Miljø og Klima

trondhjem

Hvorfor klimaendringene er et alvorlig problem

Det etterspørres av enkelte klimaskeptikere hva som er problemet med vår tids globale oppvarming og hvorfor det er så viktig å få stanset den. Her er et svar på hvorfor.

Det er udiskutabelt faktum at verdensbefolkningen (og alt annet liv på jorda) er 100 % avhengige av at jordklodens vitale økosystemer fungerer. Det er disse økosystemer som skaffer oss et fysisk miljø våre kropper kan fungere i og få den næring og oksygen vi alle trenger for å leve.

For å ha sagt det med en gang; den globale oppvarmingen er på ingen måte den eneste årsaken til dagens høye masseutryddelsestakt. Det er en rekke årsaker til dette problemet, hvor de fleste kan knyttes til befolkningsveksten. Vi mennesker tar i bruk stadig større andel av jordklodens tilgjengelige areal og fortrenger dyr og planter i stadig større grad. I tillegg har vi en livsførsel som innebærer forurensinger av mange slag (hvor flere er knyttet til fossile brensler). Men det siste en art som nesten er utryddet grunnet fortrengning og miljøgiftbelastninger trenger er å belastes ytterligere med temperaturstress som følge av den globale oppvarmingen.

Derfor bør vi mennesker gjøre det vi kan for å dempe belastningen som den globale oppvarmingen gjør, og i tillegg selvsagt adressere problemet med miljøgifter, arealbeslagleggelse etc. Ødelegger vi jordklodens økosystemer ødelegger vi også vårt eget eksistensgrunnlag. Derfor er det bokstavelig talt livsviktig å redusere utryddelsestakten av arter før sentrale økosystemer blir så ødelagte at de kollapser. Å stanse den globale oppvarmingen er en viktig brikke i dette.

3
151 svar

Eit klima kan'kje vara evig veit du, kan ikkje vara evig.

Mao betyr det at klimaet er i kontinuerlig endring. Dette er faktisk en barnelærdom som klimaistene på orwelsk vis prøver å slette fra folks bevissthet.

Vi har hatt kaldere klima, ja uten tvil har vi det. Var verden noe bedre av den grunn? Neppe. Tviler på verden hadde trivdes noe bedre med et klima ala 1750.

Og så har vi hatt varmere klima, f eks i perioden 800 til 1200 e.kr. For 8000 år siden vokste det trær på Hardandervissen som krevde et sommerklima som var minst 3 grader varmere enn i dag, og Norge var uten isbreer. Sannsynligvis var den globale temperaturen også høyrere enn dagens. Isbjørner og andre dyrearter overlevde nevnte perioder, det samme gjorde Great Barrier Reef.

Og med dette i bakhodet blir det så historieløst og ikke minst kunnskapsløst å hause opp og gjøre denne lille temperaturstigningen vi har hatt siden 1850 som noe dramatisk og farlig. Vi er i dag godt innen for grensene for naturlige klimavariasjoner.

Jeg kan derfor ikke fri meg fra den tanken at klimaistene, bevisst eller ikke, har mistet normal sunn fornuft og refleksjonsevne, når de nå kjører på med denne kontinuerlige alarmismen. Og så er jeg hoderystende oppgitt over våre journalister i avisene og på TV som ikke evner eller vil sette et kritisk søkelys på dette fenomenet. De har derfor ikke lenger noen funksjon eller misjon.

Dette betur også at jeg har mistet det meste av tilliten til MSM også på andre felt. De har glemt hva som er deres oppdrag.

3
frankolainen Dette enkle spørsmålet sparker beina under påstandene til Trondhjem i trådstarten - men sjansen for at du får svar er mikroskopisk. Men til hans forsvar, så er det snakk om et en u...

Dette enkle spørsmålet sparker beina under påstandene til Trondhjem i trådstarten - men sjansen for at du får svar er mikroskopisk.

For det første går man lei av å svare på de samme misforståtte innvendingene gang etter gang etter gang. Jeg vet av lang erfaring at uansett hvor grundig og underbygd forklaring som gis, så vil den prelle av dere "skeptikere" som vann på gåsa. Dere hører ikke på andre enn de bloggere og lobbyister som forer dere med den skepsis dere ønsker å høre.

Og når innvendingen deres er så åpenbart misforstått som i dette tilfelle, har det heller ingen hensikt å svare. Folk flest ser uten videre at innvendingen ikke er noe å bry seg med.

Da er det bedre å la uvitenheten deres tale for seg selv.

