Miljø og Klima

arnekk

EL-bilsalget imploderer

Ja det kam man ha inntrykk av når man får opplyst at salget av nye EL-biler har sunket og spesielt i Oslo har salget gått ned med 20-25%. Er dette begynnelsen på populariteten for dette parasitt kjøretøyet som er så sterkt subsidiert? Mye tyder på at folk tror med rette at gullalderen er over og det er få som kjører EL-bil fordi dette skal redde klimaet.

2
59 svar

Hver gang det kommer ny teknologi så er det mange som tror at denne teknologien skal overta/redde verden og alt annet er avleggs. Da får man slike håpløst ressursødende ordninger som subsider til elbiler, subsidier som for en stor del tilfaller folk med 2 eller flere biler. Det er nok helt riktig at det helt andre grunner enn 'klima' folk prioriterer dersom de kjøper elbil.

Sannheten er at elbiler, altså biler drevet med batteri-motor, hverken er en ny idé eller vil overta verden. I beste fall er det et nisje-produkt som passer spesielle formål. La elbilene være gjenstand for nøyaktig de samme reglene som andre biler og observér hva som skjer.

Jeg tror også at det går opp for mange at subsidie-gullalderen for elbiler går mot slutten, og det er bakgrunnen for nedgangen, ingenting annet.

3
arnekk Helt enig. Det er langt lettere å få midler til klimaforskning enn midler til å stabilisere verdens økende befolkning. Ved å redusere barnedødeligheten i stedet for å redusere grav...

Ved å redusere barnedødeligheten i stedet for å redusere graviditet øker verdens befolkning i rasende fart.

Problemet er at du setter disse to tingene opp mot hverandre på en måte som er stikk i strid med observerte fakta og observert utvikling, for redusert spedbarnsdødelighet henger klart sammen med lavere fødselstall. Det samme gjør utdanning for kvinner og andre indikatorer for utvikling.

Spedbarnsdødeligheten kan være en god indikator på hvordan et samfunn fungerer. Den franske filosofen Emmanuel Todd spådde Sovjetunionens undergang på 70-tallet etter at det ble kjent at spedbarnsdødeligheten i Sovjet økte igjen under Bresjnev. Den hadde tidligere falt, selv under Stalin...

Jeg er ikke tilhenger av et slikt menneskesyn som skinner igjennom hos Randers og andre, som vil avskaffe søster og bror, tante og onkel, fetter og kusine osv. I stedet ser jeg en klar vinn/vinn-politikk i å støtte tiltak på områder som allerede har vist seg å funke.

"Befolkningsbomben" er grønne årgangsskremsler fra 60- og 70-tallet, med røtter i gammel aristokratisk tankegang lenge før det. Jeg anbefaler Hans Rosling som motgift. Dessuten er det mer maur i verden enn mennesker, uten at det heller gjør meg så veldig bekymret. :-)

3

Jeg kaller EL-bilen en parasitt fordi den lever på en vert som betaler kostnadene. Parasitten har samme egenskaper nemlig at det er oss andre som bare har en bil og klarer seg utmerket med den som må betale. Ta bompengene som skal brukes til nye anlegg og skatt til kommunen.

EL-bilen er en miljø-flopp i den forstand at der er få eller ingen som kjøper den fordi den er miljøvennlig. Kun økonomiske fordeler er det som er drivkraften.I går hadde NRK et innslag om kols pasienter som dør litt tidligere enn det de eller ville gjort. Kols er en sykdom som rammer storrøkere og det er få som får den sykdommen uten hjelp av massiv røyking. Konklusjonen var naturligvis at det var bilen som var synderen selv om utslippene av svevestøv kommer fra en helt annen kilde: vedfyringen. Hvor mye svevestøv en får i seg når en røyker er lite diskutert. Da er det bedre å kaste seg over bilen selv om det meste svevestøvet kommer fra den miljø korrekte vedfyringen.

