Milliardene er ikke bare avlat, det er også oppfordring til ren miljøsvindel på sikt. Hvem vil ikke sette sine naturressurser "i banken", dersom det er god avkastning i form av betaling for å ha dem der, så lenge pengestrømmen varer. Selv det å pisse i buksa for å holde varmen, er mer optimistisk enn å tro at andre land vil forvalte sine ressurser, etter naive påfunn fra rike oppkomlinger.

2
Arrcab Milliardene er ikke bare avlat, det er også oppfordring til ren miljøsvindel på sikt. Hvem vil ikke sette sine naturressurser "i banken", dersom det er god avkastning i form av bet...

Du skriver det som de fleste jeg kjenner mener. Å være overformynder for andre land virker udemokratisk og det er bare et tidsspørsmål når andre land for eksempel i sør Amerika vil gå samme veien.

Jorden trenger et alternativt drivstoff til oljen og her kommer desverre regnskogen inn. I Norge tror man at verdens regnskoger kan bli en slags mega nasjonalpark som får ligge i fred i uendelig tid. Det må jo være toppen av optimisme.

Det paradoksale her i verden er ikke utslippene av co2 men overbefolkning. Uten å være kynisk så skryter man av at man redder flere og flere mennesker fra å dø av alskens sykdommer. Greit nok men hoved støtet bør settes inn i reduksjon av antallet uten av kriger og sykdom skal gjøre det. Jeg sier ikke mere.

Hvis man virkelig mener at man skal gå over til biodrivstoff har ikke regnskogen større sjanse enn en snøball i helvete.

1
arnekk Du skriver det som de fleste jeg kjenner mener. Å være overformynder for andre land virker udemokratisk og det er bare et tidsspørsmål når andre land for eksempel i sør Amerika vil...

Enten man liker det eller ikke, så står verden overfor en utfordring med å brødfø alle de ekstra milliarder mennesker som vil komme til i de neste årene. De fleste av dem vil være fattige. At dette + ordet "fred", ikke står øverst på agendaen til folk som søker status som "verdenspolitikere", er et underlig skue.

Så vidt jeg har forstått er biobrennstoff stort sett (hittil) dyrket på jordbruksarealer.

En eller annen har uttrykt det slik at dermed må plutselig to milliarder av de aller fattigste menneskene i verden konkurrere med en milliard biler om maten.

Kanskje da ikke så rart at professor Will Alexander fra Sør-Afrika har brukt uttrykk som "hjerteløse vestlige klimaforskere".

1
Laster...