Miljø og Klima

trondhjem

Virkeligheten trenger seg på

Libertarianere som er den største gruppen og som derfor kontrollerer dagens republikanske parti i USA har lenge ført en politisk motivert kamp om opinionen i USA for å hindre at amerikanere flest tror på klimaforskernes budskap om klimagassutslippenes effekt på jordas klima.

Denne kamp er ideologimotivert. Libertarianere (og mange andre politiske miljøer i dagens samfunn) tror på en økonomisk teori som sier at markedene er effisiente. Denne teori ble opprinnelig lansert av Eugene Fama i begynnelsen av 1960-tallet og kan kort beskrives som at siden aktører som investerer i markedet gjør det for å tjene penger er de rasjonelle i den forstand at de bruker all sin kunnskap om markedet og sin fornuft når de investerer for å unngå å investere med tap. Summen av denne kunnskap og fornuft til alle aktører utgjør "en usynlig hånd" som finner den optimale balanse mellom tilbud og etterspørsel i samfunnet/markedet. Ingen enkeltperson kan derfor over tid slå markedet, det er effisient.

En direkte konsekvens av teorien om markedets effisiens er at den optimale løsning for å dekke et samfunnsbehov for varer og tjenester (av et hvert tenkelig slag) blir å konkurranseutsette dem og la markedskreftene fritt styre omsetningen av disse varer og tjenester. Dette er begrunnelsen for at libertarianere og en del andre politiske miljøer på den borgerlige siden mener at statens rolle i samfunnet bør avgrenses til å være håndhever av lov og orden som skal sikre reell konkurranse i de frie markeder og respekt for privat eiendomsrett.

Det er også på dette punkt begrunnelsen for å angripe klimavitenskapens budskap ligger, fordi i et effisient marked er enhver myndighetsinngripen i den frie omsetning i markedet dømt til å gjøre økonomisk skade på samfunnet (husk effisient betyr at det frie markedet vet alltid best. Det er derfor umulig for en statsbyråkrat eller politiker å finne reguleringer som ikke ødelegger den optimale balanse og dermed optimale verdiskaping som det frie markedet vil komme frem til).

Folk som tror på det effisiente marked er derfor overbevist om at å gå inn og regulere omsetningen i den frie omsetning av energi i verdens markeder vil påføre samfunnet økonomisk skade. Ingen politiker i verden, om han/hun er aldri så smart, vil klare å finne en form for regulering som kan slå den verdiskaping som et fritt uregulert marked vil gjøre. Og når man snakker om reguleringer av en så fundamental økonomisk innsatsfaktor i et samfunn som energi og hvor hele 80 % av dagens frie omsetning (olje og kullandelen) skal reguleres vekk, så er det ikke rart at folk som tenker effisiens tror dette vil gi en økonomisk katastrofe for verdens samfunn. Dette tror jeg bestemt er den egentlige årsaken til at mange libertarianere i USA er så sterkt engasjert i den politisk kampanje som markedsføres som "klimaskepsis", men som er en ren opinionspåvirkning som ikke har noe å gjøre med skepsis i vitenskapelig forstand.

Så langt har libertarianerne i USA lykkes meget godt med sin opinions/politiske kamp. Det er ikke innført nevneverdige klimapolitiske tiltak i USA (og de aller fleste andre land) selv om det er gått mer enn 20 år siden klimaforskere slo alarm og sa at nå må samfunnet gjøre noe for å få ned klimagassutslippene. Meningsmålinger i USA har lenge vist at folk flest har liten tiltro til klimaforskernes alarm. Spesielt etter propagandafremstøtet hvor man offentligjorde stjålne e-poster fra sentrale klimaforskere som kan tolkes konspiratorisk fikk den politisk motiverte klimaskepsisen godt tak i folkemeningen.

Dette har selvsagt skeptikere her på bjerget fått med seg og enkelte av dem har en tid nå erklært seier. AGW-leiren har tapt. Men har den det?

Virkeligheten har en lei tendens til å trenge gjennom enhver propaganda. Jeg vet ikke hva som er årsaken, men tror at det værmessige ekstremåret 2010 har et viktig bidrag i det opinionskifte som en meningsmåling utført av Ipsos viser.

