Det er en rekke årsaker til dette problemet, hvor de fleste kan knyttes til befolkningsveksten. Vi mennesker tar i bruk stadig større andel av jordklodens tilgjengelige areal og fortrenger dyr og planter i stadig større grad. I tillegg har vi en livsførsel som innebærer forurensinger av mange slag

Endelig begynner du å våkne så jeg for nesten si velkommen etter. Oppvarmingen har ingen måte noe med utryddelsen vi ser. Kjempeflott at du åpner øynene og begynner å seg deg om etter årsaker som arealfortrengning og miljøgifter i stedet for den religion der CO2 er den stygge ulveflokken.

Klimaendringer har det alltid vært og det vil alltid forekomme i all fremtid, så det er en helt naturlig prosess. I tillegg til dette vil evolusjonen også gå fremover slik den alltid har gjort. Men evolusjon vil det alltid dø ut arter og det vil alltid komme nye arter. Disse to prosessene kan menneske ikke ta æren for.

Derimot kan menneske ta æren for de arter som forsvinner på grunn av arealfortrengning og miljøgifter som du påpeker.

1
la1goa [sitat…] Endelig begynner du å våkne så jeg for nesten si velkommen etter. Oppvarmingen har ingen måte noe med utryddelsen vi ser. Kjempeflott at du åpner øynene og begynner å seg...

Klimaendringer har det alltid vært og det vil alltid forekomme i all fremtid, så det er en helt naturlig prosess

Det globale klimaet har etter det vi vet aldri endret seg så raskt som det har gjort det siste århundret og som klimaforskningen sier det vil endre seg i dette århundret.

Alle arter har en trivselstemperatur. Plasser en isbjørn i Sahara eller en løve på Jan Mayen og observer hvordan de klarer seg om du ikke tror på denne påstanden. Dette betyr at når verden blir varmere, så stresses eksisterende dyr/planter av temperaturendringen. Vi observerer dette i dag ved at mange arter vandrer mot polpunktene og opp i høyden (rømmer varmen).

Man må være benekter for ikke å se at dette har samme effekt som å hive bensin på bålet for problemet med høy utryddelsestakt. Dagens globale oppvarming er en medvirkende årsak til den høye utryddelsestakten.

1

Satsingen på fornybar energi kan fort bli en større trussel mot artene enn det et varmere klima kan bli.

Storstilt satsing på bioenergi vil beslaglegge enorme naturområder og gradvis utarme disse tidligere biotopene. Dette er i realiteten ikke fornybar energi da det slik biomasse dyrking ikke har en langsiktig bærekraft og vil attpå til kunne tilføre mer CO2 til atmosfæren enn uten denne satsingen.

Her i landet fikk myndighetene heldigvis stoppet en stor vindmøllepark som var planlagt midt i en viktig trekkrute for sjøfugl og som kunne blitt katastrofal for sjøfuglbestanden.

Så et er lang ifra ubetinget bra å satse på fornybar energi for å redde arter og gjøre minst mulig inngrep i naturen.

1
ostgote Satsingen på fornybar energi kan fort bli en større trussel mot artene enn det et varmere klima kan bli. Storstilt satsing på bioenergi vil beslaglegge enorme naturområder og grad...

Satsingen på fornybar energi kan fort bli en større trussel mot artene enn det et varmere klima kan bli.

Jeg tror du skal slite med å dokumentere denne påstanden.

Jeg er enig med deg i at utbygging av fornybar kraft må gjøres med kløkt og hensyntagen til effekten på omgivelsene. Vindmøller midt i en trekkrute er selvsagt ikke noen god løsning.

Det er imidlertid mye tilgjengelige erfaringsdata med vindmøller og deres miljøpåvirkning. Disse forteller ofte en annen historie enn hva mange vindmøllemotstandere vil ha det til.

Jeg kjørte i sommer gjennom Bayern i Tyskland og så hopetall med vindmøller og solcelleanlegg. De aller fleste av dem var plassert i kulturlandskapet eller var integrert i eksisterende bebyggelse (solceller på taket er veldig vanlig der nede). Du skal argumentere godt for å overbevise meg om at dette er eller kan bli en miljøkatastrofe.

1

Derfor er det bokstavelig talt livsviktig å redusere utryddelsestakten av arter før sentrale økosystemer blir så ødelagte at de kollapser. Å stanse den globale oppvarmingen er en viktig brikke i dette.

To ting som gjør det vanskelig å intuitivt koble global oppvarming med tap av biologisk mangfold: tid og sted.

