Miljø og Klima

Goddard

Krig, hetebølger og sult

Innholdet fra AR5 WGII er lekket, og det er så vidt jeg kan bedømme ikke lystig lesing, skal vi tro omtalen.

– Many of the ills of the modern world — starvation, poverty, flooding, heat waves, droughts, war and disease — are likely to worsen as the world warms from man-made climate change, a leaked draft of an international scientific report forecasts.

Climate change draft report predicts war, heat waves, starvation

– Climate change will pose sharp risks to the world’s food supply in coming decades, potentially undermining crop production and driving up prices at a time when the demand for food is expected to soar, scientists have found.

Climate Change Seen Posing Risk to Food Supplies

– Endringene i klimaet utgjør en alvorlig risiko for verdens matproduksjon de neste tiårene, ifølge et utkast til en ny rapport fra FNs klimapanel.

Klimaendringer truer verdens matforsyning

1
36 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Klimaendringer er ikke alltid av det gode. Vi har nå i mange år nytt godt av en naturlig syklus som har gitt litt varmere vær og som sammen med økt CO2 har gitt større avlinger. Faren er at det nå har snudd mot kaldere vær som absolutt er en trussel mot folkehelsen og mot matvaresituasjonen.

I tillegg er det flere land der befolkningen tynges av den grønne galskapen som har gitt dem skyhøye fyringsutgifter.

Fuel poverty Britain: 24,000 will die from cold this winter and 6m fear they cannot heat their home

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2478114/Fuel-poverty-Britain-24k-die-winter-rising-energy-prices.html

Global warming?… Chile hit with worst cold spell in 80 years

http://dailycaller.com/2013/10/26/global-warming-chile-hit-with-worst-cold-spell-in-80-years/

Real risk of a Maunder minimum 'Little Ice Age' says leading scientist

http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/posts/Real-risk-of-a-Maunder-minimum-Little-Ice-Age-says-leading-scientist

Frost bites Victorian and New South Wales farms

http://www.abc.net.au/news/2013-10-30/frost-bites-crops-in-nsw-and-victoria/5053672

Frost wipes crops out http://www.weeklytimesnow.com.au/article/2013/10/29/587509_grain-and-hay.html

Global cooling: Are we headed into a ‘little ice age?

http://dailycaller.com/2013/10/29/global-cooling-are-we-headed-into-a-little-ice-age/

Frost wipes out wine grape crops

http://www.abc.net.au/news/2013-10-21/frost-wipes-out-wine-grape-crops-at-murrumbateman/5034930

2

nnholdet fra AR5 WGII er lekket, og det er så vidt jeg kan bedømme ikke lystig lesing, skal vi tro omtalen.

Nå er vel ikke du akkurat kjent for å frembringe lystig lesing, men du får ha meg unnskyldt om jeg tar feil, og du likevel på et eller annet tidspunkt har komme i skade for å skrive noe som kan ha fremkalt litt optimisme og glede.

2
Smartskalle Klimaendringer er ikke alltid av det gode. Vi har nå i mange år nytt godt av en naturlig syklus som har gitt litt varmere vær og som sammen med økt CO2 har gitt større avlinger. Fa...

Faren er at det nå har snudd mot kaldere vær som absolutt er en trussel mot folkehelsen og mot matvaresituasjonen.

Det er dessverre bare vås, og har ingen vitenskaplig støtte.

2010 var en av de varmeste årene på tross av lav solaktivitet, men ble på tross av dette det varmeste året som er observert.

Hva du mener om dette har heller ingen støtte i observasjonene.

Kort sagt, det blir varmere, og oppvarmingen vil føre til at matsikkerheten trues.

Hottest September On Record, Fastest Pacific Warming In 10,000 Years, Warmest Arctic In 120,000 Years

1

– Many of the ills of the modern world — starvation, poverty, flooding, heat waves, droughts, war and disease — are likely to worsen as the world warms from man-made climate change, a leaked draft of an international scientific report forecasts.

FNs "tusenårsmål" ble stort sett oppnådd i god tid innen fristen. Det er 700 millioner færre ekstremt fattige i dag enn for noen år siden, og tilgangen til drikkevann er bedret for rundt halvparten av de som var verst rammet. For eksempel. En rekke andre indikatorer viser at verden er på riktig vei.

