Hvorfor er klimaendringene alltid alvorlig? Finnes det ikke et eneste sted på jorden som har fått det bedre? Sidney sier at de nå pumper vann ned i undergrunnen for å ha det tilgjengelig når tørken kommer tilbake.

I klimaets navn har jeg aldri hørt at noen endringer til det verre ikke er menneskeskapt. Ta Sahara for eksempel som startet opptørkingen for flere tusen år siden og fortsetter fremdeles i dag. Men i dag er dette AGW ikke sant trondheim?

2
ramses2k [sitat…] Javel, fødselsraten i de aller fleste land er på god vei ned. Befolkningsveksten i dag er i hovedsak pga at mange flere vokser opp og blir gamle. Hvordan mener du dette sk...

Hvis du ser linken jeg henviser til i innlegget du svarer på så ser du at jeg er fullt ut klar over situasjonen. Men poenget er at problemet er overbefolkning, og allikevel antar man at vi vil bli dobbelt så mange mennesker på denne planeten før dette stabiliserer seg. Og hva er det verdens ledere diskuterer? Hvor mye man kan kutte i eksosutslipp.

Det er ingen verdensledere som i det hele tatt bryr seg om at vi allerede er alt for mange mennesker på planeten.

Hvordan jeg mener det kan løses er ikke interressant. Å få det på agendaen hos de menneskene som styrer våre land er det som betyr noe.

Hvorfor skal vi her i Norge som er noen av de verste forbrukere av naturens ressurser på død og liv ha egne barn? Og hvorfor 2,3 eller fire barn hver? Det finnes så uendelig mange foreldreløse barn i verden. Vi kunne jo begynt der? Hva med en global ettbarnspolitikk?

Hva med å faktisk godkjenne aktiv dødshjelp i alle land? Det finnes flere tiltak man kunne gjort for å stagge befolkningsveksten, men det er ikke "konsensus" at overbefolkning er et problem. Konsensus er at vi må kjøre el-bil alle sammen.

1
Karbonbasert_livsform Kan noen nevne en -1- plante- eller dyreart som har dødd ut på grunn av global oppvarming?

Populasjonen hos en del humle- og villbiearter er redusert og enkelte steder forsvunnet helt både i Europa, Asia og på det amerikanske kontinentet. (Må ikke forveksles med problemene i tambiepopulasjonene i USA - den såkalte colony collapse disorder)

Årsakene til dette er sammensatte, men klimaendringer og tap av habitat er trukket fram av de fleste forskerne som hovedårsaker til dette. Det spekuleres også om sprøytemidler, sykdom, stress og midd kan spille inn, men der er funnene mer sprikende og usikre. Men kimaemndringene og tap av habitat regnes som ganske sikre faktorer.

Og når pollinatorene forsvinner, så forsvinner også en del planter. Dessverre for oss, kan en del av dette være nytteplanter.

1
Karbonbasert_livsform Kan noen nevne en -1- plante- eller dyreart som har dødd ut på grunn av global oppvarming?

Ellers registrerer man at arter flytter på seg, etter hvert som temperatursonene flytter nordover. Mest kjent her hjemme er at tregrensen flytter stadig høyere, og at villsvin begynner å bli ganske vanlig i det sørlige Skandinavia, i Norge helt opp til Hedmark. Og når noe arter kommer, er det andre arter som, må vike. I fjellet forsvinner arter (planter, insekter og dyr) som er avhengig av snaufjellet. Og arter som har hvit vinterpels (fjellrev, hare etc.) har forsvunnet fra en del steder de tidligere var vanlige. Nå er de i ferd med å bli helt bort, eller "utdødd" som du skriver. Ganske logisk, egentlig, når den perfekte kamuflasjen (hvit pels) plutselig ikke blir så gunstig når snøen uteblir. For eksempel.

1
Heia_heia Hvis du ser linken jeg henviser til i innlegget du svarer på så ser du at jeg er fullt ut klar over situasjonen. Men poenget er at problemet er overbefolkning, og allikevel antar m...

Men poenget er at problemet er overbefolkning, og allikevel antar man at vi vil bli dobbelt så mange mennesker på denne planeten før dette stabiliserer seg. Og hva er det verdens ledere diskuterer? Hvor mye man kan kutte i eksosutslipp. Det er ingen verdensledere som i det hele tatt bryr seg om at vi allerede er alt for mange mennesker på planeten.

