Miljø og Klima

swixfantomet

Klimatrusselen

I fredagens Morgenbladet er det en artikkel som omhandler trusler som klimaforskere blir utsatt for. Lenken gir bare en kortversjon, artikkelen i papirutgaven er mer omfattende. Det er interessant å følge denne krigen mellom to fronter som har media som våpendragere på begge sider. De fleste vil vel være enige i at klimaforskningens omdømme tidligere har lidd stygge tap, for eksempel i forbindelse med lekkasjen av eposter kalt Climategate som enkelte liker å kalle et tyveri, selv om dette vel neppe er påvist. Det har også vært en klar nedgang i interessen for klimakonferansene i de seineste årene, og spørreundersøkelser viser at det er langt færre som tror på klimatrusselen i dag enn for noen få år siden. Det kan se ut som at klimaforskernes sympatisører nå forsøker å slå tilbake ved å samle støtte for sin sak i folket ved å framstille disse forskerne som uskyldige ofre i hatefulle svertekampanjer, det er dette Morgenbladets artikkel diskuterer. De refererer til utsagn av svært grov karakter, noen av dem er gjengitt i artikkelen. Det er vel neppe noen grunn til å tvile på at disse utbruddene er autentiske, såkalte crack pots fins det overalt, og den høye temperaturen i debatten vil utvilsomt kunne generere slike ufinheter. Men det interessante er at taktikken er å bruke slike utsagn, som jeg vil anta reflekterer adferden til kun en forsvinnende liten andel av klimaskeptikerne, brukes så aktivt for å gjenopprette sympati og støtte til klimaforskningen. Jeg undres på om det vil lykkes.

1
132 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

gjenopprette sympati og støtte til klimaforskningen. Jeg undres på om det vil lykkes

Neppe.

Det å spre løgner såsom hockeykølla, isbreene i Himalaya og isen på Grønland (1/4 er allerede smeltet bort) gjør vel at folk flest ser på flesteparten av disse klimaforskerne som noen skikkelige fjols... :-)

Da må de også tåle å bli angrepet for sine "spådommer"

2
xpoolman [sitat…] Neppe. Det å spre løgner såsom hockeykølla, isbreene i Himalaya og isen på Grønland (1/4 er allerede smeltet bort) gjør vel at folk flest ser på flesteparten av disse klim...

Det å spre løgner såsom hockeykølla, isbreene i Himalaya og isen på Grønland (1/4 er allerede smeltet bort) gjør vel at folk flest ser på flesteparten av disse klimaforskerne som noen skikkelige fjols... :-)

Kan du vise meg regnestykket hvor du får 15% til å bli 1/4?

Det er alltid spennende med ny matematikk!

Samtidig vil jeg gjerne høre din forståelse av hva en klimaforsker er - er det en som jobber for et leksikon eksempelvis?

Forøvrig er ikke hockeykølla tilbakevist - den er bekreftet av all senere forskning.

1

Vel vel, for et par år siden kunne vi lese følgende:

"At what point do we jail or execute global warming deniers".

http://mu-warrior.blogspot.com/2010/11/witchhunt-global-warming-believers.html

Posten er senere fjernet, den var neppe god reklame

Vi kunne også lese følgende hos selveste Green"peace":

“We know who you are. We know where you live. We know where you work.

“And we be many, but you be few.”

Hvilket også nå er trukket - men de er da i det minste ærlige om historikken:

http://weblog.greenpeace.org/climate/2010/04/will_the_real_climategate_plea_1.html

Man kan lure på on det var denne trangen som førte til 10:10 "no pressure"-flausen, klimafatwaen der de rettroende hygger seg med å sprenge "fornekterne" i filler, herunder skolebarn:

http://www.youtube.com/watch?v=JfnddMpzPsM

Klimaforskningen er nok under angrep, men det er et angrep som blir ført med penn og tanke.

Og sant å si, med fare for å bli anklaget for Godwins law, sist endret på Utøya i 2011, så er ikke ytterliggående enkeltpersoner noe bevis for at ofrene har rett.

På meg virker nå historien om disse truslene mest som en strategi kokt i hop av et PR-byrå av den typer popmusikere og filmstjerner bruker.

2
Karbonbasert_livsform Vel vel, for et par år siden kunne vi lese følgende: "At what point do we jail or execute global warming deniers". http://mu-warrior.blogspot.com/2010/11/witchhunt-global-warming-b...

På meg virker nå historien om disse truslene mest som en strategi kokt i hop av et PR-byrå av den typer popmusikere og filmstjerner bruker.

På meg virker det som om dine matematikkunnskaper ikke er spesielt overbevisende.

1
klimasirkus [sitat…] Kan du vise meg regnestykket hvor du får 15% til å bli 1/4? Det er alltid spennende med ny matematikk! Samtidig vil jeg gjerne høre din forståelse av hva en klimaforsker e...

Kan du vise meg regnestykket hvor du får 15% til å bli 1/4?