Vi er genetisk programmert til å bry oss om tiår, ikke århundrer. (For å bli litt nerd, så kan poenget illustreres med en populær forklaring på hvorfor vi blir gamle og dør. Gener som gjør at vi dør tidlig, men gir en positiv effekt når vi er 20, vil spres. Gener som gjør at vi lever ti år lengre men ikke har samme positive effekt tidlig i livet, selekteres bort.) Da blir det vanskelig å bry seg om vannstanden og det genetiske mangfoldet i 2200, med mindre vi aktivt bruker hjernen og data fra virkeligheten til å overstyre instinktene våre.

Det meste av energioppbyggingen varmer opp havet, som vi ikke intuitivt ser på som en del av biosfæren. Noen sier vi vet mindre om havet enn verdensrommet, hva nå enn det skulle bety. Vi bryr oss i hvert fall langt mindre om at trilobitene døde ut enn at dinosaurene gjorde det. Regnskog er ikke heller et biome som vi har noe forhold til. I tillegg bor de fleste av oss i byer, og har ikke en gang lagt merke til den dramatiske suksesjonen som foregår over hele landet (utenfor ring 2).

I tillegg finnes det selvfølgelig mange andre grunner til at arter dør ut, men mange av dem er også menneskeskapt. Menneskeskapte klimaendringer er ikke bare temperatur.

1
trondhjem [sitat…] Det globale klimaet har etter det vi vet aldri endret seg så raskt som det har gjort det siste århundret og som klimaforskningen sier det vil endre seg i dette århundret....

Det globale klimaet har etter det vi vet aldri endret seg så raskt som det har gjort det siste århundret og som klimaforskningen sier det vil endre seg i dette århundret.

Det lukter bullshit lang vei og det vet du utmerket godt selv.

1

Vi mennesker tar i bruk stadig større andel av jordklodens tilgjengelige areal og fortrenger dyr og planter i stadig større grad.

Ja dette er det vel flere enn meg som har påpekt en rekke ganger. Jeg har et forslag som kanskje kunne gjort et utslag på det største globale problemet i dag nemlig befolkningsveksten; Gjør det ulovlig å få egne barn inntil alle hjemløse, foreldreløse barn, verden over får et hjem. Det er befolkningsveksten som må stanses, ikke utslippene av plantemat. Vår rovdrift på verdens ressurser er det som vil utslette oss, og vi her i vesten er noen av de aller verste.

Men for noen funker det å kjøpe avlat, eller klimakvoter som de kaller det. Det gjør så godt i samvittigheten, også roper vi til verden og sier: "se på oss så flinke vi er! Vi betaler klimakvoter og kjører el-bil, skjerp dere dere andre også". Jada, vi er så flinke atte. Så drar vi til Thailand på ferie.

1
Karbonbasert_livsform Kan noen nevne en -1- plante- eller dyreart som har dødd ut på grunn av global oppvarming?

Dette enkle spørsmålet sparker beina under påstandene til Trondhjem i trådstarten - men sjansen for at du får svar er mikroskopisk.

Men til hans forsvar, så er det snakk om et en underart av arten rotte, Melomys rubicola , som levde på en sandbanke utenfor Australia nå skal være utryddet. Nå er det selvfølgelig ikke helt avklart om det er en egen art, eller om arten hele tatt om den er utryddet, men en mulig kandidat i alle fall.

1
frankolainen Dette enkle spørsmålet sparker beina under påstandene til Trondhjem i trådstarten - men sjansen for at du får svar er mikroskopisk. Men til hans forsvar, så er det snakk om et en u...

Dette enkle spørsmålet sparker beina under påstandene til Trondhjem i trådstarten - men sjansen for at du får svar er mikroskopisk.

For det første går man lei av å svare på de samme misforståtte innvendingene gang etter gang etter gang. Jeg vet av lang erfaring at uansett hvor grundig og underbygd forklaring som gis, så vil den prelle av dere "skeptikere" som vann på gåsa. Dere hører ikke på andre enn de bloggere og lobbyister som forer dere med den skepsis dere ønsker å høre.

Og når innvendingen deres er så åpenbart misforstått som i dette tilfelle, har det heller ingen hensikt å svare. Folk flest ser uten videre at innvendingen ikke er noe å bry seg med.

Da er det bedre å la uvitenheten deres tale for seg selv.

2
Karbonbasert_livsform Oversettelse: - Nei.

Oversettelse:

- Nei.

En blir ikke akkurat overrasket av å få noe annet svar enn nei på det enkle spørsmålet du stilte.

edit:

Hadde du fått en eneste art ramset opp så var det faktum at arter tar kvelden av global oppvarming. Men det er bedre å kaste ut mange påstander mange nok ganger så det blir et "faktum".

1
trondhjem [sitat…] For det første går man lei av å svare på de samme misforståtte innvendingene gang etter gang etter gang. Jeg vet av lang erfaring at uansett hvor grundig og underbygd fork...

I steden for lange, og innholdsløse kommentarer, så kan du jo bare slå i bordet med litt harde fakta?

