Miljø og Klima

nøkkerosa

Fukoshima verre enn antatt..?

I dag høyrer vi lite om denne tragiske hendelsen i Japan, sjølv om tre atomkraftverk reaktorer verkar å vere i UKONTROLLERT nedsmeltingsfase og tonnevis med forureina vatn renner ut i Stillehavet via grunnvatnet kvar einaste dag?

Koffor informerar ikkje journalistane oss i Norge via dei"godkjent media" om forholda i Fukoshima i dag?

Radioaktiv stråling er mykje mykje verre enn vore CO2 utslepp, om nokon måtte lure på det. Radioaktiv stråling frå atomkraftverk utav kontroll kan verkelegen påverke både klimaet og sjølve livet her på Moder Jord.

Ozonlaget (øverste atmosfærelag) skjermer oss naturleg frå solas farlege radioaktive stråler ved å tilbakereflektere desse til rommet slik at dei ikkje når jordas overflate og oss (livet på jorda). Men når vi mennesker har sjølv laga desse farlege strålene her nede på jorda under ozonlaget , så har vi ikkje lenger nokon naturlege beskyttelse mot nettopp desse farlege strålene (for dei er menneskeskapt og ikkje solskapt).....

Klimapanelets tillhengarar som bla "miljøforkjempar" James Hansen "svermer" jo for å utbygge meir atomkraftverk for det skal liksom "redde oss" frå "CO2" , sidan atomkraftverk på papiret er "CO2 reint"........

Vel kor på ville vegar er eigenleg samfunnet i dag...?

Kor farleg er eigentleg dette radioaktive avfallet som Fukoshima sliter med som renner ut i Stillehavet kvar dag? Japan verkar å trenge masse masse hjelp her.Får dei den hjelpen dei trenger?

http://www.youtube.com/watch?v=x3QZ6MGPBog

4
44 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Eg finner det veldig merkverdig at ikkje dagens "klimalarmistar" bryr seg særleg om katastrofen i Fukoshima.....

Skjønner dei ikkje kor alvorleg denne ulykka faktisk kan være for jordas klima samt for oss mennesker og for livet forøvrig?

1
nøkkerosa Eg finner det veldig merkverdig at ikkje dagens "klimalarmistar" bryr seg særleg om katastrofen i Fukoshima..... Skjønner dei ikkje kor alvorleg denne ulykka faktisk kan være for j...

Skjønner dei ikkje kor alvorleg denne ulykka faktisk kan være for jordas klima samt for oss mennesker og for livet forøvrig?

For Japan er nok dette alvorlig ja, i og med at de har stengt ned alle sine atomreaktorer, og sliter med for lite kraft.

For lokalsamfunnet rundt Fukushima-verket er det absolutt en katastrofe.

For resten av verden og klimaet betyr dette ingenting.

1

Til din informasjon, så gjør radioaktiv stråling fint lite med klimaet! Det er Jordens magnetfelt som beskytter oss fra strålingen fra solen (og kosmos). Ozonlaget reflekterer/absorberer bare UV-lys.

1
xpoolman [sitat…] For Japan er nok dette alvorlig ja, i og med at de har stengt ned alle sine atomreaktorer, og sliter med for lite kraft. For lokalsamfunnet rundt Fukushima-verket er det a...

Dette er ein nok ein global katastrofe som kan bli verre enn vi aner...

3 reaktorer har ukontrollert nedsmelting og tonnevis med radioaktivt vatn renner ut i stillehavet kvar einaste dag. På land er det lagra tusenvis av tonn med radioaktivt vatn i dårlege bygde beholdarar. Reaktor nr 4 (som var under reperasjon då ulykka skjedde) innehelde mange brukte og ubrukte brennstoff staver, og bygningen hellar......this is bad..

http://www.youtube.com/watch?v=AF05-slHnNk

1

http://www.newworldwar.org/weatherwar.htm

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=4,686,605.PN.&OS=PN/4,686,605&RS=PN/4,686,605

Takker for linkane!

