Miljø og Klima

Whit

Dobbel standard

Siden 1975 har temperaturen ifølge NASA GISS steget med 0,17 C/tiår. I en femtenårsperiode finner vi et kraftig avvik fra denne trenden.

Den perioden det er snakk om er fra 1992 til 2006. Da steg nemlig temperaturen med 0,28C/tiår!

Stefan Rahmstorf er beskrevet som en rablende dommedagsprofet av mange av "skeptikerne" (i hvert fall de få som faktisk har oversikt nok til å vite hvem han er).

Utrolig nok forsøkte Rahmstorf å forstå hvorfor. Og hva var det han skyldte på? Galloperende metanutslipp? Høy klimasensitivitet?

Nei. Ikke en gang klimaalver ble nevnt. Derimot kan vi lese dette i Rahmstorf et. al 2007:

The first candidate reason is intrinsic variability within the climate system.

Wow. Når dataene viste raskere oppvarming var den første forklaringen denne sleipe jævelen av en klimasvindler (som ifølge "skeptikere" selvfølgelig bare bryr seg om forskningsmidler, ikke vitenskapelig framgang og økt forståelse) kom med var naturlig variasjon i klimasystemet!

Og hva har vi sett de siste 15 årene? Jo. En utflating av overflatetemperaturen.

Forskerne mener fortsatt naturlig variasjon i klimasystemet er den viktigste årsaken.

Men hva med "skeptikerne"? Sa de at oppvarmingen hadde aksellerert fra 92-06? Niks. Men nå har den flatet ut ifølge dem. Oppvarmingen fra 92 til 06 var ifølge flere målefeil eller direkte svindel (ja, noen av "skeptikerne" kler slike aller best). Nå er målingene til å stole på siden de viser utflating. Ved neste El Ninjo er det sikkert målefeil eller svindel igjen.

Det er ikke bare kirsebærplukking, det er regelrett surrealistisk i sin inkonsekvens.

Les Taminos glimrende innlegg om dobbeltmoral hos "klimaskeptikere" her.

4
79 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Det har vel aldri vært uenighet om at i det minste på kort sikt er temperaturstatistikken "forstyrret" av naturlig variabilitet, f.eks i form av ENSO, med både regional og global effekt.

mvh r.

1
Remiel Det har vel aldri vært uenighet om at i det minste på kort sikt er temperaturstatistikken "forstyrret" av naturlig variabilitet, f.eks i form av ENSO, med både regional og global e...

Nja, hvis du leser litt på forumet her vil du se at det er ganske mange som er uenige i at utflatingen i overflatetemperaturen de siste femten årene er et utslag av naturlige variasjon rundt en trend.

Denne perioden har jo vært preget av en overvekt Ninjo- og nøytrale år. Men hvis man ser på trenden for Ninjo-, Ninja og nøytrale år separat så er stigningen tydelig.

Dette er det en del skeptikere som har svært vanskelig for å akseptere :)

1
Whit Nja, hvis du leser litt på forumet her vil du se at det er ganske mange som er uenige i at utflatingen i overflatetemperaturen de siste femten årene er et utslag av naturlige varia...

Dersom den påståtte "utflatingen" de siste 15 år (det ser mer ut som 10 år for meg, ved å sammenligne alle temperaturinstituttene) er et utslag av naturlig variabilitet, så må også kraftige vekstperioder forut for dette, dels være utslag av naturlig variabilitet.

Problemet er at man i tillegg til aksepterte kortsiktige svigninger, også kan postulere dekadiske, og multidekadiske bølger, som det er vanskelig å verifisere.

En skulle tro at ved å betrakte tilstrekkelige lange tidsrom, så skulle det være mulig å si noe rimelig sikkert om CO2-pådrivet. Problemet er vel at i perioden før 1940, viser de historiske temp-kurvene ganske stor variasjon samtidig som Co2-veksten er minimal.

mvh r.

