Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Hvorfor klimaendringene er et alvorlig problem

Det etterspørres av enkelte klimaskeptikere hva som er problemet med vår tids globale oppvarming og hvorfor det er så viktig å få stanset den. Her er et svar på hvorfor.

Det er udiskutabelt faktum at verdensbefolkningen (og alt annet liv på jorda) er 100 % avhengige av at jordklodens vitale økosystemer fungerer. Det er disse økosystemer som skaffer oss et fysisk miljø våre kropper kan fungere i og få den næring og oksygen vi alle trenger for å leve.

For å ha sagt det med en gang; den globale oppvarmingen er på ingen måte den eneste årsaken til dagens høye masseutryddelsestakt. Det er en rekke årsaker til dette problemet, hvor de fleste kan knyttes til befolkningsveksten. Vi mennesker tar i bruk stadig større andel av jordklodens tilgjengelige areal og fortrenger dyr og planter i stadig større grad. I tillegg har vi en livsførsel som innebærer forurensinger av mange slag (hvor flere er knyttet til fossile brensler). Men det siste en art som nesten er utryddet grunnet fortrengning og miljøgiftbelastninger trenger er å belastes ytterligere med temperaturstress som følge av den globale oppvarmingen.

Derfor bør vi mennesker gjøre det vi kan for å dempe belastningen som den globale oppvarmingen gjør, og i tillegg selvsagt adressere problemet med miljøgifter, arealbeslagleggelse etc. Ødelegger vi jordklodens økosystemer ødelegger vi også vårt eget eksistensgrunnlag. Derfor er det bokstavelig talt livsviktig å redusere utryddelsestakten av arter før sentrale økosystemer blir så ødelagte at de kollapser. Å stanse den globale oppvarmingen er en viktig brikke i dette.

3
151 svar

151 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

BorisA

Eit klima kan'kje vara evig veit du, kan ikkje vara evig.

Mao betyr det at klimaet er i kontinuerlig endring. Dette er faktisk en barnelærdom som klimaistene på orwelsk vis prøver å slette fra folks bevissthet.

Vi har hatt kaldere klima, ja uten tvil har vi det. Var verden noe bedre av den grunn? Neppe. Tviler på verden hadde trivdes noe bedre med et klima ala 1750.

Og så har vi hatt varmere klima, f eks i perioden 800 til 1200 e.kr. For 8000 år siden vokste det trær på Hardandervissen som krevde et sommerklima som var minst 3 grader varmere enn i dag, og Norge var uten isbreer. Sannsynligvis var den globale temperaturen også høyrere enn dagens. Isbjørner og andre dyrearter overlevde nevnte perioder, det samme gjorde Great Barrier Reef.

Og med dette i bakhodet blir det så historieløst og ikke minst kunnskapsløst å hause opp og gjøre denne lille temperaturstigningen vi har hatt siden 1850 som noe dramatisk og farlig. Vi er i dag godt innen for grensene for naturlige klimavariasjoner.

Jeg kan derfor ikke fri meg fra den tanken at klimaistene, bevisst eller ikke, har mistet normal sunn fornuft og refleksjonsevne, når de nå kjører på med denne kontinuerlige alarmismen. Og så er jeg hoderystende oppgitt over våre journalister i avisene og på TV som ikke evner eller vil sette et kritisk søkelys på dette fenomenet. De har derfor ikke lenger noen funksjon eller misjon.

Dette betur også at jeg har mistet det meste av tilliten til MSM også på andre felt. De har glemt hva som er deres oppdrag.

3

Trenberth

Og med dette i bakhodet blir det så historieløst og ikke minst kunnskapsløst å hause opp og gjøre denne lille temperaturstigningen vi har hatt siden 1850 som noe dramatisk og farlig. Vi er i dag godt innen for grensene for naturlige klimavariasjoner.

Enig ! Historieløst og kunnskapsløst er det.

