Miljø og Klima

promille_krapylet

Briksdalsbreen smelter

http://mobil.bt.no/nyheter/lokalt/Smeltar-i-ekspressfart-2568624.html

Og hva gjør mennesket? Ingenting. Dette er en nasjonal katastrofe og grep må taes. Vi må bare innse at vi kan styre klimaet viss vi vil, derfor må vi tilbake til klimaet slik det var før 2000, snarest.

Hvordan vi skal få dette til må forskerene svare på, men vi må gjøre noe. Vi kan ikke tillate at nasjonale monumenter smelter vekk.

Eller vent litt. Hva er isbreene egentlig? Fordi vi definerer at dette er noe "vi må ha" så viser vel dette ganske klart at naturen lager isbreer, for isbreen er vel ikke menneskeskapt? Den samme naturen fjerner isbreer. Og hvordan hadde mennesket tenkt å stoppe prosessen? Er det noen som spør om hvorfor de forsvinner? Finnes det noe i økosystemet som kan forklare dette, eller henger vi fremdeles på at "menneskeskapt global oppvarming"?

1
214 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

For meg er det rimelig naturlig at isbreene minsker da vi ikke har noen istid lengre. For isbreene er vel ikke noe annet enn rester etter forrige istid??

1

Sidan slutten av 1990-talet har Briksdalsbreen trekt seg tilbake nesten 500 meter. Bresmeltinga skjer mykje raskare enn forskarar trudde var mogleg. Jeg trodde at alle forskere hadde fått notatet: Det er verre enn først antatt! Disse forskerene må jo ha levd i ei hule, for i snart 20år har vi fått ørene proppet fulle av hvor mye raskere ting skjer i forhold til hva man har trodd tidligere.

1

Da jeg gikk i småskolen var det klart at breene smeltet hvert eneste år. Det er nå over 60 år siden men i motsetning til nå så synes vi dette var flott fordi dette til slutt gav mere land.

Nå er det et varsel om menneskapte utslipp som er drivkraften men hva var det som smeltet breene for mere enn 60 år siden?

Breene vil minke hvis vinteren blir kald og det medfører ofte lite snøfall. I motsetning til milde vintre der temperaturen i lavlandet ligger på et par plussgrader og regn vil breene legge på seg tilsvarende. Nedbøren mellom november og mars er som oftest snø på breene og derfor vil regnfulle vintre gi økte breer. Så breene selv er ikke noen god indikasjon på menneskapte utslipp av co2.

1

Du har et poeng der. Når det er milde og regnfulle vintre, som i årene rundt 1990, fikk vi høre om de fæle milde vintrene som varsler klimakatastrofe, men ikke et ord om at isbreene la på seg. Når det så kommer iskalde vintre med lite snø på breene, så er det ille også, får da går breene tilbake.

Så min påstand er: En klimaforsker er aldri fornøyd med været, ille er det åkke som.

1

At breene smelter, er generelt sett en langvarig trend som begynte rundt 1760.

Som BorisA og arnekk sier, kan vi ha kalde vintre (som vi nettopp har hatt) uten at breene vokser.

"Og hva gjør mennesket? Ingenting."

Dette skyldes i all hovedsak at det er ingenting vi kan gjøre, bortsett fra muligens å montere gigantiske snømaskiner rundt breene/brearmene - altså enorme naturinngrep som til og med overgår raseringen av norskekysten med vindmøller, offergeitene til Klimaguden.

Erkjennelsen av at vi faktisk ikke kan gjøre noe med klimaet - fordi vi ikke kan gjøre noe med været - sitter åpenbart svært langt inne hos enkelte - den er til og med nedfelt som et politisk mål ("to graders målet").

Kan det tenkes at for mange er vokst opp i en beskyttet verden der fisk og kjøtt er firkantet og kommer fra frysedisker, mens dyr er snakkende, følsomme Disney-skapninger i en "snill" natur, upåvirket av mennesker, der ingen må drepe andre for å mette seg selv og sitt avkom?

Og kan det tenkes at alt dette fjaset om "ekstremvær" skyldes at stadig færre mennesker eksempelvis har opplevd en orkan på havet i et lite nøtteskall av en båt?