1
Remiel Det har vel aldri vært uenighet om at i det minste på kort sikt er temperaturstatistikken "forstyrret" av naturlig variabilitet, f.eks i form av ENSO, med både regional og global e...

Som man kan se så er temperaturutviklingen meget stabil, preget av naturlige svingninger som det kan se ut som om er av ca. 60 års varighet.

http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/hadley/Hadley-global-temps-1850-2010-web.jpg

Det er derfor veldig lett å spå en lett avkjøling de neste 20 år, slik vi ser fra tidligere perioder.

Intet unaturlig her.

Men, det er nok solen som er jokeren og som på lengre sikt vil kunne gi en lengrer og kraftigere nedkjøling dersom solflekkaktiviteten fortsetter å synke.

Dette også helt naturlig, slik det var under LIA.

1
Smartskalle Som man kan se så er temperaturutviklingen meget stabil, preget av naturlige svingninger som det kan se ut som om er av ca. 60 års varighet. http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/h...

Dersom man aksepterer hypotesen om 60-års-sykler (Litt tynt datagrunnlag, men la gå), så skulle en tro at perioden fra ca 1940-2000 kunne gi et brukbart bilde av maksimalt CO2-pådriv, under forutsetning av at solinnstrålingen ikke har avtatt.

mvh r.

1
Smartskalle [sitat…] Siden rekordåret 1998 har temperaturen flatet ut / sunket litt. http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:1998/plot/rss/from:1998/trend

Ja, men det gir ikke god mening å starte midt i en ekstrem ENSO-syklus. Jeg synes 2003 virker mer overbevisende som startår. På den annen side:

Andre her på forumet har påpekt at man lett kan splitte opp temperaturkurvene i stykkevis lineære tilnærminger, og derved lage en rekke trappetrinn som alle er "flate". Det som teller er hvor langt bakover fra nåtiden man kan trekke en flat linje. Dersom den blir svært lang, blir den til slutt signifikant. Jeg skulle anta at vi må vente et par år til, siden startpunktet for den kurven du henviser til, begynner i en eksepsjonell episode.

mvh r.

1
Remiel Det har vel aldri vært uenighet om at i det minste på kort sikt er temperaturstatistikken "forstyrret" av naturlig variabilitet, f.eks i form av ENSO, med både regional og global e...

Nå ja.

Aldri og alltid er sterke ord. Jeg har jo fulgt denne debatten noen år nå, og det er ikke svært lenge siden 'naturlige endringer' var det som fikk den indre kjerne av co2 tilhengere til å blåse såpass hardt i nesen at fast substans fulgte med.

'Naturlige endringer' tilhørte liksom de fordømte ...

1
Remiel Dersom den påståtte "utflatingen" de siste 15 år (det ser mer ut som 10 år for meg, ved å sammenligne alle temperaturinstituttene) er et utslag av naturlig variabilitet, så må også...

Personlig blir jeg ikke overivrig av en 10 - 15 års 'stillstand' i oppvarmingen. Jeg blir heller ikke overivrig av alle oppvarmingers mor, - 20 års perioden fra slutten på 70 tallet til slutten på 90 tallet.

Breene i fjellet har stort sett trukket seg tilbake i min tid, og for den del også i min fars, og farfars tid.

1

he first candidate reason is intrinsic variability within the climate system.

Wow. Når dataene viste raskere oppvarming var den første forklaringen denne sleipe jævelen av en klimasvindler (som ifølge "skeptikere" selvfølgelig bare bryr seg om forskningsmidler, ikke vitenskapelig framgang og økt forståelse) kom med var naturlig variasjon i klimasystemet!

Wow. Sa Stefan virkelig dette? Nå har jo Rahmstorf alltid hatt en høy stjerne hos meg, men likevel?

Som jeg forsøker forklare debattanten Ramiel, - mitt intrykk er jo at de engstelige anså naturlige endringer som et, - ja nærmest 'fy' ord i 2007. Jeg må si Stefan var fremsynt.

