Miljø og Klima

Vidarnatur

Han har jo ikke noenting på seg,

sa det lille barnet i H.C. Andersens “Keiserens nye klær” - og avslørte dermed hvordan den politisk korrekte majoritet ikke hadde mot til å si det alle egentlig så. Det finnes et moderne eventyr over dette temaet, eventyret om keiser Vindkraft.

Det var engang et lite land som i mange år hadde vært selvforsynt med ren, fornybar strøm. Vannkraften sørget for at landet lå i fornybarverdenstoppen! Faktisk var 66% av det lille landets totale energiforbruk fornybart. Ikke nok med det; landet hadde kraftoverskudd og eksporterte strøm til andre land. Mange mente at de mange milliarder kilowattimer (TWh) landet hadde solgt gjennom årene, og ikke minst de 18 TWh som ble solgt i 2012, bidro til å redusere CO2-utslippene andre steder og dermed ga et bidrag i klimakampen. De sa at landet ved en effektivisering av eksisterende vannkraftverk kunne produsere mange nye TWh. De sa dessuten at satsingen på energiøkonomiseringstiltak var veldig lur og at den alene ville spare strøm som tilsvarte produksjonen fra 40 Altakraftverk. Sånne ting ville gi mye mer kraft enn landet kom til å trenge, både til å lade alle elbilene som folk kjøpte og til å bygge ny, kraftkrevende industri, om det skulle være aktuelt. Resten av strømmen kunne man selge med god fortjeneste, mente de, for vannkraften var mye billigere enn vindkraften å produsere. Og så sa jo klimaforskerne at det kom til å regne mye mer i fremtiden.

Men politikerne ville det annerledes. De vedtok at det i hele det lille landet skulle bygges vindkraftanlegg. Landet hadde ikke bruk for den ekstra strømmen selv, men politikerne sa at det både ville gi CO2-reduksjon i Europa og store eksportinntekter. At utbyggingen samtidig ville rasere store deler av landets natur og gjøre den ubrukelig til menneskenes tradisjonelle friluftsaktiviteter og som trekkplaster for turister, sa de ingenting om. De sa heller ikke at utbyggingen ville koste mellom 30 og 40 milliarder kroner frem mot 2020 og at kostnadene ved produksjonen lå skyhøyt over annen kraft. Derfor måtte det store subsidier til. Grønne sertifikater kalte de subsidiene. Alle som bodde i landet skulle være med å betale dem over strømregningene sine. At det i tillegg trengtes 100 milliarder for å gjøre linjenettet i stand til å sende strømmen til Europa, kan ikke skattebetalerne i det lille landet huske at de ble fortalt. Heller ikke at fremtredende forskere mente at den påståtte klimaeffekten i praksis ville være null eller til og med negativ.

En vakker dag oppdaget mange mennesker i det lille landet at de fikk sine skoger, heier og fjell ødelagt av turbiner og veianlegg. De forsto at vindkraftens kostnader, både i rene penger og i form av ødelagt natur, langt oversteg de positive virkningene de var blitt fortalt om. Også mange politikere i landets nasjonalforsamling begynte å innse at i en kost/nytte-vurdering var vindkraft den store taperen. De visste at vindkraften i 2020 bare ville bidra med ca. 3 TWh til et europeisk kraftmarked på ca. 3500 TWh. Det var jammen ikke mye, tenkte de. De så at tilbudet av kraft i det europeiske markedet var sterkt økende og at kraftprisene derfor ville holde seg lave og gjøre vindkraft ulønnsom i lang, lang tid. Det ante dem at en fornuftig utvikling av vannkraften ville gi mer strøm, bedre klimaeffekt og mer penger. Men de sa det ikke høyt! De trodde kanskje det lå for mye prestisjetap i å gå tilbake på det de hadde sagt før. Eller de lyttet for mye til vindkraftbransjen, som ville tjene penger på den ordningen politikerne hadde vedtatt. De glemte rent at det lille landet hadde en fjellvettregel som sa: “Det er ingen skam å snu”.

Så nå vandrer keiser Vindkraft omkring i landet. Og det vil han fortsette med inntil et lite barn - eller en modig politiker - sier: “Han har jo ingenting på seg!” La oss håpe det da ikke vil være for sent for naturen.