For hundre år siden omkom det enormt mange flere mennesker av værrelaterte hendelser enn i dag. Tror noen at menneskene har oppnådd dette gjennom å påvirke været, eller at vi har bedre lært både å forutse det og forholde oss til det?

1

Og hva gjør mennesket? Ingenting. Dette er en nasjonal katastrofe og grep må taes. Vi må bare innse at vi kan styre klimaet viss vi vil, derfor må vi tilbake til klimaet slik det var før 2000, snarest.

Alle verdens land vet om problemene men stadig ikke 100% enighet om årsakssammenhenger. Og det er jo ikke helt sikkert at den kompakte majoritet alltid har rett. Dette må løses internasjonalt og ikke her i vår egen sandkasse. Men erkjenner vi at vi alle har et problem er vi på god vei mot en løsning.

1

Eller vent litt. Hva er isbreene egentlig? Fordi vi definerer at dette er noe "vi må ha" så viser vel dette ganske klart at naturen lager isbreer, for isbreen er vel ikke menneskeskapt? Den samme naturen fjerner isbreer. Og hvordan hadde mennesket tenkt å stoppe prosessen? Er det noen som spør om hvorfor de forsvinner? Finnes det noe i økosystemet som kan forklare dette, eller henger vi fremdeles på at "menneskeskapt global oppvarming"?

Det som er menneskeskapt, er myten om katastrofal nedgang av isbreer. Hypen ble grundig avslørt i saken omkring IPCCs prediksjon om at Himalayas isbreer kunne forsvinne innen 2035.

1
ynnory [sitat…] Alle verdens land vet om problemene men stadig ikke 100% enighet om årsakssammenhenger. Og det er jo ikke helt sikkert at den kompakte majoritet alltid har rett. Dette må...

ynnory

"Men erkjenner vi at vi alle har et problem er vi på god vei mot en løsning."

Problemet er at løsningene er på vei til å bli et større problem enn det problemet de var ment å skulle takle.

Eksempel biodiesel: Før dyrket man mat til mennesker. Nå skal plutselig 2 milliarder (og økende) fattige mennesker konkurrere med 1 milliard (og økende) biler om føda...

Og: Ta vare på landet for etterkommerne, sier de... men norskekysten er planlagt rasert med vindmølleparker, også kjent som fuglekverner... og deler av "farsarven" vår, oljerikdommen, blir sløst vekk på investeringer i såkalt karbonfangst, eller investeringer i tynn luft: enkel geokjemi forteller oss at x tonn karbondioksid fanget inn fra luften/prosessen straks vil bli erstattet med nye x tonn fra havet... det er billigere å grave grøfter og fylle dem igjen.

1
Karbonbasert_livsform At breene smelter, er generelt sett en langvarig trend som begynte rundt 1760. Som BorisA og arnekk sier, kan vi ha kalde vintre (som vi nettopp har hatt) uten at breene vokser. "O...

Erkjennelsen av at vi faktisk ikke kan gjøre noe med klimaet - fordi vi ikke kan gjøre noe med været - sitter åpenbart svært langt inne hos enkelte - den er til og med nedfelt som et politisk mål ("to graders målet").

"Vi må redusere co2 utslippene" og "kjøpe co2kvoter" og "slutte å fly" vi må deretter "satse på tog".

Det er tydelig løsningene er enkle.

Største problemet er vel at man her snakker om mennesker som mener at breene må taes vare på, ellers stiger havet. Greit. Havet stiger. Hva så?

Holland ligger under havnivået, i utgangspunktet. Og det eneste som er menneskeskapt der er dikene.

Det er helt tydelig at noen mennesker tror selv at vi kan endre alt bare vi slutter å flyr!!

1
promille_krapylet [sitat…] "Vi må redusere co2 utslippene" og "kjøpe co2kvoter" og "slutte å fly" vi må deretter "satse på tog". Det er tydelig løsningene er enkle. Største problemet er vel at man...

Holland ligger under havnivået, i utgangspunktet. Og det eneste som er menneskeskapt der er dikene.

Det er helt tydelig at noen mennesker tror selv at vi kan endre alt bare vi slutter å flyr!!

Nettopp. Man skulle tro at hollenderne, av alle nasjoner, ville være de som i størst grad krevde øyeblikkelige bindende tiltak mot co2 utslipp. Men de ser ut til å ta "klimakrisa" med stor ro. De holder ike engang regjerningsmøter under vann, som en viss annen nasjon.