Værmodifisering (inkludert "geoengineering") er blitt bigg bissnis dessverre. Og det kan også brukast i krigssammanheng mm. Og samtidig er det forureinandes og kan påverke både klimaet, ionosfæren vår samt jordas magnetfelt (og anna?) på negative uante måter.

Det er berre heilt sprøtt at dei som gjere dette får lov til dette (men haarp og andre militære forskning trenger sikkert ikkje eingong spørr om lov.....)

1
Esoter Til din informasjon, så gjør radioaktiv stråling fint lite med klimaet! Det er Jordens magnetfelt som beskytter oss fra strålingen fra solen (og kosmos). Ozonlaget reflekterer/abso...

Dersom radioaktiv stråling frå bla atombomber, atomkraftvek og atomkraftverkulykker påverkar ozonlaget ("lagar hol i det") så kan det tenkast at meir av solas farlege stråler vil nå jorda....

Du kan jo sjekke ut linkane til Skaukat over her om at dei har forska med nettopp atomprøvesprengninger samt å bestråle via desse haarp stasjonane for å sjå om dei kan forstå (?) meir at jordas magnetfelt og ionosfæren mm. Men tenk om denne "forskninga" skader jorda vår?

Det er snakk om forskning (om ein kan i det heile bruke det orde?) som har null respekt for livet på jorda eller livet i det heile...etter mitt syn....

1
nøkkerosa Dersom radioaktiv stråling frå bla atombomber, atomkraftvek og atomkraftverkulykker påverkar ozonlaget ("lagar hol i det") så kan det tenkast at meir av solas farlege stråler vil n...

"Dersom radioaktiv stråling frå bla atombomber, atomkraftvek og atomkraftverkulykker påverkar ozonlaget ("lagar hol i det") så kan det tenkast at meir av solas farlege stråler vil nå jorda...."

Jeg starter først med å be om kilder på disse påstandene. Hvordan mener du at radioaktiv stråling fra atombomber, atomkraftverk og reaktorulykker påvirker ozonlaget? Det jeg er ute etter her er mekanismen for hvordan radioaktiv stråling (alfa, beta, gamma) bryter ned O3- (ozon).

Når det gjelder linkene (patenten og haarp) til Shaukat23B, så er de interessante men for meg utrolig diffuse. Når utspill som "significant" og "substantial" ikke backes opp med tall og fakta, blir jeg schkeptisk! :) Forøvrig er de også på siden av hva som her diskuteres, nemlig reaktorulykker.

Jeg har gjort et lite litteratursøk selv:

Atombomber kan påvirke klimaet og ozonlaget, jfr. hypotesen om atomvinter. Her er der snakk om 10-100-talls atombomber som slynger sot og nitrogenoksider (millioner av tonn) 50 km til værs. Sollyset vil da absorberes i røyken og forårsake temperaturhevinger i regionen. Dette vil da kunne føre til en rekke kjemiske reaksjoner som kan bryte ned ozon. Legg merke til at det står ingenting om at radioaktiv stråling er med og påvirker.

Atomkraftverk og reaktorulykker derimot har ikke potensialet for å slynge slike mengder sot og radioaktivt materiale til høyder det her er snakk om (20-30km). Det kan nevnes at røyksøylen fra tschernobyl nådde ca 2km tilværs.

Når du kommer med utspill som, "Ozonlaget (øverste atmosfærelag) skjermer oss naturleg frå solas farlege radioaktive stråler ved å tilbakereflektere desse til rommet" og "Men når vi mennesker har sjølv laga desse farlege strålene her nede på jorda under ozonlaget", så viser det at du ikke helt har forstått grunnleggende ting i denne saken. Hvis dette er uklart for deg, så er jeg mer enn villig til å forklare! :)

For all del! Jeg deler også oppfattelsen om at styresmakter, business og mad scientists ikke alltid har rent mel i posen. Fukushima er absolutt en katastrofe. Det er tydelig at de japanske styresmaktene drar en "Soviet" og prøver å skjule dette, men man må likevel ikke ta helt av med tinnfolien heller. ;)

2
Esoter "Dersom radioaktiv stråling frå bla atombomber, atomkraftvek og atomkraftverkulykker påverkar ozonlaget ("lagar hol i det") så kan det tenkast at meir av solas farlege stråler vil...