Her opplyses det andelen av USAs befolkning som tror den globale oppvarmingen er reell har økt fra 75 til 83 % det siste året. Av de som tror at verden er i ferd med å bli varmere, mener 71 % at hovedårsaken er de fossile brensler - dvs som tror vi har en AGW.

Det er m.a.o. en stor (ca. 60 %) og økende andel av det amerikanske folk som har fått opp øynene for at klimatrusselen er reell og skyldes de fossile brensler. Disse mennesker tror ikke på libertarianere forkledd som klimaskeptikere som banker inn budskap i amerikanske medier om at det er så store kunnskapshull at vi vet ikke årsaken, at AGW er et falsum lagd av korrupte klimaforskere som skremmer samfunnet til å gi de forskningsmidler, osv. Disse mennesker tror på hva klimaforskerne forteller.

Og det som er mest interessant er at hele 15 % av amerikanske velgere oppgir global oppvarming som deres største bekymring for fremtiden. Klimaproblemet er i ferd med å bli en viktig valgkampsak i USA. Det er hva jeg kaller gode nyheter.

Og hvordan stiller libertarianerne seg til dette. Jo blant praktisk talt samtlige toppkandidater i det republikanske parti til neste valg er det full fornektelse - de avviser fortsatt at klimagassutslippene har noe å gjøre med den globale oppvarmingen. Det er hva jeg kaller å være i utakt med folket - noe som ikke er så lurt for de som har ambisjoner om å gjøre det bra i valg vil jeg tro.

Det ser ut som at klimaproblemet kan sette sitt preg på neste valgkamp i USA. Det er spennende tider.

2
106 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Her opplyses det andelen av USAs befolkning som tror den globale oppvarmingen er reell har økt fra 75 til 83 % det siste året. Av de som tror at verden er i ferd med å bli varmere, mener 71 % at hovedårsaken er de fossile brensler - dvs som tror vi har en AGW.

Undersøkelser er alltid spennende, det er så mye som kan påvirke resultatene. Man er også avhengig av hvordan folk ønsker å tolke resultatene, og hva de plukker ut av resultatene.

Klikk her for hele undersøkelsen.

37% of Democrats believe global warming is the result primarily of human action, while only 14% of Republicans believe this.

Man bør kanskje bite seg merke også i dette:

A large majority (71%) believe that if warming has been happening, it has been caused either partly (45%) or mostly (27%) by things people have been doing. 27% believe warming to be the result of natural causes.

Legg her merke til "if" "... if warming has been happening ... either partly ... or mostly. Men ikke noe "completely". (Min kursiv)

However, those who do not believe in global warming have become more resolute in their attitude (certainty from 35% in 2010 to 53% in 2011).

Noen ganger lønner det seg å gå til kilden for å få fullstendige opplysninger.

1
imøbe [sitat…] Undersøkelser er alltid spennende, det er så mye som kan påvirke resultatene. Man er også avhengig av hvordan folk ønsker å tolke resultatene, og hva de plukker ut av resu...

Noen ganger lønner det seg å gå til kilden for å få fullstendige opplysninger.

Der er vi enige.

For det første er det greit å se selv at din utheving av ordet "if" ikke er noe å bry seg med. Det betyr kun at av den gruppen som mener at jorden er blitt varmere, så er 71 % av den oppfatning at årsaken er helt eller delvis klimagassenes skyld.

For det andre fant jeg mer informasjon i lenken din som forskning.no ikke har omtalt;

"a large majority of Americans (72%) expect the world’s temperature to continue rising over the next 100 years if nothing is done to prevent it. Here too, Democrats are much more likely to believe in global warming’s continued impact (88%) compared to Republicans (57%) or Tea Party members (49%)."

Dette er virkelig interessant. Selv blant de mest die-hard libertarianere og skattehatere (Tea-Party-gjengen) tror 49 % at jorda kommer til å bli varmere de neste 100 årene om ikke noe gjøres for å stanse den globale oppvarmingen. Blant den mer moderate befokningen er tallene mye større, der er det et stort flertall som mener det samme.