Befolkningsveksten er selvsagt en viktig del av forklaringen på hvordan mennesket kan klare å endre en planets varmebalanse mot verdensrommet. Det er ingen som benekter dette på noe vis. Dette er så selvsagt at det behøves ikke nevnes.

Men i motsetning til hva mange såkalte klimaskeptikere som søker å bortforklare sitte eget ansvar i den globale oppvarmingen tror, kan ikke befolkningsveksten alene forklare hvordan mennesket får til å endre det fysiske miljøet på jorda slik at den varmes opp. Vi må også ta med hvordan disse menneskene lever, nærmere bestemt hvor mye fossilbrenselsbasert energi bruker den enkelte i sin hverdag direkte (drivstoff etc.) og indirekte (materiell levestandard).

Jeg tror jeg skjønner hvorfor den såkalte klimaskeptiker så ofte velger å se vekk fra levemåtefaktoren og i stedet fokuserer ensidig på befolkningsveksten. Levemåtefaktoren forteller nemlig at det er det rikeste en- til halvannen milliarden mennesker på jordkloden som står bak nesten alt av klimagassutslipp. Skal du se en representant for de som har hovedansvaret for den globale oppvarmingen - ta deg en titt i speilet dersom du lever slik en standard europeer gjør.

Det å fokusere ensidig på befolkningsvekst uten å ta med levemåtefaktoren blir derfor en vikarierende argumentasjon for å bortforklare eget ansvar for den globale oppvarmingen.

I denne tråden blir dette i enda større grad en avsporing fordi tema her er ikke årsaken til vår tids globale oppvarming, men hvorfor denne globale oppvarmingen er et alvorlig problem.

Et av svarene der er nettopp befolkningsveksten. Det faktumet at mennesket brer seg ut og fortrenger naturen fra stadig større arealer på landjorda, at vi samtidig forurenser levemiljøet vårt stadig mer etc., betyr at naturen tåleevne overfor temperaturstresset og stresset med endrede nedbørsmønstre som følger av den globale oppvarmingen blir svekket.

Befolkningsveksten gjør at naturen tåler den globale oppvarmingen dårligere. Befolkningsveksten gjør klimaendringene vi skaper farligere.

Vi er i dag 7,3 milliarder mennesker hvorav ca. 1/4 er barn (under 14 år), 1/2 er mellom 15 og 45 og 1/4 er over 45 år og opp. Kort sagt vi har en nokså ung verdensbefolkning som vil vokse de kommende 100 år.

Så hva gjør vi med det?

Det er et faktum at i dagens verdensbefolkning er det et sted mellom 3 og 4 milliarder barn/unge mennesker som vil vokse opp og stifte egne familier de kommende tiårene. Det er i dag også grovt regnet 3,5 milliarder mennesker på jorda mellom 15 og 45 år, hvorav de aller fleste kommer til å leve i flere tiår fremover.

Dette betyr at skal vi kunne hindre at dagens 7,3 milliarder vokser til 10-11 milliarder i løpet dette århundret må vi hindre at store deler av dagens barn/ungdommer får forplantet seg når de vokser opp. Alternativt kan vi gjennomføre et folkemord i en skala som får selv det tredje rikets grusomheter til å bli et ubetydelig blaff i historien.

Har noen et forslag til hvordan dette skal gjøres uten at menneskeheten mister alt av menneskeverd og selvrespekt?

Jeg har ikke noe forslag. Ei heller har jeg sett at noen andre har et slikt forslag. Årsaken er selvsagt at det ikke fins noen mulighet til å hindre at dagens verdensbefolkning øker de neste 50-75 årene uten å gå den verste totalitære despot en høy gang når det gjelder død og fordervelse.

På lengre sikt kan man løse befolkningsvekstproblemet med folkeopplysning og tilrettelegge folks liv slik at de klarer seg med langt færre barn. Dette arbeidet har FN og andre organisasjoner jobbet mye med i mange tiår, og arbeidet har, skulle til å si båret frukter, men det er vel det det ikke har, siden verdensbefolkningen er inne i en relativt rask demografisk transisjon hvor fødselstallene har falt meget kraftig siden toppen på 1960-tallet. Fortsetter dette vil vi snart se at det fødes færre enn 2,1 barn per kvinne, noe som vil medføre en global befolkningsnedgang.