"Dersom radioaktiv stråling frå bla atombomber, atomkraftvek og atomkraftverkulykker påverkar ozonlaget ("lagar hol i det") så kan det tenkast at meir av solas farlege stråler vil nå jorda...."

Jeg starter først med å be om kilder på disse påstandene. Hvordan mener du at radioaktiv stråling fra atombomber, atomkraftverk og reaktorulykker påvirker ozonlaget? Det jeg er ute etter her er mekanismen for hvordan radioaktiv stråling (alfa, beta, gamma) bryter ned O3- (ozon).

Eg følger min naturlege "magefølelse" her som er skapt av Naturen ;-)

Vel vi veit jo at solas farlege gamma, beta og alfa stråler påverkar ozonlaget vårt "utanfrå", så koffor skulle ikkje menneskeskapte farlege stråler påverke ozonlaget vårt "innanfrå"?

Naturvitenskapelege Kilder? Nei dei er vanskeleg å finne sidan ingen (?) forskar på dette i dag ? (så kildene eg enn måtte gi deg vil du ikkje tru på uansett fordi dei er "ikkje offentleg godkjente kilder" .......eg brukar her mitt sunne bondevett som eg er naturleg født med;-)

Men for å sei det slik da.....så har eg forstått det slik at på sola vår foregår det naturlege fusjonsprosesser ("samansmeltingsprosesser av grunnstoffkjerner").....(som hydrogen til helium osv .......sidan sola vår består stort sett av grunnstoffas lettaste grunnstoff hydrogen)

Fisjonsprosesser ("splittelse av grunnstoffkjerner") som dagens atomkraftreaktorar er basert på.......verkar å vere noko svært unaturlege greier?

Kor i universet skjer "naturleg fisjon"?

1
Esoter "Dersom radioaktiv stråling frå bla atombomber, atomkraftvek og atomkraftverkulykker påverkar ozonlaget ("lagar hol i det") så kan det tenkast at meir av solas farlege stråler vil...

Når det gjelder linkene (patenten og haarp) til Shaukat23B, så er de interessante men for meg utrolig diffuse. Når utspill som "significant" og "substantial" ikke backes opp med tall og fakta, blir jeg schkeptisk! :) Forøvrig er de også på siden av hva som her diskuteres, nemlig reaktorulykker.

Okay, men når "forskarar" driver å sprenger atombomber i vår atmosfære for å prøve å skjønne korleis jordas magnetfelt og ionosfære verkar......så burde ein fatte at desse "forskarane" er på totalt ville vegar?

1
Esoter "Dersom radioaktiv stråling frå bla atombomber, atomkraftvek og atomkraftverkulykker påverkar ozonlaget ("lagar hol i det") så kan det tenkast at meir av solas farlege stråler vil...

Atomkraftverk og reaktorulykker derimot har ikke potensialet for å slynge slike mengder sot og radioaktivt materiale til høyder det her er snakk om (20-30km). Det kan nevnes at røyksøylen fra tschernobyl nådde ca 2km tilværs.

Vel dette kan eg ikkje so mykje om....men at slike farlege radioaktive stoffer "slynga ut frå jorda" påverkar atmosfæren vår tviler eg ikkje på eit sekund.

Ulykka i Fukoshima er kanskje mangedobbla ei hiroshimabombe (i følge linkar eg har gitt).........såg du mine linkar?

Men eg veit at etter Tjernobyl ulykka i 1986 (som forureina reinsdyra og bær i Norge med radioaktive elementer i lang ettertid) er det endå ikkje leveleg for menneska....og det til tross for at det var berre ein ukontrollert nedsmelting og at russarane har innebygd denne og driver med å "påfylle innebygginga" kvart einaste år......med eige liv som innsats for å redde menneska rundt om!

