trondhjem [sitat…] Jeg tror deg på ditt ord. Du har det med å fornekte kunnskap som ikke passer inn i din "klimaskepsis". Tyndalls forsøk er ikke akkurat en hemmelighet i klimafagkretser ell...

Jeg synes det er grunn til å merke seg at denne kunnskapen hadde vi allerede i 1859. Det er ikke akkurat oppdatert og kunnskapsfull som slår en i hu når man konfronteres med "klimaskepsis".

Det er ikke uten grunn at de blir sammenlignet med kreasjonister.

1

Klimasirkussekt er i full sving nå og katastrofene kommer på rekke og rad. Når en snakker om global tørke er det ingen ting som heter det. Hvis temperaturen over havene stiger så øker avdampingen også. Og dette faller jo ned et sted men i hysteriets navn så blir bare de stedene som media viser frem enten ekstrem tørke eller oversvømmelse. Er det ingen steder som har fått det bedre?

Går men tilbake i historien noen tusen år var både Irak områset og Sahara fruktbare områder med plenty vann. Detter er delvis ørken nå og dette startet for noen tusen år tilbake. Uten hjelp av AGW. Så hvem har skylden for det? Ikke menneskene i alle fall men i nåtiden er alle klimatiske hendelser menneskeskapt. Eller er de det?

Vi må gjerne spare på oljen, ikke pga utslippene men fordi den kommer ikke tilbake. I mellomtiden må vi skaffe os andre energikilder og de som er vanskelig på sikt er de som er flytende til bruk i bil og båt. Biodrivstoff er greit hvis man diskuterer med bind for øynene. Det krever enorme landbruksarealer som vil resultere i avskoging og folkeforflytning.

COP møtene diskuterer saker som man stort sett de fremmøtte allerede er enige om. Men vil de samme møtene diskutere befolkningsveksten i de fattige landene? Det er etter min mening den største trusselen i verden og den folkeforflytningen vi ser fra syd er bare begynnelsen hvis vi ikke tar grep som stopper det. Ikke med kuler og krutt man at man sørger for at disse menneskene har noe å leve av og leve for. Dette er en ikkesak i COP sammenheng skulle en tro.

2
arnekk Klimasirkussekt er i full sving nå og katastrofene kommer på rekke og rad. Når en snakker om global tørke er det ingen ting som heter det. Hvis temperaturen over havene stiger så ø...

Klimasirkussekt er i full sving nå og katastrofene kommer på rekke og rad. Når en snakker om global tørke er det ingen ting som heter det. Hvis temperaturen over havene stiger så øker avdampingen også. Og dette faller jo ned et sted men i hysteriets navn så blir bare de stedene som media viser frem enten ekstrem tørke eller oversvømmelse. Er det ingen steder som har fått det bedre?

Du har rett i at med økende global temperatur vil fordampingen av vann øke. En varmere jordklode er en jordklode med mer nedbør.

Men denne nedbøren er ikke homogent fordelt. Jordrotasjonen og medfølgende corioliskraft skaper et bestemt strømningsmønster i troposfæren som gjør at tropene og den tempererte sonen (hvor vi bor) får mesteparten av nedbøren mens subtropiske strøk blir tørre. Søk opp Hadleycelle og du vil få en utførlig forklaring på dette fenomenet.

Det er de subtropiske strøkene med varmt klima og relativt lite nedbør som er de mest produktive jordbruksområdene på jordkloden. Mesteparten av våre spiskammere ligger i subtropiske strøk.

Med en varmere verden vil dette strømningsmønsteret forsterkes slik at subtropiske strøk får enda mer tørr varm luft, der regner FN med at økt tørke vil bli et problem for matproduksjonen. For tropiske og tempererte strøk blir problemet det motsatte. Der vil man få mer regn med flom og råteproblemer.

Det er sikkert noen områder som vil få det bedre. Disse sonegrensene er ikke absolutter, det er lokal variasjon. Men agronomer og klimaforskere som har studert dette kommer til at øker den globale temperaturen mer enn 2 °C, kan vi regne med at det vil skade verdens matproduksjon.