Du kunne stoppe denne essensielle delen av debatten dersom du bare hostet opp noen klare og entydige eksempler på dyrearter som er utryddet på grunn av den katastrofale menneskeskapte globale oppvarminge. Hvorfor gjør du bare ikke det?

Jo, fordi du har ingen slike eksempler å komme med. Det du har er propaganda og dommedagsprofetier, men ingen substans. Og derfor kommer vi til å fortsette denne leken.

1
Karbonbasert_livsform Kan noen nevne en -1- plante- eller dyreart som har dødd ut på grunn av global oppvarming?

Aner ikke, men mye mer inetressant er: Hvorfor i alle dager tror du dette er et godt spørsmål?

Spørsmålet ditt er omtrent like dumt som å spørre hvor mange 18-åringer som har dødd av røyking og konkludere med at siden svaret er svært lavt (kanskje ingen? du kan neppe nevne noen spesifikke navn iallfall...) så er det ikke helsefarlig på noen måte å fortsette å røyke livet ut.

Du har som vanlig ikke vist noe annet enn din egen ignoranse rundt temaet du kritiserer.

1

Det etterspørres av enkelte klimaskeptikere hva som er problemet med vår tids globale oppvarming og hvorfor det er så viktig å få stanset den.

Nei. Det er alarmister som stiller slike spørsmål for å prøve å sveive igang en diskusjon om et ikke-problem.

1
ramses2k Aner ikke, men mye mer inetressant er: Hvorfor i alle dager tror du dette er et godt spørsmål? Spørsmålet ditt er omtrent like dumt som å spørre hvor mange 18-åringer som har dødd...

Spørsmålet ditt er omtrent like dumt som å spørre hvor mange 18-åringer som har dødd av røyking og konkludere med at siden svaret er svært lavt (kanskje ingen? du kan neppe nevne noen spesifikke navn iallfall...) så er det ikke helsefarlig på noen måte å fortsette å røyke livet ut.

Som vanlig penset samtalen inn på røyking i mangelen på å vise til klimaskader.

1
trondhjem [sitat…] For det første går man lei av å svare på de samme misforståtte innvendingene gang etter gang etter gang. Jeg vet av lang erfaring at uansett hvor grundig og underbygd fork...

Da er det bedre å la uvitenheten deres tale for seg selv.

Trondhjem: "Arter dør av global oppvarming."

Spørsmål: "Hvilke arter?"

Trondhjem: "Åh.. så kunnskapsløse dere er."

Det finnes de som lar seg lure av dette udokumentert spillet. Men stadig flere og flere ser galskapen.

2
ramses2k Aner ikke, men mye mer inetressant er: Hvorfor i alle dager tror du dette er et godt spørsmål? Spørsmålet ditt er omtrent like dumt som å spørre hvor mange 18-åringer som har dødd...

Spørsmålet ditt er omtrent like dumt som å spørre hvor mange 18-åringer som har dødd av røyking og konkludere med at siden svaret er svært lavt

Økt dødelighet pga røyking er belagt statistisk.

Økt dødelighet pga global oppvarming er derimot ikke dokumentert, ser det ut til. Eller kanskje mammuten døde ut på grunn av global oppvarming.

Når Fanden hele tiden males på veggen, må det vel være lov å spørre om noen har sett ham?

Så langt ser det nå mest ut til at den skarve globale oppvarmingen som har vært de siste par hundre år, har vært av det gode både for dyr og mennesker. Ja, og planter. Karbondioksid er jo mat for dem, som du sikkert har hørt.

2
trondhjem [sitat…] Det globale klimaet har etter det vi vet aldri endret seg så raskt som det har gjort det siste århundret og som klimaforskningen sier det vil endre seg i dette århundret....

Det globale klimaet har etter det vi vet aldri endret seg så raskt som det har gjort det siste århundret og som klimaforskningen sier det vil endre seg i dette århundret.

joda..flere ganger siste store mellom1700 til 1830 tallet. En periode hvor det var så kall vinter etter vinter, så du kunne gå på skøyter over til Danmark. Snøen kom i slutten av september disse årene. (Iflg bøker skrevet på den tiden) Gud spare oss for at den perioden ikke var nå,da tenker jeg det hadde gått trill rundt for spekulantene. det virker som en god del mennesker tror de lever på en stabil,homogen kule. Hele kloden er i konstant bevegelse,en slik dynamisk adferd,MÅ, endre forholdene på kloden. Tenk, når dinosurene levde var det ingen rockymountens eller himalaya,men trolig et flatt lanskap der de er nå.

1

Eit klima kan'kje vara evig veit du, kan ikkje vara evig.

Mao betyr det at klimaet er i kontinuerlig endring. Dette er faktisk en barnelærdom som klimaistene på orwelsk vis prøver å slette fra folks bevissthet.