Og snipp snapp snute....

7
453 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Eventyret mangler en karakter:

Lobbyist Lurendreier er en hyggelig mann med plettfri dress, et overtalende vesen og mange venner i norsk presse. Lurendreier har lenge reist land og strand rundt i landet og fortalt alle som vil høre på at vindkraften ødelegger naturen vår. Naturen blir rasert sier han og landskapet blir så fælt å se på. Da er er det myye bedre å beholde dagens energiforsyning slik at vi kan fortsette å kjøre våre forbrenningsmotorbiler. Det vil ikke ødelegge naturen vår sier Lurendreier og gi langt penere landskap å se på enn den ødeleggende vindkraften.

Lobbyist Lurendreier, som lenge har jobbet med hemmelige kundelister, koster på seg et aldri så lite smil da den modige politikeren går ut og hevder:

"Han har jo ingenting på seg!” La oss håpe det da ikke vil være for sent for naturen."

Og snipp snapp snute....

1
trondhjem Eventyret mangler en karakter: Lobbyist Lurendreier er en hyggelig mann med plettfri dress, et overtalende vesen og mange venner i norsk presse. Lurendreier har lenge reist land og...

Kan du forklare meg hva som er sammenhengen mellom det å kjøre bil (og altså bruke fossilt brensel) og det du kaller "dagens energiforsyning"? Hva legger du i det begrepet?

Eller er det slik at du blander sammen vårt totale energiforbruk (som åpenbart er for høyt) med vårt forbruk av elektrisk kraft - som altså allerede er 100% ren og fornybar?

Forøvrig er det sånn at lobbyistene finner du i vindkraftbransjen, ikke blant oss naturvernere. Det er lenge siden jeg hadde på meg en dress...

1
trondhjem Eventyret mangler en karakter: Lobbyist Lurendreier er en hyggelig mann med plettfri dress, et overtalende vesen og mange venner i norsk presse. Lurendreier har lenge reist land og...

Lurendreier har lenge reist land og strand rundt i landet og fortalt alle som vil høre på at vindkraften ødelegger naturen vår.

Ahhhh ... nå ble jeg lettet, gitt.

Så det er bare noe lobbyist-lurendreiere med hemmelige kundelister påstår dette da?

Det kan til og med hende disse vindmøllene er rent pittoreske? Vindmøller i parker ... smak på det. Pent, da får det heller være at møller er det ikke og de står ei heller i parker. Jeg er rimelig sikker på disse lobbyist-lurendreierne kaller det for en samling av vindturbiner. Rent ondskapsfulle er de!

1
Vidarnatur Kan du forklare meg hva som er sammenhengen mellom det å kjøre bil (og altså bruke fossilt brensel) og det du kaller "dagens energiforsyning"? Hva legger du i det begrepet? Eller e...

Kan du forklare meg hva som er sammenhengen mellom det å kjøre bil (og altså bruke fossilt brensel) og det du kaller "dagens energiforsyning"? Hva legger du i det begrepet?

Dagens samfunn er alle som en i stor grad basert på bruk av fossilt brennstoff som energikilde. Selv i Norge med all sin vannkraft står fossilt brennstoff for rundt halvparten av vårt totale energiforbruk. For verden er andelen fossilt brennstoff av det totale energiforbruket litt over 80 %.

Resultatet av denne sterke avhengigheten (energi er ikke noe man kan velge om man vil ha, uten energiforsyning dør samfunnet bokstavelig talt) av fossile brennstoff betyr at mennesket henter opp ca. 27 000 000 000 000 kg fossilt karbon hver eneste dag fra jordskorpa, der det har ligget i ro i titalls millioner av år, og frigjør dette enorme karbonberget som ca. 100 000 000 000 000 kg kjemisk aktivt karbondioksid på jordas overflate hvert eneste dag.

