Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Enhver som oppfordrer til boikott av varer som er produsert på den okkuperte Vestbredden, blir nå nektet å slippe inn i Israel.

Det å oppfordre til boikott av varer fra de okkuperte områdene er det samme som å ønske slutt på Israels eksistens.

Vi ser på denne typen diskriminering mot den eneste jødiske staten som en del av en politisk kampanje som ønsker å få en slutt på den jødiske uavhengigheten. Derfor mener vi det er vår rett å nekte dem som ikke ønsker Israels eksistens adgang til landet vårt, sier han.

Er det noen her i Norge som ønsker slutt på Israels eksistens? At Israel skal vekk?

Disse påstandene er ikke annet et nok et ynkelig forsøk på å stemple enhver kritikk av Israels politikk som antisemittisme, selv om det ordet ikke sies rett ut her.

Er dette forbudet forenelig med det demokratiet som Israel hevder å representere?

4
348 svar

348 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

mo6

VN og miffs sektmedlemmer har hittil aldri besvart et spørsmål. Jeg vil godta et eksempel om noen mener jeg tar feil.

Et eksempel på avsporing er debattanten over her, som - i stedet for å diskutere påstand om israelsk apartheid - blir svar skyldig og bringer inn IS, som ikke er relevant.

2

joplina

Snart havner vel israel lengre ned på lista som et hybrideregime ...

"Israel's New Media Czar Scoffs at the Democratic Process

Without public debate, without a professional committee, without consulting with the relevant regulators, without letting the public express its opinion, and all the while keeping everything out of the public eye — the new amendments to the communications law are the whims of a politician, Prime Minister Benjamin Netanyahu, and his man Acting Communications Minister Tzachi Hanegbi, who reveals his personal weakness time after time.

Under the bill, exposed by TheMarker last week, the communications minister would appoint a supervisor for all public and commercial media, a move likely to create direct political control over Israel’s public broadcasters.

Over the past few months, the Communications Ministry has been working quietly to draft the bill without letting other ministries or professionals in on the process. When journalists began to suspect and asked whether work was under way on such legislation, they received no response. They weren’t permitted to do their jobs. Not only did the draft not receive the support of any professional committee, it goes against a long list of recommendations for Israel’s communications market that have been published over the past 20 years.

This process, which creates an unprecedented link between politicians and the communications market, contradicts all professional committee recommendations. Now that his involvement the communications market has been revealed, it’s hard to believe that anyone would let Netanyahu advance such an inappropriate political process."

2

Karten67

Snart havner vel israel lengre ned på lista som et hybrideregime ...

Jeg er sikker på at om jeg går tilbake til 2014 (Israel 36 plass på demokrati indeksen), så vil jeg helt sikkert finne innlegg som du her har skrevet den gang hvor du dømmer Israel nord og ned i forhold til demokrati og utvikling........og hva finner vi da 2-3 år senere.......hmmm det gikk vist motsatt vei for Israel Joplina, jamfør Israel nå har klattrett 7 plasser opp i 2016.

2

Torotto

Du kan komme med så mange indekser du vil!

I Norge har vi altså ingen ting å være skeptisk for eller se som farer med utviklingen av demokrati?

Vi ligger på 1. plass.

Demokrati og samfunnutvikling i Israel vil være preget av okkupasjonen og det at statens eksistens er basert på rase, kultur og religion.

Da vil det være naturlig å se på de ulike utviklingstrekk i samfunnet og hvordan eksempelvis okkupasjonen påvirker politikere, slik som denne.

Hun oppfordrer til folkemord på palestinere.

1

Karten67

Snart havner vel israel lengre ned på lista som et hybrideregime ...

Jeg er sikker på at om jeg går tilbake til 2014 (Israel 36 plass på demokrati indeksen), så vil jeg helt sikkert finne innlegg som du her har skrevet den gang hvor du dømmer Israel nord og ned i forhold til demokrati og utvikling........og hva finner vi da 2-3 år senere.......hmmm det gikk vist motsatt vei for Israel Joplina, jamfør Israel nå har klattrett 7 plasser opp i 2016.

1

Torotto

Du har ennå ikke innsett at dette ikke betyr at alle felt innenfor demokrati og politisk utvikling er gode.

Hvis du følger med på diskusjoner internt i Israel, så er det en rekke felt hvor mange er bekymret over fascistiske trekk ved utviklingen i Israel.

Økte angrep mot muslimske og kristne symbolbygg. Minister som oppfordrer til folkemord på muslimer. osv.

1

Torotto

Du kan komme med så mange indekser du vil!

