Miljø og Klima

rilke

Bløff om flom

Solhjell hevder flommen er et resultat av menneskeskapte klimaendringer.

I følge NOU fra 2009, bestilt av regjeringen selv, skrives det under overskriften "Klimafremskrivinger":

"Smeltevannsflommer vil på sikt avta, mens regnflommer vil kunne øke, særlig i små, bratte felt."

Flommen i disse dager er en typisk smeltevannsflom.

Om det blir varmere med tidligere vår, slik klimateoriene tilsier, så vil smeltesesongen fordeles i større grad utover sesongen og det vil bli færre smeltevannsflommer.

Ved kaldere og senere vår, vil snøsmeltingen utsettes, og når varmen først kommer, blir det mye smelting på en gang og dermed flom.

Dette siste er nettopp det som nå har skjedd: en kald vår med sen og brå snøsmelting, kombinert med regn.

Når årsaken til flommen er en sen og kald vår er det svært spesielt å skylde på menneskeskapte klimaendringer, så lenge klimaendringer forventes å produsere de stikk motsatte forholdene, nemlig tidligere og varmere vårsesonger.

Leser ikke regjeringen sine egne utredninger?

5
169 svar

Der det har vært flom før, vil det bli flom igjen. Noen ganger større, mange ganger mindre.

Vanskeligere er det i grunnen ikke, og det samme kan sies om andre vær- og værrelaterte hendelser.

Alt snakket om "klimaendringer" bidrar bare til forvirring og hysteri rundt denne enkle, nedarvede kunnskapen bygd på erfaring gjennom hundrevis av år eller lenger.

3
trondhjem [sitat…] Det er riktig at global oppvarming gir færre perioder med kaldt vær som kan gi se snøsmelting. Global oppvarming betyr imidelrid ikke at den naturlige variasjonen i været...

Dette er kanskje din egen hjemmesnekrede teori?

Og jeg har sans for folk som tenker selv.

Men i dette tilfellet har regjeringen bestilt en utredning, som kom med de samme konklusjonene som tidligere utredninger, nemlig denne:

Menneskeskapt global oppvarming vil føre til tidligere og varmere vår, slik at snøsmeltingen starter tidligere og mer gradvis.

Dermed får en ikke store snømasser som blir liggende og plutselig smelter når de første lavtrykkene med mildvær og regn kommer fra Europa.

For da blir det flom, slik vi nå har sett.

Dette er ikke en teori. Dette har gjentatt seg ved omtrent hver eneste større flom vi har sett i innlandet.

Så også for denne aktuelle flommen.

Regjeringen har altså etterspurt informasjon om dette, og informasjonen har blitt servert på et sølvfat i form av en Norsk Offentlig Utredning i 2009.

Men så snart det kommer en flom, så velger de å overse den informasjonen de har fått til fordel for muligheten til å sanke noen lettvinte miljøstemmer frem mot valget til høsten.

Enten er det mangel på kunnskap eller mangel på redelighet.

Ingen av delene er spesielt tillitsvekkende.

3
dumskalle [sitat…] Først typisk smeltevannsflom. Så kombinert med regn. Bruker du å slå deg selv i hodet med egne selvmotsigelser? Hvis du vil ha eksempel på en typisk smeltevannsflom så gå...

Det er en klassisk smeltevannsflom pga sen og plutselig snøsmelting.

regnet bidrar til at den blir noe større enn ellers, men det blir aldri i nærheten av slike vannmengder pga regn.

Det er derfor det gjerne kommer flom om våren, men aldri i samme omfang om sommeren, uansett hvor mye det regner.

De typiske regnflommene ser vi oftest i trange elvedaler på vestlandet.

2
FunnyMan [sitat…] Leser du meldingen så ser du at man regner med en økning i nedbøren i alle årets måneder (unntaket er sommernedbør på Østlandet) frem til 2100. Dette gjelder alle landsdel...

I meldingen skilles det mellom smeltevannsflommer og regnflommer.

Med økende temperatur forventes det færre smelteflommer og flere regnflommer.

Denne konklusjonen har jeg sett benyttet fra mange uavhengige kilder.