Denne daglige dosen på rundt 100 milliarder tonn CO2 vil fordele seg mellom biosfæren, atmosfæren og ikke minst hydrosfæren (havet) hvor dets kjemiske aktivitet skaper to potensielt svært farlige konsekvenser for alt liv på jorda; en farlig raskt og sterk global oppvarming, og en farlig sterk og rask surgjøring av havet. I tillegg kommer miløproblemer med dagbrudd (se bildene jeg viste i forrige innlegg), oljesøl, avrenning fra gruveslam og siste men ikke minst frigjøring av enorme mengder giftstoffer til luft og vann som svovel, arsen, kvikksølv og mange andre som finnes i varierende grad i disse fossile brenslene.

Du og jeg og alle andre som lever på jorda må som sagt ha tilgang til energi for å opprettholde livet. Det fins i dag tre måter dette kan la seg gjøre; ved fornybar kraft, ved atomkraft eller ved å opprettholde dagens fossilt karbonbaserte energiforsyning. Andre teknologier som kan skaffe verden energi til å holde våre samfunn i gang og skaffe folk de varer/mat de trenger fins ikke i dag.

Jeg mener valget mellom å opprettholde en energiforsyning som, - som truer med å koke jordkloden, gjøre havet til en sur livløs pytt, sender ut tonnevis med kvikksølv som vandrer oppover i næringskjedene og ender opp i våre kropper, som medfører enorme arealødeleggelser ved at hele fjell sprenges vekk (top-down utvinning av kull), som gjør enrome arealer om til en livløs karbonørken (som vist på bildene), er opphavet til sur-nedbørproblematikken, sotplager pluss en rekke andre miljøproblemer, opp mot en energiforsyning - som medfører at landskapet får en rekke hvite stenger med propell på, at det kommer noen kraftlinjer i terrenget og at det bygges en del skogsbilveier som kan stenges med bom om man ikke ønsker motorisert ferdsel, er et temmelig korttenkt og lite overbevisende argument.

Fornybar kraft er den energiformen som har de desidert minste miljøkonskvenser av alle kjente energiteknoligier. Å gå mot vindkraften av estetiske hensyn slik mange vindkraftmotsatndere gjør i Norge er både misforstått og uheldig fordi for hver vindmølle dere klarere å hindre satt opp eller få forsinket satt opp, desto værre blir miljøproblemene fra den virkelig skitne energiforsyningen.

Kommentaren om bilkjøring og energiforsyning var myntet spesifikt på ditt Norgesfokus. I Norge brukes fossile brennstoff primært i transportsektoren, og vi har ikke nok fossekraft til å forsyne en elektrisk bilpark. Derfor trengs det vindkraft i Norge skal vi klare å kvitte oss med vårt forbruk av fossilt karbon.

2

Greier du uttale dette tallet?

Det tviler jeg sterk på når antall nuller, dager og år gikk han helt hus forbi. Når man skal oversette 79 millioner tonn CO2 pr dag til kilogram pr år og omvent er det viktig å holde tunga i rette munn, i allefall når man ikke holder på med dette daglig. Dette er artikkelen han brukte når han så kjekt skulle vise hvor mye karbon havet tok opp. Nå som den gangen er totalen helt uten betydning i følge ham.

1
Hutrefulken Typisk la1goa å i stedet for å vise at noen tar feil, så påstår han at noen tar feil. Det fremkommer også nå, slik som i de mange juks-anklagelsene hans. Enklere slik.

Ser du heller ikke feilen til Trondhjem? Det overrasker meg ikke at du tar denne feilen i forsvar, for det passer glatt inn i religionen din, Hutre. Som vanlig sprer han om seg med slike ENORME-feil. Selv om du godtar slike feil, så gjør ikke jeg det. Har du problemer med at jeg korrigerer slike feil?

1
la1goa Ser du heller ikke feilen til Trondhjem? Det overrasker meg ikke at du tar denne feilen i forsvar, for det passer glatt inn i religionen din, Hutre. Som vanlig sprer han om seg med...

Ser du heller ikke feilen til Trondhjem? Det overrasker meg ikke at du tar denne feilen i forsvar, for det passer glatt inn i religionen din, Hutre.

Du har helt rett i at jeg har nok en gang gjort den brøleren å sette gigatonn lik 10^12 tonn. Riktig er 10^9 tonn. Så de riktige tallene er: 27 000 000 000 kg fossilt karbon hver dag som omsettes til 100 000 000 000 kg CO2 hver dag.