Det denne holdning til majoriteten betyr er at dersom klima utvikler seg slik klimamodellene forteller det vil gjøre, så kommer majoriteten av amerikanerne til å innse at tiden til å handle (les: slutte å bruke fossile brensler) er inne når landet rammes av uvanlig heftige orkaner/tornadoer o.l. Dersom amerikanerne opplever for skremmende klimaeffekter, kommer de til å forlange å få gjort noe med karbonindustriens dominerende posisjon på energimarkedet.

Denne opplysning støtter dermed min påstand i første innlegg. Tiden jobber for at fornuften igjen skal råde i nasjoners energipolitikk.

1
trondhjem [sitat…] Der er vi enige. For det første er det greit å se selv at din utheving av ordet "if" ikke er noe å bry seg med. Det betyr kun at av den gruppen som mener at jorden er blit...

Selv blant de mest die-hard libertarianere og skattehatere (Tea-Party-gjengen) tror 49 %

Jeg føler meg litt usikker på hva du mener med "libertarianer" i ditt innlegg. Libertarian Party er det 3. største partiet i USA, grunnlagt i 1971.

Når jeg hører ordet "libertarianer" tenker jeg automatisk på dem, og ikke på Tea Party-bevegelsen, som er en del av det republikanske partiet. Men du mener kanskje egentlig begge partiene når du sier libertarianerne? Eller alle som står til "høyre" for demokratene? Eller kanskje generelt alle som ikke står godt til venstre på et solid sosialistisk fundament?

Når man tenker på bakgrunnen til USA, er det ikke så vanskelig å forstå hvorfor de fremdeles verdsetter personlig frihet så høyt, spesielt utenfor storbyene. Mange av immigrantene kom fra undertrykkende forhold de aldri mer ønsket å oppleve, og tanken om frihet har blitt nedarvet i generasjoner, det sitter fast i kulturen.

Dette sier Libertarian Party om miljø:

2.2 Environment We support a clean and healthy environment and sensible use of our natural resources. Private landowners and conservation groups have a vested interest in maintaining natural resources. Pollution and misuse of resources cause damage to our ecosystem. Governments, unlike private businesses, are unaccountable for such damage done to our environment and have a terrible track record when it comes to environmental protection. Protecting the environment requires a clear definition and enforcement of individual rights in resources like land, water, air, and wildlife. Free markets and property rights stimulate the technological innovations and behavioral changes required to protect our environment and ecosystems. We realize that our planet's climate is constantly changing, but environmental advocates and social pressure are the most effective means of changing public behavior.

Hvorfor er AGW-bevegelsen så sinte på dem?

1

Og det som er mest interessant er at hele 15 % av amerikanske velgere oppgir global oppvarming som deres største bekymring for fremtiden. Klimaproblemet er i ferd med å bli en viktig valgkampsak i USA. Det er hva jeg kaller gode nyheter.

Og hvordan stiller libertarianerne seg til dette. Jo blant praktisk talt samtlige toppkandidater i det republikanske parti til neste valg er det full fornektelse - de avviser fortsatt at klimagassutslippene har noe å gjøre med den globale oppvarmingen. Det er hva jeg kaller å være i utakt med folket - noe som ikke er så lurt for de som har ambisjoner om å gjøre det bra i valg vil jeg tro.

Jeg er redd Trondhjem kommer til å bli skuffet. Det virker for meg som om du konstruerer er fantasiverden av dine tolkninger. Og når dette drømmebildet ikke blir virkelighet, legges skylden på den onde karbonlobbyen.

Hvordan står det forresten til med klimakvotebørsen i USA? Kanskje Trondhjem burde investere i noen kvoter -de skal være rekordbillige for tiden.

1

Virkeligheten har en lei tendens til å trenge gjennom enhver propaganda.

