Miljø og Klima

Josik

Gleickisme

Gleickisme er en i hovedsak politisk ideologi der løgn, tyveri og produksjon av falske "bevis" benyttes i en ideologisk kamp som er tett knyttet til en hypotese om at klimaendringer er menneskeskapte og at de skyldes bruk av fossile energikilder.

Gleickister ser på alle som ikke derer deres ideoligiske syn som fiender som må bekjempes med alle midler. I mangel på observasjoner som støtter deres syn på klimaendringer, velger de defor å angripe personer og organisasjoner som de for eksempel hevder at "undergraver klimavitenskapen". (Som kjent er det ikke mulig å "undergrave" vitenskap som står støtt på egne ben.)

Gleickister er ofte så blindet av sin fanatiske tro at de totalt mister enhver virkelighetsforståelse. Dette bringer dem ut i en selvdestruktiv spiral der løgn, svindel og kriminalitet blir en stadig viktigere del av deres "kamp". Gleickisme fører derfor alltid til en svekkelse av den saken som det kjempes for.

Eksempler på kjente gleickistiske organisasjoner er blant annet IPCC (FN's klimapanel), WWF og Greenpeace. Kjente gleickister finnes blant mange av de mest profilerte klimaforskerne.

Gleickisme har fått sitt navn fra den engang høyt profilerte klimafanatikeren Peter Gleick, som i løpet av noen få dager i 2012 ruinerte sin karriere og sitt sivile liv da han med gleickistiske metoder forsøkte å diskreditere Heartland Institute, en privat organisasjon som blant annet jobber for å fremme klimaforskning som er basert på den vitenskaplige metode.

3
68 svar

I sammenheng med avsløringen av Peter Gleick's identitetstyveri og (en fatalt dårlig) egenproduksjon av et falskt "strategidokument", har en rekke utenlandske media sett med statig mer kritiske øyne både på Gleick og på hele klimasvindelen. Her er noen ferske artikler:

"Global warming nonsense gets a true cold shoulder"

"Should Global-Warming Activists Lie to Defend Their Cause?"

"Global warming’s desperate caper"

"Why the Climate Skeptics Are Winning"

"A Climate Champion Cheats — and We All Lose"

"Fakegate" Blows Up in Warmist Faces

Og selv forskere som tror fast på den mye omdiskuterte "drivhuseffekten" har begynt å bli stadig mer kritiske til det totale misforholdet mellom "klimamodeller" og observasjoner.

http://wattsupwiththat.com/2012/02/26/the-skeptics-case/

1
Josik I sammenheng med avsløringen av Peter Gleick's identitetstyveri og (en fatalt dårlig) egenproduksjon av et falskt "strategidokument", har en rekke utenlandske media sett med statig...

Og selv forskere som tror fast på den mye omdiskuterte "drivhuseffekten" har begynt å bli stadig mer kritiske til det totale misforholdet mellom "klimamodeller" og observasjoner.

http://wattsupwiththat.com/2012/02/26/the-skeptics-case/

Hvilke forskere du henviser til her .. vel det er ukjent.

Men her var da et nytt forsøk fra Josik på henvisning til noe. Denne verket starter da med et bedre utgangpunkt enn mange andre verk fra klimasurrealistene. Her blir ikke drivhuseffekten benektet og det gis forståelse for at en dobling av CO2 vil gi en økning i temperatur litt over 1 grad. Så da er det spørsmål om hvordan tilbakekoblingene slår ut.

Denne karen mener det ikke er positiv tilbakekoblinger, heller negative. Da burde jo alle de som heier på høy variabilitet tidligere (varm MWP osv) få kalde føtter. Det motsier fravær av positive tilbakekoblinger.

Og lenger ned så presenteres et gammelt kjært bidrag: manglende hotspot. Der har vi en annen selvmotsigelse. Hotspoten skyldes evaptranspirasjon hvor varme fra overflaten blir transportert opp i troposfæren. Det avkjøler overlaten og er en negativ tilbakekobling for overflatetemperaturen... Så der prøver klimasurralismens heiagjeng å ta livet av en negativ tilbakekobling som de først argumenterte for...