Ja, jeg må bare si meg enig, all kritikk av Stefan er uberettiget. Han er en hedersmann, og ikke det minste alarmistisk.

1
Ambrosius_Olufsen [sitat…] Wow. Sa Stefan virkelig dette? Nå har jo Rahmstorf alltid hatt en høy stjerne hos meg, men likevel? Som jeg forsøker forklare debattanten Ramiel, - mitt intrykk er jo at d...

Ja, jeg må bare si meg enig, all kritikk av Stefan er uberettiget. Han er en hedersmann, og ikke det minste alarmistisk.

Ambrosius min venn.

Det er aldri galt å hygge seg litt med god drikke på en lørdagskveld. Man blir ofte i ekstra godt humør, noen ganger til og med litt sentimental ut i de seine timer.....

Men jeg mistenker at du startet litt tidlig i kveld, og allerede har nådd det punktet der det er på tide å korke flasken og tenke på morgendagen.

Mer drikke nå, så føyer du vel til både Mann og Hansen til din liste over ærlige hedersmenn uten snev av alarmisme over seg :-)

1
xpoolman [sitat…] Resultatet blir det samme.

Ja, i denne perioden (Bruk gjerne gj.snittet av alle instituttene!) er det demonstrativt ingen vekst, men altså kun 10 år.

Det var vært laget mye moro med alle prognosene som feilet der hvor utviklingen det siste tiåret egentlig skulle ha lagt på 0.2 grader. Dersom dette skal "tas igjen", må vi altså se en vekst på 0.4 grader det neste tiåret. Dersom det derimot går noen få år til uten vekst, må vi antagelig anta at CO2-pådrivets påståtte styrkegrad er falsifisert.

mvh r.

1
Smartskalle [sitat…] Ambrosius min venn. Det er aldri galt å hygge seg litt med god drikke på en lørdagskveld. Man blir ofte i ekstra godt humør, noen ganger til og med litt sentimental ut i d...

Nå Smartskalle? Du skulle vel ikke tilfeldigvis ha konspirert med fru Olufsen vel?

Mitt bestemte inntrykk er, at når man ikke tar ironiske tekster for ironiske, er man svekket. Dette det være seg grunnet rødvin til den norske pizzaen eller alderdom.

Stefan er en hedersmann og ikke det minste alarmistisk.

1
Remiel Ja, i denne perioden (Bruk gjerne gj.snittet av alle instituttene!) er det demonstrativt ingen vekst, men altså kun 10 år. Det var vært laget mye moro med alle prognosene som feile...

Det var vært laget mye moro med alle prognosene som feilet der hvor utviklingen det siste tiåret egentlig skulle ha lagt på 0.2 grader. Dersom dette skal "tas igjen", må vi altså se en vekst på 0.4 grader det neste tiåret. Dersom det derimot går noen få år til uten vekst, må vi antagelig anta at CO2-pådrivets påståtte styrkegrad er falsifisert.

Dette er feil – inneværende tiår trenger bare å være 0.2 grader C varmere enn forrige tiår.

http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/global/decadal-global-temps-1881s-2001s.gif

Dersom vi får en fortsatt mer eller mindre flat utvikling i overflatetemperatur så betyr ikke det at CO2 ikke har noen virkning i atmosfæren – det betyr at vi har naturlig variasjon som midlertidig utsetter oppvarmingen av overflaten, eller at vår påvirkning i form av aerosoler maskerer oppvarmingen.

Ellers mener de fleste forskere med kunnskap om temaet at den globale oppvarmingen aksellererer, først og fremst fordi global oppvarming ikke handler om overflatetemperatur alene, men hvordan hele klimasystemet (inklusive havtemperatur, snøareal og isareal) reagerer på mer drivhusgasser i atmosfæren.