I Norge har vi altså ingen ting å være skeptisk for eller se som farer med utviklingen av demokrati?

Vi ligger på 1. plass.

Demokrati og samfunnutvikling i Israel vil være preget av okkupasjonen og det at statens eksistens er basert på rase, kultur og religion.

Da vil det være naturlig å se på de ulike utviklingstrekk i samfunnet og hvordan eksempelvis okkupasjonen påvirker politikere, slik som denne.

Hun oppfordrer til folkemord på palestinere.

1

Torotto

Du kan komme med så mange indekser du vil!

I Norge har vi altså ingen ting å være skeptisk for eller se som farer med utviklingen av demokrati?

Vi ligger på 1. plass.

Demokrati og samfunnutvikling i Israel vil være preget av okkupasjonen og det at statens eksistens er basert på rase, kultur og religion.

Da vil det være naturlig å se på de ulike utviklingstrekk i samfunnet og hvordan eksempelvis okkupasjonen påvirker politikere, slik som denne.

Hun oppfordrer til folkemord på palestinere.

1

mo6

Er dette forbudet forenelig med det demokratiet som Israel hevder å representere?

Nei, det er ikke forenlig med et demokrati å nekte innreise fordi en har politiske meninger. Vi så den samme desperasjon hos regimet i Pretoria da apartheid ble avskaffet i Sør-Afrika.

Det kan se ut som at makthaverne i Israel ikke vet hvor landets grenser går.

2

Homo_Erectus

Det kan se ut som at makthaverne i Israel ikke vet hvor landets grenser går.

De ser ut til å mene at også de palestinske områdene ligger innenfor Israels grenser, og at alle som mener at Israel skal respektere folkeretten og genevekonvensjonene, er antisemitter som ønsker Israels utslettelse.

Er det nå noen som har illusjoner om Israels vilje og ønske om fred, forsoning og sikkerhet?

3

Metalman666

I mange arabiske land slipper man jo ikke inn om man har israelsk stempel i passet og israelsk pass godtas ikke en gang.

Men dette er jo helt akseptabelt siden det er jøder vi snakker om.... og det er arabiske muslimer som gjør dette.

2

GiPazzini_85

De fleste av oss hadde nok valgt Israel dersom de vi hadde blitt tvunget til å flytte til Midt-Østen. Men det at nabolandene til Israel er preget av både religiøs fundamentalisme, terrorisme, rasisme, demokratiske mangler og stagnasjon betyr ikke at Israel skal slippe unna kritikk.

For også Israel har innslag av det samme, om enn i mindre grad enn sine naboland. Sionisme som fast politisk retning i Knesset er betenkelig med tanke på å utvikle politisk pluralisme i landet, tendenser til politisk ensretting og "lukkede dører" i media, "rasisme"/ undertrykking fra jøder mot andre folkegrupper (kristne, muslimer, mindre religiøse grupper etc) og rasisme mellom jøder er nokså vanlig i Israel. Jødene har da også sine religiøse fundamentalister, samt terrorgrupper, og det at forsvarsbudsjettene har blitt så store i landet har også gått utover velferden.

Så det er mange ting som Israel gjør som er betenkelig og ikke forenlig med vår idé om et optimalt demokrati, selv om det står mye bedre til Israel enn i araberstatene.

2

mo6

Dette synes jeg ikke er greit. På samme måte synes jeg det er ugreit å nekte folk innreise basert på politiske ytringer.

1

Closet-Monkey

I mange arabiske land slipper man jo ikke inn om man har israelsk stempel i passet og israelsk pass godtas ikke en gang.

Takka f... for det. Araberstatene vet hva israelernes hensikt er når de kommer på besøk...

1

joplina

Og den sittende høyrefacsist-regjeringen stopper ikke der...de legger allerede planer for trinn to i hvordan-bli-et-diktatur-mens-vi-remjer-om-antisemittisme-hvis-noen-protesterer...

I dag kan Haaretz (israels eldste avis) melde at det foreligger et utkast til lovforslag som vil gi regjeringen full kontroll over (Broadcast) media..

"New Bill Would Give Israeli Government Full Control of Broadcast Media

Under legislation being prepared by Communications Ministry, all figures of authority would be appointed by politicians.

The Communications Ministry is preparing a bill to give the government unprecedented control over all broadcasting, official sources who have seen the draft proposal told TheMarker.

Under the bill, the communications minister would appoint a supervisor for all public and commercial media.

The ministry would set up a council to take charge of all content providers, including the Israel Broadcasting Corporation, named Kan.

