Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

I linken din kan vi bl.a. lese dette:

”Christians make up 2% of the population of both Israel and the Palestinian Territories – the number used to be around 15%, but many Christians from the Holy Land have emigrated due to the harsh conditions of the Israeli occupation, and discrimination against them by the Israeli state.”

Dette er helt i tråd med den spørreundersøkelsen Sabeel gjorde for noen år siden som viste at de kristne palestinerne i Israel opplever større religiøs fanatisme der enn på Vestbredden. Undersøkelsen viste til manges overraskelse (dvs. de som tror på de sionistiske mytene om at muslimene som trakasserer og plager de kristne) - var at 14% av de kristne opplever ”religiøs fanatisme” i Israel som et problem - mens bare 7% opplever dette som et problem på Vestbredden! Med andre ord er kristnes opplevelse av religiøst "press" dobbelt så stort i Israel som på Vestbredden.

”This is not the first time that Israeli right-wingers have destroyed churches and church property – a number of Chrisitan churches were destroyed during the second initfada (uprising) that began in 2000, and many more were destroyed by Israeli forces during the 1948 and 67 wars.

In 2006, an Israeli couple tried to firebomb an ancient church in Nazareth, the city where Chrisitans believe that Jesus Christ lived 2000 years ago. An Israeli court which tried the case failed to convict the couple of any charges.”

Så opplever vi altså her på disse debattsider at vi stadig får servert historier om hvor fryktelig de kristne har det – fordi de er plaget av muslimer – mens de samme papegøyene – noen som til og med skryter av selv å være kristne, ikke kommer med et eneste kritisk ord om jødiske fanatikeres trakassering av kristne i Israel.

Er det rart at en av de kristne biskopene i Jerusalem klager over at de kristne i Palestina og Israel føler seg fullstendig glemt av sine kristne trosfeller i Europa.

1

I skyggen av Holocaust er det meget lett å glemme den sterke antikristendom som har vært en meget seig tradisjon innenfor judaismen helt siden begynnelsen, som ikke blir svakere under de kristne forfølgelsene av jødene som helt fram til nyere tid hadde et hatforhold med sine kristne naboer selv om man ikke grepet til vold som en regel. Dette kunne ikke feies under teppet selv om man i Vesten i sekulariseringens navn og spesielt i USA under de evangeliske føringene viser en usedvanlig stor ignoranse som er svært oppsiktsvekkende. Så meget at slike nyheter omkring "kristenfobi" (latterlig! Lik latterlig som "islamofobi"!) i Israel og Palestina gang på gang kom overraskende på Vesten.

Problemet i Israel med den underliggende diskrimineringen som har vært der fra gammelt av siden 1948, skyldes egentlig ikke at man fortsetter arvet fra hatforholdet i mange århundrer med andre religioner eller at man vil etablere en sann jødisk stat for jødene - det skyldes to faktorer: For det først, det finnes ikke en klar skille mellom stat og religion i Israel - noe som nå er til meget stor irritasjon for det sekulære flertallet som fant seg utsatt for en voksende agitasjon fra troende. For det andre, man hadde ikke fått de religiøse myndighetene reformert, slik at de ortodokse og ultraortodokse kunne få gjør som de vil uten å la seg hindres - og veksten i antikristendom er i parallell med deres vekst i innflytelse spesielt i den høyrevridde opinionen i Israel.

Israel er en selvmotsigelse ved at man har en konstitusjon som garantere religionsfrihet og en sekulær kultur under sterk vestlig innflytelse, men uten en klar skille mellom religion hvis det ikke finnes et enhetlig hierarki, og staten hvis religiøs innflytelse kan være betydelig etter vestlig standard (selv med USA). I enden oppstår det sterk diskriminering som minner ikke lite om den nordmenn møtte innvandrere med såkalte "hverdagsrasisme" som det het. Så lenge Israel hadde venstrevridde ledelse var dette slått ned, men etter de høyrevridde kom til makten etter 1973 så man hvordan staten skulle etter hvert unnlot å gripe inn mot rabbienes virksomhet og deretter voksende fordommer som gradvis gjør spørsmålet om religionsfrihet mer og mer akutt. Også selv om jødene selv var ofre for den samme tendens.

Nå er denne jødiske antikristendommen blitt mer synlig enn tidligere. Myndighetene og de israelske representanter var uvillig til å ta affære med mindre man fikk negativ publisitet, blant annet av en redsel for å miste støtten fra USA og Vesten. Man stadig feier problemer under teppet. Men snart er ikke teppet stort nok, før eller senere må Israel få en slutt på dette.

