Nye VGD er lansert! Mer informasjon

En ny internasjonal organisasjon er stiftet og hensikten er å stoppe ratifiseringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris. Organiasjonen heter CLEXIT (Climate Exit) og navnet er inspirert av britenes Brexit. Jeg har et lite håp om at dette kan være begynnelsen på slutten for klimagalskapen som har rammet verdenssamfunnet.

A new international organisation aims to prevent ratification of the costly and dangerous Paris global warming treaty which is being promoted by the EU and the present US administration.

CLEXIT” (CLimate Exit) was inspired by the Brexit decision of the British people to withdraw from the increasingly dictatorial grasp of the EU bureaucracy.

Before any real publicity or recruiting, Clexit has attracted over 60 well-informed science, business and economic leaders from 16 countries.

https://wattsupwiththat.com/2016/08/03/after-brexit-clexit/

3
106 svar

106 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Karbonbasert_livsform

Before any real publicity or recruiting, Clexit has attracted over 60 well-informed science, business and economic leaders from 16 countries.

Mange kjente navn å se blant medlemmene, interessant å se at Ole Humlum er med i komiteen.

3

silas

Jeg tror det er viktig at så mange land som mulig er representert i en slik organisasjon. Happer, Tim Ball, Morano, Monckton, Humlum, Archibald, Easterbrook, Evans, Idso, Soon...

2

ramses2k

Ja her var det mange anerkjente klimaforskere som har publisert mye banebrytenede forskning de siste årene. Har "skeptikerne" virkelig ikke bedre folk å skilte med enn dette?

1

Karbonbasert_livsform

En ny internasjonal organisasjon er stiftet og hensikten er å stoppe ratifiseringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris. Organiasjonen heter CLEXIT (Climate Exit) og navnet er inspirert av britenes Brexit. Jeg har et lite håp om at dette kan være begynnelsen på slutten for klimagalskapen som har rammet verdenssamfunnet.

Klimaaktivister er organisert i en bråte med forskjellige organisasjoner og grupper, det skulle bare mangle at motstanderne også fikk seg en organisasjon. Men hva de eventuelt kan oppnå, gjenstår jo å se.

Regner med at de grønne allerede er i full sving med å "diskreditere" personene bak Clexit. Exxon osv. Kan jo bli artig.

3

fargerik

Klimaaktivister er organisert i en bråte med forskjellige organisasjoner og grupper, det skulle bare mangle at motstanderne også fikk seg en organisasjon. Men hva de eventuelt kan oppnå, gjenstår jo å se.

Olje- og kull- lobbyen har jo mye penger, og kan sikkert finansiere dette i mange, mange år uansett hva de klarer å få til.

1

la1goa

En ny internasjonal organisasjon er stiftet og hensikten er å stoppe ratifiseringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris. Organiasjonen heter CLEXIT

Endelig noen som vet å ta handling. Håper de tar inn støttemedlemmer som den vanlige mannen i gata.

3

bjelar

Det må de nesten, for hvis de bare godtar folk som kan noe om klima, så blir de aldri store.

2

Amatør_1

Det ville være et smart grep, som jeg definitivt ville delta i.

1

ramses2k

Her er den originale påstanden fra fargerik som utløste en rekke patetsike personangrep og usakligheter fra din side:

"Næringslivet i USA har jo innsett at det er mye penger å tjene på ren energi og miljø og klimatiltak."

Som jeg viste i linken (og som lett kan finnes andre plasser for den som lever i den virkelige verden og ikke sin egen fantasiboble) er det mange aktører i næringslivet både i USA og ellers i verden som tjener penger på ren energi.

Ditt krav om at alle former for subsidier skal trekkes fra var ingen forutsetning fra fargerikes side og er selvsagt bare et påskudd for å kunne avvise det som dukker opp av info.

At du ikke greier å ta til deg info eller diskutere i en saklig tone (som å antyde at noen gir meg i oppgave å poste linker her) for være ditt problem.

Som jeg har påpekt her mange ganger tidligere. Det sikreste beviset for at det ikke finnes en "skeptiker" på dette forumte som er interessert i en saklig og informativ debatt er at slike drittsekker som deg for ture frem uimotsagt.

2

frankolainen

Som jeg viste i linken (og som lett kan finnes andre plasser for den som lever i den virkelige verden og ikke sin egen fantasiboble) er det mange aktører i næringslivet både i USA og ellers i verden som tjener penger på ren energi.