Jeg husker ikke i farta med hvor mye. Det er for øvrig ikke interessant. I en verden hvor vi er på veil mot 10 - 11 milliarder mennesker er det siste vi trenger en global oppvarming som gjør det vanskeligere å være bonde både i subtropiske og tempererte strøk.

1
trondhjem [sitat…] http://web.gps.caltech.edu/~vijay/Papers/Spectroscopy/tyndall-1861.pdf

Du nærmer deg, fremdeles er du langt unna. Vi vet at det eksisterer flust av av målinger på emisjonslinjer. Jeg har selv sett massevis av dem og gjort mine kalkuleringer med dem. Som jeg har referert til tidligere Hitran databasen. Den selvutnevnte smartingen som viser til modtran model bygger på disse dataene, men det er ingen måling. Det er en model som bygger på stråling i en retning.

Du derimot hevder at det kryr av målinger på drivhuseffekt. Det har du til gode å vise til. Han som i sin tid ble kastet ut av forumet 5 til 6 ganger klarte å vise til en eneste måling. Den målingen viste omtrent 81 milliwatt på de rundt 20 årene. Det finnes dog en som er satt frem Berkley men den er heller ikke verdt papiret den er skrevet på. Med startdatoen i en laNina og stoppdato i elNino klarte de å fremdrive halvparten av det som står i bibelen til IPCC. Denne rapporten var den mange som smånappet i edlere deler etter før de visste egentlig hva den fortalte.

Hvis du hadde hatt noen reelle målinger på drivhuseffekt så hadde diskusjonen vært over for lenge siden. Siden disse målingene ikke er der så fortsetter diskusjonen. Så gjenstår det da om dere fortsetter på rakke ned på folk siden dere ikke kan vise til noe reelt, eller om dere blar opp reelle målinger. Så langt har jeg sett null målinger basert på drivhuseffekt.

2
la1goa Du nærmer deg, fremdeles er du langt unna. Vi vet at det eksisterer flust av av målinger på emisjonslinjer. Jeg har selv sett massevis av dem og gjort mine kalkuleringer med dem. S...

Vi vet at det eksisterer flust av av målinger på emisjonslinjer.

Ditt svar er irrelevant og feilslått fordi du forstår ikke fysikken du uttaler deg om.

Et emisjonsspekter viser hvilke frekvenser det er i lyset som sendes ut fra et stoffs elektroner som endrer kvantetilstand (som følge av oppvarming eller på annet vis). Denne utsendelse av lys oppstår når elektronene skifter kvantetilstand tilbake til grunntilstanden (elektronene kvitter seg med energien de fikk da de skiftet kvantetilstand ved å sende ut et foton).

Et absorpsjonsspekter viser hvilke frekvenser av et lys som blir absorbert når det belyses. Denne absorpsjonen oppstår når elektron i stoffet treffes av et foton som har en energi (dvs. riktig frekvens) som tilsvarer energispranget opp til elektronets neste kvantetilstand. Absorpsjonen er m.a.o. det motsatte av emisjon og skjer ved AKKURAT de samme frekvenser på lyset.

Ergo vet man at dersom man måler emisjonsspekteret til en gass, så som f.eks. CO2, og finner at gassen emitterer (sender ut) lys i det infrarøde området, så VET man med 100 % sikkerhet at om man belyser CO2-gass, så vil gassen absorbere lys i det samme frekvensområdet som man finner i emisjonsspekteret. Når en gass absorberer lys ved gitt frekvens, betyr det at gassen enten er opak (ikke-gjennomsiktig) eller har redusert gjennomsiktighet for dette lyset. Din innvending bekrefter m.a.o. min påstand.

Et emisjonsspektrum til en gass forteller m.a.o. hvilke frekvenser av lyset som gassen vil absorbere når den bestråles. Det forteller imidlertid ikke hvor effektivt (hvor stor andel av innkommende lys) gassen vil absorbere lyset i de forskjellige frekvensområder. Det gjøres derfor målinger på absorpsjonsspektra også.

Her er en artikkel som har gjort det for CO2. Det fins mange andre artikler med tilsvarende målinger. De får du lete opp selv om du ikke tror meg. Jeg gidder ikke kaste bort mer tid på denne idiotien fra din side, unnskyld klimaskepsisen skulle det være.