Selvmål Josik...

2

Det er tydelig at Josik har gitt opp å diskutere klimaforskning, men er mer opptatt av konspirasjonsteorier. HAARP og Chemtrails (lol) er allerede nevnt tidligere av en av hans meningsfeller, men jeg hadde trodd det var snakk om en utligger, selv blant hardbarka benektere. Nå er jeg ikke så sikker lenger.

Jeg syns det er synd at "skeptikerne" er på full fart bort fra den faglige debatten. Det er enda områder hvor det råder stor nok usikkerhet til at konsekvensene av en dobling av CO2 ikke er åpenbare. Det hadde vært ønskelig, slik jeg ser det, om skeptikerne hadde deltatt i debatten rundt tilbakekoblingseffekter og den generelle klimasensitiviteten.

I tillegg er debatten rundt de politiske valgene som må tas på bakgrunn av hva vitenskapen konkluderer med langt fra over. Selv den debatten melder Josik seg fullstendig ut av med konspirasjonsteoriene sine. Hvorfor har jeg vanskelig med å forstå, siden det er ganske åpenbart at det er der skoen trykker for de fleste meningsfellene hans.

Allikevel har mange av dem, inkludert Josik, altså valgt å melde seg ut av enhver debatt.

I stedet virker det som de har valgt å kjøre en linje hvor fundamentet består av misbruk av statistikk, gal gjengivelse av hva klimaforskningen faktisk sier, og ikke minst troen på at verdens vitenskapsakademier, et nesten fullstendig samlet klimaforskningsmiljø, flere nasjonalstater og FN deltar i en verdensomspennende konspirasjon for å undergrave vitenskapen.

Nøyaktig hvordan denne konspirasjonen fungerer har vi enda ikke klart å få noe tydelig bilde på.

Benektelsen er total. Sann skepsis er fraværende.

Det er like absurd som det er trist.

1
dumskalle [sitat…] Hvilke forskere du henviser til her .. vel det er ukjent. Men her var da et nytt forsøk fra Josik på henvisning til noe. Denne verket starter da med et bedre utgangpunkt e...

Hvilke forskere du henviser til her .. vel det er ukjent.

Dumskalle, jeg tror det er noe du fullstendig har oversett. Denne delen av VG Debatt heter "Miljø og Klima". Det står ikke noe om forskning. Med andre ord er det lov å debattere andre ting enn AGW-"forskning". Men det faller deg kanskje tungt for brystet. Og jeg forstår at det er tungt å se på at "gudene" faller. Og det er vel derfor du gjør alt du kan for å avspore enhver debatt som er ubehagelig for din vikende front?

Hva var det forresten AGW-rørsla mottok forrige uke? Jo, det var visst 100 mill. dollar:

The Climate Works Foundation, though, is of special interest as it was in 2008, awarded $460,800,000 from the William and Flora Hewlett Foundation, a grant-making organisation with assets of $7.2 billion, which disbursed $353,400,000 in grants in 2011. It has made another grant to Climate Works only last week of $100 million – bringing the total grants to this organisation to just short of $600 million.

The Funding Imbalance

2
imøbe [sitat…] Dumskalle, jeg tror det er noe du fullstendig har oversett. Denne delen av VG Debatt heter "Miljø og Klima". Det står ikke noe om forskning. Med andre ord er det lov å deb...

Hva var det forresten AGW-rørsla mottok forrige uke? Jo, det var visst 100 mill. dollar:

Gosj. Tenk at forskning koster penger, det kommer sikkert som et stort sjokk for mange. Dersom forskning skal være troverdig, må det naturligvis være ulønnet arbeid, ellers mister den all troverdighet.

1
imøbe [sitat…] Dumskalle, jeg tror det er noe du fullstendig har oversett. Denne delen av VG Debatt heter "Miljø og Klima". Det står ikke noe om forskning. Med andre ord er det lov å deb...

