Miljø og Klima

Fico

Enova og elbiler

Fra Enova hører vi i denne tiden nærmest lovsang om utbygging av ladepunkter for el-biler, men det vokser som kjent ikke trær inn i himmelen.

Alt skal bli så bra, og der i gården ser en også for seg el-drift av lastebiler på landsbasis for godstransport, noe som nylig ble hevdet derifra i nyhetene, men det gjenstår det vel enda å se.

Her i landet genererer vi elektrisk kraft av størrelsesorden ca 130 Twh på årsbasis. Overføringen til brukerne medfører et årlig tap på 10 %, det vil si omkring 13 Twh. En kan ikke unngå tap, men en del av tapene skyldes også vårt spesielle distribusjonsnett for elektrisk energi, som vi forlengst burde vært igang med å utbedre.

Vi kan altså ikke uhemmet belaste dette nettet slik det befinner seg i dag. Skulle en tenke seg det utopiske forholdet at bensin skal erstattes av elektrisitet, så vil ikke all den elektiske energien som vår bensinbruk representerer, kunne overføres i dagens elektriske nett , til det er nok nettets kapasitet mange ganger for liten.

Tapene i nettet er allerede i dag dramatiske 13 milliarder Kwh, og når en til eksempel dobler belastningen, firedobler en da samtidig tapene som øker kvadratisk.

Det er et tankekors at en slik dårlig forvaltning av denne ressursen kan fortsette på denne måten, uten at noen en gang hever øyenbrynene.

1
20 svar

Nå håpet jeg på at noen av de som tror at det å handle annerledes, at det nærmest kan være en selvsagt en farbar veg, skulle kunne bringe meg på bedre tanker om at en trykt kan se bort ifra problemstillinger som i den her i tråden?

1
Fico Nå håpet jeg på at noen av de som tror at det å handle annerledes, at det nærmest kan være en selvsagt en farbar veg, skulle kunne bringe meg på bedre tanker om at en trykt kan se...

Nå er ikke jeg sikker på hva du mener helt, men jeg oppfordrer alltid til å spare på energi innen fornuftens grenser. f.eks. det er langt bedre å skifte ut lyspærer til led-pærer enn å bygge ut vindmøller for å dekke et økende behov. Veibelysning er en strømsluker som ikke ligner noe annet. I dag har vi meget effektive LED lamper. Men det har absolutt null fornuft å bygge ut strømnettet for å elektrifisere plattformer.

Angående el-biler, så er det kun fokus på privatbilismen som er den stygge ulven og så er alt annet glemt. Men det har ikke noe for seg å utvikle batterier til kraftkrevende maskiner som går mer eller mindre store deler av døgnet. Bl.a tungtransport, landbruksmaskiner, shipping og luftfart for å nevne noen få områder.

Men som sagt, jeg er litt usikker på hva du skal frem til.

1
Fico [Slettet]

vel. Nå representerer vel i dag privatbilismen hvis erstattet av El rundt 12% av norges elproduksjon i dag.Bare ved å skifte dagens utgamle turbiner til nye vil generere mellom 18 og 22% ny strømproduksjon. Og disse nye investeringene i overføringsnettet som du etterlyser, hva skal trigge disse ?

1
blackline vel. Nå representerer vel i dag privatbilismen hvis erstattet av El rundt 12% av norges elproduksjon i dag.Bare ved å skifte dagens utgamle turbiner til nye vil generere mellom 18...

Vi kan avgrense problemet til å bli et spørsmål om hvor mye av dette bensinforbruket er det realistisk å kunne foreslå erstattet med elektrisitet fra samkjøringsnettet her i landet?

https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/aar/2016-04-05

1
Fico Vi kan avgrense problemet til å bli et spørsmål om hvor mye av dette bensinforbruket er det realistisk å kunne foreslå erstattet med elektrisitet fra samkjøringsnettet her i landet...

På en "fornuftig" eller "ufornuftig" måte?

Hvis du lokker med null avgifter i absolutt all fremtid så kan det hende at du får med deg store deler av befolkningen til å konvertere til el-bil. Men du har minst to store problemer. Det ene er at det er kun privatbilismens forbruk du kan gjøre noe med, det vil ikke ha noen funksjon ovenfor tungtransport, landbruk m.m. som nevnt ovenfor. Det endre er at de færreste vil tro på en slik lovnad fra det politiske hold, de fleste kjenner lusa på gangen og hva de vil finne på for å dra inn skatter og avgifter. Og det uavhengig av politisk ståsted.

1
la1goa På en "fornuftig" eller "ufornuftig" måte? Hvis du lokker med null avgifter i absolutt all fremtid så kan det hende at du får med deg store deler av befolkningen til å konvertere t...

Myndighetene burde kanskje kunne kommentere en eventuell tidfestet plan for utfasing av biler drevet med fossilt brennstoff.

Mange ønsker å kjøpe seg ny eller brukt bensindrevet bil som tiltenkes avskrevet over noen år?