Poenget mitt i åpningsinnlegget er at flommen vi ser i dag er et resultat av en sen og kald vår, slik at når lavtrykkene med mildværet først kommer, så smelter mye snø på en gang.

Dette er altså det motsatte av de forholdene en forventer i følge klimamodellene.

Da blir det spesielt å skylde på menneskeskapte klimaendringer i dette tilfellet.

Da blir det også spesielt å si at dette må vi regne med å se mer av, så lenge forskerne på området sier at dette vil vi sannsynligvis få se mindre av.

2
FunnyMan [sitat…] Klimaendringer betyr ikke at det vil bli én type vær, men heller større utslag når det forekommer variasjon mellom nedbør og temperatur (som begge vil øke (det er det som...

Jeg synes du rører og uttrykker deg uklart.

I følge klimamodellene forårsaker menneskeskapte klimaendringer varmere vær med tidligere vår. Nettopp slikt vær som forventes å redusere slike hendelser som vi ser nå.

Da er det ikke "helt legitimt" å si at denne flommen er et resultat av menneskeskapte klimaendringer, eller å si at dette må vi forvente mer av.

Begge påstandene er stikk i strid med den forskningsrapporten som regjeringen selv bestilte.

Hvordan kan flommen være resultat av menneskeskapte klimaendringer når nettopp slike klimaendringer forventes å produsere forhold som reduserer faren for denne typen flom?

2
Smartskalle [sitat…] "Snowfalls are now just a thing of the past." http://www.independent.co.uk/environment/snowfalls-are-now-just-a-thing-of-the-past-724017.html

Snowfalls are now just a thing of the past

Målstenger er til for å flyttes :-)

Det vakre med 'klimaendringene' er at de tilpasses hele tiden. For ikke-troende kan dette synes underlig, - men ha en ting klart:

Klimatrollene baserer sine observasjoner og anskuelser på en visshet, ikke antagelser ... en visshet, om at forbrenning av fossilt karbon vil føre til skade og elendighet. Når så skader og elendighet oppstår, hva er da mer naturlig å årsaksforklare disse ut i fra denne samme visshet? Noe annet ville i grunnen være meningsløst.

Fossilt karbon blir forbrent. Det vil få konsekvenser. Konsekvensene viser seg. Om enn ikke disse er helt i tråd med de forutsagte, får så være. Det er konsekvenser 'okke' som.

Jeg debatterte lenge med trollene før denne enkle erkjennelsen gikk opp for meg.

2
trondhjem [sitat…] Det er riktig at global oppvarming gir færre perioder med kaldt vær som kan gi se snøsmelting. Global oppvarming betyr imidelrid ikke at den naturlige variasjonen i været...

Ergo øker den globale oppvarmingen risikoen for at vårsmeltingen i fjellet skal bli i overkant rask i forhold til det vassdragene våre kan ta unna uten å flomme over.

Et aldeles helt fantastisk innlegg, Trondhjem.

Som de fleste debattanter er kjent med, min skalle er heller ikke av de livligste. Likevel, - jeg studerte ditt innlegg grundig ... søkte å finne grunnlaget for den ovenstående konklusjonen.

- den globale oppvarmingen gir færre perioder med kaldt vær.

- den globale oppvarmingen gir flere varme perioder

- men det behøver ikke være varmt, det kan være kaldt.

- er det kalt og våren blir sen, kan det fort bli varmt.

- blir det fort varmt, kan det bli regn.

Jo klart, - en sen vår ... eller tidlig vår? Nei, sen vår er forårsaket av global oppvarming ... en sen vår som naturlig variasjon til en tidlig vår.

Jo da. Har det nå.

2
Smartskalle Det var kuldegrader, og snødde flere steder fram til varmen plutselig kom og temperaturen steg med over 20 grader nærmest over natten. Når snøsmeltingen ikke kommer ordentlig i gan...

Nei, dette stemmer rett og slett ikke.

