Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Diskusjonen har jo gått sin høye gang på dette forumet over hvorvidt dagens issituasjon i Arktis har utviklet seg så langt at man kan anse den som 'utenfor naturlig variasjon'.

Jeg tror en del av debattantene snakker litt forbi hverandre her. Hva vil det nemlig si å være 'utenfor naturlig variasjon'? Det virker på meg som om mine 'opponenter' da refererer til kun isutbredelsen i seg selv, at det holder å se på dagens isnivå isolert og si at dette er så lavt relativt til tidligere at det er utenfor den naturlige variasjon i isdekket vi har sett de siste mange hundre eller sågar tusener av år.

Greit nok. Mener man det, så mener man det. Jeg tillater meg å være uenig.

For meg så er definisjonen av 'utenfor naturlig variasjon' en litt annen. Den relaterer til spørsmålet: 'Kan dagens isforhold forklares ved naturlige faktorer eller ikke?'

Det er disse to ulike utgangspunktene som har brakt oss inn på et slags blindspor. For vi snakker tydeligvis forbi hverandre. 'De andre', først og fremst Whit, som forfekter det første synet over (korriger meg gjerne dersom jeg misrepresenterer standpunktet deres), vil nødvendigvis måtte sammenlikne dagens isutbredelse med historisk. Og så kan vi diskutere i det vide og det brede hvor sikker eller usikker informasjonen man har om fortidas isdekke i Arktis egentlig er.

Jeg, med min definisjon, er imidlertid ikke så interessert i historien. For med mitt utgangspunkt så burde det kunne gå an å 'se' om isutbredelsen av i dag går utenfor naturlig variasjon eller ikke ... basert på observasjonelle data fra i dag.

Og der står vi.

Jeg kommer ikke til å begi meg inn på noen form for argumentasjon angående hvilken av disse to ulike tilnærmelsene til begrepet 'utenfor naturlig variasjon' som er riktig eller gal. For det tror jeg ikke vi blir enige om uansett.

Isteden har jeg lyst til å invitere dere 'over på min side', til en diskusjon rundt nettopp dagens forhold, med utgangspunkt i dagens forhold, utviklingen siden 1979, for å se på hvilke faktorer som kan ha medvirket til å bringe isen i Arktis dit den er i dag.

Jeg mener at dersom det kan vises at dagens isforhold ikke går utenfor det man kunne forvente som resultat av hva de normalt styrende naturlige faktorer for det arktiske klimaet har funnet på og stadig finner på i løpet av de siste si 30-35-40 år, så er ikke isutbredelsen 'utenfor naturlig variasjon'. Da er isutbredelsen svært lav, kanskje historisk lav, men like fullt styrt av de naturlige faktorene.

Jeg vil basere meg på JoC-artikkelen til Lindsay & Zhang et al. 2009. Den heter "Arctic Sea Ice Retreat in 2007 Follows Thinning Trend" og er å finne her.

Artikkelen er såpass klargjørende på såpass mange områder at den faktisk burde siteres nær i sin helhet. Men jeg skal prøve å begrense utdragene så godt det går.

Jeg vil ta tak i de viktigste punktene de presenterer, bringe dem til torgs som det heter, og så håper jeg vi kan få en konstruktiv og saklig diskusjon rundt disse. Jeg vil også vise et par temmelig interessante støttende grafer for det jeg ønsker å vise.

Jeg er klar over at dette dreier seg om én enkelt artikkel, så bring gjerne inn andre som omhandler samme stoffet. Historiske studier passer imidlertid ikke inn i denne kategorien. Observasjonsbaserte artikler om de moderne isforhold (1979-i dag) er hva som gjelder. Jeg har bl.a. også kikket på Comiso et al. 2008 om det samme samt et sammendrag av situasjonen før 2007-sesongen av Serreze 2007.

Jeg har tidligere, når forespurt om årsaker til isutviklingen siden 1979, pekt på tre faktorer: 1) AMO (mer presist SST i nordlig sektor av Nord-Atlanteren, men denne følger AMOs generelle utviklingsmønster, primært drevet av tropisk varme), 2) AO/NAO (trykkregimet over polhavet og den nordlige halvdelen av Nord-Atlanteren), og 3) de spesielle forholdene (særlig vindene) som kom sammen under smeltesesongen 2007, som førte til eksepsjonell smelting og som åpenbart brakte isen i Polhavet inn i en ny svingningstilstand som foreløpig synes vanskelig å komme ut av.