Typisk nok har du og Ambrosius valgt å hovere over denne feilen fremfor å korrigere den og så ta tak i argumentet om at å fortsette dagens karbonbaserte energiforsyning betyr å hente opp et enormt berg av skittent karbon som inneholder (i sterkt varierende grad) svovel, giftige tungmetaller og andre miljøgifter og forvandle dette skitne karbon til et alvorlig gassbårent miljøproblem og klimaproblem i global målestokk.

Det nevner verken du eller Ambrosius, fordi der vet dere at dere har ingen ting å svare med. Da er det bedre å avspore tema og ufarliggjøre argumentet med å søke å fremstille det som lite troverdig fordi det er feil i tallbruken.

1
trondhjem [sitat…] Du har helt rett i at jeg har nok en gang gjort den brøleren å sette gigatonn lik 10^12 tonn. Riktig er 10^9 tonn. Så de riktige tallene er: 27 000 000 000 kg fossilt karb...

Du har helt rett i at jeg har nok en gang gjort den brøleren å sette gigatonn lik 10^12 tonn. Riktig er 10^9 tonn. Så de riktige tallene er: 27 000 000 000 kg fossilt karbon hver dag som omsettes til 100 000 000 000 kg CO2 hver dag.

Hei Trondhjem.

Ikke vær lei deg, jeg vet da at du liker store tall. Ellers ville du ikke tatt deg bryet med å forsøke oversette fra gigatonn til kg.

Det tar seg flott ut på prænt.

1
Whit Avsporinger og fjas er alt dere har å komme med, nå igjen. Som trondhjem påpeker, kunne dere argumentert. Men det var vel for krevende, selv for skarpskodde "skeptikere".

Argumentere? Argumentere mot en prediken av store ord, store tall og fakter?

Essensen i det som sies er at kraften produsert av norske vindturbiner er allokert en fremtidig norsk el-bil trafikk. Tro det den som vil.

Forøvrig, kan du tenke deg andre motiver for å knote med en oversettelse fra Gigatonn til kg, - annet enn få enorme og svimlende tallverdier?

1
Vidarnatur Kan du forklare meg hva som er sammenhengen mellom det å kjøre bil (og altså bruke fossilt brensel) og det du kaller "dagens energiforsyning"? Hva legger du i det begrepet? Eller e...

Forøvrig er det sånn at lobbyistene finner du i vindkraftbransjen, ikke blant oss naturvernere. Det er lenge siden jeg hadde på meg en dress...

Ja, skulle man tro det du. At det er norske naturvernere som holder disse ex-politikerne flytende høyt oppe i inntektsfæren :-)

Norske naturvernere som jeg trodde var så godt som utdødde, der jeg var en av de få overlevende i fra 70 tallet. Derfor ble jeg aldeles rørt av din presentasjon.

Vel, vi er to ... villige til å bevare norsk uberørt natur og ser verdien i denne.

Men er vi flere?

1
trondhjem [sitat…] Du har helt rett i at jeg har nok en gang gjort den brøleren å sette gigatonn lik 10^12 tonn. Riktig er 10^9 tonn. Så de riktige tallene er: 27 000 000 000 kg fossilt karb...

Vær snill og skjerp deg. Du har laget et giga innlegg med skremsler ut av en annen dimensjon, med overdrivelser som mangler sidestykke i historien. Og puff der gikk det visst hull på ballongen og du sitter selv igjen uten et eneste argument.

Husker du hvordan du hoverte og brukte ordet dilettant i forbindelse men at noen kommenterte din egen regnefeil? Ja, du akkurat selv avslørt deg som nettopp dilettant! Jeg er ikke akkurat spesiellt imponert av det du har prestert.

1
la1goa Vær snill og skjerp deg. Du har laget et giga innlegg med skremsler ut av en annen dimensjon, med overdrivelser som mangler sidestykke i historien. Og puff der gikk det visst hull...

Og puff der gikk det visst hull på ballongen og du sitter selv igjen uten et eneste argument.

Tuller du?

At pH har stor effekt på økologien er vist mange ganger nå. Både med labratorie- og felteksperiment.