Den dagen en historisk viktig kirke blir brent ned, spøker det for alvor for Israels eksistensberettigelse som er basert på Vestens aksept av den jødiske staten. Hvis USA tar bort hånden - og hvis Vesten vender ryggen til - kan ikke Israel overleve som en fri og demokratisk stat.

Denne antikristendommen er en trussel mot Israel og dette må bankes inn i hodet på idiotene som inneha makten der.

2

Jeg beklager at jeg ikke fikk lest denne hendelsen før i dag. Det er særdeles sørgelig at noen få fanatiske jøder forsøker å brenne ned denne kirken i Jerusalem. Det vil jeg fordømme på det sterkeste. Slike jøder har ingen støtte fra meg - og heller ikke fra Israels regjering.

Israel som stat har i alle år hatt stor respekt for alle kristne gudshus, og at kristne utlever sin religion. De respekter også at jøder konverterer til messiaansk tro - at Jesus er messias.

De øvrige angrepene på kirker har jeg ikke festet meg nok med. Burde ha fått det med meg, men ser at det har forekommet. Slik dårlig adferd mot kristne gudshus er ikke annet enn terror. Men igjen - dette er verken Israels politikk eller det store lag av jøders holdning. Det er kun noen få fanatiske jøder som begår denne kriminaliteten.

Derfor bør vi aldeles ikke tillegge alle bosetterne i Israel denne holdningen. Dessverre finnes det brustne kar også i det israelsk samfunn. Og disse ufyselige og frekke angrepene håper jeg Israel slår hardt ned på.

1
aicat I linken din kan vi bl.a. lese dette: ”Christians make up 2% of the population of both Israel and the Palestinian Territories – the number used to be around 15%, but many Christian...

Er det rart at en av de kristne biskopene i Jerusalem klager over at de kristne i Palestina og Israel føler seg fullstendig glemt av sine kristne trosfeller i Europa.

De kristne i Israel og i de palestinske områdene er slettes ikke glemt av alle kristne i Europa. Personlig skal jeg ned dit med en kristen pilgrimsgruppe neste år, der vi skal besøke og velsigne flere kristne både i Betlehem og i selve Israel.

De er ikke glemt. Vi har også Den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem som gjør en kjempeinnsats for de kristne både i Israel og de palestinske områdene.

Hvor mye gjør du for de kristne i Israel og på Vestbredden da, aicat ???

1
Fremtidshåp [sitat…] De kristne i Israel og i de palestinske områdene er slettes ikke glemt av alle kristne i Europa. Personlig skal jeg ned dit med en kristen pilgrimsgruppe neste år, der vi...

De er ikke glemt. Vi har også Den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem som gjør en kjempeinnsats for de kristne både i Israel og de palestinske områdene.

Hvor mye gjør du for de kristne i Israel og på Vestbredden da, aicat ???

Du vet hva de kristne kirkelederne i Jerusalem mener om akkurat ICEJ - så den debatten er vi ferdige med.

Jeg har jobbet som frivillig for Amnesty siden 70-tallet og har skrevet hundrevis av brev til diktatoriske regimer og regimer som undertrykker andre mennesker - ikke minst i Midt-Østen. Vårt arbeid har ofte ført til løslatelse av politiske fanger som er utsatt for tortur eller ikke har fått den medisinske behandlingen de har krav på.

Så jeg har brukt ganske mye av min fritid (og en del penger (jeg var student helt til 1976 og hadde kun et studielån å leve for) før når vi måtte sende il-post eller telegrammer (før internett sin tid) - til å sloss for politiske fangers rettigheter. Til din orientering tror jeg nok at jeg har skrevet like mange klagebrev til PA, som til Israel - nettopp fordi begge disse regimene bruker tortur - PA også dødsstraff for visse politiske handlinger.

1
aicat Hvordan stemmer det med det du her skriver med dette utsagnet ditt? Sitat: "Du er egentlig full i ondskap" Man er ikke full av ondskap fordi man kritiser urettferdighet rundt om i...

Du har sikkert gjort mye bra gjennom din legegjerning og engasjement for amnesty. Det respekterer jeg.

Men når det gjelder Israel og oss Israel-venner, så er det som det går en stygg en i deg. Da kan du endatil banne i din frustrasjon over hvor "grusomme vi er".

I stedenfor å fortsette å gå til angrep på meg kunne du i det minste tatt i mot en liten gestus. Det som er bra, det er bra. Og er det ondt, så kaller jeg også det for ondt. En spade er en spade.

Men personen aicat har jeg ingenting i mot. Fordi det er åndsmakter som står bak et hvert menneskes holdning. Mange - uten å vite det selv - står i forbindelse med uhyrlige krefter i tiden, krefter som står Gud og hans ord sterkt i mot.