Men på kort sikt, altså de neste 100 år eller så er det etter det jeg kan se ingen måte vi kan hindre at verdensbefolkningen vil øke med ca. 50 % over dagens nivå. Det er bare slik det er.

Så da blir det store spørsmålet: Vi har en befolkningsøkning som er en årsak til at jordkloden er inne i en global oppvarming, men som også gjør naturen i mindre stand til å tåle global oppvarming. Vi kan ikke hindre denne befolkningsøkningen uten å gjennomføre et massemord i ordets virkelige forstand.

Det eneste vi kan gjøre er at vi mennesker som lever på jorda i dag legger om vår energiforsyning og vareproduksjon slik at vi stanser utslippene av de klimagassene som lager den globale oppvarmingen. Dette er teknisk gjennomførbart, det koster kun penger, vilje og målrettet innsats å få til dette.

Av en eller annen årsak er det en fraksjon i befolkningen som er høylytte motstandere av å bli med på en slik dugnad - og enkelte av dem tror de har et godt argument for å nekte å bli med ved å peke på befolkningsveksten......

1
trondhjem [sitat…] Befolkningsveksten er selvsagt en viktig del av forklaringen på hvordan mennesket kan klare å endre en planets varmebalanse mot verdensrommet. Det er ingen som benekter de...

Men i motsetning til hva mange såkalte klimaskeptikere som søker å bortforklare sitte eget ansvar i den globale oppvarmingen tror,

Bare for å oppklare en vesentlig ting du har misforstått noe helt hinsides. Det sikkert mulig at noen få som ønsker å bortforklare noe. Men skeptikere har ikke noe å bortforklare innen klimaforskning, de er skeptisk til det som settes frem av klimaforsknimng. Og de er skeptiske med svært god grunn.

1
trondhjem [sitat…] Befolkningsveksten er selvsagt en viktig del av forklaringen på hvordan mennesket kan klare å endre en planets varmebalanse mot verdensrommet. Det er ingen som benekter de...

Så hva gjør vi med det?

Det er et faktum at i dagens verdensbefolkning er det et sted mellom 3 og 4 milliarder barn/unge mennesker som vil vokse opp og stifte egne familier de kommende tiårene. Det er i dag også grovt regnet 3,5 milliarder mennesker på jorda mellom 15 og 45 år, hvorav de aller fleste kommer til å leve i flere tiår fremover.

Dette betyr at skal vi kunne hindre at dagens 7,3 milliarder vokser til 10-11 milliarder i løpet dette århundret må vi hindre at store deler av dagens barn/ungdommer får forplantet seg når de vokser opp. Alternativt kan vi gjennomføre et folkemord i en skala som får selv det tredje rikets grusomheter til å bli et ubetydelig blaff i historien.

Har noen et forslag til hvordan dette skal gjøres uten at menneskeheten mister alt av menneskeverd og selvrespekt?

Jeg sa dette...:

"Hvorfor skal vi her i Norge som er noen av de verste forbrukere av naturens ressurser på død og liv ha egne barn? Og hvorfor 2,3 eller fire barn hver? Det finnes så uendelig mange foreldreløse barn i verden. Vi kunne jo begynt der? Hva med en global ettbarnspolitikk?"

...i innlegget du svarer på.

Personlig skal jeg ikke ha barn, men jeg har mange venner som roper høylydt om hvor fælt det blir for våre barnebarn, også setter de flere barn til verden. Ser bare på lekeparken til de fleste norske barn at det ikke er bærekraftig.

Interressant at du er redd for global oppvarming, mens befolkningsveksten og dertilhørende problemer "er så selvsagt at det behøves ikke nevnes."

"Så da blir det store spørsmålet: Vi har en befolkningsøkning som er en årsak til at jordkloden er inne i en global oppvarming, men som også gjør naturen i mindre stand til å tåle global oppvarming."

Og på hvilken måte hjelper det å ikke diskutere det egentlige problemet?

Hvorfor kan vi ikke for eksempel enes om en global ettbarnspolitikk inntil vi får kontroll på den eksplosjonsartete veksten? Når G20-landene nå møtes, hvorfor er ikke dette tema? At eneste løsning er massemord er jo bare tull, men vi må være villge til å diskutere det.