Dumskalle, jeg tror det er noe du fullstendig har oversett. Denne delen av VG Debatt heter "Miljø og Klima". Det står ikke noe om forskning. Med andre ord er det lov å debattere andre ting enn AGW-"forskning". Men det faller deg kanskje tungt for brystet. Og jeg forstår at det er tungt å se på at "gudene" faller. Og det er vel derfor du gjør alt du kan for å avspore enhver debatt som er ubehagelig for din vikende front?

Det er nok noe imøbe fullstendig har oversett...

Det innlegget jeg svarte på hvor det ble påstått

" Og selv forskere som tror fast på den mye omdiskuterte "drivhuseffekten" har begynt å bli stadig mer kritiske til det totale misforholdet mellom "klimamodeller" og observasjoner."

Det du skriver kvalifiserer mye mer som avsporing.

1

Jeg begynte å tenke på:Hvem er det egentlig som finnanserer IPCC?

Er det ikke medlemslandene? Så får jeg se at USA har jo trukket mye av sin støtte? Er det der for at http://www.climateworks.org/ må trå til? Så finner jeg at Klimarealistene er en reell trussel mot IPCC? Ig ikke nok med det men så kommer:

http://www.climatechangedispatch.com/home/9571-prominent-chinese-climate-scientists-conclude-ipcc-is-worthless-qrestricted-by-its-political-tendenciesq

Ja hvem skal da eller finansere dette verdiløse arbeidet, om ikke http://www.climateworks.org/ gjør det? Så slik sluttes ringen, den ene verdiløse, finnansejerer dan andre verdiløse, men HVOR får de verdiene fra da?

Jo de får verdiene fra de som har blitt manipulerte av Gleickisme fra før. Da er ringen sluttet, og det verdiløse arbeidet(Kina sine ord) fortsette, og alt er såre vel.

1

Gleickisme er en i hovedsak politisk ideologi der løgn, tyveri og produksjon av falske "bevis" benyttes i en ideologisk kamp som er tett knyttet til en hypotese om at klimaendringer er menneskeskapte og at de skyldes bruk av fossile energikilder.

Du kommer ikke unna at det kritikkverdige i Gleicks handlinger blekner i forhold til hva han avslørte.

På grunn av hans handlinger vet vi nå at Heartland bruker hjernevaskestrategier som er minst like ille som kreasjonistenes.

1
Hutrefulken [sitat…] Du kommer ikke unna at det kritikkverdige i Gleicks handlinger blekner i forhold til hva han avslørte. På grunn av hans handlinger vet vi nå at Heartland bruker hjernevask...

Du kommer ikke unna at det kritikkverdige i Gleicks handlinger blekner i forhold til hva han avslørte.

Å ja? Og hva var det så han avslørte? Og da må du holde deg til virkeligheten, og ikke blant de som forherliger kriminalitet og forfalskning.

2
Hutrefulken Heartlands plan om å lage sitt eget antivitenskaplige skolepensum. Det har de selv innrømmet.

antivitenskaplige skolepensum

Hvor i all verden har du det fra?

Ellers vil jeg si: Beklager Hutre, for at jeg ba deg om noe som vil være umulig. Har tenkt litt over det, og innser jo at dere er utrolig lojale mot hverandre, samme hva som skjer. En slik lojalitet forventer jeg nok ikke å se blant skeptikerne, for de setter høyere krav til ærlighet og pålitelighet.

3

Alt om Heartland Institutes K-12 curriculum står svart på hvitt i HI's Fundraising Plan. HI ved Joe Camel, eh, jeg mener Joe Bast har så godt som bekreftet at det er ekte.

1
Josik [sitat…] Gleickisme i praksis... Hutre melder seg på for fullt. Gleicks hjemmeproduserte "strategidokument" har nå blitt til "sannhet".

Vel. Det står ikke noe annet i det dokumentet enn i de andre.

