Miljø og Klima

trondhjem

Dagens godnyhet

TU melder at antallet solselskaper i Norge er doblet siden 2005. Solcelleindustrien i Norge døde ikke med RECs kollaps.

Årsaken til at det fortsatt er liv i denne sektoren her hjemme er at vi har gode fagmiljøer innen solkraft og noen naturgitte fordeler for å etablere bedrifter av denne type her oppe, kombinert med den enorme veksten i solcellemarkedet som følger av prisfallet på solceller. Og det er dette siste som er den virkelig gode nyheten:

En undersøkelse fra i sommer finner at nå har solcellekraft nådd gridparitet i 102 land. Gridparitet betyr at kostnadene for å legge inn elektrisk strøm i en bygning ved å legge solceller på taket er de samme som å koble seg opp til strømnettet uten subsidier. Kort sagt er det nå like nillig eller billigere å skaffe seg strøm via solceller som å kjøpe den fra nettet i 102 land.

Resultatet er en virkelig eventyrlig vekst i installert solcellekraft i verden: "**Om lag to tredjedeler av den globale kapasiteten innen solkraft er installert de siste to og et halvt årene og det forventes en ny dobling i kapasiteten de neste to og et halvt år."**

Dette er ikke bare en rask vekst slik TU skriver, dette er en nesten eksplosiv utvikling på 25 - 30 % årlig vekst og som økonomer vanligvis omtaler som en "game-changer":

"Alle anerkjente analytikere er nå enige om at solenergi vil spille en avgjørende rolle i internasjonal energiforsyning, og når man allerede nå ser at solenergi er konkurransedyktig er ikke dette lenger bare noe for teknologioptimistene med et langt tidsperspektiv. Solenergi gjøres nå til investeringsbeslutninger som fattes etter ordinære kriterier i dag, " [Min utheving]

Dette er gode nyheter for verden og klima, men dårlige nyheter for norsk olje- og gassproduksjon. Jeg har lenge ventet på at fornybare energikilder skal utkonkurrere tradisjonell varmekraft, nå skjer det endelig.

Slik sett er det fra et norsk ståsted foruroligende å se at norsk næringsliv og næringspolitikk har stø kurs mot et fremtidig mål om å produsere svært dyr olje og gass fra Barentshavet om 20- 40 års tid. Når skal disse aktørene oppdage at da er det ikke lengre kunder til denne olje og gass - kommer de til å oppdage dette før vi har svidd av hundretalls milliarder kroner på å bygge en infrastruktur til å hente opp denne olje og gass ingen kunder vil ha?

5
30 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Og dette til tross for de nye teknologiske utviklingene innenfor solkraft som fortsatt ikke er tatt i bruk på stor skala. Da tenker jeg særlig på teknologiutvikling innenfor grafen.

Men hadde det vært opp til mange skeptikere ville denne utviklingen vært stoppet for lenge siden.

1

For meg spiller det ingen rolle hvor energien kommer fra bare den er billig og det er nok av den også til dem som sitter nederst ved bordet. Hittil er det dessverre dem som lider mest under galopperende priser grunnet avsindig pengesløsing til miljø-ødeleggende vindmøller og en kraftig subsidiert solcelleindustri.

Trondhjems stadige bekymring over Amerikanske eiendomsbaroners potensielle tap dersom New York står under vann om 1000 år, og over private investorers ve og vel innen Norsk oljeindustri, virker noe påtatt.

Det er de som sitter nederst ved bordet som Trondhjem heller burde ofre noen tanker. I hvilken grad vil f.eks. en tredobling av strømprisen hjelpe dem?

1

Slik sett er det fra et norsk ståsted foruroligende å se at norsk næringsliv og næringspolitikk har stø kurs mot et fremtidig mål om å produsere svært dyr olje og gass fra Barentshavet om 20- 40 års tid.

Det er graverende og direkte provoserende at Norge med vårt oljefond, ikke tenker mer framtidsrettet.

Flere internasjonale investeringsbanker har allerede nedgradert enkelte langsiktige oljeinvesteringer. Med en pris på utslipp vil dette forsterkes.