Menneskeheten har overlevd istider og varmere perioder enn vi har i dag, med langt færre ressurser, så en frodig og varm planet er ikke det som bekymrer meg, at vi blir så mange at vi ikke har mat og raserer planeten ser jeg på som et verre scenario.

1
trondhjem [sitat…] Befolkningsveksten er selvsagt en viktig del av forklaringen på hvordan mennesket kan klare å endre en planets varmebalanse mot verdensrommet. Det er ingen som benekter de...

Befolkningsveksten er selvsagt en viktig del av forklaringen på hvordan mennesket kan klare å endre en planets varmebalanse mot verdensrommet. Det er ingen som benekter dette på noe vis. Dette er så selvsagt at det behøves ikke nevnes.

Det er kanskje derfor du nevner det med en gang?

Det er jo ingen som helst mening i det du påstår, det er det reneste tøv.

1
trondhjem [sitat…] Befolkningsveksten er selvsagt en viktig del av forklaringen på hvordan mennesket kan klare å endre en planets varmebalanse mot verdensrommet. Det er ingen som benekter de...

Befolkningsveksten er selvsagt en viktig del av forklaringen på hvordan mennesket kan klare å endre en planets varmebalanse mot verdensrommet. Det er ingen som benekter dette på noe vis. Dette er så selvsagt at det behøves ikke nevnes.

Sikkert derfor planetene rundt oss også opplever tilsvarende temperaturøkning ja. ;)

1
trondhjem [sitat…] Befolkningsveksten er selvsagt en viktig del av forklaringen på hvordan mennesket kan klare å endre en planets varmebalanse mot verdensrommet. Det er ingen som benekter de...

Men i motsetning til hva mange såkalte klimaskeptikere som søker å bortforklare sitte eget ansvar i den globale oppvarmingen tror, kan ikke befolkningsveksten alene forklare hvordan mennesket får til å endre det fysiske miljøet på jorda slik at den varmes opp. Vi må også ta med hvordan disse menneskene lever, nærmere bestemt hvor mye fossilbrenselsbasert energi bruker den enkelte i sin hverdag direkte (drivstoff etc.) og indirekte (materiell levestandard).

Her drar du opp den ene stråmannen etter den andre.

Først vrøvler du om såkalt "bortforklare sitte eget ansvar i den globale oppvarmingen", en global oppvarming som ikke kan måles, et "ansvar" som ikke eksisterer og derfor heller ikke kan "bortforklares". Hvis du skal argumentere hadde det vært greit om du holdt deg til fakta, og ikke fører påstander av typen "hvor har du gjort av keiserens nye klær?"

Det du driver med er å projisere din egen usikkerhet på oss som faktisk ikke aksepterer tøvet, og det med god grunn. Samtidig bruker du stråmenn så det holder i hver eneste setning. Olje og gass er ikke "fossil", og den har ikke de effektene du påstår.

Du bør holde din egen sti ren, først og fremst.

1
trondhjem [sitat…] Befolkningsveksten er selvsagt en viktig del av forklaringen på hvordan mennesket kan klare å endre en planets varmebalanse mot verdensrommet. Det er ingen som benekter de...

På lengre sikt kan man løse befolkningsvekstproblemet med folkeopplysning og tilrettelegge folks liv slik at de klarer seg med langt færre barn. Dette arbeidet har FN og andre organisasjoner jobbet mye med i mange tiår, og arbeidet har, skulle til å si båret frukter, men det er vel det det ikke har, siden verdensbefolkningen er inne i en relativt rask demografisk transisjon hvor fødselstallene har falt meget kraftig siden toppen på 1960-tallet. Fortsetter dette vil vi snart se at det fødes færre enn 2,1 barn per kvinne, noe som vil medføre en global befolkningsnedgang.

Hvilket "befolkningsvekstproblem" er det du egentlig sikter til? Her til lands har vi en demografisk utvikling med for få barn, er det alle barna i u-landene du vil til livs?

Så klarer du i samme runde å si at det hele ordner seg selv, så hva har da FN med å starte en slags Nazi-kampanje mot barn i U-land??