Og som jeg peker på, så kommer disse pengene i stor grad fra skattebetalernes lommer. Dersom subsidiene fjernes, så er det mye som tyder på at de rød-grønne fantasiene vil forsvinne helt av seg selv.

1

frankolainen

At du ikke greier å ta til deg info eller diskutere i en saklig tone (som å antyde at noen gir meg i oppgave å poste linker her) for være ditt problem.

Du kan umulig ha lest innholdet i din egen link når du presenterer den som bevis for at det er mulig å tjene penger på "ren" energi, når innholdet utelukkende tar for seg lån og støtter fra det offentlige.

Hva i linken er det du mener støtter ditt syn?

1

trondhjem

En ny internasjonal organisasjon er stiftet og hensikten er å stoppe ratifiseringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris. Organiasjonen heter CLEXIT (Climate Exit) og navnet er inspirert av britenes Brexit. Jeg har et lite håp om at dette kan være begynnelsen på slutten for klimagalskapen som har rammet verdenssamfunnet.

Første avsnitt i grunnlagsdokumentet for Clexit-initiativet lyder:

«*If the Paris climate accord is ratified**, or enforced locally by compliant governments, it will strangle the leading economies of the world with pointless carbon taxes and costly climate and energy policies, all with no sound basis in evidence or science. These destructive policies are already killing real industry while enriching the huge artificial and parasitical climate-change industry that thrives on bureaucracy, mis-directed government research, law books of costly regulations, never-ending conferences and subsidies for promoters of the failing technologies of renewable energy*.» [Min utheving]

Her står det i klartekst at verdens land bør opprettholde dagens energiforsyning og stanse utbyggingen av en fornybar energiforsyning fordi den anses å være så dyr og dårlig at den vil kvele (intet mindre!) økonomien i verdens ledende økonomier.

Stort klarere enn dette blir det ikke om at toneangivende klimaskepsis ( i det minste delvis) handler ikke om å få korrigere en vitenskap for å få frem en mest mulig robust forståelse av klimakunnskapen, den handler om å beskytte en næring mot miljøbegrunnet lovgivning. Det ser vi ved at de argumenter med samfunnsøkonomiske hensyn – og ikke med rent klimavitenskapelige argumenter.

Det er også informativt å se hvem som tar dette initiativet. Denne listen er en verdensom­spennende blanding av folk som i årevis har frontet mange såkalte klimaskeptiske kronikker og initiativ og består av politikere fra ytre høyre fløy, profesjonelle lobbyister tilknyttet diverse frimarkedstenketanker og frittstående akademikere som stiller sin akademiske integritet til disposisjon. Clexit-initiativet er således nok et bevis for karbonlobbyens eksistens. Her ser vi et eksempel på et verdensomspennende nettverk av politiske aktivister som jobber for å beholde dagens frimarkedsregime hvor fossilbrenselsselskapene (karbonindustrien) sitter på 4/5-deler av markedet – og som bruker såkalt klimaskepsis i argumentasjonen (benekter at CO2-utslippene skaper en potensielt farlig global oppvarming) for å opprettholde tilgangen til fritt og gratis å bruke atmosfæren som søppelfylling for eksosen som brenslene deres skaper.

Jeg synes det er interessant å se at Ole Humlum, en velkjent og sentral aktør i vårt hjemlige klimaskeptikermiljø er med i dette nettverket. Det er en sterk indikasjon på at norsk klimaskeptikermiljø er innlemmet og aktivt deltagende i den internasjonale karbonlobbyen.

Slik sett vil jeg takke TS og Karbonbasert_Liv for opplysningene.

2

Karbonbasert_livsform

Stort klarere enn dette blir det ikke om at toneangivende klimaskepsis ( i det minste delvis) handler ikke om å få korrigere en vitenskap for å få frem en mest mulig robust forståelse av klimakunnskapen, den handler om å beskytte en næring mot miljøbegrunnet lovgivning. Det ser vi ved at de argumenter med samfunnsøkonomiske hensyn – og ikke med rent klimavitenskapelige argumenter.

Det er og har vært krystallklart i hvert fall siden 1992 (Rio) at toneangivende klimaforskning på internasjonalt toppnivå heller ikke handler om å vinne økt forståelse av klimaet, men om å forsøke å finne vitenskapelig ryggdekning for en bestemt ideologisk agenda. At det faktisk er slik, følger av at Rio-konferansen vedtok at klima var et problem allerede før forskningen mente å kunne påvise noen menneskelig påvirkning på det, altså før den kreative redigeringen av konklusjonene i Klimapanelets rapport 1995 og den minst like kreative hockeykøllen fra 2001.