Hva blir det neste ? At det var Toga partyene i Roma som var årsaken til MWP ?

1

arnekk

Klimasirkussekt er i full sving nå og katastrofene kommer på rekke og rad. Når en snakker om global tørke er det ingen ting som heter det. Hvis temperaturen over havene stiger så øker avdampingen også. Og dette faller jo ned et sted men i hysteriets navn så blir bare de stedene som media viser frem enten ekstrem tørke eller oversvømmelse. Er det ingen steder som har fått det bedre?

Går men tilbake i historien noen tusen år var både Irak områset og Sahara fruktbare områder med plenty vann. Detter er delvis ørken nå og dette startet for noen tusen år tilbake. Uten hjelp av AGW. Så hvem har skylden for det? Ikke menneskene i alle fall men i nåtiden er alle klimatiske hendelser menneskeskapt. Eller er de det?

Vi må gjerne spare på oljen, ikke pga utslippene men fordi den kommer ikke tilbake. I mellomtiden må vi skaffe os andre energikilder og de som er vanskelig på sikt er de som er flytende til bruk i bil og båt. Biodrivstoff er greit hvis man diskuterer med bind for øynene. Det krever enorme landbruksarealer som vil resultere i avskoging og folkeforflytning.

COP møtene diskuterer saker som man stort sett de fremmøtte allerede er enige om. Men vil de samme møtene diskutere befolkningsveksten i de fattige landene? Det er etter min mening den største trusselen i verden og den folkeforflytningen vi ser fra syd er bare begynnelsen hvis vi ikke tar grep som stopper det. Ikke med kuler og krutt man at man sørger for at disse menneskene har noe å leve av og leve for. Dette er en ikkesak i COP sammenheng skulle en tro.

2

trondhjem

Klimasirkussekt er i full sving nå og katastrofene kommer på rekke og rad. Når en snakker om global tørke er det ingen ting som heter det. Hvis temperaturen over havene stiger så øker avdampingen også. Og dette faller jo ned et sted men i hysteriets navn så blir bare de stedene som media viser frem enten ekstrem tørke eller oversvømmelse. Er det ingen steder som har fått det bedre?

Du har rett i at med økende global temperatur vil fordampingen av vann øke. En varmere jordklode er en jordklode med mer nedbør.

Men denne nedbøren er ikke homogent fordelt. Jordrotasjonen og medfølgende corioliskraft skaper et bestemt strømningsmønster i troposfæren som gjør at tropene og den tempererte sonen (hvor vi bor) får mesteparten av nedbøren mens subtropiske strøk blir tørre. Søk opp Hadleycelle og du vil få en utførlig forklaring på dette fenomenet.

Det er de subtropiske strøkene med varmt klima og relativt lite nedbør som er de mest produktive jordbruksområdene på jordkloden. Mesteparten av våre spiskammere ligger i subtropiske strøk.

Med en varmere verden vil dette strømningsmønsteret forsterkes slik at subtropiske strøk får enda mer tørr varm luft, der regner FN med at økt tørke vil bli et problem for matproduksjonen. For tropiske og tempererte strøk blir problemet det motsatte. Der vil man få mer regn med flom og råteproblemer.

Det er sikkert noen områder som vil få det bedre. Disse sonegrensene er ikke absolutter, det er lokal variasjon. Men agronomer og klimaforskere som har studert dette kommer til at øker den globale temperaturen mer enn 2 °C, kan vi regne med at det vil skade verdens matproduksjon.

Jeg husker ikke i farta med hvor mye. Det er for øvrig ikke interessant. I en verden hvor vi er på veil mot 10 - 11 milliarder mennesker er det siste vi trenger en global oppvarming som gjør det vanskeligere å være bonde både i subtropiske og tempererte strøk.

1

Karbonbasert_livsform

Kan noen nevne en -1- plante- eller dyreart som har dødd ut på grunn av global oppvarming?