1
trondhjem [sitat…] Ditt svar er irrelevant og feilslått fordi du forstår ikke fysikken du uttaler deg om. Et emisjonsspekter viser hvilke frekvenser det er i lyset som sendes ut fra et stoff...

Ditt svar er irrelevant og feilslått fordi du forstår ikke fysikken du uttaler deg om.

<a name="_GoBack"></a>Har du fremdeles ikke kommet lengre? Disse dataene har jeg brukt i motsetning til deg som leser opp fra et elevhefte eller wikipedia. Så når du hevder at gassen sender på nøyaktig samme frekvens som den absorberer har du ikke en gang fått med bevegelsen til atomene i forbindelse med varme og dermed endres frekvensen. Og denne feilen skal jeg lære fra deg? Men i stedet for å krangle om hvem som kan mest/minst/klok/dum så kan du komme med de dataene jeg spør om fra utallige drivhusmålinger, for så langt har jeg ikke sett snurten av disse.

1
la1goa [sitat…] <a name="_GoBack"></a>Har du fremdeles ikke kommet lengre? Disse dataene har jeg brukt i motsetning til deg som leser opp fra et elevhefte eller wikipedia. Så når du hevde...

Men i stedet for å krangle om hvem som kan mest/minst/klok/dum så kan du komme med de dataene jeg spør om fra utallige drivhusmålinger, for så langt har jeg ikke sett snurten av disse.

Du har fått dem i flere innlegg i denne tråden av meg og ramses2k.

At du ikke vil ta innover deg fakta du blir forelagt er ikke noe jeg kan gjøre noe med. Jeg er ikke psykolog - ei heller har jeg interesse av å kurere din fornektelse.

1
trondhjem [sitat…] Du har fått dem i flere innlegg i denne tråden av meg og ramses2k. At du ikke vil ta innover deg fakta du blir forelagt er ikke noe jeg kan gjøre noe med. Jeg er ikke psyk...

Greit. Da eksisterer ikke disse målingene. Nå er disse målingene du har vist til ikke noe målt drivhuseffekt, hvilket jeg viste deg to vage eksempler av.

Til orientering, jeg fornekter ingenting, jeg etterlyser måling av drivhuseffekt som du hevder det finnes flust av. Dessverre kan du ikke vise til noe sånt.

Du vet forskjell på etterlyse og benekte når du antyder at jeg trenger psykolog? Jeg ser at du fortsetter med å rakke ned mot folk du ikke liker i stedet for å hoste opp fakta som det spørres etter. Nå er jeg voksen nok til å tåle slike trakasseringer. Er du voksen nok til å stoppe med det?

1
la1goa Greit. Da eksisterer ikke disse målingene. Nå er disse målingene du har vist til ikke noe målt drivhuseffekt, hvilket jeg viste deg to vage eksempler av. Til orientering, jeg forne...

Greit. Da eksisterer ikke disse målingene. Nå er disse målingene du har vist til ikke noe målt drivhuseffekt, hvilket jeg viste deg to vage eksempler av.

Er det bare barnslig trolling eller er du virkelig så totalt nedsnødd at du ikke engang forstår enkle setninger???

Her er linken jeg henviste til først:

http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/modtran.doc.html

Der er det en figur som viser akkurat det du spør etter. Nemlig en måling av drivhuseffekten. Og det står svart på hvitt:

"MODTRAN results (red) compared with data (solid black) from the Nimbus 3 IRIS instrumentfrom Hanel et al., 1972)."

Det betyr at grafen viser et modell resultat i rødt og et MÅLERESULTAT FRA NIMBUS 3 SATELITTEN i svart. MÅLERESULTAT er noe som kommer som et resultat av MÅLINGER. Forstår du da at grafen jeg viser til inneholder NØYAKTIG DET DU SPØR ETTER OG PÅSTÅR AT IKKE FINNES?

