Miljø og Klima

La_Bomba

Om hvordan grønne fanatikere ødelegger planeten

Fanatisme er en kreftsvulst som menneskeheten sliter med i mange kulturer. De er høylytte, de er synlige, de er ekstreme og de har alltid et destruktivt budskap og destruktive mål. Dersom majoriteten ikke klarer å beskytte seg mot en fanatisk minoritet viser historien en rekke eksempler på hvor tragisk det kan gå når ekstremister tar over samfunnstyringen.

Deres våpen er blant annet å spre frykt. De bedriver ofte forskjellig grad av terror mot både enkeltmennesker og institusjoner, de har i egne øyne en "gudegitt" rett, og de skal som oftest "redde menneskeheten". Altså er motivet på overflaten av edel karakter, men metodene de benytter og resultatene de oppnår ligger så langt fra "edelt" som det er mulig å komme.

USA og Europa er rammet av en økonomisk tilbakegang av historiske dimensjoner. I tidligere tider har det vært "kapitalismen" som har fått skylden for økonomiske kriser. Men denne gangen er det annerledes. Nå er det (rød)grønne fanatikere som står bak. De har vært smarte, de har jobbet intensivt i mange år, og de har lykkes. De har innfiltrert samfunnsapparat, politikk og media. Og de tjener grovt med penger på fanatismen sin. De er ikke mer fanatikere enn at de ser inntektspotensialet.

Og hva har de oppnådd så langt? Ganske mye! La meg nevne vindmøller og solpaneler som de mest synlige, mest kostbare og mest destruktive innretningene som menneskeheten noengang har bygget. Disse innretningene suger subsisdier ut av statskassene i USA og halve Europa og fører land etter land inn i krise. I tillegg er de miljøverstinger av øverste rang. Energiprisene øker betydelig, og nye skatter og avgifter topper det hele og dreper enhver mulighet for økonomisk utvikling.

Nok om det. En dyktig britisk journalist, James Delingpole, har en meget god artikkel i MailOnline som summerer opp det hele så langt. (Vi har desverre ikke journalister av samme kaliber i Norge.) Men kanskje flere våkner etterhvert som klimasvindelen kommer mer og mer fram i lyset?

Les den meget gode artikkelen her:

"How green zealots are destroying the planet: The provocative claim from a writer vilified for denying global warming"

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2096277/Global-warming-James-Delingpole-claims-green-zealots-destroying-planet.html

3
26 svar

Nok om det. En dyktig britisk journalist, James Delingpole, har en meget god artikkel i MailOnline som summerer opp det hele så langt. (Vi har desverre ikke journalister av samme kaliber i Norge.) Men kanskje flere våkner etterhvert som klimasvindelen kommer mer og mer fram i lyset?

Les den meget gode artikkelen her:

"How green zealots are destroying the planet: The provocative claim from a writer vilified for denying global warming"

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2096277/Global-warming-James-Delingpole-claims-green-zealots-destroying-planet.html

Søppelartikkel. Tendensiøst og svært lite nyansert. Enkelte brukbare poenger, men totalt sett er dette tull og vas fra A til Å. Fremstiller seriøse forskere som løgnere, fremstiller konspirasjonsteorier om "CO2-svindelen", opphauser innflytelsen til såkalte grønne fanatikere (disse finnes det i realiteten ytterst få av), overdriver voldsomt miljøproblemene med grønn energi (minus kanskje biodrivstoff), etc. Rett og slett en latterlig artikkel som de fleste oppegående menneskere ikke kan ta seriøst.

3

La meg nevne vindmøller og solpaneler som de mest synlige, mest kostbare og mest destruktive innretningene som menneskeheten noengang har bygget.

Nå har jeg hørt det også. Solcelleanleggene overgår både Hiroshima-bomben og Chernobyl-anlegget i ødeleggelse.

2
La_Bomba [sitat…] Nei, det er feil. Han nevner ikke seriøse forskere i det hele tatt. Han omtaler de klimaforskerne som avdekker seg selv som svindlere via sine egne e-mailer, kjent som Cli...

