Smartskalles kritiske tenkning leder ham til republikanerne i USA for å få informasjon. Og i likhet med smartskalle utelater de en rekke "detaljer" som for eksempel havets varmeopptak.

Veldig "kritisk" av smartskallen :)

1
Wassmayer [sitat…] Havets "varmeopptak", ja. Det som varmer opp vannet på 700 meters dyp. Kan du beskrive denne mekanismen, Whit?

Jeg skjønner ikke helt hva det er du spør etter. Kanskje du ikke vet det helt selv heller?

Men havet har blitt varmere i hele vannsøyla fra 0-2000 meter de siste tiårene. Det blir også varmere fra 0-700 meter som du ser.

Det fenomenet du etterspør kalles kanskje havstrømmer? Eller er det det at temperaturgradienten endres nedover i vannsøyla du lurer på? Eller selve mekanismen som gjør at havet taper mindre varme til atmosfæren, og derfor akkumulerer varme? Den er diskutert her flere ganger. Du finner den her.

Det hjelper ikke at du bruker anførseltegn Wassmayer. Når jorda mottar mer energi enn den klarer å kvitte seg med påvirker det hele klimasystemet, selv om vi ikke alltid kan forutsi hvordan det fordeler seg.

Det kom en rapport nylig som handlet om nettopp dette, men jeg sliter litt med motivasjonen for å finne den fram, siden jeg antar det er svært høy sannsynlighet for at den vil bli ignorert av nettopp de som etterspør den informasjonen den inneholder ...

1
Whit Jeg skjønner ikke helt hva det er du spør etter. Kanskje du ikke vet det helt selv heller? Men havet har blitt varmere i hele vannsøyla fra 0-2000 meter de siste tiårene. Det blir...

Eller selve mekanismen som gjør at havet taper mindre varme til atmosfæren, og derfor akkumulerer varme?

Riktig. Mitt spørsmål var om DU kan forklare denne mekanismen. Hvordan kan en atmosfære som ikke har blitt varmere på 15 år føre til at havets "varmeinnhold" øker? Jeg synes din eventuelle forståelse av denne mekanismen er interessant.

Linker fra realclimate er jeg ikke interessert i.

1
Whit Jeg skjønner ikke helt hva det er du spør etter. Kanskje du ikke vet det helt selv heller? Men havet har blitt varmere i hele vannsøyla fra 0-2000 meter de siste tiårene. Det blir...

Men havet har blitt varmere i hele vannsøyla fra 0-2000 meter de siste tiårene. Det blir også varmere fra 0-700 meter som du ser.

Blir vel litt snevert å se på havtemperaturen de siste tiår som et bevis på noe som helst?

Ingen kan vite noe som helst om hvorvidt variasjoner i havtemperaturen har forekommet tidligere.

1
Wassmayer [sitat…] Riktig. Mitt spørsmål var om DU kan forklare denne mekanismen. Hvordan kan en atmosfære som ikke har blitt varmere på 15 år føre til at havets "varmeinnhold" øker? Jeg syn...

Peter J. Minnett som har skrevet saken på RealClimate har ikke noe med nettstedet å gjøre, annet enn som gjesteskribent. Han er professor i meteorologi og fysisk oseanografi ved Universitetet i Miami, Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Sciences.

Jeg er møkk lei av å sette meg inn i kompliserte saker, forsøke å forklare dem, for så å bli møtt av avfeiende håndveiving. Det er mindre jobb å vise til forskere, siden de fleste "skeptikere" avfeier det meste uansett.

Så les saken fra Minnett. Han forklarer det bedre enn meg.

Havet vil fortstte å akkumulere varme så lenge energiubalansen er der. Og det er den definitivt fortsatt og den øker. Havet reagerer langt treigere enn atmosfæren, så selv om temperaturene skulle flate ut over lang tid, noe jeg anser som svært usannsynlig, så vil fortsatt havet bli varmere en god stund.

1
ocronn [sitat…] Blir vel litt snevert å se på havtemperaturen de siste tiår som et bevis på noe som helst? Ingen kan vite noe som helst om hvorvidt variasjoner i havtemperaturen har forek...

Havets varmeinnhold siden 1955 er svært interessant, spesielt sett i lys av andre endirnger vi observerer.

Hr du kanskje noen god forklaring på hvorfor isen forsvinner, havet stiger, havet blir varmere, og på tross av en overvekt av negativ ENSO, faller ikke atmosfæretemperaturen?

Klimaforskningen har det; vi har endret atmosfærens sammensetning og gjort den mindre transparent for IR.