2
trondhjem [sitat…] For det første går man lei av å svare på de samme misforståtte innvendingene gang etter gang etter gang. Jeg vet av lang erfaring at uansett hvor grundig og underbygd fork...

Da er det bedre å la uvitenheten deres tale for seg selv.

Trondhjem: "Arter dør av global oppvarming."

Spørsmål: "Hvilke arter?"

Trondhjem: "Åh.. så kunnskapsløse dere er."

Det finnes de som lar seg lure av dette udokumentert spillet. Men stadig flere og flere ser galskapen.

2
ramses2k Aner ikke, men mye mer inetressant er: Hvorfor i alle dager tror du dette er et godt spørsmål? Spørsmålet ditt er omtrent like dumt som å spørre hvor mange 18-åringer som har dødd...

Spørsmålet ditt er omtrent like dumt som å spørre hvor mange 18-åringer som har dødd av røyking og konkludere med at siden svaret er svært lavt

Økt dødelighet pga røyking er belagt statistisk.

Økt dødelighet pga global oppvarming er derimot ikke dokumentert, ser det ut til. Eller kanskje mammuten døde ut på grunn av global oppvarming.

Når Fanden hele tiden males på veggen, må det vel være lov å spørre om noen har sett ham?

Så langt ser det nå mest ut til at den skarve globale oppvarmingen som har vært de siste par hundre år, har vært av det gode både for dyr og mennesker. Ja, og planter. Karbondioksid er jo mat for dem, som du sikkert har hørt.

2

Det etterspørres av enkelte klimaskeptikere hva som er problemet med vår tids globale oppvarming og hvorfor det er så viktig å få stanset den. Her er et svar på hvorfor.

Useriøst å på grensa til latterleg å ikkje ta for seg overbefolkning og avskogning når ein skriv ein artikkel som handlar om massedød blant artar.

Dei menneskelege avtrykka på økosystema er så uendeleg mykje meir enn berre Co2. Ein kan snakke om bærekraftig utvikling og nullutslepp opp og ned å fram å tilbake, men det einaste som er sikkert er at 230.000 fleire mennesker på jorda kvar dag er det einaste som ikkje er bærekraftig.

I regnskogen blir skogen brent ned og knust med bulldoser for å rydde plass til enorme jorder biffen vår skal feitast opp på. Og etterspørselen blir ikkje mindre med åra. I Europa finns det knapt nok store skogar igjen. I Afrika blir elefantar og andre eksotiske dyr tatt av dage for å mette ein einorm etterspørsel frå Asia der ein trur elfeben kan gi superpenis og kurere aids. Kvithaien er nesten utdødd grunna overfiske. I Noreg er det knapt plass til 70 ulvar pga beitemarker overalt.

Osv....

Edit: Ser no at folk har kommentert dette.

2

Hvorfor er klimaendringene alltid alvorlig? Finnes det ikke et eneste sted på jorden som har fått det bedre? Sidney sier at de nå pumper vann ned i undergrunnen for å ha det tilgjengelig når tørken kommer tilbake.

I klimaets navn har jeg aldri hørt at noen endringer til det verre ikke er menneskeskapt. Ta Sahara for eksempel som startet opptørkingen for flere tusen år siden og fortsetter fremdeles i dag. Men i dag er dette AGW ikke sant trondheim?

2
acroo_bat Populasjonen hos en del humle- og villbiearter er redusert og enkelte steder forsvunnet helt både i Europa, Asia og på det amerikanske kontinentet. (Må ikke forveksles med probleme...

Årsakene til dette er sammensatte, men klimaendringer og tap av habitat er trukket fram av de fleste forskerne som hovedårsaker til dette. Det spekuleres også om sprøytemidler, sykdom, stress og midd kan spille inn, men der er funnene mer sprikende og usikre. Men kimaemndringene og tap av habitat regnes som ganske sikre faktorer.

Det er vanskelig å feste særlig lit til at klimaendringer skal være noen betydelig faktor, i hvert fall når det er snakk om utryddelse. Det har f.eks. vært mindre tørke i Nord-Amerika i nyere tid enn tidligere, hvis en skal tro Klimapanelet. Dagens temperaturer er heller ikke bemerkelsesverdige i et Holocen-perspektiv: Det har vært varmere før.

De fleste arter er millioner av år gamle og har greid seg gjennom både istider og varmeperioder. Og utrydningstakten de siste 30-40 år har vært lavere enn den var før, si, 1900. Geirfuglen døde ikke ut på grunn av klimaendringer, men jakt. Jakt truet også isbjørnen, der bestanden har tatt seg kraftig opp etter at den ble fredet de fleste steder.