Nei, det er feil. Han nevner ikke seriøse forskere i det hele tatt. Han omtaler de klimaforskerne som avdekker seg selv som svindlere via sine egne e-mailer, kjent som Climategate 1 og 2.

Pølsevev. Fem granskningskommisjoner har kommet til samme konklusjon om datainnbruddet dere kaller "Climategate", det er ingen svindel.

Det eneste svindelforsøket er når benektere som deg er nødt til å drive selektiv sitering, bruk av sitater utenfor kontekst, eller simpelthen selektiv databruk for å klamre dere til de irrasjonelle konklusjonene deres.

Det er i grunnen festlig at denne ikke-hendelsen er oppkalt etter Watergate. En hendelse hvor de skyldige ble dømt.

Kan du vise til en eneste dom eller relevant kritikk som rokker ved de vitenskapelige konklusjonene?

2
La_Bomba [sitat…] Climategate handler ikke om ALLE klimaforskere. De handler om de klimaforskerne som er sentrale i de over 6000 mailene som ble lekket fra UEA. Disse jobber i Norge, USA, E...

Men desverre så ser det ikke ut til å ligge mye forskningsmidler i det å forske på naturlige klimaendringer. Og så lenge Climategate forskerne får muligheten til å fortsette å hindre og trenere vanlig ærlig klimaforskning, slik de beskriver at de gjør i sine mailer, så sliter ekte vitenskap mot pseudovitenskapen til "hockeyteamet" og deres medspillere.

Du kan jo gjøre en såkalt "lakmus-test": Ta for deg en tilfeldig utgave av Journal of Climate og se hvor mange av publikasjonene som er skrevet av det du kaller "The team", og hvor mange av dem som omhandler naturlige prosesser. Så kan du se om konklusjonen din, som jeg har referert over, er gyldig. For et bredere utvalg, kan du også ta for deg en utgave av Geophysical Research Letters.

Mitt stalltips: Kræsjlanding...

2
kanutten77 [sitat…] kjernekraft, hydrogen ?

Begge deler kommer nok til å bli tatt i bruk.

Jeg tror allikevel at det finnes ingen vei utenom elektrifisering av samfunnet (erstatte forbrenningsmotoren med elmotoren) kombinert med fornybar elkraftproduksjon.

Kjernekraft er dyrt og potensielt veldig farlig (se bare på skremmeskuddet jordskjelvet i Japan ga).

Hydrogen har den ulempe at gassen må først produseres, så komprimeres og lagres (hvilket er veldig vanskelig fordi den går gjennom metaller grunnet sine små atomer), for tilslutt å forbrennes ved sluttbrukeranvendelsen. Alle disse ledd koster et vesentlig energitap slik at den overordnede energieffektiviteten med å bruke hydrogen som energibærer blir til å grine av.

Da er det vesentlig bedre å produsere strøm i en generator som utnytter ca. 85 % av energien i vinden, sende den i en ledning til sluttbrukeren med ca. 90 % enrgieffektivitet og bruke den i en elmotor som konverter 85 % av den elektiske energien til mekanisk energi (fremdrift).

Ingen prosess, selv ikke bensin fra olje og påfølgende forbrenning i en bilmotor, er i nærheten av denne energieffektivitet som en elbil med fornybar kraft kan oppvise.

Og du som forbruker bør derfor velge sistnevnte løsning for til syvende og sist må vi forbrukere betale for all energibruk til hele forsyningskjeden. Det vil m.a.o. bli en vesentlig forskjell på drivstoffkostnadene for en hydrogenbil versus en elbil.

2
La_Bomba Jeg har sett gjennom videoklippet og er ikke enig med deg. Det er lett å forstå at Delingpole blir litt satt ut når Nurse begynner å sammenlikne klimavitenskap med kreftforskning....

Mainstream klimaforskning er pseudovitenskap. Det er fryktelig vanskelig å ta den på alvor.