Det kunne ellers også vært interessant med kommentarer til trådstarten-

1

Det er et tankekors at en slik dårlig forvaltning av denne ressursen kan fortsette på denne måten, uten at noen en gang hever øyenbrynene.

...de regner vel med at vi i framtida kan benytte 110v. det er det vi kommer til å sitte igjen med visse tider av døgnet når "alle" kjører elektrisk.

1
la1goa Hva skal du egentlig frem til? At vi skal for enhver pris fjerne karbonbaserte biler til fordel for el-biler?

Dette sitert under her som er spurt om tidligere, er noe av det jeg lurer på. I hvor stor grad ser en for seg at biler skal "tankes" fra stikkontakter, hvorfra skal da energien komme og hvordan skal den ekstra belastningen distribueres?

Vi hører drømmer om tidfestete begrensninger i bruk av fossilt brennstoff, derfor sitat:

Myndighetene burde kanskje kunne kommentere en eventuell tidfestet plan for utfasing av biler drevet med fossilt brennstoff.

Mange ønsker å kjøpe seg ny eller brukt bensindrevet bil som tiltenkes avskrevet over noen år?

Det kunne ellers også vært interessant med kommentarer til trådstarten-

1

Tapene i nettet er allerede i dag dramatiske 13 milliarder Kwh, og når en til eksempel dobler belastningen, firedobler en da samtidig tapene som øker kvadratisk.

Hvis det er mer regningsvarende å ruste opp eksisterende nett enn å bygge ut vedlikeholdsintensive vindmøller, gir vel svaret seg selv.

Men hvis vindmøllene er sterkt subsidiert av statskassen kan man vel få regnestykket til å bli annerledes..

1
Kropotknik [sitat…] Hvis det er mer regningsvarende å ruste opp eksisterende nett enn å bygge ut vedlikeholdsintensive vindmøller, gir vel svaret seg selv. Men hvis vindmøllene er sterkt subs...

Hvis det er mer regningsvarende å ruste opp eksisterende nett enn å bygge ut vedlikeholdsintensive vindmøller, gir vel svaret seg selv.

En gang må vi vel kanskje starte med "oppdatering" av dagens el-nett?

Som sagt over her:

Men fordelingsnettet kan heller ikke ensidig belastes ubegrenset, da hjelper det ikke med påfyll til eksempel gjennom import eller vindmøller.

Problemet er etter min mening hvor mye energi kan dette "nåløyet" formidle, før vi kommer i den situasjon at tapene rett og slett blir for store for vår miljøvisdom.

Vi kan altså ikke uhemmet belaste dette nettet slik det befinner seg i dag. Skulle en tenke seg det utopiske forholdet at bensin skal erstattes av elektrisitet, så vil ikke all den elektriske energien som vår bensinbruk representerer, kunne overføres i dagens elektriske nett , til det er nok nettets kapasitet mange ganger for liten.

Eller at det kan gå på sikkerheten løs, med den beskaffenheten som vårt lands distribusjonsnett nå engang har, og som visstnok bare en annen stat også har, nemlig Albania.

1

Om vi ser på hvor mye energi vi må ta ut av stikk-kontaker for å lade elbiler for persontransport, blir jo det en god del.

Det ruller kanskje 2,5 millioner personbiler i Norge, om vi sier en gjennomsnittlig kjørelengde på 12000 km ved et forbruk på 0,6 l/mil og da ved at 1 liter bensin tilsvarer 10 Kwh, så representerer jo det energi av størrelsesorden tilsvarende

2.5x 10⁶ x 1,2x10³ x 0,6x10 Kwh= 1,8x10⁹ Kwh dvs 1,8 Gwh

Det er jo et formidabelt tall med forbehold, noen kan kanskje rette det, men blir omtrent som et årsforbruk på 20000Kwh for 100000 husholdninger?

1

I tvnyhetene i kvell ble det sagt fra MPG , at det nå hastet det med utfasingen av fossile drivstoffer, og med høyeste prioritering på utfasing av bensin til personbiler.

Men de har nok ingen rasjonelle forslag når det gjelder å foreslå hvordan landets transportbehov skal kunne dekkes

Ut i fra eksemplet over som gjelder erstatning av fossil energi med elektrisitet i stedet for bensin til personbiler, så kan vi se at om en til eksempel viser til tilskudd av vindkraft til vårt elnett , så er det pr 2013 nærmest å anse som en dråpe i havet i forhold til vår bruk av bensin, og vindprodusert elkraft var ved dette tidspunktet beskjedne 704 Mw.

Skulle en til eksempel sammenligne energien som bensinen gir oss, og den hadde vært erstattet med gassturbiner som gir 400 Mw, ville det blitt behov for et langt større antall vil nå jeg tro, eller 2 stykker da for å erstatte omtalte installerte vindkraft som nevnt under her.