1
Esoter "Dersom radioaktiv stråling frå bla atombomber, atomkraftvek og atomkraftverkulykker påverkar ozonlaget ("lagar hol i det") så kan det tenkast at meir av solas farlege stråler vil...

For all del! Jeg deler også oppfattelsen om at styresmakter, business og mad scientists ikke alltid har rent mel i posen. Fukushima er absolutt en katastrofe. Det er tydelig at de japanske styresmaktene drar en "Soviet" og prøver å skjule dette, men man må likevel ikke ta helt av med tinnfolien heller. ;)

Vel då er vi iallefall einige om eindel ...Esoter :-)

Men at eg "tar av via nokre tinnfolier".....øh? ......nei det trur eg ikkje....

Eg prøver berre å formidle fakta...

1
nøkkerosa [sitat…] Okay, men når "forskarar" driver å sprenger atombomber i vår atmosfære for å prøve å skjønne korleis jordas magnetfelt og ionosfære verkar......så burde ein fatte at desse...

Her var det mye rart...

Vi sluttet å sprenge atombomber i atmosfæren i 1962. I dag er dette ulovlig i henhold til NTBT-avtalen. Totalt 17 atombomber ble sprengt i atmosfæren da USA og Russland holdt på med dette på 60-tallet.

Radioaktiv stråling som slippes ut på landjorda vil ha veldig liten effekt på ozonlaget av den enkle grunn at selv gammastråler ikke har nok energi til å penetrere så høyt opp. Radioaktiv stråling vil heller ikke påvirke klimaet i noen større grad annet enn hvis man slipper ut enorme mengder over et stort område, men da snakker vi om en enten en global eller en større regional atomkrig og da vil vi nok uansett ha andre bekymringer enn akkurat klimaet. Ikke engang denne radioaktiviteten vil ha noen nevneverdig effekt på ozonlaget. Det som derimot kan ha en effekt er en opphopning av partikler høyt oppe i atmosfæren på grunn av brannene som oppstår på landjorda etter en større atomkrig ("atomvinter"), men igjen, vil ozonlaget neppe være vår fremste bekymring hvis noe slikt skulle utarte seg.

2
Pernillel Her var det mye rart... Vi sluttet å sprenge atombomber i atmosfæren i 1962. I dag er dette ulovlig i henhold til NTBT-avtalen. Totalt 17 atombomber ble sprengt i atmosfæren da US...

Her var det mye rart...

Vi sluttet å sprenge atombomber i atmosfæren i 1962. I dag er dette ulovlig i henhold til NTBT-avtalen. Totalt 17 atombomber ble sprengt i atmosfæren da USA og Russland holdt på med dette på 60-tallet.

Vel ja kanskje blei litt for mykje fakta på ein gong?

På øyene Novaja Semlja blei det utprøvd kanskje 87 prøvesprengningar i atmosfæren i perioden frå 1955-1990. (ifølge wikilinken undre)

Og både Kina, Nord Korea og andre land? driver endå med denne galskapen?

http://no.wikipedia.org/wiki/Novaja_Semlja

1
Pernillel Her var det mye rart... Vi sluttet å sprenge atombomber i atmosfæren i 1962. I dag er dette ulovlig i henhold til NTBT-avtalen. Totalt 17 atombomber ble sprengt i atmosfæren da US...

Radioaktiv stråling som slippes ut på landjorda vil ha veldig liten effekt på ozonlaget av den enkle grunn at selv gammastråler ikke har nok energi til å penetrere så høyt opp.

Javel?

Men finnast det naturvitenskapeleg forskning på dette som kan underbygge det du her seier?

1
Pernillel Her var det mye rart... Vi sluttet å sprenge atombomber i atmosfæren i 1962. I dag er dette ulovlig i henhold til NTBT-avtalen. Totalt 17 atombomber ble sprengt i atmosfæren da US...

