinerne garantere for jødenes sikkerhet. Det vil si det samme som at før noe slikt kan skje må det skje radikale , i positivt fortegn , forandringer blant palestinske myndigheters holdninger til settlerne . Terror organisasjonene må avæpnes og de jødene som velger å bli må få beholde både religionsfrihet og elementære menneskerettigheter. Nå er heller ikke dette noe forslag jeg ser på som særlig reelt , da palestinerne ikke på noen måte kan , selv om de prøver , garantere for sikkerheten til disse jødene som eventuelt blir igjen . Det er kun i teorien et slikt forslag ville ha fungert. Men det er vel ikke noe galt i å diskutere alle slags løsninger , er det ?

At palestinere og Israelere blir mer isolert fra hverandre ved en to statsløsning er godt mulig. Da får Israel importere arbeidskraft andre steder fra. Norge har jo stor suksess med polske arbeidsinnvandrere. Ser ikke bort i fra at polakker og andre kan gjøre en like god jobb som de palestinere som nå jobber i Israel. Om palestinerne som i dag jobber i Israel blir arbeidsledige blir i såfall de palestinske myndigheters problem. Palestinerne vil ha egen stat , og får de det , må de regne med å stå på egne ben. Hva jeg ellers mener om en palestinsk stat er at de har krav på en , men jeg frykter at en slik statsdannelse vil ende opp i full borgerkrig når en ser de sterke motsettninger som finnes mellom de ulike palestinske grupperinger.

2
jones-red.jr Hva er selvmotsigende ? Forklar ? Jeg setter det som en forutsetning av at viss dette - scenario - skjer så må først palestinerne garantere for jødenes sikkerhet. Det vil si det sa...

At palestinere og Israelere blir mer isolert fra hverandre ved en to statsløsning er godt mulig. Da får Israel importere arbeidskraft andre steder fra.

Det er akkurat det som skjer. Det kommer flere og flere rumenere og kinesere og overtar de jobbene som palestinerne i hovedsak har hatt, da spesielt innen bygg og anlegg samt jordbruk. Etter min oppfatning blir den store taperen palestinerne. Israel klarer å erstatte bortfallet av palestinsk arbeidskraft.

2
Drops Vi som har tatt imot Jesus som vår frelser, kan ikke annet enn å elske både Israel og jøder. Ja, selv palestinere som tidligere hatet landet, får et annet syn på konflikten i møte...

Religion og politikk er en livsfarlig cocktail, selve oppskriften på krig og ufred.

Når du lar religionen styre dine politiske meninger, skiller du deg ikke på noen måte ut fra muslimske fanatikere. Da bortsett fra at jeg regner med at du ikke bruker terror og drap for å fremme din sak,

2
Homo_Erectus Religion og politikk er en livsfarlig cocktail, selve oppskriften på krig og ufred. Når du lar religionen styre dine politiske meninger, skiller du deg ikke på noen måte ut fra mus...

Skal du liksom komme her og belære meg om miksing og triksing, krig, ufred og fred? Kan altfor mye om de sakene der fra før av.

Muslimske fanatikere hater Israel. Jeg elsker Israel. Det er en gedigen forskjell.

Og når du kan påstå å si at jeg er villig til å bruke terror for å fremme min sak, så er du så langt ute på jordet som det overhodet går an å komme. Min tro tillater meg ikke til å utføre den slags ugjeringer. Det er muslimer som er lovet paradis og ørtens jomfruer som driver på med terror. De kjemper for islams sak med våpen og blod. Vi kristne kommer til paradiset uten å måtte ofre vårt blod, fordi Jesus ofret seg for oss. Veldig enkelt og greit.

2
Fremtidshåp Godt sagt og veldig viktig i en tid da løgnene mot og demoniseringen av Israel blir verre og verre. Og nå får endatil de som har stor kjærlighet til både Israel og jødene skylden f...

Det eneste språket Israels fiender forstår seg på et våpnenes språk.

Autoritet, hardhet og våpen. Det respekteres i den muslimske verden, fordi det er foreskrevet i muslimenes hellige bok.

Den minste tegn til svakhet vil de utnytte.

2
Vandringsmann La meg spørre på en annen måte - Kan man være genuin kristen og samtidig mene at dagens Israel, det sionistiske Israel, ikke har noe med bibelen, kristendommen eller religion gener...

Vel, nå er det mange som er kristne og som ikke engang har lest hele Bibelen. Og så har vi kristne som har lest hele Bibelen og som anser Jesus for å ha "slettet ut" evnt. oppfylt alt som tidligere er skrevet ned i Det Gamle Testamentet.