Du omgår noen historiske fakta her, klimaforskningen har i grunnen fått rett i svært mye - et lite tilbakeblikk:

1965: “By the year 2000, the increase in carbon dioxide will be close to 25%. This may be sufficient to produce measurable and perhaps marked changes in climate.”

1975 [Broecker]: "If man-made dust is unimportant as a major cause of climatic change, then a strong case can be made that the present cooling trend will, within a decade or so, give way to a pronounced warming induced by carbon dioxide. "

1979 [Charney]: If the CO2 concentration of the atmosphere is indeed doubled and remains so long enough for the atmosphere and the intermediate layers of the ocean to attain approximate thermal equilibrium, our best estimate is that changes in global temperature of the order of 3°C will occur and that these will be accompanied by significant changes in regional climatic patterns.

1981 [Hansen]: It is shown that the anthropogenic carbon dioxide warming should emerge from the noise level of natural climate variability by the end of the century, and there is a high probability of warming in the 1980s.

1988 [Hansen]: The greenhouse warming should be clearly identifiable in the 1990s; the global warming within the next several years is predicted to reach and maintain a level at least three standard deviations above the climatology of the 1950s.

Den forskning du kaller pseudovitenskap har beviselig kommet fram til resultater som er etterprøvbare og korrekt.

Er det ikke på tide å forlate konspirasjonsbobla og ta forskning på alvor?

Alternativt anbefaler jeg at du dokumenterer hva du mener er pseudoforskning, slik at innleggene dine ikke framstår som ren bløff.

2

I Tyskland følger dagsavisen "Bilt" opp med følgende forside:

“THE CO2 LIES … pure fear-mongering … should we blindly trust the experts?”

http://notrickszone.com/2012/02/06/body-blow-to-german-global-warming-movement-major-media-outlets-unload-on-co2-lies/

Eller direkte for de tyskspråklige:

"Die CO2-Lüge. Renommiertes Forscher-Team behauptet: Die Klima-Katastrophe ist Panik-Mache der Politik"

http://www.bild.de/politik/inland/globale-erwaermung/die-co2-luege-klima-katastrophe-ist-panik-mache-der-politik-22467268.bild.html

Når følger norske media opp?

1
Hutrefulken [sitat…] Nå har jeg hørt det også. Solcelleanleggene overgår både Hiroshima-bomben og Chernobyl-anlegget i ødeleggelse.

La meg endre formuleringen til "...blant de mest synlige, mest kostbare og mest destruktive...."

For miljø og fauna så står nok vindmøller i en særstatus. For rovfugler spesielt så er de jo værre enn både Chernobyl og Hiroshima tilsammen.

Økonomisk er nok også både solceller og vindmøller mere destruktive enn begge dine nevnte katastrofer.

Så det hele bunner kanskje ut i hvordan man definerer katastrofe?

1

Nok om det. En dyktig britisk journalist, James Delingpole, har en meget god artikkel i MailOnline som summerer opp det hele så langt. (Vi har desverre ikke journalister av samme kaliber i Norge.) Men kanskje flere våkner etterhvert som klimasvindelen kommer mer og mer fram i lyset?

Delingpole hevder:

- Wind farms, besides blighting views, destroying topsoil and causing massive noise pollution, kill around 400,000 birds a year in the U.S. alone. Environmentalists, in fact, have a disastrous track record when it comes to predictions and policy recommendations.

I følge en studie fra 2009 dreper vindmøller og kjernekraft 0.3-0-4 fulger /GWh sammenlignet med 5.2 fulger / GWh fra kraft produsert med fosile brennstoff.