2

frankolainen

Dette enkle spørsmålet sparker beina under påstandene til Trondhjem i trådstarten - men sjansen for at du får svar er mikroskopisk.

Men til hans forsvar, så er det snakk om et en underart av arten rotte, Melomys rubicola , som levde på en sandbanke utenfor Australia nå skal være utryddet. Nå er det selvfølgelig ikke helt avklart om det er en egen art, eller om arten hele tatt om den er utryddet, men en mulig kandidat i alle fall.

1

trondhjem

Dette enkle spørsmålet sparker beina under påstandene til Trondhjem i trådstarten - men sjansen for at du får svar er mikroskopisk.

For det første går man lei av å svare på de samme misforståtte innvendingene gang etter gang etter gang. Jeg vet av lang erfaring at uansett hvor grundig og underbygd forklaring som gis, så vil den prelle av dere "skeptikere" som vann på gåsa. Dere hører ikke på andre enn de bloggere og lobbyister som forer dere med den skepsis dere ønsker å høre.

Og når innvendingen deres er så åpenbart misforstått som i dette tilfelle, har det heller ingen hensikt å svare. Folk flest ser uten videre at innvendingen ikke er noe å bry seg med.

Da er det bedre å la uvitenheten deres tale for seg selv.

2

ramses2k

Aner ikke, men mye mer inetressant er: Hvorfor i alle dager tror du dette er et godt spørsmål?

Spørsmålet ditt er omtrent like dumt som å spørre hvor mange 18-åringer som har dødd av røyking og konkludere med at siden svaret er svært lavt (kanskje ingen? du kan neppe nevne noen spesifikke navn iallfall...) så er det ikke helsefarlig på noen måte å fortsette å røyke livet ut.

Du har som vanlig ikke vist noe annet enn din egen ignoranse rundt temaet du kritiserer.

1

Karbonbasert_livsform

Spørsmålet ditt er omtrent like dumt som å spørre hvor mange 18-åringer som har dødd av røyking og konkludere med at siden svaret er svært lavt

Økt dødelighet pga røyking er belagt statistisk.

Økt dødelighet pga global oppvarming er derimot ikke dokumentert, ser det ut til. Eller kanskje mammuten døde ut på grunn av global oppvarming.

Når Fanden hele tiden males på veggen, må det vel være lov å spørre om noen har sett ham?

Så langt ser det nå mest ut til at den skarve globale oppvarmingen som har vært de siste par hundre år, har vært av det gode både for dyr og mennesker. Ja, og planter. Karbondioksid er jo mat for dem, som du sikkert har hørt.

2

la1goa

Spørsmålet ditt er omtrent like dumt som å spørre hvor mange 18-åringer som har dødd av røyking og konkludere med at siden svaret er svært lavt (kanskje ingen? du kan neppe nevne noen spesifikke navn iallfall...) så er det ikke helsefarlig på noen måte å fortsette å røyke livet ut.

Som vanlig penset samtalen inn på røyking i mangelen på å vise til klimaskader.

1

acroo_bat

Populasjonen hos en del humle- og villbiearter er redusert og enkelte steder forsvunnet helt både i Europa, Asia og på det amerikanske kontinentet. (Må ikke forveksles med problemene i tambiepopulasjonene i USA - den såkalte colony collapse disorder)

Årsakene til dette er sammensatte, men klimaendringer og tap av habitat er trukket fram av de fleste forskerne som hovedårsaker til dette. Det spekuleres også om sprøytemidler, sykdom, stress og midd kan spille inn, men der er funnene mer sprikende og usikre. Men kimaemndringene og tap av habitat regnes som ganske sikre faktorer.

Og når pollinatorene forsvinner, så forsvinner også en del planter. Dessverre for oss, kan en del av dette være nytteplanter.