En del studier av høye fjell i Alpene, der det har vært en temperaturøkning, viste at noen var uten endringer i flora mens andre hadde flere arter.

Tap av habitat er derimot selvfølgelig en faktor å regne med. Vi bør for eksempel ikke bygge vindparker i visse områder, eller demme ned vassdrag for å lage strøm vi ikke trenger, særlig ikke hvis begrunnelsen er å verne om utrydningstruede arter eller artsmangfoldet. For det ville jo fort kunne se litt tåpelig ut.

2
acroo_bat Latest ocean warming review reveals extent of impacts on nature and humans. Honolulu, Hawaiʻi, 5 September (IUCN) – Ocean warming is affecting humans in direct ways and the impacts...

Honolulu, Hawaiʻi, 5 September (IUCN) – Ocean warming is affecting humans in direct ways and the impacts are already being felt, including effects on fish stocks and crop yields, more extreme weather events and increased risk from water-borne diseases, according to what has been called the most comprehensive review available on the issue, launched today by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) at the IUCN World Conservation Congress in Hawai‘i.

Ingen utdødde arter altså? Men global oppvarming (eller er det El Niño) kan ha hatt noen effekter på "crop yields", jamfør de rekordhøye hveteavlingene i år som meldt ovenfor.

2
Heia_heia [sitat…] Hvordan er det mulig å ikke se at problemet er overbefolkning, ikke klima? Det er menneskelig rovdrift på jordens ressurser som er problemet, og dette forsterkes voldsomt...

Hvorfor er det ingen som vil diskutere elefanten i rommet, om det er mulig å ta tak i den voldsomme befolkningsveksten?

Det vil i alle fall jeg!

Når en begynner å snakke om dette, drar enkelte fram modeller og prognoser om hva som vil skje. Masse tall. Så vi skal bare lene oss tilbake og ikke foreta oss noe. Regulerer seg selv, liksom.

i 1984-85 var det sultkatastrofe i Etiopia. Da var de 40 mill. Nå er de 100 mill. Katastrofe waiting to happen, spør du meg. Global oppvarming eller ikke. Og; ville ikke den katastrofen som vil komme, blitt adskillig mer håndterbar om Etiopia hadde stabilisert sin befolkning i 1985 og framover?

Og hadde ikke vært en ide om for eksempel Nigeria tok grep NÅ. Jeg vet at enkelte vil innvende at det er uetisk å gripe inn i folks privatliv, og deres valg mht. antall barn. For det første; jeg tviler på at kvinnene har så mye valg i disse landene. For det andre; er ikke konsekvensene av ekstrem befolkningsvekst veldig mye alvorligere enn å drive familieplanlegging?

Global oppvarming eller ikke; hvis befolkningsveksten får fortsette i samme tempo i enkelte land, vil det skje svært dramatiske ting. Jeg mener det pågår as we speak. Flyktningestrømmen for eksempel vil IKKE avta. Selv om det blir fred både her og der. Det er i hvert fall min spådom.

2
trondhjem [sitat…] Jeg er helt enig med deg i dette. Dette forumet er imidlertid dominert av en gjeng som er dundrende og høylytt uenige i dette og som aggressivt angriper enhver som førsøke...

Mange av dem er tror sågar at verden blir et bedre sted av at mennesket overmetter jordas karbonkretsløp med hundretalls gigatonn karbon. CO2 er livets gass kommer det fra det holdet.

Det blir polarisering og overdrivelser, når klima for enkelte blir religion, og folk begynner å forstå at konsekvensene av deres teorier om radikale endringer, kan bli farlig for vår eksistens og livsførsel på andre måter. Vi er nå engang slik skrudd sammen, at alle vil ha mulighet til å få det bedre, og ingen vil egentlig renonsere på sine privilegier. "Planeten bryr seg ikke om hva vi gjør", den har 4 milliarder år igjen å leve uansett, mens vi er heldige om vi får 90 år, av en kort episode med mennesker, i jordas uendelig lange levetid.

2
la1goa [sitat…] Ja, ser man litt på forhistoriske verdier, så vare det ekstreme mengder CO2 i atmosfæren samtidig som den var null oksygen under begynnelsen av karbontiden. Det var varmt...

Spør du meg, så må man se ting i lange perspektiv i stedet for å konsentrere seg om noen få år som denne rørslaen gjør.