Jeg mener disse tre forholdene gir en fullgod forklaring på den moderne isutviklingen, utbredelse som volum, og jeg mener at Lindsay & Zhang i stor grad gir meg rett.

Ok, presentasjonen av artikkelen starter så ...

3
35 kommentarer
Trådvisning
Hele diskusjonen

Kayell

Forts. Lindsay & Zhang et al. 2009 - Modell mot observasjoner:

"Ice extent

*The persistent southerly winds in some parts of the Pacific sector had an important influence on the ice extent in that the edge was moved 1000 km north. [...] A large region of the Pacific sector was cleared of ice by the persistent southerly winds. The area between the end-of-May and end-of-August positions [...] amounts to 0.85 × 10^6 km2* [850 000 km2]***, or 13% of the basin.* According to these simulations, of the 40% of the basin that was ice free in September, about one-third (13%/40%) was created by ice moving out of the Pacific sector.

The area cleared of ice by the persistent southerly winds in the simulations is about 75% more than that obtained in the observational study by Kwok (2008). He used AMSR-E 18-GHz brightness temperature images to track the summer ice (June–September) for the years 2003–07 and determined that in 2007 the net ice area exported from the Pacific sector to the Atlantic sector over a straight line across the basin amounted to 0.48 × 10^6 km2, 15% of the summer ice retreat. Much of the discrepancy between our estimate and Kwok’s may be due to the different methods used to determine the ice transport, but the difference is also due to errors in the model’s representation of ice velocity."

Fra diskusjonen:

"The total volume of summer sea ice has been on a downward trend since 1987, and the volume in the summer of 2007 was not far below the trend line. While the amount of ice volume melt and ice export in summer 2007 were higher than normal, they were not greatly different from what might be expected based on the trends over the last 20 yr. Thus, the unusual retreat of the sea ice was preconditioned by decades of gradually warming temperatures and the replacement of older ice by younger ice, resulting in a thinner ice pack. Though winds were anomalous during 2007, it appears that they would have had little impact on the sea ice extent without this preconditioning.

The ice has now reached a stage in the thinning process where large reductions in ice extent can be expected for modest increases in the amount of melt (Maslanik et al. 2007). The thinner ice is more susceptible to large reductions in ice extent because (a) more open water is created per meter of vertical melt (the open-water formation efficiency) and (b) thinner ice is weaker and hence responds more readily to wind forcing, allowing the ice to be more easily driven away from the coast or out of the basin."

Om attribusjon (merk denne):

"What we do not directly address in this study are the basic causes of the thinning ice pack. The fundamental cause is likely the warming of the global atmosphere and ocean due to increasing greenhouse gases, though the physical processes linking this warming to the decline in sea ice are not clear at this point. The Arctic atmosphere appears to have warmed not only at the surface, which could be a response to the thinning ice as much as a cause, but at all levels up to at least 300 mb. The Arctic warming to this level is linked to global warming in a study by Graversen et al. (2007), who conclude that much of the present warming above the surface is not due to surface changes but to atmospheric energy transport from southern latitudes."

Lindsay & Zhangs konklusjon:

"The anomalous winds of 2007 contributed to the reduction in ice extent by pushing the ice to one side of the basin, but if the sea ice had been of near-normal thickness at the start of the year, the unprecedented reduction in extent would likely not have occurred. This increase in the advection of ice from the Pacific sector to the Atlantic sector may be amplified by two dynamic feedbacks, one in which thinner (and hence weaker) ice is more easily compacted (Maslanik et al. 2007) and one in which thinner ice responds more readily to wind forcing, which is manifested in higher ice drift speeds (Rampal et al. 2007). The thinner ice is more easily compacted and is flushed out of the basin more quickly. In addition, winds favorable for sequestering multiyear ice within the basin have been rare since the 1980s.

The most notable aspect of the changes in the simulated mean ice thickness and the basin-wide ice thickness distribution is that 2007 is not unusual when seen as part of a 20-yr trend that started in about 1987. Both the area coverage of thin ice at the beginning of the melt season and the total volume of ice lost during the summer have steadily increased. The combined impact of these two trends and the persistent southerly summer winds caused the 2007 ice extent reduction."

Jeg skal prøve å samle trådene her til en egen konklusjon seinere ...

Håper dere tar dere tid til å lese dette grundig, gjerne også selve artikkelen, så klart, før dere kommenterer.

Som sagt, håper på en konstruktiv, saklig diskusjon.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Laster...