Mange sykdommer kunne ha vært utryddet allerede hadde det ikke vært for vanstyre, væpnede konflikter og religiøse fanatikere. Disse faktorene bremser også framgangen på andre felt.

Klimapanelets egen rapport om ekstremvær gir en lite dramatisk oppsummering av tørke og flommer i verden - i grove trekk er situasjonen slik den (alltid) har vært, vi har alltid tilpasset oss og vil alltid måtte tilpasse oss, uansett om vi krangler oss blå om det er menneskene, værgudene eller djevelen som har "skylden".

Hvis man vil bidra til en bedre verden, anser jeg "klimaet" for å være et særdeles dårlig sted å begynne. Det er en rekke områder der det er kjente løsninger på kjente problemer, og FN burde heller konsentrere seg om disse, samt å forsøke å skape fred og jobbe mot tyranni og vanstyre. Men i stedet holder de på med et gigantprosjekt som angivelig er ment å forbedre været i verden.

Hvis taket ditt lekker, vil du da:

a) Reparere det b) Pønske ut måter å forbedre været på c) Skrive indignerte leserinnlegg mot Statoil og klimaskeptikere i avisen og implisitt gi dem skylden for dårlig vær?

2

Med tanke på matproduksjon og levevilkår blir de heller bedre med økt CO2 og og varmere klima. Fordi verdens samlede biomasse øker.

1

– Many of the ills of the modern world — starvation, poverty, flooding, heat waves, droughts, war and disease

Aha - så menneskeheten hadde altså ikke disse plagene før nå, etter at vi har fått såkalt menneskeskapt oppvarming? Hvordan i all verden kan du lytte til og tro på slik svada?

1
imøbe [sitat…] Aha - så menneskeheten hadde altså ikke disse plagene før nå, etter at vi har fått såkalt menneskeskapt oppvarming? Hvordan i all verden kan du lytte til og tro på slik sv...

Aha - så menneskeheten hadde altså ikke disse plagene før nå, etter at vi har fått såkalt menneskeskapt oppvarming?

Selvfølgelig hadde vi det. Kanskje du skulle lese innlegget en gang til, hvis det var så vanskelig å få med seg innholdet?

AR5 er for øvrig på linje med sjefen for den amerikanske stillehavsflåten som har uttalt at klimaendringer er en stor sikkerhetsmessig utfordring, som vil bli verre i årene framover.

1
Karbonbasert_livsform [sitat…] FNs "tusenårsmål" ble stort sett oppnådd i god tid innen fristen. Det er 700 millioner færre ekstremt fattige i dag enn for noen år siden, og tilgangen til drikkevann er b...

Hvis taket ditt lekker, vil du da:

a) Reparere det b) Pønske ut måter å forbedre været på c) Skrive indignerte leserinnlegg mot Statoil og klimaskeptikere i avisen og implisitt gi dem skylden for dårlig vær?

Eller klimasurrealistenes favoritter:

d) nekte for at taket lekker.

e) hevde taklekkasje er helt normalt, og en del av naturlig takvariasjon

f) påstå at taklekkasjer i utgangspunktet er positivt.

g) påstå at mengden vann som kommer inn gjennom taket er så liten at det ikke er målbart

h) resignert påstå at det uansett ikke er noe vi kan gjøre for å reparere taket

i) hevde taket egentlig ikke lekker, enten grunnet målefeil eller juksteringer under befaringen.

3
Karbonbasert_livsform [sitat…] FNs "tusenårsmål" ble stort sett oppnådd i god tid innen fristen. Det er 700 millioner færre ekstremt fattige i dag enn for noen år siden, og tilgangen til drikkevann er b...

Det er en rekke områder der det er kjente løsninger på kjente problemer, og FN burde heller konsentrere seg om disse, samt å forsøke å skape fred og jobbe mot tyranni og vanstyre. Men i stedet holder de på med et gigantprosjekt som angivelig er ment å forbedre været i verden.