Det er ikke deg, aicat, jeg kjemper mot, men de krefter som står bak deg og vil ødelegge både deg, Israel og alt som bygger opp i tiden.

1

Det var ingen som sa datidens motstandere så sterkt som Jesus. Han kalte dem kalkede graver og satte dem skikkelig på plass.

Men den samme mann elsket dem av hjertet og ga sitt liv for dem - ja, han døde for dem alle på korset. Nå har ikke jeg så stor kjærlighet at jeg vil dø for mine motstandere. Men jeg ønsker dere i alle fall det alle beste i tiden.

1
aicat Hvordan stemmer det med det du her skriver med dette utsagnet ditt? Sitat: "Du er egentlig full i ondskap" Man er ikke full av ondskap fordi man kritiser urettferdighet rundt om i...

Man er ikke full av ondskap fordi man kritiser urettferdighet rundt om i verden - og fordi denne kritikken også rammer "guds øyesten"!

Hvor mye kritiserer du urettferdigheten rundt om i verden ??? I forhold til det du gjør mot Israel, mener jeg ???

Tror ikke det blir så veldig mye. Det er mot Israel du rider din kjepphest. Dette er en åndskamp, og du vet ikke selv at du kjemper mot det folk og land som Gud selv står bak.

1
Fremtidshåp [sitat…] Hvor mye kritiserer du urettferdigheten rundt om i verden ??? I forhold til det du gjør mot Israel, mener jeg ??? Tror ikke det blir så veldig mye. Det er mot Israel du ri...

Hvor mye kritiserer du urettferdigheten rundt om i verden ??? I forhold til det du gjør mot Israel, mener jeg ???

Hvor mange brev har jeg skrevet til Israels ambassade og til diverse regjeringsmedlemmer (oftest helse- eller justisministeren) og fengselsdirektøren for det aktuelle fengselet tror du sammenliknet med alle de jeg har sendt til Iran, til Chile, til Burma, til Kina, til USA og Sovjet...tror du? Israel er ikke det landet i verden AI har størst bekymring for. Der er det nok helt andre som topper statistikken.

Hva tror du har størst effekt - å skrive et brev direkte til øvrighetspersoner - eller komme med kritikk på et debattforum som AD eller VGD?

Tror du det er mange i Israel som bryr seg om hva vi anonyme debattanter skriver her - sammenliknet med de tusenvis av brev eller (i dag) e-poster som strømmer inn om en og samme person?

Hva tror du f.eks. justisministeren tenker om en bestemt fange som han ikke en gang kjenner - når han plutselig sitter der med hundre brev fra alle verdenshjørner som forlanger rettferdighet eller løslatelse av en bestemt navngitt fange?

Det er slik vi i AI jobber - og som selvsagt har langt større effekt enn noen anonyme skriverier her på VGD.

Når det gjelder Parkveien 35 - har jeg faktisk fått flere svar derfra - i motsetning til f.eks. Kinas og Irans ambassader som jeg aldri har fått et svar fra.

1
Fremtidshåp Det var ingen som sa datidens motstandere så sterkt som Jesus. Han kalte dem kalkede graver og satte dem skikkelig på plass. Men den samme mann elsket dem av hjertet og ga sitt liv...

En person som sannsynligvis var Jesus ble omtalt også i romerske skrifter - noe som er en langt mer troverdig skildring av denne personen enn hva NT gir oss. Han ble omtalt som en jødisk opprørsleder, noe som også forklarer hvorfor han ble dømt til døden.

1
VG-Mett En person som sannsynligvis var Jesus ble omtalt også i romerske skrifter - noe som er en langt mer troverdig skildring av denne personen enn hva NT gir oss. Han ble omtalt som en...

Du er litt på villspor nå. Det er riktig at romerne Tacitus, Plinius, og Suetonius nevner de kristne som tilber en Kristus eller Krestus, men de har svært uklare forestillinger og hva og hvem denne Kristus var. Ikke noen steder blir det sagt at han var en opprørsleder. Ingen av dem forteller om noe de selv har sett, bare historier de har hørt av andre. Suetonius ser ikke ut til å skille mellom jøder og kristne. Av det korte de skriver om de kristne, er det umulig å trekke noen slutninger om Jesus som en historisk person, det er ikke engang klart hva disse kristne egentlig var for noe.

Den jødiske historikeren Josefus ga i år 93 ut en jødisk historie der Jesus er nevnt, men det er en utbredt oppfatning at dette avsnittet er en kristen forfalskning fra 400-tallet. Man tror forfalskningen ble utført av Eusebius.

2
aicat [sitat…] Du vet hva de kristne kirkelederne i Jerusalem mener om akkurat ICEJ - så den debatten er vi ferdige med. Jeg har jobbet som frivillig for Amnesty siden 70-tallet og har s...

