Ja her er det mye av det vanlige mølet.

De ser ikke på global temperatur når de vurderer vostok-data, men lokal temperatur i Antarktis.

De siste 1000 årene mener de åpenbart at CO2 som er det eneste som påvirker global temperatur - ingen forskere er forøvrig enig i dette.

Til slutt ser de på CO2 og temperatur i våre dager, og her kommer de med ting som allerede er velkjent - havet tar opp mer CO2 under en La Niña enn under positiv enso. Gammelt nytt.

Bare surr som vanlig.

2
klimasirkus Ja her er det mye av det vanlige mølet. De ser ikke på global temperatur når de vurderer vostok-data, men lokal temperatur i Antarktis. De siste 1000 årene mener de åpenbart at CO2...

Ja her er det mye av det vanlige mølet. De ser ikke på global temperatur når de vurderer vostok-data, men lokal temperatur i Antarktis.

Jaha, men hva sier denne grafen om hva som driver hva. Er det CO2 som driver temperatur, eller er det temperarur sim driver CO2, klimasirkus? Hadde vert artig å vite om du så den detaljen?

1

Hvorfor faller ikke CO2 innholdet atmosfæren i de 1000 årene fram til 1850? Humlum, Solheim og Stordahl skriver jo at temperaturen i samme periode faller kraftig. Og de snakker da virkelig om en 10 måneders forsinkelse, når de ser på dataene for de siste 30 år.

Min forståelse av dette, som vel og merke er begrenset, er at man burde sett en reduskjon i CO2 fra 850 - 1850, for at de tre herrers teori skulle holdt vann.

Så dette får ikke jeg til å gå i hop, men det kan godt være noe jeg ikke har fått med meg i forhold til hva de tre herrer forsøker å kommunisere.

1
Reparatøren [sitat…] Jaha, men hva sier denne grafen om hva som driver hva. Er det CO2 som driver temperatur, eller er det temperarur sim driver CO2, klimasirkus? Hadde vert artig å vite om du...

Er det CO2 som driver temperatur, eller er det temperarur sim driver CO2

Det kan gå begge veier. Temperaturen kan begynne å øke først; slik som når istidene tok slutt, eller CO2 kan begynne å øke først; slik det er i dag.

1

Kan noen forklare meg hvorfor det at temperatur stiger før CO2 blir brukt som bevis mot at økt CO2 kan øke temperaturen?

Er det slik at folk ikke tror det er mulig at kausaliteten går begge veier?

1
Bjarne_Mikael [sitat…] Det kan gå begge veier. Temperaturen kan begynne å øke først; slik som når istidene tok slutt, eller CO2 kan begynne å øke først; slik det er i dag.

Temperaturen kan begynne å øke først; slik som når istidene tok slutt, eller CO2 kan begynne å øke først; slik det er i dag

AAA-La oss få dette i samsvar med:

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry's_law

og http://snl.no/Guldberg_og_Waages_lov%20

Da skulle det noenlunde samsvare med den kjente "virkelighet," sålamgt?

1
Reparatøren [sitat…] AAA-La oss få dette i samsvar med: http://en.wikipedia.org/wiki/Henry's_law og http://snl.no/Guldberg_og_Waages_lov%20 Da skulle det noenlunde samsvare med den kjente "vir...

Henry's lov sier:

At a constant temperature, the amount of a given gas that dissolves in a given type and volume of liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with that liquid.

Massevirkningsloven sier at reaksjonshastigheten er proporsjonal med produktet av konsentrasjonene av de reagerende stoffer. Kilde

Ingen av disse lovene er motstridende mot at temperatur og CO2 har en gjensidig årsaksammenheng (bedre ord enn sirkulær kausalitet :) ), så vidt jeg kan se. Kan du utdype hva du mener?

1
Hutrefulken Kan noen forklare meg hvorfor det at temperatur stiger før CO2 blir brukt som bevis mot at økt CO2 kan øke temperaturen? Er det slik at folk ikke tror det er mulig at kausaliteten...

Alle kurvatur fremstillinger viser, uansett hvordan dere prøver å vri det, at først stiger temperatur, og noen år etterpå stiger CO2. Tidsdifferansen mellom stigning av temperatur, og stigningen i CO2 er avhengig av temperaturdifferansen luft/veske, hav, tiden det tar å varme opp havet. Her også veskens saltinnhold.