Greit nok for dem som evner det, men mennesket "lever i nuet", en time kan være lenge, og korte svingninger på noen tusen år har vi ikke begreper om. Det er liksom mer realt med en komet i hodet, enn en snikende varmeperiode, enten den er normal eller ikke. Vi skal liksom "bevare", dette ordet går igjen så ofte, at en skulle tro det var normalt at alt skal være som det er. Vår tid er som et knips, det er forandring hele tiden, men vi ser det nesten ikke, og lever på en illusjon om at forandring, selv til det verre, er mot normalt.

2

Det etterspørres av enkelte klimaskeptikere hva som er problemet med vår tids globale oppvarming

Hvorfor blander du CO2 inn i jordas befolkningseksplosjon?

CO2 er livets gass, og fører til en grønnere jord.

Vitenskapsfolk har lenge hatt mistanke om at økende konsentrasjon av karbondioksid (CO2) i atmosfæren virker som gjødsel på plantelivet på jorda. Nå mener forskere å kunne fastslå at dette virkelig er tilfelle.

Det underlige er at klimaprestene mener dette også er forferdelig, for plantene tar vannet fra mennesker som formerer seg som kaniner. Klimaprestene mener også at mindre ørken fører også til at arter som lever i ørkenen blir fortrengt, akkurat som ørken er det vi har lite av i Afrika.

Dere kan ta og putte denne kvasivitenskapen opp der sola ikke skinner, for alt som skjer blir uansett feil.

Hvis ørkenen vokser er dette forferdelig, og vi må betale avlat til klimaguden. Hvis ørkenen minker er dette forferdelig og vi må betale avlat til klimaguden. Dere klarer ikke engang å se idiotien i dette.

Ikke engang prøv å blande CO2 inn i forurensing, tap av artsmangfold, vannmangel, tap av habitat eller kollaps av økosystemer. Her er det befolkningseksplosjonen som er skyldneren.

2
trondhjem [sitat…] http://climatica.org.uk/ipcc-long-term-climate-projections IPCCs scenario kalt RPC8.5 er "business-as-usual", dvs. at verdenssamfunnet skal slutte å bruke penger på å kutt...

Dette er fra den siste hovedrapporten til IPCC fra 2013. At du omtaler dette som "en haug med egne personlige forutsetninger, som bare er relevante innen sci-fi og dystopier" tar jeg med knusende ro. Det forteller kun om hvor kunnskapsløs og ignorant du er.

Og RPC8.5 sier vel strengt tatt 2,7 - 4,8, men det spiller ingen rolle hvilken modell du kommer slepende med fordi de er alle på viddene.

Jeg tror ikke du er ignorant eller kunnskapsløs, jeg tror derimot du bevisst sprer propaganda i den hensikt å fylle dine egne lommer, og det er langt mere skremmende.

Det pinlige faktum at matvareproduksjonen stadig når nye høyder til tross for Warmest year Evvah ser ikke ut til å plage deg.

2
trondhjem I dag kom det en rapport basert på kartleggingen av 14.152 bestander omfattende 3706 arter høyerestående dyr på jordkloden. Den finner at i perioden 1970 til 2012, gikk populasjone...

Årsaken til denne bråe og potensielt svært farlige nedgang i verdens dyrepopulasjoner (les økosystemenes tilstand) er identifisert å være en miks av fangst (jakt og fiske), arealbeslagleggelse og især avskoging, miljøforurensing og den globale oppvarmingen.

Det må vel være svært behagelig å legge skylden til global oppvarming selv om årsakene i alt annet du refererer til? I en omfattende rapport på 144 sider så klarer de å nevne ordet global oppvarming kun en gang og sette den i forbindelse med et værfenomen som opptrer fra tid til annen.

Religiøst, hverken mer eller mindre.

2
trondhjem I dag kom det en rapport basert på kartleggingen av 14.152 bestander omfattende 3706 arter høyerestående dyr på jordkloden. Den finner at i perioden 1970 til 2012, gikk populasjone...

Denne rapporten setter svarene og den totalt avisende holdningen til et av vår tids alvorligste problemer som kommer frem i en rekke av svarene i denne tråden i et grelt lys. Uhemmet aggressiv idioti er det som beskriver holdningen og svarene deres best.

Hehe, komplett med gammeltestamentlig vrede.