Men jeg regner både Det Gamle og Det Nye Testamentet for å være Guds Ord. Og det kan jo ingen nekte på. Og siden det står at Gud ikke angrer på sine nådegaver og sitt kall, så kan Han heller ikke angre på at han utvalgte det jødiske folket og Israels land. Og videre står det at Guds Ord står fast til evig tid hvilket betyr at både utvelgelse samt landløfte står fast til evig tid. Og når Gud sier til evig tid, så tror jeg også at han mener det.

Men apropos Israel og Bibel. Så kan jeg jo nevne at sist Netanyahu stod på talerstolen i FN, siterte han fra profeten Amos (GT) kapittel 9. mener det var fra vers 14 til 15. Han la særlig vekt på vers 15 hvor han gjentok setningen "og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land".

2
Drops Frihet er ikke menneskeforrakt. Dere pro-palestinere snur allting på hodet. Hvorfor?

La oss foreta et lite eksperiment:

Jeg er sikker på at kristne i Midt-Østen ønsker å være like fri som kristne i den vestlige verden. Men de lever in the jewish hell holes for å sitere en kommentator i Jerusalem Post. Og jeg må faktisk si meg enig med vedkommende. Jeg ønsker å se et anderledes Midt-Østen enn hva tilfelle er i dag hvor fred og firhet råder borte fra Jahvedyrkernes nidkjære drapsvåpen og trusler. Hvis det er menneskeforrakt å ønske fred og frihet for de kristne, ja da vet ikke du hva du snakker om.

Menneskeforakt, Drops?

2
Vandringsmann Les denne beskrivelsen: Fra staten Israel ble opprettet og den etniske utrensingen av den arabiske befolkning startet har de kristne lidd overlast og krenkelser på linje med sine m...

Les denne beskrivelsen

Hvis du helst vil bo i sekulære stater da gjerne i vestlige land, synes jeg snart det er på tide at du opptrer mer edruelig. Og jeg synes også at du bør slutte å støtte de bedritne palestinske myndighetene og heller støtte opp om Israel som er det landet som ligger tettest opp til vestlig standard. Ja, de er under sterkt press. Og ja. De har lov til å forsvare seg og sine innbyggere fra slue palestinske lystmordere og annet svineri.

Og så synes jeg du skal ta en titt på denne lenken. Selv Barh Eide har skjønt dette her med christians in muslim hell holes.

http://www.dagen.no/2013/08/20/meninger/pa-omrader/erlend_sundar/minoriteter/159292

2
Drops Alle landene i Midt-Østen var kristne før islam kom på banen. Så hva har skjedd? Det har foregått en systematisk utrensking av kristne. Jeg snakket med en kopter som er bosatt i No...

Du svarer ikke på spørsmålet:

"Hva har skjedd i disse siste hundre årene som har ført til så stor ulykke for de kristne? "

Alle landene i Midtøsten var kristne før islam kom, det er helt korrekt. Og dersom islam aldri hadde kommet, ville Midtøsten fortsatt vært et kristent område. Og da ville ikke Israel eksistert nå i dag. For du tror vel ikke et eneste øyeblikk at Vesten og FN i 1947 ville ha tatt land fra kristne for å gi det til jødene? Og du tror vel ikke ett eneste øyeblikk at en kristen befolkning i Palestina ville avstått en tomme land til jøder?

Og dersom islam ikke hadde kommet og reddet jødene i Midtøsten fra de kristnes forfølgelser og pogromer, ville det kanskje ikke eksistert noen jøder nå i dag?

2

Den tidligere forstanderen for det mosaiske trossamfunnet i Norge, Anne Sender, har nå gitt ut ei bok, "Vår jødiske reise

Har du lest boken?

1

Ja, jeg har også lest andre fornuftige ting fra det mosaiske trossamfunn her i landet. Jødene er det ingen ting i veien med, det er de som er mer katolske enn paven jeg ikke kan utstå.

1

De som kommer fra lavkirkelige menigheter, evangikale og pentekostale grupperinger. De mest fanatiske pro-Israel menneskene som Sender omtaler som kristensionister. Disse skaper bare hat og mistro til landet Israel

Ja, det stemmer.

1
Drops Jeg tviler ikke på at det finnes mange fornuftige mennesker innenfor det mosaiske trossamfunn. Men jeg kan ikke forstå hvorfor hun retter så sterk kritikk mot kristensionister. For...

For det er jo ikke kristensionister som har stått for skudd mot synagoger eller som har vandalisert bygninger i demonstrasjoner.

