Miljø og Klima

jeolno

Miljøskatt

Allerede i 2009 betalte det norske folk over 61 milliarder kroner i grønne miljøskatter.

Overgangen fra prinsippet om skattlegging etter evne til blinde avgifter, rammer lavinntektsgruppene hardt. Og en av konsekvensene er, som nylig referert i media, at antall barn som lever i fattige familier har økt mye de siste årene.

At stadig flere kommuner innfører eller øker eiendomsskatten, som rammer fattig og rik likt, bidrar også til denne negative utviklingen for svake grupper. Bompenger er et annet eksempel.

Merkelig at Arbeiderpartiet, som tidligere var talsmann for de underpriviligerte, kjører fram en slik usosial politikk.

4
15 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Dette er helt riktig observert. Jeg ser også tendensen til å avgiftsbelegge i stedet for å beskatte etter evne, og det tømmer lommeboka til lavtlønnsgruppene ja. Trist utvikling som jeg tror AP hadde fått svi for ved valget hvis det ikke hadde vært for tidens sympatistemmer.

1

At stadig flere kommuner innfører eller øker eiendomsskatten, som rammer fattig og rik likt, bidrar også til denne negative utviklingen for svake grupper. Bompenger er et annet eksempel.

Bompenger er med på finansiere veier og kollektivtraffikk, og det må jo være positivt?

I Oslo benytter omkring 3/4 kollektivtrafikk, og uten bompenger ville nok tallene vært anderledes, og det ville bli mer kø og lokal forurensing.

Det er jo ingen som tvinges til å kjøre gjennom bomringen, man har et valg, og det er jo slik det bør være?

Eiendomsskatt regnes vel ikke akkurat for å være en miljøskatt?

1
klimasirkus [sitat…] Bompenger er med på finansiere veier og kollektivtraffikk, og det må jo være positivt? I Oslo benytter omkring 3/4 kollektivtrafikk, og uten bompenger ville nok tallene væ...

Bompenger er med på finansiere veier og kollektivtraffikk, og det må jo være positivt?

Bompenger er med på å øke overskuddet i statsregnskapet.

Uten bompenger ville dette overskuddet blitt litt mindre.

Litt mindre overskudd hadde bare betydd litt mindre innkjøp av verdipapirer og eiendom i utlandet.

Bompenger er bare bløff.

1
klimasirkus [sitat…] Bompenger er med på finansiere veier og kollektivtraffikk, og det må jo være positivt? I Oslo benytter omkring 3/4 kollektivtrafikk, og uten bompenger ville nok tallene væ...

Bompenger er med på finansiere veier og kollektivtraffikk, og det må jo være positivt?

Når regjeringen bevilger penger til veibygging over statsbudsjettet?

Det samme budsjettet som blant annet penger fra skatt på inntekt legges inn?

1
klimasirkus [sitat…] Bompenger er med på finansiere veier og kollektivtraffikk, og det må jo være positivt? I Oslo benytter omkring 3/4 kollektivtrafikk, og uten bompenger ville nok tallene væ...

Bompenger er med på finansiere veier og kollektivtraffikk, og det må jo være positivt?

Bompenger er kanskje den mest inneffektive måten å inndrive penger på, så dette ser jeg ikke på som positivt på noen som helst måte. At nordmenn surrer vekk hundrevis av millioner på drift av disse prosjektene er nesten som surrealistisk å regne. Bompenger rammer usosialt og utlendingene slipper unna. Det er altså ikke et spor av positivitet i dette ugresset.

2
silas [sitat…] Bompenger er kanskje den mest inneffektive måten å inndrive penger på, så dette ser jeg ikke på som positivt på noen som helst måte. At nordmenn surrer vekk hundrevis av m...

Hvis du synes bompenger rammer usosialt, så kan man sikkert finne ordninger for dette.

Hva foreslår du?

Kanskje de med dyrere biler burde betale mer for hver passering? Inntektsregulert prissetting kanskje?

Bompenger yter flere formål, den finansierer veiprosjekter og bedre kollektivtransport - har du noen andre forslag til hvordan dette kan gjøres bedre?

Jeg er sikker på at det er mange kommuner som vil sette pris på gode forslag, så det er jo bare å komme med forslag som er bedre enn den ordningen vi allerede har.