Radioaktiv stråling vil heller ikke påvirke klimaet i noen større grad annet enn hvis man slipper ut enorme mengder over et stort område, men da snakker vi om en enten en global eller en større regional atomkrig og da vil vi nok uansett ha andre bekymringer enn akkurat klimaet. Ikke engang denne radioaktiviteten vil ha noen nevneverdig effekt på ozonlaget.

Vel kanskje ikkje radioaktiv stråling påverkar klimaet direkte.......men finnast det naturvitenskapelege beviser for at radioaktiv stråling IKKJE påverkar ozonlaget ?

Det at radioaktiv stråling kan påverke "klimaet" kan sjølvsagt diskuterast.......for kva meinar ein eigentleg med begrepet "klima"? Snakker ein om dei naturlege normale "store klimasyklysane" som sannsynlegvis sola vår står for (samt solas gang rundt vår Galaxse mm) ......så har kanskje ikkje radioaktiv stråling nokon direkte effekt på sjølve klimasyklusane (also kulde (istider) eller varme perioder mm)?

Men at radioaktiv stråling påverkar livet på jorda og miljøet generelt...burde det ikkje vere noko tvil om? Så kanskje er det her rettare å bruke ordet "miljø"(påverknad) ....og ikkje "klima"(påverknad) angåandes radioaktiv strålings effelt? Ser den ja...

Livet "likar ikkje " radioaktiv stråling....fordi livet verkar å bli sjuk av dette.......!

Så for å seie det slik: Ozonlaget betyr kanskje ikkje so mykje dersom vi lagar sjølve radioaktive farlege stråler her nede på jorda........for uansett om ozonlaget blir påverka eller ei......så vil vi mennesker likevel bli sjuke av dei menneskeskapte radioaktive strålene.....og det totalt uavhengig ozonlaget...

Menneskeskapt radioaktiv stråling er farleg........og atomkraftverkulykker som i Fukoshima viser dette til gangs (trådens hovedpoeng)...

Og eg kan ikkje fatte å begripe at enkelte vil ha fleire slike atomkraftverk som dei i Fukoshima for å liksom "redusere vore CO2 utslepp"........dette verkar å vere fullstendig galskap"politikk"!

1
Pernillel Her var det mye rart... Vi sluttet å sprenge atombomber i atmosfæren i 1962. I dag er dette ulovlig i henhold til NTBT-avtalen. Totalt 17 atombomber ble sprengt i atmosfæren da US...

Radioaktiv stråling vil heller ikke påvirke klimaet i noen større grad annet enn hvis man slipper ut enorme mengder over et stort område,

Trur du Fukoshima ulykka er "berre" ei lokalkatastrofe?

Har du sett linkane eg har vist til i denne tråden? Det er snakk om utslepp av radioaktiv stråling her mange mange gongar meir enn "berre" ei atombombe slik eg skjønner dette?

1
nøkkerosa [sitat…] Vel ja kanskje blei litt for mykje fakta på ein gong? På øyene Novaja Semlja blei det utprøvd kanskje 87 prøvesprengningar i atmosfæren i perioden frå 1955-1990. (ifølge w...

På øyene Novaja Semlja blei det utprøvd kanskje 87 prøvesprengningar i atmosfæren i perioden frå 1955-1990. (ifølge wikilinken undre)

Ja, ok, jeg var en smule upresis her. Med atmosfæriske prøvesprengninger mente jeg høyatmosfæriske tester som ble utført høyere enn 30 km i atmosfæren. Disse ble ble bare utført av Russland og USA og ble avsluttet i 1963. Både Russland, England, USA, Frankrike og Kina utførte mange flere testsprengninger i lavere høyde. Etter 1963 og LTBT-avtalen ble undertegnet ble all testing i USA og Russland gjort under jorden. USA fortsatte frem til 1992 og Sovjet frem til 1990. Frankrike derimot fortsatte med atmosfæriske tester frem til 1974 mens Kina avsluttet sine i 1980 (såvidt jeg husker).

Samtlige prøvesprengninger etter 1980 har blitt gjort under jorda. USA avsluttet alle sine prøvesprengninger i 1992, Russland i 1990, Kina og Frankrike i 1996. Siden 1998 har Pakistan, India og Nord-Korea utført til sammen 16 tester.