Nå er det ikke bare den fysiske vandaliseringen som er problemet. En støtte til fortsatt fiendskap kan være vel så destruktivt som å knuse ei rute...

Det er mange ulike folk som støtter Israel - av ulike grunner. Og mange av de som støtter landet ser ingen andre muligheter til fred enn en opprettelse av en palestinsk stat - og de innser at det betyr at Israel må gi opp okkuperte områder. De innser også at det er en tung vei å gå, med mange hindre - men de ser ingen annen vei som er realistisk.

Det er også de som ikke ser en slik løsning. Jeg har spurt disse mange ganger her på forumet, men aldri fått skikkelige svar: Hva slags løsning er det man egentlig ønsker for Israel?

Uten at jeg har lest boka, regner jeg med at problemet som påpekes ikke er at folk støtter Israel (snarere tvert i mot, jeg vil regne med at man ser på en slik støtte som en god ting), men de som støtter en trenering av fredsløsninger, de som ønsker en fortsatt okkupasjon og bosetting i okkuperte områder - eller noe verre.

1
NiGoZeroIchi [sitat…] Nå er det ikke bare den fysiske vandaliseringen som er problemet. En støtte til fortsatt fiendskap kan være vel så destruktivt som å knuse ei rute... Det er mange ulike fo...

Det er mange ulike folk som støtter Israel - av ulike grunner. Og mange av de som støtter landet ser ingen andre muligheter til fred enn en opprettelse av en palestinsk stat - og de innser at det betyr at Israel må gi opp okkuperte områder. De innser også at det er en tung vei å gå, med mange hindre - men de ser ingen annen vei som er realistisk. Det er også de som ikke ser en slik løsning. Jeg har spurt mange ganger her på forumet, men aldri fått svar: Hva slags løsning er det man egentlig ønsker for Israel?

Det høres jo veldig fint og flott ut dette her med løsninger. De løsninger som hittill har vært prøvd, har endt med tragedie. Vi må bare innse at det er ikke alle problemer som kan løses i denne verden ei heller konflikter.

Kanskje man heller skulle prøve å gå en litt annen og utradisjonell vei hvor utenforstående overhodet ikke blandet seg inn i andre folks og lands anliggender. Overlat heller konfliktløsningen til de berørte parter

1
jones-red.jr [sitat…] At Israel blir en stat etter grensene fra før 1967 , noe som de forøvrig også er i dag , men uten en , nåværende nødvendig militær , okkupasjon og en nåværende unødvendig...

Det forutsetter at de berørte parter setter seg ned rundt forhandlingsbordet. Nå er det palestinske lederskapet delt i to fraksjoner hvor Hamas styrer Gaza og Fatah styrer deler av Vestbredden. Det er kun de palestinske myndighetene på Vestbredden som forhandler med Israel, mens Hamas blir holdt utenfor av verdenssamfunnet fordi de er stemplet som en terrororganisasjon av bl.a. USA og EU. De er jo terrorister, så det er jo greit.

Så spørsmålet til deg blir da om du mener at både Hamas og Fatah skal sitte rundt et forhandlingsbord med israelske myndigheter hvor de skal "klippe og lime" land?

1
NiGoZeroIchi [sitat…] At ikke alle konflikter kan løses på veldig kort sikt, gjør ikke det å sitte på henda sine til et godt alternativ.

Så lenge det ikke finnes noe gode alternativ, kan en jo like godt sitte på henda. At utenforstående blander seg inn og presser på, har vist seg å være et svært dårlig alternativ. Aktive prosesser har vært totalt mislykket og endt med intifader, raketter og selvmordsbombing. Så kanskje det ikke er så dumt allikevel dette med inaktive prosesser. La de berørte parter få være i fred og ordne opp seg imellom.

1

På den andre siden så er de jo allikevel nyttige idioter - i den forstand at deres væremåte og forrykte meninger, gir den motsatte siden støtte og flere tilhengere.

Ja, men da burde jo sånne som deg og dine likesinnede være sjeleglad for at det finnes slike ildsjeler i den pro-israelske leiren. For det kan jo ikke være noe videre hyggelig for dere å vite at dere spiller på lag med ildsjelene i den pro-palestinske leiren representert av ayatollaher og mullaher i fleng. De er like mye frihetsforkjempere de som dere. De vet ihvertfall å sette pris på nyttige idioter. Og så har de sin spesielle måte å vise sin takknemlighet på. Men den kan jeg ikke røpe her. Det må få bli en hemmelighet og en overraskelse inntil videre - inntil dere får se og oppleve det selv.

1
Laster...