Obama utsetter nok en gang EPAs planer om å redusere co2 utslipp fra kraftverk:

"The Environmental Protection Agency is again delaying a plan to curb greenhouse-gas emissions from power plants, saying it needs more time to propose the rule. The move comes amid intense pushback from business groups and Republican lawmakers who complain a recent slate of EPA proposals are chilling business investment and hindering the economic recovery. “I am very pleased by today’s announcement that one of EPA’s most economically damaging rules will be delayed,” Oklahoma Republican Sen. James Inhofe said in a statement, adding that Republicans would work to block other EPA rules from coming into effect."

Dette er virkeligheten i USA. Og hvordan vil EPAs utsikter bli med en republikansk president?

http://wattsupwiththat.com/2011/09/16/newsbytes-obamaepa-put-co2-regulation-on-hold/#more-47421

1
Hutrefulken Ja, at presidenten blir nektet å gjennomføre reguleringsplaner for miljøet pga. industriens selvinteresser. Kjempenyheter.

Ja, at presidenten blir nektet å gjennomføre reguleringsplaner for miljøet pga. industriens selvinteresser.

Det er noe som heter politikk, skjønner du. Omtrent som LO og NHO her i landet.

Og det er den politiske virkeligheten i USA som jeg tolker annerledes enn Trondhjem. Med en republikansk president blir vel heller ikke sjansene større for at USAs politikk går i IPCCs retning.

1

Leo Hickman i The Guardian, ikke akkurat en av verdens største skeptikere, skriver bekymret om den klimapolitiske situasjonen i USA:

"A year or so ago, the very idea that the most powerful person on the planet could, within just a couple of years, be someone who refuses to accept the science that underpins our knowledge of anthropogenic climate change was almost laughable."

"But everything has changed now. The US economy continues to wade through treacle and, as a result, there seems to be growing talk that Obama is destined to be a one-term president. And currently leading the polls as his most likely Republican successor is Rick Perry, the governor of Texas."

Perry refereres i samme artikkel, og hevder at "the science is not settled". Obama ser ikke ut til å kunne gjennomføre vesentlige klimatiltak, og hvike andre vil stå på barrikadene for denne saken?

"After Obama's victory in late 2008, many around the world let out a collective sigh of relief that the era of climate intransigence and indifference under George W Bush was finally over. Sadly, it now appears that Obama's brief window for action is over and he is unlikely to ever regain the political capital he needs to implement any serious climate policies."

"The times, they are a-changin'"

Da må det bli James Hansen som ny president!

http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2011/sep/08/rick-perry-climate-change-sceptic

1
ConTrari Leo Hickman i The Guardian, ikke akkurat en av verdens største skeptikere, skriver bekymret om den klimapolitiske situasjonen i USA: "A year or so ago, the very idea that the most...

"The times, they are a-changin'"

Eller kanskje ikke. Jeg tror den "Obamaismen" som dominerte særlig europeeres syn på USA, ble farget i stor grad av ønsketenkning. Av og til virket det som om man trodde det var kommet en slags europeisk sosialdemokrat til makten over there. Men USA er en annen verden.

1

Spesielt etter propagandafremstøtet hvor man offentligjorde stjålne e-poster fra sentrale klimaforskere som kan tolkes konspiratorisk fikk den politisk motiverte klimaskepsisen godt tak i folkemeningen.

Heisan! En usannhet kan visst aldri gjentas for ofte. Må derfor for n'te gang be trondhjem dokumentere dette tyveriet.

1
Hutrefulken Ja, at presidenten blir nektet å gjennomføre reguleringsplaner for miljøet pga. industriens selvinteresser. Kjempenyheter.

Ja, at presidenten blir nektet å gjennomføre reguleringsplaner for miljøet pga. industriens selvinteresser.

USA er i økonomisk krise. Et økende antall mennesker blir uten jobb og inntekter. Mange sulter. Familier bor på elendige moteller. Barna tør ikke fortelle folk på skolen hvor de bor. Skammen er stor; den er større enn den generelt vil være hos en norsk familie i samme situasjon, siden vi her i landet har et system som kan hjelpe familier til bolig og penger til det nødvendigste. Amerikanere har kultur for å klare seg selv.

