Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Israel som en jødisk stat?

Hvorfor vil ikke Palestinerne anerkjenne Israel som en jødisk stat.

Med grunnlag i denne artikkelen: http://mondoweiss.net/…/why-the-palestinians-can%E2%80%99t…/

- har jeg laget en syntese av de synspunktene som der fremkommer – og lagt til et par andre elementer jeg synes er viktige grunner for at PA ikke vil anerkjenne Israel som en eksklusiv stat for verdens jøder. Israels krav om at palestinerne må anerkjenne Israel som en jødisk stat ble første gang reist så sent som i 2008. Netanyahu mener at dette er et argument som har med Israels sikkerhet og eksistens å gjøre – og at dette kravet må PA godkjenne før det blir snakk om nye fredsforhandlinger. Så hva er det da som gjør at PA ikke vil akseptere dette kravet? Der er flere helt åpenbare grunner for at en slik godkjenning ikke vil skje i dagens politiske situasjon.

1. For det første vil en godkjenning av Israel som en jødisk stat være svært problematisk så lenge 1/5 av Israels befolkning ikke er jøder. Det vil for all ettertid sementere de israelske ikke-jødenes status som annenrangs borgere.

2. En slik anerkjennelse vil også være til hinder for at de palestinske flyktningene sitt folkerettslig begrunnede krav om å vende tilbake til sitt hjemland vil få aksept som et legitimt krav da palestinerne selv har godkjent Israel sin eksklusive «jødiskhet», og at det derfor ikke lenger vil finnes en moralsk eller politisk begrunnelse for å vende tilbake til en stat som både internasjonalt og av palestinerne selv er akseptert som en jødisk stat.

3. For palestinerne er det selvsagt ikke likegyldig for hvordan omverden og Israel selv definerer seg som stat. Dette vil også ha med hvordan palestineres forhold og historiske tilknytning til det land de har bebodd i århundrer å gjøre. For dersom Israel får PA sin aksept for at området er jødenes historiske hjemland – så aksepterer de jo samtidig at de selv er inntrengere på et annet folks land. Dette er et sentralt punkt i zionismens narrativ; nemlig at det historiske Palestina tilhører jødene og jødenes rett til å returnere til sitt historiske hjemland selv om landet i århundrer har vært bebodd av ikke-jøder. Dette er selvsagt ikke palestinernes syn. De deler ikke zionismens påstand om at Palestina er jødenes historiske hjemland og deres krav om historisk rett til å bosette seg her - og at de selv er inntrengere. Palestinerne ser på landet som sitt – et land deres forfedre har dyrket opp og kultivert i nær to tusen år – kanskje ennå lengre, for kulturlandskapet i Israel og Palestina er svært gammelt – kanskje 10 000 år gammelt..

4. Israels krav om å anerkjenne Israel som en jødisk stat spiller ballen over på palestinsk side – og pålegger palestinerne ansvaret for en manglende fredsprosess – siden de selv har akseptert at det er de – palestinerne som er inntrengere – ikke jødene. Palestinerne verken kan eller vil på denne måten delegitimere sin egen historiske tilknytning til Palestina. En slik anerkjennelse vil også frita staten Israel for alle evt. senere økonomiske krav som måtte reises fra flyktninger som i 1948 mistet sine eiendommer i det som i dag er staten Israel.

5. Siden den israelske-palestinske befolkningen har samme opprinnelse og den samme genetiske rot som resten av den palestinske befolkningen i Gaza, på Vestbredden og som flyktninger i Israels naboland og i diasporaen i mange andre deler av verden - er også deres rett til å bli boende i sine forfedres hjemland en del av den historiske tilknytning alle palestinere har til dette landet. Ved å anerkjenne Israel som jødenes hjemland vil det si at palestinerne som folk også underkjenner sin egen historiske rett ved å se bort fra sin egen tilknytning til Israel / Palestina og en underkjennelse av den palestinske identitet som en nasjonalitet og et folk.

6. Før en slik anerkjennelse evt. skulle finne sted vil palestinerne kunne kreve at Israel definerer seg selv som en stat for alle Israels innbyggere – ikke kun for en etno-religiøs gruppe med eksklusive rettigheter.

7. Et annet element som palestinerne må kunne forlange som en betingelse for fred er at Israel også definerer sine egne grenser. Slik det er i dag er der politiske krav innad i Israel hvor flere religiøse partier og flere partier med røtter i bosetterbevegelsen definerer Israel til også å omfatte hele Vestbredden (Judea og Samaria) – som det historiske Eretz Yisrael. Har Israel skaffet seg en forhåndsgodkjennelse for å definere Israel som en jødisk stat vil en anneksjon av de områdene Israel i dag okkuperer – også da ha aksept for at Vestbredden er en del av den jødisk staten Israel. Hvordan Israel definerer seg selv er like viktig for palestinerne som det er for verdens jøder.

8. Å forlange at Palestinerne skal godkjenne Israel som et hjemland for verdens jøder er å fornekte palestinernes historiske bånd til området og til deres legitime politiske rettigheter. Palestinerne har allerede i forbindelse med Oslo-avtalene formelt anerkjent Israel som stat og Israels rett til å leve i fred og sikkerhet. Denne anerkjennelsen ble ytterligere bekreftet ved de endringene som så ble gjort av PLO sitt Charter. Ved en endelig fredsavtale kan de elementer som også finnes i de tilsvarende avtalene med Jordan og Egypt implementeres. Men det er høyst urimelig å forlange at palestinerne skal godta at de selv som folk er inntrengere og således underkjenne sin egen historiske tilknytning og sine legitime juridiske rettigheter til sine forfedres land.