Da står Trondhjems argument støtt: det dummeste vi gjør er å ikke kutte CO2-utslippene.

1
Hutrefulken [sitat…] Tuller du? At pH har stor effekt på økologien er vist mange ganger nå. Både med labratorie- og felteksperiment. Da står Trondhjems argument støtt: det dummeste vi gjør er...

Han mangler fremdeles å svare på akkurat det stykket, etter å ha blitt tatt med buksa nede med sin sedvanlige kommafeil. Hvordan kan da Trondhjems argument stå støtt? Jeg bare undres, men jeg vet hvor du står i denne saken, så det er egentlig ikke noe å undres over.

1
Whit Det eneste du tør å forholde deg til er en feil gjort i en beregning på et nettforum. Du tør jo ikke forholde deg til hva forskningen viser. På tide å gro seg et par goa.

Jeg gidder ikke dette en gang til Whit. Du vet jo ikke hva spørsmålet mitt går ut på. Så vær vennlig å ro deg ned og kom tilbake den dagen du vet hva det går ut på. Trondhjem trakk seg klokelig tilbake da han skjønte at blemma han lagde ikke kunne forklare noe som helst.

1
la1goa Jeg gidder ikke dette en gang til Whit. Du vet jo ikke hva spørsmålet mitt går ut på. Så vær vennlig å ro deg ned og kom tilbake den dagen du vet hva det går ut på. Trondhjem trakk...

Trondhjem trakk seg klokelig tilbake da han skjønte at blemma han lagde ikke kunne forklare noe som helst.

Trondhjem var klok. Han fora ikke trollet.

Du tør ikke forholde deg til hva forskningen eller kjemiforståelsen sier. Det eneste du tør å forholde deg til er en feil i en beregning av komplisert kjemi gjort på et nettforum. Men du tør ikke forholde deg til hva havforskningsmiljøene sier om saken.

Gro et par.

2

"Vår nye debattant" er litt overrasket - og skuffet - over alle disse innleggene som ikke akkurat treffer blink når det gjelder det opprinnelige innleggets tema. Jeg vil svare mer utfyllende i morgen, men minner om at mitt eventyr dreier seg om norsk vindkraft, naturødeleggelser, manglende CO2-bidrag samt dårlig lønnsomhet - alt sett i lys av at vi er det eneste land i verden som er så godt som 100 % selvforsynt med ren, fornybar vannkraft. Vanskeligere er det ikke...

3
trondhjem Eventyret mangler en karakter: Lobbyist Lurendreier er en hyggelig mann med plettfri dress, et overtalende vesen og mange venner i norsk presse. Lurendreier har lenge reist land og...

Lobbyist Lurendreier, som lenge har jobbet med hemmelige kundelister, koster på seg et aldri så lite smil da den modige politikeren går ut og hevder: "Han har jo ingenting på seg!” La oss håpe det da ikke vil være for sent for naturen."

Lobbyisten Lurendreier i aksjon i Gulen:

"Da klagefristen gikk ut, hadde Norges vassdrags- og energidirektorat mottatt hele 26 klager på vedtaket om å gi konsesjon for to vindparker i Gulen kommune. Ifølge Strilen kommer klagene fra såvel organisasjoner som grunneiere. Også kommunestyret har gått inn for å klage på beslutningen om å gi grønt lys for den ene av de to vindparkene."

Hjelp - lobbyistene er over oss! De har infiltrert organisasjoner, grunneiere og selveste kommunestyret! Send bud etter WWF og Greenpeace !

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
13 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Miljø og Klima silas Siste svar

Klimarealistene = ytterliggående klimagruppe (Nettavisen)

Dette er etter min mening et skremmende eksempel på ytterliggående journalistisk levert av Nettavisen denne gang. At avisen går så langt å kaller Klimarealistene for ytterliggående er egentlig ganske...
Bilde

Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene på Stortingets regning

Én av Hagens tre tjenestereiser som stortingsrepresentant var et besøk til Klimarealistene i Stavanger. – Et politisk relevant møte, svarer Hagen.


Bilde www.nettavisen.no
1
11 svar
Laster...