1
trondhjem [sitat…] Befolkningsveksten er selvsagt en viktig del av forklaringen på hvordan mennesket kan klare å endre en planets varmebalanse mot verdensrommet. Det er ingen som benekter de...

Det eneste vi kan gjøre er at vi mennesker som lever på jorda i dag legger om vår energiforsyning og vareproduksjon slik at vi stanser utslippene av de klimagassene som lager den globale oppvarmingen.

Du bygger en hårreisende og fullstendig gal argumentasjon basert på feilaktige fakta, for å løse et påstått problem som ikke kan måles.

Gjør du dette med vinnings hensikt?

1
acroo_bat Populasjonen hos en del humle- og villbiearter er redusert og enkelte steder forsvunnet helt både i Europa, Asia og på det amerikanske kontinentet. (Må ikke forveksles med probleme...

Årsakene til dette er sammensatte, men klimaendringer og tap av habitat er trukket fram av de fleste forskerne som hovedårsaker til dette. Det spekuleres også om sprøytemidler, sykdom, stress og midd kan spille inn, men der er funnene mer sprikende og usikre. Men kimaemndringene og tap av habitat regnes som ganske sikre faktorer.

Det er vanskelig å feste særlig lit til at klimaendringer skal være noen betydelig faktor, i hvert fall når det er snakk om utryddelse. Det har f.eks. vært mindre tørke i Nord-Amerika i nyere tid enn tidligere, hvis en skal tro Klimapanelet. Dagens temperaturer er heller ikke bemerkelsesverdige i et Holocen-perspektiv: Det har vært varmere før.

De fleste arter er millioner av år gamle og har greid seg gjennom både istider og varmeperioder. Og utrydningstakten de siste 30-40 år har vært lavere enn den var før, si, 1900. Geirfuglen døde ikke ut på grunn av klimaendringer, men jakt. Jakt truet også isbjørnen, der bestanden har tatt seg kraftig opp etter at den ble fredet de fleste steder.

En del studier av høye fjell i Alpene, der det har vært en temperaturøkning, viste at noen var uten endringer i flora mens andre hadde flere arter.

Tap av habitat er derimot selvfølgelig en faktor å regne med. Vi bør for eksempel ikke bygge vindparker i visse områder, eller demme ned vassdrag for å lage strøm vi ikke trenger, særlig ikke hvis begrunnelsen er å verne om utrydningstruede arter eller artsmangfoldet. For det ville jo fort kunne se litt tåpelig ut.

2
Heia_heia [sitat…] Jeg sa dette...: "Hvorfor skal vi her i Norge som er noen av de verste forbrukere av naturens ressurser på død og liv ha egne barn? Og hvorfor 2,3 eller fire barn hver? De...

Hvorfor kan vi ikke for eksempel enes om en global ettbarnspolitikk inntil vi får kontroll på den eksplosjonsartete veksten? Når G20-landene nå møtes, hvorfor er ikke dette tema? At eneste løsning er massemord er jo bare tull, men vi må være villge til å diskutere det.

Jeg tror ikke på disse fablene fra enkelte ny- eller gammelmalthusianere om å avskaffe søster og bror, tante og onkel, fetter og kusine etc.

Befolkningsveksten i verden er i stor grad under kontroll. Man må selvfølgelig anta at det er en grense et sted for hvilket antall som er bærekraftig, enten man tror på "klimakrisen" eller ikke, men vi er så heldige at det finnes klare målsetninger for sånt som virker. De er blant annet høyere levestandard, tenk økonomi, utdanning og helsestell. Slikt får ned fødselstallene.

Klimaspørsmålet er høyst usikkert og roper ikke på vindmøller, men på innsats rettet mot slike mål, som er "no regret policy". Det vil til og med redusere CO2-utslipp på sikt, enten man tror det er noen vits i eller ikke. Dessuten vil en slik politikk gi lykkeligere mennesker. Er ikke det bra?

1
Karbonbasert_livsform [sitat…] Jeg tror ikke på disse fablene fra enkelte ny- eller gammelmalthusianere om å avskaffe søster og bror, tante og onkel, fetter og kusine etc. Befolkningsveksten i verden er...

Jeg tror ikke på disse fablene fra enkelte ny- eller gammelmalthusianere om å avskaffe søster og bror, tante og onkel, fetter og kusine etc.