Jeg gleder meg til å høre din modell for hvordan dette kan gjøres bedre :-)

1
klimasirkus Hvis du synes bompenger rammer usosialt, så kan man sikkert finne ordninger for dette. Hva foreslår du? Kanskje de med dyrere biler burde betale mer for hver passering? Inntektsreg...

Jeg er sikker på at det er mange kommuner som vil sette pris på gode forslag, så det er jo bare å komme med forslag som er bedre enn den ordningen vi allerede har.

Ett problem er at avgiftene som sopes inn (bompenger og årsavgift etc.) faktisk ikke går til veibygging, men til helt andre ting.

Et annet problem er at man bare bygger noen få hundre meter vei i slengen. Dermed blir anbud uinteressant for seriøse utenlandske aktører, mens broren til kommunens lensmann gjerne får tilslaget og bygger telehiv-vei for en absurd overpris.

Nå skal jo regjeringen også øke matmomsen, slik at maten blir dyrere for oss alle. Og Arild Hermstad i miljøsekten Fremtiden i våre hender jubler vilt. Folket skal helst piskes, det er så deilig å se på.

2
klimasirkus Hvis du synes bompenger rammer usosialt, så kan man sikkert finne ordninger for dette. Hva foreslår du? Kanskje de med dyrere biler burde betale mer for hver passering? Inntektsreg...

Hva foreslår du?

Det innlysende er at pengesekken til staten bør brukes til denne type investeringer. Grunnen til at vi har bompenger, henger sammen med at staten har trikset med tallene. I 2002/03 ble feks. kalkulasjonsrenten "plutselig" justert opp til 8%, for så å bli justert ned igjen. Dette er ren manipulasjon og hensikten er selvfølgelig å skape et inntrykk over at vi trenger bompenger, noe vi faktisk ikke har behov for, for investeringer i infrastruktur og samferdsel er meget lønnsomt, i alle fall hvis man bruker realistiske samfunnsøkonomiske beregninger.

2
silas [sitat…] Det innlysende er at pengesekken til staten bør brukes til denne type investeringer. Grunnen til at vi har bompenger, henger sammen med at staten har trikset med tallene....

Det innlysende er at pengesekken til staten bør brukes til denne type investeringer.

Jeg skjønner ikke den sterke motstanden mot bomavgift.

Bompenger brukes i Norge til å delfinansiere vegutbygging ved at staten via skattebetalerne betaler en andel mens bilistene som bruker veien betaler resten. Ved å la brukerne av veien betale en andel kan man øke investeringstakten for veiene:

"Bompenger er en tilleggsfinansiering som gjør det mulig å gjennomføre vegprosjekter som det ellers ville ha tatt lenger tid å starte på og realisere. Alle bompengeprosjekter må godkjennes og vedtas av Stortinget. For at bompenger skal nyttes som hel eller delvis finansiering av vegprosjekter, er det Regjeringens forutsetning at initiativet kommer fra lokale myndigheter. I 2009 betalte norske bilister 5,38 milliarder kroner i bompenger for å finansiere deler av utbyggingen av riksvegnettet. Statlige bevilgninger stod for 7,03 milliarder samme år."

Som du ser ble det brukt 7 milliarder over skatteseddelen og 5,4 milliarder via bomavgift på å bygge ut veier i Norge i 2009. Pengene som dras inn via bomavgift (fratrukket administrasjonskostnader) går uavkortet til å betale for veiutbygging: "Innkrevde bompenger med fradrag av drifts-, administrasjons- og eventuelle rentekostnader skal i sin helhet gå til Statens vegvesen."

Dette betyr at kutter vi ut bomstasjonene må enten (basert på 2009-tall): - staten kutte ca. 5 milliarder på andre formål for å frigkøre midler til å opprettholde samme utbyggingstakt, - øke skattene på lønnsinntekt tilsvarende 5 milliarder kroner i året for for å frigkøre midler til å opprettholde samme utbyggingstakt, eller - å halvere utbyggingstakten av veier.

Jeg synes ingen av disse alternativ frister. Jeg vil opprettholde dagens utbyggingstempo og godtar at det betyr at jeg må betale for å bruke veien. Jeg ser ikke noe galt i at den som bruker en tjeneste (veien) betaler for den.

1
trondhjem [sitat…] Jeg skjønner ikke den sterke motstanden mot bomavgift. Bompenger brukes i Norge til å delfinansiere vegutbygging ved at staten via skattebetalerne betaler en andel mens bi...