1

Karbonbasert_livsform

Årsakene til dette er sammensatte, men klimaendringer og tap av habitat er trukket fram av de fleste forskerne som hovedårsaker til dette. Det spekuleres også om sprøytemidler, sykdom, stress og midd kan spille inn, men der er funnene mer sprikende og usikre. Men kimaemndringene og tap av habitat regnes som ganske sikre faktorer.

Det er vanskelig å feste særlig lit til at klimaendringer skal være noen betydelig faktor, i hvert fall når det er snakk om utryddelse. Det har f.eks. vært mindre tørke i Nord-Amerika i nyere tid enn tidligere, hvis en skal tro Klimapanelet. Dagens temperaturer er heller ikke bemerkelsesverdige i et Holocen-perspektiv: Det har vært varmere før.

De fleste arter er millioner av år gamle og har greid seg gjennom både istider og varmeperioder. Og utrydningstakten de siste 30-40 år har vært lavere enn den var før, si, 1900. Geirfuglen døde ikke ut på grunn av klimaendringer, men jakt. Jakt truet også isbjørnen, der bestanden har tatt seg kraftig opp etter at den ble fredet de fleste steder.

En del studier av høye fjell i Alpene, der det har vært en temperaturøkning, viste at noen var uten endringer i flora mens andre hadde flere arter.

Tap av habitat er derimot selvfølgelig en faktor å regne med. Vi bør for eksempel ikke bygge vindparker i visse områder, eller demme ned vassdrag for å lage strøm vi ikke trenger, særlig ikke hvis begrunnelsen er å verne om utrydningstruede arter eller artsmangfoldet. For det ville jo fort kunne se litt tåpelig ut.

2

Videoseven

Det etterspørres av enkelte klimaskeptikere hva som er problemet med vår tids globale oppvarming

Hvorfor blander du CO2 inn i jordas befolkningseksplosjon?

CO2 er livets gass, og fører til en grønnere jord.

Vitenskapsfolk har lenge hatt mistanke om at økende konsentrasjon av karbondioksid (CO2) i atmosfæren virker som gjødsel på plantelivet på jorda. Nå mener forskere å kunne fastslå at dette virkelig er tilfelle.

Det underlige er at klimaprestene mener dette også er forferdelig, for plantene tar vannet fra mennesker som formerer seg som kaniner. Klimaprestene mener også at mindre ørken fører også til at arter som lever i ørkenen blir fortrengt, akkurat som ørken er det vi har lite av i Afrika.

Dere kan ta og putte denne kvasivitenskapen opp der sola ikke skinner, for alt som skjer blir uansett feil.

Hvis ørkenen vokser er dette forferdelig, og vi må betale avlat til klimaguden. Hvis ørkenen minker er dette forferdelig og vi må betale avlat til klimaguden. Dere klarer ikke engang å se idiotien i dette.

Ikke engang prøv å blande CO2 inn i forurensing, tap av artsmangfold, vannmangel, tap av habitat eller kollaps av økosystemer. Her er det befolkningseksplosjonen som er skyldneren.

2

milfern

Hvorfor blander du CO2 inn i jordas befolkningseksplosjon?

Har det blitt forska på kor mykje mindre Co2 blir omdanna til oksygen grunna omfattande avskoging på planeten siste 150 åra grunna avskoging?

Avskoging som igjen og igjen er eit argument i "klimakampen" er direkte om ikkje kun ein konsekvens av befolkningsveksten.

1

arnekk

Hvorfor er klimaendringene alltid alvorlig? Finnes det ikke et eneste sted på jorden som har fått det bedre? Sidney sier at de nå pumper vann ned i undergrunnen for å ha det tilgjengelig når tørken kommer tilbake.

I klimaets navn har jeg aldri hørt at noen endringer til det verre ikke er menneskeskapt. Ta Sahara for eksempel som startet opptørkingen for flere tusen år siden og fortsetter fremdeles i dag. Men i dag er dette AGW ikke sant trondheim?

2

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...