I de berørte vassdragene var april noe kaldere enn normalt med omtrent normal nedbør. Med unntak av en noe kjøligere i månedsskiftet april/mai og rundt 11. til 15. mai, har det vært varmere enn normalt de siste ukene. Temperaturstigningen har vært gradvis, noe som også reflekteres i snøsmelting (og avrenningen). I Glomma forløp snøsmeltingen som normalt, men ble noe forsinket av den kjølige perioden i midten av måneden. Ved Elverum kulminerte (snøsmeltings)flommen på snaut 1200 m³/s først den 12. mai og igjen den 21. mai, noe under middelflom (1340 m³/s). I den siste uken har det falt nesten 100 mm jevnt over hele nedbørfeltet. Til Elverum utgjør det drøyt 1500 mill. m³, eller 20 % av normale årstilsiget. Noe har fordampet, men størsteparten har gått direkte til avrenning. I Gudbrandslågen var situasjonen mye av den samme, men her foregår snøsmeltingen som regel noe senere, da nedbørsfeltet jevnt over ligger høyere.

Overnevnte understøttes av GLB/NVEs opprinnelige prognoser som ikke viste noen storflom. Det største bidraget til årets vårflom utgjøres av nedbør – ikke snøsmelting.

2
Smartskalle Det var kuldegrader, og snødde flere steder fram til varmen plutselig kom og temperaturen steg med over 20 grader nærmest over natten. Når snøsmeltingen ikke kommer ordentlig i gan...

Enda en som ikke har lyst til å forholde seg til at det ikke var unormalt mye snømengder før flommen.

Noen flere som har lyst å få det benektingsanfall?

Hvis flommen skulle først og fremst skyldes snøsmelting av normale snømengder så må det ha vært mye varmere enn hva som er vanlig. Ellers ville vi hatt samme flom hvert år med normale snømengder.

Så Josiskalle så selvfølgelig en ny anlednng til selvmål. Og kunne ikke la den anledningen gå fra seg. Selv om andre allerede har skåret det selvmålet.

2
Wassmayer [sitat…] Hvilke "enkle beregninger"? Vis meg regnestykket ditt. Gjerne uten link.

Som det fremgår av NVEs snøkart var snømengdene i Glommas nedbørfeltet små rundt 20. mai da snøsmeltingsflommen kulminerte. Jeg har dessverre ikke tilgang til en PC med ArcGIS her og nå, så noen "eksakte" blir vanskelig å gi. Likevel, et raskt overslag tilsier at midlere SWE i Glommas nedbørsfelt oppstrøms samløpet med Vorma var betydelig under 100 mm. Hvis vi antar at en midlere SWE rundt 21. mai på 60 mm (muligens noe høyt), vil det gi et totalt snøvolum på ~1200 mill. m³.

I perioden 21. til 24. mai viser målinger fra GLB/met.no/NVE at det falt rundt 100 mm over store deler av nedbørfeltet. Det gir et totalt tilsig på 2100 mill. m³. Til forskjell fra det gjenværende snøvolumet (selv ved høye temperaturer), går regn nærmest umiddelbart til avrenning. Dette raske responsen på kraftige nedbørhendelser sees tydelig mindre sidenedbørsfelt (uten snø), men også i Glomma - selv om det tar noe tid. Et raskt blikk på hydrografen for Elverum i år vs. 1995 burde få en bjelle til å ringe for enkelte her inne. Årets flomtopp var spiss, som den ofte er ved regnflommer, mens 1995 var veldig bred (ekstremt stort volum).

Året vårflom skyldtes en kombinasjon av snøsmelting og nedbør, men det var nedbøren som gjorde at det ble storflom. Uten nedbøren hadde årets vårflom kulminert noe under middelflom i Glomma.

2
dumskalle I en oppsummering så kan du jo gjerne kommentere den bløffen som trådstarter prøvde seg på: "Flommen i disse dager er en typisk smeltevannsflom." Tør du ikke?

Din barnslige kverulering endrer ikke på fakta, Dumskalle.

Denne flommen er først og fremst forårsaket av en ekstra sen vår med påfølgende rask snøsmelting. Stor snøsmelting er helt nødvendig om det skal bli stor vårflom i innlandet.

Når våren er sen, blir snøen liggende til langt ut på våren og når mildværet først kommer sørfra, ofte med lavtrykk og regn, så smelter store snømasser brått, og det blir flom.

Som vi nå har sett.

2
dumskalle Du fortsetter med dine greier uten noe som helst støtte fra observasjoner. Snødataene er klare: Det var normale snømengder på Østlandet fra april og fram til flommen. Snørapport fr...