1

"Alle anerkjente analytikere er nå enige om at solenergi vil spille en avgjørende rolle i internasjonal energiforsyning, og når man allerede nå ser at solenergi er konkurransedyktig er ikke dette lenger bare noe for teknologioptimistene med et langt tidsperspektiv. Solenergi gjøres nå til investeringsbeslutninger som fattes etter ordinære kriterier i dag, "

Det er jo fantastisk dersom solcellepaneler uten subsidier nå er billigere enn vannkraft, som har vært vår til nå beste og billigste fornybare energikilde.

Tenk deg for en Tromsøværing som til nå har måttet rasjonere på strømmen gjennom en lang, kald og mørk vinter. Heretter vil han altså kunne varme seg på strøm fra solpaneler, så mye han orker. Og klarer han ikke å bruke opp all strømmen så kan han selge overskuddet.

Fantastisk!

1

Slik sett er det fra et norsk ståsted foruroligende å se at norsk næringsliv og næringspolitikk har stø kurs mot et fremtidig mål om å produsere svært dyr olje og gass fra Barentshavet om 20- 40 års tid.

Målet er helt sikkert å produsere svært dyr olje og gass.

Slapp av Trondhjem. Kommer det billigere alternativer så vil folk velge dem. Ingen er interesserte i å kjøpe dyr olje og gass dersom det finnes billigere alternativer.

Det kalles marked.

1
Smartskalle [sitat…] Målet er helt sikkert å produsere svært dyr olje og gass. Slapp av Trondhjem. Kommer det billigere alternativer så vil folk velge dem. Ingen er interesserte i å kjøpe dyr...

Målet er helt sikkert å produsere svært dyr olje og gass.

Olje og gass fra Barentshavet kommer til å bli dyr fordi den ligger på store havdyp nesten oppe ved Nordpolen. Dette er områder med svært tøft klima som ligger veldig langt fra forbrukerne. Uansett teknologisk løsning vil det kreves mye og dyr infrastruktur å produsere olje og gass der oppe og bringe dette til kundene. Russland har av denne grunn allerede fått kalde føtter og utsatt Stockmanutbyggingen på ubestemt tid, enda feltet er påvist å inneholde verdens største reserver av naturgass til havs.

Det er derfor ikke en målsetning at denne olje og gass skal bli dyr å hente opp, det er en naturgitt realitet. Poenget mitt er derfor at det er økonomisk galematias av den norske stat og næringsliv å fortsette med planene om å bruke ørten hundre milliarder kroner på å utvikle og iverksette utbygging av våre felter i Barentshavet som ikke vil bli operative før om 15 - 20 år, fordi om 15 - 20 er solcellekraften (og vindkraften) langt billigere enn de er i dag slik at vi kommer ikke finne kunder til vår olje og gass.

Tiden da svaret på energibehov var å bygge ut fossile energiproduksjon er over. Det er hva solcellekraftens gridparitet i 102 land betyr.

1

Når skal disse aktørene oppdage at da er det ikke lengre kunder til denne olje og gass - kommer de til å oppdage dette før vi har svidd av hundretalls milliarder kroner på å bygge en infrastruktur til å hente opp denne olje og gass ingen kunder vil ha?

Javel, hva med alle skip, lastebiler, busser og tog som fortsatt kommer til å bruke olje og gass som brensel ?

Og hva med all koking og oppvarming som for det meste også skjer på gass i Europa ?

Solkraft kommer aldri til å dekke mer enn belysning er jeg redd.

1
xpoolman [sitat…] Javel, hva med alle skip, lastebiler, busser og tog som fortsatt kommer til å bruke olje og gass som brensel ? Og hva med all koking og oppvarming som for det meste også s...

Javel, hva med alle skip, lastebiler, busser og tog som fortsatt kommer til å bruke olje og gass som brensel ?

I første omgang er dette en kjempenyhet for transportsektoren fordi etterhvert som varmekraften utkonkurreres synker verdensforbruket av olje. Det betyr at gjenværende reserver av olje i verden vil vare lengre og at dersom utbyggingen av fornybar kraftproduskjon øker raskt nok, kan den til og med senke oljeprisen for en periode.

På sikt har ikke transportsektoren annet valg enn å gå over til andre drivstoff. Der hvor det er mulig blir kjøretøyene og transportredskapene elektriske, de gjenværende må finne andre løsninger så som hydrogendrift via brenselceller etc.

1
xpoolman [sitat…] Javel, hva med alle skip, lastebiler, busser og tog som fortsatt kommer til å bruke olje og gass som brensel ? Og hva med all koking og oppvarming som for det meste også s...