Først sier du at FN i stor grad oppnår sine mål ("det er 700 millioner færre ekstremt fattige i dag enn for noen år siden, og tilgangen til drikkevann er bedret for rundt halvparten av de som var verst rammet") - så sier du at FN ikke arbeider for fred og mot vanstyre og tyranni, men at de i stedet holder på med et prosjekt du oppfatter som meningsløst.

Alle skjønner at en ihuga karbonvenn ikke liker lite karbonvennlige FN-målsetninger. Det er helt banalt, Karbo. Men at du presterer et så flagrant fravær av logisk sammenheng i innleggene dine bør bekymre.

Legg deg langflat og vedgå at FN arbeider målrettet med flere, og til dels svært ulike visjoner for en bedre verden på samme tid! Du kan være uenig i FNs visjoner og målsetninger - who cares - men du er vel ikke i ferd med å bli en benekter av objektive sannheter? (Teit spørsmål forresten - har ikke du vært en sånn en lenge? Det blir bare så tydelig når du demonstrerer det så åpenbart, så jeg greier ikke å la være å påpeke det, sorry!)

2
Karbonbasert_livsform [sitat…] FNs "tusenårsmål" ble stort sett oppnådd i god tid innen fristen. Det er 700 millioner færre ekstremt fattige i dag enn for noen år siden, og tilgangen til drikkevann er b...

et gigantprosjekt som angivelig er ment å forbedre været i verden.

Hvor har du forresten dette fra? Det beste vi kan håpe på de nærmeste 50-100 år er å bremse utviklingen, begrense temperaturstigningen. Det vil bli verre, jeg vil påstå at ingen tror noe annet, og jeg kan ikke begripe hvordan du har fått det for deg at det du kaller et gigantprosjekt i regi av FN (hvilket i så fall? feiger du ut nå?) skulle kunne "forbedre været i verden".

1
Whit [sitat…] Eller klimasurrealistenes favoritter: d) nekte for at taket lekker. e) hevde taklekkasje er helt normalt, og en del av naturlig takvariasjon f) påstå at taklekkasjer i utg...

Eller klimasurrealistenes favoritter:

Tull og tøys.

Et eneste reelt alternativ står igjen etter surret ditt. Man setter bøtte under lekasjen og samler opp vannet. På den måten før vi utnyttet situasjonen til slukke tørsten på samme måte som planter utnytter CO2 for å gro bedre. Hverken H2O er CO2 er skadelig.

1
Kilimiljama [sitat…] Først sier du at FN i stor grad oppnår sine mål ("det er 700 millioner færre ekstremt fattige i dag enn for noen år siden, og tilgangen til drikkevann er bedret for rundt...

Jeg skrev hva jeg mener FN heller bør konsentrere seg om. Ikke at de ikke driver med andre ting enn klima. For komplisert for deg?

At det er et "gigantprosjekt" å legge om bortimot 90 prosent av verdens energiproduksjon er ellers neppe å ta for hardt i.

Og hvis målet ikke er å gi oss bedre vær i fremtiden enn det de påstår det ellers vil bli, hva pokker er det da? En statistikkøvelse? Klimaet har aldri skadet noen eller noe, det er det bare været som kan.

De viktige spørsmålene i verden handler om krig og fred, kamp mot vanstyre og undertrykkelse, herunder likestilling og utdanning, helse og økonomisk utvikling. Slike ting går det an å gjøre noe med, i motsetning til været, der det eneste fornuftige er å gjøre det folk alltid har gjort: tilpasse seg det. Og en rikere verden, eller mindre fattig verden, vil tilpasse seg bedre.

2
xpoolman Kommentarene under denne artikkelen som omhandler temaet taler vel for seg. Svært få tror på dette dommedagspreiket.

Dommedagspreiket er antakelig Sannheten, som definert av Eliten må vite, jamfør Omdals meningsytring nylig.

Omdal var igjen inspirert av Los Angeles Times.... og av familiebilen til en norsk minister. I utlandet kommenteres det nå en "artikkel" av en Mann og hans Lewandowsky. Eller omvendt. Der serverer de et komplett vrengebilde av realitetene i den grad at man lure på om det hele er alvorlig ment. Det eneste som vrenger seg når man leser det, er riktignok magen.