OK, 15 % da, jeg blandet sammen tallene for avsmelting og bidraget til havets stigning som visstnok skal være 25%.

Men allikevel, 15 %... !!

Da burde havet ha steget med en meter siden omtrent år 1900. Hvor har alt dette vannet tatt veien da? Har noen drukket det?

1
xpoolman [sitat…] OK, 15 % da, jeg blandet sammen tallene for avsmelting og bidraget til havets stigning som visstnok skal være 25%. Men allikevel, 15 %... !! Da burde havet ha steget med e...

OK, 15 % da, jeg blandet sammen tallene for avsmelting og bidraget til havets stigning som visstnok skal være 25%.

Utgiver av denne publikasjonen har kommet med en klargjøring - i praksis har de trukket uttalelsen tilbake, og korrigerer sine kart.

- On reflection and in discussion with the scientific community, the current map does not make the explanation of this topic as clear as it should be. We are now urgently reviewing the depiction of ice in the Atlas against all the current research and data available, and will work with the scientific community to produce a map of Greenland which reflects all the latest data. We will then create an insert for the current atlas showing this map and also give an explanation of the situation and how we have mapped it. Any material generated as a result of this activity will also be made available online and incorporated into the Atlas.

1
xpoolman [sitat…] Det er 13 år siden 1998. Hva har skjedd med temperaturen siden da? Europa Canada

Det er 13 år siden 1998.

Hva har skjedd med temperaturen siden da?

1998 var det rekordkraftig El-Nino, så ingen med respekt for seg selv regner på temperaturutvikling fra dette året. Men temperaturen har faktisk steget også når man regner fra 1998.

I og med at nesten all den ekstra varmeenergien som har blitt tilført jorda pga økningen i drivhusgasser havner i havet, er det viktig å se på utviklingen i havets varmeinnhold. En studie fra i år tyder på at havet er under oppvarming ned til 1500 meters dyp, også de siste årene.

2
xpoolman [sitat…] Neppe. Det å spre løgner såsom hockeykølla, isbreene i Himalaya og isen på Grønland (1/4 er allerede smeltet bort) gjør vel at folk flest ser på flesteparten av disse klim...

Det å spre løgner såsom hockeykølla, isbreene i Himalaya og isen på Grønland (1/4 er allerede smeltet bort) gjør vel at folk flest ser på flesteparten av disse klimaforskerne som noen skikkelige fjols... :-)

Hockeykølle-grafen er bekreftet utallige ganger av uavhengige forskere, lille venn. Hvorfor sprer du aktivt direkte feilinformasjon?

1
howwoh [sitat…] Hockeykølle-grafen er bekreftet utallige ganger av uavhengige forskere, lille venn. Hvorfor sprer du aktivt direkte feilinformasjon?

Før du anklager andre for å spre feilinformasjon, bør du se litt på hva du selv slenger ut.

Det er neppe "utallige studier", med mindre du synes det er vanskelig å telle særlig lenger enn til ti.

Wegman-rapporten dokumenterte at det handler om et titalls studier eller så, skrevet av et lignende antall forskere fra et begrenset miljø som stort sett alle har samarbeidet med hverandre. Med andre ord - forskerne er slett ikke "uavhengige" men kommer fra det samme miljøet som etterhvert er blitt kjent som "the Team".

Steve McIntyre har videre i tillegg dokumentert disse studiene stort sett er avhengig av de samme tvilsomme datasettene (strip-bark-trær, Yamal, innsjøsedimenter brukt opp-ned) for å få fram den hockeykøllen de er så glad i. Så heller ikke dataene er uavhengige.

Til sammenligning har nå CO2science sin database over studier fra rundt om i verden som viser en varm middelalder, nå passert 1000:

http://www.co2science.org/data/mwp/mwpp.php

2

Faktum er at hockeykølle-grafen er bekreftet, mange anger. Den er ikke feil. Det er poenget her. Det er løgn å påstå at den er feil.

McIntyre har ingen troverdighet. Han er matematiker og ikke kompetent til å uttale seg. Han lyver dessuten aktivt.

Les mer her: http://www.skepticalscience.com/broken-hockey-stick.htm

At du linker til en politisk propagandaside som co2science.org sier jo sitt om hvor lite du skjønner. Du må se på forskningen, og ikke bare lese slike politiske propagandasider.

1

Hele debatten om hockey stick-grafen er bare en massiv distraksjon, i et forsøk om å få fokuset vekk fra sakens kjerne: våre CO2-utslipp øker drivhuseffekten, og dette fører til global oppvarming.

Dette poeng er så lettfatterlig, og vanskelig å argumenter mot (vha. logikk), at strategien til kritikerne nå går ut på å få fokuset over på enkelte forskere, og enkelte forskningsrapporter, og dømme hele klimaforskningsmiljøet ut i fra dette

Wegman-rapporten, som tok for seg Hockey stick-kritikken, viste seg å være gjennomsyret med plagiat, hvor det var stjelt fra både wikipedia og fra rapporter som wegman-rapporten selv kritiserte.