Det er jo også interessant at Anthony Watts sitt forslag på å bruke et tekstanalyseprogram for å sjekke ut mest sannsynlige forfatter havner ut med Bast som mer sannsynlig forfatter av det dokumentet enn Gleick. Se her og her.

Auda....

1

Gleickister er ofte så blindet av sin fanatiske tro at de totalt mister enhver virkelighetsforståelse. Dette bringer dem ut i en selvdestruktiv spiral der løgn, svindel og kriminalitet blir en stadig viktigere del av deres "kamp". Gleickisme fører derfor alltid til en svekkelse av den saken som det kjempes for.

George Monbi(g)ot ser ut til å være en Gleickist. Han forsvarer identitetstyveri uten å blunke:

"I see Peter Gleick, the man who obtained and leaked the devastating documents from the Heartland Institute, as a democratic hero. I do not think he should have apologised, nor do I believe that his job should be threatened. He has done something of benefit to society."

http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2012/feb/24/christopher-booker-heartland-climate

2
dumskalle Vel. Det står ikke noe annet i det dokumentet enn i de andre. Det er jo også interessant at Anthony Watts sitt forslag på å bruke et tekstanalyseprogram for å sjekke ut mest sannsy...

Vel. Det står ikke noe annet i det dokumentet enn i de andre.

Et tu brute ... du som i desperasjon retter dine egne innlegg for å skjule at det var nettop denne Gleickske forfalskningen du siterte, - således tør du være vel kjent med innholdet.

Løyner og bløffmaker er du.

2
Ambrosius_Olufsen [sitat…] Et tu brute ... du som i desperasjon retter dine egne innlegg for å skjule at det var nettop denne Gleickske forfalskningen du siterte, - således tør du være vel kjent med...

Du e helt klart desperat ja. Jeg kan gjerne sitere det jeg skrev da siterte fra det dokumentet:

"Whit: Jeg syns Trondhjem har noen veldig gode poenger. Hele greia virker nesten for god (eller dum) til å være sann.

Min kommentar:

"Sant nok. Slik som denne:

"Principals and teachers are heavily biased toward the alarmist perspective. To counter this we are considering launching an effort to develop alternative materials for K-12 classrooms. We are pursuing a proposal from Dr. David Wojick to produce a global warming curriculum for K-12 schools. … His effort will focus on providing curriculum that shows that the topic of climate change is controversial and uncertain – two key points that are effective at dissuading teachers from teaching science."

En ting er å være antivitenskapelig. Det vet vi jo at de er. Men å være så dum at de skriver noe slikt er så i overkant at en må begynne å lure. Er det mulig?"

Har du for vane å ikke lese innlegg som du kommenterer på? Hvor desperat har avsløringene af Heartland gjort deg?

1
Hutrefulken Vise hva?

;P Sliter du med å holde tråden i dine egne innlegg?

--

Heartlands plan om å lage sitt eget antivitenskaplige skolepensum.

Det har de selv innrømmet.

Jeg snakker ikke om strategidokumentet, men de andre.

--

Kan du henvise til et av de bekreftede autentiske dokumentene, der din påstand underbygges? Bra nok nå?

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima SjatH Siste svar

1,5 grader og det umulige

Er det egentlig ikke bare irriterende med gnålet om at at global temperatur skal begrenses til 1,5 grader i forholdt til førindustrielt nivå? For vi vet jo alle at det i praksis er fullstendig urealis...
2
2 svar

Men hva med sola?..

Det er riktignok svært langt frem i tid, men likevel, - vitenskapen forteller oss at sola vil stadig utvide seg fremover og "med tida" brenne opp iallfall de nærmeste planetene, Jorda inkludert. (Da k...
2
2 svar
Miljø og Klima Ola21 Siste svar

Klima 99% enighet

I følge oppslag nå i VG har en undersøkelse foretatt konkludert med at det nå er 99% enighet blant forskere om at det er en menneskeskapt klimakrise. Dette er selvfølgelig propaganda produsert like fø...
2
6 svar
Laster...