Til glede for nye lesere:

Her er et par artikler som direkte gjennomgår hvordan hockeykøllesvindel utføres i praksis:

Let’s play hockey – again

On March 8, 2013, mainstream media around the world carried headlines trumpeting a new study in Science, the gist typified by NBC News:

Warming fastest since dawn of civilization

Except that is not what the paper was about.

A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years

Shaun A. Marcott, Jeremy D. Shakun, Peter U. Clark, Alan C. Mix

http://judithcurry.com/2013/03/11/lets-play-hockey-again/

----------------------

Playing hockey – blowing the whistle

http://judithcurry.com/2013/03/19/playing-hockey-blowing-the-whistle/

Begge artiklene har generert VELDIG mange innlegg, så det er tydelig at klimakøllesvidel fremdeles engasjerer selv mange år etter at Mann ble avslørt med sin svindelkølle.

1

Hockeykøller produseres som tidligere dokumentert på flere måter. En av dem er ved å håndplukke lavoppløsningsproxier, glatte dem ut, og deretter føye til en høyoppløsnings-serie fra nyere tid for å få det ønskede køllebladoppsvinget.

http://thinkprogress.org/wp-content/uploads/2013/07/PAGES2k\_MBH991.png

Mener du at en enkelt proxy for global temperatur er bedre enn 511 proxyer som er benyttet i PAGES 2k prosjektet?

Hvorfor mener du i såfall dette?

Er færre proxyer bedre?

1

Her ser vi et godt eksempel på hvordan PAGES 2K bevisst bruker forurensede proxier for å lage en kølle,

http://wattsupwiththat.com/2013/05/01/the-stokes-kaufman-contamination-protocol-a-sticky-wicket/

Og her vises det hvordan de har benyttet Gergis (som er trukket tilbake),som har benyttet trikset nevnt over:

" The blade in the Gergis stick comes almost entirely from coral O18 data – for which corresponding medieval information is lacking. The reconstruction is thus a sort-of splice of low-amplitude tree ring data with high amplitude coral O18."

http://climateaudit.org/2013/04/21/pages2k-reconstructions/

Det blir for omfattende å gå igjennom alt av svindel i denne "rekonstruksjonen", men Steve M viser til noe av den i 3-4 artikler.

1
Smartskalle Her ser vi et godt eksempel på hvordan PAGES 2K bevisst bruker forurensede proxier for å lage en kølle, http://wattsupwiththat.com/2013/05/01/the-stokes-kaufman-contamination-proto...

Her ser vi et godt eksempel på hvordan PAGES 2K bevisst bruker forurensede proxier for å lage en kølle,

Så du framholder at en enkelt proxy er bedre for å representere global temperatur framfor 511?

Hvorfor mener du at en enkelt proxy er en god representasjon for global temperatur?

Er færre proxier bedre?

Er global oppvarming like stor over alt på jorda etter ditt syn?

1

IPCC kom litt skjevt ut, da det til å begynne med var ekte forskere med. Det tok litt tid å få byttet dem ut med ekte aktivister, men deretter gikk ting som smurt.

MWP forsvant, LIA forsvant og grafen gikk til himmels akkurat som bestilt. De fant en Mann uten integritet, uten skrupler og dum nok. Dermed ble hockeykølla skapt.

Politikerene jublet, for nå kunne de innføre enda flere skatter, folket jublet for nå kunne de få betale enda flere skatter, forskerne jublet for de ble hedret som avguder og fikk enda flere penger og eksotiske reiser.

Politikere og forsker ga hverandre "fredspriser", premier og belønninger og Hvermansen smilte tifreds over å få lov til å "redde verden" ved å gi avkall på mange penger og litt av sin frihet.

Men Hvermansen har nok etterhvert forstått at det ikke finnes noen politiker som er fornøyd med å ta fra befolkningen bare litt penger og litt frihet.

http://stevengoddard.wordpress.com/2013/08/12/ipcc-that-medieval-warm-period-we-used-to-believe-in-wrecks-our-story-lets-get-rid-of-it/

Det holder ikke lenger med falske køller og isbjørner som dør av alderdom. Så hva blir det neste?

2
Smartskalle IPCC kom litt skjevt ut, da det til å begynne med var ekte forskere med. Det tok litt tid å få byttet dem ut med ekte aktivister, men deretter gikk ting som smurt. MWP forsvant, LI...

Men Hvermansen har nok etterhvert forstått at det ikke finnes noen politiker som er fornøyd med å ta fra befolkningen bare litt penger og litt frihet.

Jeg forstår at du som representant for Hvermannsen, mener det er bedre med en observasjon for global temperatur framfor 511. Dem som bruker mer enn en proxy for global temperatur har åpenbart jukset, og dem som kun benytter en eneste observasjon for global temperatur har rett.

Hvis jeg har misforstått ditt standpunkt, så får du heller klargjøre hva du faktisk mener.

1
Smartskalle IPCC kom litt skjevt ut, da det til å begynne med var ekte forskere med. Det tok litt tid å få byttet dem ut med ekte aktivister, men deretter gikk ting som smurt. MWP forsvant, LI...

IPCC kom litt skjevt ut, da det til å begynne med var ekte forskere med. Det tok litt tid å få byttet dem ut med ekte aktivister, men deretter gikk ting som smurt.

MWP

Du har tydeligvis ennå ikke fått med deg figurteksten til grafen som viser MWP i IPCCs første hovedrapport. Der står det tydelig at kurven som er tegnet representerer en skjematisk fremstilling av historisk temperatur. Og den baserer seg på ett målepunkt i England. At du mener at det er vitenskapelig grunnlag for å ekstrapolere denne skjematiske tidsserien basert på ett punkt til å gjelde hele kloden, sier det meste om din såkalte vitenskapelige tilnærming.

1
Laster...