Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Politikere i Nebraska har bestemt seg for at klimaendringer er et syklisk fenomen,

Samme som at norske politikere vedtok at de var menneskeskapte og opprettet Cicero. Men så viste det seg at de var 'Mann-made'.

2

Regner med at dette faller i god jord hos alle skeptikere på dette forumet?

Alt som kan bidra til en balansert forskning er av det gode. "Våre" forskere fikk jo utdelt konklusjonen på forhånd....

1

Det forundrer meg ikke.

Vi får se hvilke absurditeter de vedtar først:

In other business at the school board meeting Monday night, Northwest High School science teacher Dave Olson made a presentation asking that Northwest High School students “learn about both the scientific evidence for and against neo-Darwinian evolution.”

Påtakelig hvordan dette så ofte går hånd i hånd.

1
Whit Det må ha vært politikere på 1890-tallet som vedtok dette og fikk Arrhenius til å forfalske resultatene sine. Skjønner du ikke hvor dypt konspirasjonen går joskalle?

Det må ha vært politikere på 1890-tallet som vedtok dette og fikk Arrhenius til å forfalske resultatene sine.

Jeg forstår deg slik at du er enig i at Cicero ble opprettet for å studere hvordan CO2 forårsaker global oppvarming.

Men tenk deg nå bare for eksperimentets skyld at sensitiviteten til CO2 er så liten at den har liten eller ingen betydning. Ut fra et slikt standpunkt vil det å opprette en vitenskapelig institusjon som skal studere en spesiell effekt som på forhånd er definert til å ha stor effekt, forstås noe uvitenskapelig.

Se den andre tråden om Lu sin forskning. Dersom han har rett vil vi i ettertid si at å opprette vitenskapelige institusjoner hvor premissene til de grader er lagt, oppleves som svært merkelig.

2
Haroshij [sitat…] Jeg forstår deg slik at du er enig i at Cicero ble opprettet for å studere hvordan CO2 forårsaker global oppvarming. Men tenk deg nå bare for eksperimentets skyld at sensi...

Jeg forstår deg slik at du er enig i at Cicero ble opprettet for å studere hvordan CO2 forårsaker global oppvarming.

Da forstår du meg feil. Hvordan CO2 påvirker temperaturen var godt kjent da CICERO ble stiftet. Sjekk Arrhenius.

Poenget med å trekke fram gamle Svante hele tiden, er at hans oppdagelser ble gjort i 1896, basert på enda eldre arbeider av Tyndall og Fourier.

Dette viser med all tydelighet at ideen om denne kjempekonspirasjonen er absurd, da det av logisk nødvendighet må ha startet på 1800-tallet da de viktigste oppdagelsene ble gjort.

Dette liker ikke "skeptikere" med hang til konspirasjonsteorier å ta inn over seg. Kognitiv dissonans svir.

1
Haroshij [sitat…] Jeg forstår deg slik at du er enig i at Cicero ble opprettet for å studere hvordan CO2 forårsaker global oppvarming. Men tenk deg nå bare for eksperimentets skyld at sensi...

Men tenk deg nå bare for eksperimentets skyld at sensitiviteten til CO2 er så liten at den har liten eller ingen betydning. Ut fra et slikt standpunkt vil det å opprette en vitenskapelig institusjon som skal studere en spesiell effekt som på forhånd er definert til å ha stor effekt, forstås noe uvitenskapelig.

Det eksisterer ingen reell tvil om sensitiviteten ved en dobling av atmosfærisk CO2, uten tilbakekoblinger, er litt over 1C.

Det eksisterer heller ingen reell vitenskapelig tvil om at varm luft kan holde på mer vann enn kald luft, akkurat som det ikke eksisterer noen reell tvil om at oppvarming vil gi redusert snø- og isdekke, som igjen vil endre jordas albedo slik at den vil absorbere mer varme.

Alt dette var godt kjent før CICERO, før IPCC og før noen i det hele tatt anså global oppvarming for å være et problem.

Dette er nok et bakteppe "skeptikere" ikke vil forholde seg til. For det svir.

1
Haroshij [sitat…] Jeg forstår deg slik at du er enig i at Cicero ble opprettet for å studere hvordan CO2 forårsaker global oppvarming. Men tenk deg nå bare for eksperimentets skyld at sensi...

Se den andre tråden om Lu sin forskning. Dersom han har rett vil vi i ettertid si at å opprette vitenskapelige institusjoner hvor premissene til de grader er lagt, oppleves som svært merkelig.

Hvorfor skal man stole på enkeltrapporter, med store åpenbare problemer i konklusjonene, når flere hyllemeter med forskningsrapporter og observasjoner tyder på at enkeltrapporten ikke beskriver virkeligheten på en tilfredstillende måte?