Her er en publisert artikkel om disse målingene fra 1970:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/JC075i030p05831/abstract

"The Michelson interferometer experiment carried on the Nimbus 3 satellite has successfully obtained thermal emission spectra of the earth and atmosphere between 400 and 2000 cm−1 with a resolution equivalent to 5 cm−1. Comparison of a measured spectrum with a spectrum calculated theoretically from near-simultaneous radiosonde measurements indicates generally good agreement over most of the spectral range covered." (min utheving)

Dette er altså teori fra 1850-tallet en gang, forsøkt kvantifisert på 1890-tallet av Svante Arhennius (og forbedret en rekke ganger siden) og målt med satellitter flørste gang tidlig på 1970-tallet. Og senere målinger har bare fortsatt å bekrefte gjeldende teori og dette er altså noe som "skeptikere" her på vgd hardnakket fortsetter å benekte at finnes. Også lurer dere på hvorfor dere blir latterliggjort??

2
ramses2k [sitat…] Er det bare barnslig trolling eller er du virkelig så totalt nedsnødd at du ikke engang forstår enkle setninger??? Her er linken jeg henviste til først: http://climatemode...

Er det bare barnslig trolling eller er du virkelig så totalt nedsnødd at du ikke engang forstår enkle setninger???

Du kan det med kraftsalver? Nei. syntes du virker svært tam i dag. Jeg setter opp speilet her så du får setningen din i retur om barslig trolling, totalt nedsnødd m.m. For du er fremdeles ikke moden nok til å lese (og tolke) det jeg skrev.

Modtran er fremdeles en modell. Du vet hva en modell er? Nei jeg sikter ikke de som danser på panseret når du skal ut å kjøpe bil heller ikke de som løper nedover motemoloen i sko de knapt klarer å gå med. Og måledata fra 1972? Jeg tillater meg å le litt, for disse "måledatene" har visstnok en kvalitet som overgår dagens instrumenter. Men hvor finnes så disse dataene å få downloadet? Det burde være flust av dem, ikke minst i dag med nyere og langt bedre instrumenter?

Nok en gang får jeg presentert en pdf med passordbeskyttelse og denne fra 1970 mens jeg arbeider på dataene fra 2010. Siden du ikke en gang gidder å lese/tolke det jeg skriver så gidder jeg heller ikke fortelle deg mer enn det.

Du for ta steget ordentlig ut nå da vise at du har blitt mer moden enn siste innlegg. Jeg savner de virkelige kraftsalvene. modenhet=kraftsalver. Tips, siden du skriver med store bokstaver, uthevet tekst også videre og så videre. Etter å ha skrevet en tekst/kraftsalve som er både uthevet, understreket og med store bokstaver ville dette bli ennå mer synlig hvis du markerer den igjen og trykker på ALT og F4 samtidig. Men det er sånt du kun lærer når du tar datakortet. Så la oss høre noen reale gloser.

1

Noen enkle sitater for å frisk opp hukommelsen til gullfisker.

Trondhjem: CO2 er en tre-atomig gass som har denne drivhuseffekten. Det er målt og studert i utallige fysikkforsøk.

LA1GOA: Referanse til disse målingene? Jeg er ganske sikker på at de ikke eksisterer.

--------

Så langt er det bare Trondhjem som har forsøkt levere målinger fra fysikkforsøk. De utallige er det langt i mellom med. Men jeg forventer ikke at ramses2k kan vise til noe sånt. Han er i ferd med å lese seg opp på gloser.

1
la1goa Noen enkle sitater for å frisk opp hukommelsen til gullfisker. Trondhjem: CO2 er en tre-atomig gass som har denne drivhuseffekten. Det er målt og studert i utallige fysikkforsøk. L...

Så langt er det bare Trondhjem som har forsøkt levere målinger fra fysikkforsøk. De utallige er det langt i mellom med. Men jeg forventer ikke at ramses2k kan vise til noe sånt. Han er i ferd med å lese seg opp på gloser.

Jeg gikk dessverre i felle nok engang ved at jeg lot meg lokke til å forsøke å dokumentere basal kunnskap til et internettroll. Å gå med på et internettrolls oppfordring til å dokumentere ens påstand inviterer til en effektiv retorisk debatthersketeknikk som ofte omtales som den vandrende milepælstaktikken.

