Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

"I stedet legger regjeringen opp til å starte et nytt prosjekt, hvor målet er å få opp en annet fullskala CO2-renseanlegg innen 2020."

Håper ikke dette er et tilfellet av at nye regjeringer nekter å ta i de prosjektene den forrige regjeringen kom opp med.

Men uansett har jeg liten tro på CO2-lagring som en løsning på klimakrisen.

2

Kommentar fra Rasmus Hansson

"Stillferdig begravelse på fredag ettermiddag. Og hva sier Høyre nå? De Grønne har i hele valgkampen argumentert for at Mongstadsatsingen må erstattes av tiltak som faktisk gir klimagevinst; fx testesenter for havvind, CO2-rensing av Sør-Afrikas nye gigant-kullkraftverk eller annet som ikke bare er rådyr, ineffektiv persilledusk for oljeavhengigheten. AP, Høyre, SV og andre har insistert på at CCS er den store løsningen - til nå.."

1

Det viser vel at politikere bør holde seg unna denne type prestigeprosjekter som er hlt ute av kostnadskontroll. At regjeringen har holdt skjult kostnader for Stortinget er også noe som bør få følger.

"Investeringsbudsjettet til partnerne i TCM er ifølge Riksrevisjonen betydelig høyere enn det som er blitt presentert Stortinget. I Stortingsmeldingen kommer det fram forventede byggekostnader på 4,2 milliarder kroner, mens Olje- og energidepartementet og Gassnova i prosjektet har forholdt seg til et investeringsbudsjett på 5,9 milliarder. "

1
Hutrefulken Kommentar fra Rasmus Hansson "Stillferdig begravelse på fredag ettermiddag. Og hva sier Høyre nå? De Grønne har i hele valgkampen argumentert for at Mongstadsatsingen må erstattes...

De Grønne har i hele valgkampen argumentert for at Mongstadsatsingen må erstattes av tiltak som faktisk gir klimagevinst; fx testesenter for havvind, CO2-rensing av Sør-Afrikas nye gigant-kullkraftverk eller annet som ikke bare er rådyr, ineffektiv persilledusk for oljeavhengigheten. AP, Høyre, SV og andre har insistert på at CCS er den store løsningen - til nå.."

Dersom alt dtte gjennomføres.

Hva vil prislappen bli?

Hva vil den målbare "gevinsten" være?

1

Denne beslutningen skulle ha vært gjort for 4 år siden. Men med den enorme prestisje som Jens la i dette prosjektet så var han fanget i sitt eget prosjekt.

Prestisje er noe verste som finnes i politikken og i dette tilfelle har det kostet 5-6 milliarder ekstra som kunne vært brukt til langt bedre forhold i Norge.

Nei det blir nok ingen snorklipping hverken for Jens eller de som nå kommer på tronen.

Hva koster det nå å demontere dette skrapet? Er det noen som vet? Et par milliarder kanskje?

1
Lobo2misten [sitat…] Fengsel er den første tanken som faller meg inn.

Stavrum skriver idag "Det lukter heller ikke godt at Riksrevisjonen har kjent til situasjonen siden før sommeren - og at Olje- og energidepartementet venter til en fredag ettermiddag etter valget med å offentliggjøre at hele prosjektet skrinlegges.

Stortinget må granske hvordan regjeringen klarte å kaste bort 10,5 milliarder kroner på den mislykkede «månelandingen» på Mongstad."

Prisen på det rødgrønne prosjektet, 10.5 mrd. kroner, som kunne vært benyttet på helse, skole og samferdsel. Tar vi med regnskogmilliardene er summen så stor at selv uttrykket om en full sjømann blir for svakt på bruke.

Dieselbiler, som det nå advares mot, var den første fadesen og lar seg ikke reparere på de første ti til femten årene. Deretter en mislykket månelanding hvor Statoil sitter igjen med gevinsten i det som må ha fortonet seg som Sareptas krukke så lenge det varte.

2

Og så var det "game over" for månelandingen

Det var dødfødt helt fra starten av. Det skulle aldri vært igangsatt.

1

Hele Mongstad prosjektet ble satt i gangvise verden hvor miljø korrekt Norge er utad. Jeg har av og til lurt på om Jens egentlig mente det alvorlig når han satt i gang dette fatale prosjektet. Men han har i alle fall fått ro i rekkene eller rettere sagt miljø-rekkene. Han kunne sole seg i at Norge var i fremste rekke i CO2 fangst. Så lenge det varte da.