Det kalles kirsebærplukking, eller selektiv databruk, og det er en folkesport blant "skeptikere". Se f. eks makkverket kalt NIPCC-rapporten, også kjent som ICP-rapporten (the Intentional Cherry-Picking Report), hvor Fred Singer vet at hans bruk av statistikk er gal, men allikevel velger å publisere det.

Til info er John N-G som påpekte tullballet til Singer ikke akkurat noen lettvekter faglig sett. Han er i tillegg republikaner, skeptisk til katastrofal havstigning og har publisert studier sammen med blant annet Pielke Sr.

3
Haroshij [sitat…] Jeg forstår deg slik at du er enig i at Cicero ble opprettet for å studere hvordan CO2 forårsaker global oppvarming. Men tenk deg nå bare for eksperimentets skyld at sensi...

Se den andre tråden om Lu sin forskning. Dersom han har rett vil vi i ettertid si at å opprette vitenskapelige institusjoner hvor premissene til de grader er lagt, oppleves som svært merkelig.

Les gjerne Dana Nuccitellis utmerkede artikkel om forskningen til Lu.

– A paper just published in an obscure physics journal by the University of Waterloo's Qing-Bin Lu (2013) has drawn quite a bit of media attention for blaming global warming not on carbon dioxide, but rather on chlorofluorocarbons (CFCs, which are also greenhouse gases). However, there are numerous fundamental flaws in the paper, which is based almost entirely on correlation (not causation) and curve fitting exercises.

– Lu's hypothesis can be disproven very simply. He argues that the radiative forcing (global energy imbalance) from CFCs matches global surface temperatures better than that from CO2 over the past decade. This is because as a result of the Montreal Protocol, CFC emissions (and emissions of other halocarbons) have been flat over the past decade, and global surface air temperatures have also been essentially flat during that short timeframe, while CO2 emissions have continued to rise.

– However, a global energy imbalance doesn't just impact surface temperatures. In fact, only about 2% of global warming is used in heating the atmosphere, while about 90% heats the oceans. Over the past decade, ocean and overall global heating have continued to rise rapidly, accumulating the equivalent of about 4 Hiroshima atomic bomb detonations per second (Figure 1).

– So while CFCs might match surface temperature changes better than CO2 emissions over the past decade, CO2 emissions better match the relevant metric – overall global heat accumulation. Since a global energy imbalance influences global heat content and not just surface temperatures, this by itself is sufficient to falsify Lu's hypothesis.

– Frankly, the paper is a non-story. It may seem like news due to the grandiose claims of overturning the vast body of scientific evidence supporting CO2-caused global warming, but it is very rare for a single paper to accomplish this type of feat. More often the single paper claiming to overturn the body of established scientific research is wrong. That is clearly the case for Lu (2013), which is based on assuming rather than proving the hypothesis, unphysical curve fitting, and misrepresenting the cited research.

http://www.skepticalscience.com/lu-2013-cfcs.html

3
Whit Det må ha vært politikere på 1890-tallet som vedtok dette og fikk Arrhenius til å forfalske resultatene sine. Skjønner du ikke hvor dypt konspirasjonen går joskalle?

Det må ha vært politikere på 1890-tallet som vedtok dette og fikk Arrhenius til å forfalske resultatene sine.

Man vet mye mer i dag enn for over 100 år siden. Og da tenker jeg ikke på IPCCs seneste rapport. 95% sikkerhet henspeiler mer på ren gjetning enn statistisk beregning. Dessuten bruker statistikere å angi usikkerhet, ikke sikkerhet. Så her angir man rett og slett at man er usikre. Cicero selv var jo nylig med på en rapport der man publiserer at sensitiviteten er mye lavere enn tidligere publisert. Det gjenstår å se hvor man ender opp. Uansett har alle disse modelene som IPCC har henvist til har spådd feil.

1

Den CICERO-rapporten du viser til gir en klimasensitivitet som ligger tett opp til Arrhenius, og innenfor IPCCs estimat.

Ellers var det bare håndveiving.

1
ketila [sitat…] Man vet mye mer i dag enn for over 100 år siden. Og da tenker jeg ikke på IPCCs seneste rapport. 95% sikkerhet henspeiler mer på ren gjetning enn statistisk beregning. Des...

Cicero selv var jo nylig med på en rapport der man publiserer at sensitiviteten er mye lavere enn tidligere publisert.

Tja. Vi kan jo se hva det står i rapporten:

– Using up-to-date data on radiative forcing, global mean surface temperature and total heat uptake in the Earth system, we find that the global energy budget implies a range of values for the equilibrium climate sensitivity that is in agreement with earlier estimates, within the limits of uncertainty.