Vi har hatt kaldere klima, ja uten tvil har vi det. Var verden noe bedre av den grunn? Neppe. Tviler på verden hadde trivdes noe bedre med et klima ala 1750.

Og så har vi hatt varmere klima, f eks i perioden 800 til 1200 e.kr. For 8000 år siden vokste det trær på Hardandervissen som krevde et sommerklima som var minst 3 grader varmere enn i dag, og Norge var uten isbreer. Sannsynligvis var den globale temperaturen også høyrere enn dagens. Isbjørner og andre dyrearter overlevde nevnte perioder, det samme gjorde Great Barrier Reef.

Og med dette i bakhodet blir det så historieløst og ikke minst kunnskapsløst å hause opp og gjøre denne lille temperaturstigningen vi har hatt siden 1850 som noe dramatisk og farlig. Vi er i dag godt innen for grensene for naturlige klimavariasjoner.

Jeg kan derfor ikke fri meg fra den tanken at klimaistene, bevisst eller ikke, har mistet normal sunn fornuft og refleksjonsevne, når de nå kjører på med denne kontinuerlige alarmismen. Og så er jeg hoderystende oppgitt over våre journalister i avisene og på TV som ikke evner eller vil sette et kritisk søkelys på dette fenomenet. De har derfor ikke lenger noen funksjon eller misjon.

Dette betur også at jeg har mistet det meste av tilliten til MSM også på andre felt. De har glemt hva som er deres oppdrag.

3
BorisA Eit klima kan'kje vara evig veit du, kan ikkje vara evig. Mao betyr det at klimaet er i kontinuerlig endring. Dette er faktisk en barnelærdom som klimaistene på orwelsk vis prøver...

Og med dette i bakhodet blir det så historieløst og ikke minst kunnskapsløst å hause opp og gjøre denne lille temperaturstigningen vi har hatt siden 1850 som noe dramatisk og farlig. Vi er i dag godt innen for grensene for naturlige klimavariasjoner.

Enig ! Historieløst og kunnskapsløst er det.

Hva blir det neste ? At det var Toga partyene i Roma som var årsaken til MWP ?

1

Det etterspørres av enkelte klimaskeptikere hva som er problemet med vår tids globale oppvarming og hvorfor det er så viktig å få stanset den. Her er et svar på hvorfor.

Hvordan er det mulig å ikke se at problemet er overbefolkning, ikke klima? Det er menneskelig rovdrift på jordens ressurser som er problemet, og dette forsterkes voldsomt av at vi er 7 mrd mennesker som alle krever sitt. Vi skal faktisk bli 13-15 mrd mennesker før trenden snur.

Færre mennesker = færre utslipp, mindre forsøpling og mindre arealbehov.

Mennesket har overlevd istider og mye varmere perioder enn vi har i dag.

Hvorfor er det ingen som vil diskutere elefanten i rommet, om det er mulig å ta tak i den voldsomme befolkningsveksten?

1

Det etterspørres av enkelte klimaskeptikere hva som er problemet med vår tids globale oppvarming og hvorfor det er så viktig å få stanset den. Her er et svar på hvorfor.

Useriøst å på grensa til latterleg å ikkje ta for seg overbefolkning og avskogning når ein skriv ein artikkel som handlar om massedød blant artar.

Dei menneskelege avtrykka på økosystema er så uendeleg mykje meir enn berre Co2. Ein kan snakke om bærekraftig utvikling og nullutslepp opp og ned å fram å tilbake, men det einaste som er sikkert er at 230.000 fleire mennesker på jorda kvar dag er det einaste som ikkje er bærekraftig.

I regnskogen blir skogen brent ned og knust med bulldoser for å rydde plass til enorme jorder biffen vår skal feitast opp på. Og etterspørselen blir ikkje mindre med åra. I Europa finns det knapt nok store skogar igjen. I Afrika blir elefantar og andre eksotiske dyr tatt av dage for å mette ein einorm etterspørsel frå Asia der ein trur elfeben kan gi superpenis og kurere aids. Kvithaien er nesten utdødd grunna overfiske. I Noreg er det knapt plass til 70 ulvar pga beitemarker overalt.

Osv....

Edit: Ser no at folk har kommentert dette.

2
Heia_heia [sitat…] Hvordan er det mulig å ikke se at problemet er overbefolkning, ikke klima? Det er menneskelig rovdrift på jordens ressurser som er problemet, og dette forsterkes voldsomt...

Hvorfor er det ingen som vil diskutere elefanten i rommet, om det er mulig å ta tak i den voldsomme befolkningsveksten?

Javel, fødselsraten i de aller fleste land er på god vei ned. Befolkningsveksten i dag er i hovedsak pga at mange flere vokser opp og blir gamle. Hvordan mener du dette skal "løses"?

1
Laster...