Miljø og Klima

Vidarnatur

Mer om vindkraftens "velsignelser"

For et par dager siden skrev jeg et eventyr om keiser Vindkraft. Responsen forteller meg at temaet opptar mange mennesker. Noen ønsker vindkraften velkommen, andre nærer en dyp skepsis mot den utbygging som nå skjer.

Og med god grunn! Vet du at det planlegges en rasering av norsk natur som savner sidestykke i vår historie? Selv ikke den ofte omstridte vannkraftutbyggingen var i nærheten av slike natur- og miljøødeleggelser.

Hva skjer konkret? NVE har pr. 15. oktober i år gitt 74 konsesjoner til vindindustrianlegg. Samlet produksjon vil tilsvare 15 TWh. 72 nye prosjekter er på forskjellige stadier i saksbehandlingen, med i alt over 25 TWh. Altså minst 40 TWh med planlagt vindkraft! Det vil bety tusenvis av opptil 200 meter høye turbiner, hundrevis av mil med brede veier i hittil fri natur, titusenvis av kvadratkilometer innenfor turbinenes influensområde; støy og plager for mennesker og dyr. Og det i et land som har hatt ren og fornybar vannkraft i 100 år, som hvert år eksporterer et solid overskudd (i fjor 18 TWh) og som uten store naturinngrep kan produsere mye mer.

På dette kartet kan du ved selvsyn se hva vi snakker om, vi som er bekymret for den "teppebombingen" med vindturbiner som nå planlegges:

http://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=29be0500592c4416a8a402536e13f0df

Dette får lov til å skje ved hjelp av velmenende, men kunnskapsløse politikere som fortsatt tror at de skal redde klimaet og redusere Europas CO2-utslipp ved norsk vindkraft - og som ikke kjenner vannkraftens potensial. Det skjer fordi noen såkalte miljøorganisasjoner og selvsagt energibransjen ser seg tjent med å støtte utbyggingen. Det skjer fordi det fremdeles er alt for mange mennesker i dette landet ikke har forstått - eller bryr seg om - konsekvensene. (Heldigvis øker nå lokal motstand!)

Og det skjer fordi vår natur er blitt en handelsvare. Verdien måles i kroner, marked og økonomisk utnyttingsgrad; ikke i opplevelser, stillhet, rekreasjon og glede over å ferdes i områder som ikke bærer for mye preg av menneskelig aktivitet.

Du som har lyst til å kommentere dette innlegget: Klikk deg først inn på Nettverket La Naturen leve, se på bildene og lenkene der. http://lanaturenleve.no

Og ta så stilling: Er det sånn du vil det skal bli?

3
91 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Dette får lov til å skje ved hjelp av velmenende, men kunnskapsløse politikere som fortsatt tror at de skal redde klimaet og redusere Europas CO2-utslipp ved norsk vindkraft - og som ikke kjenner vannkraftens potensial. Det skjer fordi noen såkalte miljøorganisasjoner og selvsagt energibransjen ser seg tjent med å støtte utbyggingen. Det skjer fordi det fremdeles er alt for mange mennesker i dette landet ikke har forstått - eller bryr seg om - konsekvensene. (Heldigvis øker nå lokal motstand!)

Her i ligger den virkelige tragedien.

Velmenende men kunnskapsløse politikere. Velmenende men naive 'miljøvernere' som ikke forstår de er brukt, eller verre, de forstår, men lar sine lommer fore fra 'konsulentvirksomhet' og avlat.

Naturvern er i dag ikke organisert, men blir til i lokale grupperinger. Det er husmoren, snekkeren og læreren, og det er ikke disse som holder Bjarne Håkon et ilk med sigarer.

Uberørt natur er verdifull!

1

Du hoppet av den andre tråden uten å ta tak i innvendingene mot din vindkraftmotstand. Der skrev jeg bla. følgende:

Det norske samfunnet har et samlet årlig energiforbruk på rundt 220 TWh. Av dette er rundt 115 TWh elektrisk kraft. Vannkraften vil i et normalnedbørsår gi rundt 120 TWh.

Disse fakta forteller at vi er i dag 100 % selvforsynt med fornybar kraft vel å merke om man utelukkende ser på elkraftforbruket i Norge. Etter mitt syn har norske vindkraftmotstandere et systematisk feilfokus ved at de gjør nettopp dette; ser utelukkende på elkraftforbruket og neglisjerer det faktum at det også brukes rund 100 TWh/år fra andre energikilder. Jeg har ikke funnet noen tall over hvor stor andel av disse 100 TWh/år som dekkes av fossile energikilder, men vil anta at den er rimelig høy fordi Norges CO2-utslipp per innbygger er rundt 9 tonn/år, som er omtrent det dobbelte av verdensgjennomsnittet.