Befolkningsveksten i verden er i stor grad under kontroll. Man må selvfølgelig anta at det er en grense et sted for hvilket antall som er bærekraftig

Nei bekymringen sitter ikke dypt her i gården heller, men jeg prøver å påpeke at "klimakrisen" kanskje har et problem som overses/ignoreres av klimafanatikerne. TS for eks. sier jo selv at overbefolkning er et enormt problem for "klimakrisen", men at det ikke er vits i å diskutere det problemet, fordi eneste løsning vil være massemord. Da er det lettere å pålegge befolkningen miljøavgifter i et forsøk på å dempe et problem som ikke vil bli mindre samme hvor mye eksos vi slipper ut.

Jordas ressurser blir "oppbrukt" tidligere for hvert år som går, og vi skal bli dobbelt så mange mennesker som vi er i dag, ikke på grunn av flere fødsler, men fordi vi lever lenger, og hvis man legger sammen de to komponentene så ser det ikke ut til at alle de kommende 15 milliardene mennesker vil få det like hyggelig.

Men er det ikke nok mat til alle så justerer det seg naturligvis selv, og jeg er ikke bekymret for min egen del, men jeg synes det er synd hvis vi skal utrydde enkelte dyrearter fordi vi mennesker er så smålige og desperate etter "ting". Det er jo ikke været som har utryddet neshornene, det er jo oss mennesker, men det er jo ikke det "konsensus" advarer mot.

1
Heia_heia [sitat…] Nei bekymringen sitter ikke dypt her i gården heller, men jeg prøver å påpeke at "klimakrisen" kanskje har et problem som overses/ignoreres av klimafanatikerne. TS for eks...

Men er det ikke nok mat til alle så justerer det seg naturligvis selv

Hvetehøsten i USA er opp 21% i forhold til i fjor. Og dette i Da Hottest Year EVVAH!

Ironisk nok klager bøndene over at: "Because there wasn’t enough heat and dry weather this growing season, the wet weather gave a boost to the crop yield, but the protein content suffered". Ikke varmt nok???

Det er åpenbart for alle som ikke er fanatisk indoktrinert, at denne varme epoken som vi er inne i er en gullalder for menneskeslekten.

1
Karbonbasert_livsform [sitat…] Det er vanskelig å feste særlig lit til at klimaendringer skal være noen betydelig faktor, i hvert fall når det er snakk om utryddelse. Det har f.eks. vært mindre tørke i...

Det er vanskelig å feste særlig lit til at klimaendringer skal være noen betydelig faktor, i hvert fall når det er snakk om utryddelse.

Forskere trekker fram klimaendringer som en av de to viktigste faktorene her. Hva en tilfeldig, anonym debattant på VGD mener, har liten vekt, for å si det slik.

1
Karbonbasert_livsform Kan noen nevne en -1- plante- eller dyreart som har dødd ut på grunn av global oppvarming?

Latest ocean warming review reveals extent of impacts on nature and humans.

Honolulu, Hawaiʻi, 5 September (IUCN) – Ocean warming is affecting humans in direct ways and the impacts are already being felt, including effects on fish stocks and crop yields, more extreme weather events and increased risk from water-borne diseases, according to what has been called the most comprehensive review available on the issue, launched today by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) at the IUCN World Conservation Congress in Hawai‘i.

Kilde: IUCN

1

Det er udiskutabelt faktum at verdensbefolkningen (og alt annet liv på jorda) er 100 % avhengige av at jordklodens vitale økosystemer fungerer. Det er disse økosystemer som skaffer oss et fysisk miljø våre kropper kan fungere i og få den næring og oksygen vi alle trenger for å leve.

Mye positivt i verden, f.eks dette med at det er rekordhøye hveteavlinger i 2016: http://www.the-american-interest.com/2016/09/03/malthus-chokes-on-bumper-wheat-crop/

1
acroo_bat Latest ocean warming review reveals extent of impacts on nature and humans. Honolulu, Hawaiʻi, 5 September (IUCN) – Ocean warming is affecting humans in direct ways and the impacts...

Honolulu, Hawaiʻi, 5 September (IUCN) – Ocean warming is affecting humans in direct ways and the impacts are already being felt, including effects on fish stocks and crop yields, more extreme weather events and increased risk from water-borne diseases, according to what has been called the most comprehensive review available on the issue, launched today by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) at the IUCN World Conservation Congress in Hawai‘i.

