Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Fra Enova hører vi i denne tiden nærmest lovsang om utbygging av ladepunkter for el-biler, men det vokser som kjent ikke trær inn i himmelen.

Alt skal bli så bra, og der i gården ser en også for seg el-drift av lastebiler på landsbasis for godstransport, noe som nylig ble hevdet derifra i nyhetene, men det gjenstår det vel enda å se.

Her i landet genererer vi elektrisk kraft av størrelsesorden ca 130 Twh på årsbasis. Overføringen til brukerne medfører et årlig tap på 10 %, det vil si omkring 13 Twh. En kan ikke unngå tap, men en del av tapene skyldes også vårt spesielle distribusjonsnett for elektrisk energi, som vi forlengst burde vært igang med å utbedre.

Vi kan altså ikke uhemmet belaste dette nettet slik det befinner seg i dag. Skulle en tenke seg det utopiske forholdet at bensin skal erstattes av elektrisitet, så vil ikke all den elektiske energien som vår bensinbruk representerer, kunne overføres i dagens elektriske nett , til det er nok nettets kapasitet mange ganger for liten.

Tapene i nettet er allerede i dag dramatiske 13 milliarder Kwh, og når en til eksempel dobler belastningen, firedobler en da samtidig tapene som øker kvadratisk.

Det er et tankekors at en slik dårlig forvaltning av denne ressursen kan fortsette på denne måten, uten at noen en gang hever øyenbrynene.

1
20 svar

20 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Fico

Akk ja, i dag melder Adresseavisen fra henholdsvis NVE og Sintef, som har beregnet kostnader for hvordan el-kraft fordelingssystemet her i landet må ombygges for å kunne dekke vårt økende behov for el-kraft.

NVE har beregnet at en innen 2025 må investere 130 milliarder kroner i elnettet, og fra Sintef blir det sagt at en ved overgang til et smart nett, kan spare omkring 15 milliarder av av denne summen.

Om det er nettobesparelsen etter at en har funnet digitale løsninger sies det ingen ting om, men med erfaring fra ulike ikt-løsninger på andre samfunnsområder som har vært betingede suksesser, må en vel ta i betraktning at det også det kan hende ved denne anledningen, da sikkerheten mot ustabilitet i strømoverføringen kan bli en nøtt å finne ut av i en slik situasjon.

1

blackline

Vel vel. Det kommer da an på vinklingen det da. Her fra ABC

Men at vi trenger innvesteringer i strømnettet vårt er helt klart.

Elbiler eller ikke.

1

Fico

Men at vi trenger innvesteringer i strømnettet vårt er helt klart.

Elbiler eller ikke.

Ja det er helt klart.

Det som blir galt er jo at dette kommer til å gå på bekostning av andre viktige og høyt prioriterte samfunnsspørsmål, for å skulle dekke behovet for ladning av elbiler en stakket stund i en overgangsperiode før det finnes bedre løsninger enn hva dagens løsning er når det gjelder biler.

Det vil si at skippertaksmentalitet i dette spørsmålet gir langt mer problemer enn hva en løser ved denne anledningen vil nå jeg tro. Men at elfordelingsnettet trenger alminnelig oppgradering, det er det ingen tvil om.

1

Fico

I tvnyhetene i kvell ble det sagt fra MPG , at det nå hastet det med utfasingen av fossile drivstoffer, og med høyeste prioritering på utfasing av bensin til personbiler.

Men de har nok ingen rasjonelle forslag når det gjelder å foreslå hvordan landets transportbehov skal kunne dekkes

Ut i fra eksemplet over som gjelder erstatning av fossil energi med elektrisitet i stedet for bensin til personbiler, så kan vi se at om en til eksempel viser til tilskudd av vindkraft til vårt elnett , så er det pr 2013 nærmest å anse som en dråpe i havet i forhold til vår bruk av bensin, og vindprodusert elkraft var ved dette tidspunktet beskjedne 704 Mw.

Skulle en til eksempel sammenligne energien som bensinen gir oss, og den hadde vært erstattet med gassturbiner som gir 400 Mw, ville det blitt behov for et langt større antall vil nå jeg tro, eller 2 stykker da for å erstatte omtalte installerte vindkraft som nevnt under her.

Sitat:

I 2012 leverte vindkraften 1,6 TWh og per 1.januar 2013 var det installert 704 MW vindkraft i Norge. Av dette ble knappe 200 MW installerte i 2012. For en oppdatert liste over vindkraftverk i Norge med installert effekt og levert energi se www.vindinfo.no

Tabellen viser igangsatte vindkraftprosjekter pr 1. januar 2008.

1

Fico

Om vi ser på hvor mye energi vi må ta ut av stikk-kontaker for å lade elbiler for persontransport, blir jo det en god del.

Det ruller kanskje 2,5 millioner personbiler i Norge, om vi sier en gjennomsnittlig kjørelengde på 12000 km ved et forbruk på 0,6 l/mil og da ved at 1 liter bensin tilsvarer 10 Kwh, så representerer jo det energi av størrelsesorden tilsvarende

2.5x 10⁶ x 1,2x10³ x 0,6x10 Kwh= 1,8x10⁹ Kwh dvs 1,8 Gwh

Det er jo et formidabelt tall med forbehold, noen kan kanskje rette det, men blir omtrent som et årsforbruk på 20000Kwh for 100000 husholdninger?

1

perchri

Det er et tankekors at en slik dårlig forvaltning av denne ressursen kan fortsette på denne måten, uten at noen en gang hever øyenbrynene.

...de regner vel med at vi i framtida kan benytte 110v. det er det vi kommer til å sitte igjen med visse tider av døgnet når "alle" kjører elektrisk.

1

Fico

I dette spørsmålet lar vi altså humla bare suse, og når vi i tillegg gjør som strutsen og stikker hodet i sanden, må jo resultatet bli deretter.

Men hva som skal oppveie den slags ubetenksomhet, synes nå jeg det bør redegjøres for-

1

la1goa

Hva skal du egentlig frem til? At vi skal for enhver pris fjerne karbonbaserte biler til fordel for el-biler?

1

Fico

[Slettet]

1

blackline

vel. Nå representerer vel i dag privatbilismen hvis erstattet av El rundt 12% av norges elproduksjon i dag.Bare ved å skifte dagens utgamle turbiner til nye vil generere mellom 18 og 22% ny strømproduksjon. Og disse nye investeringene i overføringsnettet som du etterlyser, hva skal trigge disse ?

1

Fico

Vi kan avgrense problemet til å bli et spørsmål om hvor mye av dette bensinforbruket er det realistisk å kunne foreslå erstattet med elektrisitet fra samkjøringsnettet her i landet?

https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/aar/2016-04-05

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...