Både politisk og vitenskapelig er dette selvfølgelig å spenne kjerra foran hesten. Hypp hypp, vitenskap. Rent trav, takk!

4

trondhjem

Det er flott at du så klart og tydelig viser at du tror på konspirasjonsteorien om at klimaforskerne har rottet seg sammen med FN for å skape en ny verdensordning.

Det er greit å vite - det forteller mye om din troverdighet i klimadebatten.

2

ramses2k

Som sagt før, det er en grunn til at alle vi andre bare ler av "skeptikere" som deg. Makan til konspiratorisk vrøvl skal man lete lenge etter.

2

swixfantomet

Her står det i klartekst at verdens land bør opprettholde dagens energiforsyning og stanse utbyggingen av en fornybar energiforsyning fordi den anses å være så dyr og dårlig at den vil kvele (intet mindre!) økonomien i verdens ledende økonomier.

Stort klarere enn dette blir det ikke om at toneangivende klimaskepsis ( i det minste delvis) handler ikke om å få korrigere en vitenskap for å få frem en mest mulig robust forståelse av klimakunnskapen, den handler om å beskytte en næring mot miljøbegrunnet lovgivning. Det ser vi ved at de argumenter med samfunnsøkonomiske hensyn – og ikke med rent klimavitenskapelige argumenter.

Utgangspunktet til (mange) av dem som stiller seg tvilende til klimaforskningens "konsensus" er at det ikke fins noe klimaproblem, eller at det i beste fall er sterkt overdrevet. Det er jo her de først og fremst skiller seg fra deg og dine meningsfeller.

Og gitt premisset om at det ikke fins noe (vesentlig) klimaproblem så er jo dannelsen av et Clexit en helt logisk konsekvens. Man vil da åpenbart finne at det er skandaløst å bruke store ressurser på et ikke-eksisterende problem. Ingenting å undres over dette.

3

trondhjem

Utgangspunktet til (mange) av dem som stiller seg tvilende til klimaforskningens "konsensus" er at det ikke fins noe klimaproblem, eller at det i beste fall er sterkt overdrevet. Det er jo her de først og fremst skiller seg fra deg og dine meningsfeller. Og gitt premisset om at det ikke fins noe (vesentlig) klimaproblem så er jo dannelsen av et Clexit en helt logisk konsekvens.

Det er en vesentlig forskjell på det å ha en mening om et tema og det å organisere seg i nettverk som aktivt arbeider for å påvirke myndigheter og opinionen. Ingen av delene er i seg selv kritikkverdig. Det er selvsagt innenfor ytringsfriheten og demokratiets spilleregler full anledning til å argumentere og jobbe politisk for sitt syn så mye man måtte orke.

Det er imidlertid udiskutabelt at når akademikere, politikere og profesjonelle PR-folk fra tenketanker går sammen om å lage et opprop som de får massedistribuert i en rekke lands massemedier, så utøver de lobbyvirksomhet. I dette tilfelle med et budskap som krystallklart sier vi må hegne om eksisterende energiinfrastruktur (karbonindustrien) av samfunnsøkonomiske hensyn. Dette Clexit-oppropet er derfor et bevis for at det eksisterer en karbonlobby som bruker klimaskepsis for å fremme en bestemt politisk agenda (frimarkedsøkonomien) som er til gavn for karbonindustrien - noe de fleste av klimaskeptikerne på VGD i lang tid hardnakket har nektet å innse. Den som våger å omtale klimaskepsis som påvirker eller utarbeidet av denne karbonlobbyen blir som regel beskt imøtegått med beskyldninger om løgn og fanteri fra en rekke av forumets faste klimaskeptikere.

Nå har en av deres egne meningsfeller (TS) dokumentert hvor lite bevisst og naive disse klimaskeptikerne er til sine egne kilder for klimainformasjon.

Dette illustreres ekstra godt av TS selv, han omtaler sågar Kristin Halvorsen som påpeker at Clexit- initiativtagernes opprop tuftes på fornektelse av klimavitenskapens budskap for å utøve forakt for vitenskapen. Vedkommende tror åpenbart at et opprop fra en lobbyorganisasjon som ber om å ivareta frimarkedsøkonomien er klimavitenskap.

2

fargerik

Clexit-initiativet er således nok et bevis for karbonlobbyens eksistens

Selvfølgelig.

Det er bra at VGD er et virtuelt vepsebol, ellers hadde du nå vært ille ute ;-)

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...