Og hva med all koking og oppvarming som for det meste også skjer på gass i Europa ?

Det ordner seg av seg selv.

Etterhvert som prisgapet mellom fornybar elektrisk strøm og gass øker, kommer den enkelte forbruker kommer til å skifte ut vedkommendes gasskomfyren med en elektrisk når gassregningen svir nok.

1

Nå kommer også ny solcelleteknologi som øker effektiviteten til 44% (hvis jeg husker riktig). Kombinert med ny batteriteknologi kommer dette til å merkes.

1
tikk Vi får håpe det drøyer så lenge som mulig med alternativene. Vi får ikke mye inntekt av solenergi her på berget. I mens får vi pumpe olje så vi har noe å gå på når det igjen blir "...

Vi får ikke mye inntekt av solenergi her på berget. I mens får vi pumpe olje så vi har noe å gå på når det igjen blir "sild og poteter" her i landet.

Det kan jo til tider virke som om dette er Aps, Høyres og Frps strategi, men du demonstrerer nok her i første rekke - og det på en glimrende måte - tre karakteristiske, "skeptiske" egenskaper på en gang: tafatthet, latterlighet og visjonsløshet.

Det ligger mange skjær i sjøen for olje- og gass-Norge i åra som kommer. Alle disse borekåte i Ap og Høyre og Frp (og til dels Sp) som insisterer på at verden trenger vår olje og gass, risikerer å måtte ta på seg ansvaret for en økonomisk nesestyver av så voldsomme dimensjoner at den vil ramme hele det norske samfunnet på brutalt vis når verden en vakker dag - før noen av de mest borekåte aner det - sier nei takk til de fossile brenslene våre, kanskje får vi til og med - før vi får sukk for oss - forbud mot å selge dem. Ting kan komme til å skje fort.

Men kun de mest tafatte, latterlige og visjonsløse (+ lettlurtskallene) kan hevde at de ikke greide å forestille seg andre veier til velstand enn den oljesmurte.

2

Jeg har lenge ventet på at fornybare energikilder skal utkonkurrere tradisjonell varmekraft, nå skjer det endelig.

Ser du er optimist Trondhjem, og det er jo bra. Du skal se at malthusianerne tar feil også... :-)

Jeg må si jeg er litt forvirret over hva som egentlig er status for solkraften. Hvis det virkelig går så bra og fornybar er blitt så konkurransedyktig, hvorfor "trygler de Giske om penger"?

Og vedrørende subsidier, så heter det i en annen artikkel i TU om solkraft i Tyskland at:

"Gjennom det nasjonale «feed-in»-systemet er de nemlig garantert en pris på 28,4 eurocent (2,10 kroner) per kWh i 20 år fra solparken ble bygget i 2010.

Det er seks ganger høyere enn prisen på det tyske spotmarkedet."

Og nøyaktig når oppnår man såkalt gridparitet, når det tar 100 år før solcellene på taket har betalt seg ifølge en fagkyndig uavhengig analyse? Storbritannia var da vitterlig et av disse landene med gridparitet i følge de australske journalistene det linkes til?

Jeg for min del ville ikke ha satset noen sparepenger på sol foreløpig. Og særlig ville jeg ikke sette pris på at solslikkerne får tilgang til å gamble med det norske folk sine penger om noe som fremdeles virker svært så usikkert.

Er produktet konkurransedyktig, kan det stå på egne ben og burde ikke trenge seks ganger vanlig strømpris for å lønne seg.

2
la1goa Hvorfor solceller? Det er metoden som utnytter solkraften minst og er svært dyr. Det finne langt bedre og billigere metoder i å utnytte solkraft.

En av dem er olje - planter som møysommelig har samlet opp solenergi og lagret den i millioner av år.

En annen er vannkraft - solen løfter vannet fra havet og naturen og geografien samler sammen "høydeenergien" i vannet for oss.

Som kjent er all energi gratis, den ble til i Big Bang. Det som koster penger, er å sanke den inn. De billigste og mest effektive metodene er å la naturen selv gjøre mesteparten av denne jobben for oss.

3
Karbonbasert_livsform En av dem er olje - planter som møysommelig har samlet opp solenergi og lagret den i millioner av år. En annen er vannkraft - solen løfter vannet fra havet og naturen og geografien...