This article explores the threats that wind farms pose to birds and bats before briefly surveying the recent literature on avian mortality and summarizing some of the problems with it. Based on operating performance in the United States and Europe, this study offers an approximate calculation for the number of birds killed per kWh generated for wind electricity, fossil-fuel, and nuclear power systems. The study estimates that wind farms and nuclear power stations are responsible each for between 0.3 and 0.4 fatalities per gigawatt-hour (GWh) of electricity while fossil-fueled power stations are responsible for about 5.2 fatalities per GWh. While this paper should be respected as a preliminary assessment, the estimate means that wind farms killed approximately seven thousand birds in the United States in 2006 but nuclear plants killed about 327,000 and fossil-fueled power plants 14.5 million. The paper concludes that further study is needed, but also that fossil-fueled power stations appear to pose a much greater threat to avian wildlife than wind and nuclear power technologies.

Studien konkluderer med at fosile brennstoff utgjør en langt større trussel for fuglelivet enn vind- og kjernekraft i USA.

Delingpoles påstand er bare vrøvl, og det er åpenbart at han har mistet en hver kontakt med virkeligheten.

1
KongOlav2 [sitat…] Søppelartikkel. Tendensiøst og svært lite nyansert. Enkelte brukbare poenger, men totalt sett er dette tull og vas fra A til Å. Fremstiller seriøse forskere som løgnere, f...

Fremstiller seriøse forskere som løgnere, fremstiller konspirasjonsteorier om "CO2-svindelen"

Nei, det er feil. Han nevner ikke seriøse forskere i det hele tatt. Han omtaler de klimaforskerne som avdekker seg selv som svindlere via sine egne e-mailer, kjent som Climategate 1 og 2.

Noen konspirasjon er ukjent for meg, men Climategate mailene kan tyde på at disse "forskerne" kjempet for "the cause" som Mann omtaler flere steder, så det er mulig at han konspirerte for å fremme sitt "cause". Men det er opp til den som leser mailene å selv forstå hva som står der.

1
La_Bomba [sitat…] Nei, det er feil. Han nevner ikke seriøse forskere i det hele tatt. Han omtaler de klimaforskerne som avdekker seg selv som svindlere via sine egne e-mailer, kjent som Cli...

At noen tvilsomme mailer fra et lite antall forskere på ett universistet i England betyr at alle klimaforskere bedriver svindel og villeder offentligheten er jo en absurd generalisering som ikke hører hjemme noen plass.

Videre overdriver han miljøeffektene av vindmøller og solparker kraftig. Det er ikke miljøødellggende kun fordi man ikke liker synet av dem, og fugledødsfallene som blir brukt som et argument mot vindturbiner er jo bare en dråpe i havet mot antall fugler som dør hvert år pga andre menneskeskapte konstruksjoner.

I tillegg snakker han om at miljøforkjemperne ettersigende er imot all form for økonomgisk utvikling, og trekker noen merkelige sammenligninger mellom miljøsituasjonen i vestlige land og overbefolkede byer i Asia. De fleste av oss innser at et mer helhetlig fokus på miljø og bærekraftig utvikling kan kombineres med en fortsatt økonomisk vekst for både den rike delen av verden samt U-landene.

Det er bare en ytterst liten fanatisk gjeng som vil forlate den moderne verden og gå tilbake til et samfunn der man "lever i pakt med naturen". Det krever dog et paradigmeskifte og en samlet verden som går sammen i kampen om en mer bærekraftig utvikling.

Jeg tror ikke på de verste dommedagsprofetene innen klimaspådommer og den verste krisemaksimeringen, men jeg er rimelig overbevist om at vi i dagens verden bør ta grep for å sikre en mer bærekraftig utvikling. Planeten vi lever på har neppe nok ressurser til å dekke levestandarden til 10 mrd mennesker slik vi lever i den vestlige verden i dag.

1
KongOlav2 At noen tvilsomme mailer fra et lite antall forskere på ett universistet i England betyr at alle klimaforskere bedriver svindel og villeder offentligheten er jo en absurd generalis...

At noen tvilsomme mailer fra et lite antall forskere på ett universistet i England betyr at alle klimaforskere bedriver svindel og villeder offentligheten er jo en absurd generalisering som ikke hører hjemme noen plass.