Ingen utdødde arter altså? Men global oppvarming (eller er det El Niño) kan ha hatt noen effekter på "crop yields", jamfør de rekordhøye hveteavlingene i år som meldt ovenfor.

2
milfern [sitat…] Useriøst å på grensa til latterleg å ikkje ta for seg overbefolkning og avskogning når ein skriv ein artikkel som handlar om massedød blant artar. Dei menneskelege avtrykk...

Useriøst å på grensa til latterleg å ikkje ta for seg overbefolkning og avskogning når ein skriv ein artikkel som handlar om massedød blant artar.

Dei menneskelege avtrykka på økosystema er så uendeleg mykje meir enn berre Co2. Ein kan snakke om bærekraftig utvikling og nullutslepp opp og ned å fram å tilbake, men det einaste som er sikkert er at 230.000 fleire mennesker på jorda kvar dag er det einaste som ikkje er bærekraftig.

I regnskogen blir skogen brent ned og knust med bulldoser for å rydde plass til enorme jorder biffen vår skal feitast opp på. Og etterspørselen blir ikkje mindre med åra. I Europa finns det knapt nok store skogar igjen. I Afrika blir elefantar og andre eksotiske dyr tatt av dage for å mette ein einorm etterspørsel frå Asia der ein trur elfeben kan gi superpenis og kurere aids. Kvithaien er nesten utdødd grunna overfiske. I Noreg er det knapt plass til 70 ulvar pga beitemarker overalt.

I Norge er nesten all villmark forsvunne siste 100 åra.

Sorry alle klimafanatikarar. Men global oppvarming når ikkje menneskelege inngrep til knea når det kjem til å gjere skade på naturen.

1
milfern [sitat…] I Norge er nesten all villmark forsvunne siste 100 åra. Sorry alle klimafanatikarar. Men global oppvarming når ikkje menneskelege inngrep til knea når det kjem til å gjere...

Men global oppvarming når ikkje menneskelege inngrep til knea når det kjem til å gjere skade på naturen.

Du har rett i at menneskelige inngrep i naturen er et alvorlig miljøproblem. Det er på langt nær bare i Norge hvor den menneskelige sivilisasjonen har spredt seg ut og fortrenger andre arter i stort omfang.

Det blir allikevel meningsløst å holde dette problemet opp mot klimaproblemet fordi den globale oppvarmingen og sivilisasjonens beslaglegging av habitater er to uavhengige men gjensidig forsterkende problemer.

Det at mennesket beslaglegger habitater i stadig større grad gjør at naturen tåler stresset fra endret klima dårligere og motsatt. Det at dyr og planter stresses av endrede temperaturer og nedbørsmønstre gjør at de tåler dårligere å få nærkontakt med den menneskelige sivilisasjonen.

Når det er sagt så må jeg nok engang minne om at klimadebatten handler ikke om konsekvensene av den ene graden C vi har fått i global oppvarming så langt.

Den handler om hva som vil skje dersom karbonindustriens interesser vinner samfunnsdebatten og vi lager en global oppvarming på 4 - 6 °C på mye kortere tid enn hva evolusjonen kan klare å følge med på. I så fall får vi et klima som ingen av jordklodens arter er tilpasset til å leve i, og konsekvensene av det kan bli deretter.

1
trondhjem [sitat…] Du har rett i at menneskelige inngrep i naturen er et alvorlig miljøproblem. Det er på langt nær bare i Norge hvor den menneskelige sivilisasjonen har spredt seg ut og for...

Det at dyr og planter stresses av endrede temperaturer og nedbørsmønstre gjør at de tåler dårligere å få nærkontakt med den menneskelige sivilisasjonen.

Om vi hadde levd i eit Co2-nøytralt samfunn hadde ein like stor del av regnskogen fortsatt blitt hugget ned. Massedød blant artar hadde fortsatt våre utbredt og fleire dyreartar fortsatt våre utrydningstrua. Hundretusenvis av tonn plastikk fortsatt blitt dumpa i havet.

Det største problemet dagens naturmangfold står overfor er populasjonsveksten og dei naturlege problema dei medfører. Å påstå noko anna er å stappe hovudet i sanden.

1
Laster...