Du løper fra halmstrå til halmstrå som vanlig.

Jeg har forklart dette utallige ganger, men igjen: Jeg har ikke påstått at det var spesielt store snømengder i fjellet i forhold til tidligere år.

Det jeg sier er at når våren er sen, så blir snøen liggende lenger, og vi får en situasjon hvor mer snø smelter i løpet av et kortere tidsrom enn vi ville fått ellers.

Det er altså ikke behov for eksepsjonelle snømengder for at det skal oppstå en flom. Det avgjørende er at mye snø smelter over en kort periode.

Nå håper jeg du har forstått dette poenget og ikke later som om noen mener det har vært eksepsjonelt mye snø i fjellet, slik du gjentatte ganger har gjort.

Videre kan du jo liste opp enkeltmålinger på enkelttidspunkter på enkeltsteder til du stuper, men de aller fleste er fullt ut klar over at vi har hatt en kald vår på indre østlandet, hvor det har vært svært beskjeden snøsmelting inntil et stykke ut i mai.

Jeg tror videre kverulasjon fra din side er overflødig.

2

lommen i disse dager er en typisk smeltevannsflom.

Om det blir varmere med tidligere vår, slik klimateoriene tilsier, så vil smeltesesongen fordeles i større grad utover sesongen og det vil bli færre smeltevannsflommer.

Ved kaldere og senere vår, vil snøsmeltingen utsettes, og når varmen først kommer, blir det mye smelting på en gang og dermed flom.

Dette siste er nettopp det som nå har skjedd: en kald vår med sen og brå snøsmelting, kombinert med regn.

Først typisk smeltevannsflom.

Så kombinert med regn.

Bruker du å slå deg selv i hodet med egne selvmotsigelser?

Hvis du vil ha eksempel på en typisk smeltevannsflom så gå tilbake til 1995. Flommen i år ville vært udramatisk uten det alt regnet som plutselig deiset ned over Østlandet.

1

Når årsaken til flommen er en sen og kald vår er det svært spesielt å skylde på menneskeskapte klimaendringer, så lenge klimaendringer forventes å produsere de stikk motsatte forholdene, nemlig tidligere og varmere vårsesonger.

Leser du meldingen så ser du at man regner med en økning i nedbøren i alle årets måneder (unntaket er sommernedbør på Østlandet) frem til 2100. Dette gjelder alle landsdelene, det samme for temperaturen gjennom året, jevn økning i alle landsdeler og årstider.

Så risikoen for mer flom (uansett) er stor, enten den er drevet av smeltevann, regn eller begge deler. Klimaendringene betyr ikke at vi vil få en bestemt værtype, men større variasjon samtidig som man vil se en trend. Denne trenden mener man at vil være varmere vårmåneder som igjen vil føre til tidligere vårflom. Dette er langt fra ensbetydende med at det vi ser nå ikke vil inntreffe, også i fremtiden.

1

Dette siste er nettopp det som nå har skjedd: en kald vår med sen og brå snøsmelting, kombinert med regn. Når årsaken til flommen er en sen og kald vår er det svært spesielt å skylde på menneskeskapte klimaendringer, så lenge klimaendringer forventes å produsere de stikk motsatte forholdene, nemlig tidligere og varmere vårsesonger. Leser ikke regjeringen sine egne utredninger?

Regjeringen har vel aldri lest noe som ikke interreserer dem. Det er om å gjøre å alarmere mest mulig. I år skyldes flommen det som du skriver. Sen vår, plutselig varme og varm nedbør. Det som er synd at stråmenn ikke liker det du skriver og derfor prøver å spore av debatten fordi det du skriver ikke passer "teorien om menneskap oppvarming".

1
rilke I meldingen skilles det mellom smeltevannsflommer og regnflommer. Med økende temperatur forventes det færre smelteflommer og flere regnflommer. Denne konklusjonen har jeg sett beny...

Da blir det også spesielt å si at dette må vi regne med å se mer av, så lenge forskerne på området sier at dette vil vi sannsynligvis få se mindre av.