Det må være ganske flaut å legge ned så mange milliarder i et slikt prosjekt som nå termineres fordi det rett og slett ikke virker etter hensikten. Og det har ikke manglet advarsler men som miljø politisk ammunisjon har dette vært politisk flott. At det nå går på skraphaugen er trist men ikke uventet.

Hvem husker ikke "en Mong" for noen tiår tilbake. Det er fått ny aktualitet eter denne skandalen. En Milømong er det nye navnet.

1
arnekk Hele Mongstad prosjektet ble satt i gangvise verden hvor miljø korrekt Norge er utad. Jeg har av og til lurt på om Jens egentlig mente det alvorlig når han satt i gang dette fatale...

Jeg har av og til lurt på om Jens egentlig mente det alvorlig når han satt i gang dette fatale prosjektet. Men han har i alle fall fått ro i rekkene eller rettere sagt miljø-rekkene.

Dette stemmer ikke. Jens og Borten Moe har fått flengende kritikk fra blant annert Bellona for hvordan de har håndtert prosjektet.

1

Dette stemmer ikke. Jens og Borten Moe har fått flengende kritikk fra blant annert Bellona for hvordan de har håndtert prosjektet##

Gjelder der før eller etter de kom i gang? Det er jo alltid lett å være etterpå klok.

Borten Moe har jo ikke sittet så lenge i energi stolen. Jens har jo brukt Mongstad til å dempe manglende vilje til å ta andre miljø valg. Det er jo greit nok men han bommet på kostnadene. At Bellona kritiserer dette prosjektet er jo lett å forstå. Men at Hauge ikke ha sovet siden fredag er jo bare en liten miljø boble. Han sover nok bra fremdeles.

1
Månebart [sitat…] Enig der, men synes dog det er et godt alternativ til å slippe det rett ut i atmosfæren.

Det største problemet med fangst og lagring av CO2 er det ingen som snakker om: Nemlig at det er 50 ganger så mye CO2 oppløst i havet enn det er i atmosfæren, og dette forholdet forsøker naturen selv å holde noenlunde konstant fordi det er en naturlov (Henrys lov). Det er forresten det samme forholdet du finner mellom oppløst CO2 i en flaske cola og i det lille luftrommet ovenfor, men der under trykk.

Problemet som dermed umiddelbart melder seg, er at selv om du skulle lykkes med å trekke noen skarve tonn med CO2 ut av atmosfæren, vil det bortimot umiddelbart bli erstattet med nytt CO2 fra havet, og resultatet vil ikke være målbart nok til å finnes igjen noen steder.

De kunne med andre ord like gjerne satt folk til å grave grøfter og fylle dem igjen - resultatet for klimaet ville i praksis ha blitt det samme - forskjellen har bare akademisk interesse.

1
Karbonbasert_livsform Det største problemet med fangst og lagring av CO2 er det ingen som snakker om: Nemlig at det er 50 ganger så mye CO2 oppløst i havet enn det er i atmosfæren, og dette forholdet fo...

Problemet som dermed umiddelbart melder seg, er at selv om du skulle lykkes med å trekke noen skarve tonn med CO2 ut av atmosfæren, vil det bortimot umiddelbart bli erstattet med nytt CO2 fra havet, og resultatet vil ikke være målbart nok til å finnes igjen noen steder.

Nei, dette stemmer jo ikke. CO2 fra fossile brensler inngår jo ikke i dette systemet mellom atmosfære og hav. Klarer man å fange CO2-en opp rett etter forbrenning vil den heller aldri gjøre det.

Forbrenner man det derimot, og slipper CO2 ut i atmosfæren vil det etterhvert (som du sier) innstille seg en likevekt mellom CO2(g) og CO2(aq).

Det er altså riktig at man ikke får en CO2-økning i atmosfæren tilsvarende den mengden man slipper ut, nettopp fordi havet tar opp en viss andel av det. Men man får nødvendigvis en økning!

1
Månebart [sitat…] Nei, dette stemmer jo ikke. CO2 fra fossile brensler inngår jo ikke i dette systemet mellom atmosfære og hav. Klarer man å fange CO2-en opp rett etter forbrenning vil den...

Selvfølgelig er det riktig at CO2-en vi eventuelt "fanger og lagrer", ikke vil inngå i kretsløpet.

Poenget mitt er at forholdet mellom 50 og 1 er så stort at det i praksis ikke er noen vits i å fange opp litt CO2 her og der - det kan aldri bli nok til å merkes/måles, fordi skalaen som dette eventuelt måtte ha blitt gjort i er ENORM.