Man skulle nesten tro jeg hadde tatt til orde for jakt på isbjørn igjen, siden de klarer seg så bra. Men det har jeg altså ikke gjort. I stedet ønsker jeg å formidle at jaktforbud er et langt mer logisk og effektivt tiltak for å verne en truet art enn å installere sparedusj og sparepærer. Enn si pludre om kjøttfrie dager eller kjøre elbil. For ikke å snakke om å bygge vindparker i hekkeområder for truede fuglearter.

Så får nå heller WWF drive sine hesblesende toårige innsamlingskampanjer. Personlig har jeg ikke så mye som en sprettert, og den ene laksen jeg kverket i sommer regner jeg med var bærekraftig.

Og fortsatt har ikke global oppvarming utryddet noen: Det var verre før.

2
Artaxerxes [sitat…] Den har vunnet, debatten er i praksis ikke lenger relevant. Vi kommer ikke til å innføre tilstrekkelige tiltak for å hindre denne utviklingen, og sannsynligvis er det for...

Den har vunnet, debatten er i praksis ikke lenger relevant. Vi kommer ikke til å innføre tilstrekkelige tiltak for å hindre denne utviklingen

Jeg ville ikke være så bastant. Det kommer flere og flere tegn på at også sentrale miljøer i karbonindustrien ser skriften på veggen.

Oljeindustrien er i en trippelskvis i dagens marked. Et fundamentalt problem de står overfor er at det er lenge siden sist industrien fant like mye nye reserver som det som tas opp. Verdens oljefelt "forgubbes" og blir i økende grad såkalte haleproduksjonsfelt som preges av langt større innsats og energiforbruk for å få opp oljen og samtidig fallende produksjonsrater. Dette er et strukturelt problem som gjør at oljen vil bli stadig dyrere å produsere.

Et annet fundamentalt problem oljeindustrien står overfor er såkalt disruptiv teknologi. Både fornybar energiproduksjon, sol- og vindkraft, og elbilteknologien gjør store tekniske fremskritt som gjør at oljen møter stadig større konkurranse fra stadig billigere og bedre produkter som presser nedover på olje- og gassprisene i markedet.

Det tredje fundamentale problemet oljeindustrien står overfor er at oljeindustriens produkter skaper en global oppvarming som høyst sannsynlig vil bli farlig sterk om den får lov til å fortsette utover dette århundret. Store deler av samfunnet har oppdaget dette og noen gjør noe aktivt for å stanse oljeselskapene. Her hjemme er staten saksøkt for å få kjent Stortingets 23. runde med tildeling av nye oljekonsesjoner kjent ugyldig. Ute i verden pågår en kampanje for å få fondsforvaltere til å trekke sine fond ut av olje, kull og gass. Så langt har 618 fond blitt med og stanset karbonindustriens tilgang til investeringskapital tilsvarende tre norske oljefond. Det svir.

Etter mitt skjønn er oljeindustrien satt sjakk matt. Dens storhetstid er omme. Det har viktige miljøer i bransjen forstått. De flirer ikke like selvsikkert av fornybar energi lengre.

Tvert om begynner de selv å investere i disse sektorene; "Shell, BP, Aramco, Statoil og Total er blant oljeselskapene som sammen etablerer et fond som skal investere i fornybar energi og ny teknologi for å kutte klimagassutslipp. "

2
xavi-maestro [sitat…] Hvordan kan vi vite at det er oss, og ikke bare en periode jordkloden er inne i?

Det er langt lerret å bleke å gi et fyldig svar på dette spørsmålet.

Svært forenklet er svaret at ut fra grunnleggende fysikk vet man at et fysisk objekts temperatur bestemmes av balansen mellom mengde energi som tilføres objektet fra dets omgivelser og hvor stort varmetap objektet har til de samme omgivelser. Kommer det mer energi inn enn det som avgis som varmetap, vil objektets temperatur stige til at varmetapet blir like stort som energitilførselen. Alle fysiske objekter oppføre seg slik for at termodynamikkens grunnlover skal være oppfylte, jordkloden er intet unntak.

For jordkloden som svever i et vakuum (verdensrommet) kan denne varmebalansen kun utgjøres av mengde lys som kommer inn til jordkloden fra verdensrommet og lys som jordkloden sender ut i verdensrommet. Dette vet vi fordi det er ingen nevneverdig utveksling av materie mellom jorda og verdensrommet.