Vi nordmenn har m.a.o. ingenting å skryte av når det gjelder vår andel av miljø- og klimaproblemene som følger av bruken av fossile energikilder i verden. Tvert om har vi en jobb å gjøre med å rydde opp i våre bidrag. Dette er årsaken til at jeg lengre opp i denne tråden dro inn bilder som viser hvor horrible miljøødeleggelsene kan bli når vi skal hente opp de fossile brenslene, fordi dersom vi gjør som norske vindkraftmotstandere ønsker – å la vår natur skånes for vindmøller og kraftlinjer – vil det innebære at vi nordmenn fortsetter å etterspørre fossile energikilder i omtrent samme grad som i dag for å dekke opp vårt energibehov.

Ergo handler den norske vindmølledebatten om valget mellom å la vårt kystlandskap slippe å bli preget av noen hundretalls vindmøller og samtidig fortsette å kjøpe energi som bla. har slike synlige konsekvenser og langt verre usynlige konsekvenser for all natur, eller om vi skal ofre litt av kystlandskapets estetikk for å få tilgang til nok ren energi til å dekke 100 % av vårt totale energiforbruk. For meg er dette valget veldig enkelt og særdeles opplagt.

Det er ikke slik som du skriver at vi bygger ut vindkraften fordi naturen er blitt en handelsvare. Vi bygger ut fornybar kraft fordi verden, herunder det norske samfunnet, har et presserende behov for tilgang til ren og varig energi, både ut fra et forsyningsperspektiv (det er snart slutt på den enkle billige oljen og kullet i verden) og ut fra et miljøperspektiv som inkluderer langt alvorligere og dypgripende virkninger for norsk (og annen) natur enn hva noe vindkraftprosjekt noengang kan få.

Å fremstille dagens vindkraftutbygging som et valg mellom å verne naturen eller å tillate grådige energiselakaper å tjene penger på å rasere vår natur med en kraft ingen trenger er så ufullstendig, navlebeskuende og irrelevant at det er vanskelig å ta på alvor. Faktum er at ingen annen energiteknologi har mindre miljøkonsekvenser enn vindkraften. Den er verdens mest miljøvennlige energiform.

1

Og med god grunn! Vet du at det planlegges en rasering av norsk natur som savner sidestykke i vår historie? Selv ikke den ofte omstridte vannkraftutbyggingen var i nærheten av slike natur- og miljøødeleggelser.

Jeg har sagt det før.

Miljøorganisasjoner og politikere er ironisk nok, den største trusselen mot miljøet idag.

1
trondhjem Du hoppet av den andre tråden uten å ta tak i innvendingene mot din vindkraftmotstand. Der skrev jeg bla. følgende: Det norske samfunnet har et samlet årlig energiforbruk på rundt...

Vi bygger ut fornybar kraft fordi verden, herunder det norske samfunnet, har et presserende behov for tilgang til ren og varig energi. Både ut fra et forsyningsperspektiv (det er snart slutt på den enkle billige oljen og kullet i verden) og ut fra et miljøperspektiv om inkluderer langt alvorligere og dypgripende virkningr for norsk (og annen) natur enn hva noe vindkraftprosjekt noengang kan få.

Vel, se der. Der kom, om ikke annet enn kattens pote ut av sekken. Så det er ikke det norske forbruket av karbonbasert energi som skal erstattes med vindkraft, men for at 'verden skal bli renere'.

'Det er ikke slik som du skriver at vi bygger ut vindkraften fordi naturen er blitt en handelsvare.' ... nei da du. Det er nok heller ikke derfor det investeres milliarder i kraftkabler ut av landet.

Jeg har brukt et par minutter på å studere den nye siden som 'Vidarnatur' anbefalte. Det virker ikke som det er behov for hverken manipulerte, gigantiske tall eller manipulerte bilder for å se dramatikken i ødeleggelsene.

1
Trenberth [sitat…] Jeg har sagt det før. Miljøorganisasjoner og politikere er ironisk nok, den største trusselen mot miljøet idag.

Miljøorganisasjoner

Miljøorganisasjoner i Norge er stort sett alle sammen på den ene side innbitte motstandere av CO2-utslipp og vil ha de vekk så raskt som råd er, og utrolig nok, på den annen side kjempende side ved side sammen med vindkraftmotstanderne mot det de kaller raseringen av norsk natur.