Radioaktiv stråling i form av gammastråling kan ha en viss effekt på ozonlaget ved at de bryter ned nitrogen (N2) som reagerer med oksygen og blir til nitrogenmonoksid (NO) som igjen bryter ned ozon. Men for at dette skal ha noen merkbar effekt snakker vi om enorme mengder og mye mer enn det vi slipper ut av radioaktive kilder på jorda, inkludert samtlige atombomber, fukushima og tsjernobyl. Et gammaglimt i vår egen galakse som treffer jorda vil derimot kunne strippe bort store deler av ozonlaget for en viss periode.

2
Pernillel [sitat…] Ja, ok, jeg var en smule upresis her. Med atmosfæriske prøvesprengninger mente jeg høyatmosfæriske tester som ble utført høyere enn 30 km i atmosfæren. Disse ble ble bare...

Ja, ok, jeg var en smule upresis her. Med atmosfæriske prøvesprengninger mente jeg høyatmosfæriske tester som ble utført høyere enn 30 km i atmosfæren. Disse ble ble bare utført av Russland og USA og ble avsluttet i 1963. Både Russland, England, USA, Frankrike og Kina utførte mange flere testsprengninger i lavere høyde. Etter 1963 og LTBT-avtalen ble undertegnet ble all testing i USA og Russland gjort under jorden. USA fortsatte frem til 1992 og Sovjet frem til 1990. Frankrike derimot fortsatte med atmosfæriske tester frem til 1974 mens Kina avsluttet sine i 1980 (såvidt jeg husker).

Takker for din ærlegheit her Pernillele, samt dine opplysandes svar!!

Og ja eg trur du var noko upresis her...angåandes "atmosfære sprengninger" av atomvåpen....(den skjer jo den dag i dag eller?)

Ja vi mennesker har dreve med mykje rar forskning der vi mennesker verkar å vere "forsknings objekta",,,,,

Men "kven" fekk skylda for at ozonlaget til jorda blei øydelagt? Klor og fluorgassane vi mennesker slapp ut....? Men kva med ALLE atom prøve sprengningane i same tidsperiode? Dei er det fåå som snakker "høgt om"? Desse farlege prøvesprengningane kan og ha påverka jordas naturlege ozonlag trur eg...

Eg trur at radioaktiv stråling frå slike ("sinnsjuke") prøvesprengningar frå ulike land ...øydelegger jordas beskyttandes ozonlag vel so masse (og also ikkje berre freongasser og bromgasser mm)

Og koffor driver menneska i den "siviliserte vesten" og "kvitter seg med" utarma Uran (avfallstoff frå atomreaktorar) i sine krigar mot "terror"(som i Irak og Libya)......(denne politikken er til å spy av!...for den er så falsk som det går ann å bli!)

Så det eg savner i dagens naturvitenskap er at i tillegg til dei menneskeskapte freongassane (samt bromgassane mm) så er også menneskeskapte radioaktive stråler svært så skadeleg for livet på Moder Jord...

Koffor "lyttar" IPCC (Klimapanelet) til "miljøaktivister" som James Hansen som verkar å "sverme" for å utbygge meir atomkraftverk......som er etter mitt syn LIVSFARLEG teknologi?

Naturgassen CO2 er som eit lite uskyldig blått bær samanlikna med atomkraftverks grusomme effekter som vi "gir" til framtidas generasjoner.....

Ein grusom gave å gi til dei vi brys oss om synast eg...

1
nøkkerosa [sitat…] Eg følger min naturlege "magefølelse" her som er skapt av Naturen ;-) Vel vi veit jo at solas farlege gamma, beta og alfa stråler påverkar ozonlaget vårt "utanfrå", så kof...

Vel vi veit jo at solas farlege gamma, beta og alfa stråler påverkar ozonlaget vårt "utanfrå", så koffor skulle ikkje menneskeskapte farlege stråler påverke ozonlaget vårt "innanfrå"?