Skeptikere har det med å ignorere over 90% av den globale oppvarmingen, og i grunnen det meste vi har av historiske data:

http://www.skepticalscience.com/pics/Skeptics_guide_pg1.png

Kort sagt, ditt innlegg er bare kunnskapsløst tankespinn, som ikke har noen holdepunkter i den virkelige verden.

1
Goddard [sitat…] Dette er feil – inneværende tiår trenger bare å være 0.2 grader C varmere enn forrige tiår. http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/global/decadal-global-temps-1881s-2001s....

Dersom vi får en fortsatt mer eller mindre flat utvikling i overflatetemperatur så betyr ikke det at CO2 ikke har noen virkning i atmosfæren – det betyr at vi har naturlig variasjon som midlertidig utsetter oppvarmingen av overflaten, eller at vår påvirkning i form av aerosoler maskerer oppvarmingen.

Det har jeg heller ikke påstått. Det er god grunn til å tro at atmosfære-fysikerne har rett i at økt CO2- i atmosfæren vil øke temperaturen i den nedre del. Det jeg diskuterer er styrkegraden, ikke selve fenomenet. Det kreves en ganske solid vekst i de neste tiår for at verdiene igjen skal falle inn i usikkerhetsintervallet. Siden usikkerhetsintervallet er stort, kreves det naturligvis ikke eksakt 0.4 grader, selv om det ville representere "midt på treet"

Synes du at det er "kunnskapsløst tankespinn"?

mvh r.

1
Remiel [sitat…] Det har jeg heller ikke påstått. Det er god grunn til å tro at atmosfære-fysikerne har rett i at økt CO2- i atmosfæren vil øke temperaturen i den nedre del. Det jeg diskut...

Synes du at det er "kunnskapsløst tankespinn"?

Jeg viser til at din påstand om at oppvarming dette tiåret må være 0.4 grader (eller deromkring) er feil.

2000-tallet var omkring 0.17-0.18 grader varmere enn 90-tallet, og dette ser du ikke ut til å ha fått med deg. Dette tiåret må således ikke være (omkring) 0.4 grader varmere enn 2000-tallet, for at den langsiktige trenden skal være den samme som de foregående 30 årene.

1
Remiel Så du mener at 1990-2000 perioden svelget unna temperaturveksten som ellers ville ha kommet i 2000-2010? Altså 0.1 grad på hvert av tiårene, grovt regnet? mvh r.

Så du mener at 1990-2000 perioden svelget unna temperaturveksten som ellers ville ha kommet i 2000-2010? Altså 0.1 grad på hvert av tiårene, grovt regnet?

Oppvarmingen de siste 3 tiårene viser omkring 0.17-0.18 C pr tiår.

Hvis vi ser på oppvarmingen av atmosfæren jevnet ut over ti års tidsperioder så er oppvarmingen foreløpig temmelig jevn.

http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/global/decadal-global-temps-1881s-2001s.gif

Er du uenig i dette?

Hvorfor mener du at oppvarmingen må være 0.4 grader for at trenden skal være lik den vi har observert?

1
Goddard [sitat…] Oppvarmingen de siste 3 tiårene viser omkring 0.17-0.18 C pr tiår. Hvis vi ser på oppvarmingen av atmosfæren jevnet ut over ti års tidsperioder så er oppvarmingen foreløpi...

Spørsmålet er ikke hva tiårstendensen har vært, men hva modellene engang anslo. Dersom du gå tilbake til figuren hos Spencer, som jeg henviste til, så ser du at satelitt/ballongdata viser en markant forskjell fra et høyt antall gamle modellberegninger for det berømte "hotspot"-området.

Forøvrig er det bedre å regne ut en langsiktig tiårs-tendens, f.eks basert på et tidsrom i historien hvor en monoton økning av CO2 er påtagelig, f.eks ca 1940-2010. Hva er tiårstendensen her?

mvh r.