1
Whit Havets varmeinnhold siden 1955 er svært interessant, spesielt sett i lys av andre endirnger vi observerer. Hr du kanskje noen god forklaring på hvorfor isen forsvinner, havet stige...

Hr du kanskje noen god forklaring på hvorfor isen forsvinner, havet stiger, havet blir varmere, og på tross av en overvekt av negativ ENSO, faller ikke atmosfæretemperaturen?

Det kan finnes flere mulige, naturlige, årsaker. Vi vet så og si ingenting om hva som foregår på de store havdypene.

Klimaforskerne benytter jo enhver mulighet til å koble alle ubehagelige hendelser til klimaendringer. Det siste utspillet nå var visst at flåtten har blitt farligere pga klimaendringer...makan!!

1
ocronn [sitat…] Det kan finnes flere mulige, naturlige, årsaker. Vi vet så og si ingenting om hva som foregår på de store havdypene. Klimaforskerne benytter jo enhver mulighet til å koble...

Det kan finnes flere mulige, naturlige, årsaker. Vi vet så og si ingenting om hva som foregår på de store havdypene.

Hvis alt du har er postulater om ikke-observerte fenomener, krydret med noe du leste i Dagbladet som ikke har det minste med hva vi diskuterer å gjøre, har du ikke et spesielt godt argument.

1
Whit [sitat…] Hvis alt du har er postulater om ikke-observerte fenomener, krydret med noe du leste i Dagbladet som ikke har det minste med hva vi diskuterer å gjøre, har du ikke et spes...

Apropos ikke-observerte fenomener, så regner jeg med at klimaforskerne har full kontroll på hva som skjer på de store havdypene, vel, - ihvertfall det som kan brukes for å styrke teorien om AGW.

Dagbladet leser jeg ALDRI!

Mener du argumentet om at vi ikke har noe som helst sammenligningsgrunnlag når det gjelder temperaturer på store havdyp er feil?

1
ocronn Apropos ikke-observerte fenomener, så regner jeg med at klimaforskerne har full kontroll på hva som skjer på de store havdypene, vel, - ihvertfall det som kan brukes for å styrke t...

Under 2000 meter har vi ikke spesielt god oversikt. men siden havet utvider seg kan vi anta med svært stor grad av sikkerhet at det blir varmere som helhet.

Jeg antok at du hadde flåttsaken fra Dagbladet. Det er uansett ikke viktig.

Vi har nemlig en svært god ide om havets varmeakkumulasjon. Havstigning sett sammen med det vi vet om landisens massebalanse gir oss det.

Konsekvensen av "skeptikernes" argument om at havet ikke blir varmere er at det må ha smeltet langt mer is enn antatt. Og det er neppe det dere egentlig ville fram til.

2

At energinivået i havet har økt jevnt og trutt er det vel liten tvil om. Usikkerheten ligger vel hos de som ikke skjønner hvordan dette er mulig. Hvis kartet ikke stemmer med terrenget er terrenget feil.

2
ocronn [sitat…] Det kan finnes flere mulige, naturlige, årsaker. Vi vet så og si ingenting om hva som foregår på de store havdypene. Klimaforskerne benytter jo enhver mulighet til å koble...

Det kan finnes flere mulige, naturlige, årsaker. Vi vet så og si ingenting om hva som foregår på de store havdypene.

Dette er en klassisk tankefeil.

Feilen du gjør er at du setter opp en hypotetisk muliget (noe som kan tenkes å skje) i et fysisk system som mer vektig informasjon enn faktainformasjon fra undersøkelser utført på dette systemet.

Vi mennesker er født inn i et fysisk univers. Naturvitenskapens oppgave er å undersøke hvordan dette fysiske univers er satt sammen og virker. Ergo er naturvitenskapen av natur undersøkende, og det vil derfor alltid være slik at det "kan finnes flere mulige, naturlige, årsaker" enn de som er avdekt av naturvitenskapen - uansett hvilket fag eller emne det er tale om.

Dette betyr at uansett hvor grundig og lenge man undersøker et naturvitenskapelig fenomen, så kan man aldri forsikre seg som at nå har man funnet alt som er å finne om dette tema. Det vil alltid eksistere en mulighet for at det kan finnes noe ukjent i dette fysiske universet som gjør det nødvendig å endre dagens forståelse av det.

Ergo er innvendingen du kom med irrelevant ved at den slår inn åpne dører. Innvendingen din bringer ikke noe nytt. Alle vet at slik er verden. Det vil alltid kunne tenkes noe mer og slik vil det alltid være - uansett tema. Dette betyr at skal innvendingen din ha relevans, må den bygge på minst ett fakta (måleresultat, observasjon o.l.) som peker mot påstanden innvendingen er myntet på.

2
Laster...