De fant at TCR var noe lavere enn i tidligeremodellkjøringer:

– The energy budget of the most recent decade does, however, indicate a lower range of values for the more policy-relevant transient climate response (the temperature increase at the point of doubling of the atmospheric CO2 concentration following a linear ramp of increasing greenhouse gas forcing) than the range obtained by either analysing the energy budget of earlier decades or current climate model simulations.

Kort sagt, oppvarmingen for dobling av CO2 er den samme som før, men det tar lengre tid å oppnå likevekt (ECR).

2

Hovedpoenget er jo at sensitiviteten er lavere. At resultatet sniker seg inn akkurat på oversiden av nedre grense for usikkerhet kan aksepteres som formildende. At det tar lengere tid å oppå likevekt er bare tull, for i et slikt system med stadige endringer, har man aldri likevekt, men beveger seg bare i den retningen.

1

Politikere i Nebraska har bestemt seg for at klimaendringer er et syklisk fenomen, og har vedtatt at forskningen skal vise dette i sin forskning:

Jeg har et spørsmål. Hvorfor skal politikere bestemme resultatet til en forskning? Omtrent det som kan krabbe og gå av rapporter i klimasaken er politikerbestemt. Jeg vet ikke om ipcc har utgitt den vitenskapelige delen av rapporten ennå, men den politiske har allerede tatt beslutningene uavhengig av den vitenskapelige delen.

1

Regner med at dette faller i god jord hos alle skeptikere på dette forumet?

Ta vare på denne artikkelen til neste gang en klimaskeptiker hevder at klimaforskningen bak AGW er lysenkoisme:

"The legislator responsible for the language, Republican state Sen. Beau McCoy, admits he doesn’t accept mainstream climate science. “I don’t subscribe to global warming,” he’s said in April. “I think there are normal, cyclical changes.

1
trondhjem [sitat…] Ta vare på denne artikkelen til neste gang en klimaskeptiker hevder at klimaforskningen bak AGW er lysenkoisme: "The legislator responsible for the language, Republican st...

Du burde vokte deg vel for å la ditt hat mot mennesker med andre meninger enn deg selv komme i veien for det som burde være ditt egentlige mål; å overbevise dem om at dine idéer er de rette og deres er gale. Fra et slikt perspektiv tror jeg du gjør mer skade enn gagn. (Kanskje du allerede har resignert, hva vet jeg?)

2
la1goa [sitat…] Jeg har et spørsmål. Hvorfor skal politikere bestemme resultatet til en forskning? Omtrent det som kan krabbe og gå av rapporter i klimasaken er politikerbestemt. Jeg vet...

Omtrent det som kan krabbe og gå av rapporter i klimasaken er politikerbestemt.

For noe sprøyt. Det vitenskapelige grunnlaget for AGW er eldre enn erkjennelsen av det global oppvarming kunne bli et problem. For du mener vel seriøst ikke at Arrhenius, Tyndall, Fourier, Callendar og Keeling var politisk styrt?

Og hva med alle rapportene om lavere klimasensitivitet som har kommet i år? Er de også politisk styrt? Hva med SREX-rapporten som dere "skeptikere" liker så godt. Er det politisk bestemt at det er vanskelig å finne en sammenheng mellom ekstreme stormer og global oppvarming?

Konspirasjonsteoriene deres henger ikke på greip. WG1 er for øvrig publisert. Du kommer neppe til å lese den.

1
swixfantomet Du burde vokte deg vel for å la ditt hat mot mennesker med andre meninger enn deg selv komme i veien for det som burde være ditt egentlige mål; å overbevise dem om at dine idéer er...

Du burde vokte deg vel for å la ditt hat mot mennesker med andre meninger enn deg selv komme i veien for det som burde være ditt egentlige mål

Dette er nok den komponenten av kullsyre-entusiastenes virksomhet jeg forstår minst av, og som klart merker dette som en ideologisk kamp.

1

Hvordan i all verden dere klarer å tolke trondhjems innlegg som et uttrykk for "hat mot medmennesker med andre meninger" er et mysterium.

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
13 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Miljø og Klima silas Siste svar

Klimarealistene = ytterliggående klimagruppe (Nettavisen)

Dette er etter min mening et skremmende eksempel på ytterliggående journalistisk levert av Nettavisen denne gang. At avisen går så langt å kaller Klimarealistene for ytterliggående er egentlig ganske...
Bilde

Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene på Stortingets regning

Én av Hagens tre tjenestereiser som stortingsrepresentant var et besøk til Klimarealistene i Stavanger. – Et politisk relevant møte, svarer Hagen.


Bilde www.nettavisen.no
1
11 svar
Laster...