Enkelte tre-atomige gasser har den egenskapen at de gjennomsiktige for sollys men ikke-gjennomsiktige for jordklodens varmeutstråling. Det betyr at dersom mengden av slike gasser øker i atmosfæren, vil sollyset slippe gjennom atmosfæren og varme oss som før, mens varmetapet fra jordkloden vil finne det proporsjonalt vanskeligere å trenge gjennom atmosfæren. Det oppstår en ubalanse i jordklodens varmebalanse ved at mer varme kommer inn enn det som slippes ut. Og da vil jordklodens temperatur stige til at dens varmetap igjen er like stort som energiflyten fra sola. Alt annet er fysisk umulig.

CO2 er en tre-atomig gass som har denne drivhuseffekten. Det er målt og studert i utallige fysikkforsøk.

Vi har målt atmosfærens CO2-innhold i snart 60 år og finner at det stiger markant. Ergo vet vi at atmosfærens drivhuseffekt er forsterket tilsvarende. Noe annet er fysisk umulig.

Mesteparten av dette CO2 stammer fra fossile brensler. Det ser man ved å måle isotopsammensetningen til dette karbon. Fossilt karbon har ligget avskjermet fra verdensrommets radioaktive stråling og har en annen isotopsammensetning enn karbon på overflaten av jordkloden. Den målte endringen i isotopsammensetningen sammenfaller med omsetningstallene av fossile brennstoff (kull, olje og gass) slik at det er ingen tvil om at det er oss mennesker som har skapt denne økning i atmosfærisk CO2-nivå.

Legger vi dette sammen blir den eneste logisk korrekte slutningen at mennesket har i hvert fall bidratt til den globale oppvarmingen vi har sett i moderne tid. Noe annet er fysisk umulig.

Jordas varmebalanse kan også påvirkes av mengde sollys som kommer ned til jordoverflaten. Både endringer i solas aktivitet og mengde skyer som reflekterer innkommende sollys ut i verdensrommet kan skape globale oppvarminger.

Dette har man selvsagt undersøkt etter alle kunstens regler, og finner at ingen av disse naturlige årsakene har gitt store bidrag til vår tids globale oppvarming. Det vi har av observasjoner viser stort sett det motsatte, at varmen er kommet av økt isolasjon (drivhuseffekt) og ikke økt mengde sollys inn til jordas overflate.

Det blir for omfattende å ramse opp alle observasjoner som peker mot at solas og skyenes rolle i vår tids globale oppvarming er høyst beskjeden. Det får bli en annen gang.

Det korte svaret er at klimaforskerne vet fra grunnleggende fysikk at det CO2 vi mennesker har tilført atmosfæren vil varme opp jordkloden og at deres undersøkelser på naturlige årsaker finner at naturens bidrag til dagens oppvarming er liten. Det betyr at det er vi mennesker som har skylden og at årsaken er vår omfattende bruk av fossile brensler.

Det vil normalt komme en rekke svar fra forumets klimaskeptikere som motsier dette innlegget. Noen av dem vil sikkert peke på enkeltstudier som finner redusert skydekke og andre observasjoner som kan tale mot drivhusforklaringen.

Det finner jeg lite overbevisende fordi det er normalt med enkelte studier som går mot en rådende forklaringsmodell. Jeg legger langt større vekt på at det er et overveldende flertall av klimaforskere som har satt seg inn i disse motstridende resultatene og alle andre resultater, og som har kommet til at disse få motstridende enkeltresultatene ikke kan tillegges avgjørende vekt. Det er for mange andre observasjoner som støtter drivhusforklaringen til at noen få avvikende resultat skal velte forklaringen.

2
la1goa [sitat…] Referanse til disse målingene? Jeg er ganske sikker på at de ikke eksisterer.

Jeg er ganske sikker på at de ikke eksisterer.

Jeg tror deg på ditt ord. Du har det med å fornekte kunnskap som ikke passer inn i din "klimaskepsis".

Tyndalls forsøk er ikke akkurat en hemmelighet i klimafagkretser eller forsøkt skjult i debatten. At du som har engasjert deg så lenge i klimadebatten ikke har fått med deg denne kunnskapen kan ikke skyldes annet enn at du bevisst velger å lukke øyne og ører:

"He noted that oxygen, nitrogen, and hydrogen are almost transparent to radiant heat while other gases are quite opaque.

Tyndall's experiments also showed that molecules of water vapor, carbon dioxide, and ozone are the best absorbers of heat radiation, and that even in small quantities, these gases absorb much more strongly than the atmosphere itself. He concluded that among the constituents of the atmosphere, water vapor is the strongest absorber of radiant heat and is therefore the most important gas controlling Earth's surface temperature."