Vi så i gjennomgangen av det klimafornekterne kalte climategate-"skandalen" at kritikerne tok setninger fra emailene og systematisk tok dem ut av kontekst, betydningen ble sterkt overdrevet, og ord som "forfalsninger" og "manipulasjon" blir brukt i hytt og pine helt uten bevis.

Det at slike skitne triks blir brukt aktivt forteller noe om hvor viktig det er å holde fokuset vekk fra en reell naturvitenskaplig debatt, fordi det ville ført til den ungålige konklusjonen om at vi faktisk er nødt til å gjøre noe med CO2-utslippene våre.

2
Karbonbasert_livsform Før du anklager andre for å spre feilinformasjon, bør du se litt på hva du selv slenger ut. Det er neppe "utallige studier", med mindre du synes det er vanskelig å telle særlig len...

Til sammenligning har nå CO2science sin database over studier fra rundt om i verden som viser en varm middelalder, nå passert 1000:

http://www.co2science.org/data/mwp/mwpp.php

co2science er laget av familien Idso i USA, og har som eneste formål å villede et kunnskapsløst publikum.

Du kan jo se hvordan de har framstillet studien til Moberg et al fra 2005, sammenlignet med hva den faktisk forteller. Pussig nok har de glemt å legge på moderne temperaturer i sin framstilling, som forteller at temperatur på den nordlige halvkule er varmere i dag enn under MWP.

Du kan også sammenligne Moberg 2005 mot Mann i denne grafen.

1
klimasirkus [sitat…] co2science er laget av familien Idso i USA, og har som eneste formål å villede et kunnskapsløst publikum. Du kan jo se hvordan de har framstillet studien til Moberg et al...

Pussig nok har de glemt å legge på moderne temperaturer i sin framstilling, som forteller at temperatur på den nordlige halvkule er varmere i dag enn under MWP.

De har da slett ikke glemt det, de forklarer hvorfor de ikke gjør det, og understreker at de trekker en tentativ konklusjon.

Det ser ut til å være standard Team prosedyre å klistre direkte målte temperaturer oppå rekonstruksjoner - altså en direkte sammenligning av to forskjellige datatyper.

I dette tilfellet kan du se med egne øyne at du ikke får noen hockeykølle hvis du ikke gjør det. Rekonstruksjonen har ingen kølleform.

1
Karbonbasert_livsform [sitat…] De har da slett ikke glemt det, de forklarer hvorfor de ikke gjør det, og understreker at de trekker en tentativ konklusjon. Det ser ut til å være standard Team prosedyre...

Det ser ut til å være standard Team prosedyre å klistre direkte målte temperaturer oppå rekonstruksjoner - altså en direkte sammenligning av to forskjellige datatyper.

Det ser ut til at du synes det er greit å skjule 30 år med observasjoner ettersom det ikke passer inn i ditt virkelighetsbilde. Dersom du nå hadde giddet å sjekke, ville du se at det finnes 100 år med overlapp på direkte observasjoner og proxier i dette tilfellet (siste datapunkt er 1979 i Moberg 05) - noe som gir en god verifisering på at proxidataene er i overenstemmelse med instrumenter. Dersom du skjuler direkte observasjoner, så får man naturligvis ikke med seg at observasjonene viser at dagens temperatur er omkring 0.8 grader høyere enn mwp.

Når du ikke leser orginalrapporten, får du heller ikke med deg konklusjonen til Moberg et al:

- We find no evidence for any earlier periods in the last two millennia with warmer conditions than the post-1990 period—in agreement with previous similar studies

co2science og familien Idso har med bistand fra bl.a. Exxon og andre interesseorganisasjoner for karbonlobbyen grovt fordreiet hundrevis av reelle forskningsrapporter, og framstillet dem på en måte det ikke finnes grunnlag for i orginalrapportene. co2science er ikke et nettsted som formidler forskning, det er et nettsted med en politisk agenda.

Dersom du ønsker å sette deg inn i hva forskningsrapporter faktisk forteller, så anbefaler jeg deg å lese orginalrapportene, framfor å stole på hva du finner på diverse blogger.

1

Nå er Benestad ute og rir igjen, med "oppsiktsvekkende resultater" angående år 2100. http://www.forskning.no/artikler/2011/oktober/300622

Hva er egentlig nytt her? At det spås hundrevis av millioner "klimaflyktninger" om mange tiår? Kan forskningsmidler kanskje brukes mer fornuftig enn dette?

Men det må vel i det minste være befriende for Benestad å spå om år 2100. Det er jo mye lettere enn å spå hvordan nærmeste vinter blir. Man slipper liksom å stå til rette for tøvet, siden påstandene ikke er falsifiserbare. Det må jo være deilig for en "forsker" av Benestads kaliber.

2

Lignende innlegg

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
27 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
10 svar
Laster...