Det er en logisk kortslutning der som gjør at norske miljøorganisasjoner blir nyttige idioter for Statoil og andre som har investert i at verden skal opprettholde den karbonbaserte energiforsyningen.

2
Ambrosius_Olufsen [sitat…] Vel, se der. Der kom, om ikke annet enn kattens pote ut av sekken. Så det er ikke det norske forbruket av karbonbasert energi som skal erstattes med vindkraft, men for at...

Vel, se der. Der kom, om ikke annet enn kattens pote ut av sekken. Så det er ikke det norske forbruket av karbonbasert energi som skal erstattes med vindkraft, men for at 'verden skal bli renere'.

Jeg har to ganger skrevet følgende:

Det norske samfunnet har et samlet årlig energiforbruk på rundt 220 TWh. Av dette er rundt 115 TWh elektrisk kraft. Vannkraften vil i et normalnedbørsår gi rundt 120 TWh.

Disse fakta forteller at vi er i dag 100 % selvforsynt med fornybar kraft vel å merke om man utelukkende ser på elkraftforbruket i Norge. Etter mitt syn har norske vindkraftmotstandere et systematisk feilfokus ved at de gjør nettopp dette; ser utelukkende på elkraftforbruket og neglisjerer det faktum at det også brukes rund 100 TWh/år fra andre energikilder. Jeg har ikke funnet noen tall over hvor stor andel av disse 100 TWh/år som dekkes av fossile energikilder, men vil anta at den er rimelig høy fordi Norges CO2-utslipp per innbygger er rundt 9 tonn/år, som er omtrent det dobbelte av verdensgjennomsnittet.

Du har svart to ganger på denne tekst uten å få med deg hva som står der. Da begynner man å lure på om du er ute etter å ødelegge diskusjonen eller om det virkelig er slik at du ikke evner å lese og forstå en tekst - noe barn i småskoletrinnene øver på og som regel klarer å mestre ganske godt.

2

Og det skjer fordi vår natur er blitt en handelsvare. Verdien måles i kroner, marked og økonomisk utnyttingsgrad; ikke i opplevelser, stillhet, rekreasjon og glede over å ferdes i områder som ikke bærer for mye preg av menneskelig aktivitet.

Du som har lyst til å kommentere dette innlegget: Klikk deg først inn på Nettverket La Naturen leve, se på bildene og lenkene der. http://lanaturenleve.no

Og ta så stilling: Er det sånn du vil det skal bli?

Jeg har ikke helt fått med meg hva problemet med vindkraften er.

Hva er egentlig problemet med den?

1
trondhjem [sitat…] Jeg har to ganger skrevet følgende: Det norske samfunnet har et samlet årlig energiforbruk på rundt 220 TWh. Av dette er rundt 115 TWh elektrisk kraft. Vannkraften vil i e...

Du har svart to ganger på denne tekst uten å få med deg hva som står der. Da begynner man å lure på om du er ute etter å ødelegge diskusjonen eller om det virkelig er slik at du ikke evner å lese og forstå en tekst - noe barn i småskoletrinnene øver på og som regel klarer å mestre ganske godt.

I den andre vindkraft-tråden skriver du:

'Typisk nok har du og Ambrosius valgt å hovere over denne feilen fremfor å korrigere den'

Her over bruker du en linje på å fortelle at jeg ikke forstår hva du skriver, så tre linjer på å hovere over at jeg ikke forstår hva du skriver.

Hva er det jeg ikke forstår i det du skriver?

1
trondhjem [sitat…] Miljøorganisasjoner i Norge er stort sett alle sammen på den ene side innbitte motstandere av CO2-utslipp og vil ha de vekk så raskt som råd er, og utrolig nok, på den ann...

og utrolig nok, på den annen side kjempende side ved side sammen med vindkraftmotstanderne mot det de kaller raseringen av norsk natur.

Og utrolig nok ... man kan sikkert si mye om deg Trondhjem, men naturverner er du i alle fall ikke.

Hvilke miljøvernorganisasjoner 'kjemper' side ved side med naturvernere for bevaring av norsk natur?

1
dumskalle Nei, jeg forstår ikke problemet. Fine møller. Hva er problemet Ambro? Du foretrekker dette? Eller dette?

'Mølleren maler og hanen galer ...' sang man før. Begge deler så sant, så sant ... :)

Jeg er i godlune i dag, dumskalle.