2
MacanT [sitat…] Grunnen for at salget så langt i år er noe ned i forhold til 2015 er at store leverandører som bl.a. Nissan og BMW har kommet ut med biler som har lengre rekkevidde enn de...

VW har nettopp annonsert at det kommer en ny eGolf med kraftigere motor og lengre rekkevidde neste år, dermed har selvfølgelig mange folk satt kjøpet på vent.

Ah, du påberoper deg Osborne-effekten.

The Osborne Effect states that prematurely discussing future, unavailable products damages sales of existing products. The name comes from the planned replacement of the Osborne 1, an early personal computer first sold by the Osborne Computer Corporation in 1981. In 1983, founder Adam Osborne pre-announced several next-generation computer models (the "Osborne Executive" and "Osborne Vixen"), which had not yet been built, highlighting the fact that they would outperform the existing model. A widely held belief was that sales of the Osborne 1 fell sharply as customers anticipated those more advanced systems, leading to a sales decline from which Osborne Computer was unable to recover. This belief appeared in the media almost immediately after the company's September 1983 bankruptcy.

2
Amatør_1 [sitat…] Ah, du påberoper deg Osborne-effekten. The Osborne Effect states that prematurely discussing future, unavailable products damages sales of existing products. The name come...

Ah, du påberoper deg Osborne-effekten.

Det er vel ingenting ved det som er spesielt snålt?

Hvis vi ser bort ifra de som ønsker å spare en slant:

- Hvem går hen og kjøper seg en ny iPhone 6, nå som 7'eren er rett rundt hjørnet?

- Hvem kjøper seg en ny Playstation 4, nå som PS 4 Pro er rett rundt hjørnet?

- Hvem kjøper seg en ny 24 kwh elbil, nå som mange modeller med 35kwh++ er rett rundt hjørnet?

- osv., osv.

Selv er jeg en av de som holdt på å kjøpe meg en e-golf nå i vår, men som heller venter på den nye med lengre rekkevidde :)

2

Nå må parasitt bilene betale det som det koster samfunnet å bruke vår infrastruktur som vi alle er enige i skal forbedres og oppgraderes. Nå nye prosjekter tar mye lengre tid å nedbetale eller aldri blir nedbetalt på grunn an gratis kjøretøyene er det på tide å sette foten ned.

Har man råd til en bil til 600 000 kr så har man jammen råd til å betale det som det koster å bruke vår veier og parkeringsplasser. Man skal også være oppmerksom på at der er to ting som er viktig i denne diskusjonen: El-biler er nesten alltid bil nummer to og det er 90% eller flere som kun kjøper EL-bilen fordi den er subsidiert og ikke fordi den nødvendigvis er miljø og klima korrekt.

Jeg skulle gjerne hatt en EL-bil men har hverken bruk for eller råd til dette som pensjonist med 2 personer i husholdningen. Det blir man straffet for.

2
la1goa De betaler enorme summer til statskassen for å få lov til å "forurense" med CO2. Jeg setter forurensning i hermetegn da CO2 ikke er forurensning. Så den gjengen bidrar til statskas...

De betaler enorme summer til statskassen for å få lov til å "forurense" med CO2. Jeg setter forurensning i hermetegn da CO2 ikke er forurensning. Så den gjengen bidrar til statskassen i sterk kontrast til elbileiere som ikke betaler en krone.

CO2 er en gass som jorden trenger for å overleve. I kambrium var konsentrasjonen 20 ganger høyere enn i dag og man kan jo lure på hvorlese det var på jorden den gangen.

NVE mener det er nok strøm til 1,5 millioner EL-biler og det er jo flott. Men det planlegges lokomotiver som går på hydrogen for å slippe utslipp av CO2. Disse vil kreve mye strøm og sammen med planene å erstatte alle kortdistanse fergene med strømferger vil det helt sikkert være kapasitet mangel i områder som ikke har tilstrekkelig sterkt nett. En annen ting er de merkverdige planene å eksporter strømmen sydover slik at Tyskland kan bidra å tømme våre magasiner og gi oss tyske el-priser på sikt. Dette må ikke skje og selv om Statkraft bedyrer at dette er å bedre forsyning-sikkerheten kan man lure på for hvem. Norge har rikelig med kraft og har hatt netto eksport i mange år.