It would have a chairman and 11 members – two of them appointed by ministers and nine public representatives appointed by the cabinet. The new political council would replace the IBA’s existing authorities dealing with appointments and content, according to the draft.

The sources said that the unprecedented control the bill gives the government would seriously endanger the independence of the Israeli media.

The memorandum may be distributed in the next few days, be brought to the vote at the next cabinet session, and perhaps even be put to a preliminary vote in the Knesset before the end of its present term in March. The issue is still being discussed between Netanyahu and Finance Minister Moshe Kahlon, who apparently haven’t reached agreement yet.

The memo enables the setting up of the IBC with no delay. However, it places public broadcasting under direct political control, much like in the outgoing Israel Broadcasting Authority, where it led to its stagnation and the decision to close it down.

This council will be completely political. It will not be independent, but rather a department in the Communications Ministry, with its budget and personnel to be allocated by the ministry. So under the new law, public broadcasting will be dependent on government officials. This move is contrary to the tendency worldwide to have independent, professional bodies supervise the media."

2

joplina

Israelsk programvert tar bladet fra munnen i siste programsendning og oppfordrer israelere til å "våkne opp og kjenne lukta av apartheid"

"In Last Monologue, Israeli Comedy Show Host Implores Israelis to Wake Up and Smell the Apartheid

An Israeli comedy show host's searing indictment of Israeli society has gone viral on social media, raking in over 5,000 shares in the two days since it was posted on the show's Facebook page on Monday.

In the video, Assaf Harel of "Good Night With Asaf Harel" castigates Israelis for ignoring the occupation and claims that Israel is an apartheid state."

For dere uten abonnement

1

mo6

Israelsk programvert tar bladet fra munnen i siste programsendning og oppfordrer israelere til å "våkne opp og kjenne lukta av apartheid"

Legg merke til at når fakta om apartheidstaten Israel blir lagt på bordet, så tyr Visjon Norge og sekten deres til støy, bortforklaringer og svada.

1

Fico

Ubegrunnet tøv og spam er vel hva dette må betegnes-

1

joplina

Ja, det har man merket seg for lenge siden :)

1

Fico

Israelsk programvert tar bladet fra munnen i siste programsendning og oppfordrer israelere til å "våkne opp og kjenne lukta av apartheid"

Men mange er svært optimistiske på Israels vegne, og later til å mene, skjønt uvisst av hvilke grunner, at stedet nærest paradiset må være Israel, og som er noe en lett kan få inntrykk av.

Hva tror du om apartheid i disse fremtidsvyene under her da tro?

Så det er jo egentlig ikke så rart at lukten av apartheid kan kjennes i Israel, i det området har jo den vært svært fremtredende siden tidenes morgen-

IS' ideologi: - Vi er det nye kalifatet

Konflikten med IS er i hovedsak en kamp om makt og landområder. Likevel handler den også om ideologi. Da IS erklærte at de hadde opprettet en islamsk stat, sa de samtidig at gruppen er det nye kalifatet. Dette er et begrep som har stor symbolsk verdi i den muslimske verden. De ulike muslimske imperiene som har eksistert opp gjennom historien er ofte beskrevet som kalifater. Et kalifat er styrt av en kalif som ses på som en etterfølger av profeten Muhammed, og som lederen for alle verdens muslimer. En kalif har både politisk og religiøs makt. Et kalifat er også underlagt et islamsk lovverk (sharia). IS' ideologi søker altså å gjenopprette det som beskrives som en tapt islamsk storhetstid, en gylden fortid før vestlig imperialisme og korrupte statsledere.

Ideologien kan være viktig for å forklare de brutale voldsmetodene IS bruker. Brutaliteten er ofte vist frem offentlig, utført med symbolske voldsmetoder slik som halshugging og korsfestelser. I tillegg til ønsket om å skape frykt, kan en slik voldsforherligelse forstås gjennom IS’ ideologi, nemlig ideen om at overmakt og militære seire er det som gir Guds anerkjennelse. På den måten kan den brutale volden være forsøk på å signalisere at Den islamske stat er et ekte kalifat som har Gud på sin side.

1

Fico

Så det er jo egentlig ikke så rart at lukten av apartheid kan kjennes i Israel, i det området har jo den vært svært fremtredende siden tidenes morgen-

Som nevnt over her:

Lukt av apartheid:

Så det er jo egentlig ikke så rart at lukten av apartheid kan kjennes i Israel, i det gjeldende området har jo den vært svært fremtredende siden tidenes morgen-

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...