staaalisen Palestina er selvstendig - godkjent i ærefrykt av et flertall av verdens stater. Og landet har en president. Dette er fakta. Riktignok har landet en president uten makt, som arabis...

Palestina er en stat, men den er okkupert av Israel. Det er urimelig av Israel å kreve at nabolandet skal håndtere israels flyktningeproblem - ja, flyktningene kommer fra Israel selv om de ikke er jøder. Superokkupanten lever fett på sin plyndring av de okkuperte, samt at verdenssamfunnet betaler for det som superokkupanten skulle betale for.

1
staaalisen Her er litt av det som Store Norske leksikon skriver om Palestina som selvstendig stat: "Palestina ble proklamert som selvstendig stat av den palestinske nasjonalforsamling i eksil...

Og da må det være slik at State of Palestine har alt av ansvar for å håndtere politiske saker i deres egen stat. I den grad de ikke har tatt det ansvaret (og når har de tatt noe som ligner på ansvar), så må kritikken rettes mot dem.

Igjen tar du feil. I følge internasjonale traktater er det okkupantens ansvar å sørge for at all sivil infrastruktur fungerer, så kritikken må rettes mot okkupanten dersom så ikke er tilfelle.

1

Jeg har ikke sett noen andre enn deg som anerkjenner Palestina som uselvstendig stat. Jo forresten, kanskje Netanyahus Israel er på linje med deg? En hel verden, Palestina inkludert, mener det stikk motsatte enn deg og Netanyahu.

Neste år kan Palestina feire 30 års jubileum som selvstendig stat. Regner med at det blir markeringer da. Med bråk, opptøyer og massiv ruteknusing i Oslos gater. Sllik bruker disse folkene å feire. Trolig etter mønster av intifadaene. Blir lissom mer solidarisk da. ;-)

1
staaalisen Jeg har ikke sett noen andre enn deg som anerkjenner Palestina som uselvstendig stat. Jo forresten, kanskje Netanyahus Israel er på linje med deg? En hel verden, Palestina inkluder...

Jeg har ikke sett noen andre enn deg som anerkjenner Palestina som uselvstendig stat.

Det er fortsatt mange som ikke anerkjenner Palestina som stat.

Uansett anerkjennelse er en stat under okkupasjon som forhindrer statens oppgaver de facto ikke selvstendig.

1
NiGoZeroIchi [sitat…] Det er fortsatt mange som ikke anerkjenner Palestina som stat. Uansett anerkjennelse er en stat under okkupasjon som forhindrer statens oppgaver de facto ikke selvstendig.

Det store og ubesvarte spørsmålet er: hvorfor hiver ikke den selvstendige staten Palestina straks ut de 600 000 israelerne som ulovlig oppholder seg der, og skysser dem over grensen til Israel?

For disse 600 000 israelerne har jo aldri søkt om oppholds -og arbeidstillatelse i Palestina.

3
mo6 Fordi Israel okkuperer Palestina, derfor er ikke Palesina fritt til å bestemme noe som helst. De er prisgitt kolonimaktens apartheid. Noen begriper ikke at et land under okkupasjon...

Fordi Israel okkuperer Palestina, derfor er ikke Palesina fritt til å bestemme noe som helst. De er prisgitt kolonimaktens apartheid.

At en fri og selvstendig stat ikke selv kan bestemme sin innvandringspolitikk, en en svært sjelden sjeldenhet.

Hvis f.eks. Pakistans regjering skulle bestemme norsk innvandringspolitikk og hvem som fikk bo i Norge og hvem som ikke fikk bo i Norge, tror jeg ikke mange ville kalle Norge en selvstendig stat.

1

Sitat:

At en fri og selvstendig stat ikke selv kan bestemme sin innvandringspolitikk, en en svært sjelden sjeldenhet

I dette eksempelet er det snakk om en stat for palestinere eller arabere da, men det blir jo galt. Det må jo i så fall bli en stat for hvem som helst, ellers blir det jo en rasistisk stat med stor fare for innslag av apartheid.

1
mo6 Nettopp. Der er noen som ikke vil forstå dette, se innlegget over her. Alle selvstendige land bestemmer selv sin innvandringspolitikk - selvfølgelig.

Det hadde vært bedre og langt mer dekkende å bruke Israel, ikke Pakistan, som eksempel på at norsk innvandringspolitikk skulle bestemmes av en fremmed regjering.

Vi kan si det slik: dersom Knesset i Jerusalem hadde bestemt at 600 000 tungt bevæpnede israelske statsborgere, beskyttet av flere tusen bevæpnede israelske soldater, fritt skulle reise inn i Norge og helt etter eget forgodtbefinnende etablere israelske bosettinger hvor i Norge de selv fant for godt, og den norske regjering ikke hadde noe som helst den skule ha sagt om saken, da tror jeg også mange miffere og andre israelvenner ville ha spurt seg selv om hvor det var blitt av Norges selvstendighet.

3
Homo_Erectus Det hadde vært bedre og langt mer dekkende å bruke Israel, ikke Pakistan, som eksempel på at norsk innvandringspolitikk skulle bestemmes av en fremmed regjering. Vi kan si det slik...

Vi kan si det slik: dersom Knesset i Jerusalem hadde bestemt at 600 000 tungt bevæpnede israelske statsborgere, beskyttet av flere tusen bevæpnede israelske soldater, fritt skulle reise inn i Norge og helt etter eget forgodtbefinnende etablere israelske bosettinger hvor i Norge de selv fant for godt, og den norske regjering ikke hadde noe som helst den skule ha sagt om saken, da tror jeg også mange miffere og andre israelvenner ville ha spurt seg selv om hvor det var blitt av Norges selvstendighet.