Hva er viktigst: At det kastes bort enda flere milliarder dollar på "grønne" tiltak som mislykkes, eller at man prøver å beholde og skape nye arbeidsplasser på gammeldags energi inntil god forskning kommer med gode alternativer? Husk at det er ikke endelig bevist at klimaendringene skyldes menneskene. Skal vi tillate at hele verdensøkonomien blir satt på spill på luftige teorier? Ønsker vi at millioner av mennesker skal dø på grunn av disse teoriene?

Hvorfor forlanger du ikke like gjerne at all oljeproduksjon på norsk sokkel skal stanses?

1
imøbe [sitat…] USA er i økonomisk krise. Et økende antall mennesker blir uten jobb og inntekter. Mange sulter. Familier bor på elendige moteller. Barna tør ikke fortelle folk på skolen h...

Så jeg forstår deg riktig hvis du tror at industrien jobbet mot dette tiltaket for folkets beste?

Og at hvis bare USA kommer seg ut av denne krisen, så kommer ikke industrien til å lengere jobbe mot tiltak som minker kortsiktig gevinst?

1
Hutrefulken Så jeg forstår deg riktig hvis du tror at industrien jobbet mot dette tiltaket for folkets beste? Og at hvis bare USA kommer seg ut av denne krisen, så kommer ikke industrien til å...

Industrien jobber alltid for sin egen eksistens og sin egen fortjeneste. I krisetider er det viktigere at folk har en jobb å gå til enn å sulte. Med så stor utflagging av arbeidsplasser som vi ser i dag, er det ikke alltid like lett for industrien å være konkurransedyktig med innenlands arbeidskraft dersom skatter og avgifter økes for dem. Det ser ut for at hver gang ordet "grønt" nevnes, etterfølges det av offentlige midler, og offentlige midler må jo hentes et sted.

Det er flere år siden f.eks. offentlige etater i USA flagget ut blant annet telefonhenvendelser fra kunder. Kundene kom til India, der indere satt og besvarte spørsmål. Bare som et eksempel ...

Verden er inne i en økonomisk krise, og jeg tror den er langt mer alvorlig enn klimaendringer, noe folk til alle tider har tilpasset seg. Kanskje en liten økning i global temperatur til og med kan være med på å løse kommende matproblemer?

1
imøbe Industrien jobber alltid for sin egen eksistens og sin egen fortjeneste. I krisetider er det viktigere at folk har en jobb å gå til enn å sulte. Med så stor utflagging av arbeidspl...

Vel, en hetebølge reduserte matproduksjonen i europa med noe sånt som 60% i 2006, hvis jeg husker riktig.

Og vi har sett _to_ 100-årstørker (så kraftig at det burde bare skje en gang pr. århundre) i Amazonas siden år 2000.

Mener du at et konkurransefortrinn for noen bedrifter i USA veier opp for slike hendelser?

1
Hutrefulken Vel, en hetebølge reduserte matproduksjonen i europa med noe sånt som 60% i 2006, hvis jeg husker riktig. Og vi har sett _to_ 100-årstørker (så kraftig at det burde bare skje en ga...

Vel, en hetebølge reduserte matproduksjonen i europa med noe sånt som 60% i 2006, hvis jeg husker riktig.

Og vi har sett _to_ 100-årstørker (så kraftig at det burde bare skje en gang pr. århundre) i Amazonas siden år 2000.

Du må ikke la deg skremme å lett! Skifte i vær er og har alltid vært helt normalt. Det er ikke noe fast når det gjelder klima eller vær. I så fall hadde det vært mye lettere å spå. Dette er noe menneskeheten har levd med til alle tider. Noen tider har vært gode et sted, og dårlige et annet sted.

Ta f.eks. Norge nå i år. Dersom vi hadde levd for 300 år siden, ville denne sommeren har ført til sult og død, fordi avlingene i stor grad har druknet i nedbør. Melke- og kjøttbønder må avlive dyr fordi de ikke har nok fôr. Men i dag er vi så heldige at vi kan importere mat fra steder der avlingssesongen har vært god. Tar jeg ikke feil, var det slikt vær vi har nå som førte til nød, død og elendighet etter den gode, varme perioden rundt og etter vikingtiden, og deretter førte oss inn i den lille istid. La oss håpe det ikke gjentar seg.