Jeg var innom teknisk museum, de hadde tilfeldigvis tema solkraft. I den forbindelse var solceller et ikke tema på grunn av svært lav utnyttelsesgrad. De hadde en Sol-grill stående på demo. Ca. 2 kvadratmeter med speil og biffen ble stekt på halve tiden det tok å fyre en vanlig kullgrill. (skjønt jeg foretrekker kullgrill på grunn av smak) Påstanden var ca 1500 watt effektiv på de skarve kvadratmeterene, hvilket så ut til å stemme.

Men det er et minus med denne installasjonen. Det var kun en demo der speilene ble rettet mot solen. Hvis dette hadde vært en installasjon i drift ville disse speilene skygget for bakenforliggende speil. Om vinteren når solen er lav ville bare første rekke med speil få solkraft. (det ble ikke nevnt).

De viste andre billige metoder med å utnytte varmen, hvilket jeg muligens kommer til å se på etterhvert. Når man har 50 kvadratmeter med tak og kan utnytte 100 watt/meter på dagtid i to timer i værste fyresessong er dette penger å spare. Bruker man derimot solceller med tilhørende batterier har man tapt masse penger.

1
la1goa Jeg var innom teknisk museum, de hadde tilfeldigvis tema solkraft. I den forbindelse var solceller et ikke tema på grunn av svært lav utnyttelsesgrad. De hadde en Sol-grill stående...

Jeg var innom teknisk museum, de hadde tilfeldigvis tema solkraft. I den forbindelse var solceller et ikke tema på grunn av svært lav utnyttelsesgrad. De hadde en Sol-grill stående på demo. Ca. 2 kvadratmeter med speil og biffen ble stekt på halve tiden det tok å fyre en vanlig kullgrill. (skjønt jeg foretrekker kullgrill på grunn av smak) Påstanden var ca 1500 watt effektiv på de skarve kvadratmeterene, hvilket så ut til å stemme.

Solgrillen høres fet nok ut, og jeg griller jo bare når det er sol!

På den andre siden kan ikke solen bestilles sammen med biffen (hadde det bare vært så vel!).

Og på den tredje siden sier jo drivhusteorien at solinnstrålingen er på 342 W/m2, så her er det noe pussig. :-)

1
Karbonbasert_livsform [sitat…] Solgrillen høres fet nok ut, og jeg griller jo bare når det er sol! På den andre siden kan ikke solen bestilles sammen med biffen (hadde det bare vært så vel!). Og på den...

Og på den tredje siden sier jo drivhusteorien at solinnstrålingen er på 342 W/m2, så her er det noe pussig. :-)

hehehe, ja de lever jo på en flat jord uten variasjoner. Stiller vi speilene rett mot sola på en skyfri dag så mener jeg å huske at atmosfæren absorberer ca 25-26%, men det er rett nedadgående. Skråstilt absorberer atmosfæren en god del mer. Med tanke på hastigheten så tvilte jeg ikke på de 1500 watt.

En ganske kul grill, av standard grillutstyr ville jeg anbefale kraftige solbriller. Jeg ble blendet så det holdt (blind for mange minutter) da jeg tittet for å se status på biffen. Hold gullerøttene et stykke unna senter på grillen, her ble man solbrent i løpet av svært kort tid når man skulle snu biffen.

1
Kilimiljama [sitat…] Det kan jo til tider virke som om dette er Aps, Høyres og Frps strategi, men du demonstrerer nok her i første rekke - og det på en glimrende måte - tre karakteristiske, "s...

Naturressurser som olje, vannkraft, fisk, mineraler etc. er det viktigste og tryggeste vi kan basere vår framtid på. Dette er håndfaste verdier. Den såkalt menneskelige kapital, avansert produksjon og kunnskap kan alle få til bedre enn oss.

" Tikk". En gammel kraftsosialist

1
trondhjem [sitat…] Det ordner seg av seg selv. Etterhvert som prisgapet mellom fornybar elektrisk strøm og gass øker, kommer den enkelte forbruker kommer til å skifte ut vedkommendes gasskom...

Etterhvert som prisgapet mellom fornybar elektrisk strøm og gass øker, kommer den enkelte forbruker kommer til å skifte ut vedkommendes gasskomfyren med en elektrisk når gassregningen svir nok.

Hvor skal i såfall strømmen til denne elektriske komfyren komme fra ? Solkraft det også ? Hva når det er overskyet eller sola har gått ned ? (Tyskerne spiser sent middag). Batterier ? Nope, dette er ikke realistisk.