Det må da være befriende å kunne drømme i et fritt land, istedet for som i palestina, hvor journalister kan risikere å bli arresterte og fengslet for bagateller.

Men så er også pressefriheten der på et minimumsnivå, og palestinske områder rangeres derfor som nr 135 av ca 180 land i pressefrihet.

2
Vandringsmann [sitat…] Du har så rett, så rett.

Israels angrep på ytringsfriheten: Boikottloven (2011) forbyr all oppfordring til å boikotte en person på grunn av dennes bånd til Israel eller områder under israelsk kontroll.

Nakba-loven (2011) åpner for økonomiske sanksjoner mot markering til minne om de 600 000 - 750 000 palestinerne som ble fordrevet i 1948.

Segregeringsloven (2011) innfører «adgangskomiteer» som skal avgjøre om personer som nylig har bosatt seg i en by eller et tettsted er «egnet».

NGO-loven (2016) pålegger frivillige organisasjoner å oppgi finansiering fra utenlandske myndigheter dersom den utgjør over halvparten av budsjettet deres (unntak er høyreekstreme organisasjoner som finansieres av ekstreme stiftelser i USA).

Ekskluderingsloven (2016) åpner for at nasjonalforsamlingen kan kaste ut folkevalgte representanter dersom to tredjedeler av de 120 folkevalgte stemmer for

BDS-loven (2016) gjør at Israel kan nekte personer eller representanter fra selskaper, stiftelser eller organisasjoner som oppfordrer til boikott av Israel adgang til landet.

Breaking the Silence-loven (2017) som passerte første behandling i Knesset i januar, vil forby organisasjonen BtS, som kritiserer hærens vold i de okkuperte områdene, å oppsøke utdanningsinstitusjoner.

As part of new ethical code promoted by Education Minister Bennett, lecturers would not be allowed to discuss political issues in class or publicly support academic boycotts; many lecturers come out against move. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4973546,00.html

4
Vandringsmann [sitat…] Nok en gang har du rett.

Apartheidstaten israels sanne ansikt:

"Meanwhile, the PPC said, the journalist Bassam Al-Sayeh has been in prison since October 2015 despite suffering bone and blood cancer, osteoporosis and heart rate depression."

Brutaliteten overgår det nordmenn måtte tåle i 1940 - 45.

2
Vandringsmann [sitat…] Nok en gang har du rett.

Fra din link:

Rights groups estimate that 6,500 Palestinians are being held in Israeli jails, including 56 women and girls, 350 boys, 13 MPs and 500 under administrative detention.

Dette er neppe billig for norske skattebetalere, for de som soner i israelsk fengsel, lønnes vel av sine hjemlige myndigheter fra bistandsmidler, etter logikken jo verre forbrytelse jo høyere lønn-

Og som du mener er rett sitert over her:

Families of Palestinian Journalists Arrested in West Bank: This Is Abbas' Revenge The arrests of the journalists come following a decision by the PA last month to block several websites in the West Bank, including those identified with Hamas

1

Norske skattebetalere bør selvsagt la Israel selv betale for sin koloniseringsvirksomhet. Familiene til fengslede palestinere er det Israel sin oppgave å holde liv i.

2

Sitat:. Familiene til fengslede palestinere er det Israel sin oppgave å holde liv i.

Det er lov å drømme, med et visst forhold til realitetene gir som regel bedre resultater.

1

Om du skal delta i MØ forum: les deg opp om hva internasjonale traktater sier om rettigheter og plikter. Vær litt realitetsorientert.

1

Sitat:. Familiene til fengslede palestinere er det Israel sin oppgave å holde liv i.

Men det betyr jo ikke at palestinerne skal benytte norske skattebetaleres bistandspenger til å lønne palarabiske terrorister som soner i israelsk fengsel,noe som altså palestinerne gjør

2

Familiene skal uansett ikke straffes, ikke i en sivilisert verden. Og det er altså Israel sin oppgave å sørge for alles ve og vell så lenge okkupasjonen varer.

2
mo6 Familiene skal uansett ikke straffes, ikke i en sivilisert verden. Og det er altså Israel sin oppgave å sørge for alles ve og vell så lenge okkupasjonen varer.

Familiene skal uansett ikke straffes, ikke i en sivilisert verden

Det å straffe familiene til palestinske motstandsfolk, kriminelle eller terrorister - er jo blitt satt i system i Israel. Har noen hørt om at f.eks. jødiske terroristers hjem er blitt revet? Kollektiv avstraffelse er både brudd på Genèvekonvensjonene og menneskerettighetene. Det er okkupasjonsmakten som er ansvarlig for at loven praktiseres likt - uavhengig av etnisitet, religion el.a. Okkupantmakten er også ansvarlig for sivile i de områdene den okkuperer.

1

Sitat:

Familiene skal uansett ikke straffes, ikke i en sivilisert verden. Og det er altså Israel sin oppgave å sørge for alles ve og vell så lenge okkupasjonen varer.

Men uansett blir det jo urettferdig å benytte bistandspenger til å avhjelpe nøden blandt de som heller vil sone straff i Israel enn å underholde sin egen familie-

1

- det blir spekulasjoner uten dokumentasjon å hevde at noen heller vil sone straff i Israel enn å underholde sine familier.

Familiene skal uansett ikke lide, det er okkupasjonsmakten sitt ansvar å sørge for deres ve og vell.

Enig i at det er urettferdig, la Israel betale selv.

1
Laster...