1
Remiel Spørsmålet er ikke hva tiårstendensen har vært, men hva modellene engang anslo. Dersom du gå tilbake til figuren hos Spencer, som jeg henviste til, så ser du at satelitt/ballongdat...

Forøvrig er det bedre å regne ut en langsiktig tiårs-tendens, f.eks basert på et tidsrom i historien hvor en monoton økning av CO2 er påtagelig, f.eks ca 1940-2010. Hva er tiårstendensen her?

Det er ikke en monoton økning av CO2-pådrivet 1940-2010

1
Remiel Spørsmålet er ikke hva tiårstendensen har vært, men hva modellene engang anslo. Dersom du gå tilbake til figuren hos Spencer, som jeg henviste til, så ser du at satelitt/ballongdat...

Spørsmålet er ikke hva tiårstendensen har vært, men hva modellene engang anslo. Dersom du gå tilbake til figuren hos Spencer, som jeg henviste til, så ser du at satelitt/ballongdata viser en markant forskjell fra et høyt antall gamle modellberegninger for det berømte "hotspot"-området.

Den tropiske hotspoten er ikke et CO2-spesifikt fenomen. Det er noe som skjer ved oppvarming uansett årsak. Hvis modellene bommer på den så kan det heller tyde på at modellene har for lav klimasensitivitet.

1
Remiel Spørsmålet er ikke hva tiårstendensen har vært, men hva modellene engang anslo. Dersom du gå tilbake til figuren hos Spencer, som jeg henviste til, så ser du at satelitt/ballongdat...

Spørsmålet er ikke hva tiårstendensen har vært, men hva modellene engang anslo. Dersom du gå tilbake til figuren hos Spencer, som jeg henviste til, så ser du at satelitt/ballongdata viser en markant forskjell fra et høyt antall gamle modellberegninger for det berømte "hotspot"-området.

Spencers figur er ikke relevant – klimamodellene forsøker ikke å beregne temperatur i den nedre troposfære – de forsøker å vise utviklingen i overflatetemperatur. Dette er i virkeligheten 2 forskjellige observasjoner.

Observasjonene vil i minst 20% av tiden være i nedre del av hva gjennomsnittet av klimamodeller forteller. Dette er ikke noe som er uventet – tvert i mot egentlig – dette er hva vi kan forvente, og noe som vi kan verifisere gjennom observasjoner og simmuleringer av klimaet de siste 100 årene.

Således er ikke hva vi observerer av overflatetemperatur noe som motbeviser klimamodeller – observasjonene er helt i tråd med hva klimamodeller viser.

Spencer er forøvrig ikke noen ekspert på klimamodeller, og hvis du ønsker å sette deg inn i hva eksperter på klimamodeller mener så kan du lese evalueringene på realclimate.org. 2012 ble evaluert i denne artikkelen:

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/02/2012-updates-to-model-observation-comparions/

1
Remiel Spørsmålet er ikke hva tiårstendensen har vært, men hva modellene engang anslo. Dersom du gå tilbake til figuren hos Spencer, som jeg henviste til, så ser du at satelitt/ballongdat...

Forøvrig er det bedre å regne ut en langsiktig tiårs-tendens, f.eks basert på et tidsrom i historien hvor en monoton økning av CO2 er påtagelig, f.eks ca 1940-2010. Hva er tiårstendensen her?

Dette er feil (om monoton økning av CO2) – se dumskalles innlegg.

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
23 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Miljø og Klima silas Siste svar

Klimarealistene = ytterliggående klimagruppe (Nettavisen)

Dette er etter min mening et skremmende eksempel på ytterliggående journalistisk levert av Nettavisen denne gang. At avisen går så langt å kaller Klimarealistene for ytterliggående er egentlig ganske...
Bilde

Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene på Stortingets regning

Én av Hagens tre tjenestereiser som stortingsrepresentant var et besøk til Klimarealistene i Stavanger. – Et politisk relevant møte, svarer Hagen.


Bilde www.nettavisen.no
1
11 svar
Laster...