Klimaendringer betyr ikke at det vil bli én type vær, men heller større utslag når det forekommer variasjon mellom nedbør og temperatur (som begge vil øke (det er det som er klimaendringen)). Dette er tidligere blitt satt i sammenheng med menneskelige aktiviteter så det er helt legitimt å kalle det som skjer nå for ”menneskeskapte klimaendringer”.

At rapporten hevder (som du selv også skrev) ; ”Smeltevannsflommer vil på sikt avta,(…)” gjør vel ikke sammenhengen mindre gyldig. Dessutten var det vel ikke 2013 de siktet til da de skrev ”på sikt”.

Så med mindre han spesifikt henviste til den aktuelle rapporten, så ser jeg ikke helt problemet.

1

Viktig med litt historiske perspektiver i disse flomtider.

Fra boken "Norsk vær gjennom 100 år (1893 - 1993)" står dette om året 1966 (under et talende bilde fra Lillestrøm i mai 1966 med folk som bruker robåter i sentrum for å komme seg frem):

Sitat: Store snømengder og kraftig snøsmeltning i fjellet fører til flom i Østerdalen og Lillestrøm i mai 1966. Befolkningen tar det med godt humør - lykkelig uviten om at de skulle bli rammet av en enda større flom året etter. Sitat slutt

I samme boken står også: Vinteren 1965/1966 var en ekstremt kald vinter i så godt som hele landet, og med en sen og kald vår.

Så altså, sen og kald vår er IKKE bra mht til flommer.

Sitat fra samme boken fra Odda i begynnelsen i oktober 1962:

"Ingen ble drept, men de matrielle skadene beløp seg til flere millioner kroner, da Odda ble rammet av en kraftig flom i oktober. Telegrafstolper knakk og biler og broer forsvant i vannmassene. Sitat slutt

Over teksten et bilde av Odda i fullt kaos, der det for meg ser ut som bare taket av et hus midt i en foss!

Når skal vi lære: Naturen ER lunefull og voldsom, det så sørgelig lite vi mennesker kan gjøre med det.

1
rilke Og hva var årsaken? Ekstremt sen snøsmelting pga en sen og kald vår. Det stikk motsatte av det menneskeskapte klimeandringer forventes å forårsake.

Den var ny gitt. Så ny at du ikke legger ved noen som helst dokumentasjon.Du kan jo unne deg å lese litt om Storfsen her. Her står det likegodt av det var en varm vår på Østlandet det året... Det gir ifølge klimasurrealistene sein snøsmelting. Så kom det sørøstlig vind som dro med seg fuktig luft. Som resulterte i enorme nedbørsmengder som ga flommen.

Interessant nok skriver de også flommen i 1995 også hadde en nedbørsdel. Og at den flommen kan ha vært større enn Storofsen men magasiner oppover Glomma reduserte flommen... Men hoveddelen den var utløst av brå snøsmelting. Som i 1966 og 1967. I slutten av april 1995 var det mer snø enn normalt i fjellene. Her kan vi se at i år var det normale mengder med snø over Østlandet i slutten av april og midten av mai. Se på snømengde rangert.

Kort sagt: fortsett å grave det hullet du har begynt på. Sikkert morsomt.

1
rilke Jeg synes du rører og uttrykker deg uklart. I følge klimamodellene forårsaker menneskeskapte klimaendringer varmere vær med tidligere vår. Nettopp slikt vær som forventes å reduser...

Hvordan kan flommen være resultat av menneskeskapte klimaendringer når nettopp slike klimaendringer forventes å produsere forhold som reduserer faren for denne typen flom?

Rent bortsett fra at du bommer på hovedårsaken til årets flom da...

1

Lignende innlegg

Våtere og villere?

Det konstateres at klimaendringene nå er over oss for fullt også i Norge (MDG-hold, SV-hold m.fl.). Og vi som i en del år nå er blitt tutet ørene fulle fra div. forskerhold, og ikke minst politisk ho...
1
27 svar

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Miljø og Klima trondhjem Siste svar

RWE saksøkes

I Tyskland foregår en interessant rettssak. Saul Luciano Lliuya har saksøkt RWE, en kullkraftgigant som har høye historiske CO2-utslipp på samvittigheten. Årsaken til søksmålet er at en diger bit på f...
1
9 svar
Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
27 svar
Laster...