De har vist, gjennom århundrer, at hvis de trues av havet, kan de gjøre noe med det.

Denne muligheten til å avbøte en eventuell voldsom havnivåstigning er også et av alarmistenes tabu-temaer. For hvor ville det bli av den politiske drivkraften til å gjennomføre endringer i verdensøkonomien gjennom klimakrisefrykten, dersom folk tror at det kan gjøres billigere ved å tilpasse seg?

1
ConTrari [sitat…] Nettopp. Man skulle tro at hollenderne, av alle nasjoner, ville være de som i størst grad krevde øyeblikkelige bindende tiltak mot co2 utslipp. Men de ser ut til å ta "kli...

Nettopp. Man skulle tro at hollenderne, av alle nasjoner, ville være de som i størst grad krevde øyeblikkelige bindende tiltak mot co2 utslipp. Men de ser ut til å ta "klimakrisa" med stor ro. De holder ike engang regjerningsmøter under vann, som en viss annen nasjon.

Vel, nå har Nederland bygget Deltaprosjektet til 100 milliarder euro for å beskytte seg mot en havstigning på 1.3 m innen 2100 og opp mot 3.9 m innen 2200.

Det er vel dette du kaller å ta tingene med knusende ro?

1
klimasirkus [sitat…] Vel, nå har Nederland bygget Deltaprosjektet til 100 milliarder euro for å beskytte seg mot en havstigning på 1.3 m innen 2100 og opp mot 3.9 m innen 2200. Det er vel dett...

Tja, her bygges det i vannkanten som aldri før, og stranden der jeg alltid har badet er den samme, med samme vannstand, mht høyvann og lavvan også.

Dessuten, så opplevde Nederland sin verste flomkatastrofe lenge før "global oppvarming" ble tema. Det skjedde for rundt 3 hundre år siden.

1
gråskjegg Tja, her bygges det i vannkanten som aldri før, og stranden der jeg alltid har badet er den samme, med samme vannstand, mht høyvann og lavvan også. Dessuten, så opplevde Nederland...

Dessuten, så opplevde Nederland sin verste flomkatastrofe lenge før "global oppvarming" ble tema. Det skjedde for rundt 3 hundre år siden.

Nederland har som et lavtliggende land vært rammet av mange flommer opp gjennom tidene, derfor er også Nederland blant de landene i verden som tar klimakrisen og global havstigning mest seriøst av alle land i verden.

Andre land som ikke tar dette så seriøst kan bli hardere rammet.

1
klimasirkus Takk for denne historiske opplysningen, det er alltid greit å forholde seg til fakta. Nå har naturligvis ikke dette noe med ditt utsagn om at Nederland tar klimakrisa med knusende...

Deltaprosjektet ble igangsatt som følge av oversvømmelsen i 1953. Hele systemet var fedig i 1997. Det vil si at det aller meste selvsagt ble bygget lenge før "klimakrisen" ble noe tema.

Som vanlig har du et svært lemfeldig forhold til virkeligheten. Men alt er vel tillatt for å forsvare den eneste sanne tro.

Fortell oss nå hvordan hollenderne kunne være så forutseende at de forventet klimakrisen allerede på 50-tallet ?

1
ConTrari Deltaprosjektet ble igangsatt som følge av oversvømmelsen i 1953. Hele systemet var fedig i 1997. Det vil si at det aller meste selvsagt ble bygget lenge før "klimakrisen" ble noe...

Fortell oss nå hvordan hollenderne kunne være så forutseende at de forventet klimakrisen allerede på 50-tallet :-?

De hadde neppe en god oversikt over klimakrisen på 50-tallet, men initiativet til dette prosjektet var et resultat av observasjoner som fortalte at havet steg, og at stormflo ville få mer alvorlige følger i framtiden.

Dette har naturligvis ikke endret seg de senere tiårene, og dermed er Nederland et av de landene i verden som bruker mest ressurser på tilpasning til global oppvarming og stigende havnivå, litt i motsetning til din fjollete uttalelse om at Nederland tar klimakrisa med knusende ro.