Denne hersketeknikken går ut på at trollet ber en debattant fremlegge dokumentasjon for en eller annen påstand og deretter nekte å godta alt debattanten legger frem som holdbar dokumentasjon i runde etter runde. Derav navnet vandrende milepælstaktikk, trollet flytter lista til dokumentasjonskravet slik at debattanten skal konsekvent fremstå som svar skyldig for sin opprinnelige påstand.

Etter noen slike runder med å nekte å godta dokumentasjonen, setter trollet krona på verket ved bruke rundene med angivelig manglende evne til å dokumentere ens påstand til å sette motdebattanten i et dårlig lys. Og med et er debatten snudd vekk fra saken til å gjelde trollets motparts integritet og troverdighet.

Jeg burde vite bedre. Denne hersketeknikken er ikke akkurat et ukjent debattriks fra enkelte (dette gjelder på langt nær alle) som kaller seg klimaskeptiker på VGD.

1
trondhjem [sitat…] Jeg gikk dessverre i felle nok engang ved at jeg lot meg lokke til å forsøke å dokumentere basal kunnskap til et internettroll. Å gå med på et internettrolls oppfordring t...

Denne hersketeknikken går ut på at trollet ber en debattant fremlegge dokumentasjon for en eller annen påstand og deretter nekte å godta alt debattanten legger frem som holdbar dokumentasjon i runde etter runde.

Kanskje det passer herren for en gang skyld å forholde seg til sannheter i stedet for å messe om dommedager? Du har så langt jeg har vært på denne siden tillagt samtlige klimaendringer til CO2 utslipp. Og at vi alle skal dø av klimaskader for at du lettere skal kunne selg. Det hjelper deg null og niks å rakke ned på andre når de ber om dokumentasjon på disse "utallige" fysikkforsøkene.

Bare så du vet det. Jeg har satt meg som mål å få deg til å levere sannheter i stedet for sludder

1
trondhjem [sitat…] Jeg gikk dessverre i felle nok engang ved at jeg lot meg lokke til å forsøke å dokumentere basal kunnskap til et internettroll. Å gå med på et internettrolls oppfordring t...

Jeg gikk dessverre i felle nok engang ved at jeg lot meg lokke til å forsøke å dokumentere basal kunnskap til et internettroll

Kom deg ned av din moralsk høye hest. Du er tatt i fusk og løgner en rekke ganger, og din standard MO er endløse tirader der du vralter rundt i moralsk overlegenhet. Unntatt når du selvfølgelig bare unnlater å svare.

Du har forresten ennå til gode å vise til noen negative effekter som følger direkte av menneskelig utslipp av CO2, mens de utallige positive effektene bare fnyser du av.

Er det fordi du tjener bedre på skrekkpropaganda enn på kjedelig virkelighet?

1
la1goa [sitat…] Endelig begynner du å våkne så jeg for nesten si velkommen etter. Oppvarmingen har ingen måte noe med utryddelsen vi ser. Kjempeflott at du åpner øynene og begynner å seg...

..og tror noen virkelig at vi, vi usle mennenskene, grådige, selvopptatte og maksyke vil kunne endre stort på vær og vind. Riktignok vil noe hjelpe ved å redusere CO2 etc, men tror vi virkelig at vi kan "hærse" med universets luner? Er vi så lite kloke at vi tror vi kan stanse den dynamiske aktiviteten som moder jord hele tiden blir eltet med? Tenker vi står igjen med en klode med "møkk" forurensing og masse tørt høy, så langt øyet rekker. Snart er det kun oss selv igjen, da kanskje er vi fornøyde........

1
perchri ..og tror noen virkelig at vi, vi usle mennenskene, grådige, selvopptatte og maksyke vil kunne endre stort på vær og vind. Riktignok vil noe hjelpe ved å redusere CO2 etc, men tror...

vær og vind. Riktignok vil noe hjelpe ved å redusere CO2 etc

Vær og vind styres av andre fenomener enn endringer i drivhuseffekt. Bl.a. Jordrotasjon, månesyklusen, årstider og forskjeller på temperatur er de største årsakene til vær og vind. De største stormene er alltid om høsten eller våren når temperaturforskjellene er som størst. En varm sommer eller kald vinter gjør ingen storm. Så en økning på noen grader gjør ingen forskjell på stormene.

1
Laster...