Du vet hva de kristne kirkelederne i Jerusalem mener om akkurat ICEJ - så den debatten er vi ferdige med.

De såkalt kristne kirkelederne i Jerusalem er ikke andre enn marionettefigurer for Øst-europeiske kirker som i hele sitt vesen i mange-mange år ikke har vært annet enn sterkt antisemittiske.

Til tider har de sågar hatt sterke sympatier for PLO. Ikke rart de er kritisk til alt som er Israel-vennlig. Kirken spesielt og disse kirke-lederne i Jerusalem spesielt lærer at det er de som er det åndelilge Israel. De hevder erstatningsteologien, der Israels betydning i tiden strykes med et pennestrøk - fordi de mener at kirken, som blir mer og mer verdslig - er oppfyllelsen av profetiene. Dette gjelder både de katolske og protestantiske kirkene.

1
Fremtidshåp [sitat…] De såkalt kristne kirkelederne i Jerusalem er ikke andre enn marionettefigurer for Øst-europeiske kirker som i hele sitt vesen i mange-mange år ikke har vært annet enn ste...

Til tider har de sågar hatt sterke sympatier for PLO. Ikke rart de er kritisk til alt som er Israel-vennlig.

Synes du det er så merkelig at de kristne kirkelederne i Jerusalem er kritiske til ICEJ når vi ser på hva slags agenda de har - som til de grader står i sterk kontrast til både religionsfrihet og folkerett;

Enhver forhandling med palestinerne er imot Guds plan for hans folk

Å gjøre Jerusalem til en fler-religiøs by ansees som en vederstyggelighet

Alle land burde støtte Israel i at Judea og Samaria er jødisk land

Støtter fullt ut jødisk ekspansjon og okkupasjon på Vestbredden

Støtte til det politiske syn at jøder har forrang til landet fremfor alle andre

Støtte til okkupasjonen av Vestbredden og Golan

Underkjennelse av de kristnes historiske rett til å bo i Jerusalem

Etnisk rensing av Jerusalem (Jerusalem skal være en evig jødisk by)

Avvisning av 4. Genevekonvensjons påbud om ikke å flytte egen befolkning inn på okkupert område.

- og du forstår ikke hvorfor kirkelederne er kritiske til ICEJ når du ser hva de står for? De kristne lederen i Jerusalem ville jo sviktet sine oppgaver og plikter fullstendig om de hadde godtatt disse helt horrible og ekstremistiske målsetningene til ICEJ. Forventer du virkelig at de skulle sveket sine kristne trosfeller (slik du har gjort) - og saget av den grenen de selv sitter på?

1
VG-Mett [sitat…] Spesiet Suetonius omtaler en person som kan vere Jesus, fra en tid under Claudius der det var mye uro.

Den aktuelle setningen finnes i Vita Divi Claudi 25, 4:

Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit

Since the Jews constantly made disturbances at the instigation of Chrestus, he expelled them from Rome.

Hva står det egentlig her og hvordan skal det tolkes? Disse urolighetene fant sannsynligvis sted rundt år 49, altså lenge etter levetiden til den påståtte Jesus og rundt seksti år før Suetonius skrev dette. Diss urolighetene er også nevnt hos andre romerske historikere uten at de nevner noen Chrestos. Det ser også ut til at denne Chrestos befant seg i Roma på det aktuelle tidspunktet, noe som helt utelukker Jesus.

Mange kristne vil gjerne lese Chrestus som Christus, men Chrestus er det som står i de eldste håndkriftene.

Det greske adjektivet χρηστὸς (chrestós) betyr "god, nyttig, dugelig". Det ble brukt i flere hundre år før vår tidsregning som tilnavn på guddommer, orakler, filosofer og helt vanlige mennesker. F.eks, i Antigone skriver Sofokles om en "god mann"- ὁ χρηστὸς. Platon kaller Sokrates ὁ Σωκράτης ὁ χρηστός- Sokrates den gode. Plutark, som levde på samme tid som Suetonius, brukte χρηστὸς om Aleksander Den store.

Chrestos hos Suetonius kan være nær sagt hva og hvem som helst, det kan også være jødenes gud Jaweh.

Dette χρηστὸς skapte stor forvirring i begynnelsen idet det ble forvekslet og blandet sammen med χριστὸς (christos)-den salvede. Bokstaven η- eta var på denne tiden gått over til å bli uttalt -i-, helt likt med iota ι. Dermed ble χρηστὸς og χριστὸς uttalt helt likt og for de fleste mennesker, som jo ikke var skrivekyndige, ble det umulig å skille mellom dem. Mange oppfattet derfor Christos som Den gode.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...