Da er det nok atskillig bedre, billigere, mer behagelig og estetisk å la skogen vokse. :-)

1
Karbonbasert_livsform Selvfølgelig er det riktig at CO2-en vi eventuelt "fanger og lagrer", ikke vil inngå i kretsløpet. Poenget mitt er at forholdet mellom 50 og 1 er så stort at det i praksis ikke er...

Poenget mitt er at forholdet mellom 50 og 1 er så stort at det i praksis ikke er noen vits i å fange opp litt CO2 her og der - det kan aldri bli nok til å merkes/måles, fordi skalaen som dette eventuelt måtte ha blitt gjort i er ENORM.

På tross av dette forholdet har altså CO2 konsentrasjonen i atmosfæren økt med over 40 prosent i forhold til før-industrielle tider, og fortsetter å øke med stadig økende hastighet. Dette forholdet du snakker om er egentlig totalt irrelevant. Hva som er relevant er at vi får stoppet utslippet av CO2.

Om CO2 fangst er den mest effektive måten skal jeg ikke si for sikkert, men det er klart det vil hjelpe. Akkurat som at det vil hjelpe å plante skog for å binde opp CO2. Dette til tross for at man også her får "problemet" med at havet vil innstille likevekten og slippe ut mer CO2 i atmosfæren.

Altså vil ikke mengden CO2 i atmosfæren synke tilsvarende som mengden CO2 fanget/bundet opp i trær, nettopp på grunn av denne likevekten, men den må nødvendigvis synke ved slike tiltak!!

1
Månebart [sitat…] På tross av dette forholdet har altså CO2 konsentrasjonen i atmosfæren økt med over 40 prosent i forhold til før-industrielle tider, og fortsetter å øke med stadig økende...

Altså vil ikke mengden CO2 i atmosfæren synke tilsvarende som mengden CO2 fanget/bundet opp i trær, nettopp på grunn av denne likevekten, men den må nødvendigvis synke ved slike tiltak!!

Virkningen av biosfæren (herunder trær) kan leses rett ut av CO2-kurven fra Mauna Loa. Hvor mange Mongstad trenger du før det viser igjen? 10.000? 100.000? 1.000.000? Jeg vet ikke selv, men tallet er nødvendigvis veldig stort. Så kan man jo for moro skyld prøve å gange det med milliardene og se hvem som har råd....

Og i tillegg blir det problematisk å montere "renseanglegg" på hver bil, hver motorsag, hver traktor, skurtresker, osv osv osv som slipper ut CO2.

Trærne har nok mer for seg... kanskje vi til og med er enige om et lite punkt her. Men huff, jeg liker ikke grauttjukk planteskog... la den i så fall få vokse naturlig.

1

De anlegg som fremkommer for CO2 rensing som er brukbare har en felles svakhet: de krever ganske store mengder elektrisk energi. Og man kan jo spørre seg selv om denne energien kunne vært brukt på en bedre måte enn å feie CO2en under teppet. CO" er en livs nødvendig gass og den tas lett opp av naturen både i vann og luft. Alle planter må den og alle skalldyr inkludert plankton bruker den som byggesten for å vokse.

At man skal minske utslippet er jo greit nok. Karbon baserte energi kilder er jo en endelig resurs og bør brukes med forsiktighet for at de skal ha så lang levetid som mulig. Da er det underlig at man må bruke kanskje 25% mere kull eller olje for å bli kvitt en gass som hverken er giftig eller unyttig.

Metan er jo også i skuddet. Men ærlig talt: denne gassen er en naturlig del av kretsløpet og jorden produserer denne i enorme mengder og lar den lekke ut fra både dyr og myr. Og det har den gjort siden dinosaurenes tid.

1
Karbonbasert_livsform Det største problemet med fangst og lagring av CO2 er det ingen som snakker om: Nemlig at det er 50 ganger så mye CO2 oppløst i havet enn det er i atmosfæren, og dette forholdet fo...

Det største problemet med fangst og lagring av CO2 er det ingen som snakker om: Nemlig at det er 50 ganger så mye CO2 oppløst i havet enn det er i atmosfæren, og dette forholdet forsøker naturen selv å holde noenlunde konstant fordi det er en naturlov (Henrys lov). Det er forresten det samme forholdet du finner mellom oppløst CO2 i en flaske cola og i det lille luftrommet ovenfor, men der under trykk.

Problemet som dermed umiddelbart melder seg, er at selv om du skulle lykkes med å trekke noen skarve tonn med CO2 ut av atmosfæren, vil det bortimot umiddelbart bli erstattet med nytt CO2 fra havet, og resultatet vil ikke være målbart nok til å finnes igjen noen steder.