Nei!

Jordens magnetfelt beskytter oss mot det meste av stråling fra kosmos og solen. Det som måtte komme igjennom (gamma og høyenergetisk gamma) stopper i den øverste delen av atmosfæren før det når ozonlaget.

2
nøkkerosa [sitat…] Eg følger min naturlege "magefølelse" her som er skapt av Naturen ;-) Vel vi veit jo at solas farlege gamma, beta og alfa stråler påverkar ozonlaget vårt "utanfrå", så kof...

Naturvitenskapelege Kilder? Nei dei er vanskeleg å finne sidan ingen (?) forskar på dette i dag ? (så kildene eg enn måtte gi deg vil du ikkje tru på uansett fordi dei er "ikkje offentleg godkjente kilder" .......eg brukar her mitt sunne bondevett som eg er naturleg født med;-)

Jeg er mest interessert i hva du mener! Kilder er en bonus.

Du sier at radioaktiv stråling påvirker ozonlaget og thats it. Du sier ikke noe om hvordan du tror radioaktiv stråling påvirker ozonlaget. Det blir ganske vanskelig for oss andre uten "sundt bondevett" siden vi må gjette hva du mener!

1
nøkkerosa [sitat…] Vel dette kan eg ikkje so mykje om....men at slike farlege radioaktive stoffer "slynga ut frå jorda" påverkar atmosfæren vår tviler eg ikkje på eit sekund. Ulykka i Fukosh...

Vel dette kan eg ikkje so mykje om....men at slike farlege radioaktive stoffer "slynga ut frå jorda" påverkar atmosfæren vår tviler eg ikkje på eit sekund.

Nei og at det påvirker atmosfæren vår det betviler jeg heller ikke! Det jeg betviler er at stoffer "slynga ut frå jorda" påvirker ozonlaget!

1
nøkkerosa [sitat…] Vel dette kan eg ikkje so mykje om....men at slike farlege radioaktive stoffer "slynga ut frå jorda" påverkar atmosfæren vår tviler eg ikkje på eit sekund. Ulykka i Fukosh...

Ulykka i Fukoshima er kanskje mangedobbla ei hiroshimabombe (i følge linkar eg har gitt).........såg du mine linkar?

Nei!

Men jeg betviler ikke disse heller! Jeg har lest en del om Fukushima fra før, og jeg er enig at det er en katastrofe. Det jeg betviler er at Fukushima har innvirkning på ozonlaget.

1
nøkkerosa [sitat…] Javel? Men finnast det naturvitenskapeleg forskning på dette som kan underbygge det du her seier?

Ja! Jeg har tilogmed gjort forsøk på dette selv! ;)

Alfastråling går rundt 5 cm i luft, betastråling går kanskje et par meter, mens det meste av gammastråling stoppes etter 500 meter. Jeg sier det meste her, fordi det finnes høyenergetisk gammastråling som har mye høyere penetrasjonsevne. Disse har da opphavet i massive svarte hull (vi mennesker har ikke mulighet å skape stråling så intens). Så hvis du tenker at stråling her fra landjorda når helt opp til ozonlaget (20-30 km), så er du på jordet.

For at radioaktiv stråling i det heletatt skal kunne nå ozonlaget må det bringes radioaktivt materie (isotoper) dit i form av feks raketter, atombomber, lette gasser eller irradiering fra kosmisk ioniserende stråling.

2

Lignende innlegg

Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
23 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Miljø og Klima silas Siste svar

Klimarealistene = ytterliggående klimagruppe (Nettavisen)

Dette er etter min mening et skremmende eksempel på ytterliggående journalistisk levert av Nettavisen denne gang. At avisen går så langt å kaller Klimarealistene for ytterliggående er egentlig ganske...
Bilde

Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene på Stortingets regning

Én av Hagens tre tjenestereiser som stortingsrepresentant var et besøk til Klimarealistene i Stavanger. – Et politisk relevant møte, svarer Hagen.


Bilde www.nettavisen.no
1
11 svar
Laster...