Sitat:

I 2012 leverte vindkraften 1,6 TWh og per 1.januar 2013 var det installert 704 MW vindkraft i Norge. Av dette ble knappe 200 MW installerte i 2012. For en oppdatert liste over vindkraftverk i Norge med installert effekt og levert energi se www.vindinfo.no

Tabellen viser igangsatte vindkraftprosjekter pr 1. januar 2008.

1

Akk ja, i dag melder Adresseavisen fra henholdsvis NVE og Sintef, som har beregnet kostnader for hvordan el-kraft fordelingssystemet her i landet må ombygges for å kunne dekke vårt økende behov for el-kraft.

NVE har beregnet at en innen 2025 må investere 130 milliarder kroner i elnettet, og fra Sintef blir det sagt at en ved overgang til et smart nett, kan spare omkring 15 milliarder av av denne summen.

Om det er nettobesparelsen etter at en har funnet digitale løsninger sies det ingen ting om, men med erfaring fra ulike ikt-løsninger på andre samfunnsområder som har vært betingede suksesser, må en vel ta i betraktning at det også det kan hende ved denne anledningen, da sikkerheten mot ustabilitet i strømoverføringen kan bli en nøtt å finne ut av i en slik situasjon.

1
blackline Vel vel. Det kommer da an på vinklingen det da. Her fra ABC Men at vi trenger innvesteringer i strømnettet vårt er helt klart. Elbiler eller ikke.

Men at vi trenger innvesteringer i strømnettet vårt er helt klart.

Elbiler eller ikke.

Ja det er helt klart.

Det som blir galt er jo at dette kommer til å gå på bekostning av andre viktige og høyt prioriterte samfunnsspørsmål, for å skulle dekke behovet for ladning av elbiler en stakket stund i en overgangsperiode før det finnes bedre løsninger enn hva dagens løsning er når det gjelder biler.

Det vil si at skippertaksmentalitet i dette spørsmålet gir langt mer problemer enn hva en løser ved denne anledningen vil nå jeg tro. Men at elfordelingsnettet trenger alminnelig oppgradering, det er det ingen tvil om.

1
Fico [sitat…] Ja det er helt klart. Det som blir galt er jo at dette kommer til å gå på bekostning av andre viktige og høyt prioriterte samfunnsspørsmål, for å skulle dekke behovet for...

Det som blir galt er jo at dette kommer til å gå på bekostning av andre viktige og høyt prioriterte samfunnsspørsmål, for å skulle dekke behovet for ladning av elbiler en stakket stund i en overgangsperiode før det finnes bedre løsninger enn hva dagens løsning er når det gjelder biler.

For noe Sprøyt.

Innvesteringer i elproduksjon og Elnettet vårt er for å si det forsiktig overmodent. Vi har femdeles bortimot hundre år gamle turbiner i noen kraftverk. Distribusjonsnettet er endel steder også av fossil karakter.

Når du liksom prøver å skjule det faktum at ottomotoren har en energivirkningsgrad på under 35% og i de fleste tilfeller vesentlig lavere enn dette også. Og da snakker en om virkningsgraden fra drivstoffet som allerede er på tanken i bilen. Energivirkningsgrad fra produksjon og disrtibusjon kommer i tillegg.

I tiller så har en det faktum at Olje og gass er en viktig ikke fornybar råvare for mange formål. Som vi vil kaste bort ved å forbrenne den i våre fossilbrennere.

Og det når det klart finnes alternativer. Et alternativ som vil etterhvert lyse klarere og klarere.

1

Lignende innlegg

Vitenskap surdal Siste svar

Jordens ferd rundt solen.

JORDENS ROTASJON RUNDT SOLEN. Kan jorden går rundt solen på en annen måte enn det vi bygger på i dag. Jeg er ingen matematiker men har likevel forsøkt å føre matematisk bevis for ideen min men er usik...
1
9 svar
Vitenskap Script Publisert

grader av sannhet

Det er ingen kunst eller krever noen særlig kunnskap å angi sannheter. Men det er forskjell på kvaliteten på sannheter, veldig mange er trivielle, mange vil hevde de er de viktigste, fordi alle vet de...
1
0 svar
Vitenskap Script Publisert

Teori

Så for en tid tilbake i Morgenbladet en kvinnelig filosof som mente at epistemologien ville vært annerledes om man tok hensyn til spesifikt kvinnelige erfaringer. Hun mente det demokratiske ved å ta e...
1
0 svar
Vitenskap audunbolseth Publisert

Hjerne-skruer 2

Som mennesker missliker løven sterkt eMbli kalt et dyr. Den er jo en løve. Menneske har fire hjerner. Mellom dem ligger "MUREN." Den skiller mellom godt og vondt. Mellom krig og fred. Mello...
1
0 svar
Vitenskap audunbolseth Siste svar

"Hjerne-skruer" 1

Inpulsivitet er som en skive ost uten brød. Man blir aldri mett. En vis mann sier aldri at han er vis. Det er derfor han kalles vis. Fortiden er et produkt av fremtiden. Et barn har ingen tids...
1
3 svar
Laster...