1
klimasirkus [sitat…] De hadde neppe en god oversikt over klimakrisen på 50-tallet, men initiativet til dette prosjektet var et resultat av observasjoner som fortalte at havet steg, og at storm...

Flause igjen sirkus!

Og du lyver så det renner av deg.

Du skriver at Holland bygget Deltaprosjektet "for å beskytte seg mot en havstigning på 1.3 m innen 2100 og opp mot 3.9 m innen 2200."

Mens din egen link klart og tydelig viser at Deltaprosjektet ble startet som følge av stormfloen i 1953, og avlsuttet i 1997.

Slik oppførsel er skamløs.

1
ConTrari Flause igjen sirkus! Og du lyver så det renner av deg. Du skriver at Holland bygget Deltaprosjektet "for å beskytte seg mot en havstigning på 1.3 m innen 2100 og opp mot 3.9 m inne...

Mens din egen link klart og tydelig viser at Deltaprosjektet ble startet som følge av stormfloen i 1953, og avlsuttet i 1997.

Inbiller du deg at Nederland ikke har observert havstigning på midten av 50-tallet?

Du kan jo tenke over dette en gang til.

1
ConTrari Dette var ikke min påstand. Les igjen. Les også helst dine egne linker. Du påstår at Nederland har brukt 100 milliarder euro på Deltaprosjektet. Er dette riktig?

Dette var ikke min påstand. Les igjen.

Du skrev:

- Nettopp. Man skulle tro at hollenderne, av alle nasjoner, ville være de som i størst grad krevde øyeblikkelige bindende tiltak mot co2 utslipp. Men de ser ut til å ta "klimakrisa" med stor ro. De holder ike engang regjerningsmøter under vann, som en viss annen nasjon.

Når Nederland planlegger å benytte 100 milliarder euro for å beskytte seg mot stigende havnivå, så er naturligvis dette tøys.

Jeg er klar over at jeg antydet at de allerede hadde benyttet 100 milliarder euro, dette var ikke korrekt - for å sitere NYT:

- The plan by the Delta Commission includes more than €100 billion, or $144 billion, in new spending through the year 2100 to take measures such as broadening coastal dunes and strengthening sea and river dikes. It is expected to be the central reference point for policymakers for decades to come.

Dette endrer ikke din flåsete påstand om at Nederland ikke tar klimakrisa på alvor.

1
klimasirkus [sitat…] Du skrev: - Nettopp. Man skulle tro at hollenderne, av alle nasjoner, ville være de som i størst grad krevde øyeblikkelige bindende tiltak mot co2 utslipp. Men de ser ut t...

Prøv å lese hva andre skriver, ikke bare hva du ønsker å tro de skriver.

1.- Det er forskjell på "stor ro" og "knusende ro". Vel, jeg forventer ikke at du forstår språklige nyanser.

2. -Nederland har beskyttet seg mot havet i hundrevis av år, med vekslende hell. Husk at store deler av landet er vunnet inn fra havet, altså menneskeskapt. Som de sier der i landet:

"God created the world, and the Dutch created Holland"

3. -Holland har ikke noe vedtak på å bruke 100 mrd euro på nye vernetiltak mot havet -det er kostnadsoverslaget for tiltak som beskytter mot havstigning på inntil 1,3 m. Ingen vet selvsagt om dette vil inntreffe, og det er derfor heller ingen som vet om dette beløpet vil bli nødvendig.

Men for å sette det i perspektiv, så står det i din link at Holland har budsjettert med 1 mrd euro hvert år siden 2007 på slike tiltak -for 20 år frem i tid. I tillegg har de brukt halvparten av dette til nødvendige forsterkninger og reparasjoner av diker og annet flomvern -som de alltid har gjort.

Og de 100 mrd euro er for en tidsramme frem til år 2100 -altså samme nivå på investeringer pr. år som idag.

4. -Et langt verre problem enn havet, kan være oversvømmelser fra elvene. Dette er det mer vanskelig å beskytte seg mot, uten alvorlige inngrep i arealbruk.

5. -Som du kanskje etterhvert forstår, så er Holland vel vant med å hanskes med slike problemer -de er nærmest en definisjon på nasjonen. Derfor tar de eventuelle store havnivåstigninger med stor ro.

2

Lignende innlegg

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
27 svar
Laster...