Når oppvarmingen av vesken har kommet høyt nok til at CO2 blir avgitt, så begynner med en gang CO2 å absorbere og remmitere. Dette er det vel i seg selv noen fordommer i mot.

Det det er fordommer i mot Hutre, er den overdramatiseringen av denne egenskapen dere tillegger CO2 gassen, på tross av dens "små mengder" i forhold til de andre drivhusgassene samlet, og dens begrensinger i IR spekter, og derfor energimengde den formidler.

1
Reparatøren Alle kurvatur fremstillinger viser, uansett hvordan dere prøver å vri det, at først stiger temperatur, og noen år etterpå stiger CO2. Tidsdifferansen mellom stigning av temperatur,...

Alle kurvatur fremstillinger viser, uansett hvordan dere prøver å vri det, at først stiger temperatur, og noen år etterpå stiger CO2. Tidsdifferansen mellom stigning av temperatur, og stigningen i CO2 er avhengig av temperaturdifferansen luft/veske, hav, tiden det tar å varme opp havet. Her også veskens saltinnhold.

Når oppvarmingen av vesken har kommet høyt nok til at CO2 blir avgitt, så begynner med en gang CO2 å absorbere og remmitere. Dette er det vel i seg selv noen fordommer i mot.

Ja, jeg vet at temperaturøkning fører til økt CO2.

Det vet alle, og det er godt dokumentert. Ingen fornekter dette.

Men hvorfor tror du dette beviser at økt CO2 ikke fører til økt temperatur?

1

Jeg husker som sagt ikke hvor jeg hadde det fra. Jeg skal sjekke. Det er godt mulig jeg tar feil.

Men det er vel naturlig at havet enten frigir mer, eller tar opp mindre CO2 når det blir varmere?

1
Reparatøren Alle kurvatur fremstillinger viser, uansett hvordan dere prøver å vri det, at først stiger temperatur, og noen år etterpå stiger CO2. Tidsdifferansen mellom stigning av temperatur,...

Det det er fordommer i mot Hutre, er den overdramatiseringen av denne egenskapen dere tillegger CO2 gassen, på tross av dens "små mengder" i forhold til de andre drivhusgassene samlet, og dens begrensinger i IR spekter, og derfor energimengde den formidler.

Dette blir et annet tema enn det jeg spurte om.

CO2 er den nest viktigste drivhusgassen.

1
Hutrefulken [sitat…] Ja, jeg vet at temperaturøkning fører til økt CO2. Det vet alle, og det er godt dokumentert. Ingen fornekter dette. Men hvorfor tror du dette beviser at økt CO2 ikke fører...

Skriver jeg forlite utfyllende nå igjen, eller? Jeg sa:"

Når oppvarmingen av vesken har kommet høyt nok til at CO2 blir avgitt, så begynner med en gang CO2 å absorbere og remmitere. Dette er det vel i seg selv "ikke" noen fordommer i mot.(Beklager feilen).

Det, det er fordommer i mot Hutre, er den overdramatiseringen av denne egenskapen dere tillegger CO2 gassen, på tross av dens "små mengder" i forhold til de andre drivhusgassene samlet, og dens begrensinger i IR spekter, og derfor energimengde den formidler. Du sier:

"CO2 er den nest viktigste drivhusgassen." Etter den overveldende massen av H2O, og de andre drivhusgassene, ja? Og likedan har de andre drivhusgassene ett mye bredere IR absorbsjons spekter en CO2?

1
Whit Hvorfor faller ikke CO2 innholdet atmosfæren i de 1000 årene fram til 1850? Humlum, Solheim og Stordahl skriver jo at temperaturen i samme periode faller kraftig. Og de snakker da...

Tja, er der da en varselampe som blinker, å sier at det ikke er alt vi vet? La os tenke oss at temperaturen av ukjente grunner, falt i løpet av et år, eller to men 0,7 grader+0,7 grader til, altså et fall på 1,4 - på to år. Hvor lenge ville da CO2 tettheten vi nå har, forblitt på samme nivå? Dette er et eksempel!