Jeg ser ikke noe galt i at den som bruker en tjeneste (veien) betaler for den.

Jeg skjønner ikke hva det er med SV som så sterkt misliker folk med lav inntekt og dårlig råd. Hvorfor skal de alltid straffes hardere enn de som tjener bra? Er det fordi SV-ere ofte er akademikere, tjener forholdsvis bra, og vet lite om virkeligheten uten for sin egen drømmeverden?

Bompenger er riv ruskende galt. Den første galskapen var at vi nordmenn, om enn murrende, godtok at vi skulle betale for å kjøre på en gammel vei i håp om en dag å få oppleve å kjøre på en ny vei (noen rekker aldri å kjøre på den nye veien før de dør). Kan du fortelle meg om ett eneste annet land som gjorde dette på den tiden vi innførte våre første bompengeveier? Sannsynligvis ikke, for det er ikke normalt å betale for noe man ikke vet når man mottar, i hvert fall ikke når man snakker om mange år fram i tid (lever man fortsatt?). Det er direkte umoralsk, og min påstand er at bare nordmenn kunne være dumme nok til å akseptere dette. Nå ser det imidlertid ut for at andre land har sett hva nordmenn finner seg i, og da vil vi nok se en noe større spredning av galskapen.

Den andre galskapen er at dette er sosialt veldig urettferdig. Et lite eksempel:

Kari og Ola bor på samme sted. Kari bor i en eldre, men rimelig leilighet, hun er avhengig av bil, men har bare råd til en gammel og liten bil, og håper den vil rulle en stund til og bli godkjent på neste EU-kontroll. Ola har stort hus og flott, ny bil.

Kari ble en taper i skolen, hun ble mobbet, men ingen reagerte, så hun droppet ut så snart det var mulig. I dag har hun få jobbvalg, og jobber som rengjører for tre forskjellige bedrifter, og jobber 30 timer per uke. To av bedriftene ligger på hennes hjemstad, men for å komme til bedrift nr. 3 må hun kjøre på bomvei, tur/retur. Det koster kr 35 per dag med brikkebonus på kr 700 (30%), hun har ikke råd til mer om gangen. Selv om hun har prøvd å finne enda en jobb, har hun ikke lykkes, og hun tviler litt på om hun vil makte det, ryggen begynner å protestere. Hun har en bruttolønn på 4500 per uke.

Ola er bedriftsleder og tjener godt, 16.000 per uke. Han må også kjøre på samme bomveien, tur/retur. Han har råd til å benytte forskuddsbetaling på kr 5.000, og betaler derfor kun 25 per dag.

Karis utgifter til bom utgjør 3,9 % av hennes bruttoinntekt. Olas utgifter til bom er 0,8 % av hans bruttoinntekt. Sannelig er det dyrt å være fattig!

Det ser ut for at noen synes dette er helt greit. Det gjør ikke jeg. Og dette gjelder mer enn bompenger, dette gjelder de fleste formene for avgifter som SV er slik sterk tilhenger av.

"Velg oss - vi gjør de fattige fattigere!" Oooops, hvor ble det av velgerne?

Mitt siste spørsmål: Hvor mye av bompengene blir det igjen til vei når alle utgifter er trukket fra? Min påstand er: Dette er den dyreste og dårligste formen for veibygging for samfunnet som helhet. Hvorfor kan ikke oljefondet benyttes til disse investeringene? Jeg tror det ville gitt mer avkastning enn å investere i gamle bygninger i utlandet.

Under halvparten av bompengene går til veien

1
imøbe [sitat…] Jeg skjønner ikke hva det er med SV som så sterkt misliker folk med lav inntekt og dårlig råd. Hvorfor skal de alltid straffes hardere enn de som tjener bra? Er det fordi...

Jeg skjønner ikke hva det er med SV som så sterkt misliker folk med lav inntekt og dårlig råd. Hvorfor skal de alltid straffes hardere enn de som tjener bra? Er det fordi SV-ere ofte er akademikere, tjener forholdsvis bra, og vet lite om virkeligheten uten for sin egen drømmeverden?

SV? Kødder du? Innlegget du refererer til er nok skrevet av en god høyremann. Veiprising kalles det gjerne.

Ellers har du nok rett vedrørende SV, - fundamentet i det partiet er nok fjernt fra både dårlig råd og utrygge arbeidsplasser.

1

Lignende innlegg

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
27 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
10 svar
Laster...