1

Solceller er kommet for å bli. Men solceller alene er problematisk uten 100% backup. Og vind er ikke det rette backup skulle en tro.

Sahara har teoretisk et solcelle potensiale å dekke mye av Europas elektriske kraft behov. Men så lenge den politiske situasjonen er som den er er det få som vil satse på noen anlegg over en viss størrelse. Så kan man lure på hvilken reserveløsning vi må ha for å dekke natt-behovet. Hvis man ikke skal bruke kull da er vi tilbake til atomkraft.

Tyskerne fabulerer om å bruke norske vannkraftverk som "batteri" for lagring av sol og vindkraft. Om norske vannkraft energiverk vil stoppe turbinene om våren under snøsmeltingen gjenstår å se. Men de kan jo lage hydrogen og bruke brensel seller. Her kan hydrogen virkelig ha sin misjon som energibærer.

Det er flere som prøver seg med speil og dampkraft. Men jeg tror dette kun er en mellom løsning fordi solseller raser ned i pris og krever nesten intet vedlikehold sammenlignet med sol/damp kraft. Problemet med nattkraft er den samme.

1
Karbonbasert_livsform [sitat…] Ser du er optimist Trondhjem, og det er jo bra. Du skal se at malthusianerne tar feil også... :-) Jeg må si jeg er litt forvirret over hva som egentlig er status for solkr...

Og nøyaktig når oppnår man såkalt gridparitet, når det tar 100 år før solcellene på taket har betalt seg ifølge en fagkyndig uavhengig analyse?

IKEA skal visstnok i gang med å selge solcellepaneler.

Med andre ord er det vanskelig å skjønne annet enn at Trondhjem har rett, han har spådd den utviklingen vi ser nå, i flere år og har fra tid til annen fulgt opp med nye innlegg om temaet, innlegg som har vist at prisene i det store og hele har gått ned i takt med teknologiutvikling og mer og mer effektiv masseproduksjon. Det vil de nok med stor sikkerhet også fortsette å gjøre - samtidig som kvaliteten stadig vil forbedres og produksjonen sprenge nye grenser.

Så slapp av Karbo, snart kan du sikkert få solceller på taket til samme pris som en gjennomsnittlig varmepumpe, og det ville ikke forundre meg om du da får et produkt som har flerfoldige ganger lengre levetid enn varmepumpa og som leverer flerfoldige ganger mer strøm i løpet av året. Nye boliger vil bli bygd med langt mindre behov for oppvarming, og de kan utstyres med store varmtvannstanker ("reservoar" / "batteri"). Og før eller siden vil nok også de aller fleste aldrende, ultrakonservative boligeiere - som sverget til oljefyring så lenge de kunne - bite i seg skepsisen og legge solpanel på taket. Ellers er det vel ingen som forestiller seg at sola skal ordne absolutt all energi for oss, i hvert fall ikke her i Norge sånn med det første, men så er vi jo heldig stilt da. Vi HAR mye vind, vann og skog. Og folk med visjoner greier å forestille seg et vell av andre fornybare energikilder enn akkurat sol, også i andre land. Søppelhåndtering f.eks. er i ferd med å bli big business ikke bare i Norge. Tiden for drivstofftanker er i ferd med å ebbe ut. De fleste kjøretøyer vil ganske sikkert bli elektrifisert, alt peker i den retningen. Og så kan jo dere karbonavhengige grinebitere minne dere selv på at det fremdeles vil være 10 % igjen selv om vi kutter 90 % av forbruket av fossile brensler på verdensbasis, det gjelder bare å ikke sløse denne tross alt svært så betydningsfulle resten bort på meningsløsheter.

3

Lignende innlegg

Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
13 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Miljø og Klima silas Siste svar

Klimarealistene = ytterliggående klimagruppe (Nettavisen)

Dette er etter min mening et skremmende eksempel på ytterliggående journalistisk levert av Nettavisen denne gang. At avisen går så langt å kaller Klimarealistene for ytterliggående er egentlig ganske...
Bilde

Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene på Stortingets regning

Én av Hagens tre tjenestereiser som stortingsrepresentant var et besøk til Klimarealistene i Stavanger. – Et politisk relevant møte, svarer Hagen.


Bilde www.nettavisen.no
1
11 svar
Laster...