2
Amatør_1 Ser man det, et sitat uten vesentlig feilrepresentasjon. Så kan de som hevder at hydrokarbonene på Titan er fossile stå fram og forklare når livet døde ut der. NASA: Titan's Surfac...

Hydrokarboner dannes naturlig og syntetisk uten at biologisk materiale er innvolvert

Det at det lar seg gjøre kjemisk å fremstille hydrokarboner fra abiotiske råvarer betyr ikke at hydrokarbonene som fins på jorda er produsert abiotisk.

For det første fins det ikke fritt hydrogen på jordkloden. Alt hydrogen er for lengst bundet opp i kjemiske forbindelser. For det andre fins det ikke fritt karbon på jorda utenom kull som er fossile rester av biomasse. Alt abiotisk karbon (som det rett nok fins enorme mengder av) på jorda er bundet opp som karbonater, karbider og andre kjemiske forbindelser i bergartene.

Det er m.a.o. ikke tilgjengelige ingrediensene som kreves for at det skal produseres abiotisk olje på jordkloden. Dessuten, krever Fischer-Tropsch-syntesen og andre kjemiske prosessruter for å danne hydrokarboner helt spesifikke temperatur og trykkvinduer og spesifikke katalysatorer av overgangsmetalloksider (som er svært følsomme for forurensinger) for at prosessen skal gå. Noe slikt finner du ikke nede i jordskorpa.

Det at det fins abiotiske hydrokarboner på andre planeter/måner i solsystemet endrer ikke en tøddel på dette. Forholdene på jordkloden er ikke slik at det fins nevneverdig produksjon av abiotisk olje. I tillegg vet vi fra isotopsammensetningen at oljen som pumpes opp har ligget avskjermet fra jordklodens overflatekarbonkretsløp i mange, mange millioner år. All olje som tas opp på jordkloden er fossil - ferdig snakka.

Forestillingen om at oljen er en fornybar ressurs grunnet abiotisk produksjon er en ønskedrøm fra oljeparadigmeforsvarere uten noen som helst rot i virkeligheten.

2
frankolainen [sitat…] Du forstår vel at slike barnslige utbrudd ikke akkurat styrker din argumentasjon? Du omgår også noe av hovedpoenget i innlegget du bærer deg så fryktelig over, nemlig fors...

Du omgår også noe av hovedpoenget i innlegget du bærer deg så fryktelig over, nemlig forskningsmidler. Det forskes og det forskes og det forskes og det forskes for å bevise (sic) denne katastrofale menneskeskapte globale oppvarmingen. Du trenger ikke veldig mye gangsyn for å forstå at det fins reelle problemer som disse midlene kan brukes på. Spesielt siden det ennå messes om Konsensus og Settled Science. Oh the Irony!

Denne angivelige ironien kommer av at du har en feilaktig oppfatning.

Dagens klimaforskning er slett ikke innrettet for å bevise at klimagassutslippene våre skaper en global oppvarming. Det spørsmålet ble ansett tilstrekkelig besvart på 1950-tallet blant klimaforskerne etter at Gilbert Plass besvarte hvorfor Ångstrøms innvending (fra ca. 1910) om metning og overlapp av CO2-ets absorpsjonsbånd for elektromagnetisk stråling ikke betyr at det er et effektivt tak på hvor mye CO2 i atmosfæren kan varme opp jordkloden.

Dagens klimaforskning har m.a.o. for lengst gått bort fra å besvare HVORFOR dagens jordklode blir varmere, til å besvare HVOR mye varmere vil den bli, HVOR raskt kommer varmen, og HVILKE konsekvenser får denne varmen for våre samfunn.

I dag er det kun såkalte klimaskeptikere som forsøker å holde liv i forestillingen om at klimavitenskapen er i villrede om hvorfor det blir varmere på jordkloden - uten engang å ense at de med det fungerer som nyttige idioter for særinteresser som tjener på at det er fritt frem å bruke fossile brensler.