I møller maler man, dumskalle. Det du ser på bildet er vindturbiner.

Om jeg foretrekker hva? I beste fall vanndamp i motlys eller i verste fall, 'photoshoppede' bilder med svartfarget vanndamp?

Hvorfor er det slik at rørsla er avhengig av manipulert informasjon?

1
Ambrosius_Olufsen 'Mølleren maler og hanen galer ...' sang man før. Begge deler så sant, så sant ... :) Jeg er i godlune i dag, dumskalle. I møller maler man, dumskalle. Det du ser på bildet er vind...

Hvorfor er det slik at rørsla er avhengig av manipulert informasjon?

Her ser vi fornektelse i fri dressur.

Hver gang et bilde, fakta eller annen saksopplysning blir vanskelig å imøtegå, avskrives det som manipulasjon eller søkes ufarliggjort på annet vis.

I går var det en tierpotensfeil (med tre sifre) som ble brekkstangen til å avlede oppmerksomheten på det ubehagelige faktum at Ambrosius er en innbitt forsvarer av at vi mennesker skal fortsette å hente opp rundt (og nå er tallet riktig) 10 000 000 000 000 kg/år med mer eller mindre skittent karbon inneholdende en rekke miljøgifter og som ender opp som en klimagass som endrer jordas klima og forsurer havet når dette brennes opp.

Nå prøver Ambrosius å avfeie en brosjyre som viser hvor ille miljøproblene med den "nye" ikke-konvensjonelle oljen er med å hevde dette er manipulert.

Dette er hva jeg kaller en ynkelig argumentasjon.

2
dumskalle Aaa. Du linket jo også noe som var utbygd. Du fikk ikke med deg det... Godt gjort.

Aaa. Du linket jo også noe som var utbygd.

Du fikk ikke med deg det...

Å jo da, det gjorde jeg nok dumskalle. Jeg skal videre skolere deg:

Det er et utall av disse naturødeleggende vindturbinprosjektene inne for behandling. Om nå de fleste skulle bli godkjent for utbygging vil dette medføre en rasering av først og fremst kystlandskapet, som av mange regner for de siste rester av norsk uberørt natur. Det er disse kampen står om.

Så vidt meg bekjent er der ingen planer om videre utbygging av olje raffinerier i Norge.

1
Ambrosius_Olufsen [sitat…] Å jo da, det gjorde jeg nok dumskalle. Jeg skal videre skolere deg: Det er et utall av disse naturødeleggende vindturbinprosjektene inne for behandling. Om nå de fleste sk...

Ingen ilandsføringsanlegg i Finnmark f.eks. ...

Jeg ser ingen rasering. Fine anlegg. Pene å se på også. Mye penere enn oljeanleggene. Kan jo også plassere dem ute i havet.

Og hvor er f.eks ditt engasjement mot utbygging av veier Ambro? Finnes ikke.

1

Og det skjer fordi vår natur er blitt en handelsvare.

Her er også et eksempel på hva som skjer når naturen blir handelsvare:

Er det mer av dette La naturen leve ser for seg?

Personlig er jeg ikke spesielt glad i noen naturinngrep, men jeg innser at de er nødvendige. Jeg tviler på hvor fruktbart det er at de klassiske naturvernere og klimabevegelsen havner i tottene på hverandre. Vi har bare en klode, og hele vår påvirkningen på økosystemer, atmosfære, landjord og hav må reduseres, hvis vi skal ha en reell sjanse til å overlevere planeten i grei stand til kommende generasjoner.

1
trondhjem [sitat…] Her ser vi fornektelse i fri dressur. Hver gang et bilde, fakta eller annen saksopplysning blir vanskelig å imøtegå, avskrives det som manipulasjon eller søkes ufarliggjor...

Nå prøver Ambrosius å avfeie en brosjyre som viser hvor ille miljøproblene med den "nye" ikke-konvensjonelle oljen er med å hevde dette er manipulert.

Dette er hva jeg kaller en ynkelig argumentasjon.

Hvems argumentasjon er ynkelig får andre bedømme ...

Her er det bildet som du lenket til, som som viser fakta det er vanskelig å imøtegå.

Bildet viser en fotomanipulering som er så lett og gjennomskue at det er rett pinlig. Vanndampen er sortfarget, med et hint av gult. Dette er helt vanlig å publisere, ikke bare av deg. Disse manipulerte bildene er systematisk brukt av rørsla.