5
812 svar

812 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

mo6

Alle israels naboer er villige til å anerkjenne staten Israel. Hvilken religion israelerne skal ha ønsker naboene at israelerne selv skal bestemme, de vil ikke blande seg inn i den saken.

Men Israel er ikke villige til å anerkjenne sine naboer, fordi zionistenes grådighet gjør at de ønsker seg naboens eiendom.

Som sagt: de som krever godkjenning av en jødisk stat UTEN definerte grenser har ingen kunnskap om folkerett.

4

mo6

Av de 20 fullt utviklede demokratier, er der ingen som anerkjenner israels kolonisering. Tvert imot, de samme fullt utviklede demokratier fordømmer settlerne og israels kolonisering. Det er toneangivende.

3

Fico

Norge skjønner tydeligvis problemstillingen, det er videre grunn til å mistenke andre fullverdige demokratier for det samme, selv om Israels fiender stiller blanke.

1

emoseno

Ingen bør anerkjenne en nasjon som bygger på forskjellsbehandling av ulike etnisiteter. Verden har gått videre de siste tiårene. Jeg tror aldri FN ville akseptert den Israelske statsdannelsen på samme måte i dag som i 1949.

3

mo6

Israel ER anerkjent - innenfor sine lovlige grenser fra 1949. De som krever godkjenning av en jødisk stat UTEN definerte grenser, har ingen kunnskap om folkeretten. Det mifferne ikke forstår er at ingen stater kan kolonisere okkupert land slik Israel gjør, det strider mot gjeldende folkerett.

4

emoseno

Israel ER anerkjent

Jeg har ikke påstått noe annet. Mitt poeng er at den dokumentasjonen som ble forelagt FN i 1949 og som gir jøder flere rettigheter enn andre etnisiteter ikke ville blitt akseptert som grunnlag for statsdannelse i dag.

2

mo6

Ingen bør heller anerkjenne en stat som ikke har definert sine egne grenser.

2

Fico

Det er bare problem om en ikke kan folkerett.

Blant de som begriper den, har omkring 160 stater godkjent den suverene State of Israel.

1

Inteligentaj

Ingen bør anerkjenne en nasjon som bygger på forskjellsbehandling av ulike etnisiteter. Verden har gått videre de siste tiårene.

Tror du alle som kommer til Norge automatisk får fulle norske rettigheter så fort de setter foten sin på norsk jord?? Finnes det noe land i verden som tillater dette??

Så hvorfor skal Israel tillate det?

Israels politikk på området har heller ingen verdens ting med etnisitet å gjøre, det handler om nasjonaliteter!

2

emoseno

Tror du alle som kommer til Norge automatisk får fulle norske rettigheter så fort de setter foten sin på norsk jord?? Finnes det noe land i verden som tillater dette??

Så hvorfor skal Israel tillate det?

Israel tar imot jøder fra hele verden og gir dem fulle rettigheter fra første dag selv om deres slekt ikke har hatt tilknytning til Israel på flere generasjoner, om de da noen gang har hatt det. I neste omgang etablerer man en tilværelse for disse immigrantene på bekostning av en lokalbefolkning som har levd på og av landet i generasjoner og forlanger internasjonal aksept for dette. Bortsett fra rene psykopater så er det vel bare voksne som fremdeles tror på eventyr som kan finne på slike grusomheter.

2

Kristwic7

An UNRWA cement sack was found inside a Hamas-built terror tunnel dug from the Gaza Strip that continued 900m into Israel. This sack is one of dozens of UNRWA cement sacks found inside the Hamas terror tunnel

Au da!

2

aicat

Ja, siden palestinerne mangler sement - som Israel nekter å la passere over grensen til Gaza - slik at de kan bygge opp igjen alle husene IOF har lagt i grus det siste ti-året er vel ingen stor overraskelse? Kan vi si at Israel også støtter Hamas - fordi israelsk-produserte baby-bleier også er funnet i disse smugler-tunnelene?

1

mo6

Kan vi si at Israel også støtter Hamas - fordi israelsk-produserte baby-bleier også er funnet i disse smugler-tunnelene?

Ja, det er rimelig å hevde at Israel støtter Hamas, på bakgrunn av disse avsløringer.

2

mo6

De kaller det "terror tunnels". Alt som palestinske frigjøringsorganisasjoner gjør defineres som terror av Herrefolket. Ligner på propagandaen som kom fra Goebbels.

1

Kristwic7

Hø? HOF bruker jo sement fra FN til å lage tunneler.

1

Ka9nen

Ikke bra..

1

blackline

Vel. En kan vel tenke seg hva svar en ville har fått dersom en banker på i et hus og sier til den som eier huset at dette landområdet hadde mine forfedre for 2000 år siden, Så du må nok versågod flytte ut.

I prinsippet er det hva som skjer og har skjedd i palestinamandatet.

At Ikke FN tar inn over seg hva de faktisk har gjort er en skam.

2

serk

Angående oppkjøp av palestinske hus: Dersom huset var verdt 1 mill og man bød 10, så var vel ikke det akkurat et overgrep

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...