2
imøbe [sitat…] Du må ikke la deg skremme å lett! Skifte i vær er og har alltid vært helt normalt. Det er ikke noe fast når det gjelder klima eller vær. I så fall hadde det vært mye lette...

Skremme så lett? At dette er et problem er jo ren logikk.

Vi ser allerede store negative konsekvenser av den globale oppvarmingen.

Da er det jo en selvfølge at disse problemene bare blir større når den globale oppvarmingen fortsetter.

Så da spør jeg deg igjen; oppveies de negative konsekvensene med at visse firma får konkurransefortrinn i marketdet?

1
Hutrefulken Skremme så lett? At dette er et problem er jo ren logikk. Vi ser allerede store negative konsekvenser av den globale oppvarmingen. Da er det jo en selvfølge at disse problemene bar...

Så da spør jeg deg igjen; oppveies de negative konsekvensene med at visse firma får konkurransefortrinn i marketdet?

Før jeg kan svare på dette, må jeg nesten få spesifisert nærmere hva du mener med "konkurransefortrinn" i "marketdet". Eller mener du at fortrinnene rett og slett er å slippe "grønne" ekstraavgifter? Har kineserne og inderne også "grønne" avgifter?

Med det samme kan du kanskje forklare meg hvor jeg finner edruelige bevis på at været globalt har vært verre de siste par årene enn det har vært i løpet av de siste århundrene. Vi vet allerede at det blir færre orkaner i år enn det ellers ofte er. Er det fortsatt tørkekrise i Russland? Har det vært ekstremt varmt i California? Hvor ble det forresten av regnet som IPCC spådde at Afrikas Horn skulle få?

1
imøbe [sitat…] Før jeg kan svare på dette, må jeg nesten få spesifisert nærmere hva du mener med "konkurransefortrinn" i "marketdet". Eller mener du at fortrinnene rett og slett er å sli...

Med det samme kan du kanskje forklare meg hvor jeg finner edruelige bevis på at været globalt har vært verre de siste par årene enn det har vært i løpet av de siste århundrene. Vi vet allerede at det blir færre orkaner i år enn det ellers ofte er. Er det fortsatt tørkekrise i Russland? Har det vært ekstremt varmt i California? Hvor ble det forresten av regnet som IPCC spådde at Afrikas Horn skulle få?

I følge Munich Re (et selskap som forsikrer forsikringsselskaper) så har antallet ekstreme værhendelser øket de siste 30 år.

IPCC har forøvrig ikke hevdet at antall orkaner vil øke, de hevder at orkaner vil øke i intensitet, noe som allerede er observert.

Ekstrem tørke og ekstreme hetebølger er ikke et veldig vanlig fenomen, men skal vi dømme etter det siste året med ekstreme værehendelser jorda rundt, kommer dette til å bli langt mer vanlig enn IPCC har forutsett.

Som et resultat av dette er det foreslått at IPCC må oppgradere sine analyser for ekstreme værhendelser - IPCC har rett og slett vært for konservative i sine anslag.

1
imøbe [sitat…] Jeg føler meg litt usikker på hva du mener med "libertarianer" i ditt innlegg. Libertarian Party er det 3. største partiet i USA, grunnlagt i 1971. Når jeg hører ordet "li...

Jeg føler meg litt usikker på hva du mener med "libertarianer" i ditt innlegg.

Det kan jeg godt forstå fordi avhengig av hvilken kilde du oppsøker får du forskjellige definisjoner på hva libertarianisme er for noe.

Jeg bruker begrepet fordi politiske tenketanker som jobber for mest mulig frimarked - og dermed minst mulig myndighetsregulering - kaller seg selv libertarianere. Dette er politiske tenketanker som fremmer samme tro på markedets fortreffelighet.

Når man går inn og leser på ideologien til mange av disse tenketanker i listen ovenfor, ser man at den tro de har på markedets fortreffelighet - og mistro til politisk folkevalgte løsninger - er sammenfallende med en økonomisk og politisk teori for hvordan organisere våre samfunn som ble utviklet av et knippe akademikere som rømte fra nazismen pluss noen andre.