Dagens klimaforsknings legitimitet øker for hvert eneste kg fossilt brensel som blir svidd av og bidrar til å forsterke den pågående globale oppvarmingen. Kort sagt, jo mer du og de andre nyttige idiotene for karbonindustrien vinner gehør for "klimaskepsis" i samfunnet, desto mer aktuell og berettiget gjør dere den klimaforskningen dere vil til livs. Det synes jeg er ironisk, hva med deg?

2

Jeg tror elbilen er død.

Folk kommer til å vrake alle disse skramlekassene og gå tilbake til bensin og diesel.

1

Kudos for fin trådtittel :-).

Men jeg tror selv at e-bilen har en sjanse, det bygges stadig ut flere ladestasjoner, og snart kan man ferdes over hele Norge uten å måtte slå opp teltet.

1

Ja det kam man ha inntrykk av når man får opplyst at salget av nye EL-biler har sunket og spesielt i Oslo har salget gått ned med 20-25%.

Grunnen for at salget så langt i år er noe ned i forhold til 2015 er at store leverandører som bl.a. Nissan og BMW har kommet ut med biler som har lengre rekkevidde enn de gamle modellene, disse bilene begynte ikke å leveres før august måned så det er overhode ingen overraskelse at antallet registreringer har sunket litt. VW har nettopp annonsert at det kommer en ny eGolf med kraftigere motor og lengre rekkevidde neste år, dermed har selvfølgelig mange folk satt kjøpet på vent.

1
Amatør_1 [sitat…] Ah, du påberoper deg Osborne-effekten. The Osborne Effect states that prematurely discussing future, unavailable products damages sales of existing products. The name come...

Ah, du påberoper deg Osborne-effekten.

Jeg påberoper meg ingenting, jeg gir bare en troverdig forklaring på hvorfor noen færre elbiler er blitt registrert i forhold til samme tid i fjor.

Jeg var selv en av dem som ventet på den nye i3 med 50% bedre batteri og rekkevidde.

1
Chivas [sitat…] Det er vel ingenting ved det som er spesielt snålt? Hvis vi ser bort ifra de som ønsker å spare en slant: - Hvem går hen og kjøper seg en ny iPhone 6, nå som 7'eren er ret...

Selv er jeg en av de som holdt på å kjøpe meg en e-golf nå i vår, men som heller venter på den nye med lengre rekkevidde :)

Jepp, og du er sikkert en av mange. Produsentene kunne nok holdt tilbake informasjon om nye modeller i håp om å selge flere av nåværende modell, men med den raske utviklingen på elbil-fronten ville de da risikert at mange kunder heller hadde gått til en av konkurrentene.

Osborne meg en viss plass :)

1

Lignende innlegg

Vitenskap audunbolseth Siste svar

"Hjerne-skruer" 1

Inpulsivitet er som en skive ost uten brød. Man blir aldri mett. En vis mann sier aldri at han er vis. Det er derfor han kalles vis. Fortiden er et produkt av fremtiden. Et barn har ingen tids...
1
3 svar
Miljø og Klima Grubles Siste svar

Ta vare på klimaet

Dessverre er ikke alle like interessert i å bidra til et godt klima, eller de er usikre på hva de kan gjøre. Her kan man lese både hva som er bra for klimaet, hva man ikke bør gjøre, samt konsekvensen...
1
7 svar

Våtere og villere?

Det konstateres at klimaendringene nå er over oss for fullt også i Norge (MDG-hold, SV-hold m.fl.). Og vi som i en del år nå er blitt tutet ørene fulle fra div. forskerhold, og ikke minst politisk ho...
1
35 svar

Dumme forskere.

Så 2 idioter på tv.En påsto at antarktisk var på størrelse med texas x2,Det er jo på størrelse med Canada. En annen var bekymret over at Grønland skulle forsvinne.Vet de ikke at det er land under både...
1
2 svar
Laster...