Vi behøver ikke gå lenger enn dumskalles lenke i denne samme tråden, for å finne tilsvarende.

1
Ambrosius_Olufsen [sitat…] Hvems argumentasjon er ynkelig får andre bedømme ... Her er det bildet som du lenket til, som som viser fakta det er vanskelig å imøtegå. Bildet viser en fotomanipulering...

Bildet viser en fotomanipulering som er så lett og gjennomskue at det er rett pinlig. Vanndampen er sortfarget, med et hint av gult. Dette er helt vanlig å publisere, ikke bare av deg. Disse manipulerte bildene er systematisk brukt av rørsla.

Bildet du påstår er manipulert ble tatt av pressefotograf Per Ståle Bugjerde, og sto på trykk i Dagens Næringsliv 18.05.2009.

Jeg foreslår at du tar kontakt med Bugjerde selv, eller DN, for å bekrefte eller avkrefte de tross alt svært alvorlige anklagene du kommer mot både avisen og en fotograf, med flere tiårs fartstid som pressefotograf.

1
Whit [sitat…] Her er også et eksempel på hva som skjer når naturen blir handelsvare: Er det mer av dette La naturen leve ser for seg? Personlig er jeg ikke spesielt glad i noen naturinn...

Er det mer av dette La naturen leve ser for seg?

Whit!

Bildet du lenker til skjærer meg i hjertet. Det gjør meg fysisk vondt.

Dette har engasjert meg i 40 + år! Mye av innlandsnaturen er rasert. Desto større grunn er det å forsøke verdsette kystlandskapet.

Mitt ståsted er greit: La oss verdsette naturen. Naturen i seg selv har en verdi!!

Dette betyr ikke jeg ser at all utbygging og utnyttelse gjennom tidene har vært feil. Kraften har bidratt til en velstandsutvikling for folk flest, som har vært riktig. Men vi skal verdrette naturen og naturressursene skal ikke taes for vi er helt nødt!!

Nedbygging av naturen med vindturbiner er i dag ikke nødvendig. Denne kraften disse i perioder vil produsere vil gå til eksport, og er planlagt gå til eksport. Dette kan vi nå klare oss uten. Den norske stat har nok penger i fra energieksport.

1
Ambrosius_Olufsen [sitat…] Hvems argumentasjon er ynkelig får andre bedømme ... Her er det bildet som du lenket til, som som viser fakta det er vanskelig å imøtegå. Bildet viser en fotomanipulering...

Bildet viser en fotomanipulering som er så lett og gjennomskue at det er rett pinlig.

Nå må fornekteren jobbe på høygir for her kommer det masse manipulasjon:

Oljesand Kullutvinning Oljeutvinning

Sett disse miljøødeleggelsene opp mot dette:

Vindkraft

Og dette er bare den synlige ødeleggelsen av landskapet. I tillegg bringer den energien du forsvarer med nebb og klør arsenikk, kvikksølv, svoveloksider som blir til svovelsyre og sur nedbør, alle som en påviste faktorer som endrer og skader dyr og planter verden over. Det er nok å minne om at kvikksølvinnholdet og/eller dioksininnholdet i oppdrettslaksen vår er blitt så høyt at mange ernæringseksperter avdarer gravide og barn mot å spise den, og ber andre moderere inntaket av fisken. Du er også gammel nok til å huske fiskedøden og skogdøden i Sør-Norge som følge av sur nedbør.

Alt dette er er miløproblemer direkte knyttet til den energiformen du forsvarer med nebb og klør - og som ville vært saga blott om vi istedet for hadde brukt strøm fra vindkraft.

Og nå har jeg ikke engang nevnt problemene med en mer enn 100 ganger raskere klimaendring enn hva vi har sett naturen har fått til noengang i jordas historie vil betyr for planter og dyr om den får fortsette - eller hva pH-senkingen av havvannet vil bety for livet i havet (i første omgang).

2

Lignende innlegg

Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
23 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Miljø og Klima silas Siste svar

Klimarealistene = ytterliggående klimagruppe (Nettavisen)

Dette er etter min mening et skremmende eksempel på ytterliggående journalistisk levert av Nettavisen denne gang. At avisen går så langt å kaller Klimarealistene for ytterliggående er egentlig ganske...
Bilde

Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene på Stortingets regning

Én av Hagens tre tjenestereiser som stortingsrepresentant var et besøk til Klimarealistene i Stavanger. – Et politisk relevant møte, svarer Hagen.


Bilde www.nettavisen.no
1
11 svar
Laster...