Nye VGD er lansert! Mer informasjon

NTNU  avviser Palestinakomiteen

I september reiser en norsk delegasjon til Israel for forhandle om samarbeide når det gjelder olje- og gassproduksjon, og sammen energiministeren reiser også spesialister fra NTNU.

Dette får tydeligvis palestinakomiteen til å se rødt, noe som jo ellers faller helt naturlig for dem.

Rektor ved NTNU mener at politikk og vitenskap er to forskjellige ting, men det kan nok ikke palestinakomiteen innse, og vil nå inn på NTNUs øremerker for å drive agitasjon om at den slags utilbørlig fraternisering med med Israel som dette kan være, vil en ha seg frabedt.

Palestinakomiteen har bedt NTNU om ikke å inngå avtaler med den Israelske regjeringen.

Dette synet ønsker vi å fremme ved å arrangere stand på Gløshaugen skriver Lysestøl, men fikk ikke lov til det. Ref Adressavisen 3008016.

Det er jo underlig at noen får seg til å tro at de nærmest skal kunne instruere regjeringen med flere, og spesielt når det kommer fra et slikt hold, vil nå jeg mene.

http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/06/14/Rektor-forsvarer-NTNUs-oljesamarbeid-med-Israel-58262.ece

Rektor forsvarer NTNUs oljesamarbeid med Israel

Samarbeid om forskning og utdanning bygger bro mellom mennesker, skriver Gunnar Bovim i sin blogg, der han forsvarer NTNUs tur til Israel i september.

2
507 svar

507 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

joplina

For 5 dager siden ble det kjent at Trondheim har vedtatt å boikotte israelske varer produsert på den militært okkuperte Vestbredden med ressurser fra okkuperte områder - for å tjene penger på sine lovstridigheter.

Hatten av for Trondheim...og for å spore inn på trådstart : Hatten av for NTNU i samme slengen :)

3

aicat

Ja, hvem er egentlig ansvarlige for at det nå etter 70 år fortsatt ikke er kommet en løsning på det palestinske flyktning-problemet? At det var flere årsaker til at palestinerne flyktet – er godt dokumentert av de ovenfor nevnte israelske historikerne. Å legge skylden på de tre arabiske nabolandene (Egypt, Syria og Irak) som i 1948 angrep den nyopprettede staten Israel er å helt se bort fra at palestinerne fortsatt er flyktninger – og at vi i dag betegner det som et problem. Hovedgrunnen til at det fortsatt ikke er kommet en løsning er at Israel har nektet palestinerne å returnere til sine hjemsteder – etter at det var inngått våpenhvile i 1949. Dette er en rett alle flyktninger har – jamf. Art 49 i 4. Genève-konvensjon. Det var også en forpliktelse Israel påtok seg da de ble tatt opp som medlemmer av FN – jamf. A/RES/194 – og som de i alle år har ignorert.

Planene zionistene la allerede på 20-tallet for hvorledes man skulle få til en stat med jødisk flertall gjennom såkalt «transfer» - dvs. etnisk rensing er også godt dokumentert (se kap 2 i Morris bok). Bevisene for at staten Israel ikke ønsket at palestinerne som i 1948 flyktet ikke skulle vende tilbake finner vi i den systematiske ødeleggelse av de palestinske landsbyene som befant seg i Israel – og ved å konfiskere deres jordeiendommer – og slik frata palestinerne sitt livsgrunnlag. Fortsatt nektes de få palestinerne og deres etterkommere - som ble tilbake i Israel og som i dag er israelske statsborgere – retten til å bosette seg i den landsbyen de en gang bodde. Dette hjemles i den absurde «absentee-loven» som er en av mange diskriminerende lover i dagens Israel.