Man kan spekulere i om rørslas internasjonale Jihad mot de ikke-troende ganske enkelt skyldes et behov for å ta bort oppmerksomheten fra Klimapanelets helbom mht modelleringen av "jordens klima" eller den håpløse situasjonen de har satt seg selv i med de hysteriske 95 prosentene.

1
Karbonbasert_livsform Jeg skrev hva jeg mener FN heller bør konsentrere seg om. Ikke at de ikke driver med andre ting enn klima. For komplisert for deg? At det er et "gigantprosjekt" å legge om bortimot...

At det er et "gigantprosjekt" å legge om bortimot 90 prosent av verdens energiproduksjon er ellers neppe å ta for hardt i.

Det er sikkert et stort prosjekt, men det er jo ikke dette FNs klimapanel jobber med.

Kanskje du burde sette deg inn i hva de faktisk jobber med?

1
Karbonbasert_livsform Dommedagspreiket er antakelig Sannheten, som definert av Eliten må vite, jamfør Omdals meningsytring nylig. Omdal var igjen inspirert av Los Angeles Times.... og av familiebilen ti...

Man kan spekulere i om rørslas internasjonale Jihad mot de ikke-troende ganske enkelt skyldes et behov for å ta bort oppmerksomheten fra Klimapanelets helbom mht modelleringen av "jordens klima" eller den håpløse situasjonen de har satt seg selv i med de hysteriske 95 prosentene.

Det er ikke IPCC som har ansvaret for utvikling av klimamodeller – det er de respektive lands vitenskaplige institusjoner.

Ikke har de tatt feil heller – den globale oppvarmingen fortsetter som klimamodellene har forutsett.

Kanskje du burde sette deg inn i hva IPCC faktisk gjør?

1
Karbonbasert_livsform [sitat…] Hei Godda, har du noen eksempler, eller er dette noe du har drømt?

Karbo:

Ferskeste nytt: Oktober 2013 i Norge ble den 6. varmeste oktober i Norge noensinne registrert (tror jeg det var).

Og globalt ligger hele 2013 an til å bli det 4. eller 5. varmeste året noensinne registrert (tror jeg det var, sjekk bloggen til Terje Wahl på forskning.no fra sist lørdag for sikkerhets skyld).

Men du vil kanskje at jeg slår i bordet med sånn global oppvarming som går jevnt og trutt oppover hele tiden? Hvert år, hver time, hvert sekund?

Vi hadde forresten også en tråd om septembervarmen 2013 i Vardø - som jeg tror både du og Ambro fortsatt husker (med enda en ny, oppsiktsvekkende og ettertrykkelig varmerekord i en nesten 200 år gammel måleserie).

1
xpoolman Kommentarene under denne artikkelen som omhandler temaet taler vel for seg. Svært få tror på dette dommedagspreiket.

Ja, mange spennende innlegg. Her er en höjdare:

Ingenting er sikkert, da profetier er lover av stjerner som faller ned mot verden mot en uvirkelig tid som enda ikke har hendt. Det finnes måter å fjerne fremtidens lover uten at det går imot oss og heller ikke mot den som skaper de. Dette ved å akseptere energier i naturen som virker døde men som er magiske og som ved aksept kan få de til å miste dens kraft. For mer: http://www.holkapolka.com/creationoflife.htm

Og en til:

Dommedags profeter bare pengene kommer inn så da er det viktigest med verste senarioe. Heldig vis har jeg Bibelen og der står det hvordann det skall bli.

Nå må bloggforskerne passe seg. Kommentarfeltforskerne er i ferd med å ta over. Og de har bibelen!

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
23 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Miljø og Klima silas Siste svar

Klimarealistene = ytterliggående klimagruppe (Nettavisen)

Dette er etter min mening et skremmende eksempel på ytterliggående journalistisk levert av Nettavisen denne gang. At avisen går så langt å kaller Klimarealistene for ytterliggående er egentlig ganske...
Bilde

Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene på Stortingets regning

Én av Hagens tre tjenestereiser som stortingsrepresentant var et besøk til Klimarealistene i Stavanger. – Et politisk relevant møte, svarer Hagen.


Bilde www.nettavisen.no
1
11 svar
Laster...