Climategate handler ikke om ALLE klimaforskere. De handler om de klimaforskerne som er sentrale i de over 6000 mailene som ble lekket fra UEA. Disse jobber i Norge, USA, England og andre steder.

Rent tilfeldig så har de involverte forskerne vært meget sentrale i forhold til FN's klimapanel. Derfor er konklusjonene til FN's klimapanel null verdt. Det ligger ingen vitenskaplig prosess bak. DET er hva Climategate også handler om.

Ingen beskylder ALLE klimaforskere for å svindle. Tvert i mot vil jeg anta at de fleste av dem er ærlige og oppriktige forskere. Men desverre så ser det ikke ut til å ligge mye forskningsmidler i det å forske på naturlige klimaendringer. Og så lenge Climategate forskerne får muligheten til å fortsette å hindre og trenere vanlig ærlig klimaforskning, slik de beskriver at de gjør i sine mailer, så sliter ekte vitenskap mot pseudovitenskapen til "hockeyteamet" og deres medspillere. Det er hos disse sentrale personene at svindelen ligger. Ikke hos ALLE.

1

Deres våpen er blant annet å spre frykt.

Du snur det litt på hodet her.

Delingpole kommer med direkte løgnaktige påstander om vindmøller som bråker og dreper fugl, samtidig som han foreslår industrielle prosesser som er kjent for å være ekstremt støyende, forurense drikkevannskillder for all framtid, ødelegge jord og landarealer i stor skala, ta liv av både fisk, fulg, amfibier og i grunnen det meste annet som er levelig, innklusive oss mennesker (mye av dette kommer fram i dokumentaren Gasland). De negative miljøskadene er så alvorlig at flere stater nå rett og slett sier nei til dette tøvet, også fra republikanere i USA.

Fyren er rett og slett en notorisk løgner, eller rett og slett bare tjukk i huet.

1
trondhjem Begge deler kommer nok til å bli tatt i bruk. Jeg tror allikevel at det finnes ingen vei utenom elektrifisering av samfunnet (erstatte forbrenningsmotoren med elmotoren) kombinert...

Hydrogen har den ulempe at gassen må først produseres, så komprimeres og lagres (hvilket er veldig vanskelig fordi den går gjennom metaller grunnet sine små atomer), for tilslutt å forbrennes ved sluttbrukeranvendelsen. Alle disse ledd koster et vesentlig energitap slik at den overordnede energieffektiviteten med å bruke hydrogen som energibærer blir til å grine av.

Glimrende besvarelse ang hydrogen, velfortjent tommel selv om vi to er uenige i det meste når det gjelder dagens klima. Å konvertere til hydrogen kommer bare til nytte der en har et stort overskudd av energi. Selvfølgelig tar en denne ekstra energikostnaden hvis en må ha et alternativ osv. men å satse på å drifte et land med hydrogen blir helt feil, hydrogen som en backup kan være en OK sikkerhet.

1
knutset [sitat…] Glimrende besvarelse ang hydrogen, velfortjent tommel selv om vi to er uenige i det meste når det gjelder dagens klima. Å konvertere til hydrogen kommer bare til nytte der...

konvertere til hydrogen kommer bare til nytte der en har et stort overskudd av energi.

Hvis vi tar utgangspunkt i dagens teknologi og det man i dag ser for seg av utvikling i overskuelig fremtid, kommer man til å bli nødt til å bruke hydrogen (eller kanskje muligens en annen brennbar forbindelse) i anvendelser hvor man er avhengig av energitettheten som en kjemisk energibærer har når det blir slutt på oljen.

Med dagens batteriteknologi vil det f.eks. være umulig å fly et fly med elektromotorer over en anvendbar distanse. Fly vil måtte ha med seg en kjemisk energibærer for å ha nok energi til å klare reisen. Og der er er hydrogen et bedre alternativ enn andre kjemiske energibærere (som alle som en vil ha samme lave energiutnyttelse målt over produksjonskjeden som hydrogen) fordi hydrogenet har stor energitetthet og forbrenningen gir ingen forurensingsproblematikk.