Denne gruppen gikk sammen og dannet tenketanken Mont Pèlerin Society i 1947, og bestod av folk som etterhvert fikk enorm betydning ved at de ble berømte politikere, akademikere og samfunnstenkere. Den opprinnelige gruppen bestod av store tenkere som Ludwig von Mises, Friederick Hayek, Karl Popper, Wilhelm Röpke. Disse mennene var alle seriøst brennemerket av den sterkt kollektive tankegangen og statsopphøyelsen som nazistene stod for, hvor enkeltmennesket var kun en brikke til tjeneste for staten og hvor det gikk alvorlig galt for enhver som ikke var absolutt lydig og lojal mot partiet/staten.

Gruppen utviklet derfor den moderne forståelsen av liberalismen som de selv kalte nyliberalisme eller neoliberalisme, men som i dag ofte omtales med begrepet libertarianisme for å skille den fra den klassiske liberalismen kjent fra 17- og 18-hundretallet.

En av grunnstene i denne ideologi er at dersom man fjerner politisk regulering i markedet og sørger for en mest mulig fri og åpen konkurranse, så vil både enkeltindividene oppnå den største mulige frihet og samfunnet vil økonomisk sett fungere optimalt fordi da får man den perfekte balanse mellom tilbud og etterspørsel som medfører en maksimalisering av samfunnets verdiskaping og prisfastsettelse av varer og tjenester.

Tror man på disse ideologier/teorier er man overbevist om at ikke bare er det økonomisk uforsvarlig å la myndigheter regulere markedet i f.eks. miljøhensyn, man vil også ødelegge den optimale måten å berge miljøet på fordi markedet kan selvsagt gjøre jobben bedre på dette området også. Slik som f.eks. ordlagt av dette instituttet:

"By increasing private property rights, libertarians would ensure a cleaner environment than we have now. Federal agencies like the EPA should be abolished. The free market offers quicker, more effective ways to clean the environment and more efficient and effective technologies.

Energy subsidies and regulation stifle innovation in both energy production and environmental protection. These illegitimate bureaucracies arbitrarily impose rules and regulations in order to solidify power. In doing so, they drive up costs and reduce technological innovation that benefits regular people. "

Denne ideologi fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med Reagan i USA og Thacther i England. Siden da har libertariansk tankegods endret de politiske plattformer til de fleste partier i demokratiske land med unntak av ytterste venstre fløy.

Her i Norge er det en sterk fraksjon i Ap som tror på markedsbaserte løsninger fremfor politiske løsninger, og partier som H, V og FrP har kun tro på denne form for politikk (med enkelte unntak for noen sektorer). Jeg tror også mange i KrF er sterkt påvirket av libertariansmens tankegods - det er den som taler når en norsk politiker på blå side snakker om valgfrihet.

2
Hutrefulken Jeg tror innlegget ditt ble kuttet. Flott med programvare som ikke funker! :)

Ja visst, jeg får visst gjenta det .

Bare småtterier for Contrari hetebølgen i 2003 -

http://en.wikipedia.org/wiki/2003_European_heat_wave

"The 2003 European heat wave was the hottest summer on record in Europe since at least 1540.[1] France was hit especially hard. The heat wave led to health crises in several countries and combined with drought to create a crop shortfall in Southern Europe. More than 40,000 Europeans died as a result of the heat wave.[2] "

1
Tokse_ Ja visst, jeg får visst gjenta det . Bare småtterier for Contrari hetebølgen i 2003 - http://en.wikipedia.org/wiki/2003_European_heat_wave "The 2003 European heat wave was the hott...

http://en.wikipedia.org/wiki/2003\_European\_heat\_wave

"The 2003 European heat wave was the hottest summer on record in Europe since at least 1540.[1] France was hit especially hard. The heat wave led to health crises in several countries and combined with drought to create a crop shortfall in Southern Europe. More than 40,000 Europeans died as a result of the heat wave.[2] "

Men ja, det var denne jeg tenkte på.

Husket ikke helt riktig da :)

1

Lignende innlegg

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
27 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
10 svar
Laster...