Den utvekslingen mellom hav og atmosfære avhenger av partialtrykket. Så når det blir mindre CO2 i atmosfæren så avgir ikke havet mer CO2. Det blir vel surrealistisk.

1
Karbonbasert_livsform [sitat…] Virkningen av biosfæren (herunder trær) kan leses rett ut av CO2-kurven fra Mauna Loa. Hvor mange Mongstad trenger du før det viser igjen? 10.000? 100.000? 1.000.000? Jeg...

Jada. Klimatiltak vil som virkelig monner vil koste. Milliarder på milliarder. Kanskje like mye som USAs kriger i Midtøsten. Det betyr ikke at det er en særlig god ide å gi faen.

Jeg har aldri sagt at "renseanlegg" er løsningen på alle problemer, men en del av løsningen kan det være. I hvert fall inntil man får på plass en energiproduksjon utelukkende basert på fornybare energikilder. Da kan disse bilene, motorsagene, traktorene og skurtreskerne gå på denne fornybare energien, og vi har løst problemet!

Jeg er "all in" for å plante mer skog jeg. I hvert fall er det svært viktig å bevare eksisterende arealer. Samtidig har ikke jeg lyst til å være den som driver millioner av mennesker på flukt fordi plassen der hjemmene deres stod nå skal bli skogarealer.

1
arnekk De anlegg som fremkommer for CO2 rensing som er brukbare har en felles svakhet: de krever ganske store mengder elektrisk energi. Og man kan jo spørre seg selv om denne energien kun...

CO" er en livs nødvendig gass og den tas lett opp av naturen både i vann og luft. Alle planter må den og alle skalldyr inkludert plankton bruker den som byggesten for å vokse.

Er det virkelig noen som fortsatt bruker dette argumentet?!

Jada. CO2 er helt essensielt for nesten alt liv på jorda. Uten karbondioksiden, intet menneske. Det betyr ikke at det er noen god ide å slippe ut denne gassen i uhorvelige mengder, å få global oppvarming, og forsuring av havene..

Analogien kan jo dras til salt. Salt er helt essensielt for mennesket, det betyr derimot ikke at det er noe særlig lurt å tylle i seg et par hekto bordsalt om dagen. Da dør du.

1

At SV ville forlenge pinen for Jens er noe vi har fått vite i etterkant. Men det rimer bra med deres miljøsyn som betyr at miljøet skal reddes uansett kostnader. Miljøkamp med bind for øynene.

At Mongstad som også den Kanadiske utgaven må bruke mere en 25% ekstra energi og ditto gass for å fjerne CO2en er en ikkesak i SV leiren. Lagringen koster også ekstra energi.

Er det rart at vi har politiker forakt.

1

Jada. CO2 er helt essensielt for nesten alt liv på jorda. Uten karbondioksiden, intet menneske. Det betyr ikke at det er noen god ide å slippe ut denne gassen i uhorvelige mengder, å få global oppvarming, og forsuring av havene..##

Bare til info: Ph i havet er 8,2. Så lenge den er over 7 er havet alkalisk.

1
arnekk Jada. CO2 er helt essensielt for nesten alt liv på jorda. Uten karbondioksiden, intet menneske. Det betyr ikke at det er noen god ide å slippe ut denne gassen i uhorvelige mengder,...

Bare til info: Ph i havet er 8,2. Så lenge den er over 7 er havet alkalisk.

Okei. Enda et "argument" jeg trodde hadde gått ut på dato.

Hvorvidt man kan kalle noe en forsuring eller ikke avhenger ikke av hva den opprinnelige pH-verdien er. En forsuring betegner kun at noe har blitt surere, altså at H3O+ konsentrasjonen har økt, og følgelig at pH har sunket. Det er hva som har skjedd og skjer i havet, altså har vi en forsuring.

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
23 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Miljø og Klima silas Siste svar

Klimarealistene = ytterliggående klimagruppe (Nettavisen)

Dette er etter min mening et skremmende eksempel på ytterliggående journalistisk levert av Nettavisen denne gang. At avisen går så langt å kaller Klimarealistene for ytterliggående er egentlig ganske...
Bilde

Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene på Stortingets regning

Én av Hagens tre tjenestereiser som stortingsrepresentant var et besøk til Klimarealistene i Stavanger. – Et politisk relevant møte, svarer Hagen.


Bilde www.nettavisen.no
1
11 svar
Laster...