Det skal skje en eller annen, i dag totalt uventet, revolusjon i batteriteknologien for at man kan engang tenke på elektrifisere flyparken.

1
knutset [sitat…] Glimrende besvarelse ang hydrogen, velfortjent tommel selv om vi to er uenige i det meste når det gjelder dagens klima. Å konvertere til hydrogen kommer bare til nytte der...

Del 2 til tronhjem. Faktisk er jeg enig i hele innlegget ditt med visse modifikasjoner. Forbrenningsmotorer blir og er fornuftig i fly og skipstrafikken, selvfølgelig må en se på andre bærekraftige løsninger på alt som har med forbrenningsmotoren også.

Det er ingen tvil om at bilen drives mest energieffektivt med elmotor. Problemet er at å lagre energi tilsvarende 100 mil i dag ikke er økonomisk forsvarlig da det blir langt rimeligere med en gjerrig dieselbil. En plug in hybrid med OK el. rekkevidde ville løst dette problemet. Hoved forbruket ville da vært el i det daglige. Tipper bensin\diesel forbruket ville redusert seg med minst 80% for den vanlige forbruker.

Problemet mitt å godta det som kommer fram ang klimapolitikk er at det ikke henger sammen med global energipolitikk. Det prates hele tiden om CO2 spøkelse der løsningen er avgifter og nasjonal reduksjon som fører til at industri forflyttes til der energi er billig. Synes heller ikke det er fornuftig å betale 15 kr. literen til bilen da Norge er selvforsynt. Vi vet jo at vi eksporterer drivstoff til rundt 6 kr literen.

Verden trenger energi, faktisk mye mer enn vi gjør oss nytte av i dag hvis alle skal ha lik velstand. Dette ser jeg nærmest som uoppnåelig da en hel verden ikke greier å bli enige eller en begrensning av befolkningseksplosjonen. Slik det er nå så vil vi passere 8 milliarder om 8 år, denne ekstra milliarden vil nok trenge mer energi osv.

1
HarryH [sitat…] Den "dyktige" Delingpole kom litt uheldig ut av dette møtet med nobelprisvinner Sir Paul Nurse.

Jeg har sett gjennom videoklippet og er ikke enig med deg. Det er lett å forstå at Delingpole blir litt satt ut når Nurse begynner å sammenlikne klimavitenskap med kreftforskning. Å svare på spørsmål om kreftforskning når man diskuterer klima kan gjøre enhver litt i tvil.

Men for å fortsette analogien til Nurse vedr. kreftbehandling. Dersom min fastlege feilaktig hevdet at jeg og alle andre som var i kontakt med ham alltid hadde kreft, at han i tillegg anbefalte amputasjon av armer og bein som et "føre var" prinsipp, krevde kr. 100 000 for konsultasjonen og i tillegg aldri hadde hatt rett i noe han hadde foretatt seg tidligere, så er det vanskelig for meg å se at jeg eller andre hadde vært kunde der.

Mainstream klimaforskning er pseudovitenskap. Det er fryktelig vanskelig å ta den på alvor.

1
La_Bomba Jeg har sett gjennom videoklippet og er ikke enig med deg. Det er lett å forstå at Delingpole blir litt satt ut når Nurse begynner å sammenlikne klimavitenskap med kreftforskning....

Mainstream klimaforskning er pseudovitenskap. Det er fryktelig vanskelig å ta den på alvor.

Du bør referere forskning som du er enig i - altså forskning som du mener er mer korrekt enn mainstream forskning.

Kan du nevne noen forskning som er mer korrekt enn de referansene jeg har oppgitt i mitt forrige innlegg?

1

Lignende innlegg

Våtere og villere?

Det konstateres at klimaendringene nå er over oss for fullt også i Norge (MDG-hold, SV-hold m.fl.). Og vi som i en del år nå er blitt tutet ørene fulle fra div. forskerhold, og ikke minst politisk ho...
1
27 svar

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
27 svar
Laster...