Jeg synes det er grunn til å merke seg at denne kunnskapen hadde vi allerede i 1859. Det er ikke akkurat oppdatert og kunnskapsfull som slår en i hu når man konfronteres med "klimaskepsis".

2

Klimasirkussekt er i full sving nå og katastrofene kommer på rekke og rad. Når en snakker om global tørke er det ingen ting som heter det. Hvis temperaturen over havene stiger så øker avdampingen også. Og dette faller jo ned et sted men i hysteriets navn så blir bare de stedene som media viser frem enten ekstrem tørke eller oversvømmelse. Er det ingen steder som har fått det bedre?

Går men tilbake i historien noen tusen år var både Irak områset og Sahara fruktbare områder med plenty vann. Detter er delvis ørken nå og dette startet for noen tusen år tilbake. Uten hjelp av AGW. Så hvem har skylden for det? Ikke menneskene i alle fall men i nåtiden er alle klimatiske hendelser menneskeskapt. Eller er de det?

Vi må gjerne spare på oljen, ikke pga utslippene men fordi den kommer ikke tilbake. I mellomtiden må vi skaffe os andre energikilder og de som er vanskelig på sikt er de som er flytende til bruk i bil og båt. Biodrivstoff er greit hvis man diskuterer med bind for øynene. Det krever enorme landbruksarealer som vil resultere i avskoging og folkeforflytning.

COP møtene diskuterer saker som man stort sett de fremmøtte allerede er enige om. Men vil de samme møtene diskutere befolkningsveksten i de fattige landene? Det er etter min mening den største trusselen i verden og den folkeforflytningen vi ser fra syd er bare begynnelsen hvis vi ikke tar grep som stopper det. Ikke med kuler og krutt man at man sørger for at disse menneskene har noe å leve av og leve for. Dette er en ikkesak i COP sammenheng skulle en tro.

2
trondhjem [sitat…] http://web.gps.caltech.edu/~vijay/Papers/Spectroscopy/tyndall-1861.pdf

Du nærmer deg, fremdeles er du langt unna. Vi vet at det eksisterer flust av av målinger på emisjonslinjer. Jeg har selv sett massevis av dem og gjort mine kalkuleringer med dem. Som jeg har referert til tidligere Hitran databasen. Den selvutnevnte smartingen som viser til modtran model bygger på disse dataene, men det er ingen måling. Det er en model som bygger på stråling i en retning.

Du derimot hevder at det kryr av målinger på drivhuseffekt. Det har du til gode å vise til. Han som i sin tid ble kastet ut av forumet 5 til 6 ganger klarte å vise til en eneste måling. Den målingen viste omtrent 81 milliwatt på de rundt 20 årene. Det finnes dog en som er satt frem Berkley men den er heller ikke verdt papiret den er skrevet på. Med startdatoen i en laNina og stoppdato i elNino klarte de å fremdrive halvparten av det som står i bibelen til IPCC. Denne rapporten var den mange som smånappet i edlere deler etter før de visste egentlig hva den fortalte.

Hvis du hadde hatt noen reelle målinger på drivhuseffekt så hadde diskusjonen vært over for lenge siden. Siden disse målingene ikke er der så fortsetter diskusjonen. Så gjenstår det da om dere fortsetter på rakke ned på folk siden dere ikke kan vise til noe reelt, eller om dere blar opp reelle målinger. Så langt har jeg sett null målinger basert på drivhuseffekt.

2
la1goa Greit. Da eksisterer ikke disse målingene. Nå er disse målingene du har vist til ikke noe målt drivhuseffekt, hvilket jeg viste deg to vage eksempler av. Til orientering, jeg forne...

Greit. Da eksisterer ikke disse målingene. Nå er disse målingene du har vist til ikke noe målt drivhuseffekt, hvilket jeg viste deg to vage eksempler av.

Er det bare barnslig trolling eller er du virkelig så totalt nedsnødd at du ikke engang forstår enkle setninger???

Her er linken jeg henviste til først:

http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/modtran.doc.html

Der er det en figur som viser akkurat det du spør etter. Nemlig en måling av drivhuseffekten. Og det står svart på hvitt:

"MODTRAN results (red) compared with data (solid black) from the Nimbus 3 IRIS instrumentfrom Hanel et al., 1972)."

Det betyr at grafen viser et modell resultat i rødt og et MÅLERESULTAT FRA NIMBUS 3 SATELITTEN i svart. MÅLERESULTAT er noe som kommer som et resultat av MÅLINGER. Forstår du da at grafen jeg viser til inneholder NØYAKTIG DET DU SPØR ETTER OG PÅSTÅR AT IKKE FINNES?