Det var mitt spørsmål i denne tråden om; «hva har Israel gjort for å bidra til en løsning på det palestinske flyktning-problemet»? Ja, Israel har altså ved å nekte palestinerne retur, ødelegge flyktningens hjem og livsgrunnlag – sementert problemet og sørget for at det nå etter 70 år fortsatt er et uløst problem. Ingen andre kan anklages for å ha skapt dette problemet – enn staten Israel selv. Skal Israel oppnå en rettferdig fred med sine palestinske naboer – må Israel selv bidra til å løse et problem de selv har skapt. Uten en løsning – ingen fred. Så langt har ikke Israel og dens politiske lederskap der løftet en finger for å bidra til en løsning.

2

staaalisen

Ja, hvem er egentlig ansvarlige for at det nå etter 70 år fortsatt ikke er kommet en løsning på det palestinske flyktning-problemet? At det var flere årsaker til at palestinerne flyktet – er godt dokumentert av de ovenfor nevnte israelske historikerne. Å legge skylden på de tre arabiske nabolandene (Egypt, Syria og Irak) som i 1948 angrep den nyopprettede staten Israel er å helt se bort fra at palestinerne fortsatt er flyktninger – og at vi i dag betegner det som et problem.

Objektivt sett er det slik at verdens nasjoner har plikt til å ta i mot flyktninger. Helt uavhengig av graden av skyld man mener å finne hos en eller flere andre stater. Humanitære hensyn tilsier at vi har plikt til å integrere de så fort som mulig. Blant de politiske partiene i Norge er det ingen uenighet om dette prinsippet.

Men hvis dine meninger om de palestinske flyktningene i Palestina skal legges til grunn, så skal dette vurderes på en annen måte. Dine innlegg kan ikke leses på noen annen måte enn at Palestina ikke kan tilordnes noen forpliktelser overfor de palestinske flyktningene som har bodd der i over 70 år.

Flyktningpolitikk har nylig vært diskutert i Nordisk Råd. Og der har noen politikere tatt til orde for å legge slike særstandpunkter til grunn for generell flyktningpolitikk. Vi skal i utgangspunktet ikke ta i mot noen. Og de vi tvinges til å ta i mot, de skal i hvert fall ikke integreres. De skal holdes segregert for å være klar for tilbakesending.

De politikerne som støtter en slik flyktningpolitikk, er de ytterliggående høyrepopulistene i Norden - Sannfinnene, Dansk folkeparti og Sverigedemokratene.

1

Homo_Erectus

Dine innlegg kan ikke leses på noen annen måte enn at Palestina ikke kan tilordnes noen forpliktelser overfor de palestinske flyktningene som har bodd der i over 70 år.

At Palestina har ansvaret for de flyktingene som har bodd der i 70 år, er det vel ingen som benekter, heller ikke de palestinske myndighetene.

Men hvorfor skal Palestina ha ansvaret for de flyktningene som i 70 år har bodd i leirene i Libanon, Jordan osv. og som alle kommer fra områder i det som nå er Israel?

1

mo6

Familiene skal uansett ikke straffes, ikke i en sivilisert verden. Og det er altså Israel sin oppgave å sørge for alles ve og vell så lenge okkupasjonen varer.

2

aicat

Familiene skal uansett ikke straffes, ikke i en sivilisert verden

Det å straffe familiene til palestinske motstandsfolk, kriminelle eller terrorister - er jo blitt satt i system i Israel. Har noen hørt om at f.eks. jødiske terroristers hjem er blitt revet? Kollektiv avstraffelse er både brudd på Genèvekonvensjonene og menneskerettighetene. Det er okkupasjonsmakten som er ansvarlig for at loven praktiseres likt - uavhengig av etnisitet, religion el.a. Okkupantmakten er også ansvarlig for sivile i de områdene den okkuperer.

1

Fico

Sitat:. Familiene til fengslede palestinere er det Israel sin oppgave å holde liv i.

Men det betyr jo ikke at palestinerne skal benytte norske skattebetaleres bistandspenger til å lønne palarabiske terrorister som soner i israelsk fengsel,noe som altså palestinerne gjør

2

mo6

Norske skattebetalere bør selvsagt la Israel selv betale for sin koloniseringsvirksomhet. Familiene til fengslede palestinere er det Israel sin oppgave å holde liv i.

2

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...