1
Reparatøren Alle kurvatur fremstillinger viser, uansett hvordan dere prøver å vri det, at først stiger temperatur, og noen år etterpå stiger CO2. Tidsdifferansen mellom stigning av temperatur,...

Alle kurvatur fremstillinger viser, uansett hvordan dere prøver å vri det, at først stiger temperatur, og noen år etterpå stiger CO2. Tidsdifferansen mellom stigning av temperatur, og stigningen i CO2 er avhengig av temperaturdifferansen luft/veske, hav, tiden det tar å varme opp havet. Her også veskens saltinnhold.

Tilbake til dette.

Du mener altså at når vi ser økt temperatur føre til økt CO2-konsentrasjon, så er dette i seg selv et bevis på at økt CO2 ikke kan føre til økt temperatur?

Man kunne brukt samme logikk i andre sammenhenger.

En forsker påstår at geparden har utviklet en evne til å løpe raskere, slik at den blir bedre til å fange byttet, gasellen.

En annen forsker påstår at dette ikke kan stemme, fordi det er bevist at gasellen har utviklet en evne til å løpe raskere for å slippe unna geparden.

En slik argumentasjon er selvfølgelig absurd, det ser de fleste.

Men slik jeg ser det så bruker du, og forfatterne av artikkelen i åpningsinnlegget samme logikk. Og for meg så gir det ikke mening.

Så jeg hadde satt pris på om noen fortalte meg hva jeg ikke forstår her.

1

Takk for link. En usedvanlig merkelig artikkel. Full av selvmotsigelser. De skriver om at CO2 øker etter temperatur med en forsinkelse på 800 - 1000 år ifølge Vostok (den forsinkelsen er forøvrig en sannhet med store modifikasjoner - den beregnede forsinkelsen varierer mye mye mer enn det ved at det også er kortere og til og med ingen forsinking). Senere skriver de om en forsinkelse på 10 måneder...

Akkurat ja.

En annen artig selvmotsigelse er jo selvfølgelig hvordan de skriver om at temperaturen og CO2 ikke følger hverandre spesielt etter krigen (selvfølgelig blir da forutsetningen at bare CO2 påvirker temperatur...). Det skal liksom vise at CO2 ikke påvirker temperatur. Det de da overså at da går jo "temperatur styrer CO2" argumentet i dass... Hvis temperaturen skulle styre CO2 skulle det jo ikke vært noen økning i CO2 i den perioden.

Utrolig, la oss si det som det er: dumt.

Selvmål fra de vise som ikke ser hva de selv argumenter.

2

Endelig kom den. Dette visste jeg allerede i november 2011. Jeg snublet over denne og sendte den inn for analyse. Noe som ble varmt mottatt. Så spørs hva IPCC eliten vil si nå. Den forkaster hele modellberegningen deres.

Som jeg har sagt hele tiden, CO2 bobler opp av havet.

1
Hutrefulken Kan noen forklare meg hvorfor det at temperatur stiger før CO2 blir brukt som bevis mot at økt CO2 kan øke temperaturen? Er det slik at folk ikke tror det er mulig at kausaliteten...

Kan noen forklare meg hvorfor det at temperatur stiger før CO2 blir brukt som bevis mot at økt CO2 kan øke temperaturen?

Ikke bevis, men et ganske sterkt indisium. Husk at iskjernene viser den samme tendensen når temperaturen begynner å falle etter varme perioder: CO2-konsentrasjonen begynner ikke å falle før noen hundre år etter at temperaturen begynner å falle.

Dette er en gjennomgående tendens, og det er relativt få eksempler på at det skjer i motsatt rekkefølge (CO2-økning før temperaturøkning). Hvis det var slik at CO2-økning fører til temperaturøkning, burde det være rikelig med eksempler på det i iskjernearkivet, men det er det ikke.

1

Hutrefulken: Så hvor blir det av CO2-utslippene våre?

Og hvorfor ser vi endringen i isotopbalansen, som tyder på at endringen i CO2-konsentrasjon bl.a. skyldes fossilt brennstoff?

Vi vet at CO2 bobler opp av havet, for så å bli oppløst igjen. Dette går langt fortere enn det IPCC mener. Hvor det ble av utslippene våre? Jo de ligger i balansen mellom CO2 i havet og luft, Opp av havet, ned i havet, opp av havet, ned i havet........ Henrys lov er gjeldene uansett hva IPCC mener. De kan ikke skrive om naturlover.