Her er en publisert artikkel om disse målingene fra 1970:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/JC075i030p05831/abstract

"The Michelson interferometer experiment carried on the Nimbus 3 satellite has successfully obtained thermal emission spectra of the earth and atmosphere between 400 and 2000 cm−1 with a resolution equivalent to 5 cm−1. Comparison of a measured spectrum with a spectrum calculated theoretically from near-simultaneous radiosonde measurements indicates generally good agreement over most of the spectral range covered." (min utheving)

Dette er altså teori fra 1850-tallet en gang, forsøkt kvantifisert på 1890-tallet av Svante Arhennius (og forbedret en rekke ganger siden) og målt med satellitter flørste gang tidlig på 1970-tallet. Og senere målinger har bare fortsatt å bekrefte gjeldende teori og dette er altså noe som "skeptikere" her på vgd hardnakket fortsetter å benekte at finnes. Også lurer dere på hvorfor dere blir latterliggjort??

2

Det er en rekke årsaker til dette problemet, hvor de fleste kan knyttes til befolkningsveksten. Vi mennesker tar i bruk stadig større andel av jordklodens tilgjengelige areal og fortrenger dyr og planter i stadig større grad. I tillegg har vi en livsførsel som innebærer forurensinger av mange slag

Endelig begynner du å våkne så jeg for nesten si velkommen etter. Oppvarmingen har ingen måte noe med utryddelsen vi ser. Kjempeflott at du åpner øynene og begynner å seg deg om etter årsaker som arealfortrengning og miljøgifter i stedet for den religion der CO2 er den stygge ulveflokken.

Klimaendringer har det alltid vært og det vil alltid forekomme i all fremtid, så det er en helt naturlig prosess. I tillegg til dette vil evolusjonen også gå fremover slik den alltid har gjort. Men evolusjon vil det alltid dø ut arter og det vil alltid komme nye arter. Disse to prosessene kan menneske ikke ta æren for.

Derimot kan menneske ta æren for de arter som forsvinner på grunn av arealfortrengning og miljøgifter som du påpeker.

1
la1goa [sitat…] Endelig begynner du å våkne så jeg for nesten si velkommen etter. Oppvarmingen har ingen måte noe med utryddelsen vi ser. Kjempeflott at du åpner øynene og begynner å seg...

Klimaendringer har det alltid vært og det vil alltid forekomme i all fremtid, så det er en helt naturlig prosess

Det globale klimaet har etter det vi vet aldri endret seg så raskt som det har gjort det siste århundret og som klimaforskningen sier det vil endre seg i dette århundret.

Alle arter har en trivselstemperatur. Plasser en isbjørn i Sahara eller en løve på Jan Mayen og observer hvordan de klarer seg om du ikke tror på denne påstanden. Dette betyr at når verden blir varmere, så stresses eksisterende dyr/planter av temperaturendringen. Vi observerer dette i dag ved at mange arter vandrer mot polpunktene og opp i høyden (rømmer varmen).

Man må være benekter for ikke å se at dette har samme effekt som å hive bensin på bålet for problemet med høy utryddelsestakt. Dagens globale oppvarming er en medvirkende årsak til den høye utryddelsestakten.

1

Lignende innlegg

Vitenskap audunbolseth Publisert

Hjerne-skruer 2

Som mennesker missliker løven sterkt eMbli kalt et dyr. Den er jo en løve. Menneske har fire hjerner. Mellom dem ligger "MUREN." Den skiller mellom godt og vondt. Mellom krig og fred. Mello...
1
0 svar
Vitenskap audunbolseth Siste svar

"Hjerne-skruer" 1

Inpulsivitet er som en skive ost uten brød. Man blir aldri mett. En vis mann sier aldri at han er vis. Det er derfor han kalles vis. Fortiden er et produkt av fremtiden. Et barn har ingen tids...
1
3 svar
Miljø og Klima Grubles Siste svar

Ta vare på klimaet

Dessverre er ikke alle like interessert i å bidra til et godt klima, eller de er usikre på hva de kan gjøre. Her kan man lese både hva som er bra for klimaet, hva man ikke bør gjøre, samt konsekvensen...
1
7 svar

Våtere og villere?

Det konstateres at klimaendringene nå er over oss for fullt også i Norge (MDG-hold, SV-hold m.fl.). Og vi som i en del år nå er blitt tutet ørene fulle fra div. forskerhold, og ikke minst politisk ho...
1
35 svar

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Laster...