Av endring i isotopbalansen så har jeg ikke studert noen ting, derfor kan jeg heller ikke svare. Men nå er det offentlig, jeg kommer til å poste grafen på siden min. (Når jeg får tid)

1
Hutrefulken [sitat…] Ja, jeg vet at temperaturøkning fører til økt CO2. Det vet alle, og det er godt dokumentert. Ingen fornekter dette. Men hvorfor tror du dette beviser at økt CO2 ikke fører...

Men hvorfor tror du dette beviser at økt CO2 ikke fører til økt temperatur?

Å, unnskyld misforståelsen. Jeg så hva du mente nå. 1, temperaturen stiger.2. havet må varmes (tidsforskyvning?). 3. CO2 stiger. 4. Temperaturen har kommet opp i et snitt på 14+grader.5. CO2 har kommet opp på ca 0,035%, 6. CO2 begynner å absorbere, og remittere, ca 33,3% blir remittert av det den absorberer, det øvrige forsvinner i det store intet.

Også en hel del av den utstrålende langbølgete IR forsvinner også, uten å bli fanget opp i det hele!

Hvor stor % av de langbølgete strålen har så CO2 fanget opp? Hvor stor del av det den HAR fanget opp går til spille? Motstykket er H2O, o3 Lystgassen, o,s,v.

Hva er så differansen i brutto absorbert IR kontra netto effektiv tilbake stålt energi, kontra den tapte. Suma sumarum kan ikke CO2 øke temperaturen, ikke engang holde på den, bare sinke varmetapet.

Selv når en regner med ALLE de andre drivhusgassene, varmer de ikke aktivt jorden, de holder bare på den varmen som solen leverer!

Dette ser en om høsten, da får vegetasjonen mindre varme, lysdøgnet blir kortere, temperaturen faller, havet blir kjøligere, og tar opp og lagrer CO2.

Sammenlign dette med Ekvator der solen varmer hele tiden. Der er det kjøligere når vi har sommer. Hvis ikke hadde det jo vert like fordømt varmt hele tiden, for de CO2 resirkulerte varmen hele tiden.

1
Grammofon [sitat…] Ikke bevis, men et ganske sterkt indisium. Husk at iskjernene viser den samme tendensen når temperaturen begynner å falle etter varme perioder: CO2-konsentrasjonen begynne...

Dette er en gjennomgående tendens, og det er relativt få eksempler på at det skjer i motsatt rekkefølge (CO2-økning før temperaturøkning). Hvis det var slik at CO2-økning fører til temperaturøkning, burde det være rikelig med eksempler på det i iskjernearkivet, men det er det ikke

Det var jo ingen som svidde av store mengder fossilt karbon på den tiden. Da gir det jo seg selv at en økning i CO2 ikke kunne ha samme årsåk den gang som nå. Legg også merke til at økningen av CO2 ut av istider skjedde mye langsommere enn nå.

Ellers kan du jo sjekke ut Loulerge et al her som har problemer med å finne en stor forsinkelse ut av siste istid i epica-kjernen.

Tenk også over hva det betyr at temperaturen faller langsommere enn den stiger etter mellomistider. Det skulle vel ikke ha noe med det faktum at det ta lang tid å fjerne CO2 fra atmosfæren å gjøre?

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima SjatH Siste svar

1,5 grader og det umulige

Er det egentlig ikke bare irriterende med gnålet om at at global temperatur skal begrenses til 1,5 grader i forholdt til førindustrielt nivå? For vi vet jo alle at det i praksis er fullstendig urealis...
2
2 svar

Men hva med sola?..

Det er riktignok svært langt frem i tid, men likevel, - vitenskapen forteller oss at sola vil stadig utvide seg fremover og "med tida" brenne opp iallfall de nærmeste planetene, Jorda inkludert. (Da k...
2
2 svar
Miljø og Klima Ola21 Siste svar

Klima 99% enighet

I følge oppslag nå i VG har en undersøkelse foretatt konkludert med at det nå er 99% enighet blant forskere om at det er en menneskeskapt klimakrise. Dette er selvfølgelig propaganda produsert like fø...
2
6 svar
Laster...